Top Banner
1
13

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 100% laporan pencapaian piagam pelanggan pejabat daerah dan tanah melaka tengah tahun 2019 (september) bil bahagian/unit pencapaian 1 khidmat pengurusan

Mar 06, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 1

 • LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

  TAHUN 2019 (SEPTEMBER)

  BIL BAHAGIAN/UNIT PENCAPAIAN

  1 KHIDMAT PENGURUSAN 100%

  2 PEMBANGUNAN DAERAH 100%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH 89%

  3.1 PELUPUSAN 72%

  3.2 PEMBANGUNAN 99%

  3.3 PENDAFTARAN 99%

  3.4 HASIL 100%

  3.5 PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 76%

  JUMLAH PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN PDTMT

  PADA TAHUN 2019 (SEPTEMBER) IALAH – 96%

  2

 • 89%

  96% 96% 98% 96%

  80%85%90%95%

  100%

  2015 2016 2017 2018 2019

  Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan 3

 • 4

  BIL BAHAGIAN/UNIT JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS KESELURUHAN

  1 KHIDMAT PENGURUSAN

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100%

  2 PEMBANGUNAN DAERAH

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 100% - - - 97%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH

  98% 97% 96% 98% 91% 92% 89% 81% 89% - - - 94%

  3.1 PELUPUSAN 100% 100% 100% 100% 86% 91% 89% 65% 72% - - - 95%

  3.2 PEMBANGUNAN 100% 100% 100% 99% 96% 100% 99% 95% 99% - - - 99%

  3.3 PENDAFTARAN 99% 99% 99% 99% 99% 99.5% 99% 99% 99% - - - 99%

  3.4 HASIL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100%

  3.5 TEKNIKAL & PENGUATKUASAAN

  91% 84% 81% 91% 73% 69% 60% 47% 76% - - - 78%

  KESELURUHAN 99% 99% 99% 99% 97% 97% 88% 88% 96% - - - 96%

 • 5

  BIL BAHAGIAN/UNIT JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS KESELURUHA

  N

  1 KHIDMAT PENGURUSAN

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  2 PEMBANGUNAN DAERAH

  100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH

  96% 98% 98% 97% 93% 91% 92% 92% 93% 92% 92% 92% 94%

  3.1 PELUPUSAN 100% 100% 100% 100% 87% 79% 81% 82% 83% 83% 84% 83% 89%

  3.2 PEMBANGUNAN 100% 100% 100% 100% 92% 88% 85% 87% 89% 88% 88% 89% 92%

  3.3 PENDAFTARAN 95% 98% 98% 95% 95% 99% 98% 99% 99% 99% 97% 98% 97%

  3.4 HASIL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  3.5 TEKNIKAL & PENGUATKUASAAN

  87% 91% 95% 90% 91% 87% 94% 93% 92% 92% 92% 89% 91%

  KESELURUHAN 99% 99% 99% 99% 98% 95% 97% 97% 98% 97% 95% 97% 98%

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATAN /

  BAUCER /ADUAN JUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  % MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  1. Memastikan prestasi pengemaskinian

  Profil Peribadi dan Profil Perkhidmatan

  HRMIS mencapai sekurang-kurangnya

  99% dalam tempoh tiga (3) bulan.

  145 100% - - 145

  2. Memastikan penyediaan baucer bayaran,

  pesanan kerja dan bil-bil tuntutan dalam

  tempoh empat belas (14) hari bekerja. 696 100% - - 696

  3. Memastikan segala urusan perkhidmatan

  pengurusan majlis dan keraian

  dilaksanakan dengan sebaik mungkin

  dalam tempoh 2 minggu sebelum program

  / majlis dijalankan

  0 100% - - 0

  4. Memastikan aduan yang diterima diambil

  tindakan dalam tempoh lima belas (15)

  hari bekerja. 23 100% - -

  17 - Aduan Awam

  6 - e-Aduan

  6

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL JANJI MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERKHIDMATAN

  / BAUCER

  /ADUAN JUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  5. Memastikan aduan berkaitan ICT diberi

  dalam tempoh dua puluh empat (24) jam

  bekerja selepas diterima dan menyelesaikan

  aduan dalam tempoh lima (5) hari bekerja

  yang melibatkan perolehan alat ganti dan

  perkhidmatan pembekal.

  10 100% - - 10

  6. Kemudahan pinjaman peralatan dan akses

  ICT disediakan dalam tempoh tiga (3) hari

  bekerja selepas permohonan lengkap

  diterima, tertakluk kepada ketersediaan

  peralatan / perisian tersebut

  3 100% - - 3

  JUMLAH 100%

  7

 • BIL JANJI MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERUNTUKAN /

  BANTUAN/PROJEK

  JUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  1.

  Permohonan perbelanjaan

  peruntukan YB ADUN yang

  lengkap diterima diproses

  dalam tempoh 14 hari bekerja

  1282 100% - - 1282

  2.

  Pembayaran bantuan bencana

  alam dalam tempoh 7 hari dari

  tarikh bencana berlaku 8 100% - - 8

  3

  Projek Pembangunan

  dilaksanakan mengikut tempoh

  masa dan spesifikasi yang

  ditetapkan

  24 100% - - 24

  JUMLAH 100%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

  8

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PELUPUSAN TANAH

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATAN JUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  1 Permohonan Tanah Kerajaan

  (PTK)- 4 bulan 59 49% 62 51% 121

  2 Lesen Pendudukan Sementara

  (Selesai ke PTG) -4 bulan 31 37% 52 63% 83

  3 Permohonan Rizab (Selesai ke PTG)

  - 4 bulan 10 53% 9 47% 19

  4 Pengambilan Tanah 3(1)(a)

  - 4 bulan 3 100% 0 - 3

  5 Pengambilan Tanah 3(1)(b)/(c)

  - 4 bulan 11 92% 1 8% 12

  6 Tanah Adat Melaka (MCL)

  - 5 bulan 90 100% 0 - 90

  JUMLAH 72% 28% 9

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN TANAH

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATAN

  JUMLAH

  MENEPATI MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  1 Serah Beri milik Semula (SBMS) -

  4 bulan 19 100% - - 19

  2 Serah Sebahagian / Semua

  Tanah - 4 bulan 21 100% - - 21

  3 Kebenaran Pindahmilik /

  Mencagar / Memajak -1 bulan 1663 100% - - 1663

  4 Tukar Syarat Lain Kategori

  - 4 bulan 22 92% 2 8% 24

  5 Tukar Syarat Sama Kategori

  - 3 bulan 21 100% - - 21

  6 Pecah Sempadan Tukar Syarat

  Serentak - 4 bulan 23 100% - - 23

  7 Pecah Bahagian

  - 4 bulan 50 100% - - 50

  8 Penyatuan Tanah

  - 4 bulan 13 100% - - 13

  JUMLAH 99% 1% 10

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT PENDAFTARAN

  11

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  JUMLAH PERSERAHAN JUMLAH

  MENEPATI MASA % MENEPATI

  MASA JUMLAH TIDAK

  MENEPATI STANDARD

  % TIDAK MENEPATI STANDARD

  1. Pendaftaran Dokumen Urusniaga yang lengkap dan sempurna dalam

  tempoh 1 hari bekerja dari tarikh terima 786 99% 5 1% 791

  2. Pendaftaran Dokumen Bukan Urusniaga yang lengkap dan sempurna

  dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh terima 276 96% 11 4% 287

  3.

  3.1 Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan permohonan urusan Tanah

  dalam tempoh 3 hari bekerja 27 100% - - 27

  3.2 Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan kelulusan urusan Tanah

  dalam tempoh 3 hari bekerja 107 100% - - 107

  4. Permohonan Perintah Jual sehingga Siasatan Pertama dalam tempoh

  2 bulan 20 100% - - 20

  5. Pendaftaran Pindahmilik Tanah (14A) yang lengkap dan sempurna

  dalam tempoh (1) hari bekerja dari tarikh terima 365 99% 2 1% 367

  6. Permohonan Carian Kegunaan Rasmi oleh Agensi/Jabatan:

  i. 3 hari - < 10 hakmilik

  ii. 7 hari - > 10 hakmilik

  i. 200

  ii. tiada

  100%

  tiada - - 200

  JUMLAH 99% 1%

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT HASIL

  BIL JANJI PINDAAN

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERKHIDMATAN JUMLAH

  MENEPATI MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  1. Memastikan juruwang di kaunter menerima bayaran dan cetakan urusan cukai tanah dalam masa 10 minit bagi setiap transaksi tanpa sebarang pindaan pada bil

  806 100% 806

  2. Memastikan juruwang di kaunter menerima bayaran dan cetakan urusan perserahan beserta dokumen yang lengkap dalam masa 20 minit bagi setiap transaksi

  411 100% 411

  3. Memastikan kemaskini maklumat cukai dibuat dalam tempoh 20 minit (bergantung kepada permasalahan) bagi setiap transaksi 187 100% 187

  4.

  Memproses permohonan ansuran dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan sebelum diangkat untuk Kelulusan Pengarah Pejabat Tanah dan Galian

  9 100% - - 9

  5.

  Memproses permohonan rayuan setelah dokumen yang diterima lengkap seterusnya penyediaan risalat untuk diangkat ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dalam tempoh 21 hari bekerja sebelum diserahkan kepada Unit MMKN, PTG

  2 100% - - 2

  JUMLAH 100% -

  12

 • BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATAN JUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  1

  Menyelesaikan setiap urusan mengenai

  siasatan, laporan dan lain-lain urusan

  tanah dalam tempoh 7 hari bekerja

  daripada tarikh penerimaan fail

  ( tertakluk pada jumlah lot)

  129 74% 45 26% 174

  2

  Menyelesaikan tindakan untuk catatan

  (charting ) dan penyelesaian pelan hak

  milik sementara dalam tempoh masa 3

  hari bekerja daripada tarikh penerimaan

  fail.

  201 62% 122 38% 323

  3

  Menyediakan pelan untuk jualan kepada

  orang ramai dalam tempoh masa tidak

  melebihi 3 hari bekerja daripada tarikh

  pembelian.

  248 91% 22 9% 270

  JUMLAH 76% 24%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT PENGUATKUASAAN & TEKNIKAL

  13