Top Banner
1 LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr. 4655/01.09.2014 prof. ing. Cristina Elena MIHAI RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ AN ŞCOLAR 2013-2014 Comisia metodică a profesorilor diriginţi a cuprins un număr de 38 de diriginţi(în semestrul I) şi 36 diriginţi(în semestrul al II lea) şi şi-a desfăşurat activitatea în două subcomisii: liceu –ciclul inferior şi şcoala profesională şi liceuciclul superior. Activitatea educativă, prin planul de management al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, a avut ca obiective: OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii educaţiei oferite OBIECTIVE SPECIFICE: creşterea gradului de implicare a elevilor la luarea deciziilor pentru buna guvernare în şcoală; educarea tinerilor pentru cetăţenie activă şi dezvoltarea competenţelor pentru viaţă; îmbunătăţirea eficacităţii educaţionale; dezvoltarea învăţământului incluziv; prevenirea abandonului şcolar; promovarea imaginii liceului în comunitate; valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional; valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene; afirmarea, într-un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a spiritului antreprenorial, a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT etc. ; îmbinarea utilului(îmbogăţirea cunoştinţelor, antrenarea în activităţi de studiu, ilustrarea interdisciplinarităţii ) cu plăcutul( a fi împreună, a vedea lucruri noi, a schimba impresii, a avea amintiri comune); stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare La începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: Planul de management, Planul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul activităţilor comisiei metodice a diriginţilor, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere: lista obiectivelor, activităţilor şi actiunilor comisiei metodice întocmirea documentelor de lucru ale diriginţilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi;
24

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

Sep 24, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

1

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director ,

Nr. 4655/01.09.2014 prof. ing. Cristina Elena MIHAI

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ

AN ŞCOLAR 2013-2014

Comisia metodică a profesorilor diriginţi a cuprins un număr de 38 de diriginţi(în

semestrul I) şi 36 diriginţi(în semestrul al II lea) şi şi-a desfăşurat activitatea în două

subcomisii: liceu –ciclul inferior şi şcoala profesională şi liceu–ciclul superior.

Activitatea educativă, prin planul de management al activităţilor educative şcolare şi

extraşcolare, a avut ca obiective:

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii educaţiei oferite

OBIECTIVE SPECIFICE:

creşterea gradului de implicare a elevilor la luarea deciziilor pentru buna guvernare în şcoală;

educarea tinerilor pentru cetăţenie activă şi dezvoltarea competenţelor pentru viaţă;

îmbunătăţirea eficacităţii educaţionale;

dezvoltarea învăţământului incluziv;

prevenirea abandonului şcolar;

promovarea imaginii liceului în comunitate;

valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;

valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai deschis şi prin

diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;

afirmarea, într-un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi

capacităţi, de manifestare a spiritului antreprenorial, a talentelor în artă, cultură, muzică,

sport, pictură, IT etc. ;

îmbinarea utilului(îmbogăţirea cunoştinţelor, antrenarea în activităţi de studiu, ilustrarea

interdisciplinarităţii ) cu plăcutul( a fi împreună, a vedea lucruri noi, a schimba impresii, a

avea amintiri comune);

stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe

educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare

La începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice de planificare a

activităţii educative: Planul de management, Planul activităţilor educative

extraşcolare şi extracurriculare, Graficul activităţilor comisiei metodice a

diriginţilor, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în

vedere:

lista obiectivelor, activităţilor şi actiunilor comisiei metodice

întocmirea documentelor de lucru ale diriginţilor şi corelarea temelor propuse cu

cerinţele clasei de elevi;

Page 2: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

2

utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să

se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;

implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare ( spectacole,

concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;

atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie.

S-au constituit Comisia diriginţilor şi au fost desemnaţi responsabilii la liceu –

ciclul inferior şi şcoală profesională şi ciclul superior, Consiliul Şcolar al Elevilor,

care a fost implicat în aspectele decizionale ale şcolii pentru buna guvernare în

organizaţie şi Comitetele de părinţi la nivel de clase.

S-au monitorizat absenteismul, şi cazurile de violenţă, s-au întocmit programe de

parteneriat cu alţi factori educativi, cu familia, ONG-uri, s-au identificat şi monitorizat

elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi elevii dislexici.

Profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze

trăsăturile şi principiile consilierii şcolare văzute ca un proces de dezvoltare şi

prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi

colegii.

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Calendarul activităţilor

educative, primit de la IŞJ Argeş, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea

desfăşurându-se sub diverse forme.

Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul

Şcolar al Elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă

din acest an şcolar, a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini şi

comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.

Prof. Dumitrache Cristina, coordonator de proiecte şi programe educative a

întocmit: Plan de măsuri privind reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar

Plan de măsuri privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

Plan de măsuri pentru diminuarea/eliminarea consumului de droguri şi de ierburi

etnobotanice

Plan de măsuri pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane

Plan de măsuri pentru sprijinirea elevilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate

Au fost prezentate reglementările privind activităţile educative ce se vor derula în

cadrul Programului „Şcoala Altfel”- „Să ştii mai multe să fii mai bun” şi s-a solicitat

diriginţilor să informeze elevii şi părinţii pentru a se face propuneri de activităţi.

În semestrul I al anului şcolar 2013-2014 s-au desfăşurat următoarele activităţi

educative şcolare şi extraşcolare:

Participarea la Proiectul naţional de voluntariat „Let’s do it, Romania”-Ziua

Naţională a Curăţeniei cu 70 de elevi şi 8 cadre didactice, coordonator prof.

Dumitrache Cristina;

Participarea la deschiderea Centrului de Excelenţă din cadrul universităţii din

Piteşti, de către prof. Alexa Mihaela şi 42 de elevi premiaţi la concursuri şi

olimpiade de matematică, chimie si biologie;

Page 3: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

3

Concursul Naţional de Robotică „Robotor 2013” şi Concursul interjudetean de

electronică T.E.A.M.-2013, de la Botoşani, coordonator prof. Popescu Cristina.

S-au obţinut premiile:

Concursul de robotică –sectiunea „Urmărire linie”- locul II şi menţiune la

secţiunea Free style, de către elevii Drăgulescu Elvis, Dumitru Carol şi Ana

Robert

Concursul interjudeţean de construcţii electronice TEAM

- secţiunea montaje practice: menţiune- Dumitru Carol şi Drăguţescu Elvis

-secţiunea montaje funcţionale:- locul II Afişaj led-uri – Dumitru Carol

-locul III Joc de lumini – Ana Robert

Excursie de studiu la Bucureşti efectuată de prof. Popa Gabriela şi prof. Ioniţă

Iuliana cu elevii clasei a XI a D la TIB;

Activităţi de prelevare a probelor de apă de la izvor de către elevii claselor a IX

a G,H, prof. coordonator David Monica, în cadrul proiectului Piky, în

colaborare cu Societatea Apă Canal 2000;

Reuniunea de proiect multilateral Comenius YES, la care au participat elevi şi

profesori din cele 5 ţări membre în proiect.S-au derulat activităţi prevăzute în

calendarul proiectului, sub coordonarea echipei de proiect;

Şedinţă de pregătire anti-infracţională, susţinută cu elevii clasei a XII a H, de

către reprezentanţi din cadrul IJJ Argeş, în care s-au abordat teme legate de

violenţă, pericole anti-sociale, legislaţie in domeniu;

Activitate de informare şi dezbatere cu tema „Accidentele şi bolile

profesionale”, „Practici europene privind SSM”, din cadrul proiectului educativ

„Cunoaşterea învinge riscurile”, realizată de către echipa de proiect, cu elevi de

la clasele a IX C,D, a XI a C, a XII a A,B,F, a X a A, 11 A;

Protocol de colaborare pe probleme de disciplină a elevilor şi de educaţie

rutieră, cu reprezentanţi ai IPJ Argeş si ai Poliţiei Rutiere;

Balul Bobocilor, activitate desfăşurată la Clubul HUSH şi organizată de către

director Mihai Cristina, director adj. Tănase Daniela , prof. Dumitrache

Cristina, coordonator de proiecte şi programe educative, prof. Stanciu Valentina

, prof. Soare Angelica, prof. Pleşa Mihaela şi de către elevi;

Participarea la concursul judeţean „Hallowen-Trick or treat...”, organizat la

Colegiul Tehnic „Costin Neniţescu”. La secţiunea de referate tematice, elevii

Boteanu Eduard , clasa a XII a E şi Mandu Ionuţ, clasa a XII a A, au obţinut

menţiune, fiind coordonaţi de prof. Georgescu Cosmina şi prof. Diaconu

Daniela. La secţiunea de costume tematice, elevul Ursu Constantin, clasa a XII

a A, coordonat de prof. Jianu Deea, prof. Georgescu Cosmina, prof. Diaconu

Daniela şi prof. Grecu Aida, a obţinut menţiune;

Activităţi de prevenire a consumului de etnobotanice efectuate la toate clasele,

de către diriginţi, psiholog şi medic;

Activităţi derulate cu ocazia „Zilei naţionale fără tutun”, coordonate şi

organizate la clasa a XI a B;

Activităţi educative derulate la clasele a XII a B, a XI a C, a IX a B, a IX a C,

11A, cu ocazia Săptămânii educaţiei permanente, de către profesorii:

Page 4: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

4

Dumitrache Cristina, Pleşa Mihaela, Stancu Liliana, Ioniţă Iuliana. Stănescu

Gheorghiţa, Popescu Cristina şi Ana Ana Maria;

Participarea la Conferinţa „Vreau să fiu antreprenor”, desfăşurată la

Universitatea Constantin Brâncoveanu, de către 50 de elevi şi 4 profesori;

Desfăşurarea exerciţiilor de alarmare şi evacuare în caz de cutremur şi incendiu.

Evenimentul a fost gestionat de către director adj. Tănase Daniela;

Activităţi educative prilejuite de aniversarea Zilei Naţionale a României,

coordonate de prof. Barbu Viorel şi prof. Tudose Gabriel;

Dezbatere în cadrul proiectului „Viteza nu are limite.Campionul te convinge”,

organizată cu 150 de elevi şi 10 cadre didactice, de către Serviciul Rutier IPJ

Argeş;

Organizarea concursului judeţean „Cunoaşterea învinge riscurile- Start sigur în

muncă” de către echipa de proiect care a jurizat activitatea: director Mihai

Cristina, director adj. Tănase Daniela, prof. Dumitrache Cristina, prof.

Marinescu Mariana, prof. Pleşa Mihaela, prof. Georgescu Cosmina, prof. Ion

Georgeta, prof. Ioniţă Iuliana, prof. Popescu Cristina. Echipa liceului, formată

din elevii Popa Claudiu, Dorojan Marian şi Ursu Constantin, a obţinut locul I, la

secţiunea concurs elevi. La secţiunea referate omunicări ştiinţifice elevi s-au

obţinut 1 premiu I, 2 premii II, 1 premiu III şi 3 menţiuni;

Participarea la Simpozionul judeţean „Chimia şi mediul”. La secţiunea concurs,

elevii Popa Robert- clasa a XII a B, Eremia Iulian-clasa a X a B, Climinte

Eduard şi Vizitiu Alexandru -clasa a X a C, coordonaţi de prof. Niţă Valentina,

au obţinut locul I, iar la secţiunea referate, elevii: Georgescu Ştefan şi Drăgan

Florentin, clasa a X a C, au obţinut menţiune. Elevii Popa Alexandru şi

Zăvoianu Bogdan, clasa a XI a C, au fost coordonaţi de prof. Dumitrache

Cristina şi prof. Pleşa Mihaela;

Organizarea Concursului judeţean „Feerie de Crăciun”, din cadrul proiectului

educativ „Practic pentru fiecare zi”, de către echipa de proiect.Concursul s-a

desfăşurat pe următoarele secţiuni: Felicitări, Colaje, Pictură, Expozitie

Montaje, machete, decoraţiuni, Prezentări Power Point „Magia Crăciunului”;

Serbarea de Crăciun coordonată de director Mihai Cristina şi director adj.

Tănase Daniela şi organizată de profesorii: Căpuzaru Alina, Bran Simona,

Liutiev Simona, Stanciu Valentina, Grecu Aida, Ioniţă Iuliana, Ana Ana Maria;

Participarea la etapa locală a concursului naţional de discurs public „Public

Speaking” , de către elevul Ciucu Bogdan,clasa a XII a B, coordonat de prof.

Grecu Aida.Elevul Ciucu Bogdan a obţinut locul al II lea -99 puncte şi s-a

calificat pentru etapa judeţeană;

Participarea la proiectul judeţean „Exemple de bune practici”

Activităţi derulate în cadrul proiectului „Unitate în diversitate”, cu tema

„Drepturile fundamentale ale copilului”, organizate de către echipa de proiect;

Exerciţiu de alarmare şi sesiune de informare privind riscurile de accidente

nucleare, biologice şi chimice, efectuate cu elevii claselor a XI a C,G,H,F,E, 11

A;

Page 5: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

5

Activităţi de sarbătorire a poetului Mihai Eminescu , cu tema „Noi şi

Eminescu”, organizate de prof. Ştefan Eugenia, Bragă Roxana, Burcea

Mădălina, Soare Angelica, Bran Simona, Ana Ana Maria, bibliotecar Tudorie

Cornelia, cu elevi ai claselor a X a A, B,C, a XII a A, a IX a A,C,D, a XI a A,

H;

Aniversarea a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române, activitate

coordonată de prof. Tudose Gabriel şi prof. Barbu Viorel;

Exemplu de bună practică - prezentarea planului de afaceri şi a unui joc de rol

de simulare a unei firme de exerciţiu de către elevii din Clubul Tinerilor

antreprenori, în cadrul proiectului multilateral Comenius YES- Tineri

antreprenori pas cu pas, coordonaţi de prof. Grecu Aida, prof. Dumitrache

Cristina, prof. Stanciu Valentina şi prof. Popescu Cristina ;

În semestrul al II lea al anului şcolar 2013-2014 s-au desfăşurat următoarele

activităţi educative şcolare şi extraşcolare:

Vizită de promovare a ofertei educaţionale de către centrul Militar Judetean

Argeş;

Concursul „Să ne cunoaştem oraşul”- faza locală- s-a obţinut locul al II lea de

către elevi ai claselor a X a C,E,H, a XI a A,B,C;

Activitatea educativă „Mărtişorul-simbol al primaverii”, desfăşurată de către

elevii claselor a XI a A, I, 11 A, prof. coordonatori: Popescu Cristina, Ana Ana

Maria, Vasile Violeta;

Reuniunea de proiect multilateral COMENIUS YES- desfăşurată în Croaţia, la

care au participat elevi şi director Mihai Cristina, prof. Grecu Aida-coordonator

de proiect, prof. Ioniţă iuliana, prof. Stanciu Valentina;

Participare la Concursul judeţean „Aplicaţiile fizicii în electronică”(Anexa la

raport);

Participare la Concursul naţional de Chimie „Petru Poni”, faza judeţeană şi faza

naţională (Anexa la raport);

Concursul „Europa casa noastră”- Întâlnirea reprezentanţilor Parlamentului

European cu elevii claselor a IX a C, a X a A,D,H, coordonaţi de director Mihai

Cristina, director adj. Tănase Daniela şi profesorii : Georgescu Cosmina, Badea

Ileana, Tătăran Mihaela, Iordache Adrian, Alexa Mihaela;

Prezentarea ofertei de şcolarizare de către Penitenciarul Colibaşi;

Activităţi educative în cadrul Programului de Consiliere şi Orientare privind

Cariera, având ca invitaţi reprezentanţi ai Penitenciarului Colibaşi şi ai

Penitenciarului Spital Colibaşi, organizate de către : director Mihai Cristina,

director adj. Tănase Daniela, prof. Dumitrache Cristina, psih. şc. Măcăneaţă

Anca, prof. Soare Angelica;

Participarea la Festivalul Internaţional de film pentru copii „WORLD KIDS”

(Anexa la raport);

Concursul de informatică „Gheorghe Marinescu” (Anexa la raport);

Activităţi în cadrul Proiectului educativ „Invitaţie la sănătate”, având ca invitat

un specialist din partea CPECA Argeş, organizate de către: director Mihai

Page 6: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

6

Cristina, director adj. Tănase Daniela, prof. Dumitrache Cristina, psih. şc.

Măcăneaţă Anca, prof. Soare Angelica, cu elevi ai claselor a XI a A,C,G,I;

Concursul naţional de SSM „Ştiu şi aplic”- faza judeţeană şi naţională (Anexa

la raport);

Concursul judeţean „Caştig timp, câştig viaţă!”, organizat de prof. Liutiev

Simona (Anexa la raport);

Derularea Programului Şcoala Altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;

Amenajarea Carului Alegoric pentru Parada Florilor –Simfonia Lalelelor,

activitate coordonată de către: director Mihai Cristina, director adj. Tănase

Daniela şi profesorii: Dumitrache Cristina, Pleşa Mihaela, Tătăran Mihaela,

Badea Ileana;

Participarea la Parada Florilor-Simfonia Lalelelor cu elevii claselor a IX a C, a

X a A,D,F, coordonaţi de către: director Mihai Cristina, director adj. Tănase

Daniela şi profesorii: Dumitrache Cristina, Georgescu Cosmina, Badea Ileana,

Diaconu Daniela, Tătăran Mihaela;

Activităti educative derulate în cadrul Programului de Consiliere şi Orientare

privind Cariera, organizate cu elevii clselor a XI a C, a XII a A,B, de către:

director Mihai Cristina, director adj. Tănase Daniela, psih. şc. Măcăneaţă Anca,

prof. Moşteanu Ana, prof. Dumitrache Cristina, prof. Pleşa Mihaela;

Participarea la Parada Liceelor - organizarea standului liceului pentru

prezentarea ofertei educaţionale;

Activităţi în cadrul Cercului de lectură, scriere imaginativă şi creaţie sincretică

„Ştiu ce spun”, coordonate de către prof. Liutiev Simona, prof. Ştefan Eugenia

şi bibliotecar Tudorie Cornelia;

Concursul naţional de electronică „Stil electronic” (Anexa la raport);

Concursul naţional de robotică „Cupa Chindiei” (Anexa la raport);

Concursul judeţean „Mesaj pentru Terra” la care au participat elevi ai claselor a

XI B,I, 11 A, coordonaţi de prof. Popescu Cristina, prof. Vasile Violeta, ms.

Diţuleasa Mircea;

Concursul naţional „Made for Europe” (Anexa la raport);

Concursul judeţean de creaţie literară „Identitatea şcolii-identitatea noastră”

(Anexa la raport);

Concursul naţional „Ani de şcoală-ani de bucurii şi împliniri” (Anexa la raport);

Concursul judeţean „Bogăţie şi cultură pe meleaguri olteneşti” (Anexa la

raport);

Concursul judeţean „Şi noi am fost elevi” (Anexa la raport);

Participare la Olimpiada de TIC- faza judeţeană(Anexa la raport);

„Ziua Europei”- activităţi organizate cu elevii clasei a XI a E, de către prof.

Liutiev Simona;

„Ziua Europei”- participarea la activităţile organizate de către Şcoala Populară

de Arte Piteşti cu elevi ai claselor a IX a C, a XI B,C,E, H, coordonaţi de către:

director Mihai Cristina, prof. Răducanu Daniela, prof. Stancu Liliana, prof.

Liutiev Simona, prof. Tătăran Mihaela;

Page 7: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

7

Participarea la Parada de promovare a CJE de către elevii CŞE şi de către prof.

Herda Carmen;

Concursul naţional „Mesajul meu antidrog”- faza judeţeană şi naţională(Anexa

la raport);

Concursul judeţean „Cine ştie câştigă” (Anexa la raport);

Concursul judeţean „Literatura în dimensiunea virtuală” (Anexa la raport);

Concursul interjudeţean „Măiastra iarnă” (Anexa la raport);

Concursul naţional „Tinere condeie”-faza judeţeana şi faza naţională(Anexa la

raport);

Simpozionul judeţean „Mecanicul auto-o profesie prezentă şi viitoare”,

coordonat de director adj. Tănase Daniela si prof. Sălan Camelia (Anexa la

raport);

Concursul judeţean ELITE(Anexa la raport);

Concursul naţional de electronică „Electronicus” (Anexa la raport);

Concursul judeţean „Te ajut, te salvez”, din cadrul Proiectului de educaţie

incluzivă „Blocat între cuvinte”, coordonator prof. Liutiev Simona(Anexa la

raport);

Concurs judeţean de preparate culinare”Hrană pentru viaţă” din cadrul

Proiectului educativ „Câştig timp, câştig viaţă”, coordonat de prof. Liutiev

Simona(Anexa la raport);

Concursul judeţean „Câştig timp cu dislexia”, din cadrul Proiectului educativ

„Blocat între cuvinte”, coordonat de prof. Liutiev Simona;

Concursul naţional de educaţie financiară „MoneySense”, coordonator prof.

Dumitrache Cristina;

Reuniunea de Proiect multilateral COMENIUS YES- desfăşurată în Turcia, la

care au participat elevi şi profesorii: Grecu Aida-coordonator de proiect,

Popescu Cristina;

Participarea la Programul de colectare de DEEE- „Patrula de reciclare”,

coordonator prof. Dumitrache Cristina;

Concursul naţional de electronică „Electronica azi” (Anexa la raport);

Festivalul YES – activitate organizată în cadrul proiectului multilateral

COMENIUS YES, de către echipa de proiect, prof. coordonator Grecu Aida.

În anul şcolar 2013-2014 s-au organizat:

Activităţi de educaţie pentru sănătate desfăşurate la orele de Consiliere şi

orientare, în cadrul Cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică şi la Cabinetul

medical, cu privire la măsuri de prevenire, diminuare şi eliminare a consumului

de droguri şi de substanţe etnobotanice.S-a întocmit un Plan de măsuri privind

diminuarea şi/sau eliminarea consumului de droguri şi de substanţe

etnobotanice de către prof. Dumitrache Cristina;

Derularea Programului de educaţie economică, antreprenorială şi de orientare

profesională - Junior Achievement România şi a programului de educaţie

financiară MoneySense;

Page 8: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

8

Activităţi derulate în cadrul Parteneriatului multilateral Comenius “Young

Entrepreneurs-step-by-step”/YE, coordonator prof. Grecu Aida, de către

director Mihai Cristina, director adj. Tănase Daniela, prof. Popa Gabriela, prof.

Ioniţă Iuliana, prof. Dumitrache Cristina, prof. Stanciu Valentina, prof. Popescu

Cristina.S-a realizat un schimb de experienţă elevi - cadre didactice, între

liceele din cele cinci ţări partenere, în cadrul reuniunii de proiect din România,

din Croaţia şi din Turcia;

Activităţi în cadrul cercurilor pe discipline;

Organizarea fazelor pe şcoală a concursurilor şi olimpiadelor şcolare;

Activităţi de colectare a DEEE de către agenţii voluntari elevi, coordonaţi de

prof. Dumitrache Cristina, în cadrul proiectului de voluntariat „Patrula de

reciclare”;

Sesiuni de informare şi dezbatere în tematică SSM, organizate în cadrul

Proiectului judeţean „Valenţe culturale în domeniul SSM”;

Derularea unor activităţi de către Comisia de Cruce Roşie şi a echipei de

implementare a proiectului educativ „Câştig timp- câştig viaţă”;

Activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală, urmărindu-se

respectarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea

drepturilor copilului :

- Monitorizarea cazurilor de violenţă.S-a întocmit un Plan operaţional privind

reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar de către prof. Dumitrache

Cristina - coord. de proiecte şi programe educative;

- Prelucrarea la începutul anului şcolar, de către diriginţi, a Legii 272/2004

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

- S-au prezentat referate în Comisia metodică a dirginţilor;

- Afişarea la locuri vizibile a unor materiale privind combaterea violenţei şi a

numărului de telefon de urgenţă;

- Acţiuni în colaborare cu Poliţia şi cu Jandarmeria Piteşti;

- Monitorizarea de către diriginţi şi psihologul şcolar a elevilor cu părinţi

plecaţi în străinătate în vederea stabilirii unor măsuri de sprijin al acestora;

Activităţi de reducere a absenteismului şi a abandonului şcolar:

- Monitorizarea lunară a absenteismului de către diriginţi şi de către prof.

Pleşa Mihaela;

- Elaborarea unui Plan de măsuri pentru reducerea absenteismului şi a

abandonului şcolar de către prof. Dumitrache Cristina;

Activităţi desfăşurate pentru situaţii de urgenţă:

- Informări în cadrul orelor de Consiliere şi orientare cu privire la pericole şi

măsuri de protecţie în cazul producerii de incendii, seisme şi alte situaţii de

urgenţă;

- Afişarea în fiecare clasă a unui plan de evacuare;

- Afişarea la locuri vizibile a măsurilor de protecţie în cazul situaţiilor de

urgenţă;

Page 9: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

9

- Efectuarea în lunile noiembrie,decembrie şi ianuarie a unor exerciţii de

simulare a unor situaţii de urgenţă în caz de cutremur, incendiu, accidente

nucleare, bilogice;

În cadrul Comisiei metodice a diriginţilor au fost susţinute referate cu tematică

educativă de către profesorii: Badea Ileana, Niţă Valentina, Vărzaru Valeriu, Stanciu

Valentina,Stănescu Gheorghiţa, Georgescu Cosmina, Răducanu Daniela, Marinescu

Mariana, Vasile Violeta, Burcea Mădălina, Dumitrache Cristina, Bragă Roxana,

Tătăran Mihaela, Diaconu Daniela, David Monica, Pleşa Mihaela, Barbu Viorel,

Tudose Gabriel, Popa Gabriela, Ştefănuţi Cristina, Grecu Aida, Penescu Cristian,

Alexa Mihaela, Ion Georgeta, Moşteanu Ana,Liutiev Simona, Marin Dorin,

Măcăneaţă Anca, Barbu Viorel, Popescu Cristina, Oprea Gabriel.

În lecţiile demonstrative s-au abordat teme de orientare şi consiliere , de către

profesorii: Ştefan Eugenia, Bragă Roxana, Ion Georgeta, David Monica, Pleşa

Mihaela, Alexa Mihaela, Niţă Valentina, Dumitrache Cristina, Grecu Aida, Diaconu

Daniela, Burcea Mădălina.

În cadrul şedinţei Consiliului Reprezentativ al părinţilor au fost discutate

probleme referitoare la absenteism, delincvenţă juvenilă, violenţă, pregătirea

suplimentară pentru examenul de Bacalaureat, buna guvernare în şcoală.

Au fost afişate la locuri vizibile ROI, materiale informative privind combaterea

consumului de droguri, alcool, substanţe etnobotanice, protecţia contra incendiilor, a

dezastrelor naturale, activităţi educative.

În cadrul formal al orelor de consiliere şi orientare s-au abordat teme specifice

comportamentelor non-violente, tolerante, responsabile iar elevii cu comportament

violent au fost responsabilizaţi şi sancţionaţi conform ROFUIP şi ROI.

S-au desfăşurat activităţi educative la bibliotecă, CDI şi internat, conform

programului.

Comisia metodică a diriginţilor a analizat şi dezbătut ritmic probleme curente ale

activităţii educative, probleme sociale, de disciplină şcolară şi profesională.

S-a stabilit un program de ocupare a timpului liber al elevilor pe perioada

vacanţelor.

Consiliul Şcolar al Elevilor a fost ales conform reglementarilor. Acesta şi-a

desfăşurat activitatea pe baza unui regulament, a unui plan semestrial propus de

membrii săi şi pe baza unui grafic de întruniri. Preşedintele Consiliului Şcolar al

Elevilor, Toader Iulian, de la clasa a XI a D , a organizat activităţile, sub îndrumarea

doamnei prof. coordonator Stanciu Valentina.

Se impune, din partea tuturor diriginţilor, o mai bună antrenare a elevilor , pentru o

implicare mai activă a acestora în activităţile educative şcolare şi extraşcolare,

sprijinirea vieţii asociative(Consiliul Şcolar al Elevilor, cercuri pe discipline, redacţii

reviste, radio etc.), precum şi monitorizarea mai atentă a stării de disciplină şi a

absenteismului. Este necesară o mai strânsă colaborare a diriginţilor cu elevii, cu

părinţii acestora şi cu alţi factori implicaţi în educaţie. De asemenea, trebuie să se

acorde o atenţie mai mare la întocmirea documentelor dirigintelui.

În scopul realizării obiectivelor activităţii educative, Liceul Tehnologic „DACIA” a

colaborat cu Consiliul Judeţean Argeş, Primăria Municipiului Piteşti, cu ISJ Argeş, cu

Page 10: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

10

Poliţia şi Jandarmeria Municipiului Piteşti, cu Palatul Copiilor Piteşti, cu Biblioteca

Judeţeană, Direcţia de Sănătate Publică Argeş, cu Consiliul Reprezentativ al

Părinţilor, cu Organizaţia de Cruce Roşie Argeş, cu Alianţa Franceză,cu Organizaţia

Junior Achievement România, cu Fundaţia CREDE, cu unităţi de învăţământ şi alte

instituţii.

În acest an şcolar, numărul elevilor implicaţi în activităţi educative a crescut

semnificativ şi s-au obţinut numeroase premii la olimpiade şi concursuri şcolare şi

extraşcolare, conform anexei prezentului raport.

Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,

prof.Cristina DUMITRACHE

Page 11: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

11

LICEUL TEHNOLOGIC ”DACIA” PITEŞTI Avizat Director,

Nr. 4655/01.09.2014 prof. ing. Cristina Elena MIHAI

ANALIZA SWOT

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ

AN ŞCOLAR 2013-2014

PUNCTE TARI

-Identificarea priorităţilor activităţii educative în

funcţie de specificul liceului şi în consonanţă cu

legislaţia în vigoare;

-Promovarea drepturilor copilului prin activităţi

educative şi exercitarea dreptului de alegere

democratică în cadrul Consiliului Şcolar al

Elevilor;

-Realizarea documentelor specifice activităţii de

planificare a activităţii educative;

-Respectarea planificărilor calendaristice ,

integrându-se în reglementările privind

consilierea şi orientarea ;

-Şedinţele comisiei metodice a diriginţilor s-au

desfăşurat lunar, pe baza unei tematici stabilite la

începutul anului şcolar ;

-Tematica orelor de consiliere şi orientare

concordă cu particularităţile de vârstă,

personalitate şi preocupări ale elevilor ;

-Abordarea din perspectivă managerială a clasei

de elevi şi proiectarea responsabilă a activităţii

educative de către majoritatea diriginţilor ;

-S-au folosit, în majoritatea cazurilor, modelele

unitare de elaborare a documentelor din

portofoliul dirigintelui ;

-Încheierea de protocoale şi acorduri de

parteneriat cu părinţii elevilor, unităţi de

învăţământ, instituţii, ONG-uri;

-Existenţa punctelor de informare privind

activitatea educativă;

-Existenţa unei micro-biblioteci cu tematică

educativă, a unor softuri educaţionale şi a unor

chestionare ;

- Încurajarea dezvoltării personale a elevilor prin

strategii adecvate folosite în activitatea educativă

şcolară şi extraşcolară;

-Organizarea de cercuri pe discipline;

-Implicarea în concursuri şi olimpiade şcolare şi

PUNCTE SLABE

-Desfăşurarea orelor de Consiliere şi

orientare în afara programului şcolar al

elevilor ;

-Slaba implicare a unor cadre didactice în

activităţile educative ;

-Există un număr mare de elevi care

absentează de la ore ;

-Unele ore de consiliere sunt mai mult

moralizatoare şi mai puţin mobilizatoare ;

-Desfăşurarea, uneori, a scenariului

didactic după tiparele clasice, rigide, la

unele orele de consiliere şi orientare, ceea

ce provoacă indiferenţă şi reţinere din

partea elevilor ;

-Discontinuitatea în înscrisurile din mapele

elevilor, în completarea fişelor psiho-

pedagogice ;

-Nu toţi elevii prezintă carnetele de note

pentru a fi completate ;

-Nu se foloseşte întotdeauna rubrica pentru

corespondenţa cu părinţii ;

-Manifestarea unor forme de violenţă

verbală din partea unor elevi;

-Condica de Orientare/Consiliere nu este

completată la timp de către toţi diriginţii şi

conform planificării calendaristice;

Page 12: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

12

obţinerea a numeroase premii;

-Derularea activităţilor în cadrul proiectului

multilateral COMENIUS YES;

-Atitudine pozitivă a elevilor faţă de activitatea

educativă şcolară şi extraşcolară;

-Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în

organizarea şi derularea activităţilor educative în

cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai

bun!”

- Desfăşurarea activităţii educative pe bază de

proiecte educative.

-Organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de

studiu.

OPORTUNITĂŢI

-Existenţa unei viziuni ordonatoare unitare

asupra activităţilor educative şcolare şi

extraşcolare, comunicată de către inspectorul

şcolar educativ, la începutul anului şcolar,

particularizată ulterior la nivelul liceului ;

-Interesul unor instituţii şi unităţi şcolare pentru

activitatea educativă din liceul nostru;

-Introducerea sistemului calităţii asigură

indicatori de calitate mai clari ;

-Creşterea contribuţiei economice a

administraţiei publice pentru educaţie şi

protecţie socială ;

AMENINŢĂRI

-Lipsa de interes a unor familii pentru

educaţia copiilor;

-Creşterea numărului de familii plecate în

străinătate, lipsindu-i pe copii de

supravegherea părintească ;

-Scăderea puterii de cumpărare a părinţilor

poate duce la creşterea absenteismului

elevilor;

-Concurenţi educaţionali la care există

obişnuinţa lucrului pe bază de proiect ;

-Creşterea infracţionalităţii juvenile poate

afecta ordinea internă şi eforturile de

asigurare a sistemelor proprii de protecţie;

Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, Prof. Cristina DUMITRACHE

Page 13: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

13

Anexa la Raport privind activitatea educativă şcolară şi extraşcolară - an şcolar 2013-2014

Nr. 4657/01.09.2014

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director,

prof. ing. Cristina Elena MIHAI

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

AN ŞCOLAR 2013-2014

SEM. I

NR.

CRT.

DENUMIREA

CONCURSULUI NUME ELEV(I) DISCIPLINA ETAPA

LOCUL

OBTINUT COORDONATOR(I)

CONCURS NAŢIONAL

„Public Speaking”

Ciucu Bogdan ENGLEZĂ LOCALĂ LOCUL I I

Discurs public

prof. Grecu Aida

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

ROBOTICĂ „ROBOTOR 2013” BOTOŞANI

Drăgulescu Elvis

Dumitru Carol

Ana Robert

ELECTRONICĂ NAŢIONALĂ LOCUL II

secţiune

Urmărire linie

prof. Popescu Maria

Cristina

CONCURSUL

NAŢIONAL DE ROBOTICĂ „ROBOTOR

2013” BOTOŞANI

Drăgulescu Elvis

Dumitru Carol Ana Robert

ELECTRONICĂ NAŢIONALĂ MENŢIUNE

Secţiunea Free style

prof. Popescu Maria

Cristina

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN TEAM

BOTOŞANI

Dumitru Carol

ELECTRONICĂ INTERJUDEŢEANĂ LOCUL II Secţiunea

Montaje

funcţionale Afişaj led-uri

prof. Popescu Maria Cristina

CONCURSUL

INTERJUDEŢEAN TEAM

BOTOŞANI

Ana Robert ELECTRONICĂ INTERJUDEŢEANĂ LOCUL III

Secţiunea

Montaje funcţionale

Joc de lumini

prof. Popescu Maria

Cristina

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN TEAM

BOTOŞANI

Drăgulescu Elvis Dumitru Carol

ELECTRONICĂ INTERJUDEŢEANĂ MENŢIUNE Montaje

practice

prof. Popescu Maria Cristina

CONCURSUL JUDEŢEAN

„HALLOWEN-TRICK OR TREAT...”,

Boteanu Eduard

Mandu Ionuţ

ENGLEZĂ JUDEŢEANĂ MENŢIUNE

Secţiunea referate

tematice

prof. Georgescu

Cosmina prof. Diaconu Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN „HALLOWEN-TRICK OR

TREAT...”

Ursu Constantin ENGLEZĂ JUDEŢEANĂ MENŢIUNE Secţiunea

costume

tematice

prof. Georgescu Cosmina,

prof. Jianu Deea

prof. Grecu Aida prof. Diaconu Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“ START SIGUR ÎN

MUNCĂ”

Popa Claudiu,

Dorojan Marian şi

Ursu Constantin

SSM JUDEŢEANĂ LOCUL I

Secţiunea

Concurs elevi

prof. Mihai Cristina, prof. Tănase Daniela

prof.Marinescu Mariana,

prof. Dumitrache Cristina, , prof. Pleşa

Mihaela, prof.

Georgescu Cosmina, prof. Ion Georgeta,

prof. Ioniţă Iuliana,

prof. Popescu Cristina CONCURSUL JUDEŢEAN

“ START SIGUR ÎN

MUNCĂ”

Voica Robert Şerban Andrei

SSM JUDEŢEANĂ LOCUL I Secţiunea

comunicări

ştiinţifice elevi

prof. Tănase Daniela prof. Mihai Cristina

CONCURSUL JUDEŢEAN

“ START SIGUR ÎN

MUNCĂ”

Bucă Honorius SSM JUDEŢEANĂ LOCUL I I

Secţiunea

comunicări ştiinţifice elevi

prof. Dumitrache

Cristina

prof. Pleşa Mihaela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“ START SIGUR ÎN

MUNCĂ”

Nache Costin SSM JUDEŢEANĂ LOCUL II

Secţiunea

comunicări ştiinţifice elevi

prof. Tănase Daniela

prof. Ioniţă Iuliana

Page 14: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

14

CONCURSUL JUDEŢEAN

“ START SIGUR ÎN

MUNCĂ”

Ionescu Vlad SSM JUDEŢEANĂ LOCUL III

Secţiunea

comunicări ştiinţifice elevi

prof. Popescu Cristina

prof. Vasile Violeta

CONCURSUL JUDEŢEAN

“ START SIGUR ÎN

MUNCĂ”

Ionescu Vlad

Ştefan Larisa

SSM JUDEŢEANĂ MENŢIUNE

Secţiunea

comunicări

ştiinţifice elevi

prof. Georgescu

Cosmina

CONCURSUL JUDEŢEAN

“ START SIGUR ÎN MUNCĂ”

Ionescu Vlad SSM JUDEŢEANĂ MENŢIUNE

Secţiunea comunicări

ştiinţifice elevi

prof. Ion Georgeta

CONCURSUL JUDEŢEAN

“ START SIGUR ÎN MUNCĂ”

Drăguţescu Ion SSM JUDEŢEANĂ MENŢIUNE

Secţiunea comunicări

ştiinţifice elevi

prof. Niţă Valentina

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN “ CHIMIA ŞI

MEDIUL”

Popa Robert, Climinte Eduard,

Vizitiu Alexandru,

Eremia Iulian

CHIMIE JUDEŢEANĂ LOCUL I Secţiunea

Concurs

prof. Niţă Valentina

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN “ CHIMIA ŞI

MEDIUL”

Georgescu Ştefan Drăgan Florentin

CHIMIE JUDEŢEANĂ MENŢIUNE Secţiunea

referate

prof. Niţă Valentina

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Georgescu Ştefan TEHNIC JUDEŢEANĂ LOCUL I Secţiunea

Felicitări

prof. Dumitrache Cristina

prof. Niţă Valentina

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Pătraşcu Răducu TEHNIC JUDEŢEANĂ LOCUL I Secţiunea

Felicitări

prof. Popescu Cristina prof. Vasile Violeta.

prof. Tănase Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Breazu Elena TEHNIC JUDEŢEANĂ LOCUL II Secţiunea

Felicitări

prof. Bragă Roxana

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Climinte Eduard TEHNIC JUDETEANA LOCUL II Secţiunea

Felicitări

prof.Dumitrache Cristina

prof. Niţă Valentina

CONCURSUL

JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Tudose Cosmin TEHNIC JUDETEANA LOCUL III

Secţiunea

Felicitări

prof. Tătăran Mihaela

” CONCURSUL

JUDEŢEAN “FEERIE DE CRĂCIUN

Dobre George,

Tudorache Anca Popescu Marius

TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE

Secţiunea Felicitări

prof. Vărzaru Valeriu

prof. Cernătescu Miluţa

CONCURSUL

JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Diaconu Cristiana,

Deleanu Narcis,

Dincă Ionuţ, Ana Robert

TEHNIC JUDETEANA LOCUL I

Secţiunea

Colaje

prof.Georgescu

Cosmina

prof. Ion Georgeta prof. Diaconu Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Iancu Nicoleta, Sorescu Alexandra,

Târlea Nicoleta

TEHNIC JUDETEANA LOCUL I Secţiunea

Colaje

prof. Popescu Cristina prof.Georgescu

Cosmina

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Ursu Constantin

TEHNIC JUDETEANA LOCUL I Secţiunea

Colaje

prof. Diaconu Daniela, prof. Georgescu

Cosmina,

prof. Ion Georgeta prof. Moşteanu Ana

CONCURSUL

JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Răget Cristina

Mădălina

TEHNIC JUDETEANA LOCUL II

Secţiunea

Colaje

prof.Tataran Mihaela

prof. Mihai Cristina

prof. TănaseDaniela CONCURSUL

JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Mihai Camelia,

Pârşoagă Florina

TEHNIC JUDETEANA LOCUL III

Secţiunea

Colaje

prof. Căpuzaru Alina

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Toader Iulian TEHNIC JUDETEANA LOCUL I Secţiunea

Pictură

prof. Stanciu Valentina prof. Mihai Cristina

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Voica Ştefan Roberto

Şerban Andrei

Cristian

TEHNIC JUDETEANA LOCUL I Secţiunea

Pictură

prof. Badea Ileana prof. Georgescu

Cosmina

prof. Moşteanu Ana

Page 15: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

15

CONCURSUL

JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Dinca Alexandru,

Tudor Razvan

TEHNIC JUDETEANA LOCUL II

Secţiunea

Pictură

prof. Diţuleasa Mircea

CONCURSUL

JUDEŢEAN “FEERIE DE

CRĂCIUN”

Andreescu Andrei

Chirita Daniel

Tudora Cristian

TEHNIC JUDETEANA LOCUL III

Secţiunea

Pictură

prof. Bran Simona

prof. Grecu Aida

CONCURSUL

JUDEŢEAN “FEERIE DE CRĂCIUN”

Vilcu Valentin

TEHNIC JUDETEANA

LOCUL I

Expozitie Montaje,

machete,

decoratiuni

prof. Tănase Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE CRACIUN”

Matei Dragoş TEHNIC JUDETEANA LOCUL I Expozitie

Montaje,

machete, decoratiuni

prof. Popescu Cristina\ prof. Mihai Cristina

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Diaconu Cristiana

Deleanu Narcis Dincă Ionuţ

Ana Robert

TEHNIC JUDETEANA

LOCUL I

Expozitie Montaje,

machete,

decoratiuni

prof. Georgescu

Cosmina prof. Popescu Cristina

prof. Ştefan Eugenia

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE CRACIUN”

Dobrotă Marian Ionuţ

TEHNIC JUDETEANA LOCUL II Expozitie

Montaje,

machete,

decoratiuni

prof. Tătăran Mihaela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Stancescu Ionut

Mehedinteanu Maria

TEHNIC JUDETEANA LOCUL II

Expozitie Montaje,

machete,

decoratiuni

prof. Popescu Cristina

prof. Sima Florin

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN

Dicu Romeo

Toma Daniel TEHNIC JUDETEANA LOCUL II

Expozitie

Montaje, machete,

decoratiuni

prof. Bran Simona

prof. Grecu Aida

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Necula Alexandra

Izabela TEHNIC JUDETEANA LOCUL II

Expozitie Montaje,

machete,

decoratiuni

prof. Diţuleasa Mircea

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN

Florea Mihai

Gunoi Narcis

Proca Alin

TEHNIC JUDETEANA LOCUL III

Expozitie

Montaje, machete,

decoratiuni

prof. Răducanu Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Miu Alexandru TEHNIC JUDETEANA LOCUL III

Expozitie Montaje,

machete, decoratiuni

prof. Tănase Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN

Diaconu Cristiana

Ana Robert TEHNIC JUDETEANA LOCUL III

Expozitie

Montaje, machete,

decoratiuni

prof. Georgescu

Cosmina

prof. Ion Georgeta prof. Diaconu Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN “FEERIE DE CRACIUN”

Tudose Răzvan Costin

TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE Expozitie

Montaje,

machete, decoratiuni

prof. Tătăran Mihaela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Fuior Alexandru TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE

Expozitie

Montaje,

machete,

decoratiuni

prof. Tătăran Mihaela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Drăguţescu Elvis TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE

Expozitie Montaje,

machete,

decoratiuni

Prof. Popescu Cristina

Page 16: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

16

Coordonator de proiecte şi programe educative,

Prof. Cristina DUMITRACHE

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Dana Eduard TEHNIC JUDETEANA LOCUL I

Prezentări

PowerPoint „Magia

Crăciunului”

prof. Dumitrache

Cristina

prof. Niţă Valentina prof. Pleşa Mihaela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Preoteasa Andreea TEHNIC JUDETEANA LOCUL II

Prezentări

PowerPoint

„Magia

Crăciunului”

prof. Dumitrache

Cristina

prof. Niţă Valentina

prof. Pleşa Mihaela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Caldaradru Roxana

Pandele Mădălin TEHNIC JUDETEANA LOCUL II

Prezentări

PowerPoint „Magia

Crăciunului”

prof. Popa Gabriela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN”

Nache Costin TEHNIC JUDETEANA LOCULII

Prezentări PowerPoint

„Magia

Crăciunului”

prof. Ioniţă Iuliana

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN” Tudor Ionuţ TEHNIC JUDETEANA LOCUL II

Prezentări

PowerPoint

„Magia Crăciunului”

prof. Moşteanu Ana prof. Deaconu Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN” Stanciu Cristina

Petre Bianca

TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE

Prezentări PowerPoint

„Magia

Crăciunului”

prof. Căpuzaru Alina

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN” Neagoe Alexandru Popescu Ionut

TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE

Prezentări

PowerPoint

„Magia

Crăciunului”

prof. Tătăran Mihaela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN” Voica Robert TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE

Prezentări

PowerPoint „Magia

Crăciunului”

prof. Badea Ileana

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN” Marcoci George TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE

Prezentări

PowerPoint

„Magia

Crăciunului”

Prof. Cernătescu Miluţa

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN Proca Alin TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE

Prezentări

PowerPoint

„Magia Crăciunului”

prof. Răducanu Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“FEERIE DE CRACIUN Mandu Ionuţ TEHNIC JUDETEANA MENŢIUNE

Prezentări PowerPoint

„Magia

Crăciunului”

prof. Moşteanu Ana

prof. Ştefan Eugenia

Page 17: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

17

Anexa la Raport privind activitatea educativă şcolară şi extraşcolară-an şcolar 2013-2014

Nr.4657/01.09.2014

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director,

prof. ing. Cristina Elena MIHAI

PREMII OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE ŞI

EXTRAŞCOLARE

AN ŞCOLAR 2013-2014

SEM. al II lea

REZULTATE OBŢINUTE LA

ETAPA NAŢIONALĂ A CONCURSULUI NAŢIONAL DE CHIMIE “Petru Poni” 2014

PROFIL Domeniul /

Calificarea profesionala

Clasa Numele si prenumele

elevului

LOCUL

obtinut

Profesor(I)

coordonator(i)

Tehnic Electric XII Popa Robert Marian LOCUL II prof. Nita Valentina

Tehnic Electric XII Stoica George MENŢIUNE prof. Niţă Valentina

REZULTATE OBTINUTE LA

ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI PE DISCIPLINE TEHNOLOGICE 2014

PROFIL Domeniul /

Calificarea profesionala

Clasa Numele si prenumele

elevului

LOCUL

Obtinut

Profesor(I)

coordonator(i)

Tehnic Mecanică XI Toader Iulian LOCUL I prof. Popa Gabriela

prof. Ion Georgeta prof. Răducanu

Daniela

prof. Marinescu Mariana

prof. Radu Camelia

prof. Diţuleasa Mircea

Tehnic Mecanică XII Marin Ecaterina Ioana Premiu special prof. Popa Gabriela

prof. Ion Georgeta

prof. Răducanu Daniela

prof. Oprea Gabriel

prof. Marinescu Mariana

prof. Tănase Daniela

prof. Diţuleasa Mircea

REZULTATE OBŢINUTE LA

ETAPA JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI PE DISCIPLINE TEHNOLOGICE 2014

Nr.

crt.

Profil Domeniu Clasa Numele şi

prenumele

elevului

Şcoala de provenienţă

(denumire, localitate,

judeţ)

Cadre didactice

care au pregătit

elevul

Locul obţinut

1 Tehnic Mecanică XII Marin Ecaterina Ioana

Liceul Tehnologic ,,Dacia’’ Piteşti

prof. Popa Gabriela prof. Ion Georgeta

prof. Răducanu

Daniela prof. Oprea Gabriel

prof. Marinescu

Mariana prof. Tănase Daniela

m.i Diţuleasa Mircea

LOCUL I

Page 18: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

18

2. Tehnic Mecanică XI Toader Iulian Liceul Tehnologic

,,Dacia’’ Piteşti

prof. Popa Gabriela

prof. Ion Georgeta

prof. Răducanu Daniela

prof. Marinescu

Mariana, prof. Radu Camelia, m.i

Diţuleasa Mircea

LOCUL I

3. Tehnic Electric,

electrotehn

ic,

electromec

anic

XII Popa Robert Liceul Tehnologic

,,Dacia’’ Piteşti

prof. Stănescu

Gheorghiţa prof. Georgescu

Cosmina

prof. Mihai Cristina prof. Dumitrache

Cristina

ptof. Popescu Cristina

LOCUL II

4. Tehnic Electroteh

nic

XII Ursu Constantin Liceul Tehnologic

,,Dacia’’ Piteşti

prof. Stănescu

Gheorghiţa

prof. Georgescu Cosmina

prof. Mihai Cristina

prof. Dumitrache Cristina

ptof. Popescu Cristina

LOCUL III

5. Tehnic Electric XI Marin Nicolae

Florin

Liceul Tehnologic

,,Dacia’’ Piteşti

prof.Stănescu

Gheorghiţa,

prof.Georgescu

Cosmina, prof. Popescu Cristina

LOCUL III

6. Tehnic Electric XI Voicu Emil

Gabriel

Liceul Tehnologic

,,Dacia’’ Piteşti

prof.Stănescu

Gheorghiţa,

prof.Georgescu Cosmina,

prof. Popescu Cristina

MENŢIUNE

REZULTATE OBŢINUTE LA

ETAPA JUDEŢEANĂ A CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ “Adolf Haimovici”

2014

PROFIL DOMENIUL /

CALIFICAREA

PROFESIONALA

CLASA NUMELE SI

PRENUMELE

ELEVULUI

LOCUL

OBTINUT

PROFESOR(I)

COORDONATOR(I)

Tehnic IX Bucur Mihai LOCULII prof. Alexa Mihaela

Tehnic Electric XI Lazarevic Nikola Locul III prof. Alexa Mihaela

Tehnic Electric XII Dragomir Mihai Menţiune prof. Alexa Mihaela

REZULTATE OBŢINUTE LA

ETAPA JUDEŢEANĂ A CONCURSULUI NAŢIONAL DE CHIMIE “Petru Poni” 2014

PROFIL DOMENIUL /

CALIFICAREA PROFESIONALA

CLASA NUMELE SI

PRENUMELE ELEVULUI

LOCUL

OBTINUT

PROFESOR(I)

COORDONATOR(I)

Tehnic Electric XII Popa Robert Marian LOCUL I prof. Nita Valentina

Tehnic Electric XII Stoica George LOCUL II prof. Niţă Valentina

REZULTATE OBŢINUTE LA

ETAPA JUDEŢEANĂ - OLIMPIADA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2014

PROFIL Domeniul /

Calificarea profesionala

Clasa Numele si prenumele

elevului

LOCUL

obtinut

Profesor(I)

coordonator(i)

Tehnic IX Popescu Ionuţ MENŢIUNE prof. Ioniţă Iuliana

Tehnic Electric XII Vulpe Andrei MENŢIUNE prof. Ioniţă Iuliana

Page 19: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

19

REZULTATE OBŢINUTE LA

CONCURSUL JUDEŢEAN DE INFORMATICĂ GHEORGHE MARINESCU 2014

REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Sem. al II lea 2014

NR.

CRT.

DENUMIREA

CONCURSULUI NUME ELEV(I) DISCIPLINA ETAPA

LOCUL

OBTINUT COORDONATOR(I)

CONCURS JUDEŢEAN

„Gheorghe Marinescu”

Neagoe Alexandru

Popescu Ionuţ

INFORMATICĂ JUDEŢEANĂ LOCULIII

Secţiunea

“Media”

prof. Ioniţă Iuliana

CONCURS JUDEŢEAN „Gheorghe Marinescu”

Nache Costin INFORMATICĂ JUDEŢEANĂ MENŢIUNE Secţiunea

“Site”

prof. Ioniţă Iuliana

NR.

CRT.

DENUMIREA

CONCURSULUI NUME ELEV(I) DISCIPLINA ETAPA

LOCUL

OBTINUT COORDONATOR(I)

CONCURS NAŢIONAL

„Made for Europe”

Ciucu Bogdan ENGLEZĂ NAŢIONALĂ LOCUL I

prof. Grecu Aida

CONCURSUL

NAŢIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG”

Săieşan Ionuţ SPOT

PUBLICITAR

NAŢIONALĂ LOCUL II Prof. Popa Gabriela

Prof. Niţă Valentina

CONCURSUL

NAŢIONAL DE ROBOTICĂ „ROBOTOR

2014” BOTOŞANI

Drăgulescu Elvis

Dumitru Carol Ana Robert

ELECTRONICĂ NAŢIONALĂ LOCUL II

secţiune Urmărire linie

prof. Popescu Maria

Cristina

FESTIVALUL

INTERNATIONAL DE FILM „WORLD KIDS”

Nache Costin

Neagoe Alexandru Popescu Ionuţ

Iordache Gabriel

INFORMATICĂ INTERNAŢIONALĂ MENŢIUNE prof.Mihai Cristina

prof. Ioniţă Iuliana prof.Dumitrache

Cristina

prof. Popescu Cristina

CONCURSUL

NAŢIONAL DE CREAŢIE

„TINERE CONDEIE”

Mierloiu Cristina

Grigore Tudor

CREAŢIE

LITERARĂ

PROZĂ

NAŢIONALĂ PREMIUL

NAŢIONAL

Prof. Liutiev Simona

CONCURSUL NAŢIONAL DE

ROBOTICĂ „CUPA

CHINDIEI”

Drăguţescu Elvis Rădulescu Valentin

Ana Robert

Dumitrescu Carol

ELECTRONICĂ NAŢIONALĂ LOCUL I LOCUL II

LOCUL III

Secţiunea Labirint

Secţiunea Free style

prof. Popescu Maria Cristina

prof.Georgescu

Cosmina

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

ELECTRONICĂ „ELECTRONICA AZI”

Drăguţescu Elvis

Rădulescu Valentin

Ana Robert Dumitrescu Carol

Ionică Cosmin

Deleanu Narcis

ELECTRONICĂ NAŢIONALĂ LOCUL I

Proba de

montaj tehnic

prof. Popescu Maria

Cristina

prof.Georgescu Cosmina

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

ELECTRONICĂ „ELECTRONICUS”

Echipaj ELECTRONICĂ

SECŢIUNEA

MONTAJ

NAŢIONALĂ LOCUL I Prof. Popescu Cristina

Prof. Georgescu

Cosmina

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

ELECTRONICĂ

„ELECTRONICUS”

Rădulescu Valentin ELECTRONICĂ

SECŢIUNEA

TEORIE

NAŢIONALĂ LOCUL II Prof. Popescu Cristina

Prof. Georgescu

Cosmina

CONCURSUL

NAŢIONAL DE ELECTRONICĂ

„ELECTRONICUS”

Ana Robert

Badea George

ELECTRONICĂ

SECŢIUNEA PROIECTARE

NAŢIONALĂ MENŢIUNE Prof. Popescu Cristina

Prof. Georgescu

Cosmina

CONCURSUL

NAŢIONAL DE

ELECTRONICĂ „ELECTRONICA AZI”

Rădulescu Valentin

ELECTRONICĂ ELECTRONICĂ LOCUL III

Proba practică

prof. Popescu Maria

Cristina

prof.Georgescu Cosmina

CONCURSUL

NAŢIONAL „ANII DE

SCOALĂ-ANI DE BUCURII ŞI ÎMPLINIRI””

Răget Cristina

State Vlad

CREAŢIE

LITERARĂ

NAŢIONALĂ LOCUL III Prof. Bragă Roxana

Page 20: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

20

CONCURSUL

INTERJUDEŢEAN „STIL

ELECTRONIC”

Drăguţescu Elvis

Rădulescu Valentin

ELECTRONICĂ INTERJUDEŢEANĂ LOCUL II

prof. Popescu Maria

Cristina

prof.Georgescu Cosmina

CONCURSUL

INTERJUDEŢEAN „STIL

ELECTRONIC”

Ana Robert

Dumitrescu Carol

ELECTRONICĂ INTERJUDEŢEANĂ MENŢIUNE prof. Popescu Maria

Cristina

prof.Georgescu

Cosmina

CONCURSUL

INTERJUDEŢEAN „MĂIASTRA IARNĂ”

Luca Bogdan

Necula Alexandru

CREAŢIE

LITERARĂ

INTERJUDEŢEANĂ MENŢIUNE Prof. Bragă Roxana

CONCURSUL

JUDEŢEAN

„IDENTITATEA ŞCOLII-IDENTITATEA

NOASTRĂ”

Dragomir Mihai CREAŢIE

LITERARĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL I prof. Ştefan Eugenia

CONCURSUL JUDEŢEAN

„IDENTITATEA ŞCOLII-

IDENTITATEA NOASTRĂ”

Trandafir Bianca CREAŢIE LITERARĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL III prof. Ştefan Eugenia

CONCURSUL

JUDEŢEAN

„IDENTITATEA ŞCOLII-IDENTITATEA

NOASTRĂ”

Deleanu Narcis CREAŢIE

LITERARĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL III prof. Bragă Roxana

CONCURSUL JUDEŢEAN DE

PREPARATE CULINARE

„HRANĂ PENTRU VIAŢĂ”

”CĂŞTIG TIMP-CĂŞTIG

VIAŢĂ”

Udrescu Andrei Miezu Lucian

Buricel Marian

Manea Marius

SĂNĂTATE JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Liutiev Simona

CONCURSUL

JUDEŢEAN DE

PREPARATE CULINARE „HRANĂ PENTRU

VIAŢĂ”

”CĂŞTIG TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Răget Cristina

Dincă Zaharia

Trîncu Valentin Popescu Ionuţ

Ilie Aurel

SĂNĂTATE JUDEŢEANĂ LOCUL II Prof. Tătăran Mihaela

CONCURSUL

JUDEŢEAN DE

PREPARATE CULINARE „HRANĂ PENTRU

VIAŢĂ”

”CĂŞTIG TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Necula Marian

Ştefana Aurora

Şerban Andrei Miu Alexandru

Voica Ştefan

SĂNĂTATE JUDEŢEANĂ LOCUL III Prof. Badea Ileana

CONCURSUL

JUDEŢEAN DE PREPARATE CULINARE

„HRANĂ PENTRU

VIAŢĂ” ”CĂŞTIG TIMP-CĂŞTIG

VIAŢĂ”

Grigorescu Mihai

Răduţ Bogdan SĂNĂTATE JUDEŢEANĂ MENŢIUNE Prof. Stancu Liliana

CONCURSUL JUDEŢEAN ”CĂŞTIG

TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Badea Florentina CREAŢIE LITERARĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL I Secţiunea

„Autoportret”

prof. Liutiev Simona

CONCURSUL

JUDEŢEAN ”CĂŞTIG

TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Ungureanu Mihai CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ LOCUL II

Secţiunea

„Autoportret”

prof.Iordache Adrian

CONCURSUL

JUDEŢEAN ”CĂŞTIG

TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Popescu Ana Maria CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ LOCUL III

Secţiunea

„Autoportret”

Prof. Alexa Mihaela

CONCURSUL

JUDEŢEAN ”CĂŞTIG

TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Ilie Mihai CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ MENŢIUNE

Secţiunea

„Autoportret”

Prof. Iordache Adrian

Page 21: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

21

CONCURSUL

JUDEŢEAN ”CĂŞTIG

TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Răget Cristina CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ MENŢIUNE

Secţiunea

„Autoportret”

Prof. Tătăran Mihaela

CONCURSUL

JUDEŢEAN ”CĂŞTIG

TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Miu Alexandru CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ LOCUL I

Secţiunea

„Colaj”

Prof. Badea Ileana

CONCURSUL

JUDEŢEAN ”CĂŞTIG

TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Răduţ Bogdan CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ LOCUL II

Secţiunea

„Colaj”

Prof. Liutiev Simona

CONCURSUL

JUDEŢEAN ”CĂŞTIG

TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Cîţescu Ion CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ LOCUL III

Secţiunea

„Colaj”

Prof. Oprea Gabriel

CONCURSUL

JUDEŢEAN ”CĂŞTIG

TIMP-CĂŞTIG VIAŢĂ”

Mierloiu Cristina CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ MENŢIUNE

Secţiunea

„Colaj”

Prof.Stănescu

Gheorghiţa

CONCURSUL

JUDEŢEAN „TE AJUT, TE SALVEZ”

PROIECT EDUCATIV

„BLOCAT ÎNTRE CUVINTE”

-------------------- EDUCAŢIE

INCLUZIVĂ

PORTOFOLII

PROFESORI PIP

JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Liutiev Simona

CONCURSUL JUDEŢEAN „TE AJUT,

TE SALVEZ”

PROIECT EDUCATIV „BLOCAT ÎNTRE

CUVINTE”

--------------------- EDUCAŢIE

INCLUZIVĂ

PORTOFOLII

PROFESORI PIP

JUDEŢEANĂ LOCUL II Prof. Niţă Valentina

CONCURSUL

JUDEŢEAN „TE AJUT, TE SALVEZ”

PROIECT EDUCATIV

„BLOCAT ÎNTRE CUVINTE”

--------------------- EDUCAŢIE

INCLUZIVĂ

PORTOFOLII

PROFESORI PIP

JUDEŢEANĂ LOCUL III Prof. Ioniţă Iuliana

CONCURSUL

JUDEŢEAN „TE AJUT,

TE SALVEZ” PROIECT EDUCATIV

„BLOCAT ÎNTRE

CUVINTE”

---------------------- EDUCAŢIE

INCLUZIVĂ

PORTOFOLII

PROFESORI PIP

JUDEŢEANĂ MENŢIUNE Prof. Badea Ileana

CONCURSUL

JUDEŢEAN „COCA COLA”

Eremia Paul

Stan Vlad Copcea Vlad

Ilie Bogdan

Duminică Robert Ceche Dan

Vlădescu Petruţ

EDUCAŢIE

FIZICĂ FOTBAL

JUDEŢEANĂ LOCUL I prof.Sima Florin

prof. Deaconu Cosmin

CONCURSUL

JUDEŢEAN „ŞTIU ŞI

APLIC”

Jianu Ciprian

Dorojan Marian

Popa Claudiu

SSM JUDEŢEANĂ LOCUL I prof. Georgescu

Cosmina,

prof. Marinescu

Mariana prof. Dumitrache

Cristina

prof. Ion Georgeta prof. Ioniţă Iuliana

prof. Popescu Cristina

CONCURSUL NAŢIONAL „ TINERE

CONDEIE”

Negură Iulian CREAŢIE LITERARĂ

SECŢIUNEA

DRAMATURGIE

JUDEŢEANĂ LOCUL I

Prof. Liutiev Simona

Page 22: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

22

CONCURSUL

NAŢIONAL „ TINERE

CONDEIE”

Badea Valentin CREAŢIE

LITERARĂ

SECŢIUNEA NUVELĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Liutiev Simona

CONCURSUL

NAŢIONAL „ TINERE

CONDEIE”

Berechet Andrei CREAŢIE

LITERARĂ

SECŢIUNEA

REPORTAJ

JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Liutiev Simona

CONCURSUL

NAŢIONAL „ TINERE

CONDEIE”

Grigore Tudor CREAŢIE

LITERARĂ

SECŢIUNEA ESEISTICĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Liutiev Simona

CONCURSUL

NAŢIONAL „ TINERE

CONDEIE”

Badea Florentina CREAŢIE

LITERARĂ

SECŢIUNEA

ROMAN

JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Liutiev Simona

CONCURSUL

NAŢIONAL „ TINERE

CONDEIE”

Mierloiu Cristina CREAŢIE

LITERARĂ SECŢIUNEA

SCHIŢĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL II Prof. Liutiev Simona

CONCURSUL

JUDEŢEAN “ APLICAŢIILE FIZICII

ÎN ELECTRONICĂ”

Cornea Cosmin

Matei Dragoş

ELECTRONICĂ JUDEŢEANĂ MENŢIUNE prof. Popescu Cristina, prof. Moşteanu Ana prof Georgescu

Cosmina

CONCURSUL

JUDEŢEAN „ALĂTURI DE TINE”

Nache Costin Nicolae Mihai

CETĂŢENIE

DEMOCRATICĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL I

Prof. Tănase Daniela Psih. Şc. Măcăneaţă

Anca

CONCURSUL JUDEŢEAN

„ŞI NOI AM FOST

ELEVI”

Dana Eduard Dana Mariana

părinte

EDUCĂŢIE SOCIALĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL I

Prof. Dumitrache Cristina

Prof. Pleşa Mihaela

CONCURSUL

JUDEŢEAN

„ŞI NOI AM FOST ELEVI”

Sibiceanu Elena

Sibiceanu Gabriela

părinte

EDUCĂŢIE

SOCIALĂ JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Niţă Valentina

CONCURSUL

JUDETEAN „TINERE

CONDEIE”

Dana Eduard SĂNATATE

SECŢIUNEA

FOTOGRAFIE DIGITALĂ

JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Pleşa Mihaela

Prof. Moşteanu Ana

CONCURSUL

JUDETEAN „TINERE

CONDEIE”

Nicolae Mihai SĂNATATE

SECŢIUNEA FILM DE

SCURT METRAJ

JUDEŢEANĂ LOCUL I Psih. Şc.. Măcăneaţă

Anca Prof. Soare Angelica

CONCURSUL

JUDETEAN „TINERE

CONDEIE”

Săieşan Ionuţ SĂNATATE

SECŢIUNEA SPOT

PUBLICITAR

JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Popa Gabriela

Prof. Niţă Valentina

CONCURSUL

JUDETEAN „TINERE

CONDEIE”

Tulea Alexandru

Săieşan Ionuţ

SĂNATATE

SECŢIUNEA FILM DE

SCURT METRAJ

JUDEŢEANĂ LOCUL II Prof. Nîţă Valentina

Prof. Popa Gabriela

CONCURSUL

JUDETEAN „TINERE

CONDEIE”

Sibiceanu Alina

Preoteasa Andreea

SĂNATATE

SECŢIUNEA ESEU LITERAR

JUDEŢEANĂ LOCUL III Prof. Niţă Valentina

Prof. Popa Gabriela

CONCURSUL

JUDEŢEAN

„BOGĂŢIE ŞI CULTURĂ

PE MELEAGURI

OLTENEŞTI”

Fulger Azelia CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ LOCUL I

LOCUL I

Prof. Bragă Roxana

CONCURSUL

JUDEŢEAN

„BOGĂŢIE ŞI CULTURĂ PE MELEAGURI

OLTENEŞTI”

Teodorescu

Mădălina

CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Ştefan Eugenia

CONCURSUL

JUDEŢEAN „BOGĂŢIE ŞI CULTURĂ

PE MELEAGURI

OLTENEŞTI”

Pîrvu Cristina CREAŢIE

LITERARĂ JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Ştefan Eugenia

Page 23: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

23

CONCURSUL

JUDEŢEAN

„MECANICUL AUTO-O PROFESIE PREZENTĂ ŞI

VIITOARE”

Echipaj MECANICĂ JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Tănase Daniela

Prof. Sălan Camelia

CONCURSUL

JUDEŢEAN

“ ELITE”

Dumitru Marius

Bucă Honorius

Ciucu Bogdan

Lazarevic Nikola

Mandu Alexandru Popa Robert

Vladu Ionuţ

Sorescu Alexandra Toader Iulian

Ursu Constantin

CULTURĂ

GENERALĂ JUDEŢEANĂ LOCUL II

prof. Alexa Mihaela

prof. Măcăneaţă Anca

CONCURSUL JUDEŢEAN

“CINE ŞTIE CĂŞTIGĂ”

Drăghici Radu MECANICĂ JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Mihai Cristina Prof. Tănase Danirla

prof. Ion Georgeta

prof. Răducanu Daniela

CONCURSUL JUDEŢEAN

“CINE ŞTIE CĂŞTIGĂ”

Necula Marian MECANICĂ JUDEŢEANĂ LOCUL III Prof. Mihai Cristina Prof. Tănase Danirla

prof. Ion Georgeta

prof. Răducanu Daniela

CONCURSUL

JUDEŢEAN

“ LITERATURA ÎN

DIMENSIUNEA

VIRTUALĂ”

Iordache Gabriel

Jianu Ciprian

Popa Claudiu

Ionescu Vlad

CREAŢIE

LITERARĂ

SECŢIUNEA

REVISTE

ŞCOLARE

JUDEŢEANĂ LOCUL I

prof. Bragă Roxana

CONCURSUL JUDEŢEAN “

CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE FRUMOS”

Stăncescu Ionut, Mehedinţeanu

Maria

ŞTIINŢĂ SECŢIUNEA

MONTAJE

FUNCŢIONALE

JUDEŢEANĂ LOCUL I

prof. Bran Simona, prof.Popescu Cristina

prof.Dițuleasa Mircea

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE, ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Matei Dragos,

Văcaru Nicoleta

ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

MONTAJE FUNCŢIONALE

JUDEŢEANĂ LOCUL II Prof.Ștefan Eugenia

Prof.Georgescu

Cosmina Prof. Popescu Cristina

CONCURSUL JUDEŢEAN “

CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE FRUMOS”

Drăguţescu Elvis ŞTIINŢĂ SECŢIUNEA

MONTAJE

FUNCŢIONALE

JUDEŢEANĂ LOCUL II Prof. Niţă Valentina Prof. Popescu Cristina

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE, ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Beletei Alberto

Popescu Marius

ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

MONTAJE FUNCŢIONALE

JUDEŢEANĂ LOCUL II Prof. Vărzaru Valeriu

Prof. Cernătescu Miluţa

CONCURSUL JUDEŢEAN “

CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE FRUMOS”

Trancă Andrei ŞTIINŢĂ SECŢIUNEA

MONTAJE

FUNCŢIONALE

JUDEŢEANĂ LOCUL III Prof. Popescu Cristina Prof. Diaconu Daniela

Prof. Ştefan Eugenia

CONCURSUL

JUDEŢEAN “ CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Rădulescu Valentin

Ionescu Vlad

ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA MONTAJE

FUNCŢIONALE

JUDEŢEANĂ MENŢIUNE Prof. Georgescu

Cosmina Prof. Ştefan Eugenia

Prof. Ion Georgeta

CONCURSUL JUDEŢEAN “

CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE FRUMOS”

Dincă Zaharia Alexandru

Tănase Valentin

ŞTIINŢĂ SECŢIUNEA

MONTAJE

FUNCŢIONALE

JUDEŢEANĂ MENŢIUNE Prof. Tătăran Mihaela Prof. Diţuleasa Mircea

CONCURSUL

JUDEŢEAN “ CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Dobrotă Ionuţ

Răget Cristina

ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA MONTAJE

FUNCŢIONALE

JUDEŢEANĂ MENŢIUNE Prof. Tătăran Mihaela

Prof. Diţuleasa Mircea

CONCURSUL JUDEŢEAN “

CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE FRUMOS”

Ciucu Bogdan Bucă Honorius

ŞTIINŢĂ SECŢIUNEA

PREZENTĂRI

POWER POINT

JUDEŢEANĂ LOCUL I Prof. Dumitrache Cristina

Prof. Grecu Aida

CONCURSUL

JUDEŢEAN “ CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Drăgan Florentin ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA PREZENTĂRI

POWER POINT

JUDEŢEANĂ LOCUL II Prof. Niţă Valentina

Prof. Pleşa Mihaela

Page 24: LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEŞTI Avizat Director , Nr ...liceultehnologicdaciapitesti.info/wp-content/uploads/2014/05/Raport-de... · educativ „Practic pentru fiecare zi”,

24

Coordonator de proiecte şi programe educative,

Prof. Cristina DUMITRACHE

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE, ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Ionescu Vlad ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

PREZENTĂRI POWER POINT

JUDEŢEANĂ LOCUL II Ştefan Eugenia

Diaconu Daniela

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Iordache Carmen

Pirșoagă Regina

ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

PREZENTĂRI

POWER POINT

JUDEŢEANĂ LOCUL III Prof. Căpuzaru Alina

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE, ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Marinescu Mihai ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

PREZENTĂRI POWER POINT

JUDEŢEANĂ

LOCUL III

prof. Niţă Valentina

prof. Pleşa Mihaela

CONCURSUL

JUDEŢEAN “ CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Mihai Camelia ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA PREZENTĂRI

POWER POINT

JUDEŢEANĂ MENŢIUNE

Prof. Căpuzaru Alina

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE, ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Proca Alin ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

PREZENTĂRI POWER POINT

JUDEŢEANĂ MENŢIUNE prof. Răducanu Daniela

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE FRUMOS”

Pătraşcu Răducu ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

PREZENTĂRI

POWER POINT

JUDEŢEANĂ MENŢIUNE prof. Vasile Violeta

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE, ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Beletei Alberto

Popescu Marius

ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

PREZENTĂRI POWER POINT

JUDETEANA MENŢIUNE prof. Vărzaru Valeriu

prof. Cernătescu Miluţa

CONCURSUL JUDEŢEAN “

CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE FRUMOS”

Neagu Ionuţ Alexandru Popescu

Ionuţ

ŞTIINŢĂ SECŢIUNEA

PREZENTĂRI

POWER POINT

JUDETEANA MENŢIUNE prof. Tătăran Mihaela prof. Diţuleasa Mircea

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE, ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Nache Costin ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

SITE

JUDETEANA LOCUL I prof.Ioniţă Iuliana

CONCURSUL JUDEŢEAN “

CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE FRUMOS”

Matei Dragoş ŞTIINŢĂ SECŢIUNEA

SITE

JUDETEANA LOCUL II

prof. Ioniţă Iuliana

CONCURSUL

JUDEŢEAN “ CREATIVITATE,

ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Tulea Alexandru ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA FILME

JUDETEANA LOCUL I

prof. Popa Gabriel

CONCURSUL

JUDEŢEAN “

CREATIVITATE, ŞTIINŢĂ ŞI SETE DE

FRUMOS”

Stancu Denisa

ŞTIINŢĂ

SECŢIUNEA

FILME

JUDETEANA LOCUL II

prof. Popa Gabriela