Top Banner
1 Kovové letecké konstrukce část 1 Materiály podle podkladů autorů Hans-Jürgen Schmidt, Bianka Schmidt-Brandecker AeroStruc – Aeronautical Engineering Vladivoj Otšenášek – SVÚM Praha upravil Milan Růžička
116

Kovové letecké konstrukce část 1 Materiály

Jan 01, 2016

Download

Documents

winter-myers

Kovové letecké konstrukce část 1 Materiály. podle podkladů autorů Hans-Jürgen Schmidt, Bianka Schmidt-Brandecker AeroStruc – Aeronautical Engineering Vladivoj Otšenášek – SVÚM Praha upravil Milan Růžička. Úvod. Vazby ovlivňující vlastnosti a vývoj materiálů. STRUKTURA. POUŽITÍ. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • *

  Kovov leteck konstrukcest 1Materilypodle podklad autor Hans-Jrgen Schmidt, Bianka Schmidt-BrandeckerAeroStruc Aeronautical EngineeringVladivoj Otenek SVM Praha

  upravil Milan Rika

 • *vodSTRUKTURACHEMICK SLOENVLASTNOSTIVROBNTECHNOLOGIEPOUITAPLIKANTECHNOLOGIEVazby ovlivujc vlastnosti a vvoj materil

 • *vodMaterilyKovovNekovovSlitiny elezaOstatn slitinySyntetickProdnOcel, litiny,... (r 7,9 g/cm)Lehk kovy (r < 5,0 g/cm)Tk kovy (r > 5,0 g/cm)Kompozity (CFRP), keramika, ...Devo, ke, ...Li (0,5)Mg (1,7) Al (2,7) Ti (4,5)Cu (9,0) Pb (11,3) Pt (21,4) Os (22,5)Hybridn materilysticov kompozity (SiC or Al2O3 + Al alloy)Vlkny vyztuen kovy (Glare: fiberglass + Al)Klasifikace materil

 • *vodPodl rznch typ materil v dopravnch letadlech

 • *Pehled typ slitinSlitiny hlinkuAlZnMgCuMnSiAl-CuAl-Cu-MgAl-Mg-SiAl-Zn-MgAl-Zn-Mg-CuAl-SiAl-Si-CuAl-MgAl-Mnstrnut slitinylit slitinyvytvrzovan slitiny

 • *Znaen tvench slitin hlinku podle pvodnch norem SNRozdlen slitin hlinku a jejich znaen

 • *Rozdlen slitin hlinku a jejich znaenZnaen tvench slitin hlinku podle International Aluminium Association (AA)

  Oznaen slitinyHlavn legujc prvekTypick pedstavitel1XXXistota Al>99,00%10502XXXCu20243XXXMn31034XXXSi40025XXXMg57546XXXMg a Si60617XXXZn70758XXXOstatn prvky (nap. Li)80909XXXspeciln zpracovn, nap. prkov metalurgie-

 • *Rozdlen slitin hlinku a jejich znaenO - hanF - zvrobyH - deforman zpevnnHXX-odlien stupn deformanho zpevnnW - po rozpoutcm hn (nestabiln stav)T - tepeln zpracovanT1XXX - ochlazen ze zven teploty tven a pirozen strnutT2XXX - ochlazen ze zven teploty tven, tven za studena a pirozen strnutT3XXX po rozpoutcm hn, tven za studena a pirozenm strnutT4XXX - po rozpoutcm hn a pirozenm strnutT5XXX - ochlazen ze zven teploty tven a umle strnutT6XXX - po rozpoutcm hn a umlm strnutT7XXX - po rozpoutcm hn a pestrnut / stabilizaciT8XXX - po rozpoutcm hn, tven za studena a umlm strnutT9XXX - po rozpoutcm hn umlm strnut a tven za studena

  SN EN 573-1: Hlink a slitiny hlinku st 1:seln oznaovnZnaen tvench slitin hlinku podle International Aluminium Association (AA)

 • *1) Slitiny tven 2) Slitiny slvrensk Al-Si, Al-Mg vytvrditeln Al-Cu, Al-Mg-Si Al-Zn nevytvrditeln Al-Mg, Al-Mn Al-Si 3) PM slitiny (prkov metalurgie) 4) KKM (Kompozity s kovovou matric) 5) Sdruen materily (ARALL, GLARE)Rozdlen slitin hlinku a jejich znaen

 • *Tepeln zpracovnHomogenizan (vysokoteplotn) hn

  Odstrann vnitnch pnut

  hn na mkko

  Rozpoutc hn a vytvrzen

  Opakovan tepeln zpracovn u vrobce letadel- z dvodu nedostatench vlastnost- z provoznch dvod (deformace za studena, napklad ohyb nebo prosazen)

 • *Tepeln zpracovn Rozpoutc hn Homogenizan hn hn na mkko Uml strnut

 • *Tepeln zpracovnPoznmky

  Vhodnou volbou parametr strnut lze zskat rzn kombinace vlastnost. Pro zskn vhodnch vlastnost lze napklad uml strnut provst dvoustupov (napklad u nkterch slitin 7XXX), nebo ho lze provdt pi tvec operaci (creep ageing). Proces strnut me bt vrazn ovlivnn plastickou deformac po rozpoutcm hn. U slitin, kter strnou pirozen (2024) lze proces strnut zastavit (pozdret) umstnm do mrazcho boxu (-18C). Pro omezen vnitnch pnut po rozpoutcm hn je vhodn (zvlt u hmotnch kus) ochlazovat vrobek bu do tepl nebo vrouc vody, nebo lze pout jinho chladcho mdia (glykol). Pro pouit glykolu jako chladcho mdia je nutn dodret takov podmnky, kter zaru e rychlost ochlazovn v celm objemu materilu probhne nadkritickou rychlost.

 • * Tven slitiny typu Al-Cu ady 2XXX(duraly) AA2024 (AlCu4Mg1)Vytvrzovateln slitinyAA2024

  T3: Rozpoutc hn 495C, voda 25-35C, tven za studena, pirozen strnut (4 dny)

  T4:Rozpoutc hn 495C, voda 25-35C, pirozen strnut (4 dny) tepeln zpracovn u odbratele

  T8: Rozpoutc hn 495C, voda 25-35C, tven za studena, uml strnut 190C/12h

 • *Tven slitiny Al-Zn ady 7XXX - AA7075 (AlZn6MgCu)Vytvrzovateln slitinyAA7075Rozpoutc hn 475C, voda Pirozen strnut - nepouv seUml strnut (120C/24 hod) T6 (115C/5 hod +165C/15 hod) T73 (115C/5 hod +165C/15 hod) T76Ve stavu T6 m slitina maximln pevnost ale patnou korozn odolnost.

  Pestrnut na stavy T7X vedou sice ke zhoren pevnosti ale ke zlepen korozn odolnosti. Ve vvoji jsou dal postupy tepelnho zpracovn.

 • *Slvrensk slitina A357 T61 (AlSi7Mg) Vstup do motoru700 mm Vstupn dvee Airbus Vytvrzovateln slitinyRozpoutc hn 538C/10h, voda 65-100C, uml strnut 120C/8h+154C/8h

 • *Pklady pouit typ materilA320

 • *Pklady pouit typ materilA320 forward fuselage

 • *Pklady pouit typ materilWelded lower fuselage panelsCFRP pressure bulkheadUpper/side fuselage skin in GLARECenter wing box in CRFPUpper deck floor beams in CRFPTailcone Fwd in CRFPFin box & rudder, horizontal tail plane box & elevators with monolithic CFRPAdvanced aluminum alloys for wing coversThermoplastic fixed leading edgeA380-800 structural materials share60136013GLARE252420247xxxGLARE

 • *Pklady pouit typ materilCivoln letounyWelded partsSheetT6Al-Mg-Si-CuAA 6013Welded partsSheet, plates, forgings, extrusions, tubes, rodsT6Al-Mg-SiAA 6061Sheet are clad with7072 alloySheet, plates, forgings, extrusions, rodsT6, T79, T76, T74, T73Al-Zn-MgAA 7075, 7175, 7475, 7010, 7050, 7055, 7150, 7349High temperaturesSheetT6/T8Al-Cu-MgAA 2618Damage toleranceSheetT3/T4Al-Cu-MgAA 2524Sheet are clad with1230 alloySheet, thin plates, extrusions, tubesT3/T4Al-Cu-MgAA 2024Wrought alloysComplex geometrySand and investment castingsT6Al-Si-MgA 357Casting alloysPlechyT66013, 6056Svaovan dlyT6Al-Mg-Si6061, 6110AT6, T79, T76, T74, T73Al-Zn-Mg7075, 7175, 7475, 7010, 7040 7050, 7055, 70857150, 7349, 7449pro vysok teplotyPlechyT6/T8Al-Cu-Mg2618Damage tolerancePlechyT3/T4Al-Cu-Mg2524T3/T4Al-Cu-Mg2024Tven slitinyRzn tvaryodlvn do pskuT6Al-Si-MgA 357slvrensk slitinaPlechy, desky, vlisky, trubkyPlechy pltovny slitinou 1230Plechy,desky, trubky, tye, vliskyAl-Mg-Si-CuPlechy,desky, trubky, tyePlechy pltovny slitinou 7072Svaovan dly

 • *Volba materiluMaterialStatick pevnostnavov p.(do iniciace)Lomov hou.Tuhost (E - modulMr. hmotnostVrobn nkladyCenaCorozn odolnost(stress-corrosion cracking )navov odolnost(Iniciace/propace trhlin)drba opravy inspekn prohldkyhlediska provozuhlediska nvrhunavov p.en trhlinDamage toleranceTechnick poadavky

 • *Volba materiluTechnical aspectsHlavn trendySouasnostDveV budoucnuZvyovn pevnostiLeh slitinyZvyovn korozn odolnostiSniovn vrobnch nkladZvyovn DT odolnosti

 • *Volba materiluMat. pro statick zatenVysokopevnostn slitiny (Rm, Rp0,2)7XXX7010 T6XXXtlustostnn dly7075 T6XXXtenkostnn dlyTepeln pravy srovnno podle pevnosti (od max k min):7XXX T76, T74 and T73kompromis pevnost/korozn odolnost 7XXX T76 or T74nejlep pro smykov napt 7XXX T6 or T76Vysokomodulov (ET, EC) Al-Li alloys nap.2024 T3XXX desky, plechy, vkovky7149 T76 vliskySlitiny s vysokou mez kluzu v tlaku (Rc0,2)7149 T76 vlisky7055/7150 T77XX desky, plechy, vkovky7010 T6XX desky, plechy, vkovky7075 T6XX desky, plechy, vkovky

 • *Mat. pro navov zatenKompromis nava/ en / houevnatost2024 T3XXX desky, plechy, vkovky7475 T73XX desky, plechy6013 T6 HDT desky, plechyKorozn odolnost:Nejlep7XXX T732024 T3(krom vkovk)6XXX(krom 6013)Nejhor7XXX T6XXX 2024 T351(koroze pod naptm)Tvitelnost, svaitelnost:Nejlep5XXX6XXXVolba materilu

 • *Volba materilu2XXX (Al-Cu) :Vborn houevnatostDobr odolnost navNzk rychlost en trhlin vhodn pro aplikace DT pi tahovm zatenNchylnost k vrstevnat korozi pltovn povrchTypick aplikace:Potahy a podlnky doln sti kdelPotahy trupu a podlnkyPevn nbn hranySloty

  Charakteristiky a pouit slitinVrstevnat koroze

 • *Volba materilu7XXX (Al-Zn)Vy pevnost ne 2XXXNi houevnatost ne 2XXXPomal en trhlin pouit jako vysopevnostn materil pro tahov i tlakov oblasti zatenPouit:Potahy a podlnky horn sti kdelNosnky a ebraPodlnky a pepky trupuNosnky smrovek (ale A340-500/600 = CFRP)Klapky a jejich drhyLyiny sedaekPnky, vzpryCharakteristiky a pouit slitin

 • * log(da/dN)(mm/cykl)10-32024 T3 clad7475 T75110-410-5Volba materilu2024 T42 clad2524 T3 clad2524 T42 clad7050 T74517040 T74517475 T73517055 T77517449 T7651PlechyobrobkyPorovnn odolnosti rstu trhlinypro K = 20 MPam, R = 0.1 and T-L smr

 • * Volba materiluKc/Kc20241,000,80,60,40,21,22024 T3 clad7475 T7512024 T42 clad2524 T3 clad2524 T42 clad7050 T74517040 T74517475 T73517055 T77517449 T765110203040KIcMPamPorovnn lomov houevnatistiKc/Kc2024 pro plechy, KIC pro obrobky, T-L direction

 • *Vliv nehomogenn deformace na strukturu a vlastnostilisovnVrobn deformace kovnvlcovnDeformace u odbrateletvarovnTMZpovrchov pravyVliv technologi na vlastnosti

 • *Schma technologie vroby vlisk zvytvrzovateln slitiny hlinku Vliv technologi na vlastnosti

 • *Lisovn PMNEPMVliv technologi na vlastnosti

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *ustlen stavkonec epusloit vlisekep: AlCu4Mg1Vloky: AlMg3Lisovn tok materilu lisovac matricVliv technologi na vlastnosti

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Nehomogenita mechanickch vlastnost vliskVliv technologi na vlastnosti

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Nehomogenita a anizotropie vlastnost

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Nehomogenita a anizotropie vlastnostBodov odhad distribun funkce pomoc uspodanho nhodnho vbru{N1 N2 Nn}Hodnota distribun funkce F(Ni)Odhady distribun funkce pomoc vztahPevzato z: Jaap Shijve Fatigue of Structures F(Ni)= i/(n+1)F(Ni)= (i-0,5)/nF(Ni)= (3i-1)/(3n+1)

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Bze BBze AAA7475-T73Nehomogenita a anizotropie vlastnostData: A=99% spolehlivost / 95% confidence Data B =90% / 95%

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Korozn praskn (Stress Corrosion Cracking) Korozn praskn je jev, ke ktermu dochz pi souasnm psoben tahovch napt a koroznho prosted. Jedn se o jev obtn kontrolovateln a pedvdateln. Proto je nutn prevence. Odolnost vi SCC je proto jednm z dleitch parametr pi nvrhu materil pro konstrukn ely. K poruchm vlivem SCC me dochzet i v ppadech, kdy materil nen zatovn (napklad pi skladovn nebo pi peprav).Tahov pnut mohou bt vnesena do materilu rznmi mechanismy: pi vrob (kovn, vlcovn, lisovn, jakkoliv deformace za studena), pi deformaci u uivatele, pi monti, pi spojovn (svaovn, ntovn) a pi obrbn.Vliv technologi na vlastnosti

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Korozn praskn (SCC) SCC je komplexn jev kter je ovlivnn soubn psobcmi koroznmi, mechanickmi a metalurgickmi faktory. Charakteristick pro vskyt a sledovn SCC jsou obtn definovateln vlivy prosted, neznalosti v rozdlen tahovch napt, neznalosti v v mechanismech vzniku a en SCC trhlin a obtn definovateln vliv teploty. Z tchto dvod vyplv obtn kontrola tohoto typu poruen. Proto je zsadn prevence.Pi prevenci s ohledem na SCC je proto rozhodujc:volba vhodn slitiny pro dan umstn v konstrukci, volba takovch technologickch operac, kter minimalizuj vnitn pnut, minimalizace konstruknch vliv a navrhovat takov konstrukn een, kter zohleduje strukturu materilu (anizotropie struktury - tlust desky, ST orientace)Vliv technologi na vlastnosti

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Korozn praskn (SCC) Vlcovan deska ze slitiny AA7075STLTLR p0,2Vliv technologi na vlastnosti

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Rozdlen vybranch slitin hlinku podle odolnosti vi SCC do t skupin (podle ESA ECSS-Q-70-36).Vliv technologi na vlastnostiKorozn praskn (SCC)

  Skupina IVysok odolnostSkupina II: Stedn odolnostSkupina III: Nzk odolnost2024-T8, tye2219-T6, T82024-T8, 2124-T8desky2011-T3, T42024-T3, T4 7049, 7149, 7050,7075,7475 Ve v T737049, 7050, 7075, 7175, 7475, 7178Ve v T767075, 7175, 7079, 7178, 7475 Ve v T66XXX vechny stavy1420, 1421 (AlLi)80901441, 1460A356.0, A357.0

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Slitina 7075 T6 (AlZn6MgCu) Nboj jzdnho kola Korozn praskn (SCC) Vliv technologi na vlastnosti

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • * Nboj kola Korozn st lomuStatick st lomuKorozn st lomuStatick st lomuVkovekVlisekKorozn praskn (SCC)

  Damage Tolerance - Methods and Application, DTMA 2011

 • *Vlastnosti slitinPorovnn slitin 2024 a 2524Chemick sloenAluminum alloys 2xxx

  Slit.Procenta zastoupen prvkSiFeCuMnMgCrZnTiZrOst.20240.50.53.8 4.90.3 0.91.2 1.80.10.250.150.20.225240.060.124.0 4.50.45 0.71.2 1.60.050.150.10-0.2

 • *Vlastnosti slitinPopis:Slitina 2024 s pravou T3xxx je nejvhodnj kompromis pro navu, en trhliny a odolnost kehkmu lomu.hustota materilu r = 2.80 g/cm3.Korozn odolnost: 2024 T3 dobr.Mlo by se zamezit trvalmu namhn u slit. 2024 T351 me vst k mezikrystalick korozi a trhlinm korozn praskn.Al slit. 2024

 • *Vlastnosti slitinSlit. 2024 T3/T351/T42, pltovan plechData: A=99% spolehlivost / 95% confidence Data B =90% / 95% cDataS = minimln dosahovan hodnotydle dan specifikace

 • *Vlastnosti slitinSlit. 2024 T3/T351/T42, pltovan plechKt = 2.5Pravdpodobnost poruchy: P=50 %

 • *Vlastnosti slitinPopis:Al slit. 2524 m shodn mater. vlastnosti jako 2024, kromen trhliny m ni rychlost enlomov houevnatos je o 20 procent vy ne 2024hustota materilu r = 2.80 g/cm3.

  Pouit: 2524 se uv tam, kde se dve uvala slit. 2024, avak kde je vyadovna vy odolnost proti en trhliny nebo vy lom. houevnatost.Korozn odolnost:jako 2024Slitina 2524

 • *Vlastnosti slitinSlit. 2524 T3/T351, pltovan plechspeciln povrch. prava

 • *Vlastnosti slitinSlit. 2524 T42, plt. plech- spec. povrch. prava

 • *Vlastnosti slitin20242524da/dn(mm/cykl)K (MPam)Porovnn en trhlin 2024 / 2524 T3/T351 plechR = 0.1

  Diagramm3

  0.00008292880.0000682051

  0.00094450190.0006028313

  0.00420102870.0022939393

  0.01292516250.0062621315

  0.03315521560.0144663554

  0.07801933490.0306764544

  0.18162232520.0632041026

  0.4669650760.134705279

  2024 Airbus 2008

  2524 Airbus 2008

  L-T 2024 + 2524

  2024 alt2024 neu2524 Airbus for new method

  mm/cyclemm/cyclemm/cycle

  10316.22776601680.00006593890.00008292886.82E-05

  20632.45553203370.00052539640.00094450196.03E-04

  30948.68329805050.00202913020.00420102872.29E-03

  401264.91106406740.0062347510.01292516256.26E-03

  501581.13883008420.01940511340.03315521561.45E-02

  601897.3665961010.1072120820.07801933493.07E-02

  702213.5943621179-0.11804528950.18162232526.32E-02

  802529.8221281347-0.0620970890.4669650761.35E-01

  L-T 2024 + 2524

  2024 Airbus 2008

  2524 Airbus 2008

  T-L 2024 + 2524

  2024 alt2024 neu2524 Airbus for new method2524-T3 Alcoa 31.03.06

  da/dnda/dnda/dnda/dn

  mm/cyclemm/cyclemm/cyclemm/cycle

  10316.22776601680.00006593890.00008292886.82E-051.30E-04

  20632.45553203370.00052539640.00094450196.03E-045.00E-04

  30948.68329805050.00202913020.00420102872.29E-031.50E-03

  401264.91106406740.0062347510.01292516256.26E-035.00E-03

  501581.13883008420.01940511340.03315521561.45E-021.40E-02

  601897.3665961010.1072120820.07801933493.07E-024.00E-02

  702213.5943621179-0.11804528950.18162232526.32E-021.00E-01

  802529.8221281347-0.0620970890.4669650761.35E-012.50E-01

  T-L 2024 + 2524

  2024 Airbus 2008

  2524 Airbus 2008

  Tabelle2

  Tabelle3

 • *Vlastnosti slitin7075, 7475, 7010, 7050, 7150, 7055 a 7349:Slitiny 7xxx

  SlitProcent SiFeCuMnMgCrZnTiZrothers70750.40.51.22.00.32.12.90.180.285.15.60.20.25(Ti+Zr)74750.100.121.21.90.061.92.60.180.255.26.20.06-0.1570100.120.151.22.00.12.12.60.055.76.770500.120.152.02.60.11.92.60.045.76.70.060.080.150.1571500.10.152.02.60.051.82.30.047.68.40.60.080.150.1570550.100.152.02.60.051.82.30.047.68.40.060.080.250.1573490.120.151.42.10.21.82.70.100.227.58.70.250.15

 • *Vlastnosti slitinSrovnn slitin 7xxxoznaen: +...+++ dobr...excelent o uspokojiv - nevhodn!

  RmnavaenHou.Korozn odolnostk. prasknPozn.7075T6++O-O--SCC pro smr ST, citlivost na vrstevnatou korozi,aplikace na nov konstrukce nen povolena7075T73+O+++++Do tloutk max.100 mm7475T76++++++++Snen obsah obsah Fe- a Si,- to zvyuje odolnost pro aplikace damage tolerance7010/7050T74++++++++ Poit pro tlouky > 80 mm 7150T76+++++++Vysok pevnost a houevnatost pro tlouky nad >150 mm7055T76++++++++Snen obsah obsah Fe- a Si,-Necitliv na zpsob ochlazovn vysok pevnost7349T76+++O++Necitliv na zpsob ochlazovn velmi vysok pevnost

 • *Vlastnosti slitinSlitina 7075 T6/T76 pltovan plech

 • *Vlastnosti slitinSlit. 7075 T6 plt. plechKt = 2.0P=50 %

 • *Vlastnosti slitinSlit. 7475 T61/T761 plt. plech

 • *Vlastnosti slitinSlit. 7475 T761 plt. plechKt = 2.5P=50 %

 • *Vlastnosti slitinSlit. 7010 T7451 nepltovan plech

 • *Vlastnosti slitinSlit. 7050 T7451 neplt. plech

 • *Vlastnosti slitinSlit. 7050 T7451 neplt. plechKt = 2.5P=50 %

 • *Vlastnosti slitinSlit. 7150 T6151/T7751 neplt. plech

 • *Vlastnosti slitinSlit. 7349/7055 T76511, vlisky

 • *Vhody slit. 6013 T6 vs. 2024 T3svaitelnosttvarovatelnost pi zprac. T4stajn cenaSlit. 6013Tooling for skin fixingLaser beam 2Sensor joint monitoringLaser beam 1Skin panel and stringersvaovn podlnkPlasma analysisvy mez kluzuvy lom. houevnatostni rychlost en trhlin3 % ni hustotaVlastnosti slitin

 • *Slitina 6013/6056/6156 T62 pltovan plechVlastnosti slitin

 • * Pednosti: Snen hmotnosti od 15 do 30%, Odolnost proti proraen Vborn odolnost pi poru Vborn odolnost pi deru blesku Zven odolnost proti en trhlinyNevhody:- Cena- Ni plasticita- Vt anizotropie Vrstven kompozitn materily typu ARALL a GLARE Souasn trendy ve vvoji slitin hlinku pro letectv

 • * A380-celkem 500m2 Vrstven kompozitn materily GLARE Souasn trendy ve vvoji slitin hlinku pro letectv

 • * V civilnm letectv je teba plnit hlavn lnky pedpisFAR 25.603 MaterialsThe suitability and durability of materials used for parts, the failure of which could adversely affect safety, must (a) Be established on the basis of experience or tests; (b) Conform to approved specifications (c) Take into account the effects of environmental conditions .FAR 25.605 Fabrication methods (a) The methods of fabrication used must produce a consistently sound structure. . (b) Each new aircraft fabrication method must be substantiated by a test program.FAR 25.613 Material strength properties and material design values (a) Material strength properties must be based on enough tests (b) Material design values must be chosen to minimize the probability of structural failures due to material variability. Aplikovatelnost materil

 • * Databze datpouv se Metallic Materials Properties Development and Standardization (MMPDS) Handbook (dve MIL-Hdbk. 5)Dostupnost dat

 • *

  Kovov leteck konstrukcest 2Navrhovn dle Damage Tolerancepodle podklad autor Hans-Jrgen Schmidt, Bianka Schmidt-BrandeckerAeroStruc Aeronautical EngineeringVladivoj Otenek SVM Praha

  upravil Milan Rika

 • *Zastoupen pin navovch poruch*Sampath, S.G. and Simpson, D.: Airframe Inspection Reliability Under Field/Depot Conditions, Terms of Reference of AGARD Structures and Materials Panel Proposed Activity SC.77, October 1995.

  Graf1

  31

  18

  16

  12

  23

  Chybn nvrh sousti

  List1

  patn kvalita ntovch otvor31Kdlo42

  Neznm piny18Trup44

  Chybn nvrh sousti16Ocasn plochy3

  Korozn dlky a pokozen12Gondoly11

  Vnitni vada v materilu23Podvozek14

  List1

  Chybn nvrh sousti

  List2

  List3

 • *Lokalizace vskytu poruch*Sampath, S.G. and Simpson, D.: Airframe Inspection Reliability Under Field/Depot Conditions, Terms of Reference of AGARD Structures and Materials Panel Proposed Activity SC.77, October 1995.

  Graf2

  42

  44

  3

  11

  14

  List1

  patn kvalita ntovch otvor31Kdlo42

  Neznm piny18Trup44

  Chybn nvrh sousti16Ocasn plochy3

  Korozn dlky a pokozen12Gondoly11

  Vnitni vada v materilu23Podvozek14

  List1

  Chybn nvrh sousti

  List2

  List3

 • *Oblasti pevnosti a ivotnostiAmplituda napt [MPa]Poet cykl [-]Zkladn pojmy

  Rm

  oblast

  Re

  C

 • *Zkladn pojmy KonstrukcePrimrn konstrukce (Primary structure)je konstrukce, kter pen letov i pozemn zaten, i zaten petlakem. M prakticky toton vznam jako nosn konstrukce.

  Sekundrn konstrukce (Secondary structure) je konstrukce, kter pen pouze vzdun nebo setrvan zaten, kter psob vn nebo uvnit tto konstrukce.*Tmata 5, 7 a 8

 • *Zkladn pojmy Konstrukce*Nosn konstrukce (Airframe)sousti letounu, jejich porucha vn ohroz letoun po pevnostn strnce.sti konstrukce podlhajc prkazu(AAS=Airworthiness affected structure)sousti konstrukce, na kter se vztahuje prkaz letov zpsobilostiTmata 5, 7 a 8

 • *Zkladn pojmy Konstrukce*

  Kritick nosn prvky (CSE=Critical structural elements) (SSI =Significant structural elements)jsou takov prvky, jejich porucha zpsob katastrofick selhn letounu.Hlavn nosn prvky (PSE =Principal structural elements) jsou takov prvky primrn sti konstrukce, kter pispvaj vznamn k penosu letovch i pozemnch zaten a zaten od petlaku. Jejich porucha me zpsobit katastrofick selhn letounu.

  Tmata 5, 7 a 8

 • * Klasifikace konstrukcSekundrn konstrukceSSICel konstrukce= AAS= PSEPrimrn konstrukceZkladn klasifikaceAAS: Airworthiness affected structure (sti u nich se prokazuje letov zpsobilost)PSE:Principal structural element (Hlavn nosn prvky primrn konstrukce)SSI:Significant structural item (Vznan (kritick ) nosn prvky)

 • * Kritria vbru kritickch ststi penejc vznamn silov tokysti namhan vysokm nominlnm naptmsti s koncentrtory naptsti podroben vysokofrekvennmu zatenSekundrn sti, kter pi poruovn primrnho dlu jsou petovnysti z materilu s vysokou rychlost en trhlinOblasti nchyln k nhodnmu pokozenDly, kter se ukzaly bt kritick pi navovch zkoukch konstrukce

 • * Kategorie pokozen konstrukceLokln pokozenLocal Damage (LD)Pokozen vce lelementMultiple ElementDamage (MED)Vcensobn pokozen Multiple SiteDamage (MSD)Rozprostrann n. pokozen Widespread FatigueDamage (WFD)

 • *Zpsoby navrhovn na navu

  Konstrukce s bezpenm ivotem (Safe-life) konstrukce mus bt posouzena s ohledem na schopnost vydret opakovan zaten promnn velikosti pedpokldan bhem celho navovho ivota a to bez zjistitelnch trhlin.

  Konstrukce bezpen pi porue (Fail-safe) znamen, e konstrukce je navrhovna tak, aby katastrofick selhn nebylo pravdpodobn ani po vzniku navov poruchy, nebo pi zejmm selhn jednoho dleitho nosnho lenu.*VUT FS & SM, datum

 • *Zpsoby navrhovn na navu*Zpsoby navrhovn na mezn stav NAVY

 • *Zpsoby navrhovn na navuKonstrukce sppustnm pokozenm (Damage tolerance)konstrukce jako celek je posuzovna pi vnm pokozen navou, koroz, nebo provoznm pokozenm, ke ktermu me dojt v prbhu provoznho ivota letounu, s ohledem na schopnost zbytku konstrukce penst vznamn provozn zaten bez poruchy nebo bez znanch provoznch deformac po dobu do zjitn takovho pokozen.Konstrukce s pomalm enm trhlin (Slow crack growth)materilov a konstrukn opaten nemohou vprovozu zpsobit rychl en trhliny, nebo jejich vzjemn spojovn, take rozvoj trhliny mezi dvma kontrolnmi prohldkami neme zpsobit poruchu.*VUT FS & SM, datum

 • *Zpsoby navrhovn na navu*Zpsoby navrhovn na mezn stav NAVY

 • *Zkladn pojmy Penos zatenJednoduch penos zaten (Single load path) psobc zaten je rozloeno pouze na jeden prvek uvnit soustavy a jeho porucha zpsob ztrtu schopnosti penet zaten u sousti, jej je lenem.

  Mnohaetn penos zaten (Multiple load path)je toton se staticky neuritou konstrukc, kde pi porue jednoho prvku je psobc zaten bezpen rozloeno na ostatn nosn prvky.

  *Tmata 5, 7 a 8

 • *Vvoj koncepce Safe life, fail safe and damage tolerancePedpisy letov zpsobilosti 1954Comet 1988Aloha 1974MIL-A-83444 1978 FAR 25.571 1998 FAR 25.571 1956 CAR4b.270 1953 CAR 4b.216 20xx NC(trup)Safe Life or Fail SafeDamage Tolerance,(Safe Life pouze pro thla a podvozky)multiple damages, full scale fatigue testsV nvrhuStructural Damage Capability Amend. 96 Amend. 45 yearVvoj pedpis pro certifikace letadel

 • *Safe Life:(1956 to 1978) *Nepipout vznik trhlinyKlasick metody navyPalmgren/MinerNeuvauje pokozen z vrobyani korozn pokozenZpsoby navrhovn na navuFail Safe:(1956 to 1978)limitn je kritick dlka vady a-critMetody lomov mechanikydundancyStaticky neurit konstrukceSchopnost provozu s poruchou nepedepisuje pravideln kontrolyN a-crit a-detdlkatrhlinyhodin provozuSafe LifeFail Safe

  Diagramm4

  018.2955201.2826

  019.2758202.2847

  0.05820.285202.5909

  0.642120.5949203.519

  1.2421.5375204.4664

  1.85222.5061205.4341

  2.478723.5018206.423

  3.119724.5251207.4342

  3.776424.8393207.7433

  4.449325.7943208.6805

  5.139226.7747209.638

  5.846327.7829210.6169

  6.57228.0925211.6182

  7.31729.0337211.9243

  8.082230.0005212.8528

  8.867530.9941213.8019

  9.674632.0157214.7721

  10.504532.3291215.7651

  11.35833.2818216.782

  12.235334.2597217.0932

  13.138335.2637218.0378

  14.068335.5716219.0045

  15.025736.5069219.9945

  16.012537.4651221.0091

  17.030238.4477221.3199

  17.343139.4559222.2634

  39.7648223.2297

  40.7028224.2203

  41.663225.2334

  42.647225.5429

  43.6555226.4814

  43.9643227.4399

  44.9016228.419

  45.8609229.4203

  46.8424229.7264

  47.8477230.6547

  48.1552231.6032

  49.0886232.5731

  50.0441233.5656

  51.0227234.582

  52.025234.8931

  52.3317235.8372

  53.2627236.8035

  54.215237.7933

  55.1896238.808

  56.1874239.1188

  57.2089240.0627

  57.5215241.03

  58.47242.0221

  59.4399243.0403

  60.4322243.3526

  61.4478244.3018

  61.7582245.2758

  62.6999246.277

  63.6622246.583

  64.646247.5107

  65.6521248.4581

  65.9596249.4268

  66.8919250.4175

  67.8436251.4326

  68.8159251.7433

  69.8095252.6869

  70.8252253.6531

  71.1359254.6455

  72.0786255.6651

  73.0425255.9797

  74.0282256.9365

  75.037257.9353

  75.3455258.9933

  76.2811

  77.2372

  78.2147

  79.2144

  80.237

  80.5496

  81.4978

  82.4666

  83.4569

  84.4695

  84.7789

  85.7171

  86.6749

  87.6534

  88.6533

  89.6756

  89.9879

  90.9348

  91.9015

  92.889

  93.8986

  94.2072

  95.1427

  96.0983

  97.0746

  98.0724

  99.0928

  99.4046

  100.3501

  101.3154

  102.3016

  103.3096

  103.6174

  104.5507

  105.5033

  106.476

  107.4697

  108.4851

  108.7952

  109.7351

  110.6944

  111.6738

  112.6743

  112.9797

  113.9053

  114.8496

  115.8141

  116.7997

  117.807

  118.1148

  119.0479

  120.0005

  120.9735

  121.9678

  122.9842

  123.2948

  124.2363

  125.1976

  126.1794

  127.1827

  127.4892

  128.4181

  129.3661

  130.3342

  131.323

  132.3336

  132.6422

  133.5779

  134.533

  135.5081

  136.5042

  137.5228

  137.834

  138.7778

  139.7416

  140.7265

  141.7333

  142.0409

  142.9734

  143.9256

  144.8981

  145.892

  146.9082

  147.2187

  148.1603

  149.1219

  150.1043

  151.1087

  151.4156

  152.3459

  153.2959

  154.2663

  155.2579

  156.272

  156.5819

  157.5216

  158.4813

  159.4617

  160.4636

  160.7697

  161.6973

  162.6443

  163.6113

  164.5994

  165.6094

  165.918

  166.8535

  167.8088

  168.7849

  169.7825

  170.8028

  171.1147

  172.0604

  173.0266

  174.0141

  175.0242

  175.3329

  176.2691

  177.2254

  178.203

  179.2028

  180.2259

  180.5387

  181.4869

  182.4552

  183.4447

  184.4564

  184.7655

  185.7028

  186.6601

  187.6384

  188.6383

  189.6612

  189.974

  190.9227

  191.8923

  192.8838

  193.8985

  194.2088

  195.1501

  196.1124

  197.0967

  198.1044

  198.4126

  199.3477

  200.3041

  0 bis adet

  adet bis acrit

  acrit bis Ende

  R1610L

  0 bis a-deta-det bis a-crita-crit bis Ende Rechn.

  0.000.000.0039.50

  0.0075000.000.0039.50

  33075330.000.0639.5580

  363078630.000.6440.1421

  693081930.001.2440.7400

  1023085230.001.8541.3520

  1353088530.002.4841.9787

  1683091830.003.1242.6197

  2013095130.003.7843.2764

  2343098430.004.4543.9493

  26730101730.005.1444.6392

  30030105030.005.8545.3463

  33330108330.006.5746.0720

  36630111630.007.3246.8170

  39930114930.008.0847.5822

  43230118230.008.8748.3675

  46530121530.009.6749.1746

  49830124830.0010.5050.0045

  53130128130.0011.3650.8580

  56430131430.0012.2451.7353

  59730134730.0013.1452.6383

  63030138030.0014.0753.5683

  66330141330.0015.0354.5257

  69630144630.0016.0155.5125

  72930147930.0017.0356.5302

  73920148920.0017.3456.8431

  7689057.7955151890.0018.30

  7986058.7758154860.0019.28

  8283059.7850157830.0020.29

  8372160.0949158721.0020.59

  8639461.0375161394.0021.54

  8906762.0061164067.0022.51

  9174063.0018166740.0023.50

  9441364.0251169413.0024.53

  9521564.3393170215.0024.84

  9762165.2943172621.0025.79

  10002666.2747175026.0026.77

  10243267.2829177432.0027.78

  10315467.5925178154.0028.09

  10531968.5337180319.0029.03

  10748469.5005182484.0030.00

  10964970.4941184649.0030.99

  11181471.5157186814.0032.02

  11246471.8291187464.0032.33

  11441272.7818189412.0033.28

  11636173.7597191361.0034.26

  11831074.7637193310.0035.26

  11889475.0716193894.0035.57

  12064876.0069195648.0036.51

  12240276.9651197402.0037.47

  12415677.9477199156.0038.45

  12590978.9559200909.0039.46

  12643579.2648201435.0039.76

  12801480.2028203014.0040.70

  12959281.1630204592.0041.66

  13117182.1470206171.0042.65

  13274983.1555207749.0043.66

  13322283.4643208222.0043.96

  13464384.4016209643.0044.90

  13606485.3609211064.0045.86

  13748486.3424212484.0046.84

  13890587.3477213905.0047.85

  13933187.6552214331.0048.16

  14060988.5886215609.0049.09

  14188889.5441216888.0050.04

  14316690.5227218166.0051.02

  14444591.5250219445.0052.03

  14482891.8317219828.0052.33

  14597992.7627220979.0053.26

  14713093.7150222130.0054.22

  14828094.6896223280.0055.19

  14943195.6874224431.0056.19

  15058196.7089225581.0057.21

  15092797.0215225927.0057.52

  15196297.9700226962.0058.47

  15299898.9399227998.0059.44

  15403399.9322229033.0060.43

  155069100.9478230069.0061.45

  155380101.2582230380.0061.76

  156312102.1999231312.0062.70

  157244103.1622232244.0063.66

  158176104.1460233176.0064.65

  159108105.1521234108.0065.65

  159387105.4596234387.0065.96

  160226106.3919235226.0066.89

  161065107.3436236065.0067.84

  161904108.3159236904.0068.82

  162743109.3095237743.0069.81

  163581110.3252238581.0070.83

  163833110.6359238833.0071.14

  164588111.5786239588.0072.08

  165343112.5425240343.0073.04

  166098113.5282241098.0074.03

  166853114.5370241853.0075.04

  167079114.8455242079.0075.35

  167759115.7811242759.0076.28

  168438116.7372243438.0077.24

  169118117.7147244118.0078.21

  169797118.7144244797.0079.21

  170476119.7370245476.0080.24

  170680120.0496245680.0080.55

  171292120.9978246292.0081.50

  171903121.9666246903.0082.47

  172515122.9569247515.0083.46

  173126123.9695248126.0084.47

  173310124.2789248310.0084.78

  173860125.2171248860.0085.72

  174410126.1749249410.0086.67

  174961127.1534249961.0087.65

  175511128.1533250511.0088.65

  176061129.1756251061.0089.68

  176227129.4879251227.0089.99

  176722130.4348251722.0090.93

  177217131.4015252217.0091.90

  177712132.3890252712.0092.89

  178208133.3986253208.0093.90

  178356133.7072253356.0094.21

  178802134.6427253802.0095.14

  179248135.5983254248.0096.10

  179694136.5746254694.0097.07

  180140137.5724255140.0098.07

  180585138.5928255585.0099.09

  180719138.9046255719.0099.40

  181120139.8501256120.00100.35

  181521140.8154256521.00101.32

  181923141.8016256923.00102.30

  182324142.8096257324.00103.31

  182444143.1174257444.00103.62

  182805144.0507257805.00104.55

  183166145.0033258166.00105.50

  183527145.9760258527.00106.48

  183889146.9697258889.00107.47

  184250147.9851259250.00108.49

  184358148.2952259358.00108.80

  184683149.2351259683.00109.74

  185008150.1944260008.00110.69

  185333151.1738260333.00111.67

  185658152.1743260658.00112.67

  185755152.4797260755.00112.98

  186048153.4053261048.00113.91

  186340154.3496261340.00114.85

  186633155.3141261633.00115.81

  186925156.2997261925.00116.80

  187218157.3070262218.00117.81

  187305157.6148262305.00118.11

  187569158.5479262569.00119.05

  187832159.5005262832.00120.00

  188095160.4735263095.00120.97

  188358161.4678263358.00121.97

  188622162.4842263622.00122.98

  188701162.7948263701.00123.29

  188938163.7363263938.00124.24

  189174164.6976264174.00125.20

  189411165.6794264411.00126.18

  189648166.6827264648.00127.18

  189719166.9892264719.00127.49

  189933167.9181264933.00128.42

  190146168.8661265146.00129.37

  190359169.8342265359.00130.33

  190572170.8230265572.00131.32

  190785171.8336265785.00132.33

  190849172.1422265849.00132.64

  191041173.0779266041.00133.58

  191233174.0330266233.00134.53

  191425175.0081266425.00135.51

  191617176.0042266617.00136.50

  191809177.0228266809.00137.52

  191866177.3340266866.00137.83

  192039178.2778267039.00138.78

  192212179.2416267212.00139.74

  192384180.2265267384.00140.73

  192557181.2333267557.00141.73

  192609181.5409267609.00142.04

  192764182.4734267764.00142.97

  192920183.4256267920.00143.93

  193075184.3981268075.00144.90

  193231185.3920268231.00145.89

  193386186.4082268386.00146.91

  193433186.7187268433.00147.22

  193573187.6603268573.00148.16

  193713188.6219268713.00149.12

  193852189.6043268852.00150.10

  193992190.6087268992.00151.11

  194034190.9156269034.00151.42

  194160191.8459269160.00152.35

  194286192.7959269286.00153.30

  194412193.7663269412.00154.27

  194538194.7579269538.00155.26

  194664195.7720269664.00156.27

  194702196.0819269702.00156.58

  194815197.0216269815.00157.52

  194928197.9813269928.00158.48

  195042198.9617270042.00159.46

  195155199.9636270155.00160.46

  195189200.2697270189.00160.77

  195291201.1973270291.00161.70

  195393202.1443270393.00162.64

  195495203.1113270495.00163.61

  195597204.0994270597.00164.60

  195699205.1094270699.00165.61

  195729205.4180270729.00165.92

  195821206.3535270821.00166.85

  195913207.3088270913.00167.81

  196005208.2849271005.00168.78

  196097209.2825271097.00169.78

  196188210.3028271188.00170.80

  196216210.6147271216.00171.11

  196298211.5604271298.00172.06

  196381212.5266271381.00173.03

  196464213.5141271464.00174.01

  196546214.5242271546.00175.02

  196571214.8329271571.00175.33

  196645215.7691271645.00176.27

  196720216.7254271720.00177.23

  196794217.7030271794.00178.20

  196868218.7028271868.00179.20

  196943219.7259271943.00180.23

  196965220.0387271965.00180.54

  197032220.9869272032.00181.49

  197099221.9552272099.00182.46

  197166222.9447272166.00183.44

  197233223.9564272233.00184.46

  197253224.2655272253.00184.77

  197313225.2028272313.00185.70

  197373226.1601272373.00186.66

  197433227.1384272433.00187.64

  197494228.1383272494.00188.64

  197554229.1612272554.00189.66

  197572229.4740272572.00189.97

  197626230.4227272626.00190.92

  197680231.3923272680.00191.89

  197735232.3838272735.00192.88

  197789233.3985272789.00193.90

  197805233.7088272805.00194.21

  197854234.6501272854.00195.15

  197903235.6124272903.00196.11

  197951236.5967272951.00197.10

  198000237.6044273000.00198.10

  198015237.9126273015.00198.41

  198059238.8477273059.00199.35

  198103239.8041273103.00200.30

  198147240.7826273147.00201.28

  198190241.7847273190.00202.28

  198204242.0909273204.00202.59

  198243243.0190273243.00203.52

  198283243.9664273283.00204.47

  198322244.9341273322.00205.43

  198362245.9230273362.00206.42

  198401246.9342273401.00207.43

  198413247.2433273413.00207.74

  198449248.1805273449.00208.68

  198484249.1380273484.00209.64

  198520250.1169273520.00210.62

  198555251.1182273555.00211.62

  198566251.4243273566.00211.92

  198598252.3528273598.00212.85

  198630253.3019273630.00213.80

  198662254.2721273662.00214.77

  198694255.2651273694.00215.77

  198726256.2820273726.00216.78

  198736256.5932273736.00217.09

  198764257.5378273764.00218.04

  198793258.5045273793.00219.00

  198822259.4945273822.00219.99

  198851260.5091273851.00221.01

  198859260.8199273859.00221.32

  198885261.7634273885.00222.26

  198911262.7297273911.00223.23

  198937263.7203273937.00224.22

  198963264.7334273963.00225.23

  198971265.0429273971.00225.54

  198994265.9814273994.00226.48

  199017266.9399274017.00227.44

  199041267.9190274041.00228.42

  199064268.9203274064.00229.42

  199071269.2264274071.00229.73

  199092270.1547274092.00230.65

  199113271.1032274113.00231.60

  199134272.0731274134.00232.57

  199155273.0656274155.00233.57

  199176274.0820274176.00234.58

  199182274.3931274182.00234.89

  199201275.3372274201.00235.84

  199220276.3035274220.00236.80

  199239277.2933274239.00237.79

  199258278.3080274258.00238.81

  199264278.6188274264.00239.12

  199281279.5627274281.00240.06

  199298280.5300274298.00241.03

  199315281.5221274315.00242.02

  199332282.5403274332.00243.04

  199337282.8526274337.00243.35

  199352283.8018274352.00244.30

  199367284.7758274367.00245.28

  199383285.7770274383.00246.28

  199387286.0830274387.00246.58

  199401287.0107274401.00247.51

  199415287.9581274415.00248.46

  199429288.9268274429.00249.43

  199442289.9175274442.00250.42

  199456290.9326274456.00251.43

  199460291.2433274460.00251.74

  199473292.1869274473.00252.69

  199485293.1531274485.00253.65

  199498294.1455274498.00254.65

  199510295.1651274510.00255.67

  199514295.4797274514.00255.98

  199525296.4365274525.00256.94

  199536297.4353274536.00257.94

  199547298.4933274547.00258.99

  R1610L

  0 bis adet

  adet bis acrit

  acrit bis Ende

  R1610L (2)

  0 bis a-deta-det bis a-crita-crit bis Ende Rechn.

  0.000.000.0039.50

  0.0075000.000.0039.50

  33075330.000.0639.5580

  363078630.000.6440.1421

  693081930.001.2440.7400

  1023085230.001.8541.3520

  1353088530.002.4841.9787

  1683091830.003.1242.6197

  2013095130.003.7843.2764

  2343098430.004.4543.9493

  26730101730.005.1444.6392

  30030105030.005.8545.3463

  33330108330.006.5746.0720

  36630111630.007.3246.8170

  39930114930.008.0847.5822

  43230118230.008.8748.3675

  46530121530.009.6749.1746

  49830124830.0010.5050.0045

  53130128130.0011.3650.8580

  56430131430.0012.2451.7353

  59730134730.0013.1452.6383

  63030138030.0014.0753.5683

  66330141330.0015.0354.5257

  69630144630.0016.0155.5125

  72930147930.0017.0356.5302

  73920148920.0017.3456.8431

  7689057.7955151890.0018.30

  7986058.7758154860.0019.28

  8283059.7850157830.0020.29

  8372160.0949158721.0020.59

  8639461.0375161394.0021.54

  8906762.0061164067.0022.51

  9174063.0018166740.0023.50

  9441364.0251169413.0024.53

  9521564.3393170215.0024.84

  9762165.2943172621.0025.79

  10002666.2747175026.0026.77

  10243267.2829177432.0027.78

  10315467.5925178154.0028.09

  10531968.5337180319.0029.03

  10748469.5005182484.0030.00

  10964970.4941184649.0030.99

  11181471.5157186814.0032.02

  11246471.8291187464.0032.33

  11441272.7818189412.0033.28

  11636173.7597191361.0034.26

  11831074.7637193310.0035.26

  11889475.0716193894.0035.57

  12064876.0069195648.0036.51

  12240276.9651197402.0037.47

  12415677.9477199156.0038.45

  12590978.9559200909.0039.46

  12643579.2648201435.0039.76

  12801480.2028203014.0040.70

  12959281.1630204592.0041.66

  13117182.1470206171.0042.65

  13274983.1555207749.0043.66

  13322283.4643208222.0043.96

  13464384.4016209643.0044.90

  13606485.3609211064.0045.86

  13748486.3424212484.0046.84

  13890587.3477213905.0047.85

  13933187.6552214331.0048.16

  14060988.5886215609.0049.09

  14188889.5441216888.0050.04

  14316690.5227218166.0051.02

  14444591.5250219445.0052.03

  14482891.8317219828.0052.33

  14597992.7627220979.0053.26

  14713093.7150222130.0054.22

  14828094.6896223280.0055.19

  14943195.6874224431.0056.19

  15058196.7089225581.0057.21

  15092797.0215225927.0057.52

  15196297.9700226962.0058.47

  15299898.9399227998.0059.44

  15403399.9322229033.0060.43

  155069100.9478230069.0061.45

  155380101.2582230380.0061.76

  156312102.1999231312.0062.70

  157244103.1622232244.0063.66

  158176104.1460233176.0064.65

  159108105.1521234108.0065.65

  159387105.4596234387.0065.96

  160226106.3919235226.0066.89

  161065107.3436236065.0067.84

  161904108.3159236904.0068.82

  162743109.3095237743.0069.81

  163581110.3252238581.0070.83

  163833110.6359238833.0071.14

  164588111.5786239588.0072.08

  165343112.5425240343.0073.04

  166098113.5282241098.0074.03

  166853114.5370241853.0075.04

  167079114.8455242079.0075.35

  167759115.7811242759.0076.28

  168438116.7372243438.0077.24

  169118117.7147244118.0078.21

  169797118.7144244797.0079.21

  170476119.7370245476.0080.24

  170680120.0496245680.0080.55

  171292120.9978246292.0081.50

  171903121.9666246903.0082.47

  172515122.9569247515.0083.46

  173126123.9695248126.0084.47

  173310124.2789248310.0084.78

  173860125.2171248860.0085.72

  174410126.1749249410.0086.67

  174961127.1534249961.0087.65

  175511128.1533250511.0088.65

  176061129.1756251061.0089.68

  176227129.4879251227.0089.99

  176722130.4348251722.0090.93

  177217131.4015252217.0091.90

  177712132.3890252712.0092.89

  178208133.3986253208.0093.90

  178356133.7072253356.0094.21

  178802134.6427253802.0095.14

  179248135.5983254248.0096.10

  179694136.5746254694.0097.07

  180140137.5724255140.0098.07

  180585138.5928255585.0099.09

  180719138.9046255719.0099.40

  181120139.8501256120.00100.35

  181521140.8154256521.00101.32

  181923141.8016256923.00102.30

  182324142.8096257324.00103.31

  182444143.1174257444.00103.62

  182805144.0507257805.00104.55

  183166145.0033258166.00105.50

  183527145.9760258527.00106.48

  183889146.9697258889.00107.47

  184250147.9851259250.00108.49

  184358148.2952259358.00108.80

  184683149.2351259683.00109.74

  185008150.1944260008.00110.69

  185333151.1738260333.00111.67

  185658152.1743260658.00112.67

  185755152.4797260755.00112.98

  186048153.4053261048.00113.91

  186340154.3496261340.00114.85

  186633155.3141261633.00115.81

  186925156.2997261925.00116.80

  187218157.3070262218.00117.81

  187305157.6148262305.00118.11

  187569158.5479262569.00119.05

  187832159.5005262832.00120.00

  188095160.4735263095.00120.97

  188358161.4678263358.00121.97

  188622162.4842263622.00122.98

  188701162.7948263701.00123.29

  188938163.7363263938.00124.24

  189174164.6976264174.00125.20

  189411165.6794264411.00126.18

  189648166.6827264648.00127.18

  189719166.9892264719.00127.49

  189933167.9181264933.00128.42

  190146168.8661265146.00129.37

  190359169.8342265359.00130.33

  190572170.8230265572.00131.32

  190785171.8336265785.00132.33

  190849172.1422265849.00132.64

  191041173.0779266041.00133.58

  191233174.0330266233.00134.53

  191425175.0081266425.00135.51

  191617176.0042266617.00136.50

  191809177.0228266809.00137.52

  191866177.3340266866.00137.83

  192039178.2778267039.00138.78

  192212179.2416267212.00139.74

  192384180.2265267384.00140.73

  192557181.2333267557.00141.73

  192609181.5409267609.00142.04

  192764182.4734267764.00142.97

  192920183.4256267920.00143.93

  193075184.3981268075.00144.90

  193231185.3920268231.00145.89

  193386186.4082268386.00146.91

  193433186.7187268433.00147.22

  193573187.6603268573.00148.16

  193713188.6219268713.00149.12

  193852189.6043268852.00150.10

  193992190.6087268992.00151.11

  194034190.9156269034.00151.42

  194160191.8459269160.00152.35

  194286192.7959269286.00153.30

  194412193.7663269412.00154.27

  194538194.7579269538.00155.26

  194664195.7720269664.00156.27

  194702196.0819269702.00156.58

  194815197.0216269815.00157.52

  194928197.9813269928.00158.48

  195042198.9617270042.00159.46

  195155199.9636270155.00160.46

  195189200.2697270189.00160.77

  195291201.1973270291.00161.70

  195393202.1443270393.00162.64

  195495203.1113270495.00163.61

  195597204.0994270597.00164.60

  195699205.1094270699.00165.61

  195729205.4180270729.00165.92

  195821206.3535270821.00166.85

  195913207.3088270913.00167.81

  196005208.2849271005.00168.78

  196097209.2825271097.00169.78

  196188210.3028271188.00170.80

  196216210.6147271216.00171.11

  196298211.5604271298.00172.06

  196381212.5266271381.00173.03

  196464213.5141271464.00174.01

  196546214.5242271546.00175.02

  196571214.8329271571.00175.33

  196645215.7691271645.00176.27

  196720216.7254271720.00177.23

  196794217.7030271794.00178.20

  196868218.7028271868.00179.20

  196943219.7259271943.00180.23

  196965220.0387271965.00180.54

  197032220.9869272032.00181.49

  197099221.9552272099.00182.46

  197166222.9447272166.00183.44

  197233223.9564272233.00184.46

  197253224.2655272253.00184.77

  197313225.2028272313.00185.70

  197373226.1601272373.00186.66

  197433227.1384272433.00187.64

  197494228.1383272494.00188.64

  197554229.1612272554.00189.66

  197572229.4740272572.00189.97

  197626230.4227272626.00190.92

  197680231.3923272680.00191.89

  197735232.3838272735.00192.88

  197789233.3985272789.00193.90

  197805233.7088272805.00194.21

  197854234.6501272854.00195.15

  197903235.6124272903.00196.11

  197951236.5967272951.00197.10

  198000237.6044273000.00198.10

  198015237.9126273015.00198.41

  198059238.8477273059.00199.35

  198103239.8041273103.00200.30

  198147240.7826273147.00201.28

  198190241.7847273190.00202.28

  198204242.0909273204.00202.59

  198243243.0190273243.00203.52

  198283243.9664273283.00204.47

  198322244.9341273322.00205.43

  198362245.9230273362.00206.42

  198401246.9342273401.00207.43

  198413247.2433273413.00207.74

  198449248.1805273449.00208.68

  198484249.1380273484.00209.64

  198520250.1169273520.00210.62

  198555251.1182273555.00211.62

  198566251.4243273566.00211.92

  198598252.3528273598.00212.85

  198630253.3019273630.00213.80

  198662254.2721273662.00214.77

  198694255.2651273694.00215.77

  198726256.2820273726.00216.78

  198736256.5932273736.00217.09

  198764257.5378273764.00218.04

  198793258.5045273793.00219.00

  198822259.4945273822.00219.99

  198851260.5091273851.00221.01

  198859260.8199273859.00221.32

  198885261.7634273885.00222.26

  198911262.7297273911.00223.23

  198937263.7203273937.00224.22

  198963264.7334273963.00225.23

  198971265.0429273971.00225.54

  198994265.9814273994.00226.48

  199017266.9399274017.00227.44

  199041267.9190274041.00228.42

  199064268.9203274064.00229.42

  199071269.2264274071.00229.73

  199092270.1547274092.00230.65

  199113271.1032274113.00231.60

  199134272.0731274134.00232.57

  199155273.0656274155.00233.57

  199176274.0820274176.00234.58

  199182274.3931274182.00234.89

  199201275.3372274201.00235.84

  199220276.3035274220.00236.80

  199239277.2933274239.00237.79

  199258278.3080274258.00238.81

  199264278.6188274264.00239.12

  199281279.5627274281.00240.06

  199298280.5300274298.00241.03

  199315281.5221274315.00242.02

  199332282.5403274332.00243.04

  199337282.8526274337.00243.35

  199352283.8018274352.00244.30

  199367284.7758274367.00245.28

  199383285.7770274383.00246.28

  199387286.0830274387.00246.58

  199401287.0107274401.00247.51

  199415287.9581274415.00248.46

  199429288.9268274429.00249.43

  199442289.9175274442.00250.42

  199456290.9326274456.00251.43

  199460291.2433274460.00251.74

  199473292.1869274473.00252.69

  199485293.1531274485.00253.65

  199498294.1455274498.00254.65

  199510295.1651274510.00255.67

  199514295.4797274514.00255.98

  199525296.4365274525.00256.94

  199536297.4353274536.00257.94

  199547298.4933274547.00258.99

  R1610L (2)

  0 bis adet

  adet bis acrit

  acrit bis Ende

 • Zpsoby navrhovn na navuInterval prohldek=N / kDamage Tolerance*

 • *Zpsoby navrhovn na navuPoruen hornho zvsu vlivem navyUtren vodorovn ocasn plochy chybn aplikovan isnpekceNevhodn vbr lenu pro ffail-safe koncepcidoln zvshorn zvs

  fail safekomponentzadn nosnk(3 oka)iniciace trhlinyPklad selhn filosofie safe life nehoda v Lusace 1977

 • *Zpsoby navrhovn na navu area without scratchesarea with scratchesdoublerouter fuselage skinStringer 11RHdoor panelpodln trhlina 950 mmPklady nespnch een do r. 1978)

  Safe Life Design (FAR 25.571)Safe life, bezp. k=4Vznik poruchy poDvod poruchyA/C typeDrakKC-135Doln potah kdla13 000 h1 000 5 000 h(14 ppad)Pokozen pi vrob nebo provozuF5Koen kdla4 000 h1 900 h(1 ppad)F111Centropln4 000 h105 h (1 ppad)A300(fatigue)Spojen trupu48 000 C(factor 2 in test)22 800 C(1 ppad)Pokozen pidrb

 • *Uren intervalu periodickch prohldek*O em je DT?Tma 4

  Graf2

  0.4

  0.4

  0.4

  0.45

  0.5

  0.6

  0.7

  0.94

  1.29

  2

  3.3

  4.8

  8

  D

  okamik zjitn trhliny

  rstov kivkatrhliny

  a1

  a2

  a3

  a4

  I1

  I2

  I3

  I4

  D I

  D I

  D I

  Id

  Icr

  acr

  ad

  letov hodiny

  dlka trhliny (mm)

  List1

  Data pro graf ze str.51

  xy

  090

  294

  597

  898.5

  1099

  12100

  100105

  110110

  120120

  122125

  125132

  128145

  130160

  &A

  Strana &P

  List1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  &A

  Strana &P

  Nz

  Nf

  eh

  List2

  00

  12

  24

  36

  48

  59

  69.5

  109.9

  129.8

  159.15

  168.3

  177.3

  185.9

  194.4

  202.9

  211.4

  22-0.1

  23-1.6

  24-3.1

  25-4.6

  &A

  Strana &P

  List2

  0

  2

  4

  6

  8

  9

  9.5

  9.9

  9.8

  9.15

  8.3

  7.3

  5.9

  4.4

  2.9

  1.4

  -0.1

  -1.6

  -3.1

  -4.6

  &A

  Strana &P

  srez

  sp

  N

  List3

  1543.5

  10543

  100542

  1000525

  10000490

  100000434

  1000000357

  &A

  Strana &P

  List3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  &A

  Strana &P

  Nf [cykl]

  Napt [MPa]

  Isotropn skladba - hladk tlesa mjiv tah

  List4

  11.18

  101.18

  1001.18

  10001.175

  100001.14

  1000001.06

  10000000.94

  100000000.79

  1000000000.6

  &A

  Strana &P

  List4

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  &A

  Strana &P

  Nf [cykl]

  Beta

  Isotropn skladba - stedov otvor 6 mm a okraj. vruby 6 mm

  List5

  00

  50001

  100002

  150003

  200004.5

  300006.7

  3670010

  4140013

  4520016

  4990022

  5270028.7

  00

  500001.458

  1000003.2805

  1500005.103

  2000007.29

  2500009.8415

  30000013.5

  35000018.6

  394500240.9

  &A

  Strana &P

  List5

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  0

  0

  &A

  Strana &P

  2024-T3t=2 mm

  3/2 Glare 3

  poet kmit

  polovin dlka trhliny [mm]

  List6

  000.4

  100010.4

  200020.4

  300030.45

  400040.5

  500050.6

  600060.7

  700070.94

  800081.29

  900092

  10000103.3

  1080010.84.8

  12000128

  &A

  Strana &P

  List6

  &A

  Strana &P

  D

  okamik zjitn trhliny

  rstov kivkatrhliny

  a1

  a2

  a3

  a4

  I1

  I2

  I3

  I4

  D I

  D I

  D I

  Id

  Icr

  acr

  ad

  letov hodiny

  dlka trhliny (mm)

  List7

  &A

  Strana &P

  List8

  &A

  Strana &P

  List9

  &A

  Strana &P

 • *Zpsoby navrhovn na navusuccessful:Rhy iniciovaly korozi a nsledn navov defektRst trhliny, zastavil se na zastavovach z Al slitinyzastavova trhliny lrhynflientov spojerhy od noe pi ezn fliepepkaNehoda: vznik trhliny v trupu - dekompresePklad spn funkce DT

 • * Klasifikace konstrukcPokozen by mla bt snadno detekovateln a doloena pomalm enm defektu nebo schopnost ho zabrzditSingle load path je ppustn, ale nedeoporuuje se. Dal pedpisy ho omez v pouvnSingle load path structure - Jednoduch penos zaten

 • * Trhlina je dekovna a me se it i v dalch (vnjch) stech (nap. v potahu po porue podlnku), doloit pomal en a detekovatelnost po porue primrnho lenu; na intern prvek omezen nevztahujeKlasifikace konstrukcNvrh vede k relativn krtkm asm prohldek, lze prodluovat metodami monitorovn stavu konstrukce SHM. Multiple load path structure mnohoetn penos zaten

 • * Klasifikace konstrukcMLP nedetekovateln ped poruchou primrn stiPedpoklad: Trhlina v primrn sti nebude odhalena dve, ne se cel prvek poru. Interval prohldek determinuje doba en trhliny v sekundrnm lenu.Aplikace pro mal a doplkov dly: zvsy, pdavn oka, kovn dve aj.

 • * Klasifikace konstrukcNvrh umouje del periody prohldek nebo vy zaten.Doporuuje se MLP detekovateln ped poruchou primrn stiPedpoklad: Trhlina v primrn sti bude odhalena dve, ne se cel prvek poru. Interval prohldek determinuje doba en trhliny od nalezen defektu

 • * Oblasti uplatnn DTTypick pklady hlavnch dl konstrukce podlehajcm DTpodle pedpisu AC 25.571-1CKdlo a ocasn plochydc plochy, nbn klapky, klapky a jejich mechanick systmy a psluenstv (zvsy, drhy a psluenstv); Panely s integrln vztuhou - podlnky; Spoje primrnch dl; Zvsy; Potahy a zeslen kolem vez nebo spoj; Panely s podlnky; sti nosnk, pekryty nosnk;

 • * TrupPepky a potah; Rmy dve;Kabina- okna pilot; Tlakov pepka; Potahy a rmy okolo vztuh otvor a dvek trupu;Potahy a spoje potahu od tench napt; Potahy a spoje potahu od ohybovch napt draku; Zvsy, rmy, zmky dveRmy okenPodvozek a jeho sti - dnes jedin st pro aplikovatelnost safe-lifePipojen motor

  Oblasti uplatnn DT

 • * Pklady Fail-safeZvsy kdel na trupuC77pianov zvs dve pro cargo7175 T73511Ti 6Al4V

 • *Damage tolerant designdlka trhlinykritick dlka trhlinymin. detekovateln t.prhIntervalbezpen doba enivotNvrhov zatenLimitn (max. provozn)doba provozuInterval

 • *Damage tolerant design - pkladZbytkov pevnost a doba en me bt prodlouena sprvnm dimenzovnm podlnk:tuhostn pomr: = A*EStr/Wt*Eskin (US) = A*EStr/(A*EStr+WtEskin) (Evropa)panel s podlnkyDoporuuje se pout mater. s vy pevnost (nap. potah: 2024 nebo 2524T3, podlnk: 7xxx). A navrhnout pomr 0.25 (pro panely trupu)

 • *Damage tolerant design - pklad 4 rzn technologie- 2 kategorie: spojovan:NtovnLepenObrbn nebo protlaovnSvaovanIntegrovan:Spojen potah podlnky

 • * Damage tolerant design - pkladPotah2024, 2524, 7475Podlnk2024, 7075, 73497055pepka2024, 7075ntMezivrstvasvarpotah6013, 6056podlnk6110, 6056pepka2024, 7075SpojovanSvaovandrt LBW: AlMgSi12

 • *Damage tolerant designVliv ntovanch podlnk na en trhlinypanel s podlnky

 • * Damage tolerant designVliv integrlnch podlnk na en trhlinypanel s podlnkypanel bez vztuh

 • *Damage tolerant design Zbytkov pevnost pro vyztuen panelNapt pro iniciaci trhliny v panelu bez vztuhy

 • *Damage tolerant design-pkladen trhlin zpomaluj zastavovae trhlin (crack stoppers or crack retarders). Dv monosti eenKruhov vztu kolem celho trupu. Zabrzd trhliny, kter by se rozvjely z ntovch spoj v jej ad i mimo ni.Lokln vztuhy, kter zbrzd trhliny pi en v ntovm spojiTrup pi namhn petlakem

 • *Damage tolerant design - pkladCl: zamezit vzniku trhliny pes dv pole trupuLepen pruhy z GLARE pod ntov pipojen pepek zbrzd podln trhlinyReziduln pevnost:potah1.6 mm , mater. 2024, 2524, 2198 2199vztuha: GLARE (tlouka 1.4 mm, ka 60 mm)trhlina pes 2 pole(e.g. two-bay crack)Allowable stress100 %120 - 130 %bez vztuhs vztuhouvztuha (zastavova)

  Diagramm1

  10000125A330 incl. A340 WV027

  A330

  straps

  100no strap

  0

  0

  0

  125with strap

  straps

  A330 incl. A340 WV027A330 incl. A340 WV027A330 incl. A340 WV027A330 incl. A340 WV027A330 incl. A340 WV027

  A330

 • *Spojovan: ntovan nebo lepenIntegrln: obroben, protlaovanstage 1stage 2stage 3stage 1stage 2stage 3spojovan nebo integrln proveden me mt jin mechanismus rozvoje defektu:trhlina se neroz do podlnku

  trhlina se rozdvoj na podlnk a potahRozvtven trhlinyDamage tolerant design - pklady

 • *smr rstuZastavovae trhlin v podlnm spoji:trhlina zmn smr en, kdy doshne vztuhy Trhlina na vnj vrstv se stane viditelnou (mimo NDT metody)Mechanismus byl oven testyZmna smru enDamage tolerant design - pklady

 • * Failure detectabilityDetectable crack length for visual inspection to meet MSG3

 • *Detekovatelnost trhlinDetekovateln trhliny pi vizulnch prohldkch podle MSG3(Maintenance steering group 3)LDET = LVIS + LHLVIS = LBAS x (gauge factor) x (edge factor)LVIS: je dlka urovan dle MSG3LDET: dlka detekovateln trhliny je spotena podle vztahuLDETLVISLHLCRITNIntervalI =N/jFCL

 • *95(95)100Pravdpodobnost detekce % dlka trhliny (mm)1234567891090806050402050HFECXRMPVISLPUSLFECHFEC(r)(rotating probe)Detekovatelnou dlku trhliny pro danou NDT uruje PoD kivkaTyto kivky jsou platn pouze pro dan ppad, nelze aplikovat obecn. Doporuuje se pravdpodobnost objeven trhliny 90 % a interval spolehlivosti (confidence level) of 95 % .Legenda nsledujeDetekovatelnost trhlin

 • * Detekovatelnost trhlinNDT metody

 • * Abbreviations and symbolsAPermanent strain at rupturea Crack lengthAASAirworthiness affected structureACAdvisory circular (US)AFRPAramid fiber reinforced plasticAlAluminumAl-LiAluminum-LithiumAlMgScAluminum-Magnesium-ScandiumAlMgSiAluminum-Magnesium-Silicium

  CAConstant amplitudeCARCivil air regulationsCCTCenter cracked tension specimenCFRPCarbon fiber reinforced plasticCrChromiumCuCopper

  DFatigue damageDSGDesign service goalDTDamage tolerance

  EYoungs modulus (tension)ECEddy currentEC-HF/MFEddy current high frequency / medium frequencyEC-LFEddy current low frequency

 • * Abbreviations and symbolsFAAFederal aviation administrationFARFederal aviation regulations (US)FCFlight cycleFCGFatigue crack growthF&DTFatigue and damage toleranceFeIronFH, FhFlight hoursFLGForward landing gearFMLFiber metal laminateFRFrameFwd.Forward

  GFRPGlass fiber reinforced plasticHFECHigh frequency eddy current (NDT inspection method)

  IInspection intervaljScatter factorLLongitudinal directionLFECLow frequency eddy current (NDT inspection method)LHLeft handLiLithiumLPLiquid penetrant (NDT inspection method)LTLongitudinal transverse direction

 • * Abbreviations and symbols MEDMultiple element damageMFECMedium frequency eddy current (NDT inspection method)MgMagnesiumMILUS military standardMLDMultiple local damageMLGMain landing gearMMPDS Metallic Materials Properties Development and Standardization MnManganeseMPMagnetic particle (NDT inspection method)MSDMultiple site damageMSG3Maintenance steering group 3MTMid cracked tension specimenN, nLife, number of cycles or number of flightsNaClSodium chlorideNDTNon destructive testing

  OsOsmiumPbLeadPODProbability of detectionPSEPrinciple structural elementPtPlatinum

 • * Abbreviations and symbolsRRatio of minimum to maximum stress (load) of a stress (load) cycleRHRight handsStandard deviationScScandiumSCCStress corrosion crackingSiSilicium (Silicon)SiCSilicium CarbideSN, S-NStress versus life data (diagram or curve)SSIStructural significant itemSTShort transverse directionSTRStringer

  TTransverse directionTScatterTiTitanium

  USUltrasonic (NDT inspection method)

  VAVariable amplitude

  WFDWidespread fatigue damage

  X-rayX-ray radiation (NDT inspection method)

  ZnZincZrZirconium

 • * Abbreviations and symbolsaeEffective crack extensionKRange of stress intensity factor (Kmax Kmin)Stiffness ratioPoisson ratioDensity StressmMean stressmaxMaximum stressminMinimum stressaipinitial crack length in primary load pathaisinitial crack length in secondary load pathda/dNCrack growth rate (crack growth per load cycle)DFMiner factorDtotalTotal fatigue damageEcYoungs modulus compression Et, EYoungs modulus tensionjLScatter factor on lifeKcFracture toughness for thin materialKIcFracture toughness for thick materialKeEffective stress intensity factorKtStress concentration factorL-TLongitudinal transverse direction (Stress: longitudinal, crack: transverse)

 • * Abbreviations and symbolsRbru = BUSBearing ultimate strengthRbry = BYSBearing yield strengthRc0,2 = FTY = TYSCompression yield strengthRm = FTU = TUSTensile ultimate strengthRp0,2 = FTY = TYSTensile yield strengthRsu = SUSShear ultimate strengthR50% Risk factor due to number of specimens for SN-dataTScatter T-LTransverse longitudinal direction (Stress: transverse, crack: longitudinal)XReduction factor due to number of fatigue critical locations

  VUT FS & SM, 25.4.2011*VUT FS & SM, Blok5-20.4.2011VUT FS & SM, 25.4.2011*VUT FS & SM, Blok5-20.4.2011VUT FS & SM, 25.4.2011*VUT FS & SM, Blok5-20.4.2011VUT FS & SM, 25.4.2011*VUT FS & SM, Blok5-20.4.2011