Top Banner
LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) 2017 BERSAMA MENYERTAI KARNIVAL PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (KPTN) 2017 TARIKH : 18 19 Februari 2017 (Sabtu dan Ahad) LOKASI : Dewan Ilmu, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Karnival PSH 2017 dilaksanakan secara bersama Karnival Pendidikan Tinggi Negara 2017 (KPTN 2017) bagi peringkat Zon Mini telah diadakan di Dewan Ilmu, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) . Karnival ini telah berlangsung pada 18 19 Februari 2017 (Sabtu dan Ahad) dan dirasmikan oleh YBhg. Dato’ Profesor Dr Zul Azhar Zahid Jamal, Naib Canselor, UniMAP.
12

LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Feb 06, 2018

Download

Documents

Dang Thu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG

HAYAT (PSH) 2017 BERSAMA MENYERTAI KARNIVAL PENDIDIKAN

TINGGI NEGARA (KPTN) 2017

TARIKH : 18 – 19 Februari 2017 (Sabtu dan Ahad)

LOKASI : Dewan Ilmu, Kampus Pauh Putra,

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Karnival PSH 2017 dilaksanakan secara bersama Karnival Pendidikan Tinggi

Negara 2017 (KPTN 2017) bagi peringkat Zon Mini telah diadakan di Dewan

Ilmu, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Karnival ini

telah berlangsung pada 18 – 19 Februari 2017 (Sabtu dan Ahad) dan

dirasmikan oleh YBhg. Dato’ Profesor Dr Zul Azhar Zahid Jamal, Naib

Canselor, UniMAP.

Page 2: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Tarikh : 17 Februari 2017 (Jumaat) : Persiapan Sebelum Karnival

Pegawai yang bertugas :

Pegawai dari Unit Perancangan Modal Insan (PMI), BPPPD, KPT yang bertugas

untuk menyelaras dan memantau booth pameran PSH sepanjang Karnival PSH

2017 di Zon Mini, di UniMAP adalah ;

1. Puan Putri Harlinda binti Ibrahim

2. Puan Fairus Aini binti Pairan

Penginapan :

Penginapan yang disediakan oleh KPT untuk Pegawai Pempamer dari

Kementerian/Agensi/Institusi adalah di Hotel Seri Malaysia, Kangar Perlis.

Penginapan tersebut adalah untuk dua malam iaitu daftar masuk pada 17

Februari 2017 dan daftar keluar pada 19 Februari 2017.

Penyertaan booth pameran dari pembekal PSH :

Penyertaan booth dari Kementerian/Agensi/Institusi yang menawarkan Program

PSH bagi Karnival PSH 2017 secara bersama KPTN 2017 adalah terdiri

daripada;

1. Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

2. Pembangunan Sumber Manusia Berhad, Kementerian Sumber

Manusia (KSM)

3. Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)

4. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat

5. Universiti Teknologi MARA

6. Universiti Malaya

7. Universiti Teknologi Malaysia

Page 3: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

8. Universiti Sains Malaysia

9. Universiti Putra Malaysia

10. Universiti Pendidikan Sultan Idris

Persiapan booth :

Pegawai Pempamer dari Kementerian/Agensi/Institusi dibenarkan untuk

membuat persiapan dan menghias booth masing-masing di Dewan Ilmu,

Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) mulai jam 3.00 petang

hingga 8.00 malam.

Booth MQA :

Booth KSM :

Booth UMCCed :

Booth UTMSPACE :

Page 4: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Booth NATC, MOA :

Booth PPL UPSI :

Booth UPM-PSH :

Booth UITM-iNED :

Booth PPPJJ USM :

Booth JKM, KPWKM :

Page 5: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Tarikh : 18 - 19 Februari 2017 (Sabtu - Ahad) Karnival PSH 2017 bersama

KPTN 2017

Sebanyak 60 penyertaan booth dari pelbagai Kementerian/Agensi/Institusi

antaranya adalah Agensi Kelayakan Malaysia, Bank Simpanan Nasional,

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, Pembangunan Sumber

Manusia Berhad, Pusat Sains Negara, Jabatan Tenaga Manusia, Bahagian

Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia, 20 universiti

awam, Lembaga Teknologis Malaysia dan lain-lain.

Page 6: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,
Page 7: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Tentatif Program ;

Booth induk UniMAP ;

Page 8: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Booth induk Jabatan Pendidikan Politeknik dan Jabatan Pendidikan Kolej

Komuniti ;

(Sebelum sesi karnival)

Page 9: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Statistik jumlah pengunjung booth PSH sepanjang tempoh Karnival PSH (Zon

Mini) ;

Booth MQA : 400 orang pengunjung

Booth KSM : 2495 orang pengunjung

Booth UMCCed : 450 orang

pengunjung

Booth UTMSPACE : 500 orang

pengunjung

Page 10: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Booth NATC, MOA : 350 orang

pengunjung

Booth PPL UPSI : 350 orang

pengunjung

Booth UPM-PSH : 400 orang

pengunjung

Booth UITM-iNED : 600 orang

pengunjung

Page 11: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Booth PPPJJ USM : 501 orang

pengunjung

Booth JKM, KPWKM : 350 orang

pengunjung

Jumlah keseluruhan pengunjung booth bagi Karnival PSH 2017 Zon Mini di

UniMAP adalah seramai 6,396 orang pengunjung.

SYOR ATAU CADANGAN DIMASA HADAPAN

1. Booth pameran bagi kementerian/agensi/institusi yang menawarkan

Program PSH di tambah, sekurang-kurangnya 20 booth bagi setiap zon

karnival.

2. Booth pameran diperluaskan kepada kementerian/agensi/institusi yang

menawarkan Program PISH, terutamanya kepada Majlis Agama Islam

peringkat negeri.

3. Kementerian/agensi/institusi dicadangkan untuk mempamerkan bunting

yang mempunyai maklumat mengenai konsep reskilingl and upskilling,

Page 12: LAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL ... - · PDF fileLAPORAN RINGKAS PROGRAM KARNIVAL PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) ... Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia,

work-based-learning (WBL), MOOC dan lain-lain yang berkaitan dengan

program PSH. Antara booth PSH yang mempamerkan bunting mengenai

WBL dan reskilling and upskilling adalah PPPJJ, USM dan Pembangunan

Sumber Manusia Berhad, KSM.

4. Penginapan urusetia daripada Unit PMI, KPT dan Pegawai Pempamer dari

Kementerian/Agensi/Institusi ditaja untuk tiga hari iaitu Jumaat (daftar

masuk) hingga Isnin (daftar keluar) memandangkan acara program

karnival berlangsung selama dua hari dari jam 8.00 pagi hingga 6.00

petang.

Disediakan oleh :

PUTRI HARLINDA BINTI IBRAHIM, PSUK, PMI

FAIRUS AINI BINTI PAIRAN, PSUK, PMI

24 Februari 2017