Top Banner

of 19

Magasinet Tynset 04/2015 Årgang 9

Feb 24, 2018

ReportDownload

Documents

 • 7/25/2019 Magasinet Tynset 04/2015 rgang 9

  1/19

  Nr 4/2015, 9. rgang

 • 7/25/2019 Magasinet Tynset 04/2015 rgang 9

  2/19

  02 Nr.3/2014 03

  For Astrid Hilde Semmingsen fra Telneset er setra i Gammel-

  dalen bde ferieparadiset og bndet til barndoms-stedet. Setra

  deler hun raust med andre bde i jobb- og fritidssammenheng.

  I 1998 kjpe hun og ekemannen Erik Nielsen ra Asker Ramsmosera i Gammeldalen. Eteruallige imer med resaurering er sera blit deres erieparadis.

  Hovedrsaken il a valge al p Tynse som eriesed, er mine sommerminner raGammeldalen, barndommen p Telnes, og a vi var s heldige kjp e seerun, sier AsridHilde. Her gie de seg ogs i 2000. Drmmen om ha e eke bondebryllup p sera blerealiser eter en kjempedugnad or den resaurer erdig.

  Ei langhelg i mneden gr uren ra Oslo il Telnese og Gammeldalen. Her ilbringesre-fire uker p sommersid, og gjerne jula med da de bryes vei p vinersid. Men de erikke bare i eriesammenheng Asrid Hilde bruker riidsboligen. Siden 1999 har hun eid ogdreve ege galleri i Oslo, de n vel renommere Galleri Semmingsen p Tjuvholmen. Dehele begyne med a hun ok med 12 venninner ra Oslo p sauesanking i Gammeldalen ogEidsvola. De ble en sor opplevelse or venninnegjengen, som kom ilbake r eter r.

  Da ble de svr s olksom og populr vre med p sauesankinga i Tolga sfell, lerAsrid Hilde. Og hi har hun orsat a med olk, sommer som viner. Her arrangerer hunworkshops og kurs med ulik emaikk. Herra har mange av hennes egne kunsnere hene

  inspirasjon il sine arbeider og hold malerkurs. Asrid Hilde oreller a hun var Pushwagnersase rammemaker da hun or mange r siden drev ege rammeverksed i Oslo. Han minnehenne nylig om a hun har love ham site p seerake og egne geier. De begynner hase,bde or geienes og Puhswagners skyld. Geier er de ikke mange av i Gammeldalen - omnoen lenger, og Pushwagner begynner dra p ra.

  Vi nsker vise og la olk oppleve hva disrike har by p av naur og konraser,akivieer og kulur. Og ikke mins lokalma, sier Asrid Hilde.

  Jeg synes de er s flot a Tynse r sin egen spekemaesival. Hun har allerede begyn legge planer or skinkehelga i mai, og vil inviere med lokalmaenusiaser il Gammeldalen.

  Hvor mange imer de har bruk p resaureringen av sera de ikke all p, men de er blit esed hvor venner og soramilien samles og generasjonene kan ilbringe mye id uen a de bliror rang. Erik driver sjl med blan anne kjp og salg av hyter, og mener Tynse kommunebr pne or kunne bruke seerunmodellen i men bygge nye hyter p. La olk kjpesrre omer. Plass er de nok av i regionen. Han mener kommunen br analysere rapporennye, som n er lage om hytebruken! Den sier relaiv mye.

  Tenk hel nyt. G bor ra hyteel, gi olk anledning il bygge hyteun, generasjons-hyta hvor de ikke ser ret bor i sua il naboen. De gjr de hjemme. Da kommer ogs30-40-ringene med smbarn som ikke vil bo p hyta med beseoreldrene ordi de blir orrang. Dra inn soramilien. Jeg er Asker-gut og hadde ikke valg Tynse hvis jeg skulle byggemeg en hyte i e vanlig hyteel. Til de er de or lang il Tynse ra Asker. Fjelle og naurener de vikigse or a olk oppi her bruker hyta si. Tilby noe anne, dyrk annerledesheen.Selg red og ro. Turer med hes, sykkel, ma, langrenn. Al de andre har alle andre, sier Erik.

  Da ilrekker dere ogs olk med kapial som nsker invesere i hy ta og kanskje ogs iregionen. De blir lengre p hyta og bruker den mer, poengerer Erik, som sjl hver r ar medjakkameraer p en radisjonell hstur il Gammeldalen.

  Ogs datera Ena liker seg god p sera. Her bor vi liksom lit i gammelida. Jeg lever nesen hele sommeren p jukkmjlk og

  skjros, og her kan jeg dra il naboen og hene mjlk il rokosen direke ra mjlkeanken, ogvre med i fse. Eller kunne. Naboen har lever kua n og serer ikke lenger. De er ris.

  Ena har en hoeskade som gjr a hun i lpe av de sise ra har gjennomgt flereoperasjoner og site re mneder i rullesol. I november kunne hun endelig kase krykkene.Med bakgrunn i nauren i Gammeldalen og med grndergener i blode, har 13- ringen saresin egen orrening or finansiere en sor drm - kunne kjpe sin egen hes. ri er svr godsyrkerening og vil bli en vikig del av rehabilieringen or Ena. I Brydalen hos Nina Grvdalog Havhesen Heseoppdret, som har rund 60 islandsheser, sr BlidFari som Nina harhndplukke il henne. Nylig ble kjpskonraken underskreve.

  Jeg har allid nske meg hes, il sommeren kan jeg endelig sete meg p heseryggen ogri innover dalen og fella rund, sier Ena.

  Ferieparadiset

  i Gammeldalen

  Tekst og foto : Ingrid Eide / Ingrafo

  PORTRETTET

 • 7/25/2019 Magasinet Tynset 04/2015 rgang 9

  3/19

  Magasinet TynsetNr. 4/2015, 9. rgang

  Ansvarlig utgiverTynset ko mmune

  2500 Tynset

  Redaksjonen

  Arild Einar Tren (rdmann og ansvarlig redaktr)Morten Often (ass. rdmann)

  Merete Myhre Moen (ordfrer)

  Beate Hjertager (kultursjef)

  Per John Valle(teknisk sjef)

  Bent Kvisle (utdanningssjef)

  Mariann Totlund (enhetsleder landbruk og milj)

  Trine kse ter Kn udsen

  (leder for plan, bygg og geodata)

  Gosia Kveberg(Servicetorget)

  Ingrid Eide (fotograf og journalist, Ingrafo)

  KontaktTelefon 62 48 50 00Telefaks 62 48 50 11

  Epost [email protected]

  Internett www.tynset.kommune.no

  Annonsering i informasjonsmagasinet

  Organisasjoner og nringsliv kan annonsere i vre

  spalter. Ta kontakt for ytterligere informasjon og

  bistand med utforming av annonsemateriell.

  Kontakt vedrrende annonsering

  INGRAFO, 2540 Tolga

  Telefon 62 11 71 99

  Epost [email protected]

  Web www.ingrafo.no

  Foto 1. omslagssideFotomontasje: Ingrafo

  Miljspalten

  Enova-tilskuddetNyhe! N har alle ret il ilbake penger or energiilak i boligen!Enova hjelper deg med a energivalg som er gode leve med. Med Enovailskuddehar du ret il ilbake penger nr du inveserer i energiilak i boligen. De enese durenger gjre er sende inn dokumenasjon p kjpe, de vil si akura eller kvitering.

  P Enovas hjemmeside finnes en oversik over en rekke ilak som du kan steil, slik a du kan velge de ilakene som passer or deg og din bolig. Husk a de flese avilakene kan kombineres. Vr energismar!Les mer om steprogrammene p htp://www.enova.no/finansiering/priva/898/0/

  Du kan ogs konake ENOVA via cha p netsiden eller jenesen Enova Svarer peleon 800 49 003 eller e-pos [email protected]

  MotorvarmerenDe gr mo viner, omsider. De er mrk og grt, ung og vt, og kald! Pluselig er deslis p bilen, og de er v ikig isen av rua og ha ri sik ue p veien. Vi oruseter adu ikke gr, eller kjrer kollekiv il jobb - og a du ikke har garasje.

  Hva gjr du?Set kryss!

  Alt. Varianter Ja Nei

  1 Gr ut, og begynner skrape

  2 G bil i i j d ikk k ff i 0 i f

 • 7/25/2019 Magasinet Tynset 04/2015 rgang 9

  4/19

  Noen hovedtrekk fra underskelsen

  De er gledelig a hyteeierne oal set er mege ilreds med ha hytei ynse (snit 5,0 der 6 er bes). Hyteeiernes orbruk mens de er phyta er i gjennomsnit p kr 63.700 pr r. Dete beyr a uenbygdshyteeieres orbruk gir sore ringvirkninger p ynse med e oalorbruk pr r p ca. kr 76 mill. I gjennomsnit brukes hytene 44 dager

  HytteunderskelsenI Tynse kommune er de oal ca. 1800 hyter. 1200 av disse eies avpersoner som er bosat i andre kommuner. I hs ble disse 1200 invier

  il dela i en sprreunderskelse om hvordan de oppleves ha hyte

  i Tynse kommune. Svarene vi fikk inn ra de 285 som svare ga som

  orvene bde ros og ris. De av respondenene som oppga e-posadresse

  har t resulae av underskelsen ilsend.

  Tekst: Bernt Robert Hansen (Tynset kommune) og Hanne Maageng Olsen (FIAS)

  Hyteeierne er mes ornyd med fell, naur, red og ro, preparere

  skilyper, kulurlandskap og merkede ursier. Dete er de akorenesom remheves som mes posiive og vikigs or bruken av hytene.Fjell, naur og red og ro er grais. A vi har e atrakiv kulurlandskapviser hvor vikig de er med e akiv landbruk. Landbruksnringen ersvr vikig or ynse kommune, og ikke bare som maprodusen.

  Preparere skilyper og merkede ursier er de mye av i kommunen

  Moiv a Gammeldalen. Foo: Ingrid Eide / Ingrao

 • 7/25/2019 Magasinet Tynset 04/2015 rgang 9

  5/19

  reurpunker ved hyteomrde eller i nrheen av en buikk.Brukerunderskelsen FIAS gjennomre i 2014 viser a 70% av

  hytene har mindre enn 10 km il nrmese reurpunk.

  Kildesorter p hyttaI lpe av de sise rene har FIAS uvide ilbude om kildesorering,s n kan du levere bde blgepapp, karong, papir, glass- og meall-emballasje p reurpunke der du kaser resavalle. I illegg kandu levere alle yper avall il de bejene gjenvinningssasjonene ipningsiden. Spesiel er de vikig a arlig avall og elekrisk avallsoreres u og leveres or seg. Ogs mbler, madrasser og sore gjen-sander leveres her.

  Forspling kosterenovasjonsgebyre dekker kosnader ved innsamling av avall,dri av gjenvinningssasjoner, ri levering av flere avallsyper saminormasjon og andre ellesjeneser. E orhold som pvirker prisen p

  hyterenovasjon, er misbruk og orspling p de ubejene motakene.Dessverre kases de mye avall i hyteconaineren som ikke skulle vrder, bla. byggavall, mbler og srre gjensander. Da blir conainerenor ull, og andre som kommer di velger kanskje sete ra seg avallesit uenor conaineren. Sore avallsmengder og eksra innsas orrydding og ilsyn bidrar il ke kosnader.

  E anne orhold som er kommener i sprreunderskelsen, era man m beale renovasjon or bde hyte og bolig, selv om de eri samme kommune. De skyldes ret og slet a FIAS og kommunen

  ikke har anledning il orskjellsbehandle innenbygds- og uenbygdshyteeiere.

  InformasjonFIAS inormerer om renovasjonsjenesen or hyteolk i en rligugivelse som kalles Hyteposen. Den sendes adresser il eierne avriidsboligen idlig p re. Der finner du bde kar og pningsider,og or mange er de sp

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.