Top Banner
European research on mixtures of chemicals (EuroMix) Kosmetikkdagbok I denne kosmetikkdagboken skal du skrive ned detaljerte opplysninger om hva, når og hvor mye kosmetikk, kropps- pleieprodukter eller andre ting som du bruker på huden. Du finner et eksempel på hvordan dagboken skal fylles ut inne i dagboken. Tusen takk! Foto: Colourbox EUROMIX- European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures
11

Kosmetikkdagbok - FHI

May 04, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kosmetikkdagbok - FHI

European research on mixtures of chemicals (EuroMix)

KosmetikkdagbokI denne kosmetikkdagboken skal du skrive ned detaljerte opplysninger om hva, når og hvor mye kosmetikk, kropps-pleieprodukter eller andre ting som du bruker på huden. Du finner et eksempel på hvordan dagboken skal fylles ut inne i dagboken.

Tusen takk!

Foto: Colourbox

EUROMIX- European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures

Page 2: Kosmetikkdagbok - FHI

1

Kosmetiske produkter Vi ønsker å få informasjon om når og hvilke ulike kosmetiske produkter du har brukt i dag. I tabellen nedenfor kan du notere tidspunkt

og hvilke produkter du har brukt, også produkter du normalt ikke bruker hver dag.

Produktene er delt i 4 hovedgrupper: produkter brukt for (1) bad og dusj, (2) kropp og ansikt, (3) tannhygiene og, (4) sminke og

parfyme. Vi ønsker også at du skriver navn og merke på produktene du bruker.

Eksempel morgenstell

Kl 6:20

- Varm dusj i 3 minutter med dusjsåpe, sjampo og balsam, SebaMed, Redken all soft shampo og balsam

- Deodorant, Vichy

Kl 6:30

- Body lotion, hth the original bodylotion

- Fuktighetskrem for ansikt, Clarins

Kl 6:40

- Mascara, Dior

- Tannpuss, Colgate total

- Parfyme, Beautiful Estee Lauder

Under er det eksempel på hvordan du fyller ut tabellen.

Page 3: Kosmetikkdagbok - FHI

2

Bad og dusj Kropp og ansiktspleie Munn

hygiene Sminke og parfyme Andre

Navn og merke på produkt

Tid

spu

nkt

Va

righ

et

i

min

utt

er

Va

rmt, k

ald

t e

ller

lunke

t va

nn

Du

sjs

åpe

Sja

mp

o

Ba

lsa

m

De

od

ora

nt

An

sik

tsva

sk/r

ens

Fuktig

he

tskre

m

for

ansik

t

Bo

dy lo

tion

An

ti-r

yn

kekre

m

so

lkre

m

Mu

nn

skylle

van

n

Tan

nkre

m

Pa

rfym

e

Lip

glo

ss-

lepp

estift

Fou

nd

atio

n

?

06:20 3 Varmt

06:20 X

SebaMed

06:20 X

Redken all soft shampoo

06:20 X

Redken all soft balsam

06:20 X

Vichy

06:30 X

hth the original

bodylotion

06:30 X

Clarins

06:40 X Colgate

06:40

X Beautiful Estee Lauder

06:40

X Mascara Dior

Antall håndvask i løpet av dagen…………………7……… Såpe type :……………………………..

Page 4: Kosmetikkdagbok - FHI

3

Bad og dusj Kropp og ansiktspleie Munn

hygiene Sminke og parfyme Andre

Navn og merke på produkt

Tid

spu

nkt

Va

righ

et

i

min

utt

er

Va

rmt, k

ald

t e

ller

lunke

t va

nn

Du

sjs

åpe

Sja

mp

o

Ba

lsa

m

De

od

ora

nt

An

sik

tsva

sk/r

ens

Fuktig

he

tskre

m

for

ansik

t

Bo

dy lo

tion

An

ti-r

yn

kekre

m

so

lkre

m

Mu

nn

skylle

van

n

Tan

nkre

m

Pa

rfym

e

Lip

glo

ss-

lepp

estift

Fou

nd

atio

n

?

Antall håndvask i løpet av dagen…………………………………………………..

Såpe type :……………………………..

Page 5: Kosmetikkdagbok - FHI

4

Bad og dusj Kropp og ansiktspleie Munn

hygiene Sminke og parfyme Andre

Navn og merke på produkt

Tid

spu

nkt

Va

righ

et

i

min

utt

er

Va

rmt, k

ald

t e

ller

lunke

t va

nn

Du

sjs

åpe

Sja

mp

o

Ba

lsa

m

De

od

ora

nt

An

sik

tsva

sk/r

ens

Fuktig

he

tskre

m

for

ansik

t

Bo

dy lo

tion

An

ti-r

yn

kekre

m

so

lkre

m

Mu

nn

skylle

van

n

Tan

nkre

m

Pa

rfym

e

Lip

glo

ss-

lepp

estift

Fou

nd

atio

n

?

Antall håndvask i løpet av dagen…………………………………………………..

Såpe type :……………………………..

Page 6: Kosmetikkdagbok - FHI

5

Bad og dusj Kropp og ansiktspleie Munn

hygiene Sminke og parfyme Andre

Navn og merke på produkt

Tid

spu

nkt

Va

righ

et

i

min

utt

er

Va

rmt, k

ald

t e

ller

lunke

t va

nn

Du

sjs

åpe

Sja

mp

o

Ba

lsa

m

De

od

ora

nt

An

sik

tsva

sk/r

ens

Fuktig

he

tskre

m

for

ansik

t

Bo

dy lo

tion

An

ti-r

yn

kekre

m

so

lkre

m

Mu

nn

skylle

van

n

Tan

nkre

m

Pa

rfym

e

Lip

glo

ss-

lepp

estift

Fou

nd

atio

n

?

Antall håndvask i løpet av dagen…………………………………………………..

Såpe type :……………………………..

Page 7: Kosmetikkdagbok - FHI

6

Bad og dusj Kropp og ansiktspleie Munn

hygiene Sminke og parfyme Andre

Navn og merke på produkt

Tid

spu

nkt

Va

righ

et

i

min

utt

er

Va

rmt, k

ald

t e

ller

lunke

t va

nn

Du

sjs

åpe

Sja

mp

o

Ba

lsa

m

De

od

ora

nt

An

sik

tsva

sk/r

ens

Fuktig

he

tskre

m

for

ansik

t

Bo

dy lo

tion

An

ti-r

yn

kekre

m

so

lkre

m

Mu

nn

skylle

van

n

Tan

nkre

m

Pa

rfym

e

Lip

glo

ss-

lepp

estift

Fou

nd

atio

n

?

Antall håndvask i løpet av dagen…………………………………………………..

Såpe type :……………………………..

Page 8: Kosmetikkdagbok - FHI

7

Bad og dusj Kropp og ansiktspleie Munn

hygiene Sminke og parfyme Andre

Navn og merke på produkt

Tid

spu

nkt

Va

righ

et

i

min

utt

er

Va

rmt, k

ald

t e

ller

lunke

t va

nn

Du

sjs

åpe

Sja

mp

o

Ba

lsa

m

De

od

ora

nt

An

sik

tsva

sk/r

ens

Fuktig

he

tskre

m

for

ansik

t

Bo

dy lo

tion

An

ti-r

yn

kekre

m

so

lkre

m

Mu

nn

skylle

van

n

Tan

nkre

m

Pa

rfym

e

Lip

glo

ss-

lepp

estift

Fou

nd

atio

n

?

Antall håndvask i løpet av dagen…………………………………………………..

Såpe type :……………………………..

Page 9: Kosmetikkdagbok - FHI

8

Bad og dusj Kropp og ansiktspleie Munn

hygiene Sminke og parfyme Andre

Navn og merke på produkt

Tid

spu

nkt

Va

righ

et

i

min

utt

er

Va

rmt, k

ald

t e

ller

lunke

t va

nn

Du

sjs

åpe

Sja

mp

o

Ba

lsa

m

De

od

ora

nt

An

sik

tsva

sk/r

ens

Fuktig

he

tskre

m

for

ansik

t

Bo

dy lo

tion

An

ti-r

yn

kekre

m

so

lkre

m

Mu

nn

skylle

van

n

Tan

nkre

m

Pa

rfym

e

Lip

glo

ss-

lepp

estift

Fou

nd

atio

n

?

Antall håndvask i løpet av dagen…………………………………………………..

Såpe type :……………………………..

Page 10: Kosmetikkdagbok - FHI

9

Bad og dusj Kropp og ansiktspleie Munn

hygiene Sminke og parfyme Andre

Navn og merke på produkt

Tid

spu

nkt

Va

righ

et

i

min

utt

er

Va

rmt, k

ald

t e

ller

lunke

t va

nn

Du

sjs

åpe

Sja

mp

o

Ba

lsa

m

De

od

ora

nt

An

sik

tsva

sk/r

ens

Fuktig

he

tskre

m

for

ansik

t

Bo

dy lo

tion

An

ti-r

yn

kekre

m

so

lkre

m

Mu

nn

skylle

van

n

Tan

nkre

m

Pa

rfym

e

Lip

glo

ss-

lepp

estift

Fou

nd

atio

n

?

Antall håndvask i løpet av dagen…………………………………………………..

Såpe type :……………………………..

Page 11: Kosmetikkdagbok - FHI

10

Bad og dusj Kropp og ansiktspleie Munn

hygiene Sminke og parfyme Andre

Navn og merke på produkt

Tid

spu

nkt

Va

righ

et

i

min

utt

er

Va

rmt, k

ald

t e

ller

lunke

t va

nn

Du

sjs

åpe

Sja

mp

o

Ba

lsa

m

De

od

ora

nt

An

sik

tsva

sk/r

ens

Fuktig

he

tskre

m

for

ansik

t

Bo

dy lo

tion

An

ti-r

yn

kekre

m

so

lkre

m

Mu

nn

skylle

van

n

Tan

nkre

m

Pa

rfym

e

Lip

glo

ss-

lepp

estift

Fou

nd

atio

n

?

Antall håndvask i løpet av dagen…………………………………………………..

Såpe type :……………………………..