Top Banner
MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 Uveřejněno pod číslem jednacím: 702/2010-220-SP/1
78

LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

Feb 20, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví

LETECKÝ PŘEDPIS

ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT

L 9

Uveřejněno pod číslem jednacím: 702/2010-220-SP/1

Page 2: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně
Page 3: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

21.2.2020 Změna č. 27

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT (L 9)

Strana

Datum Strana Datum

i až iii 18.11.2010 Dopl. 4 - 1 / ZN 17.11.2011

Změna č. 22 a 1/ČR

v 23.2.2018

Změna č. 26 Dopl. 5 - 1 / ZN

17.11.2011 Změna č. 1/ČR

vi až vii 21.2.2020

Změna č. 27 Dopl. 6 - 1

21.8.2014 Oprava č. 2/ČR

viii 23.2.2018

Změna č. 26 Dopl. 6 - 2 18.11.2010

1 - 1 až 1 - 5 23.2.2018

Změna č. 26 Dopl. 7 - 1 / ZN

17.11.2011 Změna č. 1/ČR

2 - 1 23.2.2018

Změna č. 26 Dopl. 8 - 1 / ZN

17.11.2011 Změna č. 22 a 1/ČR

2 - 2 až 2 - 4 17.11.2011

Změna č. 22 Dopl. 9 - 1

17.11.2011 Změna č. 1/ČR

3 - 1 až 3 - 4 23.2.2018

Změna č. 26 Dopl. 9 - 2

23.2.2018 Změna č. 26

3 - 5 / 3 - 6 21.2.2020

Změna č. 27 Dopl. 10 - 1 / ZN

17.11.2011 Změna č. 1/ČR

4 - 1 až 4 - 4 25.2.2016

Změna č. 25 Dopl. 11 - 1 / Dopl. 11 - 2

25.2.2016 Oprava č. 3/ČR

5 - 1 až 5 - 3 23.2.2018

Změna č. 26 Dopl. 12 - 1 až Dopl. 12 - 2

23.2.2018 Změna č. 26

6 - 1 až 6 - 4 21.2.2020

Změna č. 27 Dopl. 12 - 3 18.11.2010

7 - 1 / ZN 18.11.2010 Dopl. 13 - 1 / Dopl. 13 - 2 28.2.2013

Změna č. 23

8 - 1 / 8 - 2 23.2.2018

Změna č. 26

8 - 3 / 8 - 4 21.2.2020

Změna č. 27

9 - 1 až 9 - 3 21.2.2020

Změna č. 27

Dopl. 1 - 1 / ZN 17.11.2011

Změna č. 1/ČR

Dopl. 2 - 1 / ZN 23.2.2018

Změna č. 26

Dopl. 3 - 1 / ZN 17.11.2011

Změna č. 1/ČR

Page 4: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně
Page 5: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9

18.11.2010 i

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení § 102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů letecký předpis:

ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT

L9 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ANNEX 9 - FACILITATION Ministerstvo dopravy provedlo redakci shora uvedeného dokumentu tak, aby jednotlivé části textu na sebe

plynule a systematicky navazovaly. 2. Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů

pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu. Rovněž v případech, kdy se to jeví žádoucím, je vlastní text leteckého předpisu opatřen dalším textem.

3. Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení platných

právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Datum účinnosti tohoto předpisu je: 18.11.2010

Datem účinnosti tohoto předpisu se zrušuje, včetně pozdějších změn a oprav, Předpis L9 – Zjednodušení

formalit, který byl schválen opatřením Ministerstva dopravy a spojů č.j. 24.053/1997-130 ze dne 1. 10. 1997.

Page 6: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 7: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9

iii

ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV

Změny

Opravy

Číslo

změny

Datum účinnosti Datum záznamu a

podpis

Číslo

opravy

Datum účinnosti Datum záznamu a

podpis

1-21

18.11.2010 zapracováno

22 a

1/ČR

17.11.2011

2/ČR

12.1.2012 zapracováno

23

28.2.2013

24

21.8.2014 2/ČR 21.8.2014

25

25.2.2016 3/ČR 25.2.2016

26

23.2.2018

27

21.2.2020

Page 8: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 9: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9

23.2.2018 v Změna č. 26

OBSAH

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

ÚVODNÍ USTANOVENÍ i

ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV iii

OBSAH v

Hlava 1 Definice a obecné principy 1-1

A. Definice 1-1

B. Obecná ustanovení 1-5

Hlava 2 Vstup a odlet letadla 2-1

A. Všeobecně 2-1

B. Doklady - požadavky a použití 2-1

C. Oprava dokladů 2-2

D. Dezinsekce letadla 2-2

E. Dezinfekce letadla 2-3

F. Opatření týkající se mezinárodního všeobecného letectví a ostatních nepravidelných letů

2-3

I. Všeobecně 2-3

II. Předběžné povolení 2-3

III. Předběžné oznámení o příletu 2-3

IV. Odbavení a dočasné stání letadla 2-3

Hlava 3 Vstup a odlet cestujících a jejich zavazadel 3-1

A. Všeobecně 3-1

B. Požadované cestovní doklady 3-1

C. Zabezpečení cestovních dokladů 3-1

D. Cestovní doklady 3-1

E. Výstupní víza 3-2

F. Vstupní víza pro vícenásobný vstup 3-2

G. Karty vstupu/výstupu 3-2

H. Mezinárodní osvědčení o očkování nebo preventivním opatření 3-2

I. Kontrola cestovních dokladů 3-2

J. Postupy při odletu 3-3

K. Postupy a odpovědnosti při vstupu 3-3

L. Tranzitní postupy a požadavky 3-4

Page 10: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 ÚVODNÍ ČÁST

21.2.2020 Změna č. 27 vi

M. Nakládání se zavazadly oddělenými od svého majitele 3-4

N. Identifikace a vstup posádky a ostatního personálu provozovatele letadla 3-4

O. Inspektoři civilního letectví 3-5

P. Pomoc v nouzových situacích/vstupní víza v případě zásahu vyšší moci 3-5

Q. Nezletilé osoby 3-6

Hlava 4 Vstup a odlet nákladu a ostatních předmětů 4-1

A. Všeobecně 4-1

B. Informace požadované státními úřady 4-1

C. Propuštění a proclení vyváženého a dováženého nákladu 4-2

E. Náhradní díly, vybavení, zásoby a další materiál dovážený nebo vyvážený provozovateli letadel v souvislosti s poskytováním mezinárodních služeb

4-3

F. Kontejnery a palety 4-4

G. Postupy a dokumentace pro poštu 4-4

H. Radioaktivní materiál 4-4

Hlava 5 Nežádoucí a vyhošťované osoby 5-1

A. Všeobecně 5-1

B. Nežádoucí osoby 5-1

C. Vyhošťované osoby 5-2

D. Zprostředkování výměny cestovních dokladů 5-2

Hlava 6 Mezinárodní letiště – zařízení a služby pro zajištění provozu 6-1

A. Všeobecně 6-1

B. Opatření pro řízení toku provozu na letištích 6-1

I. Všeobecná ustanovení 6-1

II. Opatření k organizaci parkování a obsluhy letadel 6-2

III. Odlétající cestující, posádka a zavazadla 6-2

IV. Přilétající cestující, posádka a zavazadla 6-2

V. Tranzit a přeprava cestujících a posádky 6-2

VI. Různá zařízení a služby pro cestující v budovách terminálů 6-2

VII. Zařízení pro odbavení a proclení nákladu a pošty 6-3

C. Opatření nezbytná k provádění zdravotní pomoci, pohotovostní lékařské služby a karantény pro zvířata a rostliny

6-3

D. Zařízení nezbytná k provádění kontroly spojené s odbavením a k zajištění činnosti kontrolních orgánů

6-3

E. Neukáznění cestující 6-3

F. Komfortní vybavení 6-3

Page 11: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9

21.2.2020 vii Změna č. 27

Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1

A. Všeobecně 7-1

B. Krátké mezipřistání 7-1

C. Nepokračování v letu 7-1

Hlava 8 Další opatření pro zjednodušení formalit týkající se specifických opatření 8-1

A. Záruky a osvobození od zabrání nebo zabavení 8-1

B. Zjednodušení pátrání, záchrany, zjišťování příčin leteckých nehod a záchrany majetku

8-1

C. Záchranné lety při přírodních katastrofách a katastrofách vyvolaných lidským činitelem, které vážně ohrožují zdraví člověka nebo životní prostředí a obdobné nouzové situace vyžadující pomoc Organizace spojených národů (OSN)

8-1

D. Znečištění moře a záchranné operace 8-2

E. Implementace mezinárodních zdravotnických předpisů a souvisejících opatření

8-2

F. Národní plán připravenosti civilního letectví na výskyt nakažlivé choroby 8-2

G. Vytvoření národních programů pro zjednodušení formalit 8-2

H. Zjednodušení přepravy osob se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

8-3

I. Všeobecně 8-3

II. Přístup na letiště 8-3

III. Přístup k leteckým službám 8-3

I. Pomoc obětem leteckých nehod a jejich rodinám 8-4

J. Obchodování s lidmi 8-4

Hlava 9 Systém výměny údajů o cestujících 9-1

A. Všeobecně 9-1

B. Předávání údajů o cestujících 9-1

C. Elektronické cestovní systémy (ETS) 9-2

D. Záznamy o knihování cestujících (PNR) 9-2

Doplněk 1 Všeobecná deklarace Dopl. 1-1

Doplněk 2 Seznam cestujících Dopl. 2-1

Doplněk 3 Seznam nákladu Dopl. 3-1

Doplněk 4 Potvrzení o dezinsekci s následným účinkem Dopl. 4-1

Doplněk 5 Karty vstupu/výstupu Dopl. 5-1

Doplněk 6 Doporučení rady celní spolupráce Dopl. 6-1

Doplněk 7 Osvědčení člena posádky Dopl. 7-1

Doplněk 8 Osvědčení inspektora civilního letectví Dopl. 8-1

Page 12: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 ÚVODNÍ ČÁST

23.2.2018 Změna č. 26 viii

Doplněk 9 Doporučené vzory dokumentu pro návrat nežádoucích osob Dopl. 9-1

Doplněk 10 Vzor obchodního dokumentu OSN Dopl. 10-1

Doplněk 11 Modelový program pro zjednodušení formalit (FAL) pro letiště Dopl. 11-1

Doplněk 12 Model národního programu FAL Dopl. 12-1

Doplněk 13 Formulář pro vyhledávání cestujícího v souvislosti s ochranou veřejného

zdraví

Dopl. 13-1

Page 13: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 1 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 1 - 1 Změna č. 26

HLAVA 1 – DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY

A. Definice

Výrazy použité v tomto předpisu mají následující význam:

Adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO Public Key Directory [ICAO PKD])

Centrální databáze, která spolu se systémem pro jejich distribuci, slouží jako archiv certifikátů pravosti, kterými jsou elektronické údaje v dokladu podepsány (Document Signer Certificates CDS). Obsahuje veřejné klíče CDS, jako seznam prvotních certifikátů vydavatelů národních certifikačních autorit (MLCSCA), link certifikáty vydavatelů národních certifikačních autorit (ICCSCA) a jako seznam zrušených/neplatných certifikátů. Tato centrální databáze (ICAO PKD) je udržovaná Mezinárodní organizací pro civilní letectví ve prospěch účastníků, s cílem usnadnit ověřování platnosti/pravosti údajů v elektronických strojově čitelných cestovních dokladech.

Celistvost hranic (Border integrity)

Prosazování zákonů a předpisů Státem, týkajících se pohybu zboží a/nebo osob přes jeho hranice.

Cestovní doklad (Travel document)

Pas nebo jiný oficiální doklad totožnosti vydaný Státem nebo organizací, který může být použit právoplatným držitelem pro mezinárodní přepravu.

Cizinec (Visitor)

Každá osoba, která vystoupí z letadla a vstoupí na území smluvního státu, který je jiný, než ve kterém má osoba trvalé bydliště; zdržuje se zde v souladu se zákony tohoto smluvního státu bez přistěhovaleckého úmyslu za účelem turistiky, rekreace, sportu, zdraví, z rodinných důvodů, studijních důvodů, náboženských poutí nebo služební cesty a během svého pobytu na území navštíveného státu nevykonává žádné výdělečné zaměstnání.

ČR:

Poznámka: V ČR se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.

Člen letové posádky (Flight crew member)

Člen posádky s průkazem způsobilosti pověřený povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během doby letové služby.

Člen posádky (Crew member)

Osoba určená provozovatelem do služby v letadle během doby letové služby.

Deklarant (Declarant)

Jakákoliv osoba, která provádí prohlášení zboží, nebo jejímž jménem je prohlášení prováděno.

Dezinfekce (Disinfection)

Postup, podle kterého jsou dle potřeby přijímána zdravotnická opatření pro kontrolu nebo hubení původců infekce na lidském těle nebo zvířeti, v nebo na zasažené části letadla, zavazadla, nákladu, zboží nebo přepravních kontejnerů, přímým působením chemických nebo fyzikálních činitelů.

Dezinsekce (Disinsection)

Postup, podle kterého jsou přijímána zdravotnická opatření pro kontrolu nebo hubení hmyzu nacházejícího se v letadle, zavazadlech, nákladu, přepravních kontejnerech, zboží a poště.

Dočasné přijetí/vstup (Temporary admission)

Celní postup, při kterém může být určité zboží dopraveno na celní území, osvobozeno zcela nebo částečně od platby dovozních cel a daní pod podmínkou, že takové zboží musí být dovezeno pro zvláštní účely s úmyslem jeho opětovného vývozu v daném období a beze změn, kromě běžného opotřebení v důsledku jeho použití.

Dokumenty provozovatelů letadel (Aircraft operators’ documents)

Letecké nákladní listy/seznamy zásilek, letenky a palubní vstupenky, bankovní a agenturní smluvní dokumenty, doklady o placení nadváhy, různé platební poukázky (M.C.O.), zprávy o škodách a nepravidelnostech, zavazadlové a nákladové visačky, letové řády, doklady o hmotnosti a vyvážení letadla pro potřeby provozovatelů letadel.

Doprovázející osoba (Accompanying person)

Dospělý, který cestuje s nezletilou osobou. Tato osoba nemusí být nutně rodič nebo zákonný zástupce nezletilé osoby.

Poznámka: Je nutné poznamenat, že toto musí být vždy vnímáno v kontextu národních předpisů týkajících se hraničních kontrol.

Doprovod (Escort)

Doprovod je osoba, oprávněná smluvním státem nebo provozovatelem letadla k doprovodu nežádoucích nebo vyhošťovaných osob, které mají opustit tento stát.

Dovozní cla a daně (Import duties and taxes)

Celní poplatky a veškeré ostatní dávky, daně a poplatky, které jsou vybírány za dovoz zboží, nebo v souvislosti s dovozem zboží. Nezahrnují jakékoliv poplatky, které jsou, co do své výše, omezeny přibližnými náklady na služby poskytované celními orgány nebo jimi vybírané v zastoupení jiného národního úřadu.

Elektronické cestovní systémy (Electronic Travel Systems (ETS))

Automatizovaný proces podávání, přijímání a ověřování oprávnění cestujícího cestovat do státu,

Page 14: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 1

23.2.2018 Změna č. 26 1 - 2

místo standardního vízového povolení v papírové podobě.

Elektronické strojově čitelné cestovní doklady (eMRTD)

Strojově čitelné cestovní doklady (pas, vízum nebo občanský průkaz), které jsou opatřené bezkontaktním čipem, jako nosičem údajů s biometrickými údaji držitele dokladu v souladu se standardy stanovenými v příslušné části dokumentu ICAO Doc 9303.

Imigrační kontrola (Immigration control)

Opatření přijatá Státem ke kontrole vstupu, tranzitu a vycestování z jeho území letecky cestujících osob.

Interaktivní API (Interactive API (iAPI))

Elektronický systém, který během odbavení přenáší údaje o cestujících shromážděné provozovatelem letadla státním úřadům, které v rámci stávající doby pro zpracování odbavení cestujícího na přepážce, vrátí provozovateli zprávu s odpovědí pro každého cestujícího a/nebo člena posádky.

Inspektor civilního letectví (Civil aviation inspector)

Inspektor civilního letectví je osoba jmenovaná členským státem, která je pověřena inspekcí bezpečnosti, ochrany civilního letectví před protiprávními činy nebo souvisejících hledisek provozu letecké dopravy podle pokynů příslušného úřadu.

Poznámka: Inspektory civilního letectví jsou například inspektoři odpovědní za letovou způsobilost, letový provoz a jiná hlediska související s bezpečností provozu letecké dopravy a ochranou civilního letectví před protiprávními činy.

Jednotný portál (Single Window)

Zařízení, které dovoluje stranám zapojeným do obchodu a přepravy podávat informace a dokumenty na jednom místě za účelem splnění všech dovozních, vývozních a tranzitních požadavků plynoucích z příslušných právních předpisů. Pokud jsou informace elektronického charakteru, potom by jednotlivé údaje nebo jejich části měly být podávány (zasílány) pouze jednou.

Komfortní vybavení (Passenger amenities)

Služby poskytované cestujícím, které nejsou podstatné pro průběh cesty.

Kontrola narkotik (Narcotics control)

Opatření ke kontrole nezákonného pohybu narkotik a psychotropních látek leteckou dopravou.

Mezinárodní letiště (International airport)

Letiště vyhlášené leteckým úřadem smluvního státu, na jehož území se letiště nachází, sloužící jako letiště vstupu a odletu pro mezinárodní letový provoz, a na kterém je poskytováno celní a pasové odbavení, zdravotnická pomoc a karanténa pro živočichy a rostliny apod.

Náhradní díly (Spare parts)

Předměty, včetně motorů a vrtulí, pro opravu nebo výměnu, určené k zástavbě do letadla.

Naložení (Lading)

Umístění nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob na palubu letadla určené k letecké přepravě.

Náklad (Cargo)

Jakýkoliv majetek přepravovaný letadlem jiný než pošta, zásoby a doprovázená (zapsaná) nebo nesprávně zaslaná zavazadla.

Nástup (Embarkation)

Nastoupení na palubu letadla za účelem zahájení letu s výjimkou posádky nebo cestujících, kteří nastoupili v předchozím bodě přistání toho samého přímého letu.

Nedoprovázené zavazadlo (Unaccompanied baggage)

Zavazadlo dopravované jako náklad, které může nebo nemusí být přepravováno stejným letadlem jako osoba, které náleží.

Neidentifikované zavazadlo (Unidentified baggage)

Zavazadlo na letišti, s označením nebo bez označení zavazadlovou visačkou, které není vyzvednuto nebo identifikováno cestujícím.

Nesprávně zaslané zavazadlo (Mishandled baggage)

Zavazadlo náhodně nebo neúmyslně oddělené od cestujícího nebo posádky.

Nevyžádané zavazadlo (Unclaimed baggage)

Zavazadlo dopravené na letiště, které není vyzvednuto nebo vyžádáno cestujícím.

Nežádoucí osoba (Inadmissible person)

Osoba, které je nebo bude odmítnut odpovědnými úřady vstup do uvedeného Státu.

ČR:

Poznámka: V ČR se nežádoucí osobou rozumí cizinec, jemuž nelze umožnit vstup na území z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu, veřejný pořádek, ochranu veřejného zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých nebo obdobný zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy.

Nezletilá osoba (Minor)

Nezletilou osobou se rozumí osoba, která nedosáhla plnoletosti tak, jak je stanoveno zákonem vztahujícím se na danou osobu.

Nezletilá osoba bez doprovodu (Unaccompanied Minor)

Nezletilá osoba, která cestuje sama nebo cestuje pouze ve společnosti jiné nezletilé osoby.

Poznámka: Je nutné poznamenat, že toto musí být vždy vnímáno v kontextu národních předpisů týkajících se hraničních kontrol.

Nutná opatření (Necessary precautions)

Ověření provedená přiměřeně vyškolenými členy personálu provozovatele letadla nebo společnosti pracující v zastoupení provozovatele letadla v místě nástupu, s cílem zajistit, že je každá osoba držitelem platných cestovních dokladů a případně víza nebo povolení k pobytu požadovaných pro vstup státem tranzitu a/nebo přijímacím státem. Tato ověření jsou navržena tak, aby se zajistilo, že budou takové nesrovnalosti (např. zřejmé pozměňování dokumentů) odhaleny.

Page 15: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 1 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 1 - 3 Změna č. 26

Ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (Public health emergency of international concern)

Výjimečná událost, uvedená v Mezinárodních zdravotnických předpisech (2005) Světové zdravotnické organizace tak, že:

(i) představuje ohrožení veřejného zdraví v dalších Státech v důsledku možnosti šíření nemoci ve světě, a

(ii) potenciálně vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci.

Opatření přímého tranzitu (Direct transit arrangements)

Zvláštní opatření schválená příslušnými státními úřady týkající se krátkodobého přistání letadel při průletu uvedeným smluvním státem, kdy letadlo i náklad mohou zůstat pod jejich přímým řízením.

Oprávněný hospodářský subjekt (Authorised Economic Operator) (AEO)

AEO je subjekt zapojený do mezinárodního pohybu zboží v jakékoli funkci, která byla schválena vnitrostátní celní správou nebo jejím jménem jako vyhovující normám bezpečnosti dodavatelského řetězce WCO nebo rovnocenným normám. Mezi AEO se mohou řadit výrobci, dovozci, vývozci, makléři, dopravci, konsolidátoři, zprostředkovatelé, přístavy, letiště, provozovatelé terminálů, integrovaní operátoři, skladiště, distributoři a speditéři.

Poznámka: Definice se shoduje s definicí uvedenou v rámci norem pro zabezpečení a zjednodušení celosvětového obchodu dokumentu Světové celní organizace (WCO SAFE).

Oprávněný zástupce (Authorized agent)

Osoba, která zastupuje provozovatele a která je jím oprávněna jednat v jeho zastoupení ve věci vyřizování formalit spojených se vstupem a odbavením letadla provozovatele, posádky, cestujících, nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob a rovněž, kde to národní zákony povolují, třetí strana oprávněná manipulovat s nákladem letadla.

Osoba s neplatnými doklady (Improperly documented person)

Osoba, která cestuje nebo se pokouší cestovat:

a) s cestovními doklady s vypršenou dobou platnosti nebo neplatnými vízy;

b) s padělanými, nepravými nebo pozměněnými cestovními doklady nebo vízy;

c) s cestovními doklady nebo vízy někoho jiného;

d) bez cestovního dokladu; nebo

e) bez víza, pokud je požadováno.

Osoba se zdravotním postižením a osoba se sníženou schopností pohybu a orientace (Person with disabilities)

Jakákoliv osoba, jejíž pohyblivost je v době přepravy snížena z důvodu fyzické neschopnosti (smyslové nebo pohybové), duševního nedostatku, věku, nemoci nebo jiné příčiny způsobující neschopnost a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jim přizpůsobeny služby, které jsou poskytované všem cestujícím.

Podvodník (Imposter)

Osoba, která se vydává za právoplatného držitele pravého cestovního dokladu.

Posouzení rizika (Risk assessment)

Posouzení vyhošťujícím Státem vhodnosti vyhošťované osoby pro vyhoštění s nebo bez doprovodu, prostřednictvím obchodních leteckých služeb. Posouzení by mělo brát v úvahu všechny související faktory, včetně zdravotní, mentální a tělesné zdatnosti pro přepravu obchodním letem, ochotu nebo neochotu k cestování, vzory chování a jakékoliv násilné chování v minulosti.

Pošta (Mail)

Odesílání listovních zásilek a jiných předmětů podaných a určených k dodání poštovními službami v souladu s pravidly Světové poštovní unie (Universal Postal Union – UPU).

Pozemní vybavení (Ground Equipment)

Předměty zvláštní povahy pro použití při údržbě, opravě a obsluze letadla na zemi, včetně zkušebního zařízení a zařízení na odbavení nákladu a cestujících.

Proclení zboží (Clearance of goods)

Výkon celních formalit nezbytných k uvolnění zboží do domácího používání, vývozu nebo podrobení dalším celním postupům.

Propuštění zboží (Release of goods)

Krok celních úřadů dávající dotyčné osobě k dispozici zboží podléhající proclení.

Provoz všeobecného letectví (General aviation operation)

Provoz letadel jiný než obchodní letecká doprava nebo letecké práce.

Provozovatel letadla (Aircraft Operator)

Osoba, organizace nebo podnik, který provozuje letadlo nebo nabízí letadlo k jeho provozu.

Příkaz k přepravě (Removal order)

Písemné rozhodnutí předané Státem provozovateli, jehož letem nežádoucí osoba přicestovala do tohoto Státu, k odvezení takové osoby z jeho území.

Přímá tranzitní oblast (Direct transit area)

Zvláštní oblast ustanovená na mezinárodním letišti schválená příslušnými státními úřady a pod jejich přímým dohledem nebo řízením, kde mohou cestující zůstat během tranzitu nebo přestupu bez uplatnění vstupních požadavků Státu.

Přímý let (Through – flight)

Jednotlivý let letadla označený provozovatelem stejným symbolem z počátečního bodu přes jakýkoliv mezilehlý bod do bodu určení.

Riziko pro veřejné zdraví (Public health risk)

Pravděpodobnost události, která může nepříznivě postihnout zdraví lidské populace, s důrazem na takovou, která se může šířit mezinárodně a může představovat vážné a přímé nebezpečí.

Page 16: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 1

23.2.2018 Změna č. 26 1 - 4

Rozhodnutí o vyhoštění (Deportation order)

Písemný příkaz vydaný oprávněným úřadem Státu a předaný vyhošťované osobě, přikazující této osobě opustit Stát.

Řízení rizika (Risk management)

Soustavná aplikace postupů řízení a metod, která poskytuje orgánům hraniční kontroly nezbytné informace o pohybech nebo o zásilkách, které představují nebezpečí.

Stát zápisu do rejstříku (State of Registry)

Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno.

Státní úřady (Public Authorities)

Úřady nebo úřední osoby smluvního státu odpovědné za dodržování a prosazování příslušných zákonů a předpisů tohoto Státu, které se jakkoliv dotýkají požadavků a doporučených postupů tohoto předpisu.

Svobodné celní pásmo (Free zone)

Část území smluvního státu, kde veškeré sem umístěné zboží je z hlediska dovozních cel a daní obecně považováno za nacházející se mimo celní území.

Systém automatizovaného odbavení (Automated Border Control (ABC))

Automatizovaný systém, který ověřuje elektronické strojově čitelné cestovní doklady nebo bezpečnostní tokeny, zjišťuje, zda je cestující právoplatným držitelem dokladu nebo tokenu, ověřuje záznamy hraniční kontroly a následně rozhoduje o oprávněnosti k překročení hranice dle předem stanovených pravidel.

Systém jednotného portálu pro údaje o cestujících (Passenger Data Single Window)

Zařízení, které umožní subjektům zapojeným v letecké přepravě cestujících zadávat normalizované informace o cestujících (tj. API, iAPI a/nebo PNR) na jediném vstupním místě, aby splnily všechny zákonné požadavky vztahující se ke vstupu a/nebo odjezdu cestujících, které mohou být ukládány různými úřady smluvního státu.

Poznámka: Zařízení jednotného portálu pro údaje o cestujících na podporu přenosů API / iAPI nemusí nezbytně být stejným zařízením používaným k podpoře výměny údajů PNR.

Systém předávání údajů o cestujících (Advance Passenger Information (API) System)

Elektronický komunikační systém, jehož prostřednictvím je zabezpečován přenos údajů o cestujících orgánům hraniční kontroly před příletem nebo odletem.

Velitel letadla (Pilot–in–command)

Pilot odpovědný za provoz a bezpečnost letadla během doby letu.

Vstup (Admission)

Povolení opravňující osobu ke vstupu do Státu udělené příslušným státním úřadem Státu v souladu s právními předpisy.

Vybavení letadla (Aircraft equipment)

Předměty určené pro použití na palubě letadla během letu, včetně vybavení pro poskytnutí první pomoci

a nouzového vybavení pro přežití a zásob potravin, ale ne náhradní díly a zásoby.

Vybavení pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy (Security equipment)

Zařízení speciální povahy a jeho příslušenství používané samostatně nebo jako součást systému k ochraně civilního letectví před protiprávními činy nebo k jejich odhalení.

Vyhoštění osoby (Removal of a person)

Postup státních úřadů, v souladu s jeho zákony, nařizující dané osobě opustit Stát.

Vyhošťovaná osoba (Deportee)

Osoba, která vstoupila na území Státu legálně nebo nelegálně a které bylo později oprávněnými úřady nařízeno tento Stát opustit.

Vyložení letadla (Unlading)

Vyjmutí nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob z letadla po přistání.

Výstup (Disembarkation)

Opuštění letadla po přistání s výjimkou posádky nebo cestujících, kteří pokračují v přímém letu tím samým letadlem do dalšího bodu přistání.

Zahájení cesty (Commencement of journey)

Bod, ve kterém osoba zahájila svojí cestu, bez ohledu na jakékoliv letiště, ve kterém přeruší cestu v rámci přímého tranzitu, průletu nebo navazujícího letu, pokud neopustí tranzitní prostor daného letiště.

Záchranné lety (Relief flights)

Lety prováděné pro humanitární účely, které přepravují ošetřující personál, zásoby pro účely pomoci jako např. potraviny, oblečení, přístřešky, léky a další materiál, během nebo po nouzové situaci a/nebo katastrofě a/nebo pro použití k evakuaci osob z místa, kde je jejich život nebo zdraví touto nouzovou situací a/nebo katastrofou ohrožen, do bezpečného místa toho samého Státu nebo Státu, který je ochoten takové osoby přijmout.

Zásoby (Stores (Supplies))

a) Zásoby pro spotřebu; a

b) zásoby k odnesení:

Ad a) Zásoby pro spotřebu – Prodané nebo neprodané zboží určené pro spotřebu cestujícími a posádkou na palubě letadla, a zboží nezbytné pro provoz a údržbu letadla, včetně paliva a maziv.

Ad b) Zásoby k odnesení – Zboží pro prodej cestujícím a posádce letadla s úmyslem jeho odnesení.

Zásoby potravin (Commissary supplies)

Položky pro jednorázové nebo vícenásobné použití, které provozovatel letadla používá pro zajištění služeb během letů, zejména občerstvení a pohodlí cestujících.

Zavazadla (Baggage)

Osobní majetek cestujících nebo posádky přepravovaný letadlem dle dohody s provozovatelem.

Page 17: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 1 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 1 - 5 Změna č. 26

B. Obecná ustanovení

1.1 Požadavky a Doporučené postupy se vztahují na všechny kategorie provozu letadel, vyjma případů, kdy se konkrétní ustanovení vztahuje pouze na jeden druh provozu.

1.2 Smluvní státy musí přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby:

a) doba požadovaná k provedení hraniční kontroly týkající se osob a letadla a propuštění/proclení zboží byla minimální;

b) použití správních a kontrolních požadavků způsobovalo minimum potíží;

c) výměna příslušných informací mezi smluvními státy, provozovateli a letišti byla podporována a prováděna v co nejširším možném rozsahu; a

d) bylo dosaženo optimální úrovně ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy v souladu se zákony.

1.3 Smluvní státy musí k propuštění/proclení zboží při hraničních kontrolách používat postupy řízení rizika.

1.4 Smluvní státy musí pro zvýšení efektivity a hospodárnosti svých letištních postupů zavést účelné informační technologie.

1.5 Ustanovení tohoto předpisu nesmí zabránit použití národní legislativy vztahující se k ochraně mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a ostatním nutným kontrolám.

1.6 Smluvní státy a provozovatelé letadel by si měli vyměňovat informace ohledně příslušných kontaktních míst, na které by měly být předávány dotazy hraniční kontroly a celních orgánů.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 18: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 19: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 2 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 2 - 1 Změna č. 26

HLAVA 2 – VSTUP A ODLET LETADLA

A. Všeobecně

2.1 Smluvní státy musí přijmout příslušná opatření k odbavení letadla při příletu z nebo odletu do jiného smluvního státu a provádět je takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečným zpožděním.

2.2 Při tvorbě postupů majících za cíl efektivní odbavení vstupujících nebo odlétajících letadel musí vzít smluvní státy v úvahu, v případě potřeby, opatření týkající se ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a kontroly narkotik.

2.3 Příslušné státní úřady smluvního státu by měly uzavírat Memoranda o porozumění s leteckými společnostmi poskytujícími mezinárodní letecké služby v tomto Státě a s provozovateli jeho mezinárodních letišť, stanovující základní principy vzájemné spolupráce při ochraně před obchodováním s narkotiky a psychotropními látkami. Memoranda by měla být uzavírána na základě vzorových dokumentů pro tyto účely vypracovaných Světovou celní organizací (World Customs Organization – WCO). Obdobná Memoranda o porozumění by měly smluvní státy uzavírat mezi sebou.

2.4 Smluvní státy nesmí bránit letadlu v přístupu na jakékoliv mezinárodní letiště z důvodu ohrožení veřejného zdraví, pokud není takové opatření přijato v souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy (International Health Regulation – IHR, 2005) Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation - WHO).

2.4.1 V případech, kdy se za výjimečných okolností posuzuje možnost přerušení letecké dopravy z důvodu ohrožení veřejného zdraví, smluvní státy by měly tento případ ještě před rozhodnutím o přerušení letecké dopravy nejprve konzultovat se Světovou zdravotnickou organizací a zdravotnickým úřadem státu, ve kterém se nemoc vyskytuje.

2.5 Pokud v reakci na konkrétní ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu smluvní stát zvažuje zavedení dodatečných zdravotnických opatření jiných než doporučuje WHO, musí tak učinit v souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy (2005), zejména článkem 43, který částečně stanovuje, že pokud se úřady daných států rozhodují zda zavést dodatečná zdravotnická opatření, musí své rozhodnutí založit na:

a) vědeckých principech;

b) dostupných vědeckých principech o riziku pro lidské zdraví nebo v případě nedostatku těchto důkazů na dostupných informacích včetně informací od WHO a dalších příslušných mezivládních organizací a mezinárodních orgánů; a

c) konkrétních pokynech či radách WHO, které jsou dostupné.

Poznámka 1: Ustanovení 2.5 se vztahuje pouze na situace, kde jsou platná IHR (2005) Dočasná doporučení (tj. v rámci vyhlášení ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu) nebo Stálá doporučení. Tyto požadavky v článku 43 lze použít také v jiných souvislostech zahrnujících dodatečné opatření platné pro mezinárodní dopravu (včetně letadel), uvedená například v článcích 23.2, 27.1 a 28 IHR.

Poznámka 2: Článek 43 IHR (2005) rovněž požaduje, aby Stát, který zavedl dodatečná opatření, ze kterých vyplývá významný zásah do mezinárodní dopravy, poskytl WHO zdravotnické a vědecké zdůvodnění pro tato opatření.

2.5.1 Každý stát, na nějž má dopad opatření vyplývající z ust. 2.4 nebo přerušení dle ust. 2.4.1 by měl v případě potřeby zažádat o konzultaci Stát, který zavedl taková opatření. Účelem těchto konzultací by mělo být objasnění vědeckých informací a zdravotnických zdůvodnění, které jsou základem přijatého opatření a nalezení vzájemně přijatelného řešení.

B. Doklady – požadavky a použití

2.6 Smluvní státy nesmí vyžadovat pro vstup a odlet letadla žádné jiné doklady než ty, které jsou uvedeny v této Hlavě.

2.7 Smluvní státy nesmí požadovat víza ani vybírat žádné další poplatky v souvislosti s jakýmikoliv doklady požadovanými pro vstup nebo odlet letadla.

2.8 Doklady pro vstup a odlet letadla by měly být přijatelné, pokud jsou vyplněny v arabském, čínském, anglickém, francouzském, ruském nebo španělském jazyce. Jakýkoliv smluvní stát může požadovat ústní nebo písemný překlad z výše uvedených jazyků do svého jazyka.

2.9 Vzhledem k technologickým možnostem smluvního státu jsou doklady pro vstup a odlet letadla přijatelné, jsou-li předloženy:

a) v elektronické podobě, předané do informačního systému příslušných státních úřadů;

b) v listinné podobě, vyhotovené nebo doručené elektronicky; nebo

c) v listinné podobě, vyplněné ručně podle vzorů uvedených v tomto předpisu.

2.10 V případě, že příslušný doklad byl předložen provozovatelem letadla nebo jeho jménem v elektronické podobě a smluvní stát jej v této podobě přijal, pak smluvní stát nesmí požadovat předložení stejného dokladu v listinné podobě.

Page 20: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 2

17.11.2011 Změna č. 22 2 - 2

2.11 Smluvní stát, vyžadující všeobecnou deklaraci, musí omezit své požadavky pouze na ty informace, které jsou uvedeny v Doplňku 1. Informace musí být akceptovány jak v elektronické, tak v listinné podobě.

2.12 V případě, kdy smluvní stát vyžaduje předložení všeobecné deklarace pouze za účelem ověření, musí přijmout taková opatření, která zajistí, že požadavky na toto ověření mohou být uspokojeny dodatečným prohlášením na jedné straně seznamu nákladu vypsaným buď ručně nebo pomocí razítka s požadovaným textem. Takové ověření musí být podepsáno oprávněným zástupcem nebo velitelem letadla.

2.13 Smluvní státy standardně nesmí vyžadovat předložení seznamu cestujících. V těch případech, kdy je seznam cestujících požadován, musí být požadované údaje omezeny na údaje stanovené v Doplňku 2. Informace musí být akceptovány jak v elektronické, tak v listinné podobě.

2.14 V případech, kdy smluvní stát požaduje seznam nákladu v listinné podobě, je přijatelný buď jako:

a) formulář uvedený v Doplňku 3, vyplněný podle pokynů; nebo

b) formulář uvedený v Doplňku 3, částečně vyplněný s přiloženou kopií každého leteckého nákladního listu, náležejícímu k nákladu na palubě letadla.

2.15 Smluvní státy nesmí požadovat písemné prohlášení o zásobách zůstávajících na palubě letadla.

2.16 Ve věci zásob naložených nebo vyložených z letadla, nesmí objem požadovaných údajů v seznamu zásob překročit:

a) údaje uvedené v záhlaví formuláře seznamu nákladu;

b) počet kusů každého druhu zboží; a

c) povahu každého druhu zboží.

2.17 Smluvní státy nesmí požadovat předložení seznamu doprovázených zapsaných a nesprávně zaslaných zavazadel naložených nebo vyložených z letadla.

2.18 Smluvní státy nesmí požadovat předložení jiného písemného prohlášení o poště, než jsou formuláře uvedené v platných zákonech Světové poštovní unie (Universal Postal Union – UPU).

2.19 Smluvní státy nesmí požadovat, aby provozovatel letadla předložil v době vstupu a odletu letadla státním úřadům více než tři kopie jakéhokoliv výše uvedeného dokladu.

2.20 Pokud se neprovádí nástup/výstup cestujících nebo nakládání/vykládání nákladu, zásob nebo pošty, nesmí být vyžadován (vyžadovány) příslušný (příslušné) doklad (doklady), pokud je ve všeobecné deklaraci proveden náležitý zápis.

C. Oprava dokladů

2.21 V případě, že jsou v jakémkoliv z výše uvedených dokladů nalezeny chyby, příslušné státní úřady musí poskytnout provozovateli letadla nebo

oprávněnému zástupci příležitost k opravě takových chyb nebo případně provedou takovou opravu samy.

2.22 Provozovatel letadla nebo jeho oprávněný zástupce nesmí být pokutován, jestliže přesvědčí/ujistí dotčené státní úřady, že jakákoliv chyba, která byla nalezena v těchto dokladech, vznikla neúmyslně a nedošlo k ní z podvodných úmyslů nebo z hrubé nedbalosti. Považuje-li se za nezbytné zabránit opakování takové chyby, pokuta nesmí být větší, než je pro tento účel nezbytné.

D. Dezinsekce letadla

2.23 Smluvní státy musí omezit pravidelné používání aerosolové dezinsekce paluby letadel a pilotních prostor v době přítomnosti cestujících a posádky na palubě, pokud nebudou body odletu nebo tranzitu letadla na území, které představuje podle příslušných úřadů ohrožení veřejného zdraví, zemědělství nebo životního prostředí.

2.24 Smluvní státy, které vyžadují dezinsekci letadel, musí pravidelně přezkoumávat své požadavky a případně je upravit na základě veškerých dostupných faktů týkajících se přenosu hmyzu na svá příslušná území prostřednictvím letadla.

2.25 Je-li dezinsekce vyžadována, musí smluvní stát schválit nebo uznat pouze takové metody, jak chemické nebo nechemické povahy, a/nebo insekticidy, které jsou doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a jsou smluvním státem považovány za účinné.

Poznámka: Toto ustanovení nebrání zkoušení a ověřování dalších metod pro konečné schválení Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

2.26 Smluvní státy musí zajistit, aby provedení dezinsekce neohrožovalo zdraví cestujících a posádky a nesnižovalo jejich pohodlí.

2.27 Smluvní státy musí provozovali letadla na požádání poskytnout příslušné informace, v jazyku srozumitelném posádce i cestujícím, vysvětlující příslušné nařízení, důvod jeho zavedení a bezpečnost řádně provedené dezinsekce letadla.

2.28 Pokud byla dezinsekce provedena v souladu s postupy doporučenými Světovou zdravotnickou organizací (WHO), musí smluvní stát ve všeobecné deklaraci uvést příslušné osvědčení podle Doplňku 1, nebo v případě dezinsekce s následným účinkem Potvrzení o dezinsekci s následným účinkem, podle Doplňku 4.

2.29 Pokud byla dezinsekce řádně provedena na základě ustanovení 2.25 a osvědčení dle ustanovení 2.28 je předloženo nebo zpřístupněno státním úřadům země vstupu, úřady musí standardně takové potvrzení uznat a bezodkladně povolit výstup cestujících a posádky z letadla.

2.30 Smluvní státy musí zajistit, aby všechny insekticidy nebo jiné látky používané k dezinsekci neměly škodlivý účinek na konstrukci letadla nebo jeho provozní vybavení. Zápalné chemické sloučeniny nebo roztoky, které by pravděpodobně mohly poškodit konstrukci letadla např. korozí, nesmí být používány.

Page 21: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 2 PŘEDPIS L 9

17.11.2011 2 - 3 Změna č. 22

E. Dezinfekce letadla

2.31 Smluvní státy musí stanovit podmínky, za kterých je prováděna dezinfekce letadla. Pokud je dezinfekce letadla vyžadována, musí být přijata následující opatření:

a) dezinfekce musí být omezena pouze na kontejner nebo část letadla, ve které byla zásilka přepravována;

b) dezinfekce musí být prováděna dle postupů, které jsou v souladu s postupy výrobce letadla a doporučením WHO;

c) kontaminovaná místa musí být dezinfikována pomocí směsí, které mají odpovídající dezinfekční vlastnosti vhodné pro podezřelé původce infekce;

d) dezinfekce musí být provedena rychle, a to personálem, který má na sobě vhodné osobní ochranné vybavení;

e) nesmí být použity zápalné/hořlavé chemické směsi, roztoky nebo jejich zbytky, které mohou poškodit konstrukci letadla nebo jeho systémy např. korozí nebo chemické sloučeniny nebezpečné pro zdraví cestujících nebo posádky.

Poznámka: Pokud je dezinfekce požadována z veterinárních důvodů, mohou být použity pouze metody a dezinfekční prostředky doporučené International Office of Epizootics.

2.32 Smluvní státy musí zajistit, v případě, že došlo ke znečištění povrchů letadla nebo jeho vybavení jakýmikoli tělními tekutinami včetně exkrementů, aby byla znečištěná místa a používané vybavení nebo nástroje dezinfikovány.

F. Opatření týkající se mezinárodního všeobecného letectví a ostatních nepravidelných letů

I. Všeobecně

2.33 Smluvní státy musí publikovat požadavky týkající se předběžných oznámení a žádostí o předběžné povolení letů všeobecného letectví a ostatních nepravidelných letů v příslušných leteckých informačních příručkách (AIP – Aeronautical Information Publication).

2.34 Smluvní státy, vyžadující předběžné oznámení o zamýšleném přistání letadla na svém území nebo žádost o předběžném povolení, musí určit jeden subjekt k příjmu a koordinaci odpovědí vlády na taková oznámení nebo žádosti.

2.35 Smluvní stát musí uveřejnit ve svém AIP poštovní adresu a, pokud je k dispozici, AFTN adresu, číslo telexu nebo telegrafní adresu, číslo faxu, adresu elektronické pošty, internetové stránky a telefonické spojení na subjekt uvedený v ust. 2.34.

2.36 Subjekt uvedený v ust. 2.34 je odpovědný za předávání oznámení o zamýšlených příletech, odletech nebo tranzitu letadel zainteresovaným složkám hraniční kontroly, např. službám cizinecké a pohraniční policie nebo Státní veterinární správě.

II. Předběžné povolení

2.37 Smluvní státy nesmí vyžadovat, aby žádost o předběžné povolení nebo oznámení byla podávána

diplomatickou cestou, pokud se nejedná o let státních letadel.

2.38 Smluvní státy, které vyžadují po provozovatelích letadel podání žádostí o předběžné povolení:

a) musí stanovit postupy, které zajistí bezodkladné vyřízení takových žádostí;

b) musí stanovit platnost povolení na určité časové období nebo na počet letů všude, je-li to možné; a

c) nesmí zavádět poplatky, náhrady nebo platby za vydání takového povolení.

2.39 V případě letadla provozovaného pro přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za náhradu nebo úplatu, by smluvní státy neměly vyžadovat pro podání žádosti o předběžné povolení jiné než následující informace:

a) jméno provozovatele;

b) typ letadla a rejstříkové značky;

c) datum a čas příletu do a odletu z požadovaného letiště;

d) místo nebo místa nástupu nebo výstupu v zahraničí, a to buď cestujících a/nebo nákladu;

e) účel letu a počet cestujících a/nebo druh a množství nákladu; a

f) jméno, adresu a druh podnikání nájemce, pokud nějaký je.

2.39.1 Smluvní státy by měly uveřejnit v příslušných leteckých informačních příručkách minimální lhůtu před letem pro podání žádosti pro předběžné povolení podle ust. 2.39, která umožní zpracování žádosti.

2.40 V případě tranzitního letu bez mezipřistání nebo letu letadla s přistáním pro neobchodní účely, nesmí smluvní stát, který z důvodu bezpečnosti letu vyžaduje předběžné povolení, vyžadovat jiné informace než ty, které jsou obsaženy v letovém plánu v době podání žádosti o předběžné povolení.

Poznámka: Specifikace letového plánu je obsažena v Předpisu L 2 – Pravidla létání.

2.41 Smluvní státy, které požadují předběžné povolení pro lety uvedené v ust. 2.40, nesmí vyžadovat podání žádosti dříve než tři pracovní dny před zamýšleným letem.

III. Předběžné oznámení o příletu

2.42 V případě tranzitního letu bez mezipřistání nebo letu letadla s přistáním pro neobchodní účely nesmí smluvní stát požadovat předběžné oznámení o takovém letu dříve, než jak je požadováno službou řízení letového provozu a orgány hraniční kontroly.

Poznámka: Toto ustanovení nebrání přijetí příslušných opatření ke kontrole narkotik.

2.43 Smluvní státy musí akceptovat údaje uvedené v letovém plánu jako dostatečné pro předběžné oznámení o příletu, pokud jsou takové informace obdrženy nejméně dvě hodiny před příletem a přistání se uskuteční na předem určeném mezinárodním letišti.

IV. Odbavení a dočasné stání letadla

2.44 Na mezinárodních letištích s provozem mezinárodního všeobecného letectví by měly smluvní státy zajistit pro tento provoz odpovídající úroveň

Page 22: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 2

17.11.2011 Změna č. 22 2 - 4

hraniční kontroly a celních služeb. Smluvní státy, ve spolupráci s provozovateli letadel a provozovateli letišť, by si měly stanovit jako cíl časovou lhůtu 60 minut pro uskutečnění všech požadovaných příletových/odletových formalit včetně opatření týkajících se ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy pro letadla vyžadující standardní postupy pro odbavení, počínaje časem, kdy člen posádky ohlásí letadlo k zahájení odbavení.

Poznámka: „Požadované příletové/odletové formali-ty“ ukončené během 60 minut by měly zahrnovat opatření týkající se ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a, kde je to možné, výběr letištních poplatků a ostatních poplatků, a opatření hraniční kontroly.

2.45 Na mezinárodních letištích s řídkým provozem mezinárodního všeobecného letectví by měla být smluvním státem oprávněna jedna státní organizace provádět odbavení letadel a jejich nákladu v zastoupení všech hraničních kontrolních agentur.

2.46 Letadlu, které není provozováno v pravidelné mezinárodní letecké dopravě, a které provádí let do nebo přes jakékoliv určené mezinárodní letiště smluvního státu a má povolen dočasný bezplatný vstup na území smluvního státu v souladu s článkem 24 Úmluvy, musí být dovoleno zůstat na území tohoto státu po dobu stanovenou tímto Státem bez požadavku na uhrazení celního dluhu.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 23: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 3 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 3 - 1 Změna č. 26

HLAVA 3 – VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL

A. Všeobecně

3.1 V zájmu usnadnění a urychlení odbavení osob vstupujících nebo odlétajících prostřednictvím letecké dopravy musí smluvní státy přijmout předpisy pro kontrolu v letecké dopravě a musí je provádět takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečným zpožděním.

3.2 Při tvorbě postupů majících za cíl efektivní provádění kontrol cestujících a posádky musí vzít smluvní státy v úvahu, v případě potřeby, uplatnění opatření týkající se ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy, celistvosti hranic, kontroly narkotik a opatření hraniční kontroly.

3.3 Smluvní státy, které v cestovních dokladech používají pro zobrazení osobních údajů včetně biometrických údajů čipy integrovaného obvodu (Integrated Circuit Chip – IC Chip) nebo jinou volitelnou technologii strojového čtení, musí zajistit, aby zakódované údaje mohly být na vyžádání držitele dokladu odkryty.

3.4 Smluvní stát nesmí prodlužovat platnost cestovních dokladů s možností strojového čtení.

Poznámka 1: Specifikace pro strojově čitelné cestovní doklady (Doc 9303) nepovoluje změnu data ukončení platnosti ani jiných údajů v zóně pro strojové čtení.

B. Požadované cestovní doklady

3.5 Smluvní státy musí zajistit, že pro vstup do a odlet z území státu nebudou od cizinců požadovány jiné doklady než ty, které jsou vyžadované právními předpisy.

3.6 Smluvní státy nesmí od cizinců, kteří jsou právoplatnými držiteli platných pasů uznaných přijímacím státem a, v případě potřeby, platných víz, požadovat při jejich cestování leteckou dopravou předložení jakýchkoliv jiných osobních dokladů k ověření totožnosti.

Poznámka: Záměrem tohoto výše uvedeného opatření není zabránit smluvním státům uznávat jiné oficiální průkazy totožnosti určené pro cestovní účely jako národní identifikační karty, námořní identifikační doklady, povolení k pobytu cizích státních příslušníků a prozatímní náhradní cestovní identifikační doklady.

C. Zabezpečení cestovních dokladů

3.7 Smluvní státy musí pravidelně obnovovat bezpečnostní prvky nových verzí cestovních dokladů tak, aby byly chráněny proti zneužití a aby byly snáze rozpoznány případy, kdy byly takové doklady nezákonně měněny, kopírovány nebo vydány.

3.8 Smluvní státy musí zavést kontroly, aby zabránily krádeži prázdných cestovních dokladů a zneužití nově vydaných cestovních dokladů.

3.8.1 Smluvní státy musí zavést vhodné kontroly procesu žádosti o cestovní doklad, jejího posouzení a vydání dokladu jako celku, aby byla zajištěna vysoká úroveň integrity a ochrany civilního letectví.

3.9 Smluvní státy by měly vkládat biometrické údaje do strojově čitelných cestovních dokladů pomocí bezkontaktního čipu integrovaného obvodu, jak je specifikováno v dokumentu ICAO Doc 9303, Machine Readable Travel Documents.

Poznámka: Doc 9303 nepodporuje začlenění biometrických údajů do víz.

3.9.1 Smluvní státy vydávající nebo chystající se vydávat eMRTD by měly sdílet adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO PKD) a nahrávat své informace do PKD.

3.9.2 Smluvní státy provádějící při hraničních kontrolách kontroly eMRTD by měly sdílet adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO PKD) a k ověřování eMRTD využívat při hraničních kontrolách informace dostupné prostřednictvím PKD.

3.10 Smluvní státy musí Interpolu okamžitě hlásit přesné informace týkající se odcizených, ztracených a zrušených cestovních dokladů vydaných jejich státem, aby byly zařazeny do databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů (Stolen and Lost Travel Documents – SLTD).

3.10.1 Každý smluvní stát by si měl, pokud je to možné, v místech vstupních a odletových hraničních kontrol ověřovat v databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů (SLTD) Interpolu cestovní doklady jednotlivců cestujících mezinárodně.

D. Cestovní doklady

3.11 Všechny cestovní pasy vydané smluvními státy musí být strojově čitelné v souladu se specifikacemi uvedenými v dokumentu ICAO Doc 9303, Part 4.

Poznámka: Toto ustanovení nebrání vydávání pasů bez strojově čitelných údajů nebo cestovních dokladů omezené platnosti v naléhavých případech.

3.11.1 Smluvní státy musí zajistit, aby doba platnosti pasů vydaných po 24. listopadu 2005, které nejsou strojově čitelné, byla ukončena před 24. listopadem 2015.

3.12 Smluvní státy musí zajistit, že cestovní doklady uprchlíků a osob bez státní příslušnosti („cestovní doklady vydané na základě Úmluv“) jsou strojově čitelné v souladu se specifikacemi dokumentu Doc 9303.

Poznámka: „Cestovní doklady vydané na základě Úmluv“ jsou stanoveny Úmluvou o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Úmluvou o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 (viz vlastní článek 28 obou Úmluv).

Page 24: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 3

23.2.2018 Změna č. 26 3 - 2

3.13 Pokud jsou vydávané identifikační doklady a víza uznávány pro cestovní účely, měly by je smluvní státy vydávat ve strojově čitelné formě, jak je specifikováno v dokumentu ICAO Doc 9303, Machine Readable Travel Documents.

3.14 Smluvní státy by měly zřídit veřejně přístupná zařízení pro podání žádostí o vydání cestovního dokladu a/nebo pro vydání cestovních dokladů.

3.15 Smluvní státy musí zavést transparentní postupy pro podání žádosti o vydání, obnovu a výměnu cestovních dokladů a na vyžádání

případných žadatelů zpřístupnit informace s příslušnými požadavky.

3.15.1 Pokud je vydání, obnova nebo výměna cestovního dokladu zpoplatněna, pak by částka takového poplatku neměla překročit náklady na tuto operaci.

3.16 Smluvní státy musí vydat každé osobě, bez ohledu na věk, samostatný pas.

3.17 Smluvní státy by měly stanovit dobu platnosti pasu obvykle na dobu nejméně pěti let, na neomezený počet cest a pro cestování do všech států a teritorií.

Poznámka 1: Vzhledem k omezené trvanlivosti dokladu a změně vzhledu držitele pasu v průběhu času se nedoporučuje doba platnosti delší než deset let.

Poznámka 2: Nouzové, diplomatické, služební a jiné pasy pro speciální účely mohou mít kratší dobu platnosti.

Poznámka 3: S ohledem na rychle se měnící vzhled dětí se u jejich pasů doporučuje doba platnosti nejvýše pět let.

E. Výstupní víza

3.18 Smluvní státy nesmí požadovat výstupní víza od svých občanů cestujících do zahraničí ani od cizinců na konci jejich pobytu.

3.19 Smluvní státy by neměly požadovat výstupní víza od cizích státních příslušníků trvale žijících na území smluvního státu a cestujících do zahraničí.

F. Vstupní víza pro vícenásobný vstup

3.20 Smluvní státy by měly odstranit nebo zrušit požadavek na vstupní víza pro občany maximálního možného počtu Států ucházejících se o vstup jako cizinci.

3.21 Smluvní státy nesmí požadovat od svých občanů víza pro vícenásobný vstup.

3.22 Smluvní státy by neměly vyžadovat víza pro vícenásobný vstup od cizích státních příslušníků, trvale žijících na území smluvního státu, kteří mají legální povolení k trvalému pobytu.

3.23 Smluvní státy musí zavést jednoduché a transparentní postupy pro podání žádostí o vydání vstupních víz pro případné cizince a musí zajistit, aby žádosti o taková víza byly vyřizovány v co nejkratší době po přijetí žádosti.

3.24 Postupy pro vydávání víz by neměly standardně po žadateli vyžadovat osobní přítomnost ve vydávajícím úřadu.

3.25 Smluvní státy musí zajistit, aby platnost vstupních víz standardně vydávaných případným cizincům byla nejméně šest měsíců od data vydání bez ohledu na počet vstupů a s možností omezení doby každého pobytu.

3.26 Pokud vydávaná víza nejsou strojově čitelná, měly by smluvní státy zajistit, aby osobní údaje a údaje o vydání takových dokladů byly v souladu se specifikacemi pro „vizuální část“ strojově čitelných víz tak, jak je uvedeno v dokumentu ICAO Doc 9303, Part 2 – Machine Readable Visas.

G. Karty vstupu/výstupu

3.27 Smluvní státy by neměly požadovat ani od cizinců cestujících letecky ani zprostředkovaně od provozovatelů letadel písemné doplňkové identifikační informace k informacím uvedeným v jejich dokladech. V případě, že je takový soubor informací o totožnosti požadován, by měly smluvní státy vyvinout elektronický systém, který tyto informace získá ze strojově čitelných cestovních dokladů nebo z jiných zdrojů.

3.28 Smluvní stát, který od přilétajících nebo odlétajících cizinců vyžaduje písemný záznam osobních údajů, musí omezit své požadavky na informace uvedené v Doplňku 5 – Karta vstupu/výstupu (Embarkation/Disembarkation Card).

3.29 Pokud smluvní státy požadují karty vstupu/výstupu, musí uznat její vyplnění cizinci a nesmí požadovat její vyplnění nebo kontrolu po provozovateli letadla.

3.30 Smluvní státy, které vyžadují předložení vstupních/výstupních karet, musí tyto karty poskytnout provozovateli letecké společnosti nebo jeho cestovní kanceláři bezúplatně za účelem distribuce odlétajícím cestujícím před nástupem do letadla nebo přilétajícím cestujícím během letu.

H. Mezinárodní osvědčení o očkování nebo preventivním opatření

3.31 V případech, kdy národní úřady v souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy (2005) vyžadují doklad o očkování nebo preventivním opatření, musí smluvní státy uznat Mezinárodní osvědčení o očkování nebo preventivním opatřením vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO) podle IHR (2005).

I. Kontrola cestovních dokladů

3.32 Smluvní státy musí napomáhat provozovatelům letadel ve vyhodnocování cestovních dokladů předkládaných cestujícími za účelem odrazení od podvodů a zneužití.

3.33 Smluvní státy by měly vzít v úvahu přijetí společných opatření s ostatními smluvními státy týkající se povolení umístění styčných úředníků na letištích za účelem zajistit pomoc provozovatelům letadel s určením platnosti a věrohodnosti cestovních dokladů nastupujících osob.

Page 25: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 3 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 3 - 3 Změna č. 26

3.34 Provozovatelé letadel musí přijmout v místě nástupu nutná opatření, která zajistí, že jsou osoby vybaveny pro kontrolní účely doklady předepsanými Státy tranzitu a cíle cesty, jak je předepsáno v této Hlavě.

3.34.1 Státní úřady každého smluvního státu musí zadržet pozměněné, zfalšované nebo padělané cestovní doklady. Státní úřady musí také zadržet cestovní doklady osoby vydávající se za právoplatného držitele cestovního dokladu. Takové doklady musí být okamžitě staženy z oběhu a vráceny příslušným úřadům Státu uvedeného jako vydavatel dokladu nebo stálému zastoupení takového Státu, s výjimkou těch případů, kdy státní úřady uchovávají doklady pro účely vymáhání práva. Příslušné orgány státu, který je uveden jako vydavatel těchto dokladů, nebo stálé zastoupení takového Státu, musí být o tomto zadržení informovány státními úřady, které dotyčné cestovní doklady zadržují.

3.34.2 Smluvní státy nesmí požadovat, aby provozovatelé letadel zadrželi cestovní doklady uvedené v ust. 3.33.1.

3.34.3 Smluvní státy nesmí požadovat, aby provozovatelé letadel přepravili cestujícího z místa odletu nebo tranzitu na zamýšlené konečné místo určení, pokud se prokáže dokladem, který je dle rozhodnutí Státu pozměněný, zfalšovaný nebo padělaný nebo je v držení jiné osoby, než které byl vydán.

Poznámka: Toto ustanovení by nemělo být vykládáno tak, že brání v návratu nežádoucích cestujících, jejichž doklady jsou pozměněné, zfalšované nebo padělané nebo držené podvodníkem a zadržené Smluvním státem v souladu s ust. 3.34.1, a kteří cestují na základě průvodního dopisu vydaného v souladu s ust. 5.7.

3.34.4 Každý smluvní stát by měl zvážit zavedení systémů automatizovaného odbavení (ABC) v zájmu usnadnění a urychlení odbavení osob vstupujících nebo odlétajících prostřednictvím letecké dopravy.

3.34.5 Smluvní státy využívající systémy ABC by měly, v souladu s ust. 3.9.2 a 3.10.1, použít informace dostupné z PKD k ověření eMRTD, porovnání biometrických údajů za účelem prokázání, že cestující je oprávněným držitelem dokladu, a prověřit databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů (SLTD) INTERPOL, stejně jako další záznamy o hraničních kontrolách za účelem určení způsobilosti pro přechod hranic.

3.34.6 Smluvní státy používající systémy ABC by měly zajistit dostatečnou personální obsazenost bran pro cestující, jsou-li v provozu, aby byl zajištěn jejich hladký tok a rychlá odezva na situace spojené s bezpečností a integritou při poruše systému.

J. Postupy při odletu

3.35 Smluvní státy nesmí od cizinců požadovat potvrzení o zaplacení daně z příjmu.

3.36 Smluvní státy nesmí činit provozovatele letadel odpovědnými za případné nezaplacení daně z příjmu jakýmkoliv cestujícím.

3.37 Smluvní státy by si měly ve spolupráci s provozovateli letadel a vedením letiště stanovit za cíl časové období 60 minut pro uskutečnění všech požadovaných výstupních formalit všech cestujících, vyžadujících standardní postupy odbavení, počínaje momentem, kdy se cestující sám dostaví k prvnímu odbavovacímu bodu na letišti (tj. odbavovací přepážka letecké společnosti (check-in), stanoviště pro provádění kontrol z hlediska ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy nebo jiné požadované kontrolní stanoviště dle podmínek každého jednotlivého letiště).

Poznámka: „Požadované výstupní formality“, které by měly být během těchto 60 minut dokončeny, by měly zahrnovat odbavení leteckou společností (check-in), opatření vztahující se k ochraně mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a, kde je to použitelné, výběr letištních a jiných poplatků a opatření hraniční kontroly, tj. pasová, karanténní a celní kontrola.

3.38 Smluvní státy, které požadují kontrolu cestovních dokladů odlétajících cestujících státními úřady, by ve spolupráci s vedením letiště měly pro urychlení takové kontroly používat vhodnou technologii a zprovoznit vícekanálový kontrolní systém nebo jiným způsobem zajistit rozdělení cestujících.

3.39 Smluvní státy nesmí standardně vyžadovat předložení zavazadel cestujících odlétajících ze svého území za účelem hraniční kontroly.

K. Postupy a odpovědnosti při vstupu

3.40 Smluvní státy by si měly ve spolupráci s provozovateli letadel a provozovateli letišť stanovit za cíl zajistit odbavení všech cestujících vyžadujících standardní postupy odbavení během 45 minut od výstupu z letadla, vyžadující ne více než normální postupy odbavení, bez ohledu na velikost letadla a čas pravidelného příletu.

3.41 V zájmu urychlení kontrol musí smluvní státy ve spolupráci s provozovateli letišť používat vhodnou technologii a zprovoznit vícekanálový systém hraniční kontroly, nebo jiným způsobem zajistit rozdělení cestujících na mezinárodních letištích, kde objem pohybu cestujících taková opatření vyžaduje.

3.42 Vyjma zvláštních případů nesmí smluvní státy vybírat od cestujících nebo posádky cestovní doklady nebo jiné doklady totožnosti před jejich příchodem ke stanovištím hraniční kontroly.

3.43 Příslušné státní úřady musí urychleně přijmout cestující a posádku k hraniční kontrole, aby jim mohl být povolen vstup do Státu.

Poznámka: Cestující nebo člen posádky, který usiluje o vstup do příslušné země, je „přijat ke kontrole“, když se poprvé po výstupu z letadla dostaví k příletovému kontrolnímu stanovišti, kde policista rozhodne, zda mu bude do země povolen vstup či nikoliv. To nezahrnuje kontrolu cestovních dokladů, která může být provedena ihned po výstupu z letadla.

3.44 Provozovatel letadla musí být odpovědný za dozor a péči o vystupující cestující a členy posádky od doby, kdy opustí letadlo do doby, kdy budou přijati k podstoupení kontrole, jak je uvedeno v ust. 3.42.

Page 26: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 3

23.2.2018 Změna č. 26 3 - 4

3.45 Po takovémto přijetí by příslušné státní úřady měly nést odpovědnost za dozor a péči o cestující a členy posádek, dokud jim není povolen vstup nebo nejsou shledáni nežádoucími.

3.46 Odpovědnost provozovatele letadla za dozor a péči o cestující a členy posádek musí končit v okamžiku, kdy je takové osobě povolen vstup do Státu.

3.47 Vyjma zvláštních okolností musí smluvní státy přijmout opatření, podle kterých budou identifikační doklady cizinců kontrolovány při vstupu a odletu pouze jedenkrát.

3.48 Smluvní státy nesmí vyžadovat od cestujících a posádky písemné prohlášení o zavazadlech, pokud nevezou zboží podléhající proclení nebo jimi není přepravováno zakázané zboží.

3.49 Smluvní státy musí přijmout dvoukanálový systém nebo jiný výběrový postup pro celní a karanténní prohlídku, založený na řízení rizika, přiměřený podmínkám a objemu provozu na daném letišti.

Poznámka: Zjednodušené celní prohlídky založené na dvoukanálovém systému jsou uvedeny v Doplňku 6, Doporučení Rady celní spolupráce (nyní Světová celní organizace – World Customs Organization – WCO).

3.50 V případech, kdy je doba platnosti cestovního dokladu cizince kratší než doba platnosti víza, by měl Stát, který vízum vydal, vízum dále uznávat až do konce doby jeho platnosti, pokud je předloženo společně s novým cestovním dokladem cizince.

3.51 Smluvní státy vydávající víza na omezený počet vstupů musí vhodným způsobem, jasně a trvale označit každý případ použití víza, aby mohli jeho držitel, jakýkoliv letecký provozovatel nebo státní úřady rychle a bez použití jakýchkoliv speciálních prostředků zjistit jeho platnost.

3.52 Po každém předložení cestovních dokladů cestujícími a posádkou musí příslušný státní úředník, vyjma speciálních jednotlivých případů, okamžitě po kontrole tyto doklady vrátit zpět.

3.53 Smluvní státy by měly přijmout taková opatření, pomocí kterých cestující a jeho zavazadla přilétávající mezinárodním letem se dvěma nebo více mezipřistáními na mezinárodních letištích uvnitř území jednoho Státu, nebude žádán podrobit se formalitám hraniční kontroly na více než jednom letišti příslušného Státu.

L. Tranzitní postupy a požadavky

3.54 Kde to letištní vybavení dovoluje, musí smluvní stát zajistit pomocí přímých tranzitních oblastí taková opatření nebo jiným způsobem zajistit, aby posádka, cestující a jejich zavazadla přilétající z jiného Státu a pokračující ve své cestě do třetího Státu tím samým letem nebo jiným letem z toho samého letiště v ten samý den, mohla zůstat dočasně uvnitř letiště příletu bez podrobení se vstupním formalitám hraniční kontroly Státu tranzitu.

3.55 Počet Států, po jejichž občanech, kteří přilétají mezinárodním letem a pokračují ve své cestě do třetího Státu tím samým letem nebo jiným letem z toho samého letiště v ten samý den, jsou požadována při přímém tranzitu víza, musí být co nejmenší.

M. Nakládání se zavazadly oddělenými od svého majitele

3.56 Smluvní státy musí povolit provozovatelům letadel přesunout nesprávně zaslané zavazadlo do místa jeho vlastníka a nesmí na nich vyžadovat odpovědnost za penále, pokuty, dovozní cla a daně na základě toho, že zavazadlo bylo nesprávně zasláno.

3.57 Smluvní státy musí povolit přímé přeložení nesprávně zaslaného zavazadla mezi mezinárodními lety na tom samém letišti bez prohlídky, vyjma kontroly z hlediska ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy nebo jiných nezbytných kontrol. V případech, kdy přímé přeložení nemůže být provedeno, musí smluvní státy vydat opatření pro převzetí takového zavazadla do dočasné úschovy pod bezpečným dohledem na vhodném místě.

3.58 Smluvní státy musí povolit provozovatelům letadel předložit v zastoupení jejich vlastníků neidentifikovaná, nevyžádaná nebo nesprávně zaslaná zavazadla k odbavení v příslušném místě určení a doručit taková zavazadla jejich vlastníkům.

3.59 Smluvní státy musí urychlit odbavení neidentifikovaných, nevyžádaných nebo nesprávně zaslaných zavazadel a jejich vrácení provozovateli letadla pro další nakládání s nimi. Za podmínek stanovených státními úřady může být povoleno provozovatelům letadel takové zavazadlo za účelem zjištění majitele otevřít.

3.60 Provozovatel letadla musí být osvobozen od povinnosti zabezpečit doposud státním úřadem neodbavené zavazadlo a od odpovědnosti za dovozní cla a daně uvalitelné na takové zavadlo, pokud bylo zpoplatněno celní správou a je pod její přímou kontrolou.

N. Identifikace a vstup posádky a ostatního personálu provozovatele letadla

3.61 Smluvní státy musí zavést ve spolupráci s provozovateli letadel a provozovateli letišť opatření k urychlení kontroly členů posádek a jejich zavazadel, jak je požadováno při odletu a při příletu.

3.62 Smluvní státy musí usnadnit a urychlit provozovatelům letadel se sídlem na jejich území proces získávání Osvědčení člena posádky (Crew Member Certificates – CMCs) pro členy svých posádek.

Poznámka: CMC bylo vyvinuto jako karta používaná pro identifikační účely členů posádek s tím, že průkazy způsobilosti budou nadále sloužit jejich hlavnímu účelu, a to potvrzovat profesionální kvalifikace členů letových posádek.

ČR:

3.62.1 V ČR vydává Osvědčení člena posádky (CMC) na žádost provozovatele letadel Úřad pro civilní letectví.

Page 27: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 3 PŘEDPIS L 9

21.2.2020 3 - 5 Změna č. 27

3.63 Pokud smluvní státy vydávají Osvědčení člena posádky, pak toto musí být vydáno pouze ve formě strojově čitelných karet v souladu se specifikacemi uvedenými v dokumentu ICAO Doc 9303, Part 5.

3.63.1 Smluvní státy by měly zavést vhodné postupy, které umožní jakémukoliv členu posádky vybaveného Osvědčením člena posádky (CMC) prověřit a posoudit platnost uvedených údajů a v případě potřeby provést opravu, pro člena posádky bezplatně.

3.64 Vydávají-li provozovatelé letadel průkazy totožnosti členů posádek, měly by smluvní státy požadovat výrobu takových identifikačních dokladů podle vzoru uvedeného v Doplňku 7, tj. vzhledově stejného jako vizuální část strojově čitelného Osvědčení člena posádky, který umožňuje strojové ověření totožnosti a ověření dokladu z hlediska ochrany před protiprávními činy.

3.64.1 Smluvní státy by měly zajistit, aby byl záznam každého vydaného Osvědčení člena posádky a ostatních oficiálních identifikačních dokladů vydaných, pozastavených nebo odebraných uložen v elektronické databázi zajištěné proti zásahu a neoprávněnému přístupu. Veškeré informace uložené v elektronické databázi a Osvědčení člena posádky (CMC) by měly být omezeny na informace, které jsou nezbytné pro účely ověření totožnosti člena posádky.

3.65 Osvědčení člena posádky a průkazy totožnosti členů posádek musí být vydány pouze po ověření spolehlivosti příslušným státním úřadem. Navíc pro vydávání CMC a průkazů totožnosti členů posádek musí být zavedeny přiměřené postupy kontroly, jako jsou ověření zaměstnaneckého poměru žadatele před vydáním dokladu, kontrola skladových zásob čistých karet a požadavky na zodpovědnost vydávajícího personálu.

3.66 Smluvní státy musí přijmout CMC vydané v souladu s požadavky ust. 3.64 a umožnit tak bezvízový vstup členů posádky, pokud přilétají služebně mezinárodním letem a požadují dočasný vstup na dobu povolenou státem vstupu.

3.66.1 Smluvní státy by měly upustit od vízových požadavků pro členy posádek, pokud přilétají služebně mezinárodním letem a požadují dočasný vstup na dobu povolenou státem vstupu.

3.66.2 Smluvní státy by měly upustit od vízových požadavků pro přilétávající členy posádek předkládajících CMC, pokud přilétají s jiným provozovatelem letadla nebo přijíždí jiným druhem dopravy a požadují dočasný vstup na dobu povolenou státem vstupu, aby mohli nastoupit do služby při příštím přiděleném letu.

3.67 Smluvní státy musí přijmout opatření umožňující bez prodlení dočasný vstup na své území technickému personálu zahraničních leteckých společností provozujících lety na nebo přes jejich území s cílem zajištění letové způsobilosti letadla, které z technických důvodů nemůže pokračovat v letu. V těch případech, kdy Stát požaduje garance za vstup a/nebo výstup těchto osob z tohoto Státu, musí být

toto řešeno takovým způsobem, aby se nezdržoval okamžitý vstup takového personálu.

O. Inspektoři civilního letectví

3.68 Smluvní státy by měly zajistit, aby bylo s inspektory civilního letectví jiného smluvního státu, kteří jsou ve výkonu služby, zacházeno při vyřizování výstupních a vstupních formalit stejným způsobem jako se členy posádek.

3.69 Smluvní státy by měly zajistit, aby inspektoři civilního letectví byli vybaveni identifikačním dokladem s uvážením Doplňku 8.

3.70 Inspektoři civilního letectví by měli mít u sebe identifikační doklad specifikovaný v ust. 3.70, kopii cestovního plánu inspektora schváleného státem, v jehož jsou službách, a platný cestovní pas.

3.71 Smluvní státy by měly rozšířit výsady dočasného vstupu tak, jak jsou popsány v ust. 3.67 pro členy posádek, i na inspektory civilního letectví jiných smluvních států, pokud budou vybaveni doklady uvedenými v ust. 3.71 (tj. identifikační doklad, cestovní plán a platný cestovní pas) a odletí po obvyklé době stanovené pro odpočinek.

P. Pomoc v nouzových situacích/vstupní víza v případě zásahu vyšší moci

3.72 Smluvní státy by měly zavést opatření umožňující dočasný vstup pro cestujícího nebo člena posádky, u jehož letu došlo k přesměrování nebo ke zpoždění v důsledku vyšší moci a který nemá vstupní vízum potřebné před příletem.

3.73 Smluvní státy musí přijmout opatření, jenž přilétávajícím tranzitním cestujícím, kteří nemohou neočekávaně pokračovat v cestě z důvodu zrušení letu nebo zpoždění, umožní získat povolení opustit tranzitní prostor z důvodu ubytování.

ČR:

Poznámka: V případě ČR je povolením myšleno vstupní vízum.

3.74 V nouzových situacích způsobených vyšší mocí by měly smluvní státy, provozovatelé letadel a provozovatelé letišť přednostně pomoci cestujícím osobám se zdravotními potížemi, nedoprovázeným nezletilým osobám a osobám se zdravotním postižením, které již zahájily svou cestu.

3.75 Smluvní státy by měly zavést opatření umožňující odlet z nebo tranzit přes jejich území cestujícím, kteří mají platnou rezervaci pro daný let, i když jejich vízum pozbylo platnosti v důsledku vyšší moci.

3.76 Smluvní státy by měly umožnit vstup zaměstnanců, kteří mají být v krátké době nasazeni, aby pomáhali cestujícím, jejichž lety byly narušeny v důsledku vyšší moci.

3.77 V případě přesměrování nebo zpoždění letu z důvodu vyšší moci by měly smluvní státy zavést opatření umožňující tranzit přes jejich území cestujícím s platnou rezervací pro daný let, kteří nemají platná vstupní víza.

Page 28: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 3

21.2.2020 Změna č. 27 3 - 6

Q. Nezletilé osoby

3.78 Smluvní státy by měly zajistit, aby jejich příslušné úřady byly vyškoleny tak, aby byly schopny posoudit zájmy jak doprovázených, tak nedoprovázených nezletilých osob.

3.79 Smluvní státy by měly zajistit, že provozovatelé letadel poskytnou svému pozemnímu i palubnímu personálu odpovídající výcvik týkající se zacházení s nezletilými osobami.

3.80 Smluvní státy a provozovatelé letadel by si měli, pokud je to proveditelné, vyměnit informace o příslušném kontaktním místě (příslušných kontaktních místech) s 24hodinovým provozem, kterému (kterým) by měly být předávány záležitosti týkající se zájmů nezletilé osoby.

3.81 Pokud to zásady pro ochranu soukromí a osobních údajů umožňují, smluvní státy by měly postoupit jakékoliv obavy týkající se prospěchu nezletilých osob příslušným úřadům.

3.82 Smluvní státy by měly posoudit umístění nedoprovázené nezletilé osoby do péče příslušného úřadu při první možné příležitosti v případech, kdy existují odůvodněné obavy ve vztahu k zájmu

nedoprovázené nezletilé osoby, které nemohou být rychle vyřešeny.

3.83 Smluvní státy musí použít přiměřené prostředky k tomu, aby zajistily, že provozovatelé letadel neumožní nezletilým osobám do pěti let věku cestovat bez doprovodu.

3.84 Smluvní státy musí použít přiměřené prostředky k tomu, aby zajistily, že provozovatelé letadel zavedou program týkající se zacházení s nedoprovázenými nezletilými osobami, které cestují pod jejich dohledem.

3.85 Smluvní státy by měly zajistit, že provozovatelé letadel, kteří přepravují nedoprovázené nezletilé osoby, v rámci programu dopravce prostřednictvím průvodního formuláře shromažďují následující informace:

- Jméno, příjmení a číslo pasu nebo jiného

identifikačního průkazu a kontaktní údaje (stát a adresa bydliště, telefonní číslo) nezletilé osoby, dále jméno osoby, která předává nezletilé dítě při odletu a jméno osoby, která nezletilé dítě převezme v místě určení;

- Jméno, příjmení a kontaktní údaje (stát a adresa bydliště, telefonní číslo) rodiče nebo opatrovníka nezletilého dítěte.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 29: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 4 PŘEDPIS L 9

25.2.2016 4 - 1 Změna č. 25

HLAVA 4 – VSTUP A ODLET NÁKLADU A OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ

A. Všeobecně

4.1 Smluvní státy musí za účelem zjednodušení a urychlení proclení a propuštění zboží přepravovaného letecky přijmout opatření a postupy vztahující se na letecký nákladní provoz a musí je provádět takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečným zpožděním.

4.2 Smluvní státy by měly na náklad přepravovaný jak letecky, tak pozemní dopravou dle leteckého nákladního listu, aplikovat stejná opatření a postupy jako na náklad přepravovaný pouze letecky.

4.3 Zavedení nových nebo změny stávajících opatření a postupů týkajících se proclení a propuštění zboží přepravovaného letecky musí smluvní státy z důvodu splnění podmínek ust. 4.1 konzultovat s provozovateli letadel a dalšími dotčenými subjekty.

4.4 Smluvní státy musí pro umožnění rychlého propuštění/proclení zboží zavést postupy pro podání vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášení vyváženého a dováženého zboží.

4.5 Pokud by mohl charakter zásilky vzbudit pozornost různých státních úřadů např. celní, veterinární nebo hygienické správy, musí smluvní státy udělit pravomoci k jejímu propuštění/proclení celní správě nebo některé z ostatních správ, nebo pokud je to neproveditelné, podniknout všechny nezbytné kroky k zajištění, aby propuštění/proclení bylo koordinováno, a pokud je to možné, prováděno současně a s minimálním zpožděním.

4.6 Smluvní státy nesmí standardně požadovat fyzické prohlídky dováženého nebo vyváženého zboží, ale musí pomocí metod řízení rizika určit, které zboží musí být podrobeno prohlídce a v jakém rozsahu.

4.7 Je-li to proveditelné, musí být z důvodu zvyšování efektivity používány moderní postupy skenování a prohlídek usnadňující fyzické prohlídky dováženého nebo vyváženého zboží.

4.8 Smluvní státy by měly spolu s mezinárodními letišti zřizovat, rozvíjet a provozovat nebo povolit dalším subjektům rozvíjet a provozovat svobodná celní pásma a/nebo celní sklady a měly by vydávat podrobné pokyny pro jednotlivé druhy činností, které mohou nebo nemohou být v těchto místech vykonávány.

4.9 Ve všech případech, kdy zařízení svobodného celního pásma a/nebo celní sklady nejsou v rámci mezinárodního letiště k dispozici, ale byly zřízeny v nejbližším okolí, musí smluvní státy přijmout opatření, aby letecká doprava mohla využívat těchto zařízení stejným způsobem jako ostatní druhy dopravy.

4.9.1 Smluvní státy by měly zvážit zavedení programů pro oprávněné hospodářské subjekty, které zvyšují ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy, a tak vytvářejí prostředí pro zjednodušená opatření celní kontroly. Poznámka: Zjednodušená opatření celní kontroly mohou zahrnovat sníženou úroveň fyzických kontrol a prohlídek, předkládání omezeného souboru údajů nebo jejich částí, oznamování zamýšlené kontroly před příjezdem zboží a další zjednodušující opatření. Kontrolní opatření by měla vycházet z požadovaných informací poskytnutých celnímu úřadu předem a z použití postupů posuzování rizik.

4.9.2 Smluvní státy by měly podporovat vznik smluv a dohod o vzájemném uznávání svých jednotlivých oprávněných hospodářských subjektů nebo rovnocenných programů s jinými zeměmi.

B. Informace požadované státními úřady

4.10 Smluvní státy by měly zajistit elektronické podání informací o nákladu před jeho příletem nebo odletem.

4.11 Smluvní státy musí omezit své požadavky pouze na ty údaje, které jsou státními úřady považovány za nebytné k propuštění nebo proclení dovezeného zboží nebo zboží určeného pro vývoz.

4.11.1 Z důvodu zjednodušení by smluvní státy měly, kde je to proveditelné, zvážit využití předem dostupných informací o nákladu v následných dovozních, vývozních a/nebo tranzitních celních postupech pro propuštění a proclení zboží.

4.12 Smluvní státy musí zajistit shromáždění statistických údajů v takovém čase a za takových podmínek, aby při propouštění dovezeného zboží nebo zboží určeného pro vývoz nedocházelo ke zpoždění.

4.13 Vzhledem k technologickým možnostem smluvního státu musí být dokumenty pro dovoz nebo vývoz zboží, včetně seznamu zboží a/nebo leteckých nákladních listů, pokud jsou předloženy v elektronické formě a zaslané informačnímu systému státních úřadů, v elektronické formě také přijaty.

4.14 Za tvorbu a předložení seznamu zboží a nákladového(-vých) listu(-ů) musí být odpovědný provozovatel letadla nebo jeho oprávněný zástupce. Za tvorbu a předložení ostatních dokumentů požadovaných k proclení zboží musí být odpovědný deklarant.

4.15 V případě, že smluvní stát požaduje předložení doplňujících dokumentů pro dovozní, vývozní nebo tranzitní formality jako je např.: obchodní faktura, různá prohlášení, dovozní povolení apod., nesmí činit provozovatele letadla, pokud není deklarantem nebo nejedná v jeho zastoupení nebo

Page 30: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 4

25.2.2016 Změna č. 25 4 - 2

nemá určité právní odpovědnosti, povinným ani odpovědným za zajištění, že tyto požadavky na dokumentaci jsou plněny, nesmí ho ani pokutovat nebo penalizovat za nepřesnosti nebo opomenutí údajů uvedených v těchto dokumentech.

4.16 V případě, že jsou dokumenty dováženého nebo vyváženého zboží předloženy v písemné formě, musí prohlášení o zboží odpovídat vzoru obchodních dokumentů OSN a seznam zboží vzoru dle Doplňku 3.

4.17 Z důvodu standardizace a harmonizace mezinárodní výměny dat musí smluvní státy prosazovat usnadnění výměny a uplatňování bezpečnostních opatření tím, že podpoří všechny dotčené subjekty, jak státní, tak soukromé, k zavedení kompatibilních systémů a používání příslušných mezinárodně uznávaných standardů a protokolů.

4.17.1 Smluvní státy by měly zvážit zavedení dohod umožňujících všem stranám zúčastněným na leteckém nákladním provozu předkládat veškeré informace požadované státními úřady v souvislosti s příletem, parkováním a odletem letadla a leteckého nákladu na jednom přístupovém místě (jednotném portálu).

4.17.2 Smluvní státy by měly podporovat všechny subjekty zúčastněné na dopravě, odbavení a proclení leteckého nákladu, aby zjednodušily související postupy a dokumenty a aby spolupracovaly nebo se přímo podílely na vývoji elektronických systémů pro komunitu subjektů podílejících se na dopravě leteckého nákladu za využití mezinárodně uznávaných standardů s úmyslem zlepšit výměnu informací souvisejících s touto dopravou a zajistit vzájemnou provozuschopnost mezi těmito systémy všech zúčastněných.

4.18 Elektronické informační systémy používané k propuštění a proclení zboží by měly pokrývat přeložení tohoto zboží mezi leteckou přepravou a dalšími způsoby přepravy.

4.19 Smluvní státy, které požadují další dokumenty, jako např. povolení nebo osvědčení k dováženému nebo vyváženému zboží, musí své požadavky zveřejnit a vypracovat vhodné postupy pro podání žádosti o vydání a obnovu platnosti těchto dokumentů.

4.20 Smluvní státy by měly v největší možné míře odstranit veškeré požadavky na ručně vyhotovované další dokumenty a měly by zavést postupy umožňující vyhotovení těchto dokumentů elektronicky.

4.21 Smluvní státy nesmí v souvislosti s dokumenty vyžadovanými pro propuštění nebo proclení zboží vyžadovat konzulární formality nebo konzulární výlohy nebo poplatky.

C. Propuštění a proclení vyváženého a dováženého nákladu

4.22 Smluvní státy, které požadují dokumenty k proclení pro vývoz, musí omezit své požadavky na zjednodušené vývozní prohlášení.

4.23 Smluvní státy musí zajistit, aby byl vyvážený náklad propuštěn nejpozději v čase odletu letadla.

4.24 Smluvní státy musí umožnit proclení zboží určeného pro vývoz v kterémkoliv celním úřadě, který je pro tento účel zřízen. Přeprava zboží z úřadu na letiště, odkud má být zboží vyvezeno, musí být prováděna dle postupů stanovených zákony a nařízeními příslušného smluvního státu. Tyto postupy musí být pokud možno co nejjednodušší.

4.25 Smluvní státy nesmí vyžadovat vedení záznamů o příletu vyváženého zboží pro dovozní, vývozní nebo tranzitní formality jako samozřejmost.

4.26 Pokud státní úřady smluvního státu požadují prohlídku zboží, které již bylo naloženo do odlétajícího letadla, měl by mít provozovatel letadla nebo, je-li to vhodné, jeho oprávněný zástupce možnost složit kauci celní správě pro vrácení tohoto zboží spíše než zdržet odlet letadla.

4.27 Při plánování prohlídek musí dostat přednost prohlídka živých zvířat a zboží podléhající rychlé zkáze a dalšího zboží, které je se souhlasem státních úřadů naléhavě potřebné.

4.28 Zásilky deklarované jako osobní majetek a přepravované jako nedoprovázené zavazadlo musí být odbaveny dle zjednodušených postupů proclení.

4.29 Smluvní státy musí zajistit propuštění nebo proclení zboží dle zjednodušených postupů proclení v případě, že: a) je zboží oceněno na méně než je maximální

hodnota, od které se vybírají dovozní cla daně; nebo

b) dovozní cla a daně za zboží jsou menší než částka, kterou Stát stanovil jako minimální k výběru; nebo

c) hodnota zboží je menší než je určitá hraniční hodnota, kdy může být zboží okamžitě propuštěno nebo podrobeno proclení na základě jednoduchého prohlášení a platbě veškerých použitelných dovozních cel a daní nebo složení jistiny celní správě; nebo

d) zboží je dovezeno oprávněnou osobou a je zvláštního typu.

4.30 Smluvní státy by měly zavést zvláštní postupy, které umožňují oprávněným osobám urychlené propuštění zboží při příletu nebo odletu. Tyto oprávněné osoby by měly splňovat předepsaná kritéria, která mohou zahrnovat příslušný doklad o vyhovění oficiálním požadavkům a vyhovující systém pro správu svých obchodních záznamů.

4.30.1 Zvláštní postupy pro oprávněné osoby mohou, kromě jiného, zahrnovat: a) propuštění zboží pro dovoz nebo vývoz na základě

poskytnutí minimálních informací nezbytných pro identifikaci zboží a umožňující následné vyplnění konečného celního prohlášení zboží;

b) proclení dováženého nebo vyváženého zboží v prostorách oprávněné osoby nebo na jiném místě schváleném celním úřadem;

c) podání celního prohlášení pro dovážené a vyvážené zboží na základě zápisu do záznamů oprávněné osoby;

Page 31: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 4 PŘEDPIS L 9

25.2.2016 4 - 3 Změna č. 25

d) podání jediného celního prohlášení pro veškeré dovážené a vyvážené zboží za stanovené období, kdy je zboží s velkou četností dováženo nebo vyváženo stejnou osobou.

Poznámka: V souvislosti s pojmem „oprávněné osoby“ (viz ust. 4.30 a 4.30.1 výše) se upozorňuje na přechodný standard 3.32 Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů WCO, revidované v roce 1999, která vstoupila v platnost v roce 2006 („revidované Kjótské úmluvy“).

4.31 Zboží, na které nemůže být uplatněno použití zjednodušených nebo zvláštních postupů uvedených v ust. 4.27 až 4.30.1, by mělo být propuštěno nebo by mělo být proclení provedeno ihned po příletu pod podmínkou, že bude vyhovovat celním a ostatním požadavkům. Smluvní státy by si měly stanovit jako cíl propuštění veškerého zboží, které nevyžaduje žádnou prohlídku, do tří hodin od příletu a předložení příslušné dokumentace. Státní úřady, provozovatelé letadel a dovozci nebo jejich oprávnění zástupci by měli své vlastní činnosti za účelem splnění tohoto cíle koordinovat.

4.32 Smluvní státy by měly zpracovat žádosti o propuštění části zásilek, pokud byly předloženy veškeré informace, a pokud byly splněny ostatní požadavky na tyto části zásilek.

4.33 Smluvní státy musí povolit přepravu zboží, které bylo vyloženo z letadla na mezinárodním letišti, k proclení na kterýkoliv určený celní úřad příslušného Státu. Celní postupy popisující takovou přepravu musí být pokud možno co nejjednodušší.

4.34 V případě, že není zboží vyloženo na zamýšleném místě určení z důvodu chyby, nouze nebo nedostupnosti po příletu, nesmí smluvní státy uložit sankce, pokuty nebo jiné podobné poplatky, pokud: a) provozovatel letadla nebo jeho oprávněný zástupce

oznámí tuto skutečnost celní správě do stanovené doby;

b) bude uveden důvod selhání vyložení zboží, který je přijatelný pro celní správu; a

c) bude řádně změněn seznam zboží.

4.35 V případě, že je zboží vyloženo na mezinárodním letišti a není uvedeno v seznamu zboží z důvodu chyby nebo problémům při odbavení, nesmí smluvní státy uložit sankce, pokuty nebo jiné podobné poplatky, pokud: a) provozovatel letadla nebo jeho oprávněný zástupce

oznámí tuto skutečnost celní správě do stanovené doby;

b) bude uveden důvod, proč nebylo zboží uvedeno v seznamu zboží, který je přijatelný pro celní správu;

c) bude řádně změněn seznam zboží; a d) zboží bude uskladněno dle příslušných opatření

celní správy.

Smluvní státy musí, pokud je to možné, v souladu s plněním svých požadavků zjednodušit přeposílání zboží na správné místo jeho určení.

4.36 Je-li zboží zasláno na místo určení na území smluvního státu, ale nebylo propuštěno pro použití v tomto Státě a je následně požadováno jeho vrácení

zpět do místa původu nebo jeho opětovné přeposlání na jiné místo určení, smluvní státy musí povolit toto jeho opětovné zaslání bez požadovaných dovozních, vývozních nebo tranzitních povolení, pokud to není v rozporu s platnými zákony a nařízeními.

4.37 Smluvní státy musí zprostit provozovatele letadla nebo, je-li to použitelné, jeho oprávněného zástupce závazku zaplatit dovozní cla a daně v případě, že je zboží uloženo do úschovy státních úřadů nebo s dodatečným souhlasem převedeno do vlastnictví třetí osoby, která je z pohledu celní správy schopna poskytnout přiměřenou ochranu před protiprávními činy.

E. Náhradní díly, vybavení, zásoby a další materiál dovážený nebo vyvážený provozovateli letadel v souvislosti s poskytováním mezi-národních služeb

4.38 Zásoby a zásoby potravin dovezené na území smluvního státu pro použití na palubě letadla v mezinárodních službách musí být osvobozeny od dovozních cel a daní v souladu s celními nařízeními daného Státu.

4.39 Smluvní státy by neměly v souvislosti s dováženými zásobami a zásobami potravin požadovat podpůrnou dokumentaci (jako např. osvědčení o místě původu nebo konzulární nebo zvláštní faktury).

4.40 Smluvní státy by měly povolit prodej nebo použití zásob potravin a zásob určených ke spotřebě na palubě letadla bez povinnosti zaplatit dovozní clo a jiné daně v případě, že letadlo vykonávající mezinárodní let: a) přistane na dvou nebo více mezinárodních letištích

na území smluvního státu bez mezipřistání na území jiného Státu; a

b) do letadla nenastoupili žádní vnitrostátní cestující.

4.41 Smluvní státy by měly v souladu se svými nařízeními a požadavky povolit osvobození od dovozních cel a daní pozemní vybavení a vybavení pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a jejich součásti, instruktážní materiál a výcvikové pomůcky, které jsou dovezeny na území tohoto Státu provozovatelem letadla jiného smluvního státu, nebo v jeho zastoupení, určené pro použití provozovatelem letadla nebo jeho oprávněným zástupcem v prostoru mezinárodního letiště nebo ve schváleném zařízení mimo letiště.

4.42 Smluvní státy musí neprodleně po předložení dokumentace dle zjednodušených postupů provozovatelem letadla nebo jeho oprávněným zástupcem propustit nebo proclít vybavení letadla a náhradních dílů, které jsou osvobozeny od dovozních cel, daní a jiných výloh dle článku 24 Úmluvy.

4.43 Smluvní státy musí neprodleně po předložení dokumentace dle zjednodušených postupů provozovatelem letadla nebo jeho oprávněným zástupcem propustit nebo proclít pozemní vybavení a vybavení pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a jejich náhradních dílů, instruktážního materiálu a výcvikových pomůcek

Page 32: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 4

25.2.2016 Změna č. 25 4 - 4

dovezených nebo vyvezených provozovatelem letadla jiného smluvního státu. 4.44 Smluvní stát musí povolit provozovatelům letadel jiného smluvního státu nebo jejich oprávněným zástupcům vzájemné zapůjčení vybavení letadla, náhradních dílů a pozemního vybavení a vybavení pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a jejich náhradních dílů, které byly dovezeny s podmínečným osvobozením od placení dovozových poplatků a daní.

4.45 Smluvní státy by v rámci dovozu neměly vymáhat zaplacení dovozních cel a daní za dovoz dokumentů provozovatelů letadel, stanovených v Hlavě 1 tohoto předpisu, které jsou určeny pro použití v souvislosti s poskytováním mezinárodních leteckých služeb.

F. Kontejnery a palety

4.46 Smluvní státy musí umožnit provozovatelům letadel jiného smluvního státu v souladu se svými nařízeními a požadavky dočasné použití kontejnerů a palet – bez ohledu na to, zda je nebo není jejich vlastníkem provozovatel letadla, které je dopravilo – pod podmínkou, že budou použity v rámci poskytování mezinárodních služeb při odletu nebo opět vyvezeny jiným způsobem.

4.47 Smluvní státy by měly požadovat za účelem celní prohlídky doklad o dočasném použití kontejnerů a palet pouze v případě, že to považují za nezbytné.

4.48 Smluvní státy by měly přijmout příslušné záznamy provozovatele letadla nebo jeho oprávněného zástupce týkající se použití kontejnerů a palet jako důkaz o jejich opětovném vývozu v případě, že takový důkaz požadují.

4.49 Smluvní státy musí přijmout opatření, aby provozovatelé letadel mohli pod dohledem příslušných státních úřadů vyložit tranzitní náklad, který byl dopraven v kontejnerech a paletách, aby mohli vytřídit a znovu shromáždit zásilky pro další přepravu bez povinnosti proclení pro jeho další použití na území Státu.

4.50 Kontejnery a palety dovezené na území smluvního státu dle ust. 4.46 mohou opustit hranice mezinárodního letiště za účelem propuštění nebo proclení u dovezeného nákladu nebo naložení k vývozu dle zjednodušených postupů pro dokumentaci a kontrolu.

4.51 Pokud to okolnosti vyžadují, musí smluvní státy povolit uskladnění dočasně přijatých kontejnerů a palet mimo prostory letiště.

4.52 Smluvní státy musí povolit provozovatelům letadel vzájemné zapůjčení kontejnerů a palet přijatých dle ust. 4.46 bez povinnosti zaplacení dovozních cel a daní pod podmínkou, že tyto budou použity pouze v rámci poskytování mezinárodních služeb při odletu nebo opět vyvezeny jiným způsobem.

4.53 Smluvní státy musí povolit opětovný vývoz dočasně přijatých kontejnerů a palet přes jakýkoliv určený celní úřad.

4.54 V případě, že je třeba pro opravu kontejnerů a palet dovezených dle ust. 4.46 použít náhradní díly, musí smluvní státy povolit jejich dočasné přijetí/použití.

G. Postupy a dokumentace pro poštu

4.55 Smluvní státy musí provádět odbavení, zasílání a proclení pošty v souladu s platnými postupy pro dokumentaci Světové poštovní unie (Universal Postal Union – UPU).

H. Radioaktivní materiál

4.56 Smluvní stát musí umožnit okamžité propuštění dovezeného radioaktivního materiálu, především materiálu určeného pro použití ve zdravotnictví, za předpokladu, že jsou dodrženy platné zákony a předpisy upravující dovoz tohoto materiálu. Poznámka: Předběžné oznámení o přepravě radioaktivního materiálu, a to buď v tištěné nebo elektronické podobě, by pravděpodobně usnadnilo vstup takového materiálu na území státu v místě určení.

4.57 Smluvní státy by neměly zavádět celní nebo jiné vstupní/výstupní nařízení nebo omezení, které by doplňovalo ustanovení v technických instrukcích v dokumentu ICAO Doc 9284 – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.

4.58 Pokud smluvní stát přijme celní nebo jiná vstupní/výstupní nařízení nebo omezení, která se liší od těch, která jsou uvedena v technických instrukcích v dokumentu ICAO Doc 9284 – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, musí tyto odchylky bez odkladu oznámit ICAO z důvodu zveřejnění v technických instrukcích, v souladu s Hlavou 2, ust. 2.5 Předpisu L 18.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 33: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 5 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 5 - 1 Změna č. 26

HLAVA 5 – NEŽÁDOUCÍ A VYHOŠŤOVANÉ OSOBY

A. Všeobecně

5.1 Smluvní státy musí za účelem minimalizace přerušení řádného provozu mezinárodního civilního letectví vzájemně spolupracovat při řešení jakýchkoliv odchylek vzniklých při zavádění ustanovení této Hlavy.

5.2 Smluvní státy musí zjednodušit tranzit osob, které byly vyhoštěny z jiného smluvního státu dle ustanovení této Hlavy a rozšířit nutnou spolupráci s provozovatelem (provozovateli) letadla (letadel) a doprovodem při provádění takového vyhoštění.

5.2.1 Během doby, kdy je nežádoucí cestující nebo vyhošťovaná osoba pod dohledem pověřené úřední osoby daného smluvního státu, musí tato úřední osoba zachovat důstojnost vyhošťovaných osob a přijmout taková opatření, aby nebyla jejich důstojnost porušena.

Poznámka: S těmito osobami by mělo být zacházeno v souladu s příslušnými mezinárodními opatřeními, včetně OSN Mezinárodním paktem o Občanských a politických právech (UN International Covenant on Civil and Political Rights).

B. Nežádoucí osoby

5.3 Smluvní státy musí neprodleně uvědomit provozovatele letadla, a potvrdit co nejdříve písemně osobu, která byla shledána jako nežádoucí.

Poznámka: Upozornění může být předáno buď písemnou nebo elektronickou formou, např. e-mail.

5.4 Smluvní státy musí prostřednictvím svých státních úřadů dohodnout s provozovatelem letadla časový rámec pro vyhoštění osoby, která byla shledána nežádoucí tak, aby měl provozovatel letadla dostatek času provést vyhoštění osoby prostřednictvím svých služeb nebo zajistit vyhoštění této osoby jiným způsobem.

Poznámka: Toto ustanovení nepřipouští návrat osoby žádající o azyl na území smluvního státu do země, ve které by byl ohrožen její život nebo její svoboda z důvodu rasového, náboženského, národnostního, členství v určitých společenských skupinách nebo politického názoru.

5.5 Smluvní státy musí zajistit vydání příkazu k přepravě, který se týká osoby shledané jako nežádoucí, provozovateli letadla. Příkaz k přepravě musí obsahovat informace o letu, kterým byla taková osoba dopravena a pokud je známo, jméno, věk, pohlaví, a státní příslušnost dotyčné osoby.

5.6 Smluvní státy nařizující přepravu nežádoucí osoby, která ztratila nebo zničila své cestovní doklady, musí doručit průvodní dopis ve formátu uvedeném v Doplňku 9 (1) státním úřadům tranzitního (tranzitních) Státu (Států), přes který (které) bude tato osoba přepravována a/nebo Státu, ve kterém tato osoba zahájila let. Průvodní dopis, příkaz k přepravě a veškeré další informace musí být předány provozovateli letadla nebo v případě doprovázené

osoby doprovodu, který musí být odpovědný za jejich doručení státním úřadům Státu v místě určení.

5.7 Smluvní státy nařizující přepravu nežádoucí osoby, jejíž cestovní doklady byly zadrženy dle ust. 3.33.1, musí doručit průvodní dopis ve formátu uvedeném v Doplňku 9 (2) státním úřadům Státu (Států), přes který (které) bude tato osoba přepravována a/nebo Státu, ve kterém tato osoba zahájila let. Průvodní dopis spolu s kopiemi zadržených cestovních dokladů a příkazem k přepravě musí být předány provozovateli letadla nebo v případě doprovázené osoby doprovodu, který musí být odpovědný za jejich doručení státním úřadům Státu v místě určení.

5.8 Smluvní státy, které mají důvod věřit, že by nežádoucí osoba mohla klást odpor proti své přepravě, musí informovat dotyčného provozovatele letadla s dostatečným předstihem před plánovaným odletem, aby mohl učinit protiopatření pro zajištění bezpečnosti letu ve smyslu ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy.

5.9 Provozovatel letadla musí být odpovědný za výlohy spojené s dohledem a péčí o osobu s nedostatečnými doklady od okamžiku, kdy je osoba shledána nežádoucí a vrácena provozovateli letadla k přepravě z daného Státu.

5.9.1 Smluvní stát musí být odpovědný za výlohy spojené s dohledem a péčí o všechny ostatní typy nežádoucích osob, včetně osob, kterým nebyl povolen vstup z důvodu nejasností v dokladech zjištěných kontrolou provozovatele letadla nebo z důvodů jiných, než jsou nedostatečné doklady, od okamžiku, kdy jsou osoby shledány nežádoucími a vráceny provozovateli letadla k vyhoštění z daného Státu.

5.10 Pokud je osoba shledána jako nežádoucí a je vrácena provozovateli letadla k přepravě z území Státu, nesmí být bráněno provozovateli letadla nárokovat od této osoby výlohy spojené s její přepravou.

5.11 Provozovatel letadla musí přepravit nežádoucí osobu:

a) na místo, odkud přiletěla; nebo

b) na jakékoliv místo, kde není shledána jako nežádoucí.

5.11.1 V případě potřeby by se měly smluvní státy domluvit s provozovatelem letadla na nejvhodnějším místě, kam má být nežádoucí osoba přepravena.

5.11.2 Pokud se přeprava nežádoucí osoby týká nezletilé osoby bez doprovodu, přepravující stát musí přijmout příslušná opatření, aby zajistil, že v místě odletu, tranzitu a v místě určení jsou přijata vhodná opatření s ohledem na nejlepší zájmy této osoby.

5.12 Smluvní stát musí přijmout k šetření osobu přepravenou ze Státu, kde byla tato osoba shledána

Page 34: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 5

23.2.2018 Změna č. 26 5 - 2

jako nežádoucí, pokud tato osoba zahájila let na jeho území. Smluvní stát nesmí tuto osobu vrátit zpět na území Státu, kde již byla dříve shledána jako nežádoucí.

5.13 Smluvní státy musí přijmout průvodní dopis a ostatní dokumenty doručené na základě ust. 5.6 nebo ust. 5.7 jako dostatečnou dokumentaci pro provedení šetření osoby uvedené v dopisu.

5.14 Smluvní státy nesmí pokutovat provozovatele letadel v případě, že je shledáno, že přilétající osoby a osoby v tranzitu mají neplatné doklady, pokud mohou provozovatelé letadel prokázat, že přijali nutná opatření zajišťující splnění požadavků na dokumentaci těchto osob pro vstup do přijímajícího Státu.

Poznámka: Upozorňuje se na související text v Doc 9303 (Machine Readable Travel Documents and related guidance material) a v Doc 9957 (The Facilitation Manual), kde lze nalézt vysvětlení ohledně nesrovnalostí, kontroly a ověřování pravosti cestovních dokladů.

5.15 Pokud provozovatelé letadel spolupracovali se státními úřady k jejich spokojenosti, například na základě memoranda o porozumění uzavřeného mezi zúčastněnými stranami, při navrhování opatření zabraňujících přepravě nežádoucích osob, měly by smluvní státy prominout pokuty a tresty, které by byly za jiných okolností uplatněny a umožnit přepravu těchto osob na své území.

5.16 Smluvní státy nesmí bránit letadlu provozovatele v odletu v souvislosti s nevyřízeným rozhodnutím o povolení vstupu některého z přilétajících cestujících.

Poznámka: Z tohoto ustanovení může být udělena výjimka v případě občasných letů, nebo pokud má smluvní stát důvod věřit, že na daném letu může být mimořádně vysoký počet nežádoucích osob.

C. Vyhošťované osoby

5.17 Smluvní stát vyhošťující osobu ze svého území musí této osobě doručit rozhodnutí o vyhoštění. Smluvní státy musí sdělit vyhošťované osobě název určeného Státu vyhoštění.

5.18 Smluvní státy musí v případě přepravy vyhoštěných osob ze svého území převzít veškeré závazky, odpovědnost a výlohy spojené s přesunem.

5.18.1 Smluvní státy a provozovatelé letadel by si měli, je-li to proveditelné, vyměnit informace o příslušném kontaktním místě/příslušných kontaktních místech s 24hodinovým provozem, na které/která by měly být předávány dotazy ohledně vyhošťované osoby.

5.18.2 Pokud se přeprava vyhošťované osoby týká nezletilé osoby bez doprovodu, vyhošťující stát musí přijmout příslušná opatření, aby zajistil, že v místě odletu, tranzitu a v místě určení jsou přijata vhodná opatření s ohledem na nejlepší zájmy této osoby.

5.19 V momentě, kdy smluvní státy spolu s provozovatelem letadla provádějí přepravu vyhošťovaných osob, musí co nejdříve zpřístupnit následující informace, v žádném případě to nesmí být později než 24 hodin před plánovanou dobou odletu:

a) kopie rozhodnutí o vyhoštění, pokud to povoluje legislativa smluvního státu;

b) posouzení rizika Státem a/nebo jakékoliv jiné související informace, které by mohly pomoci provozovateli letadla posoudit riziko ohrožení bezpečnosti letu ve smyslu ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy; a

c) jména a národnost doprovodu.

Poznámka: Z důvodu souladu mezi standardy pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a standardy pro usnadnění formalit je pozornost zaměřena na použití ustanovení uvedených v Předpisu L 17, Hlava 4.

5.19.1 Provozovatel letadla a/nebo velitel letadla musí mít možnost odmítnout přepravu vyhošťované osoby na konkrétním letu, pokud existují důvodné obavy týkající se bezpečnosti a ochrany příslušného letu.

Poznámka: Viz dokument ICAO Aviation Security Manual (Doc 8973), ust. 12.2.1.3 a 12.2.1.6.

5.19.2 Smluvní státy musí při přijímání opatření pro převoz vyhošťované osoby vzít v úvahu opatření provozovatele letadla, vztahující se k počtu takových osob, které mohou být na daném letu přepravovány.

Poznámka: Smluvní státy mají s provozovatelem letadla konzultovat nejvhodnější let nebo alternativní způsob přepravy.

5.20 Pokud je to proveditelné, musí smluvní státy použít při provádění přepravy vyhošťovaných osob do určeného Státu vyhoštění přímé lety bez mezipřistání.

5.21 Smluvní stát musí při předání vyhoštěné osoby k přepravě zajistit, aby provozovatel letadla měl k dispozici všechny oficiální cestovní doklady požadované jakýmkoliv Státem tranzitu a/nebo určeným Státem vyhoštění.

5.22 Smluvní stát musí povolit vstup na své území svým občanům, kteří byli vyhoštěni z jiného Státu.

5.23 Smluvní stát musí dobře uvážit povolení vstupu osoby vyhoštěné z jiného Státu, která je držitelem platného a schváleného dokladu o trvalém pobytu na území tohoto Státu.

5.24 V případě, kdy smluvní státy rozhodnou, že vyhošťovaná osoba musí mít doprovod a trasa cesty zahrnuje mezipřistání v dalším Státě, musí tyto Státy zajistit, aby doprovod zůstal s vyhošťovanou osobou až na konečné místo vyhoštění, pokud nebudou ještě před příletem přijata místními úřady a provozovatelem letadla vhodná alternativní opatření.

D. Zprostředkování výměny cestovních dokladů

5.25 Pokud musí být provedena výměna cestovního dokladu za účelem usnadnění vyhoštění a přijetí nežádoucí osoby v místě určení, musí Stát, který vyhoštění nařizuje, vynaložit maximální úsilí pro získávání tohoto dokladu.

Poznámka: Pro aplikaci tohoto požadavku viz ust. 5.13.

5.26 Smluvní stát musí, pokud je požádán o poskytnutí cestovních dokladů pro usnadnění návratu jednoho ze svých občanů, reagovat

Page 35: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 5 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 5 - 3 Změna č. 26

v přiměřeně dlouhé době, ne však delší než 30 dní po vznesení požadavku, a to buď vydáním cestovního dokladu, nebo sdělením žádajícímu státu, že tato osoba není občanem daného Státu.

5.27 Smluvní stát nesmí podmiňovat vydání cestovního dokladu podpisem žádosti o jeho vydání danou osobou.

5.28 Pokud smluvní stát rozhodne, že osoba, jejíž cestovní doklady jsou požadovány, je jeho občanem,

ale Stát nemůže vydat cestovní pas do 30 dnů od podání žádosti, musí Stát vydat náhradní cestovní doklad, který potvrzuje národnost zúčastněné osoby a je platný pro opakovaný vstup na území tohoto Státu.

5.29 Smluvní stát nesmí odmítnout vydání cestovního dokladu nebo mařit návrat jednoho ze svých občanů rozhodnutím, že tato osoba je bez státní příslušnosti.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 36: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 37: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 6 PŘEDPIS L 9

21.2.2020 6 - 1 Změna č. 27

HLAVA 6 – MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ – ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

A. Všeobecně

6.1 Každý smluvní stát musí zajistit, aby i v případě privatizace letiště byla dále zaváděna opatření uvedená v Předpisu L 9.

6.1.1 Každý smluvní stát by měl, po konzultaci s provozovateli letišť, zajistit, aby provedení, vývoj a údržba zařízení na mezinárodních letištích poskytovala účinné a účelné řízení toku provozu.

6.1.2 Každý smluvní stát musí zajistit, aby provozovatelé letadel a provozovatelé letišť zajistili rychlé odbavení cestujících, posádek, zavazadel, nákladu a pošty.

6.1.3 Každý smluvní stát musí na mezinárodních letištích zajistit účinné poskytování požadovaných celních, pasových, karanténních a zdravotních hraničních služeb.

6.1.4 Každý smluvní stát musí, po konzultaci s provozovateli letišť, zajistit, aby zařízení a služby poskytované na mezinárodních letištích byly, je-li to možné, pružné a schopné rozšíření tak, aby vyhověly nárůstu dopravy, zvýšení požadavků na ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy v situacích zvýšeného ohrožení nebo dalším změnám v opatřeních podporujících celistvost hranic.

Poznámka: V souvislosti s požadavky ve smyslu ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy je třeba věnovat pozornost příslušnému opatření Předpisu L 17, Hlava 2.1

6.2 Každý smluvní stát musí vyžadovat, aby při plánování instalace nových zařízení nebo významné úpravě stávajících zařízení na mezinárodních letištích, včetně zařízení pro manipulaci s nákladem, subjekt nebo subjekty odpovědné za takové plánování konzultovaly své požadavky se státními úřady, provozovateli letadel a příslušnými orgány zastupující uživatele letiště již v prvních fázích plánování.

6.3 Provozovatelé letadel by měli informovat provozovatele letišť a příslušné státní úřady, v režimu obchodního tajemství, o svých plánech v oblasti služeb, letovém řádu a flotile letadel na daném letišti a umožnit tak racionální plánování zařízení a služeb s ohledem na předpokládaný provoz.

6.4 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby v případě, že je na mezinárodním letišti vybírán poplatek za služby cestujícím, letištní taxa, nebo jiný podobný poplatek, bylo zabráněno přímému vybírání od cestujících všude, kde je to možné.

1 Jedná se o následující opatření: Přijatá bezpečnostní opatření by měla zaručit minimální zásah do civilní letecké dopravy, případně její minimální zpoždění, aniž by byla opuštěna zásada účinnosti těchto opatření a z nich vyplývajících bezpečnostních kontrol.

6.5 Každý smluvní stát by měl, v souladu s příslušnými předpisy a v rozsahu omezení stanovených provozovatelem letiště v důsledku limitovaného prostoru nebo kapacity, povolit provozovatelům letadel vybrat si, jak a kým má být prováděn provoz jejich pozemního odbavení.

B. Opatření pro řízení toku provozu na letištích

I. Všeobecná ustanovení

6.6 Každý smluvní stát musí zajistit, aby provozovatelé letišť poskytli dostatečná zařízení, která umožní nástup a výstup cestujících bez zdržení.

6.7 Provozovatelé letišť, provozovatelé letadel a státní úřady by si měli včas vyměňovat všechny důležité provozní informace, aby mohli učinit opatření pro hladký a rychlý průchod cestujících a účelné rozdělení zdrojů.

6.8 Smluvní státy, provozovatelé letišť a provo-zovatelé letadel by měli, v případě potřeby a po konzultaci, zavést automatizované systémy odbavení cestujících a zavazadel.

6.9 Každý smluvní stát by měl využívat v použitelném rozsahu stávající poradenský materiál týkající se orientace a značení, včetně dokumentu Doc 9636 (International Signs to Provide Guidance to Persons at Airports and Marine Terminals) vydaného ve spolupráci ICAO s Mezinárodní námořní organizací.

Poznámka: Pro využití smluvními státy je na webové stránce ICAO (https://www.icao.int/Security/FAL/ANNEX9/Pages/default.aspx) uveden seznam (není vyčerpávající) poradenského materiálu a dalších zdrojů používaných v zavedené praxi.

6.9.1 Každý smluvní stát by měl po konzultaci s provozovateli letišť a provozovateli letadel informovat cestující prostřednictvím značení, letáků, obrazového nebo zvukového materiálu, internetových stránek, nebo jiných médií o sankcích za porušení předpisů týkajících se vstupu a odletu a pokusu o dovoz či vývoz jakýchkoliv zakázaných nebo omezených předmětů.

6.10 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby provozovatelé letišť nebo provozovatelé budov terminálů nainstalovali mechanická zařízení pro přesun osob, pokud to pěší vzdálenost a objem provozu uvnitř a mezi budovami terminálů vyžaduje.

6.11 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby provozovatel letiště, nebo provozovatel letadla, je-li kompetentní, instaloval systémy s informacemi o letech poskytující dostačující a nejaktuálnější informace o odletech, příletech, zrušených a zpožděných letech a přidělených terminá-lech/východech.

Page 38: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 6

21.2.2020 Změna č. 27 6 - 2

6.12 Každý smluvní stát by měl přimět provozovatele letišť, nebo poskytovatele služeb, jsou-li kompetentní, aby zajistili pro cestující, návštěvníky, posádky a zaměstnance na mezinárodních letištích možnost krátkodobého nebo dlouhodobého parkování.

II. Opatření k organizaci parkování a obsluhy letadel

6.13 Každý smluvní stát by měl zajistit pro letadla vyhovující parkovací stání a servisní služby, za účelem urychlit odbavení a činnosti na odbavovací ploše a snížit dobu stání letadla na zemi.

III. Odlétající cestující, posádka a zavazadla

6.14 Každý smluvní stát by měl zajistit, že mezi budovami terminálu letiště je příslušným poskytovatelem služeb zajištěna během provozní doby letiště dostatečná doprava.

6.15. Každý smluvní stát by měl umožnit provozovatelům letišť a provozovatelům letadel poskytovat odbavení k letu mimo letiště, pokud jsou splněna všechna nezbytná opatření pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a ostatní požadavky kontroly.

6.16 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby pracovníci kontrol pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a/nebo hraničních kontrol používali účinné metody skenování a prohlídek cestujících a jejich zavazadel za účelem usnadnění odletu letadla.

Poznámka: V průběhu jakékoliv fyzické prohlídky by mělo být zajištěno soukromí cestujících. Oddělené místnosti jsou považovány za vhodnější, mohou však být použity i přenosné zástěny. Fyzické prohlídky by měly být prováděny úředníkem, který je stejného pohlaví jako cestující.

6.17 Provozní zařízení a zařízení pro odbavení členů posádek, by měla být snadno přístupná a ve vzájemné těsné blízkosti.

6.18 Provozovatelé letišť a státní úřady by měli poskytovat účinné služby pro provozovatele všeobecného letectví nebo jejich zástupce, pokud jde o jejich provozní a správní požadavky.

6.19 Každý smluvní stát musí zajistit zřízení dostatečného počtu kontrolních průchodů tak, aby odbavení, je-li třeba, odlétajících cestujících a posádek probíhalo s co nejmenším možným zdržením. Pokud je to možné, musí být k dispozici další průchody, kam mohou být směrovány komplikované případy bez zdržování hlavního proudu cestujících.

IV. Přilétající cestující, posádka a zavazadla

6.20 Smluvní státy musí zajistit zřízení dostatečného počtu kontrolních průchodů tak, aby odbavení přilétajících cestujících a posádek probíhalo s co nejmenším možným zdržením. Pokud je to možné, musí být k dispozici další průchod (-y), kam mohou být směrovány komplikované případy bez zdržování hlavního proudu cestujících.

6.21 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby provozovatelé letišť poskytli přiměřený prostor pro výdej zavazadel umožňující snadnou identifikaci

zapsaných zavazadel a jejich rychlé vyzvednutí každým cestujícím.

6.22 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby, v případě potřeby, byly na mezinárodních letištích instalovány mechanizované třídící systémy zavazadel k usnadnění pohybu zavazadel.

6.23 Provozovatelé odpovědní za mezinárodní letiště musí zajistit, aby cestující mohli sehnat pomoc při přenášení zavazadel z místa výdeje zavazadel co nejblíže k zastávkám pozemní dopravy z letiště nebo mezi jednotlivými terminály letiště.

V. Tranzit a přeprava cestujících a posádky

6.24 Smluvní státy by měly, pokud je to možné, povolit cestujícím, aby zůstali na palubě letadla a též povolit nástup a výstup cestujících během doplňování paliva za předpokladu dodržování nezbytných bezpečnostních opatření a opatření pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy.

6.25 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby provozovatelé letišť poskytli dostatečný prostor pro přepážky leteckých společností v přímém tranzitním prostoru v souladu s objemem provozu. Potřebný prostor a provozní doba by měly být dohodnuty mezi provozovateli letadel a provozovateli letišť.

VI. Různá zařízení a služby pro cestující v budovách terminálů

6.26 Mezinárodní letiště by měla být, za předpokladu dodržování opatření pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy, vybavena úschovnami zavazadel, kde by si majitelé mohli ponechat zavazadla pro pozdější vyzvednutí.

6.27 Každý smluvní stát musí zajistit, aby provozovatelé letišť, nebo letadel, jsou-li kompetentní, poskytovali zařízení, kde budou bezpečně ponechána nevyžádaná, neidentifikovaná a nesprávně zaslaná zavazadla do doby než budou odbavena, odeslána, vyžádána nebo zničena v souladu s platnými zákony a předpisy. Oprávněný personál provozovatele letadla nebo poskytovatele služeb musí mít přístup k zavazadlům v době provozních hodin letiště.

6.28 Každý smluvní stát by měl ve spolupráci s provozovateli letišť zajistit, aby zařízení terminálů byla navržena, řízena a organizována tak, aby necestující veřejnost nezasahovala do průchodu přilétajících a odlétajících cestujících.

6.28.1 Měla by být přijata opatření, která zajistí umístění zařízení pro provozovatele cestovních kanceláří/skupinové turistiky ve veřejných nebo nekontrolovaných prostorech příletových a/nebo odletových hal tak, aby se minimalizovalo přeplnění v budovách terminálu.

6.29 Každý smluvní stát by měl po konzultaci s provozovateli letišť zajistit, aby maloobchodní zařízení, i když jsou vhodně umístěna, nebránila průchodu cestujících.

Page 39: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 6 PŘEDPIS L 9

21.2.2020 6 - 3 Změna č. 27

VII. Zařízení pro odbavení a proclení nákladu a pošty

6.30 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby provozovatelé letišť učinili příslušná opatření pro odbavení nákladního letadla.

6.31 Každý smluvní stát by měl ve spolupráci s provozovateli letišť zajistit, aby nákladové terminály a jejich pozemní přístupové cesty byly vhodně navrženy a obsluhovány tak, aby umožňovaly účinný přístup.

6.32 Každý smluvní stát by měl ve spolupráci s provozovateli letišť a letadel zajistit, aby nákladové terminály byly navrženy tak, aby umožňovaly spolehlivé, hygienické, účinné a bezpečné zpracování a uskladnění nákladu v souladu s platnými zákony a předpisy.

6.33 Každý smluvní stát by měl ve spolupráci s provozovateli letišť a letadel poskytovat vhodná zařízení pro spolehlivé, účinné a bezpečné zpracování a skladování poštovních zásilek na těch mezinárodních letištích, kde to objem pošty vyžaduje, a to v souladu s platnými zákony a předpisy.

C. Opatření nezbytná k provádění zdravotní pomoci, pohotovostní lékařské služby a karantény pro zvířata a rostliny

6.34 Každý smluvní stát, ve spolupráci s provozovateli letišť, musí zajistit na mezinárodních letištích poskytování zdravotní pomoci včetně karantény pro lidi, zvířata a rostliny.

6.35 Smluvní státy by měly zajistit na všech svých hlavních mezinárodních letištích, nebo v jejich blízkosti, zařízení a služby pro očkování nebo přeočkování a pro vydávání příslušných osvědčení.

6.36 Na mezinárodních letištích by měla být dostupná odpovídající zařízení k provádění zdravotních a karanténních opatření pro zvířata a rostliny, která se vztahují na letadlo, posádku, cestující, zavazadla, náklad, poštu a zásoby.

6.37 Smluvní státy by měly zajistit, aby tranzitní cestující a posádka v tranzitu mohli zůstat v prostorách chráněných před infekcí nebo hmyzem přenášejícím nemoci a v případě nutnosti by měla být zajištěna přeprava cestujících a posádky do jiného terminálu nebo letiště v okolí, aniž by byli vystaveni jakémukoliv ohrožení jejich zdraví. Podobná opatření a zařízení by měla být k dispozici také pro zvířata.

6.38 Každý smluvní stát musí zajistit, aby postupy pro manipulaci a distribuci spotřebního zboží (např. potraviny, nápoje a zásoby vody) na palubě letadel nebo na letišti byly v souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy (2005) a příslušnými pokyny Světové zdravotnické organizace a Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství a národními předpisy pro letiště.

6.39 Každý smluvní stát ve spolupráci s provozovateli letišť a provozovateli letadel musí na mezinárodních letištích zajistit zavedení bezpečného, hygienického a účinného systému pro odstranění a likvidaci všech odpadů, odpadní vody a dalších látek nebezpečných pro zdraví osob, zvířat a rostlin v souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy

(2005) a příslušnými pokyny Světové zdravotnické organizace a Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství a národními předpisy pro letiště.

6.40 Každý smluvní stát, ve spolupráci s provozovateli letišť, musí zajistit, aby na mezinárodních letištích byly k dispozici zařízení a služby pro poskytnutí první pomoci přímo na místě, a aby byla přijata opatření, která zajistí okamžité předání případného vážnějšího případu do předem určeného zdravotnického zařízení.

Poznámka: Všechny záležitosti týkající se zdraví cestujících se doporučuje konzultovat se Světovou zdravotnickou organizací.

D. Zařízení nezbytná k provádění kontroly spojené s odbavením a k zajištění činnosti kontrolních orgánů

6.41 Každý smluvní stát musí zajistit bezplatné poskytování dostatečných služeb příslušných státních úřadů v pracovní době stanovené těmito úřady.

Poznámka 1: Na základě Předpisu L 15 – O letecké informační službě, jsou Státy povinny publikovat rozsah a pracovní dobu odbavovacích služeb (celní úřad, pasová kontrola, zdravotní služba) na svých mezinárodních letištích.

Poznámka 2: Kromě služeb uvedených výše mohou chtít smluvní státy, provozovatelé letišť nebo provozovatelé letadel nabízet rozšířené služby pro uživatele (cestující, provozovatele letadel a další strany, které by měly prospěch z navrhované nadstandardní služby), a to buď bezplatné nebo dobrovolně placené. V případě, že bude zaveden poplatek, měl by být omezen na míru nezbytnou k úhradě nákladů za poskytované služby.

6.42 Každý smluvní stát by měl zvážit uzavření dohody s dalšími Státy umožňující umístit na svém území zástupce příslušných státních úřadů těchto států k provádění předběžné kontroly letadel, cestujících, zavazadel, posádky a nákladu za účelem provést celní, pasovou, zdravotní a karanténní (při přepravě zvířat a rostlin) kontrolu před odletem do příslušného státu v případě, že to usnadní odbavení po příletu do těchto států.

E. Neukáznění cestující

6.43 Každý smluvní stát musí za účelem odrazování od neukázněného chování a jeho předcházení podporovat informovanost cestujících o nepřijatelnosti a možných právních následcích neukázněného nebo nepřizpůsobivého chování v leteckých zařízeních a na palubě letadla.

6.44 Každý smluvní stát musí přijmout opatření, která zajistí, že je příslušným zaměstnancům poskytnut výcvik k rozpoznání a zvládnutí situací s neukázněnými cestujícími.

Poznámka: Pokyny týkající se právních aspektů neukázněných/nepřizpůsobivých cestujících jsou uvedeny v dokumentu ICAO Circular 288 (červen 2002).

F. Komfortní vybavení

6.45 Každý smluvní stát by měl, kde to provoz vyžaduje, zajistit, aby provozovatelé letišť zřídili v terminálech pro cestující vhodné prostory pro péči

Page 40: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 6

21.2.2020 Změna č. 27 6 - 4

o dítě a aby tyto prostory byly jasně označeny a snadno přístupné.

6.46 Smluvní státy, které omezují dovoz nebo vývoz měny jiných států, by měly poskytnout cestujícím potvrzení množství valut, které při příletu vlastní a povolit jim po předložení tohoto potvrzení při odletu tuto měnu opět vyvézt. Pro tento účel může posloužit rovněž provedení záznamu do cestovního dokladu.

6.47 Každý smluvní stát, který omezuje dovoz vlastní měny, by měl zajistit, aby byly pro cestující při příletu na mezinárodním letišti k dispozici zařízení, kde mohou uložit libovolnou přebytečnou částku a při odletu uloženou částku vyzvednout na stejném místě nebo na jiném místě k tomu určeném.

6.48 Každý smluvní stát by měl zajistit, aby provozovatel letiště nebo poskytovatel (poskytovatelé) služeb, je-li to vhodné, poskytoval (poskytovali) cestujícím informace o pozemní dopravě dostupné na letišti.

6.49 Smluvní státy musí na svých mezinárodních letištích zajistit odpovídající zařízení, která by, v době splňující potřeby cestující veřejnosti, umožnila legální směny valut jiných Států prostřednictvím státních agentur nebo k tomu pověřených soukromých agentur. Taková zařízení musí být dostupná pro přilétající i odlétající cestující.

Poznámka: Praxe prokázala, že pro splnění tohoto požadavku na mezinárodních letištích se osvědčilo využití automatů, umožňující odlétajícím cestujícím obdržet cizí měnu v libovolné době. Smluvní státy by proto měly tuto možnost zvážit.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 41: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 7 PŘEDPIS L 9

18.11.2010 7 - 1

HLAVA 7 – PŘISTÁNÍ NA JINÉM NEŽ MEZINÁRODNÍM LETIŠTI

A. Všeobecně

7.1 Každý smluvní stát musí učinit opatření, která zajistí, aby jeho státní úřady poskytly veškerou pomoc letadlu, které z důvodů, které nemohl ovlivnit velitel letadla, přistálo na jiném než mezinárodním letišti, a minimalizovaly v takovém případě formality a postupy spojené s kontrolou.

7.2 Velitel letadla, nebo další člen posádky s nejvyšší hodností, musí v co nekratší možné lhůtě oznámit příslušným státním úřadům příčinu přistání.

B. Krátké mezipřistání

7.3 Jestliže je zřejmé, že letadlo může v relativně krátké době pokračovat v letu, musí být použity následující postupy.

7.3.1 Prováděná kontrolní opatření musí být zaměřena na to, aby odlet mohl být uskutečněn s nezměněným nákladem na palubě. Jestliže náklad nebo jeho část nemůže být z provozních nebo jiných důvodů dále přepravována stejným letadlem, státní úřady musí urychlit formality týkající se odbavení a musí spolupracovat při další rychlé přepravě tohoto nákladu do místa určení.

7.3.2 Státní úřady musí určit, je-li to nutné, odpovídající prostor, který je pod jejich úplnou kontrolou, kde se mohou cestující a posádka po dobu zastavení zdržovat.

7.3.3 Od velitele letadla nesmí být vyžadováno, aby žádal o povolení ke vzletu více než jeden státní orgán (kromě nezbytných povolení od řízení letového provozu).

C. Nepokračování v letu

7.4 Jestliže je zřejmé, že odlet letadla bude značně zdržen, nebo že v letu nelze pokračovat, musí být přijata následující opatření.

7.4.1 Velitel letadla v době, kdy očekává pokyny od příslušných státních úřadů nebo pokud on nebo posádka nemůže s těmito úřady navázat kontakt, musí mít právo přijmout taková nouzová opatření, která považuje za nezbytná k zajištění zdraví a bezpečnosti cestujících a posádky a k zabránění nebo minimalizaci poškození nebo zničení letadla a jeho nákladu.

7.4.2 Cestujícím a posádce musí být povoleno zajistit si odpovídající ubytování do doby, než budou vyřízeny nezbytné formality, pokud tyto formality nelze vyřídit ihned.

7.4.3 Pokud je z bezpečnostních důvodů požadováno vyložení nákladu, zásob a nedoprovázených zavazadel z letadla, musí být tyto umístěny nedaleko a musí zde zůstat až do doby vyřízení nezbytných formalit.

7.4.4 Postupy zacházení s poštou se řídí platnými předpisy Světové poštovní unie (Universal Postal Union).

Page 42: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 43: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 8 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 8 - 1 Změna č. 26

HLAVA 8 – OPATŘENÍ PRO ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH OBLASTÍ

A. Záruky a osvobození od zabrání nebo zabavení

8.1 Vyžaduje-li smluvní stát od provozovatele záruky na pokrytí jeho závazků v souladu s celními, pasovými, zdravotnickými, v případě přepravy zvířat nebo rostlin karanténními nebo dalšími podobnými zákony tohoto Státu, měl by tento Stát, kdykoliv je to možné, povolit uplatnění jediné komplexní záruky.

8.2 Letadlo, pozemní vybavení, vybavení pro zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy, náhradní díly a technický materiál provozovatele letadla, které se nacházejí na území smluvního státu (jiného než je smluvní stát, ve kterém je letecká společnost zaregistrována), a které jsou používány k zajištění mezinárodního leteckého provozu s tímto smluvním státem, by měly být osvobozeny od zákonů tohoto smluvního státu, které opravňují k zabrání nebo zabavení letadla, vybavení, dílů nebo zásob určených k všeobecnému použití, aniž by bylo dotčeno právo na zabavení z důvodu porušení zákonů uvedeného smluvního státu.

B. Zjednodušení pátrání, záchrany, zjišťování příčin leteckých nehod a záchrany majetku

8.3 V souladu s ustanoveními Předpisu L 12 – Pátrání a záchrana v civilním letectví a Předpisu L 13 – O odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů, musí smluvní státy přijmout opatření, která zajistí možnost okamžitého dočasného vstupu kvalifikovaného personálu na jejich území za účelem pátrání, záchrany, zjišťování příčin letecké nehody, opravy nebo záchrany majetku v souvislosti s pohřešováním nebo poškozením letadla.

8.3.1 Pokud je pro okamžitý vstup personálu dle ust. 8.3 vyžadováno předložení dokladu, nesmí Státy vyžadovat jiný cestovní doklad než cestovní pas (viz ust. 3.5).

8.3.2 V případech, kdy smluvní stát i nadále vyžaduje vstupní víza pro personál dle ust. 8.3, měl by Stát, je-li to nezbytné a pouze jako výjimečný případ, vydávat taková víza při příletu, nebo jiným způsobem usnadnit vstup tomuto personálu, pokud předloží služební příkaz od příslušných úřadů svého Státu.

8.3.3 Smluvní státy by měly zajistit, aby jejich úřady byly dostatečně informovány o opatřeních Předpisu L 13 a Předpisu L 9 týkajících se zjednodušení zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. V souvislosti s tím by měly Státy uznat potřebu okamžité dopravy příslušných vyšetřovatelů na místo letecké nehody nebo incidentu a v tomto ohledu jim být nápomocny.

8.4 Každý smluvní stát musí usnadnit dočasný vstup na své území pro všechna letadla, nástroje, náhradní díly a vybavení nezbytné pro pátrání, záchranu, zjišťování příčin letecké nehody, opravu nebo záchranu majetku při poškození letadla jiného

Státu. Tyto položky musí být dočasně vpuštěny bez celních poplatků a dalších daní nebo plateb a bez uplatnění předpisů jakkoliv omezujících dovoz zboží.

Poznámka: Rozumí se, že uvedené opatření nebrání uplatňovat opatření týkající se ochrany veřejného zdraví a karanténních opatření uplatňovaných při přepravě zvířat a rostlin.

8.5 Každý smluvní stát musí ze svého území usnadnit vývoz jak poškozených letadel, tak letadel, která se zúčastnila při pomoci, a dále nástrojů, náhradních dílů a vybavení, které byly dovezeny za účelem pátrání, záchrany, zjišťování příčin letecké nehody, opravy nebo záchrany majetku.

8.6 Na poškozená letadla nebo jejich části a na veškeré zásoby nebo náklad v těchto letadlech uložený a také na všechna letadla, nástroje, náhradní díly a vybavení přivezené za účelem dočasného použití při provádění pátrání, záchrany, zjišťování příčin letecké nehody, opravy nebo záchrany majetku, které nebylo odvezeno z území smluvního státu do doby stanovené tímto Státem, se musí vztahovat požadavky příslušných právních předpisů daného Státu.

8.7 Je-li nezbytné v souvislosti s vyšetřováním letecké nehody odeslat část nebo části poškozeného letadla do jiného smluvního státu k technické prohlídce nebo zkoušce, musí každý příslušný smluvní stát zajistit dodání této části nebo částí bezodkladně. Příslušné smluvní státy musí současně usnadnit vrácení těchto částí Státu provádějícímu zjišťování příčin letecké nehody, pokud to uvedený Stát vyžaduje pro zakončení zjišťování příčin.

C. Záchranné lety při přírodních katastrofách a katastrofách vyvolaných lidským činitelem, které vážně ohrožují zdraví člověka nebo životní prostředí a obdobné nouzové situace vyžadující pomoc Organizace spojených národů (OSN)

8.8 Smluvní státy musí usnadnit přílet, odlet a přelet přes své území letadlům provádějícím záchranné lety organizované mezinárodními organizacemi OSN nebo v jejich zastoupení, nebo samotnými Státy nebo v jejich zastoupení a musí přijmout všechna vhodná opatření, která zajistí jejich bezpečný provoz. Tyto záchranné lety jsou prováděny při přírodních katastrofách a katastrofách vyvolaných lidským činitelem, které vážně ohrožují lidské zdraví nebo životní prostředí a také při obdobných nouzových situacích vyžadujících pomoc OSN. Tyto lety musí být zahájeny co nejdříve od okamžiku, kdy byl získán souhlas Státu přijímajícího pomoc.

Poznámka 1: V souladu s mezinárodní terminologií zpracovanou Odborem Organizace spojených národů pro humanitární záležitosti se nouzovou situací rozumí „náhlá a obvykle nepředvídaná událost, která vyžaduje přijetí okamžitých opatření k minimalizaci nepříznivých následků“ a katastrofou se rozumí „vážné narušení

Page 44: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 8

23.2.2018 Změna č. 26 8 - 2

fungování společnosti doprovázené těžkými lidskými, materiálními nebo ekologickými ztrátami, jejichž rozsah převyšuje možnosti zasažené společnosti tyto následky likvidovat vlastními prostředky“.

Poznámka 2: Pokud jde o provádění opatření k zabezpečení záchranných letů, je třeba věnovat pozornost Předpisu L 11 – Letové provozní služby, dokumentu Manual Concerning Safety Measures Relating to Military Activities Potentially Hazardous to Civil Aircraft Operations (Doc 9554) a dokumentu

Manual concerning Interception of Civil Aircraft (Doc 9433).

8.9 Smluvní státy musí zajistit, aby personál a předměty dopravené záchrannými lety dle ust. 8.8 byly odbaveny bezodkladně.

D. Znečištění moře a záchranné operace

8.10 Záměrně nepoužito.

8.11 Záměrně nepoužito.

E. Implementace mezinárodních zdravot-nických předpisů a souvisejících opatření

8.12 Smluvní státy musí postupovat v souladu s příslušnými opatřeními Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) (International Health Regulations (2005)) Světové zdravotnické organizace (World Health Organization - WHO).

8.13 Smluvní státy musí učinit všechna opatření, aby očkující lékaři používali Vzor mezinárodního osvědčení o očkování a profylaxi v souladu s Článkem 36 a Přílohou 6 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005), za účelem zajištění vzájemného uznávání.

8.14 Každý smluvní stát musí přijmout taková opatření, která zajistí, aby všichni provozovatelé letadel a příslušné organizace poskytli cestujícím s dostatečným předstihem před odletem informace o požadavcích na očkování vyžadovaném cílovým Státem a rovněž o Vzoru mezinárodního osvědčení o očkování a profylaxi v souladu s Článkem 36 a Přílohou 6 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005).

8.15 Velitel letadla musí zajistit, aby v případě podezření na nakažlivou nemoc byla okamžitě předána informace řízení letového provozu, aby bylo možno zajistit speciální zdravotní personál a vybavení nezbytné pro provedení postupů pro zvládnutí ohrožení veřejného zdraví při příletu.

Poznámka 1: Podezření na nakažlivou nemoc může vyžadovat další zhodnocení, zda má osoba horečku (teplota 38 °C/100 °F nebo vyšší), která je doprovázená jistými znaky nebo symptomy: např. osobě zjevně není dobře, stálé pokašlávání, nepravidelné dýchání, stálý průjem, zvracení, vyrážka, krvácení nebo podlitiny bez předchozího úrazu nebo počínající zmatení.

Poznámka 2: Je možné, že v případě podezření na nakažlivou nemoc na palubě letadla bude muset velitel letadla postupovat dle protokolu a postupů svého provozovatele, navíc k právním předpisům země odletu a/nebo cílové země. Tyto předpisy jsou obvykle uvedeny v letecké informační příručce příslušného Státu.

Poznámka 3: Předpis L 6 uvádí zdravotnické prostředky, které musí být vždy na palubě letadla. Předpis L 4444 podrobně uvádí postupy, které musí velitel letadla dodržovat při komunikaci s řízením letového provozu.

8.15.1 Pokud bylo identifikováno ohrožení veřejného zdraví a státní zdravotnické úřady smluvního státu požadují informace týkající se plánu cesty cestujících a posádek, nebo kontaktní informace pro účely vyhledání osob, které mohly být vystaveny nakažlivé nemoci, může tento smluvní stát zavést „Formulář pro vyhledávání cestujícího v souvislosti s ochranou veřejného zdraví“ (Public Health Passenger Locator Form) uvedený v Doplňku 13 jako základní dokument pro tento účel.

Poznámka: Předpokládá se, že Státy dají k dispozici přiměřené množství formulářů pro vyhledání cestujícího, zejména na mezinárodní letiště a mezi provozovatele letadel, aby mohly být vyplněny cestujícími a posádkou.

F. Národní plán připravenosti civilního letectví na výskyt nakažlivé nemoci

8.16 Smluvní stát musí vytvořit národní plán připravenosti civilního letectví na výskyt nakažlivé nemoci představující závažné riziko pro veřejné zdraví mezinárodního významu.

Poznámka 1: Návod na vytvoření národního plánu pro oblast letectví je uveden na internetových stránkách ICAO na stránce věnované leteckému zdravotnictví.

Poznámka 2: Předpisy L 11 a L 14 požadují, aby letové provozní služby a letiště vytvořily krizové plánování resp. pohotovostní plány letišť pro případ ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.

G. Vytvoření národních programů pro zjednodušení formalit

8.17 Každý smluvní stát musí vypracovat národní program pro zjednodušení formalit v letecké dopravě založený na požadavcích pro zjednodušení formalit obsažených v Úmluvě a v Předpisu L 9.

8.18 Každý smluvní stát musí zajistit, aby cílem jeho národního programu pro zjednodušení formalit v letecké dopravě bylo přijetí všech použitelných opatření k usnadňování pohybu letadel, posádek, cestujících, nákladu, pošty a zásob, odstraněním všech nadbytečných překážek a zdržení.

8.18.1 Při tvorbě národního programu pro zjednodušení formalit by měly Státy vycházet z pokynů uvedených v Doplňku 12 a Doc 10042, Model National Air Transport Facilitation Programme.

8.19 Každý smluvní stát musí zřídit národní výbor pro zjednodušení formalit v letecké dopravě a, kde je třeba, letištní výbory pro zjednodušení formalit nebo podobné koordinační orgány zajišťující zjednodušení formalit mezi různými složkami, agenturami a dalšími organizacemi Státu, které jsou zapojeny do činnosti mezinárodního civilního letectví nebo jsou za tuto činnost jinak odpovědné, jakož i s provozovateli letadel a letišť.

Page 45: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 8 PŘEDPIS L 9

21.2.2020 8 - 3 Změna č. 27

8.20 Smluvní státy by měly usilovat o těsnou koordinaci mezi programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy a programem pro zjednodušení formalit. Vzhledem k tomu by někteří členové výboru pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy měli být i členy výboru pro zjednodušení formalit.

8.21 Při zřizování a činnosti národního výboru pro zjednodušení formalit v letecké dopravě a letištních výborů pro zjednodušení formalit by Státy měly využít pokyny uvedené v Doplňku 11 a 12.

H. Zjednodušení přepravy osob se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

I. Všeobecně

8.22 Osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace by při cestování měla být poskytnuta zvláštní pomoc, která zajistí těmto osobám služby obvykle dostupné široké veřejnosti. Pomoc by měla být poskytována způsobem, který respektuje důstojnost jednotlivce.

Poznámka: Je nutno upozornit na Doc 9984 (Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities), který byl vytvořen s cílem podrobněji rozvést standardy a doporučené postupy týkající se přepravy osob se zdravotním postižením, a usnadnit subjektům v komunitě civilního letectví jejich zavedení.

8.23 Smluvní státy by měly spolupracovat s úmyslem přijmout opatření nezbytná k zajištění dostupnosti všech informací osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace po celou dobu jejich cesty, od příjezdu na letiště odletu až do odjezdu z letiště určení.

8.24 Smluvní státy by měly společně s provozovatelem letiště a provozovateli letadel a pozemní obsluhy učinit kroky nezbytné k zavedení a zveřejnění minimálních jednotných standardů pro zpřístupnění dopravních služeb osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace od chvíle jejich příjezdu na letiště odletu až do chvíle odjezdu z letiště určení.

8.25 Smluvní státy by měly společně s provozovatelem letiště, provozovateli letadel a pozemní obsluhy a cestovními kancelářemi učinit všechny nezbytné kroky, které zajistí, aby osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace získaly veškeré informace, které potřebují, ve formátech přístupných cestujícím s kognitivními a smyslovými poruchami, a dále aby letecké společnosti, provozovatel letiště, a provozovatelé pozemní obsluhy byli schopni poskytnout těmto cestujícím nezbytnou pomoc s ohledem na jejich potřeby a usnadnit jim jejich cestu.

8.26 Smluvní státy by měly učinit všechny nezbytné kroky k tomu, aby byla zajištěna spolupráce provozovatele letiště a provozovatelů letadel a pozemní obsluhy při zavádění a koordinaci výcvikových programů, pomocí kterých bude kvalifikovaný personál schopen poskytnout pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

II. Přístup na letiště

8.27 Smluvní státy musí učinit všechny nezbytné kroky k tomu, aby vybavení a služby na letištích odpovídaly potřebám osob se zdravotním postižením a osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

8.28 Smluvní státy by měly zajistit, aby tam, kde nejsou k dispozici teleskopické mosty, byly k dispozici zvedací a další podobná zařízení, která usnadní pohyb osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace mezi letadlem a budovou terminálu jak při příletu, tak při odletu.

8.29 Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby sluchově a zrakově postižení cestující měli možnost získat informace o službách spojených s letem v přístupném formátu.

8.30 Místa uvnitř terminálu, určená pro vyzvednutí a vysazení osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, by měla být umístěna co nejblíže hlavnímu vchodu a/nebo východu. Pro usnadnění pohybu po letišti by měly být přístupové cesty bez překážek a přístupné.

8.31 Tam, kde je omezen přístup k veřejným službám, by mělo být věnováno veškeré úsilí tomu, aby byly poskytovány dostupné a cenově odpovídající dopravní služby přizpůsobováním současných a plánovaných systémů veřejné dopravy, nebo zavedením speciálních dopravních služeb pro osoby se sníženou pohyblivostí.

8.32 Pro osoby se sníženou pohyblivostí by měly být k dispozici odpovídající parkovací plochy a přijata odpovídající opatření k usnadnění pohybu těchto osob mezi parkovacími plochami a budovami terminálu.

8.33 Pokud je pomoc poskytována přepravovaným osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace z jednoho letadla do jiného, měla by být poskytována co nejúčinněji s ohledem na navazující lety.

III. Přístup k leteckým službám

8.34 Smluvní státy musí učinit všechny nezbytné kroky k tomu, aby osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace měly rovnocenný přístup k leteckým službám.

8.35 Smluvní státy by měly přijmout opatření, podle kterých by letadla nově zařazená do provozu nebo letadla po zásadní renovaci, kde to dovoluje typ letadla, velikost a uspořádání, splňovala požadavky minimálních jednotných standardů přístupnosti týkajících se vybavení na palubě letadla, kam patří pohyblivé opěrky rukou, palubní invalidní vozíky, přístupné toalety a vhodné osvětlení a nápisy.

8.36 Pomůcky používané osobami se sníženou schopností pohybu a orientace by měly být přepravovány bezplatně v kabině letadla, v případě, že to dovoluje dostatek místa, hmotnost a bezpečnostní požadavky, nebo by takové vybavení mělo být přepravováno bezplatně a mělo by být zařazeno do kategorie prioritních zavazadel.

Page 46: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 8

21.2.2020 Změna č. 27 8 - 4

8.37 Asistenční zvířata doprovázející osoby se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace by měla být přepravována bezplatně v kabině cestujících, na podlaze u sedadla osoby s postižením, za podmínek stanovených příslušnými národními předpisy nebo předpisy provozovatele letadla. 8.38 Smluvní státy, které omezují přepravu zařízení napájených z baterie, včetně vybavení pro mobilitu obsahující mokré baterie, musí tato omezení neprodleně nahlásit ICAO tak, aby mohla být zařazena do dokumentu ICAO Doc 9284 – Technické pokyny pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží, a zajistit, aby provozovatelé letadel zpřístupnili tyto informace veřejnosti v souladu s Hlavou 2, ust. 2.5 Předpisu L 18.

8.39 V zásadě by osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace měly mít možnost cestovat bez lékařského povolení. Provozovatelé letadel by měli být oprávněni vyžadovat od osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace lékařské povolení pouze v případech zdravotního stavu, kdy není zřejmé, zda jsou tyto osoby schopny cestovat a zda neohrozí bezpečnost nebo nenaruší pohodlí své nebo ostatních cestujících.

8.40 V zásadě by osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace měly mít možnost se samy rozhodnout, zda potřebují asistenta. V případech, kdy je přítomnost asistenta vyžadována, by smluvní státy měly podporovat provozovatele letadel, aby nabízeli slevy pro přepravu tohoto asistenta. Provozovatelé letadel by měli požadovat asistenta, pouze pokud je zřejmé, že osoba se zdravotním postižením a sníženou schopností pohybu a orientace není soběstačná, což by mohlo představovat ohrožení bezpečnosti nebo narušení pohodlí této osoby nebo ostatních cestujících.

8.40.1 V případech, kdy je vyžadována pomoc nebo zvedání by mělo být důrazně doporučováno předchozí oznámení.

I. Pomoc obětem leteckých nehod a jejich rodinám

8.41 Stát události a sousedící Státy musí přijmout opatření usnadňující rodinným příslušníkům obětí letecké nehody dočasný vstup na své území.

8.42 Stát události a sousedící Státy musí také přijmout opatření usnadňující dočasný vstup na své území oprávněným zástupcům provozovatele, jehož

letadlo mělo leteckou nehodu, nebo jeho aliančním partnerům, za účelem umožnit poskytnutí pomoci těm, kteří přežili a jejich rodinným příslušníkům, rodinným příslušníkům obětí letecké nehody a příslušným státním úřadům těchto Států.

Poznámka: Code-sharing a podobná vzájemná ujednání občas vyžadují, aby jako první jednali v zastoupení postiženého provozovatele alianční partneři, pokud se tito mohou dostavit na místo letecké nehody dříve než dotyčný provozovatel.

8.43 Při zajišťování vstupu osob uvedených v ust. 8.41 by neměl Stát události ani sousední Státy požadovat jiný cestovní doklad než cestovní pas nebo náhradní/provizorní cestovní doklad vydaný výhradně těmto osobám, aby mohly cestovat do těchto Států. V případě, že Stát události nebo sousední Státy požadují vstupní víza pro osoby uvedené v ust. 8.41 a 8.42 výše, měly by tyto Státy vydání takových víz urychlit.

8.44 Smluvní státy musí přijmout opatření zajišťující vydání náhradních/provizorních cestovních dokladů, pokud jsou tyto požadovány, svým občanům, kteří přežili leteckou nehodu.

8.45 Smluvní státy musí na požádání rodinných příslušníků obětí nebo na požádání provozovatele, jehož letadlo mělo leteckou nehodu, poskytnout veškerou nezbytnou pomoc, např. zajištění převozu a celních formalit při navrácení lidských ostatků do rodné země.

8.46 Smluvní státy by měly zavést legislativu, předpisy a/nebo politiky s cílem podpořit pomoc obětem leteckých nehod a jejich rodinám.

Poznámka: Upozorňuje se na Doc 9998 (ICAO Policy on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families) a Doc 9973 (Manual on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families).

J. Obchodování s lidmi

8.47 Smluvní státy by měly přijmout opatření k zavedení postupů týkajících se boje proti obchodování s lidmi, včetně jasného definování systémů hlášení a stanovení souvisejících kontaktních míst příslušných orgánů pro provozovatele letiště a letadel.

8.48 Smluvní státy by měly přijmout opatření, aby zaměstnanci provozovatelů letišť a letadel, kteří přijdou do přímého kontaktu s cestujícími, byli proškoleni v problematice obchodování s lidmi.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 47: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 9 PŘEDPIS L 9

21.2.2020 9 - 1 Změna č. 27

HLAVA 9 – SYSTÉM VÝMĚNY ÚDAJŮ O CESTUJÍCÍCH

A. Všeobecně

9.1 Smluvní státy, které požadují výměnu informací ze systému předávání údajů o cestujících (API) / interaktivního API (iAPI) a/nebo záznamů o knihování cestujících (PNR) od provozovatelů letadel, musí vytvořit systém jednotného portálu pro údaje o cestujících buď pro každou kategorii dat, nebo kombinovaný pro obě kategorie dat. Tento má zúčastněným stranám umožnit předkládání standardizovaných informací prostřednictvím společného vstupního bodu pro přenos dat tak, aby byly splněny všechny související požadavky jurisdikce na údaje o cestujících a posádce.

9.1.1 Smluvní státy, které požadují od provozovatelů letadel výměnu údajů o cestujících a posádce, by měly vzít v úvahu vytvoření systému jednotného portálu pro údaje o cestujících pro sdílení dat obou kategorií.

9.2 Smluvní státy a provozovatelé letadel by měli, zajišťovat na příslušné úrovni 24/7 (nepřetržitě) provozní a technickou podporu, která by analyzovala a reagovala na jakýkoliv výpadek nebo selhání systému, aby došlo k obnovení běžného provozu, v nejkratší možné době.

9.3 Smluvní státy a provozovatelé letadel by měli stanovit a zavést vhodná oznámení a postupy obnovení provozu, jak při údržbě informačního systému, tak neplánovaných výpadcích nebo selhání systému.

9.4 Smluvní státy a provozovatelé letadel by měli poskytovat příslušnou úroveň kontaktní podpory (je-li to proveditelné, provoz 24/7).

B. Předávání údajů o cestujících (API)

9.5 Každý smluvní stát musí zavést systém předávání údajů o cestujících (API).

Poznámka: Viz rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2178 (2014) odstavec 9.

9.6 Systém API každého smluvního státu musí být podporován příslušnými právními orgány (mimo jiné legislativou, předpisy, rozhodnutími) a musí být v souladu s mezinárodně uznávanými standardy pro API.

Poznámka 1: API vyžaduje získávání osobních údajů cestujících a posádky a podrobnosti o letu od provozovatele letadla před odletem. Tyto informace jsou elektronicky přenášeny orgánům hraniční kontroly v místě příletu nebo odletu. Údaje o cestujících a posádce jsou tedy obdrženy před odletem nebo příletem letadla.

Poznámka 2: Zpráva UN/EDIFACT PAXLST je standardní elektronická zpráva vyvinutá speciálně jako podmnožina UN/EDIFACT pro zajištění (elektronického) přenosu seznamu cestujících. UN/EDIFACT je zkratka pro „United Nations rules for Electronic Data Interchange For Administration,

Commerce and Transport“. Pravidla zahrnují soubor mezinárodně uznávaných standardů, adresářů a pokynů pro elektronickou výměnu strukturovaných údajů a zejména informací týkajících se obchodu se zbožím a službami mezi nezávislými, počítačovými informačními systémy. WCO, IATA a ICAO společně odsouhlasily maximální soubor údajů API, které by měly být začleněny do zprávy PAXLST používané provozovatelem letadla pro přenášení těchto údajů úřadům hraniční kontroly v místě odletu nebo příletu. Lze očekávat, že standard UN/EDIFACT může být doplněn moderními technickými zprávami, kterými jsou například mezinárodní standardy xml nebo webové aplikace.

Poznámka 3: Ve své současné struktuře formátu nebude zpráva UN/EDIFACT PAXLST využitelná pro oblast všeobecného civilního letectví.

Poznámka 4: Zpráva UN/EDIFACT PAXLST je v současné době definována mezinárodně uznávanými pokyny organizací WCO/IATA/ICAO.

9.7 Každý smluvní stát zavádějící legislativu za účelem implementace systému API by měl zvážit vytvoření harmonizovaných předpisů splňujících potřeby všech zúčastněných úřadů, definování společného souboru datových prvků API požadovaných jurisdikcí v souladu se standardy pro vytváření zpráv a určit jeden úřad státní správy k přijímání údajů API jménem všech ostatních úřadů.

9.8 Při stanovování identifikačních informací cestujících, které mají být přenášeny, musí smluvní stát požadovat pouze takové údaje nebo jejich části, které jsou k dispozici ve strojově čitelných cestovních dokladech, a které jsou v souladu se specifikacemi uvedenými v dokumentu ICAO Doc 9303, Machine Readable Travel Documents. Všechny požadované informace musí splňovat podmínky pro zprávy UN/EDIFAC PAXLST uvedené v pokynech WCO/IATA/ICAO API.

9.9 Smluvní státy by neměly postihovat nebo činit jinak odpovědným provozovatele letadla za nesrovnalosti ve vyměňovaných datech o cestujících, pokud provozovatel letadla shromáždil a poskytl správné předběžné údaje o cestujícím na základě jednoho předloženého platného cestovního dokladu, ale tento cestující se na příletu prokáže druhým platným cestovním dokladem.

9.10 Pokud smluvní státy usilují o zavedení národního systému předávání údajů o cestujících (API) a nejsou schopny plně vyhovět ust. 9.8 co se týče požadavků na údaje nebo jejich části, musí zajistit, aby v požadavku národního programu byly zahrnuty pouze ty údaje, které byly stanoveny pro začlenění do zpráv UN/EDIFACT PAXLST, nebo se smluvní státy musí řídit procesem DMR (Data Maintenance Request) Světové celní organizace (WCO) pro každou odchylku od standardu.

Page 48: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 HLAVA 9

21.2.2020 Změna č. 27 9 - 2

9.11 Smluvní státy by měly usilovat o minimalizaci počtu přenosů údajů API pro konkrétní let.

9.12 Pokud smluvní stát vyžaduje vzájemnou výměnu API údajů, pak musí v souvislosti s usnadněním procesu pro cestující usilovat v co největší možné míře o omezení provozní a administrativní zátěže pro provozovatele letadel.

9.13 V případě jakýchkoliv chyb způsobených výpadkem systému, který může mít za následek, že údaje nebyly státním úřadům přeneseny v souladu s API systémem nebo byly poškozeny, by smluvní státy neměly ukládat provozovatelům letadel žádné pokuty ani penále.

9.14 Smluvní státy vyžadující přenos údajů o cestujících elektronickou formou prostřednictvím systému API už nesmí vyžadovat seznam cestujících v listinné podobě.

9.15 Každý smluvní stát by měl zvážit zavedení systému interaktivního API (iAPI).

9.16 Smluvní státy usilující o zavedení interaktivního systému předávání údajů o cestujících (iAPI):

a) by se měly snažit minimalizovat dopad na stávající systémy provozovatele letadla a technickou infrastrukturu prostřednictvím konzultací s provozovateli letadel ještě před vývojem a zavedením systému iAPI;

b) by měly spolupracovat s provozovateli letadel na rozvoji systému iAPI, který se integruje do odbavovacích systémů provozovatelů letadel; a

c) by se měly řídit Pokyny pro předávání údajů o cestujících (API) přijatých WCO/ICAO/IATA, vyžadují-li iAPI.

9.17 Systémy API smluvních států a provozovatelů letadel, včetně iAPI, by měly být schopny provozu 24/7 se zavedenými postupy, které minimalizují přerušení v případě výpadku nebo selhání systému.

C. Elektronické cestovní systémy (ETS)

9.18 Smluvní státy usilující o vytvoření elektronického cestovního systému by měly integrovat systém ověření před cestou se systémem iAPI.

Poznámka: To umožní státům vzájemnou integraci se systémy kontroly před odletem leteckých společností, které využívají standardní formát datových zpráv v souladu s mezinárodními poradenskými materiály tak, aby v reálném čase poskytly reakci letecké společnosti za účelem ověření pravosti oprávnění cestujícího při odbavovací kontrole.

9.19 Smluvní státy usilující o zavedení ETS by měly:

a) zajistit stabilní elektronickou platformu, prostřednictvím které bude možné podat úřadům žádost o vycestování. Stát by měl deklarovat tuto platformu jako preferovaný prostředek pro on-line podávání žádostí, aby tak omezil působení neoficiálních prodejců, kteří mohou za jednotlivé podání žádosti účtovat další poplatek;

b) zajistit, že tato platforma obsahuje nástroje pomáhající předcházet chybám při vyplňování

formuláře žádosti, jasné pokyny tak, jak jsou použitelné pro dané státní příslušnosti, které ETS vyžadují a nástroje které zabrání zpracování žádostí neoprávněných cestujících (např. státní příslušnost a/nebo typ dokumentu);

c) zavést automatické a nepřetržité prověřování příslušných seznamů výstrahy;

d) poskytnout cestujícímu elektronické oznámení o schválení žádosti, jako nahrazení papírového dokladu o schválení cesty;

e) zajistit, aby informace požadované od cestujících byly snadno srozumitelné a v souladu s vnitrostátními zákony a předpisy daného státu.

9.20 Smluvní státy by měly ve spolupráci s jinými orgány státní správy, průmyslem cestovního ruchu, leteckými společnostmi a dalšími organizacemi umožnit zavedení programu, který bude zvyšovat informovanost o nadcházejících změnách a rozvíjet komunikaci ve více jazycích, za účelem výměny informací vztahujících se k plánované implementaci ETS.

9.21 Po uplynutí počáteční doby pro zavedení ETS by smluvní státy měly zahájit období, po které bude cestujícím umožněn vstup do země až poté, co budou informováni o nových požadavcích, např. prostřednictvím rozdávání informačních materiálů.

9.22 Každý smluvní stát požadující ETS by měl přijmout opatření, která zajistí, že cestující budou informováni o požadavcích ETS v čase rezervace, a měl by podporovat provozovatele letadel, aby prováděli ověřovací kontrolu ETS raději v místě počátečního nástupu na cestu, než v bodě nástupu na poslední část cesty před vstupem do země, na kterou se povolení ETS vztahuje.

Poznámka: Toto bude záviset na schopnostech odbavovacích kapacit jiných provozovatelů letadel a na vztazích mezi provozovateli letadel.

D. Záznamy o knihování cestujících (PNR)

9.23 Každý smluvní stát vyžadující záznamy o knihování cestujících (Passenger Name Record – PNR) musí požadavky na údaje a manipulaci s takovými údaji uvést v soulad s pokyny obsaženými v ICAO Doc 9944 (Guidelines on passenger Name Record (PNR) Data), a v poradenském materiálu k zavedení zprávy PNRGOV uveřejněném a aktualizovaném WCO a schváleném organizacemi ICAO a IATA.

9.23.1 Smluvní státy požadující předávání údajů PNR musí přijmout a zavést zprávy PNRGOV založené na EDIFACT jako hlavní způsob přenosu údajů PNR mezi leteckou společností a orgánem státní správy k zajištění globální interoperability.

Poznámka 1: Zpráva PNRGOV je standardní elektronická zpráva společně schválená organizacemi WCO/ICAO/IATA. V závislosti na druhu rezervačního a odbavovacího systému letecké společnosti mohou být datové prvky, které letecká společnost shromáždila a uložila, efektivně přenášeny prostřednictvím tohoto standardizovaného formátu zpráv.

Poznámka 2: Cílem tohoto ustanovení není nahradit nebo odstranit jakékoli zprávy vyměňované mezi leteckými společnostmi a celní správou za účelem podpory provozu lokálních letišť.

Page 49: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

HLAVA 9 PŘEDPIS L 9

21.2.2020 9 - 3 Změna č. 27

Poznámka 3: Kromě povinné zprávy PNRGOV založené na EDIFACT mohou smluvní státy také zvážit případné zavedení zprávy PNRGOV ve formátu XML, jako doplňkové metody přenosu údajů PNR. To umožní těm leteckým společnostem, které umí pracovat s formátem XML, volbu formátu pro přenos údajů PNR.

9.24 Smluvní státy požadující údaje PNR by měly v rámci svých vnitrostátních systémů a také v rámci systémů jiných států vzít v úvahu dopad sběru a elektronického přenosu údajů PNR na soukromí cestujících. Pokud je to nezbytné, smluvní státy požadující tyto údaje a ostatní státy omezující výměnu těchto dat by se měly zapojit do včasné spolupráce s cílem sladění právních požadavků.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 50: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 51: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 1 PŘEDPIS L 9

17.11.2011 Dopl. 1 - 1 Změna č. 1/ČR

DOPLNĚK 1 – VŠEOBECNÁ DEKLARACE (GENERAL DECLARATION)

GENERAL DECLARATION/VŠEOBECNÁ DEKLARACE

(Outward/Inward)(Výstupní/Vstupní)

Operator/Provozovatel.......................................................................................................................................................... Marks of Nationality and Registration/Poznávací značka .................................... Flight No./Číslo letu…………................ Date/Datum................................ Departure from/Místo odletu...................................................................... Arrival at/Místo příletu....................................... (Place) (Place)

FLIGHT ROUTING/TRAŤ LETU

(„Place“ Column always to list origin, every en-route stop and destination/do sloupce “místo” vždy uveďte místo odletu, každé mezipřistání a místo příletu)

PLACE/MÍSTO NAMES OF CREW* JMÉNA ČLENŮ POSÁDKY

NUMBER OF PASSENGERS ON THIS STAGE**/POČET CESTUJÍCÍCH V TÉTO FÁZI LETU

Departure Place/Místo odletu:

Embarking/Nastupující.......................................................

Through on same flight/Pokračující na daném letu............

Arrival Place/Místo příletu:

Disembarking/Vystupující...................................................

Through on same flight/Pokračující na daném letu............

Declaration of Health/Prohlášení o zdravotním stavu For official use only Pro úřední záznamy

Name and seat number or function of persons on board with illnesses other than airsickness or the effects of accidents, who may be suffering from a communicable disease (a fever — temperature 38°C/100°F or greater — associated with one or more of the following signs or symptoms, e.g. appearing obviously unwell; persistent coughing; impaired breathing; persistent diarrhoea; persistent vomiting; skin rash; bruising or bleeding without previous injury; or confusion of recent onset, increases the likelihood that the person is suffering a communicable disease) as well as such cases of illness disembarked during a previous stop/Jméno, číslo sedadla nebo funkce osob na palubě s onemocněními jinými než nevolnost za letu nebo způsobenými nehodou, které mohou trpět přenosnou nemocí (horečka – teplota 38°C/100°F nebo vyšší – spojená s jedním nebo více následujícími příznaky, např. viditelně indisponovaný člověk, přetrvávající kašel, porucha dýchání, přetrvávající průjem nebo zvracení, kožní vyrážka, pohmožděniny nebo krvácení bez předchozího zranění, nejasné nebo nedávné propuknutí nebo zvyšující se pravděpodobnost, že osoba trpí přenosnou nemocí) a osoby s takovými příznaky, které již opustili letadlo při předchozím mezipřistání

Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinsecting has been carried out during the flight, give details of most recent disinsecting/Informace o každé dezinsekci nebo hygienickém ošetření (místo, datum, čas, způsob) provedeném během letu. Pokud nebyla dezinsekce provedena během letu, uveďte informace o poslední dezinsekci Signed, if required, with time and date Podpis, datum a čas (jsou-li vyžadovány) _______________________ Crew member concerned Odpovědný člen posádky

I declare that all statements and particulars contained in this General Declaration, and in any supplementary forms required to be presented with this General Declaration, are complete, exact and true to the best of my knowledge and that all through passengers will continue/have continued on the flight./Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu a v jakýchkoliv doplňujících tiskopisech, které mají být předloženy s touto Všeobecnou deklarací, jsou úplné, přesné a pravdivé dle mého nejlepšího vědomí a že všichni pokračující cestující budou pokračovat/pokračovali na uvedeném letu. SIGNATURE/PODPIS __________________________________ Authorized Agent or Pilot-in-command/Oprávněný zástupce nebo velitel letadla

210 mm (nebo 8 1/4 palce) Rozměry dokumentu jsou 210 mm x 297 mm (nebo 8 1/4 x 11 3/4 palce). * Vyplňuje se pouze tehdy, vyžaduje-li to Stát. ** Nevyplňuje se, pokud je předložen seznam cestujících a vyplňuje se pouze tehdy, vyžaduje-li to Stát.

297

mm

(neb

o 11

3/4

pal

ce)

Page 52: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 53: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 Dopl. 2 - 1 Změna č. 26

DOPLNĚK 2 – SEZNAM CESTUJÍCÍCH (PASSENGER MANIFEST)

PASSENGER MANIFEST/SEZNAM CESTUJÍCÍCH

Operator/Provozovatel............................................................................................................................................. Marks of Nationality and Registration/Poznávací značka*....................... Flight No./Číslo letu ............................. Date/Datum.................................

Point of embarkation/Místo nástupu........................ Point of disembarkation/Místo výstupu.................................. (Place) (Place)

Surname and Initials Příjmení a iniciály

Nationality Státní příslušnost

For use by operator only Pro účely provozovatele

For official use only Pro úřední záznamy

210 mm (nebo 8 1/4 palce) Rozměry dokumentu jsou 210 mm x 297 mm (nebo 8 1/4 x 11 3/4 palce).

* Vyplňuje se pouze tehdy, vyžaduje-li to Stát.

Poznámka: V případě, že má cestující více než jednu státní příslušnost, musí být dodáno potvrzení pouze o jedné, v souladu s platným cestovním dokladem, který cestující předložil.

29

7 m

m (

ne

bo 1

1 3

/4 p

alc

e)

Page 54: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 55: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 3 PŘEDPIS L 9

17.11.2011 Dopl. 3 - 1 Změna č. 1/ČR

DOPLNĚK 3 – SEZNAM NÁKLADU (CARGO MANIFEST)

CARGO MANIFEST/SEZNAM NÁKLADU

Operator/Provozovatel............................................................................................................................................. Marks of Nationality and Registration/Poznávací značka*.................... Flight No./Číslo letu ............................. Date/Datum .................................. Point of lading/Místo nakládky............................. Point of unlading/Místo vykládky................................................ (Place) (Place)

Air Waybill Number

Číslo leteckého nákladního listu

Number of packages Počet zásilek

Nature of goods* Původ zboží

For use by operator only

Pro účely provozovatele

For official use only Pro záznamy úřadu

210 mm (nebo 8 1/4 palce) Rozměry dokumentu jsou 210 mm x 297 mm (nebo 8 1/4 x 11 3/4 palce). * Vyplňuje se pouze tehdy, vyžaduje-li to Stát.

297

mm

(neb

o 11

3/4

pal

ce)

Page 56: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 57: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 4 PŘEDPIS L 9

17.11.2011 Změna č. 22

Dopl. 4 - 1 Změna č. 1/ČR

DOPLNĚK 4 – POTVRZENÍ O DEZINSEKCI S NÁSLEDNÝM ÚČINKEM

(CERTIFICATE OF RESIDUAL DISINSECTION)

GOVERNMENT OF ............................................................................................................................................. STÁTNÍ ÚŘAD ......…………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICATE OF RESIDUAL DISINSECTION

POVTRZENÍ O DEZINSEKCI S NÁSLEDNÝM ÚČINKEM

Interior surfaces, including cargo space, of this aircraft (aircraft registration) ....................... were treated with an approved residual disinsection product on (date) ............ in accordance with the World Health Organization recommendations (WHO Weekly Epidemiological Record No. 7, 1985, p. 47, No. 12, 1985, p. 90, No. 45, 1985, pp. 345-346, and No. 44, 1987, pp. 335-336) and any amendments thereto. Vnitřní plochy včetně zavazadlového prostoru letadla s poznávací značkou …………….. byly ošetřeny schváleným dezinsekčním přípravkem s následným účinkem dne …………. v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO Týdenní epidemiologické záznamy č. 7, 1985, str. 47, č. 12, 1985, str. 90, č. 45, 1985, str. 345-346 a č. 44, 1987, str. 335-336) a všech jejich změn. The treatment must be renewed if cleaning or other operations remove a significant amount of the residual disinsection product, and in any case within 8 weks of the above date. Ošetření musí být obnoveno v případě čištění nebo jiných zásahů, které odstraní značné množství dezinsekčního přípravku s následným účinkem a v každém případě pak do 8 týdnů od výše uvedeného data. Expiry date/Platnost do:.................................................................................................................................. Signed/Podpis:....................................................................................................................................................... Designation/Označení:........................................................................................................................................... Date/Datum:...........................................................................................................................................................

Page 58: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 59: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 5 PŘEDPIS L 9

17.11.2011 Dopl. 5 - 1 Změna č. 1/ČR

DOPLNĚK 5 – KARTY VSTUPU/VÝSTUPU (EMBARKATION/DISEMBARKATION CARD)

INTERNATIONAL EMBARKATION/DISEMBARKATION CARD

KARTA VSTUPU A VÝSTUPU

(Please print in block letters/Vyplnit hůlkovým písmem*) 1.Name/Jméno: ................................ ………….…………………. Primary name Secondary name(s) Křestní jméno Příjmení 2.Date of birth/Datum narození: .................... .................... .................. Year/Rok Month/Měsíc Day/Den 3.Nationality/Státní příslušnost: ........................................................................... Travel documents/Cestovní dokumenty:

Issuing State/Stát vydání………………………….... Document Type/Druh dokumentu…………………. Number/Číslo…………………………………………

5.Arriving passengers/Cestující vstupující na území státu: port of embarkation/Místo nástupu or/nebo ....................................................................................

Departing passengers/Cestující opouštějící území státu: port of disembarkation/Místo výstupu

6.(Other data, requested at the option of the State/Ostatní údaje, vyžaduje-li

je daný stát) a) …………………………………………………………………………………… b) …………………………………………………………………………………… c) ……………………………………………………………………………………

* Platí pro jazyky používající latinskou abecedu.

Page 60: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 61: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 9

* Nyní známé jako World Custom Organisation (WCO)

21.8.2014 Dopl. 6 - 1 Oprava č. 2/ČR

DOPLNĚK 6 – DOPORUČENÍ RADY CELNÍ SPOLUPRÁCE*

Zjednodušení celní kontroly přilétávajících cestujících na základě

dvoukanálového systému (8. července 1971)

RADA CELNÍ SPOLUPRÁCE,

po posouzení Doporučení č. B-3 Sedmého zasedání výboru pro zjednodušení formalit Mezinárodní organizace civilního letectví, jak bylo přijato Radou této organizace v prosinci 1968, které se týká zavedení dvoukanálového systému na mezinárodních letištích za účelem rychlého odbavení přilétajících zavazadel;

po posouzení Doporučení č. 11, přijatém na Second Intermediate Session ECAC v červenci 1969 o dvoukanálovém nebo červeném/zeleném systému;

ve snaze přispět k úsilí na zlepšení průchodu cestujících na mezinárodních letištích;

s ohledem na to, že cíle lze dosáhnout zavedením zjednodušeného celního odbavení cestujících a jejich zavazadel, založeného na dvoukanálovém systému;

s ohledem na to, že takový systém může být zaveden tak, aniž by došlo ke snížení účinnosti kontroly a zároveň bylo umožněno celním orgánům účinně zvládnout rostoucí počet cestujících bez zvyšování počtu personálu;

s ohledem na to, že harmonizace prvků tohoto systému v různých zemích je velmi důležitá pro jeho hladký chod;

doporučuje smluvním státům, aby úzce spolupracovali s provozovateli letišť a dalšími subjekty na zavedení níže uvedeného dvoukanálového systému kontroly přilétávajících cestujících a jejich zavazadel na svých hlavních mezinárodních letištích:

1. Tento systém musí umožnit cestujícímu výběr mezi dvěma typy kanálů:

a) jedním, (zeleným) pro cestující, kteří nevezou zboží nebo vezou pouze zboží, které je možno dovážet bez dovozních poplatků a cla, na jehož dovoz se nevztahují zákazy nebo omezení; a

b) druhým, (červeným) pro ostatní cestující.

2. Každý kanál musí být jasně a zřetelně označen, aby je mohli cestující lehce rozlišit. Základními rozdílnými znaky jsou:

a) Pro kanál uvedený v bodě 1 a), zelený osmiúhelník a nápis „Nic k proclení“ („Nothing to declare“), („Rien a déclarer“);

b) pro kanál uvedený v bodě 1 b), červený čtverec a nápis „Zboží k proclení“

(„Goods to declare“), („Marchandises a déclaler“).

Mimo toho musí být kanály označeny nadpisem se slovy „Celnice“ („Customs“), („Douane“).

3. Nápisy uvedené v bodě 2 musí být v angličtině a/nebo francouzštině a v jakémkoliv jiném jazyce nebo jazycích považovaných za účelné pro dané letiště.

4. Cestující musí být dostatečně dobře informováni, aby si správně vybrali kanály. Za tímto účelem je důležité:

a) aby cestující byli informováni o činnosti tohoto systému a o tom, jaké zboží a množství mohou mít sebou při procházení zeleným kanálem. K tomuto účelu je možno využít v budově letiště plakáty nebo informační panely. Navíc mohou být veřejnosti na letišti k dispozici letáky šířené cestovními kancelářemi, leteckými společnostmi a dalšími zainteresovanými organizacemi;

b) aby cesta ke kanálům byla jasně označena.

5. Kanály musí být umístěny za prostory, kde se vydávají zavazadla tak, aby měl cestující při výběru kanálu u sebe všechna svá zavazadla. Navíc musí být kanály umístěny tak, aby průchod cestujících z této zóny k východu z letiště byl pokud možno přímý.

6. Vzdálenost mezi místem výdeje zavazadel a vstupy do kanálů musí být dostatečná, aby si cestující mohli vybrat kanál a vejít do něj, aniž by docházelo k jejich nahromadění.

7. V zeleném kanálu nesmí být cestující podrobováni žádným celním formalitám, ale orgány celní správy mohou provádět namátkové kontroly. V červeném kanálu musí být cestující podrobeni všem vyžadovaným celním formalitám.

Poukazuje, že dvoukanálový systém není nezbytně neslučitelný s ostatními druhy kontroly, jako například kontrola výměny valut pokud další předpisy nevyžadují plnou kontrolu cestujících a jejich zavazadel.

Žádá smluvní státy, které přijmou toto doporučení, oznámit generálnímu sekretáři:

a) přijetí a datum zahájení plnění doporučení;

Page 62: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 DOPLNĚK 6

18.11.2010 Dopl. 6 - 2

b) názvy letišť, kde se dvoukanálový systém používá.

Generální sekretář předá tuto informaci Celním správám smluvních států, generálnímu tajemníkovi

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a generálnímu řediteli Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA).

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 63: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 7 PŘEDPIS L 9

17.11.2011 Dopl. 7 - 1 Změna č. 1/ČR

DOPLNĚK 7 – OSVĚDČENÍ ČLENA POSÁDKY (CREW MEMBER CERTIFICATE (CMC))

Přední strana CMC

Zadní strana CMC

Poznámka: Podrobné specifikace pro strojově čitelné Osvědčení člena posádky jsou uvedeny v dokumentu ICAO Doc 9303, Part 3 – Size 1 and Size 2 Machine Readable Official Travel Documents.

Issuing State/Stát vydání CREW MEMBER Competent issuing authority CERTIFICATE Kompetentní orgán vydání Surname/Příjmení Given name / Jméno Sex/ Nationality/Date of Birth/Datum narození Pohlaví Státní příslušnost Employed by/ Occupation/ Zaměstnavatel Pozice Doc No/Číslo Date of Expiry/ Platnost do

(Signature of holder/Podpis držitele)

Photograph of holder of Certificate

Issuing State/Stát vydání CREW MEMBER Competent issuing autority CERTIFICATE

Příslušný úřad vydání Surname/Příjmení Given name/Jméno

Sex/Pohlaví Nationality/Státní příslušnost

Date of Birth/Datum narození Employed by/Zaměstnavatel Occupation/Pozice

Doc No/Číslo Date of Expiry/Platnost do

(Signature of holder/Podpis držitele)

(Signature of holder)

Photograph of holder of Certificate

Fotografie držitele

osvědčení

Issuing State Stát vydání The holder may, at all times, re-enter upon production of this certificate, within the

period of validity. Na základě předložení tohoto dokladu v rámci jeho platnosti je držitel oprávněn ke vstupu.

(Signature/Podpis) Issued at/Vydáno v Issuing Autority/Úřad vydání (Place of issue/Místo vydání)

Machine Readable Zone/Strojově čitelná zóna (To be left blank when non-machine readable certificate issued) (Ponechat volné v případě vydání osvědčení, které není strojově čitelné)

Page 64: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 65: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 9

17.11.2011 Změna č. 22

Dopl. 8 - 1 Změna č. 1/ČR

DOPLNĚK 8 – OSVĚDČENÍ INSPEKTORA CIVILNÍHO LETECTVÍ

(CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE)

Přední strana osvědčení

Zadní strana osvědčení

Poznámka: Podrobné specifikace pro strojově čitelné osvědčení jsou uvedeny v dokumentu ICAO Doc 9303, Part 3 – Size 1 and Size 2 Machine Readable Official Travel Documents: Volume 1, MRtds with Machine Readable Data Stored in Optical Charakter Recognition Format.

Issuing State/Stát vydání CIVIL AVIATION Competent issuing autority INSPECTOR Příslušný orgán vydání CERTIFICATE Surname/Příjmení Given name/Jméno

Sex/Pohlaví Nationality/Státní příslušnost

Date of Birth/Datum narození Employed by/Zaměstavatel Occupation/Pozice

CIVIL AVIATION INSPECTOR Inspektor civilního letectví Doc No/Číslo Date of Expiry/Platnost do

(Signature of holder/Podpis držitele)

(Signature of holder)

Issuing State Stát vydání The holder may, at all times, re-enter upon production of this certificate, within the

period of validity. Na základě předložení tohoto dokladu v rámci jeho platnosti je držitel oprávněn ke vstupu.

(Signature/Podpis) Issued at/Vydáno v Issuing Authority/ Úřad vydání (Place of issue/Místo vydání) Machine Readable Zone/Strojově čitelná zóna

(To be left blank when non-machine readable certificate issued) (Ponechat volné v případě vydání osvědčení, které není strojově čitelné)

Photograph of holder of Certificate

Fotografie držitele

osvědčení

Page 66: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 67: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 9 PŘEDPIS L 9

17.11.2011 Dopl. 9 - 1 Změna č. 1/ČR

DOPLNĚK 9 – DOPORUČENÉ VZORY DOKUMENTU PRO NÁVRAT NEŽÁDOUCÍCH OSOB

(SUGGESTED FORMATS FOR DOCUMENTS RELATING TO THE RETURN OF INADMISSIBLE PERSONS)

1. POTVRZUJÍCÍ DOKLAD TÝKAJÍCÍ SE ZTRACENÝCH NEBO ZNIČENÝCH CESTOVNÍCH DOKLADŮ (viz ust. 5.6)

(ATTESTING DOCUMENT RELATING TO LOST OR DESTROYED

TRAVEL DOCUMENTS (see 5.6))

From/Z: Immigration or other appropriate autority(Name): To/Do: Immigration or other appropriate authority: (Name) Imigrační nebo jiný příslušný úřad (Název) Imigrační nebo jiný příslušný úřad (Název) Airport/Letiště: (Name/Název) Airport/Letiště: (Name/Název) State/Stát: (Name/Název) State/Stát: (Name/Název) Telephone/Telefon: Telex/Dálnopis: Facsimile/Fax: The person for whom this document is issued arrived on (date) at (name of) Airport on flight (flight number) from (City and State). Osoba, pro kterou je vydán tento dokument, byla dopravena na letiště (název) letem (číslo letu) z (město a stát). This person, who was found to be inadmissible, has lost or destroyed his travel documents and claims to be/is understood to be (strike out whichever is not applicable and add any appropriate supporting information). Osoba(u) shledaná(ou) jako nežádoucí, která má ztracené nebo zničené cestovní doklady, prohlašuje, že je /lze pokládat za (nehodící se škrtněte a doplňte vhodnou doplňující informaci). Surname/Příjmení: Given name(s)/Jméno(a): Date of birth/Datum narození: Place of birth/Místo narození: Nationality/Státní příslušnost: Residence/Bydliště: The incoming carrier was instructed to remove the passenger from the territory of this State on flight (flight number) departing on (date) at (time) from (name of) airport. Dopravci vstupujícímu na území státu bylo nařízeno, vyloučit cestujícího dopraveného na letu (číslo letu) z (název letiště) dne (datum) v (hodina) z území Státu. Pursuant to Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, the last State in which a passenger previously stayed and most recently travelled from is invited to accept him for re-examination when he has been refused admission to another State. Dle Přílohy 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví se stát, ve kterém cestující naposledy pobýval a z kterého naposledy vycestoval, vyzývá aby cestujícího přezkoumal, pokud mu byl odepřen vstup do jiného státu.

Date/Datum: Name of Official/Jméno úředníka: Title/Titul: Signature/Podpis: Name of immigration or other appropriate authority Název imigračního nebo jiného příslušného úřadu:

(Warning: This is NOT an Identification Document/ Upozornění: Toto není průkaz totožnosti)

Photograph

if available

Fotografie je-li k dispozici

Page 68: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 DOPLNĚK 9

23.2.2018 Změna č. 26 Dopl. 9 - 2

2. PRŮVODNÍ DOPIS TÝKAJÍCÍ SE FALEŠNÝCH, ZFALŠOVANÝCH NEBO PADĚLANÝCH CESTOVNÍCH DOKLADŮ NEBO PRAVÝCH DOKLADŮ PŘEDKLÁDANÝCH PODVODNÍKY (viz ust. 5.7)

(LETTER RELATING TO FRAUDULENT, FALSIFIED OR COUNTERFEIT TRAVEL DOCUMENTS

OR GENUINE DOCUMENTS PRESENTED BY IMPOSTERS (see 5.7))

From/Z: Immigration or appropriate authority: (Name) To/Do: Immigration or appropriate authority: (Name) Imigrační nebo příslušný úřad: (Název) Imigrační nebo příslušný úřad: (Název) Airport/Letiště: (Name/Název) Airport/Letiště: (Name/Název) State/Stát: (Name/Název) State/Stát: (Name/Název) Telephone/Telefon: Telex/Dálnopis: Facsimile/Fax: Enclosed herewith is a photocopy of a fraudulent/falsified/counterfeit travel document/identify card/genuine documents presented by an imposters. Příloha obsahuje fotokopii falešných, zfalšovaných nebo padělaných cestovních dokladů/průkazu totožnosti/pravých dokladů předložených podvodníky.

Document number/Číslo dokumentu: State in whose name this document was issued/Stát jehož jménem byl vydán tento dokument: The above-mentioned document was used by a person claiming to be Výše uvedený dokument byl používán osobou prohlašující, že je: Surname/Příjmení: Given name(s)/Jméno(a): Date of birth/Datum narození: Place of birth/Místo narození: Nationality/Státní příslušnost: Residence/Bydliště: This person arrived on (date) at (name of) Airport on flight (flight number) from (City and State). Osoba byla dopravena na letiště (název) letem (číslo letu) z (město a stát). The holder was refused entry to (name of State) and the incoming carrier has been instructed to remove the passenger from the territory of this State on flight (flight number) departing at (time) and (date) from (name of airport). Držiteli byl zamítnut vstup na území (název státu) a dopravci vstupujícímu na území státu bylo nařízeno, vyloučit cestujícího dopraveného na letu (číslo letu) z (název letiště) dne (datum) v (hodin) z území státu. The above-mentioned document will be required as evidence in the holder´s prosecution and has been impounded. As this document is the property of the State in whose name it was issued, it will be returned, following prosecution, to the appropriate authorities. Výše zmíněný dokument bude sloužit jako důkaz při trestním stíhání držitele a byl zabaven. Vzhledem k tomu, že je tento dokument majetkem státu, ve kterém byl vydán, bude vrácen příslušným úřadům po ukončení trestního stíhání. According to Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, the last State in which a passenger previously stayed and most recently travelled from is invited to accept him for re-examination when he has been refused admission to another State. Dle Přílohy 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví se stát, ve kterém cestující naposledy pobýval a z kterého naposledy vycestoval, vyzývá aby cestujícího přezkoumal, pokud mu byl odepřen vstup do jiného státu. Date/Datum: Name and signature of Official/Jméno úředníka a podpis: Title/Titul: Name of immigration or appropriate authority Název Imigračního nebo příslušného úřadu:

(Warning: This is NOT an Identification Document/Upozornění: Toto není průkaz totožnosti)

Photograph

if available

Fotografie je-li

k dispozici

Page 69: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 10 PŘEDPIS L 9

17.11.2011 Dopl. 10 - 1 Změna č. 1/ČR

DOPLNĚK 10 – VZOR OBCHODNÍHO DOKUMENTU OSN

(UNITED NATIONS LAYOUT KEY FOR TRADE DOCUMENTS)

Shipper (exporter)/Dopravce (vývozce) Date/Datum: Reference No. etc./ Číslo jednací, atd.

Consignee/Příjemce Other address (e.g. buyer, if other than consignee) Jiná adresa (např. kupující, liší-li se od příjemce)

Notify or delivery address/Oznamovací nebo doručovací adresa

Statements as to countries/Údaje o státech

Statement as to transportation/Údaje o dopravě Terms of delivery and payment/Dodací a platební podmínky

Marks and numbers, number and kind of package; description of goods Statistical No. Net quantity Value Označení a počet, počet a druh zásilky, popis zboží, statistické údaje; čistá hmotnost, hodnota

Gross weight Measurement Celková hmotnost Rozměry

Free disposal/K dispozici

Place and date of issue; signature Místo a datum vydání, podpis

210 mm (nebo 8 1/4 palce)

297

mm

(neb

o 11

3/4

pal

ce)

Page 70: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 71: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 11 PŘEDPIS L 9

25.2.2016 Dopl. 11 - 1 Oprava č. 3/ČR

DOPLNĚK 11 – MODELOVÝ PROGRAM PRO ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT (FAL) PRO LETIŠTĚ

1. Účel programu FAL pro letiště

Účelem programu FAL pro letiště je naplnit cíle leteckého předpisu L 9 – Zjednodušení formalit na provozní úrovni, usnadnit splnění pasových a celních formalit na letišti s ohledem na letadlo, posádky, cestující a náklad.

2. Rozsah programu FAL pro letiště

Program FAL pro letiště zahrnuje všechna ustanovení leteckého předpisu L 9 týkající se celních postupů, jejich plánování a řízení. Názorný seznam prováděných úkolů a standardy a doporučené postupy (SARPs) vztahující se k těmto úkolům jsou uvedeny v tabulce níže.

3. Organizace a řízení

3.1 Doporučeným prostředkem k provádění programu pro zjednodušení formalit na provozní úrovni

je Airport Facilitation Committee (Letištní výbor pro zjednodušení formalit). Přestože by tyto výbory měly být podporovány Národním výborem FAL a měly by tento Národní výbor informovat o svých problémech a postupech, neznamená to nutně, že by musely být dozorovány státními orgány. Jejich hlavním zájmem je řešit každodenní problémy a zavádění leteckého předpisu L 9.

3.2 Je doporučeno, aby vedení letiště mělo dohled nad výborem a svolávalo pravidelné schůze výboru. Členy tohoto výboru by měly být osoby vyššího vedení odpovědné za své kontrolní orgány na letišti, např. celní a pasovou správu, zdravotnickou pomoc, karanténu atd., a osoby zastupující vedení provozovatelů letadel zajišťující mezinárodní provoz na příslušném letišti. Účast všech účastníků je nezbytná pro to, aby byl program FAL pro letiště úspěšný.

Úkoly programu FAL pro letiště Standardy a doporučené

postupy leteckého předpisu L 9

Zavedení, hodnocení a aktualizace dle potřeby postupů pro vstup a celní odbavení letů na příslušném letišti.

Doporučený postup 6.1.1; Standardy 6.1.2 až 6.1.4 a 8.17

Pravidelné hodnocení výkonnosti všech subjektů s ohledem na splnění cíle – odbavení přilétajících cestujících do 45 minut a odbavení odlétajících cestujících do 60 minut. Využívání studií a analýzy front pro určení, kde by měly být provedeny vhodné úpravy.

Doporučené postupy 3.36 a 3.39

Zavedení moderního systému pasové a celní kontroly pomocí příslušné technologie. Spolupráce při zavádění automatizovaných systémů celního odbavení cestujících.

Standardy 3.40, 3.50, 4.7, 6.20 a 6.21

Provedení změn v tocích provozu a na kontrolních stanovištích letiště, nezbytných pro zvládnutí nárůstu provozu.

Doporučený postup 6.1.1

Zvyšování jakosti a úprava systému značení v kontrolních zařízeních tak, aby nedocházelo ke zmatení cestujících.

Doporučené postupy 6.9 a 6.12

Hodnocení počtu pracovníků kontrolních stanovišť – jejich pracovní doby a přesčasů atd. – a požadovat případné změny pro splnění provozních požadavků.

Doporučené postupy 6.3

Umožnit uplatnění připomínek místních provozovatelů letadel a kontrolních orgánů k návrhu nového letiště nebo nových kontrolních zařízení.

Standardy 6.1.4 a 6.2

Sledování a zlepšování doručování zavazadel do prostoru celní kontroly. Doporučené postupy 6.8 a 6.22

Koordinace postupů pro usnadnění formalit, kontroly narkotik, postupů ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a postupů pro manipulaci s nebezpečným zbožím tak, aby bylo dosaženo cílů všech čtyř programů.

Standard 8.19

Page 72: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 DOPLNĚK 11

25.2.2016 Oprava č. 3/ČR Dopl. 11 - 2

Úkoly programu FAL pro letiště Standardy a doporučené

postupy leteckého předpisu L9

Nezapomenout na náklad! Koordinace činnosti a požadavků různých kontrolních

orgánů pro zajištění okamžitého odbavení a doručení leteckého nákladu. Zajištění odpovídajícího zařízení pro naložení/vyložení a bezpečné uložení nákladu čekajícího na celní odbavení.

Standard 4.27; Doporučené postupy 4.30 a 4.31 a 6.31 až 6.34 včetně

Nastavení hlavních elektronických systémů k vytvoření seznamu nákladu, pro celní odbavení a doručení.

Standardy 4.5 a 4.17

Služby pro zákazníky: Pravidelné hodnocení výkonnosti všech subjektů s ohledem na splnění cíle – ukončení kontrolních formalit do 3 hodin a provedení potřebných a proveditelných úprav.

Doporučené postupy 4.30 a 4.31

Hodnocení počtu pracovníků kontrolních orgánů v prostoru odbavení nákladu – jejich pracovní doby, přesčasů atd. – a požadovat změny pro splnění potřeb zákazníků.

Standardy 6.1.3 a 6.42

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 73: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 12 PŘEDPIS L 9

23.2.2018 Dopl. 12 - 1 Změna č. 26

DOPLNĚK 12 – MODEL NÁRODNÍHO PROGRAMU FAL

1. Účel národního programu FAL

Účelem národního programu FAL je realizace nařízení Úmluvy, aby smluvní státy zajistily a usnadnily hraniční formality, které musí být vykonány s ohledem na letadlo zapojené do mezinárodního provozu, jeho cestující, posádku a náklad.

2. Rozsah národního programu FAL

Příslušné články Úmluvy a úkoly týkající se jejich zavádění jsou v tabulce uvedené níže. Činnosti zaměřené na splnění těchto a souvisejících úkolů ve Státě ustanovuje národní program FAL.1

3. Organizace a řízení

3.1 Hlavní odpovědnost národního programu FAL spočívá na národním leteckém úřadě a/nebo ministerstvu dopravy. Nicméně, aby byl program úspěšný, je požadována aktivní účast dalších ministerstev a úřadů, např.:

Celní správa Pasová / imigrační správa

Ministerstvo zahraničních věcí

Úřady vydávající cestovní doklady/víza

Ministerstvo zemědělství/životního prostředí

Ministerstvo zdravotnictví

Orgán pověřený prováděním kontrol pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a kontrol narkotik

Úřady vydávající občanské průkazy

Cestovní ruch Karanténa

3.2 Dále je důležitá aktivní účast provozovatelů letiště (státních nebo soukromých) a místních představitelů provozovatelů letadel zapojených do mezinárodního provozu nebo jejich zastupujících organizací.

1 Skupina menších států s podobnými potřebami a cíli může

rozhodnout o zřízení sub-regionálního FAL programu za účelem snížení nákladů.

3.3 Další subjekty, které mohou hrát poradní roli, včetně vládních úřadů a nevládních organizací, které podporují mezinárodní cestovní ruch a obchod.

3.4 Doporučeným prostředkem pro šíření národního programu FAL je národní výbor FAL, který je složen z představitelů zúčastněných vládních úřadů a vedoucích pracovníků národních organizací reprezentujících provozovatele letadel a letišť. Předseda by měl být vysoko postavený úředník národního leteckého úřadu nebo příslušného úřadu. Za účelem zachování úzké vazby mezi národním výborem FAL a národním výborem pro leteckou bezpečnost se mohou členy národního výboru FAL stát i příslušní členové národního výboru pro leteckou bezpečnost a naopak.

3.5 Pro výkon práce výboru mohou členové určit jednu nebo více osob střední úrovně řízení ve svých příslušných organizacích pro reprezentaci výboru na různých jednáních na personální úrovni (pracovní skupiny). Těmto zástupcům by měly být uděleny příslušné pravomoci k jednání jménem svých příslušných organizací a pro zahájení nezbytných opatření k podpoření práce výboru. Předseda by měl jmenovat zástupce střední úrovně řízení ze svého ministerstva nebo úřadu, aby předsedal a svolával jednání na personální úrovni.

3.6 Rozhodnutí svolat jednání národního výboru FAL nebo jmenované reprezentanty členů a četnost a místo takových jednání záleží na uvážení předsedy. Provozní opatření pro splnění různých zaváděcích úkolů by měla záležet na charakteru a problematice úkolu.

4. Zřízení národního programu FAL

Je vhodné, aby úřad pro národní program FAL a členství v národním výboru FAL byly zřízeny na základě legislativního zmocnění nebo výkonných opatření oprávněné osoby, aby byla zajištěna účast různých subjektů průmyslových skupin a pro zajištění kontinuity. Generální ředitel národního leteckého úřadu nebo příslušný úřad by měl zahájit proces pro získání takového pověření v národním politickém systému.

Page 74: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 DOPLNĚK 12

23.2.2018 Změna č. 26 Dopl. 12 - 2

Pověření vycházející z Úmluvy Prováděcí úkoly

Článek 10 – Přistání na celním letišti

… každé letadlo, které vstoupí na území smluvního státu, povinno, vyžadují-li toho předpisy tohoto státu, přistáti na letišti, které tento stát určí za účelem celní nebo jiné prohlídky. Při odletu z území smluvního státu odletí takové letadlo z celního letiště podobně určeného. …

Zřídit letiště s celní službou a zprovoznit nová letiště, je-li to vhodné.

Vyvinout postupy, dle kterých by provozovatelé pravidelné a nepravidelné letecké dopravy mohli požadovat povolení k přistání nebo odletu z letišť s celní službou.

Zajistit služby hraniční kontroly na letištích s celní službou.

Článek 13 – Předpisy o vstupu a výstupu

Zákonům a nařízením smluvního státu, které upravují připuštění cestujících, posádek nebo zboží letadla na jeho území nebo výstup z něho, jakož i předpisům, které se týkají vstupu, výstupu, přistěhovalectví, cestovních pasů, cla a karantény, podrobí se tito cestující, posádky nebo zboží sami nebo zástupcem při vstupu, výstupu nebo pobytu na území tohoto státu.

Zajistit podporu příslušných úřadů hraniční kontroly při zřizování a údržbě systému efektivní kontroly na letištích a podporu jejich snahy zlepšit své příslušné postupy.

Vyvinout programy pro řízení kontrol týkajících se ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy jako je padělání dokumentů, ilegální stěhování a pašování.

Koordinovat přípravu k proclení velkého počtu mezinárodních návštěvníků zvláštních událostí např. mezinárodních atletických závodů.

Článek 14 – Ochrana proti šíření se nakažlivých

nemocí

Každý smluvní stát se shoduje na tom, že učiní účinná opatření, aby se zabránilo, aby se létáním nešířila cholera, tyfus (epidemický), neštovice, žlutá horečka a mor, jakož i jiné nakažlivé nemoci, které budou rozhodnutím smluvních států čas od času určeny, …

Zřídit, přezkoumávat a upravit dle potřeby národní politiku týkající se prevence šíření nakažlivých nemocí leteckou dopravou, např. dezinsekce a dezinfekce letadla, zdravotnické programy týkající se karanténních opatření a opatření pro vyšetření a použít je ve zdravotní nouzi.

Článek 22 – Usnadnění formalit

Každý smluvní stát se shoduje na tom, že vydá zvláštní předpisy, nebo jinak učiní veškerá proveditelná opatření, aby se usnadnilo a urychlilo létání letadel mezi územími smluvních států a aby se zabránilo zbytečným zdržováním letadel, posádky, cestujících a zboží, zejména při provádění zákonů týkajících se přistěhovalectví, karantény, cla a výstupu.

Zřídit, přezkoumávat a upravit dle potřeby národní předpisy, které zavádějí zákony Státu o celní službě, přistěhovalectví a karanténních opatření, které se vztahují na mezinárodní leteckou dopravu.

Článek 23 – Celní a přistěhovalecké řízení

Každý stát se zavazuje, že zavede, pokud to bude možné, celní a přistěhovalecké řízení, vztahující se na mezinárodní letectví, v souhlase s postupem, který bude čas od času stanoven nebo doporučen ve shodě s touto Úmluvou. …

Stanovit a upravit dle potřeby postupy celní služby a přistěhovalecké postupy prováděné na letištích tak, aby byly v souladu se standardy a doporučenými postupy uvedenými v leteckém předpisu L9.

Zajistit podporu a zasadit se o vydávání národních cestovních dokladů v souladu se specifikacemi ICAO uvedenými v Doc 9303 – Machine Readable Travel Documents.

Článek 37 – Zavádění mezinárodních norem a řízení

Každý smluvní stát se zavazuje spolupracovat k dosažení co možno nejvyššího stupně jednotnosti v úpravách, normách, řízeních a organizaci, týkajících se letadel, personálu, leteckých tratí a pomocných služeb, všude tam, kde tato jednotnost usnadní a zdokonalí létání. …

(j) Řízení celních a přistěhovaleckých

Podílet se na vývoji ICAO Annexu 9.

Pravidelně přezkoumávat národní postupy pro zajištění souladu s ustanoveními Annexu 9.

Page 75: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 12 PŘEDPIS L 9

18.11.2010 Dopl. 12 - 3

Pověření vycházející z Úmluvy Prováděcí úkoly

Článek 38 – Odchylky od mezinárodních norem a řízení

Stát, který shledá, že mu není možno podrobiti se ve všech směrech některé mezinárodní normě nebo řízení, nebo uvésti vlastní nařízení nebo předpisy v naprostý soulad s mezinárodní normou neb řízením, když taková norma nebo řízení byly změněny, anebo který pokládá za nutné zavésti nařízení nebo předpisy, lišící se v jednotlivosti od předpisů nebo metod, stanovených mezinárodní normou, oznámí ihned Mezinárodní organizaci pro civilní letectví rozdíly mezi jeho vlastním předpisem a předpisem stanoveným mezinárodní normou. …

• Pravidelně přezkoumávat soulad postupů všech příslušných úřadů s ustanoveními tohoto předpisu a oznámit ICAO odchylky národních postupů od příslušných standardů.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 76: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Page 77: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

DOPLNĚK 13 PŘEDPIS L 9

28.2.2013 Dopl. 13 - 1 Změna č. 23

DOPLNĚK 13 – FORMULÁŘ PRO VYHLEDÁVÁNÍ CESTUJÍCÍHO V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

(PUBLIC HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM)

Page 78: LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 · ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 9 23.2.2018 vii Změna č. 26 Hlava 7 Přistání na jiném než mezinárodním letišti 7-1 A. Všeobecně

PŘEDPIS L 9 DOPLNĚK 13

28.2.2013 Změna č. 23 Dopl. 13 - 2

Formulář pro vyhledávání cestujícího v souvislosti s ochranou veřejného zdraví: Za účelem ochrany vašeho zdraví je nutné vyplnit tento formulář slouţící úřadům pro ochranu veřejného zdraví pro případ, ţe mají podezření na výskyt přenosných nemocí na palubě během letu. Vámi poskytnuté informace pomohou úřadům pro ochranu veřejného zdraví, aby vás mohly kontaktovat v případě, ţe jste byli vystaveni přenosné chorobě. Je důleţité vyplnit tento formulář úplně a přesně. Vámi poskytnuté informace jsou určeny pro využití úřady pro ochranu veřejného zdraví, a to v souladu s platnými právními předpisy a slouží výhradně pro účely spojené s veřejným zdravím. Děkujeme za pomoc při ochraně vašeho zdraví.

Jeden formulář by měl být vyplněn dospělým členem každé rodiny. Vyplňte hůlkovým (velkým) písmem. Pro mezeru ponechte jedno okénko volné.

ÚDAJE O LETU: 1. Název letecké společnosti 2. Číslo letu 3. Číslo Vašeho sedadla 4. Datum příletu (rrrr/mm/dd)

2 0 OSOBNÍ ÚDAJE: 5. Příjmení 6. Jméno 7. Druhé jméno 8. Pohlaví

Muţ Ţena TELEFONNÍ ČÍSLO(A), na kterém budete k dosaţení v případě potřeby vč. telefonní předvolby země a města

9. Mobilní telefon 10. Zaměstnání 11. Domů 12. Ostatní 13. E-mailová adresa ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: 14. Ulice a číslo (oddělte prázdným okénkem) 15. Číslo bytu

16. Město 17. Správní území

18. Stát 19. PSČ

PŘECHODNÁ ADRESA: Pokud jste návštěvník, vyplňte pouze první místo vašeho pobytu

20. Jméno hotelu (pokud je) 21. Ulice a číslo (oddělte prázdným okénkem) 22. Číslo bytu

23. Město 24. Správní území

25. Stát 26. PSČ

KONTAKT V PŘÍPADĚ NOUZE na osobu, která bude dosaţitelná během následujících 30 dní.

27. Příjmení 28. Jméno 29. Město

30. Země 31. E-mailová adresa

32. Mobilní telefon 33. Jiné telefonní číslo

34. SPOLUCESTUJÍCÍ – rodina: věk vyplňujte pouze u členů rodiny mladších 18 let.

Příjmení Jméno Číslo sedadla Věk<18

1 2 3 4 35. SPOLUCESTUJÍCÍ – jiní neţ rodina: název skupiny (pokud je)

Příjmení Jméno Skupina (turné, druţstvo, obchodní, jiné)

1 2

Poznámka: Formulář pro vyhledávání cestujícího v souvislosti s ochranou veřejného zdraví lze stáhnou v anglické verzi na

stránkách http://www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/guidelines.aspx nebo http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html#EvalForms.