Top Banner
© Lektion 2.3 Målet med denne lektion At I får indblik og forståelse for observationsmetoder så I bliver i stand til at bistå Teamleder med at udføre og dokumenter observationer At I kan undersøge og beskrive frie luftveje, vejrtrækningsfrekvens, bevidsthedsniveau, pulstælling, kapillærrespons, blodtryk, pupilreaktion og temperaturmåling Johnnie Nørgaard Lorenzen Mona Dahl Andersen
18

Lektion 2.3

Jan 13, 2016

Download

Documents

Virgo

Lektion 2.3. Målet med denne lektion At I får indblik og forståelse for observationsmetoder så I bliver i stand til at bistå Teamleder med at udføre og dokumenter observationer - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lektion 2.3

©

Lektion 2.3

Målet med denne lektion

• At I får indblik og forståelse for observationsmetoder så I bliver i stand til at bistå Teamleder med at udføre og dokumenter observationer

• At I kan undersøge og beskrive frie luftveje, vejrtrækningsfrekvens, bevidsthedsniveau, pulstælling, kapillærrespons, blodtryk, pupilreaktion og temperaturmåling

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Page 2: Lektion 2.3

©Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Frie luftveje

Page 3: Lektion 2.3

©

Observation

• Bruges når det er relevant • Der observeres en gang eller løbende alt efter behov• Informer patienten om hvad I gør, men uden at gøre nervøs• Observationerne noteres på behandlingsrapporten sammen

med klokkeslæt• Vagtlederen informeres om observationerne• Husk at løbende at vurdere ABC

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Page 4: Lektion 2.3

©

Hvad observeres?

• Bevidsthedsniveau• Vejrtrækning• Pulsen• Blodtrykket• Pupillerne• Temperaturen• Huden

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Page 5: Lektion 2.3

©Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Observationsskema

Page 6: Lektion 2.3

©

Bevidsthedstilstande

• Vågen

Svarer på tiltale

Kan gå normalt omkring

• Omtåget

Virker fjern

Svarer rodet

Har svært ved at huske hvad der er sket

Bevæger sig usikkert

• Sovende

Svarer ikke på almindelig tiltale, men kan vækkes

Vil reagere hvis ruskes

• Bevidstløs

Ligger slap hen

Reagerer ikke på tiltale

Reagerer ikke på at blive rusket

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Page 7: Lektion 2.3

©

AVPU

• Alert (Vågen)• Voice (reagerer på tale)• Pain (reagerer på smertestimuli)• Unresponsive (reagerer ikke på smertestimuli)

• Reageres der ikke på Voice eller Pain er personen bevidstløs

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Page 8: Lektion 2.3

©Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Bevidsthedsniveau

Page 9: Lektion 2.3

©

Vejrtrækning

• Frekvens = antal gange den tilskadekomne trækker vejret pr. min.

• Voksne i hvile trækker vejret ca. 12 - 18 gange pr. min.• Spædbørn trækker vejret ca. 20 - 40 gange pr. min. • Da man selv delvis kan styre vejrtrækningen, må

tilskadekomne ikke vide hvornår man kontrollerer vejrtrækningen

• Formen på vejrtrækning noteres, er den normal, besværet, overfladisk, kraftig, svag, rallende, kogende, hvæsende?

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Page 10: Lektion 2.3

©Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Vejrtrækning

Page 11: Lektion 2.3

©

Puls

• Frekvens = antal pulsslag pr. min.• Voksne i hvile har ca. 60 - 80 slag pr. min.• Spædbørn har ca. 120 - 140 slag pr. min.• Pulsen måles med pege- og langefinger, bruges tommelfinger

er det ens egen puls man måler• Pulsen måles hvor arterierne ligger tæt på huden, oftest ved

håndleddet eller på halsen.• Det undersøges også om pulsen er normal, svag, kraftig,

regelmæssig eller uregelmæssig

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Page 12: Lektion 2.3

©Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Puls / Blodtryk

Page 13: Lektion 2.3

©

Blodtryk

• Blodtrykket fortæller noget om kredsløbes fuktion• Blodtrykket måles i millimeter kviksølvssøjle (mm Hg)• En voksen person har et normalt blodtryk på ca. 120/80• Det systoliske tryk (det høje) viser trykket i årerne når hjertet

trækker sig sammen • Det diastoliske tryk (det lave) viser trykket i årerne når hjertet

hviler mellem sammentrækningerne• Blodtrykket måles på overarmen i hjertehøjde• Tilskadekomne bør hvile 5 min. inden pulsens måles• Husk at spørge til tilskadekomnes normale blodtryk• Undlad overfor tilskadekomne at tolke på målingen

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Page 14: Lektion 2.3

©

Temperatur / Hud

Temperatur• Normal temperaturen ligger mellem 35,5 og 37,5°C• Temperaturen måles i kropsåbningerne, i samarittervagten

oftest i munden under tungen.• Der bruges altid engangshylstrer

Huden• Observer hudens farve, fugtighed og om den er varm eller

kold

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Page 15: Lektion 2.3

©Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Temperatur / Hud

Page 16: Lektion 2.3

©Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen

Pupiller

• Pupillerne er det sorte midt i øjet

• Undersøges med en pupillygte

• Skærm øjnene for skarp lys

Page 17: Lektion 2.3

©

Pupillerne

Normale pupiller

Uens pupillerSkade på CNS

Små pupillerMorfin / heroin

Store pupillerEcstasy / kokain / speed.

Page 18: Lektion 2.3

©

Lektion 2.3

Målet med denne lektion

• At I får indblik og forståelse for observationsmetoder så I bliver i stand til at bistå Teamleder med at udføre og dokumenter observationer

• At I kan undersøge og beskrive frie luftveje, vejrtrækningsfrekvens, bevidsthedsniveau, pulstælling, kapillærrespons, blodtryk, pupilreaktion og temperaturmåling

Johnnie Nørgaard LorenzenMona Dahl Andersen