Top Banner
1
76

Kozaldoor - Stell Door

Mar 21, 2016

ReportDownload

Documents

ugur-arkin

Samsun Organize Sanayii Bölgesi

 • 1

 • 2K a t a l o g i e r i s i n d e k i r n l e r z e r i n e b a s k e s n a s n d a o l u a b i l e c e k r e n k , d e s e n f a r k l l k l a r n d a n d o l a y o l u a b i l e ce k s k n t l a r d a KO Z A L D O O R s o r u m l u l u k ka b u l e t m e z . KO Z A L D O O R b u ka t a l o g i e r i s i n d e y e r a l a n h e r r n z e r i n d e n ce d e n h a b e r v e r m e k s i z i n h e r t r l d e i i k l i k ya p m a h a k k n a s a h i p t i r. K a t a l o g i e r i s i n d e y e r a l a n t m r n l e r d e k i a k s a m l a r m t e r i t e r c i h i n e g r e d e i e b i l m e k t e d i r. . .

 • 3

 • 4Firma faaliyetlerimizi belirtmi olduumuz kalite politikamz dorultusunda yrtmek.

  Gvenilirliiyle, Kalitesiyle ve Farkyla Sektrde bir dnya markas haline gelebilmek.

  Sektrde yaplan her yenilikte ve atlan her admda KOZALDOOR imzasnn olmas.

  Kaynaklarmz en etkin ekilde kullanarak, lke geliimine katk salamak.

  evreye duyarl, dk maliyetli, etik artlarda rekabet edebilir kalitede retim yapmak.

  Yenilik ve gelimelere ak, lke ekonomisine katkda bulunan nc bir kurulu olmaktr.

  MSYONUMUZ - VZ YONUMUZ

 • 5Mevcut retim potansiyelimizi verimli ve etkin bir ekilde kullanmak.Her geen gn retim kapasitesini arttrmak ve kaliteli rn zamannda teslim etmek.

  Stratejimizi belirlerken mteri istek ve beklentilerini dikkate almak.Tedarikilerimize ve mterilerimize zm orta olmak.

  Uygun zamanda ve zeminde srekli byme ve gelimeyi salamaktr.

  gvenlii ve ii saln en st dzeyde tutmak.Cokulu, zverili ve tam katlml ekip almasn srekli klmak.

  Tasarrufa nem vermek.Mteri memnuniyeti odakl almak.

  Srekli iyiletirmeyi, yenilikilii ve mspet ynde gelimeyi esas almak.Sosyal beklentilere nem vermek.

  Topluma katkda bulunan adil olarak tm faaliyetlerimizde NSANA ve DOAYA DEER VERMEKtir.

  KOZALDOOR Samsunda Kurulu EKNPEN PVC AKS. ML. LTD. T. kuruluudur...

  K ALTE POLTK AMIZ

  DEERLERMZ

 • 6SE

  RT

  FK

  ALA

  R

 • 7SE

  RT

  FK

  ALA

  R

 • 8N

  DE

  KL

  ER

  10 18 26 32

  ELEG

  AN

  CE

  AVA

  NTG

  ARD

  E

  LUXU

  RY

  OTT

  OM

  AN

 • 9N

  DE

  KLE

  R

  38 48 66 72

  NAT

  URE

  L

  GO

  LD

  AD

  VAN

  TAG

  E

  FIRE

  EXI

  T

 • 10

  ELE

  GA

  NC

  E

 • 11

  ELEGANCE

 • ELE

  GA

  NC

  E

  12ELG - 101

 • ELE

  GA

  NC

  E

  13

  ELG - 102

 • 14

  ELG - 103

  ELE

  GA

  NC

  E

 • 15

  ELG - 104

  ELE

  GA

  NC

  E

 • 16

  ELG - 105

  ELE

  GA

  NC

  E

 • 17

  ELG - 106

  ELE

  GA

  NC

  E

 • 18

  Avantgarde seri kaplar iin teknik detaylar:Sac aksam : Bu seri kaplarmzda kasalar 2mm kanatlarda 1.5 mm dkp sac kullanlacaktr. Kanat ilerinde 20mmx40mmx1mm kalnlnda profil iskelet oluturulup profil zerine iki tarafl olarak 1.5mm yekpare sac kaynak ile tutturulmaktadr. stee bal olarak kanat evresinde krom erceve veya alminyum erceve kullanlmaktadr. Kasa ilerinde kapal kilit kutular kullanlarak kilit milleri korunmaktadr. stee bal olarak sac kasa imalatlarda oval pervaz yaplr.Cam aksam : Kap kanatlarnda 10mm temperli cam kullanlacaktr.Gvenlik aksam : Standart olarak 2 adet kilit kullanlmaktadr. Alt kilit bilyeli barelli 5 anahtarl olup, st kilit cerman barelli 3 anahtarl olmaktadr.Aksesuar aksam : Aksesuar olarak 30cm boru kol, 2 adet barel koruyucu zrh, geni al drbn, rozetli kol ve gizli emniyet kiliti kullanlmaktadr.Yaltm aksam : Kap ilerinde ta yn kullanlmaktadr, kasa evresinde ses ve s yaltm iin 1. Snf kauuk veya epdm fitil kullanlmaktadr.Mentee aksam : Kap arl hesaplanarak 3 adet ayarlanabilir alyanl mentee kullanlmaktadr.Statik boya aksam : rnlerimiz 220 derecede frnlanarak boyanmaktadr.Ambalaj aksam : runlerimiz karton ambalaj ierisinde sevk edilmektedir. Kap ve ambalaj arasnda anmay ve izilmeyi nlemek amacyla 2mm ilte kullanlmaktadr. Aksesuarlar iin ayrca bir aksesuar kutusu oluturulup kap zerinde sevk edilmektedir.

 • AVANTGARDE

  19

 • AV

  AN

  TG

  AR

  DE

  20

  AVD - 201

 • AV

  AN

  TG

  AR

  DE

  21AVD - 202

 • 22

  AVD - 203

  AV

  AN

  TG

  AR

  DE

 • 23AVD - 204

  AV

  AN

  TG

  AR

  DE

 • 24

  AVD - 205

  AV

  AN

  TG

  AR

  DE

 • 25

  AVD - 206

  AVD - 207

  AV

  AN

  TG

  AR

  DE

 • 26

  Luxury kaplar iin teknik detaylar :Sac aksam : Bu seri kaplarmzda kasa ve kanatlarda 1.5 mm dkp sac kullanlacaktr. Kanat ilerinde 20mmx40mmx1mm kalnlnda profil iskelet oluturulup profil zerine ara sac 1mm yekpare sac kaynak ile tutturulmaktadr. stee bal olarak kanat evresinde krom erceve de kullanlmaktadr. Kasa ilerinde kapal kilit kutular kullanlarak kilit milleri korunmaktadr. stee bal olarak sac kasa imalatlarda oval pervaz yaplr.Ahsap aksam : Kap kanatlarnda 10mm Laminant kapl mdf kullanlmaktadr. Kanat n yz ahaplar desenli, arka yz ahaplar dz (desensiz) olmaktadr. Kasa kaplamal imalatlarda kasa ve pervazlarda 4mm mdf kullanlmaktadr. Kanatta mdf alttan geme sistemi ile monte edildiinden herhangi bir deformasyon durumunda deitirilebilme imkan salanmtr.Gvenlik aksam : Standart olarak 2 adet kilit kullanlmaktadr. Alt kilit bilyel barelli 5 anahtarl olup, st kilit cerman barelli 3 anahtarl olmaktadr.Aksesuar aksam : Aksesuar olarak byk hilal kol, 2 adet barel koruyucu zrh, mobax model tak tak, drbn, rozetli kol ve gizli emniyet kiliti kullanlmaktadr. Yaltm aksam : Kap ilerinde ta yn kullanlmaktadr, kasa evresinde ses ve s yaltm iin 1. Snf kauuk veya epdm fitil kullanlmaktadr.Mentee aksam : Kap arl hesaplanarak 3 adet yalanabilir mentee kullanlmaktadr.Statik boya aksam : rnlerimiz 220 derece de frnlanarak boyanmaktadr. stee bal olarak kanat zerindeki Laminat desenine uygun desenl boya yaplabilmektedir.Ambalaj aksam : rnlerimiz karton ambalaj ierisinde sevk edilmektedr. Kap ve ambalaj arasnda anmay ve izilmeyi nlemek amacyla 2mm ilte kullanlmaktadr. Aksesuarlar iin ayrca bir aksesuar kutusu oluturulup kap zerinde sevk edilmektedir.

 • LUXURY

  27

 • LU

  XU

  RY

  28

  LUX - 301

 • LU

  XU

  RY

  29

  LUX - 302

  LUX - 303

 • 30

  LUX - 304

  LU

  XU

  RY

 • 31

  LUX - 305

  LUX - 306

  LU

  XU

  RY

 • 32

  Ottoman kaplar iin teknik detaylar :Sac aksam : Bu seri kaplarmzda kasa ve kanatlarda 1.5 mm dkp sac kullanlacaktr. Kanat ilerinde 20mmx40mmx1mm kalnlnda profil iskelet oluturulup profil zerine ara sac 1mm yekpare sac kaynak ile tutturulmaktadr. stee bal olarak kanat evresinde krom ercevede kullanlmaktadr. Kasa ilerinde kapal kilit kutular kullanlarak kilit milleri korunmaktadr. stee bal olarak sac kasa imalatlarda oval pervaz yaplr.Ahsap aksam : Kap kanatlarnda 10mm doal ahap veya membran kapl mdf kullanlmaktadr. Kanat n yz ahaplar desenli, arka yz ahaplar dz (desensiz) olmaktadr. Kanat n yzlerinde 10mm MDF zerine desen ve model seeneklerine gre 10mm ve 6mm MDF ile kabartma modeller uygulanmaktadr. Kasa kaplamal imalatlar da kasa ve pervazlarda 4mm mdf kullanlmaktadr. Kanatta mdf alttan geme sistemi ile monte edildiinden herhangi bir deformasyon durumunda deitirilebilme imkan salanmtr.Gvenlik aksam : Standart olarak 2 adet klt kullanlmaktadr. Alt kilit bilyeli barelli 5 anahtarl olup, st kilit cerman barelli 3 anahtarl olmaktadr.Aksesuar aksam : Aksesuar olarak byk hilal kol, 2 adet barel koruyucu zrh, mobax model tak tak, drbn, rozetli kol ve gizli emniyet kiliti kullanlmaktadr.Yaltm aksam : Kap ilerinde ta yn kullanlmaktadr, kasa evresinde ses ve s yaltm iin 1. Snf kauuk veya epdm fitil kullanlmaktadr.Mentee aksam : Kap arl hesaplanarak 3 adet yalanabilir mentee kullanlmaktadr.Statik boya aksam : rnlerimiz 220 derece de frnlanarak boyanmaktadr. stege bal olarak kanat zerindeki kaplama desenine uygun desenli boya yaplabilmektedir.Ambalaj aksam : rnlerimiz karton ambalaj icerisinde sevk edilmektedir. Kap ve ambalaj arasnda anmay ve izilmeyi nlemek amacyla 2mm ilte kullanlmaktadr. Aksesuarlar iin ayrca bir aksesuar kutusu oluturulup kap zerinde sevk edilmektedir.

 • OT TOMAN

  33

 • OT

  TO

  MA

  N

  34

  OTM - 401

 • OT

  TO

  MA

  N

  35

  OTM - 402

 • 36

  OTM - 403

  OT

  TO

  MA

  N

 • 37

  OTM - 404

  OTM - 405

  OT

  TO

  MA

  N

 • 38

  Naturel kaplar iin teknik detaylar :Sac aksam : Bu seri kaplarmzda kasa ve kanatlarda 1.5 mm dkp sac kullanlacaktr. Kanat ilerinde 20mmx40mmx1mm kalnlnda profil iskelet oluturulup profil zerine ara sac 1mm yekpare sac kaynak ile tutturulmaktadr. stee bal olarak kanat evresinde krom ercevede kullanlmaktadr. Kasa ilerinde kapal kilit kutular kullanlarak kilit milleri korunmaktadr. stee bal olarak sac kasa imalatlarda oval pervaz yaplr.Ahsap aksam : Kap kanatlarnda 10mm doal ahap veya membran kapl mdf kullanlmaktadr. Ahap yzeylerde doal kaplamann zerine krom ve alminyum ta ile desen uygulamas da yaplabilir. Kanat n yz ahaplar desenli, arka yz ahaplar dz (desensiz) olmaktadr. Kasa kaplamal imalatlar da kasa ve pervazlarda 4mm mdf kullanlmaktadr. Kanatta mdf alttan geme sistemi ile monte edildiinden herhangi bir deformasyon durumunda deitirilebilme imkan salanmtr.Gvenlik aksam : Standart olarak 2 adet klt kullanlmaktadr. Alt kilit bilyeli barelli 5 anahtarl olup, st kilit cerman barelli 3 anahtarl olmaktadr.Aksesuar aksam : Aksesuar olarak byk hilal kol, 2 adet barel koruyucu zrh, mobax model tak tak, drbn, rozetli kol ve gizli emniyet kiliti kullanlmaktadr.Yaltm aksam : Kap ilerinde ta yn kullanlmaktadr, kasa evresinde ses ve s yaltm iin 1. Snf kauuk veya epdm fitil kullanlmaktadr.Mentee aksam : Kap arl hesaplanarak 3 adet yalanabilir mentee kullanlmaktadr.Statik boya aksam : rnlerimiz 220 derece de frnlanarak boyanmaktadr. stege bal olarak kanat zerindeki kaplama desenine uygun desenli boya yaplabilmektedir.Ambalaj aksam : rnlerimiz karton ambalaj icerisinde sevk edilmektedir. Kap ve ambalaj arasnda anmay ve izilmeyi nlemek amacyla 2mm ilte kullanlmaktadr. Aksesuarlar iin ayrca bir aksesuar kutusu oluturulup kap zerinde sevk edilmektedir.

 • NATUREL

  39

 • NA

  TU

  RE

  L

  40

  NTR - 501

 • NA

  TU

  RE

  L

  41

  NTR - 502

 • 42

  NTR - 503

  NA

  TU

  RE

  L

 • 43

  NTR - 504

  NA

  TU

  RE

  L

 • 44

  NTR - 505

  NA

  TU

  RE

  L

 • 45

  NTR - 506

  NA

  TU

  RE

  L

 • 46

  NTR - 507

  NA

  TU

  RE

  L

 • 47NTR - 508

  NA

  TU

  RE

  L

 • 48

  Gold kaplar iin teknik detaylar :Sac aksam : Bu seri kaplarmzda kasa ve kanatlarda 1.2 mm dkp sac kullanlacaktr. Kanat ilerinde 20mmx40mmx1mm kalnlnda profil iskelet oluturulup aralarna 10cmlik sac kuaklar denerek desteklenecektir. Kasa tipi tercihe bal olarak ayarl kasa, sabit kasa ve zel ll kasa olarak imal edilebilmektedir. Kasa ilerinde kapal kilit kutular kullanlarak kilit milleri korunmaktadr. stee bal olarak sac kasa imalatlarda oval pervaz yaplr.Ahap aksam : 10mm mdf kullanlmakta olup, bu mdf istee bal olarak ahap kaplamal, lam kaplamal yada film boyal olabilmektedir. Ahaplarmz kendi bunyemizde CNC tezgahlarda desenlendiinden renk ve desen seeneklerinde geni bir rn yelpazesi vardr.Gvenlik aksam : Standart olarak 3 anahtarl monoblok kilit kullanlmaktadr, st kilit olarak cermen barelli 3 anahtarl kilit kullanlmaktadr. Ayrca gizli emniyet kilidi de bulunmaktadr. Bunlarla birlikte mentee tarafnda 3 adet sabitleme pimi ve pim yuvalarda vardr.Aksesuar aksam : Aksesuar olarak byk hilal kol, 2 adet barel koruyucu zrh, kumru model tak tak, 50x75 drbn, kumru modeli rozetli kol kullanlmaktadr. Btn aksesuarlar saten renkte alminyumdur, istee bal olarak deitirilebilir.Yaltm aksam : Kap ilerinde izocam marka ta yn kullanlmaktadr, kasa evresinde ses ve s yaltm iin 1. Snf kauuk veya epdm fitil kullanlmaktadr.Mentee aksam : Kap arl hesaplanarak 3 adet yalanabilir mentee kullanlmaktadr.Statik boya aksam : rnlerimiz 220 derece de frnlanarak boyanmaktadr. stee bal olarak desenli boya yaplabilmektedir.Ambalaj aksam : rnlerimiz karton ambalaj ierisinde sevk edilmektedir. Aksesuarlar iin ayrca bir aksesuar kutusu oluturulup kap zerinde sevk edilmektedir.

 • GOLD

  49

 • GO

  LD

  50

  GLD - 601

 • GO

  LD

  51

  GLD - 602

  GLD - 603

 • 52

  GLD - 604

  GO

  LD

 • 53

  GLD - 605

  GLD - 606

  GO

  LD

 • 54GLD - 607

  GO

  LD

 • 55

  GLD - 608

  GLD - 609

  GO

  LD

 • 56

  GLD - 610

  GO

  LD

 • 57GLD - 611

  GLD - 612

  GO

  LD

 • 58

  GLD - 613

  GO

  LD

 • 59

  GLD - 614

  GLD - 615

  GO

  LD

 • 60

  GLD - 616

  GO

  LD

 • 61

  GLD - 617

  GLD - 618

  GO

  LD

 • 62

  GLD - 619

  GO

  LD

 • 63

  GLD - 620

  GLD - 621

  GO

  LD

 • 64

  GLD - 622

  GO

  LD

 • 65

  GLD - 623

  GLD - 624

  GO

  LD

 • 66

  Advantage kaplar iin teknik detaylar : Sac aksam : Bu seri kaplarmzda kasa ve kanatlarda 1.2 mm dkp sac kullanlacaktr. Kanat ilerinde 2 adet 1mm ara sktrma sac kullanlacaktr. Kasa tipi tercihe bal olarak ayarl kasa ve zel ll kasa olarak imal edilebilmektedir. Kasa ilerinde kapal kilit kutular kullanlarak kilit milleri korunmaktadr.Ahap aksam : 10mm mdf kullanlmakta olup, bu mdf istee bal olarak ahap kaplamal, lam kaplamal yada film boyal olabilmektedir. Ahaplarmz kendi bnyemizde CNC tezgahlarda desenlendiinden renk ve desen seeneklerinde geni bir rn yelpazesi vardr.Gvenlik aksam : Standart olarak 3 anahtarl monoblok kilit kullanlmaktadr, st kilit olarak cermen barelli 3 anahtarl kilit kullanlmaktadr. Bununla birlikte mentee tarafnda 3 adet sabitleme pimi ve pim yuvalarda vardr.Aksesuar aksam : Aksesuar olarak monoblok gmme seri kaplarda kk hilal kol, 2 adet barel koruyucu zrh, kumru model tak tak, 50x75 drbn, kumru modeli rozetli kol kullanlmaktadr. ivi kilit kaplarda ise barel koruyucu zrh yerine fiyam rozet kullanlacak, kumru modeli rozetli kol yerine yine kumru modeli aynal kol kullanlacaktr. Btn aksesuarlar saten renkte alminyumdur, istee bal olarak deitirilebilir.Yaltm aksam : Kasa evresinde ses ve s yaltm iin 1. Snf kauuk veya epdm fitil kullanlmaktadr.Mentee aksam : Kap arl hesaplanarak 3 adet 18lik yalanabilir mentee kullanlmaktadr.Statik boya aksam : rnlerimiz 220 derece de frnlanarak boyanmaktadr.Ambalaj aksam : rnlerimiz karton ambalaj ierisinde sevk edilmektedir. Aksesuarlar iin ayrca bir aksesuar kutusu oluturulup kap zerinde sevk edilmektedir.

 • ADVANTAGE

  67

 • AD

  VA

  NT

  AG

  E

  68

  EKO - 701

  EKO - 702

 • AD

  VA

  NT

  AG

  E

  69

  EKO - 703

  EKO - 704

  EKO - 705

 • 70

  EKO - 706

  EKO - 707

  AD

  VA

  NT

  AG

  E

 • 71

  EKO - 708

  EKO - 709

  EKO - 710

  AD

  VA

  NT

  AG

  E

 • 72

  Fire Exit kaplar iin teknik detaylar :Sac aksam : Bu seri kaplarmzda kasa ve kanatlarda 1.5 mm dkp sac kullanlacaktr. Kanat ilerinde 3 adet 10cm destek kua bulunmaktadr.Gvenlik aksam : stee bal olarak to, Hok veya Kale markal panik bar kullanlmaktadr. Ayrca yine istee bal olarak ieriden ama kolu ve otomatik kap kapama hidrolii imalatlar dahilindedir.Yaltm aksam : Kap ilerinde izocam marka ta yn kullanlmaktadr, kasa evresinde ses, s ve duman yaltm iin yanmay geciktirici 1. Snf fitil kullanlmaktadr.Mentee aksam : Kap arl hesaplanarak 3 adet yalanabilir mentee kullanlmaktadr.Statik boya aksam : rnlerimiz 220 derece de frnlanarak boyanmaktadr.Ambalaj aksam : rnlerimiz karton ambalaj ierisinde sevk edilmektedir.

 • FIRE EXIT

  73

 • FIR

  E E

  XIT

  74

  YNG - 801 YNG - 802

 • FIR

  E E

  XIT

  75

  YNG - 803

  K ap H idrol ii

  Panik Bar

  R E N K S E E N E K L E R

  Yangn k K aps

  Si l indir

  K sm el ik , S iyah renk l i a lev almaz k ap kolu

 • 76

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.