Top Banner
LEHKÉ MATERIÁLY
25

LEHKÉ MATERIÁLY

Jan 17, 2016

Download

Documents

lotta

LEHKÉ MATERIÁLY. Lehké násypové materiály:. lehké (  d = 800 – 1500 kg.m -3 ) – popílek, stabilizát, elektrárenská struska, cihelný recyklát. velmi lehké (  d = 100 – 800 kg.m -3 ) – keramické kamenivo Liapor - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • LEHK MATERILY

 • Lehk nsypov materily: lehk (d = 800 1500 kg.m-3) poplek, stabilizt, elektrrensk struska, ciheln recyklt velmi lehk (d = 100 800 kg.m-3) keramick kamenivo Liapor (keramzit), pneumatiky, pnobeton, LECA extrmn lehk (d = 15 100 kg.m-3) polystyren

 • Lehk stavebn materily cenov srovnn:

 • typObjemov thakN.m-3GsPiblin cena$/m3EPS0,12-0,310,01-0,0335-65Pnobeton3,3-7,60,3-0,865-95Devn vlkna5,4-9,40,6-1,012-20Drcen pneumatiky5,9-8,80,6-0,920-30Liapor5,9-10,20,6-1,040-55Vysokopecn struska9,8-17,21,0-1,83-4Poplek 11-14,11,1-1,415-21

 • Lehk stavebn materily Liapor: vyroben expandovnm prodnch jl v rotanch pecch pi teplot 1100 - 1200C

  V R se vyrb ve Vintov z tetihornch cyprisovch jl

 • Lehk stavebn materily Liapor: fyzikln vlastnosti objemov hmotnost: objemov hmotnost = 300 600 kg.m-3 sypn hmotnost = 250 900 kg.m-3 specifick hmotnost = 2300 2600 kg.m-3 vlhkost: v uzavench silech je w do 1% hmotnosti oteven skldky w = 1 25%

 • Lehk stavebn materily Liapor: mechanick vlastnosti (SG-geotechnika): stlaitelnost (pi normlnm napt 50 125 kPa): frakce 1-4 mm je Edef > 50 MPa frakce 1-16mm resp. 4-8mm je Edef = 20 34 MPa frakce 8-16mm je Edef = 10 20 MPa smykov pevnost (SG-geotechnika): frakce 1-4, 4-8 a 1-16mm - ef > 40 frakce 8-16 mm - ef = 35 - 40

 • Lehk stavebn materily Liapor: pevnost v tlaku:

 • Lehk stavebn materily Liapor: Hutnn: lehk vibran desky (nejvhodnj) tk vlce s vysokm kontaktnm naptm zpsobuj drcen zrn hutnc pchy (nedoporuuje se) frakce: 0 2 mm, 0 4 mm, 2 4 mm, 4 8 mm, 8 16 mm

 • Lehk stavebn materily Liapor tepeln vodivost: souinitelem tepeln vodivosti = 0.11 0.13 W.m-2.K-1 lze omezit vliv mrazu na podlo vozovky

 • Lehk stavebn materily Liapor: trvanlivost: odolv kyselinm i zsadm ve vod je stabiln a neutrln naskavost:

 • Lehk stavebn materily polystyren (GEOFOAM):

 • GEOFOAMHistorie:1970 USA, Norsko1985 Japonsko2004 R (dlnice D1)

 • GEOFOAMHustota:10 100 kg.m-3Holavost:Kyslkov index OI = 18 holavOdolnost:Nen biologicky odbouratelnUV povrchov degradaceRozpout benzn, motorov naftaVliv na ivotn prosted:Nem negativn dopad

 • Lehk stavebn materily polystyren: vlastnosti: linern elastick chovn od 1 a do 2% plastick chovn od 10 do 20 % (viz obr.)EPS expandovan XPS - extrudovan

 • Zna 1: poten linern odezva

  Zna 2: plastick petven

  Zna 3: linern zpevovn

  Zna 4: nelinern zpevovnZvislost napt na petvoen (EPS; 21 kg.m-3; jednoos tlak)Korelan zvislost mezi Eti a hustotou EPSPoten tangenciln Youngv modul:Eti = 450 - 3000

 • Definice vznamnch hodnotCyklick zatovanCyklick zatovn:Je-li max,cykl e non pl a Eti konst

  Je-li max,cykl e pl a Eti klesPevnost v tlaku:c10 = 8,82 - 61,7

  Pozn: mn se s teplotou t

 • Reln zkoukyCreep:Reln zkouky

 • Aplikovateln pi c = 30 50 kPapoznmky: je-li 0 0.5% c lze zanedbat (0 = 0.5% odpovd =0.25c )

  je-li 0.5 0 1.0% c 1% (0 = 0.5% odpovd = 0.50c )

  je-li 0 1.0% c rychle narst (odpovd to = 0.75c )Creep Finledy rovnice:Creep vliv teploty:

 • vnitn (nen rozhodujc pro nvrh)

  vnj: EPS/EPS: = nx = n x tan(); = 0.5 0.7 tj. = 2735 (doporueno = 30)

  EPS/psek: = 2733 (obecn pro zeminy = 27)

  EPS/GC geomembrna ( = 52): EPS/geotextilie ( = 25)smyk:

 • Poisson:Je-li e 0.1

  = 0.0056 + 0.0024 (Japonsko)

  Je-li e 0.0

 • Lehk stavebn materily polystyren:

 • Lehk stavebn materily pneumatiky:velikost stic: frakce: 25 50 mm frakce: 100 200 mmobjemov hmotnost: dle zhutnn 322 725 kg.m-3Smykov parametry: hel vnitnho ten 20 soudrnost 10 kPaStlaitelnost (orientan hodnota): Youngv modul 1000 kPakoeficient filtrace: k = 1.5 15 cm.s-1

 • Lehk stavebn materily pneumatiky:

 • Lehk nsypov materily Pnobeton - vlastnosti:

  Objemov hmotnost . . . 300 900 kg.m-3pevnost . . . 0.3 3.0 MPaOdoln vi kyselinm, louhm, plsnm, ivoichm