Top Banner

of 13

LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

May 30, 2018

Download

Documents

Travnik
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  1/13

  LAV IMIR

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  2/13

  Tolstojeva zbirka Poslanikovih hadisa, tampana je uruskoj tampariji 'Posrednik' i objavljena je u oktobru1908. godine. Knjiica je nastala nakon to je Tolstoj

  izuavao rad indijskog islamskog mislioca

  Abdulaha es-Suhreverdija.

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  3/13

  Samo je Tolstoj imaoodvanosti da, u svojimDnevnicima i pismima,

  postavi pitanje svetosticrkve koja blagosilja

  vojsku, ulaguje se vlasti inovcu. Crkva ga je stoga

  izopila iz svoga svetogkrila, a budni pazitelji uSant Petesburgu

  'iskasapili' su njegovroman 'Usksrnue',

  izbacivi itava poglavlja.U pismu svetom Sinodu,koji ga je ekskomuniciraokao bezbonika, Tolstoj

  kae:

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  4/13

  "Poeo samtime to samvolio crkvuvie nego moj

  mir; zatim samvie voliokranstvonego crkvu,sada vie volimistinu nego svena svijetu."

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  5/13

  Stoga neiznenauju rijei

  Tolstoja - piscanajznaajnijihknjievnih djela svihvremena - kojimodgovara na dilemeJelene Vekilove,koja mu se obraa

  molbom da jesavjetuje u vezinjenih sinova kojiele prei na islam:

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  6/13

  to se tie davanja veeg znaaja islamu nego pravoslavnoj crkvi , ja sampunog srca saglasan tome. Koliko god to bilo udno rei, za mene je

  islam neuporedivo uzvieniji od hrianstva. Kad bi ovjek imao pravoizbora, svaki razuman pravoslavac i svaki ovjek, bez ikakve sumnje i

  nedoumice, prihvatio bi islam, jednog Allaha i Njegovog poslanika.Zato? Zato to s Trojstvom, tekom i nerazumljivom boanstvenou

  (Otac, Sin i Sveti Duh), s pretajanstvenom Marijom Anom, svecima,njihovim predstavljanjima i komplikovanim ceremonijama i ne bi moglo

  biti drugaije. Islam se izdigao iznad toliko iskvarenih vjerovanja koja su

  zauzela mjesto temeljnim vjerskim doktrinama i u jednom perioduprerasla u crkvena vjerovanja.

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  7/13

  Iz ostatka Tolstojeve korespodencije moe se utvrditi da je ono islamu izmeu ostalog uio od rusko-tatarski islamskihmisionara koji su pripadali sufijskom redu Nakibendija.

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  8/13

  Zbog svega ovoga, nije ni bitnoda li je tana pria Jelene

  Vakilove i drugih koji su netokasnije tvrdili da je Lav

  Nikolajevi Tolstoj umro i ukopankao musliman, premda je njegovgrob u Jasnoj Poljani okrenut na

  nain kako se muslimani

  ukopavaju i bez hrianskih jeobiljeja.

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  9/13

  U prepisci sa FatihomMurtazinom od 9.

  januara 1910. godine,Tolstoj je napisao:Vjera je lijepa i svakiovjek koji vjeruje treba

  traiti smisao ivota, davoli ljude'. Uz pismo muje poslao jednu maluknjiicu pod naslovom

  'Jedan hadis svaki dan,uz komentar 'ovemelodine rijeipotrebne su pripadniku

  svake vjere'.

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  10/13

  Nema nikakve sumnje u to daje Vjerovjesnik Muhammed

  jedan od najveih reformatoraovjeanstva. Pripada munajvea slava jer je onovjeanstvo uputio istinskom

  svijetlu, pravdi i miru, jer jesprijeio prolivanje neduneljudske krvi i tako otvorio putka napretku i civilizaciji.Ovo veliko djelo nije mogao

  izvesti niko drugi do ovjekkoji je imao nadnaravnu snagu,ovjek koji je dostojan svakogpotovanja, divljenja i panje.

  ( Lav Nikolajevic Tolstoj)

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  11/13

  Pred samu svoju smrt(1910. u svojoj 81.godini ivota Lav

  Tolstoj naputa kuu iumire na putu, nastanici Astapovo),

  odbaen ianatemiziran, pieprijatelju ovo pismo:

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  12/13

  "Bilo bi mi zadovoljstvo, kada bi vi bili iste vjere iubjeenja kao ja. Otkrili ste neto u mom ivotu. Bilokakav uspjeh u ivotu, bogatstvo, poasti, i hvala,

  nisu mi dati. Moji prijatelji, ak i porodica, suokrenuli glavu od mene. Neki liberali i estetiari -smatraju me ludakom ili slabog razuma kao Gogolja,drugi - revolucionari i radikali smatraju da sam

  mistiar, govornik, brbljivac, vladini ljudi mesmatraju opasnim, ortodoksi (pravoslavci) smatrajume avlom. Priznajemda mi je teko

  Prema tome, molim vas,gledajte na mene kao sljedbenika Muhammeda i bite sve uredu."

  (Pismo objavljeno: Clear Glade, april 1884.)

 • 8/14/2019 LAV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

  13/13

  Lav Nikolajevi Tolstoj

  28. VIII 1828. - 20.XI 1910.