Top Banner
13

Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode

Jul 22, 2016

Download

Documents

Dit prachtige boek brengt u terug naar uw kern, uw buikgevoel en intuïtie. U kunt met dit boek een tijd lang met uzelf ‘op reis’. Het vertelt in de vorm van een conversatie over de verschillende aspecten van ons mens zijn en is gebaseerd op de twintigjarige ervaring van Tjeu van Veldhoven, vertaald en geschreven door Hıdır Celep. Het behandelt op unieke en vernieuwende wijze de vele thema’s en existentiële vragen waar menig mens mee worstelt, zoals: Wie ben ik; waarom ben ik hier, Wat is mijn aardse zelf, Hoe kom ik in contact met mijn intuïtie (mijn zuiver innerlijk kind),Waartoe dient mijn onderbewuste, Hoe kan ik deze drie delen (van mijn totale zelf optimaal) ontwikkelen om te komen tot heldere intuïtie, helder denken en helder voelen; kortom tot een completer leven.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 2: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 3: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 4: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode

Eerste druk december 2014

© 2014 Tjeu van Veldhoven en Hıdır Celep

Vormgeving: Maarten Radstake

Drukwerk: Drukwerkconsultancy

Omslagfoto’s: Marij van Veldhoven

Illustraties binnenwerk: Els Peeters

Illustraties addendum: Marij van Veldhoven

Taalredactie: Tr@nscript Tekstbureau Breda

Zie voor meer informatie over workshops, gesprekken, lezingen, informatieavonden,

retraites, lucide reizen en meditaties met Tjeu Van Veldhoven en/of Hıdır Celep:

www.dewegvanhetlicht.eu

www.lucis-uitgeverij.eu

ISBN 978-90-822984-0-6

NUR: 720

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en de uitgever.

De auteurs en de uitgever staan in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven

opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

De auteurs noch de uitgever willen via dit boek professionele medische diensten, gezondheidsdiensten of andere diensten verlenen en vervangen. De auteurs en de uitgever

zijn niet verantwoordelijk voor verlies of risico, persoonlijk of niet persoonlijk, dat is

opgelopen door direct of indirect bepaalde inhoud van dit boek toe te passen.

Page 5: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 6: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 7: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 8: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 9: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 10: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 11: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 12: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode
Page 13: Lichter leven; inhoudsopgave, inleiding en methode