Top Banner
Korisnički vodič za monitor sa širokim dodirnim zaslonom LT1423pwCA
85

Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Feb 22, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Korisnički vodič za monitor sa širokim dodirnim zaslonom

LT1423pwCA

Page 2: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. i

Brojevi proizvoda 60AC-UAR2-WW

Prvo izdanje (listopad 2013.)

Page 3: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. ii

Sadržaji

Sigurnosne upute .......................................................................................... iii

Poglavlje 1. Uvod u korištenje.................................................................... 1-1Sadržaj pakiranja .................................................................................................1-1Pregled proizvoda ................................................................................................1-2

Vrste prilagodbi ................................................................................................1-2Korisničko upravljanje ......................................................................................1-2LED indikator .................................................................................................1-4Odlaganje elektroničke olovke monitora ..........................................................1-5Utor za zaključavanje kabela ...........................................................................1-5

Određivanje postavki vašeg monitora ..................................................................1-6Povezivanje i uključivanje monitora .................................................................1-6

Korištenje višedodirnog zaslona ........................................................................1-10Korištenje elektroničke olovke monitora .............................................................1-10

Poglavlje 2. Prilagođavanje i korištenje monitora .................................... 2-1Ugodan rad i dostupnost ......................................................................................2-1

Uređivanje radnog prostora .............................................................................2-1Kratki savjeti o zdravim radnim navikama ........................................................2-2Podaci o pristupačnosti ....................................................................................2-2Podešavanje slike na monitoru ........................................................................2-3Korištenje zaslonskih (OSD) opcija ..................................................................2-3

Upravljanje napajanjem ........................................................................................2-4Održavanje monitora ............................................................................................2-5Odabir podržanog načina prikaza ........................................................................2-5

Poglavlje 3. Referentni podaci ................................................................... 3-1Specifikacije monitora ..........................................................................................3-1Rješavanje problema ...........................................................................................3-2

Dobivanje dodatne pomoći ..............................................................................3-4Podaci o servisu ...................................................................................................3-4

Poglavlje 4. Rad s LT1423pwCA WIFI monitorom sa širokim zaslonom ...4-1Instalacija upravljačkog programa ........................................................................4-1Podaci o zaslonu USB monitora ........................................................................4-10Dodani podaci ....................................................................................................4-14

Dodatak A. Servisiranje i podrška .............................................................A-1Telefonska tehnička podrška ............................................................................... A-1

Dodatak B. Napomene ................................................................................B-1Recycling information .......................................................................................... B-1Trgovački znakovi ................................................................................................ B-2

Appendix C. USB WiFi adapter Statement ................................................C-1

Appendix D. FR Statement .........................................................................D-1

Page 4: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. iii

Sigurnosne uputeOpće sigurnosne smjernice

Page 5: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

iv

Smjernice u vezi sigurnosti i održavanjaVažne sigurnosne informacije

Kabel napajanja je predviđen za uporabu s vašim monitorom. Ako želite koristiti drugačiji kabel, koristite samo onaj izvor napajanja i priključak kompatibilan s ovim monitorom.

OPREZ: Radi zaštite monitora i računala, priključite sve kablove napajanja za računalo i vanjske uređaje (kao što su monitor, pisač i skener) u uređaj sa zaštitom od prenapona ili besprekidni izbor napajanja (UPS).Nemaju svi produživači zaštitu od prenapona; produživači moraju nositi posebnu oznaku da su opremljeni tom značajkom. Koristite produživač čiji proizvođač nudi zamjenu u slučaju oštećenja pa ćete ga moći zamijeniti u slučaju da zakaže zaštita od prenapona.

OPREZ: S ovim uređajem smijete koristiti samo certificirani kabel za napajanje. U obzir se moraju uzeti i relevantni nacionalni propisi i/ili koji se odnose na instalaciju i uređaj. Koristite isključivo certificirani kabel za napajanje, koji ne smije biti slabiji od PVC (polivinil-kloridnog) fleksibilnog kabela sukladnog normi IEC 60227 (oznaka H05VV-F 3G 0.75mm² ili H05VVH2-F2 3G 0.75mm²). Alternativa je korištenje savitljivog kabela izrađenog od sintetičke gume.

Sigurnosne mjere opreza � Radi prevencije električnog udara, nemojte skidati kućište jer u njemu nema dijelova koje može

servisirati korisnik. � Koristite ovaj adapter napajanja radi zaštite monitora: PI Electronics (H.K) Ltd./ 51J0249.

Smjernice za održavanjeZa poboljšavanje radnih svojstava i produljenje radnog vijeka monitora:

� Nemojte otvarati kućište monitora i pokušavati sami popravljati uređaj. Ako monitor ne radi na ispravno ako je pao ili se oštetio, kontaktirajte ovlaštenog servisera za tvrtku Lenovo, lokalnog prodavatelja ili pružatelja usluge.

� Prilagođavajte samo one naredbe koje su opisane u uputama za korištenje. � Isključite monitor kada ga ne koristite. Vijek trajanja monitora možete u velikoj mjeri povećati ako

koristite program za čuvanje zaslona i ako monitor isključujete za vrijeme nekorištenja. � Monitor čuvajte na dovoljno prozračnom mjestu, što dalje od izvora jake svjetlosti, vrućine ili vlage. � Utori i otvori u kućištu služe za njegovu ventilaciju. Ove otvore ne smijete zaklanjati ili prekrivati. Nikada

nemojte gurati predmete bilo koje vrste u utore ili ostale otvore na kućištu. � Odspojite monitor iz električne utičnice prije čišćenja. Nemojte koristiti tekuća ili aerosolna sredstva za

čišćenje. � Pazite da vam monitor ne ispadne, nemojte ga stavljati na nestabilne površine. � Kada skidate temelj monitora, monitor okrenite licem prema dolje na meku podlogu kako bi se spriječila

pojava ogrebotina, oštećenja ili lomova.Monitor je predviđen za napajanje putem USB 3.0 izlaza na računalu/prijenosnom računalu, a računalo/prijenosno računalo moraju zadovoljavati normu IEC60950-1, dok USB 3.0 izlaz mora zadovoljavati zahtjeve standarda LPS.

OPREZ: Da monitor ne bi iskliznuo iz poklopca uvijek ga nosite kako je prikazano u nastavku.

Page 6: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

v© Copyright Lenovo 2013.

Čišćenje monitoraMonitor je optički uređaj visoke kvalitete koji traži posebnu njegu za vrijeme čišćenja. Postupajte prema sljedećim uputama za čišćenje monitora:1. Isključite računalo i monitor.2. Odspojite monitor iz električne utičnice prije početka čišćenja.

OPREZ: Prilikom čišćenja zaslona i kućišta monitora nemojte koristiti benzin, razrjeđivač, amonijak i ostala štetna sredstva. Te kemikalije mogu oštetiti monitor. Nemojte koristiti tekuća ili aerosolna sredstva za čišćenje. Nikada nemojte koristiti vodu za čišćenje LCD zaslona.3. Zaslon prebrišite suhom, mekom i čistom krpom.

Ako je zaslon potrebno dodatno očistiti, koristite antistatičko sredstvo za čišćenje zaslona.4. Prebrišite prašinu s kućišta monitora. Pri čišćenju kućišta koristite vlažnu krpu.

Ako je kućište potrebno dodatno čistiti, koristite čistu krpu navlaženu izopropilnim alkoholom.5. Priključite monitor u utičnicu.6. Isključite monitor i monitor.

Page 7: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. 1-1

Poglavlje 1. Uvod u korištenjeOvaj korisnički vodič sadrži detaljne podatke o ThinkVision® LT1423pwCA monitoru sa širokim dodirnim zaslonom. Kratke upute potražite na skici postavki koju ste dobili prilikom kupnje monitora.

Sadržaj pakiranjaPakiranje proizvoda mora sadržavati sljedeće:

• Informativni letak

• Elektroničku olovku

• USB WiFI adapter

• USB kabel

• Adapter za napajanje

• Dodirni monitor

• Zaštitno kućište

Page 8: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

1-2 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Pregled proizvodaOvaj odlomak sadrži informacije o prilagođavanju položaja monitora, postavljanju korisničkog upravljanja i korištenju utora za zaključavanje.

Vrste prilagodbiNagibRaspon nagiba monitora pogledajte na donjoj slici.

73°

12°

30°

Kao postolje Kao zaštitno kućište

Korisničko upravljanjeKako se koristi gumb za uključivanje (Ako monitor priključite posredstvom računalnog ili USB kabela, on će automatski prijeći na USB model, a bežični modul u monitoru će se sukladno tome isključiti.)

1. Uključite/isključite bežični modul.

Page 9: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 1. Uvod u korištenje 1-3

a) Držite 3 sekunde pritisnutim gumb za uključivanje kako bi se uključio monitor. Kada se traka napretka popuni, na zaslonu će se prikazati početna stranica. Tada će monitor biti spreman za povezivanje s WiFi mrežom.

b) Držite 3 sekunde pritisnutim gumb za uključivanje kako biste isključili monitor ako je on uključen, ali nije spojen.

c) Držite 5 sekundi pritisnutim gumb za uključivanje kako biste aktivirali stranicu s mogućnostima upravljačke ploče uređaja LT1423pwCA kako je prikazano na donjoj stranici, nakon čega ćete moći odabrati željenu radnju.

d) Ako gumb za uključivanje 10 sekundi držite pritisnutim, uređaj LT1423pwCA će se isključiti čak i ako je priključen na sustav glavnog računala.

2. Uključite/isključite pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona tako da kliknete gumb za uključivanje kada je monitor spojen.

Page 10: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

1-4 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

3. Na gornjoj strani monitora nalaze se OSD naredbe koje se koriste za podešavanje zaslona.S USB kabelskom vezom:Tipka izbornika: 1. Za prikaz OSD izbornika na zaslonu.

2. Za izbor OSD podizbornika.Tipka minus: 1. Biranje natrag-naprijed u OSD izborniku.

2. Smanjivanje odabrane vrijednosti u podizborniku.3. Tipkovni prečac za automatsku konfiguraciju.

Tipka plus: 1. Biranje naprijed u OSD izborniku.2. Povećavanje odabrane vrijednosti u podizborniku.

Nakon obavijesti s porukom o uspješnoj Wi-Fi vezi:Tipka izbornika: Pritisnite za prikaz glavnog izbornika upravljačke ploče za

LT1423pwCA.Tipka minus: Bez ijedne dodijeljene funkcije.Tipka plus: Pritisnite za zakretanje prikaza zaslona.

LED indikator 1. LED indikator napunjenosti baterije

Tijekom punjenja LED svijetli narančasto, a ako je baterija do kraja napunjena, LED svijetli zeleno.

Page 11: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 1. Uvod u korištenje 1-5

2. Wifi LEDKad je povezano putem 2,4G, LED svijetli plavo, kad je 5G, LED svijetli žuto.

Odlaganje elektroničke olovke monitoraNa monitoru se nalazi mjesto za odlaganje elektroničke olovke.

Utor za zaključavanje kabelaNa bočnoj strani monitora nalazi se utor za zaključavanje kabela.

Page 12: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

1-6 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Određivanje postavki vašeg monitoraOvaj odlomak sadrži informacije koje će vam pomoći pri određivanju postavki monitora.

Povezivanje i uključivanje monitoraNapomena: Na rad bežičnog sučelja monitora može utjecati okolina mjesta njegova

korištenja, veliki predmeti, zidovi i sl.Bežično sučelje za vezu glavnog računala i LT143pwCA monitora potpuno je iskorišteno i ne može se koristiti niti za jednu drugu funkciju poput pristupa internetu.Ako sustav glavnog računala koristi bežičnu vezu za povezivanje s internetom, za bežičnu vezu s monitorom će biti potreban poseban uređaj sa sučeljem za bežičnu vezu.Ovisno o konfiguraciji, integrirani bežični adapter u sustavu može raditi bolje s LT1423pwCA monitorom nego isporučeni USB WiFi adapter.Najbolji bežični rad s uređajem LT1423pwCA ćete ostvariti ako maksimalna udaljenost između monitora i glavnog računala iznosi 8 metara.

1. Uključite računalo.

2. Slijedite upute na zaslonu za instalaciju upravljačkog programa za monitor.a. Jedan kraj USB kabela priključite na USB priključnicu za prijenos podataka

s računala na strani monitora, a druga dva kraja kabela priključite u odgovarajuće USB priključnice na računalu.

b. Za instalaciju upravljačkog programa monitora, datoteka za postavljanje upravljačkog programa nalazi se na USB disku za masovnu pohranu podataka monitora. Detaljne korake za određivanje postavki potražite u "Poglavlju 4".

Opaska:a. Optimalnu učinkovitost zaslona osigurat ćete ako monitor istovremeno

priključite u računalo putem USB 3.0 i USB 2.0 priključka. Koristeći samo jedan USB 2.0 priključak možete smanjiti razinu svjetline zaslona.

b. U bežičnom načinu rada zaslona: Ako povežete uređaj na računalo putem USB kabela, bežični način rada zaslona automatski se deaktivira i prebacuje se u žični način rada. Deaktivirajte USB vezu za ponovno aktiviranje bežičnog načina rada zaslona.

Page 13: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 1. Uvod u korištenje 1-7

3. Punjenje baterijeMonitor se isporučuje s AC adapterom za punjenje baterije monitora iz bilo koje AC električne utičnice.Napomena: baterija se ne isporučuje do kraja napunjena.Ako se prikazuje poruka koja govori da je napunjenost baterije manja od 10%, preporučuje se da isključite monitor i napunite baterije jer tako maksimizirate njen životni vijek. bateriju monitora treba napuniti, poduzmite sljedeće radnje:a. Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u

standardnu električnu utičnicu. b. Odvojite AC adapter od monitora kada je baterije napunjena ili ostavite AC

adapter povezanim za rad preko mrežnog napajanja. Napomena: Ako želite ukloniti konektor, pogledajte upute za razdvajanje na slici

(dio 2).

Dio 2

Dio 1

Page 14: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

1-8 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

4. Kako se koristi USB WiFI adapter:Priključeni USB WiFi adapter je neovisni WiFi uređaj za video ili mrežnu vezu. Ovisno o konfiguraciji, integrirani bežični adapter u sustavu može raditi bolje s LT1423pwCA monitorom nego isporučeni USB WiFi adapter.

Page 15: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 1. Uvod u korištenje 1-9

5. Korištenje poklopcaS monitorom se isporučuje poklopac koji služi za zaštitu monitora pri njegovu prenošenju ili skladištenju. Poklopac se može koristiti i kao postolje monitora, kako je prikazano na donjoj ilustraciji:

1) Postavljanje poklopca

2) Korištenje poklopca kao postolja za monitora. Uklonite monitor iz poklopca i podignite podupirač.

b. Stavite monitor ispred nožice postolja.

Page 16: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

1-10 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Korištenje višedodirnog zaslonaMonitor podržava funkciju za više dodira u operativnom sustavu Win7/Win8 (32/64-bitnom), a može podržati višedodirnu funkciju s najviše deset točaka u operativnom sustavu Win 8 (32/64-bitnom)Dodirom zaslona koristite naredbe na njemu, uključujući ikone, stavke izbornika i zaslonsku tipkovnicu.U nastavku slijede upute za korištenje višedodirnog zaslona.

DodirivanjeLagano dodirnite zaslon vrškom prsta kako bi se pokrenula aplikacija, odaberite stavku, otvorite izbornik ili unesite tekst koristeći zaslonsku tipkovnicu.

Pritiskanje i držanjePritisnite i držite objekt ili prazno područje na zaslonu dok se ne dogodi radnja.

PovlačenjeAko želite pomicati stavke kao što je slika ili ikona po zaslonu, dodirnite ju i zadržite prst na stavci, pomaknite prst do željenog mjesta, a zatim podignite prst sa zaslona.

Povlačenje ili klizanjePomaknite prst u vertikalnom ili horizontalnom smjeru na zaslonu ako se želite pomicati kroz početni zaslon, web stranice, popise, minijature slika itd.

Zumiranje•Smanjivanje: Primičite dva prsta na zaslonu kao da nešto podižete ako želite

smanjiti prikaz slike ili web stranice.•Uvećavanje: Razmičite prste na zaslonu ako želite povećati prikaz slike ili web

stranice.

Dvostruko dodirivanjeNeke aplikacije traže da dvaput dodirnete zaslon kako bi se prikaz povećao. Zaslon ponovno dvaput dodirnite za smanjivanje.

Korištenje elektroničke olovke monitoraLT1423pwCA podržava funkcije dodirne olovke u operativnim sustavima Win7 i Win8 (32-bitni / 64-bitni).Stylus dodirna olovka povezana je s monitorom i možete je koristiti za unos teksta ili crtanje grafike kao i izvođenje drugih radnji bez dodirivanja zaslona. Ona korisniku omogućuje unos napomena na zaslon, crtanje grafičkih prikaza kada se koristi s aplikacijama koje podržavaju uređivanje i skiciranje.

A

B

Elektronička olovka monitora sastoji se od vrha A i gumba B. Pokazivač pomičite držeći olovku i usmjeravajući vrh na zaslonu. Ako želite napraviti odabir (jedan klik), jednom dodirnite zaslon olovkom. Za dvostruki klik zaslon dodirnite dvaput bez stanke. Desni klik ćete izvesti jednim dodirom zaslona, nakon čega ćete zadržati vrh olovke na zaslonu; tada će se prikazati ikona desnog klika. Pritiskom gumba možete snimati zaslon i rezati snimljenu sliku.

Page 17: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. 2-1

Poglavlje 2. Prilagođavanje i korištenje monitoraU ovom odjeljku prikazane su informacije o podešavanju i uporabi monitora.

Ugodan rad i dostupnostDobar ergonomski podešen monitor važno je za ugodan i koristan rad na vašem osobnom računalu. Uredite vaše radno mjesto i opremu tako da odgovara vašim potrebama i vrsti posla koji radite. Uvedite zdrave radne navike da biste maksimalno poboljšali vašu učinkovitost i udobnost u radu s računalom.

Za detaljnije informacije o bilo kojem od ovih poglavlja posjetite web-stranice IBM Zdravo računalstvo na: http://www.lenovo.com/healthycomputing

Uređivanje radnog prostoraZa udoban rad radna površina mora biti dovoljno visoka i prostrana.

Organizirajte svoje radno mjesto na način koji vama odgovara. Održavajte svoje radno mjesto čistim i slobodnim za stvari koje najčešće koristite u radu (npr. miš ili telefon), a koje trebate postaviti tako da su lako dohvatljive.

Razmještaj opreme izuzetno je važan za vaš rad. Sljedeća poglavlja opisuju kako najbolje razmjestiti opremu da bi vam rad bio što ugodniji.

Postavljanje i pogled na monitorPostavite i podesite monitor svog računala tako da ga ugodno gledate, imajući na umu sljedeće:

• Udaljenost gledanja:Optimalna udaljenost gledanja za monitore kreće se u rasponu od oko 510 mm do 760 mm (20 inča do 30 inča), a ovisi o osvjetljenju prostorije i dobu dana. Različite udaljenosti možete postići pomicanjem monitora ili stolca. Namjestite udaljenost za gledanje koja je za vas najprikladnija.

• Visina monitora:Postavite monitor tako da su vam glava i vrat u ugodnom i neutralnom (okomitom ili uspravnom) položaju. Ako se vaš monitor ne može podešavati po visini, možete ispod njegovog postolja staviti knjige ili druge čvrste objekte da postignete željenu visinu. Općenita uputa za namještanje monitora je da vrh zaslona malo ispod visine očiju prilikom normalnog sjedenja. Međutim, svakako optimizirajte visinu monitora tako da vidna linija između oka i sredine monitora odgovara vašim potrebama kako se ne biste naprezali prilikom gledanja.

• Nagib:Podesite nagib monitora tako da ga dobro vidite uz uobičajeni položaj glave i vrata.

• Općeniti smještaj:Postavite monitor tako da izbjegnete refleksiju na zaslonu od sobne rasvjete ili prozora.

Slijedi nekoliko savjeta za ugodno gledanje monitora:

• Rasvjeta mora biti odgovarajuća za tip posla koji obavljate.

• Uz pomoć svjetline, kontrasta i ugađanjem prikaza optimizirajte sliku na zaslonu prema osobnim potrebama.

• Održavajte čistoću zaslona kako biste se mogli usredotočiti na prikazane sadržaje.

Page 18: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

2-2 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Rad s monitorom može biti zamoran za oči. Povremeno pogledajte u stranu i usredotočite pogled na neki udaljeni objekt, da bi vam se očni mišići mogli odmoriti. Ako imate pitanja u vezi s umorom očiju ili problema s gledanjem, posavjetujte se s liječnikom.

Kratki savjeti o zdravim radnim navikamaSljedeće informacije predstavljaju sažetak nekih važnih faktora o kojima trebate razmišljati radi ugodnog i efikasnog korištenja računala.

• Dobar položaj tijela počinje s postavljanjem opreme: Izgled vašeg radnog mjesta i razmještaj računalne opreme značajno utječu na vaš rad pri upotrebi računala. Za udoban i učinkovit rad, opremu postavite i orijentirajte na optimalan način, slijedeći savjete istaknute u odlomku “Uređenje radnog mjesta” na stranici 2-1. Iskoristite mogućnosti podešavanja komponenti svog računala i uredskog namještaja tako da najbolje odgovaraju vašim željama - sada i u budućnosti.

• Manje promjene položaja mogu pomoći u izbjegavanju neudobnosti: Što duže sjedite i radite za računalom, to je važnije razmotriti položaj u kojemu to radite. Izbjegavajte zadržavanje istog položaja kroz duže vrijeme. Povremeno promijenite položaj kako biste izbjegli pojavu neudobnosti. U tu svrhu, iskoristite mogućnosti koje nude vaš uredski namještaj ili računalna oprema.

• Kratke, povremene stanke pomažu pri zdravom radu s računalom: Zbog toga što je upotreba računala primarno statička aktivnost, iznimno je važno da radite kratke prekide u radu. Povremeno ustanite, protegnite se, prošećite i popijte malo vode ili napravite neki drugi, kratki prekid. Kratki prekid daje vašem tijelu dobrodošlu promjenu položaja i pomaže osigurati udobnost i veću učinkovitost rada.

Podaci o pristupačnostiTvrtka Lenovo odlučila je osigurati bolji pristup podacima i tehnologiji hendikepiranim osobama. Uz tehnologije za pomoć, korisnici mogu pristupati podacima na način koji najbolje odgovara njihovoj hendikepiranosti. Neke od tih tehnologija već se nalaze u vašem operativnom sustavu; ostale se mogu kupiti na stranicama dobavljača ili im pristupiti na: https://lenovo.ssbbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php

Page 19: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 2. Prilagođavanje i korištenje monitora

2-3

Podešavanje slike na monitoruU ovom se poglavlju opisuju funkcije korisničkih opcija za ugađanje prikaza na monitoru.

Korištenje zaslonskih (OSD) opcijaPostavke zaslona možete pregledati u zaslonskom izborniku (OSD), kako je prikazano u nastavku

USB video veza Kad je WIFI spreman

Za upotrebu opcija:1. Pritisnite za otvaranje glavnog OSD izbornika. U slučaju uspostave bežične

veze putem LT1423pwCA upravljačke ploče, a prikaz je normalan, pritiskom na gumb “ ” možete uključiti OSD LT1423pwCA upravljačke ploče na računalu, a za upravljanje njome ćete morati koristiti miš. Pogledajte stavku 4 u odjeljku “Bežični rad” u 4-9.

2. Krećite se kroz ikone koristeći ili . Odaberite ikonu i pritisnite za pristup do funkcije. Zatim, koristeći ili , izvedite prilagodbe, a kada ste zadovoljni s postavkama, pritisnite za izlaz iz trenutnog podešavanja.

3. Pritisnite za izlaz iz OSD izbornika.4. “ ” je tipkovni prečac za podešavanje slike.

Tablica 2- 1. Funkcije OSD izbornikaOSD ikona na Glavnom izborniku

Opis

Svjetlina

Podešava ukupnu svjetlinu.Napomena: U bežičnom načinu rada, ako LT1423pwCA uređaj

nije spojen putem LT1423pwCA upravljačke ploče, trenutna razina svjetline iznosi 100, dugotrajnim pritiskom tipke + u trajanju deset sekundi možete uži u način pojačavanja svjetline kako biste ostvarili povećanje iste za 10. Maksimalna svjetlina iznosi 110. Ovaj način rada se napušta nakon priključivanja USB kabela ili smanjivanja svjetline na vrijednost 100 ili manju.

KontrastPodešava razliku između svijetlih i tamnih područja.

Automatska optimizacija prikazaNapomena: Funkcija se aktivira tijekom prikaza slike pomoću

Automatski USB veze.

Kanal

Prilagodite WIFI kanal monitora vašem WIFI adapteru.Napomena: ova funkcija dostupna je samo kada je monitor

spreman za povezivanje.

IzlazIzlaz iz OSD izbornika.

Opcije Otvorite izbornik Mogućnosti.

Page 20: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

2-4 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

OSD ikona na

Opis

Jezik

Prikaz jezika koje podržava monitor.Napomena: izabrani jezik utječe samo na jezik OSD-a. On nema

nikakvog utjecaja na bilo koji softver koji se izvodi na računalu.

Brzina ponavljanja pritiska na gumb

Promjena brzine ponavljanja pritiska na gumb.

Istek vremena izbornika

Promjena isteka vremena izbornika.

ResetOSD reset postavki.

PovratakPovratak na glavni izbornik.

Upravljanje napajanjemUpravljanje napajanjem se aktivira kada računalo pristupi načinu mirovanja. Stanja monitora opisana su u nastavku.

Optimalni rad ostvarit ćete ako iskopčate USB kabel i isključite monitor pomoću tipke za isključivanje monitora na kraju svakog radnog dana ili uvijek kada ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu tijekom dana.

Tablica 2-2. Indikator napajanja USB načina rada

Stanje Indikator napajanja

Pokazatelj WIFI mreže Zaslon

Uključeno Zelen Isključeno NormalnoMirovanje Zelen Isključeno CrnIsključeno Isključeno Isključeno Crn

Tablica 2-3. Indikator napajanja WIFI načina rada

Stanje Indikator napajanja

Pokazatelj WIFI mreže Zaslon

Uključeno Zelen Plavo/žuto NormalnoMirovanje Zelen Plavo/žuto CrnIsključeno Isključeno Isključeno Crn

Kada je upravljačka ploča LT1423pwCA povezana preko WIFI, jezična postavka monitora bit će dosljedna jezičnoj postavci sustava računala (a to mora biti jedan od jezika koji podržava monitor).

Opcije Glavnom

Page 21: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 2. Prilagođavanje i korištenje monitora 2-5

Održavanje monitoraSvakako isključite električnu energiju prije izvođenja bilo kakvog održavanja monitora.

Ne radite sljedeće:

• Ne dozvolite da voda ili neka druga tekućina uđe u monitor.

• Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva.

• Ne koristite zapaljivi materijal za čišćenje monitora ili bilo kojih drugih električnih aparata.

• Ne dodirujte područje zaslona monitora oštrim ili abrazivnim predmetima. Takav tip kontakta može uzrokovati trajno oštećenje zaslona.

• Ne koristite sredstva za čišćenje koje sadrže antistatička otapala ili slične aditive. To može oštetiti sloj zaslona.

Radite sljedeće:

• Lagano navlažite mekanu krpu vodom i nježno obrišite stranice i zaslon.

• Uklonite masnoću ili otiske prstiju vlažnom krpom s malo blagog deterdženta.

Odabir podržanog načina prikazaRačunalo upravlja načinom prikaza koji koristi monitor. Za detalje o tome kako promijeniti načine prikaza pregledajte dokumentaciju vašeg računala.

Veličina slike, položaj i oblik mogu se mijenjati kada se promijeni način prikaza. To su uobičajene radnje i slika se može ponovo podesiti pomoću automatskih postavki i opcija slike.

Za razliku od CRT monitora, koji zahtijevaju visoku stopu osvježavanja radi smanjenja titranja, kod LCD ili tehnologije ravnog zaslona nema titranja.

Napomena: ako ste sustav prije koristili s CRT monitorom i trenutno je konfiguriran na raspon prikaza izvan raspona ovog monitora, možda ćete trebati privremeno ponovo priključiti CRT monitor kako biste ponovno konfigurirali sustav, po mogućnosti na 1600 x 900 pri 60 Hz, što je nazivna razlučivost zaslona.

Niže prikazani načini prikaza tvornički su optimizirani.

Tablica 2-4. Tvornički postavljeni načini prikaza

Mogućnost adresiranja

Frekvencija osvježavanja

800 x 600 60 Hz1280 x 720 60 Hz1280 x 800 60 Hz1024 x768 60 Hz1366 x 768 60 Hz1440 x 900 60 Hz1600 x 900 60 Hz

Page 22: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. 3-1

Poglavlje 3. Referentni podaciOvaj odjeljak sadrži podatke o monitoru, podatke za rješavanje problema i podatke o servisiranju.

Specifikacije monitora

Tablica 3-1. Tehničke karakteristike monitora

MjereVisinaDubinaŠirina

225,44 mm (8,87 inča)12,70 mm (0,5 inča)347,96 mm (13,7 inča)

Stalak Raspon nagiba Raspon: 0°~95°

Slika

Veličina vidljive slikeMaksimalna visinaMaksimalna širinaVeličina piksela

337,82 mm (13,3 inča)165,24 mm (6,51 inča)293,76mm (11,57 inča)0,1836 mm (0,0072 inča) (V)

Ulazna snagaNapajanjeMaksimalna struja napajanja

5V DC1,4 A

Ulaz adaptera napajanja NapajanjeMaksimalna struja napajanja

5V DC4 A

Utrošak snageNapomena: podaci o

potrošnji energije odnose se zajedno na monitor i napajanje.

Maksimalna potrošnjaUobičajena potrošnjaPotrošnja u stanju mirovanja

20 W

16 W20 W

Video ulazUlazni signalBrzine podataka

USB 3.05 Gb/s (maks)

Podržani načini prikaza Nominalna razlučivost 1600 x 900 pri 60 Hz

TemperaturaRadnaZa spremljeni monitorPri otpremi

0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)-20 ° do 60 °C (-4 ° do 140 °F)-20 ° do 60 °C (-4 ° do 140 °F)

VlažnostRadnaZa spremljeni monitorPri otpremi

10% do 80%5%° do 95%5% do 95%

Page 23: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

3-2 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Rješavanje problemaAko imate problem s postavljanjem ili korištenjem monitora, možda ga možete sami riješiti. Prije pozivanja vašeg prodavatelja ili Lenova, pokušajte predložene postupke koji odgovaraju vašem problemu.

Ako funkcija dodira / pera ne radi na LT1423pwCA u proširenom načinu rada, podesite prijenosno računalo uz pomoć sljedećeg postupka:

Otvorite “Control panel (Upravljačka ploča)” i zatim nađite “Tablet PC Setting (Podešavanje tablet računala)”.

Kliknite “Tablet PC Setting (Podešavanje tablet računala)” i Windows će prikazati sliku u nastavku.

1.

2.

3. Kliknite gumb “Podešavanje”, koji se nalazi ispod prozora na zaslonu prijenosnog računala.

Page 24: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Tablica 3-2. Otklanjanje poteškoća

Problem Mogući uzrok Predložena radnja Brze uputeLED pokazatelj je zelen, ali na zaslonu nema prikaza.

Upravljački program nije pravilno instaliran.

Deinstalirajte upravljački program, zatim ponovno pokrenite računalo i ponovno instalirajte upravljački program.

“Instalacija upravljačkog programa” na stranici 4-1

Kvaliteta slike je neprihvatljiva.

USB kabel nije u potpunosti spojen na monitor ili sustav.

Provjerite je li USB kabel čvrsto priključen u računalo i monitor.

“Povezivanje i uključivanje monitora” na stranici 1-6

Kontrolna lampica napajanja ne svijetli i nema slike.

USB kabel je labav ili nije spojen na monitor ili sustav.

Provjerite je li USB kabel pravilno spojen.

“Povezivanje i uključivanje monitora” na stranici 1-6

Monitor nije uključen

Neka se baterija puni neko vrijeme, a zatim uključite monitor pritiskanjem gumba za uključivanje na desnoj strani monitora.

"Punjenje baterije" na str. 1-7

Jedan ili više piksela su bez boje.

To je karakteristika LCD tehnologije i nije kvar LCD-a.

Ako nedostaje više od pet piksela, nazovite službu za korisničku podršku.

Dodatak A. “Servisiranje i podrška” na stranici A-1

Nakošen zaslon, slika nije u sredini.

Pozadina radne površine nema jasne rubove nakon automatskog podešavanja monitora.

Pobrinite se da radna površina ima jasne rubove ili otvorite datoteku i maksimizirajte je, a zatim pritisnite lijevi gumb ili odaberite stavku Automatski u OSD izborniku, nakon čega će monitor ponovno izvršiti podešavanje.

"Korištenje upravljanja na zaslonu (OSD)" na str. 2-3

4. 2 mogućnosti podešavanja funkcije dodira i pera. Kliknite “stylus pen input (unos pomoću pera)”, na zaslonu prijenosnog računala pojavit će se donja slika. Zatim kliknite gumb “Enter” na tipkovnici, slika će se također prikazati na monitoru.

5. Podešavanje funkcije dodir slično je kao prethodno.>.Na kraju svega, funkcija pera i dodira bit će aktivna na monitoru i na zaslonu prijenosnog računala.

Poglavlje 3. Referentni podaci 3-3

Page 25: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Tablica 3-2. Otklanjanje poteškoća (nastavak)

Problem Mogući uzrok Predložena radnja Brze uputeNaziv potrebnog zaslona ne prikazuje se na upravljačkoj ploči za LT1423pwCA:

Zaslon ne aktivira uspješno način rada s bežičnom mrežom.

Provjerite da USB kabel nije spojen. Pritisnite tipku uključivanje/isključivanje za aktiviranje monitora.

"Postavljanje monitora" na str. 1-6

Računalo ne koristi karticu bežične mreže.

Stavite USB mrežnu karticu koju ste dobili i pobrinite se da softver za LT1423pwCA bude uspješno instaliran. Uređaj uspješno radi u upravitelju uređaja sustava.

Windows sustav ne osvježava popis bežičnih uređaja.

Windows sustav ne osvježava nazive bežičnih uređaja. Kliknite Osvježi za osvježavanje popisa bežičnih uređaja Windows sustava.

Nema

Dobivanje dodatne pomoćiAko još uvijek niste riješili problem, molimo vas kontaktirajte službu za korisničku podršku. Više pojedinosti o kontaktiranju službe za korisničku podršku potražite u dodatku A, Servisiranje i podrška, na stranici A-1.

Podaci o servisuBrojevi proizvodaBroj proizvoda vašeg monitora nalazi se na stražnjoj strani postolja za nagib tipkovnice, kako je prikazano u nastavku.

Odgovornost kupcaJamstvo ne vrijedi za proizvod koji je oštećen zbog nezgode, nepropisnog ili grubog korištenja, neispravne instalacije, korištenja nesukladnog specifikacijama i uputama o korištenju proizvoda ili zbog neovlaštenih izmjena, popravaka ili preinaka.

Slijede primjeri nepropisnog ili grubog korištenja. Oni nisu obuhvaćeni jamstvom:• Slike koje su trajno ocrtane na CRT monitoru. Trajno ocrtane slike mogu se

spriječiti upotrebom pokretljivog čuvara zaslona ili upravljanja napajanjem.• Fizička oštećenja na zaštitnom kućištu ili drugim zaštitnim pločama, temeljnom

dijelu proizvoda i kabelima.• Ogrebotine ili proboji na zaslonu monitora.

3-4 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 26: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Dijelovi za servisiranjeSljedeći dijelovi koriste se za Lenovo servisiranje, ili ih koriste ovlašteni serviseri i oni služe kao jamstvo za kupca. Dijelovi se koriste isključivo za servisiranje. Tablica u nastavku prikazuje podatke o modelu 60AC-UAR2-WW

Tablica 3-3. Popis dijelova za servisiranje

FRU (Jedinica koja se zamjenjuje na terenu) broj dijela

Opis Boja Model vrste uređaja (MTM)

03T8733 LT1423p -FRU Monitor_Simple cover (bežično)

Gavran crna 60AC-UAR2-WW

03T8474 USB 3.0 kabel Gavran crna 60AC-UAR2-WW03T8476 LT1423p -FRU Simple

Cover (žično i bežično)Gavran crna 60AC-UAR2-WW

04Y1470 Elektroničku olovku (Jednako kao Tablet 2)

Gavran crna 60AC-UAR2-WW

03T8726 USB WiFi adapter Gavran crna 60AC-UAR2-WW03T8738 AC adapter-US Gavran crna 60AC-UAR2-WW03T8739 AC adapter-JP Gavran crna 60AC-UAR2-WW03T8740 AC adapter-ANZ Gavran crna 60AC-UAR2-WW03T8741 AC adapter-EU Gavran crna 60AC-UAR2-WW03T8742 AC adapter-CHN Gavran crna 60AC-UAR2-WW03T8743 AC adapter-ASEAN Gavran crna 60AC-UAR2-WW03T8493 AC adapter-Indonezija Gavran crna 60AC-UAR2-WW03T8494 AC adapter-Filipini/

Singapur Gavran crna 60AC-UAR2-WW

Poglavlje 3. Referentni podaci 3-5

Page 27: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. 4-1

Poglavlje 4. Rad s LT1423pwCA WIFI monitorom sa širokim zaslonom

Ovaj odjeljak sadrži upute o instalaciji upravljačkog programa monitora i prikazuje postavke o podacima monitora.

Instalacija upravljačkog programa

Zahtjevi za računaloSoftver upravljačke ploče za Lenovo LT1423pwCA može se koristiti na računalima, od mrežnih računala, preko prijenosnih pa sve do stolnih računala. Upravljački program će se izvoditi na računalima koja se temelje na procesorima Atom N270, osnovnim procesorima s jednom jezgrom te na najnovijim dvostrukim, četverostrukim i i3/i5/i7 procesorima.Performanse softvera ovise o dostupnoj snazi obrade, kao i korištenom operativnom sustavu. Snažniji sustavi nude i bolje performanse.Softver upravljačke ploče Lenovo LT1423pwCA dostupan je za računala s jednim od sljedećih Windows operativnih sustava:

� Windows 7 (32- i 64-bitni) � Windows 8 Home ili Professional (s izdanjem za monitor) sa servisnim paketom 2 ili 3

Napomena: nisu podržana Windows Server izdanja.

Preporučeni tipični sustavi su:

Windows 7Za Windows 7, Windows Experience Index (WEI) je korisna mjera razine hardvera. WEI ćete naći na Računalo > Svojstva ili na Upravljačka ploča > Sustav.Preporučeni tipični hardver za osobno računalo je:

� Najmanji WEI rezultat 3 za "Grafika; Performanse stolnog računala za Windows Aero" kategoriju. � Cjelokupni WEI rezultat od najmanje 3 sukladno preporuci koju daje Microsoft. � Barem jedan USB 3,0 priključak. � 150 megabajta (MB) slobodnog prostora na disku. � Zaslon računala koji se može koristiti s Lenovo USB monitorom, ako nije integriran.

Windows 8 � Za 1-2 monitora, poslovnu uporabu, ciljanu produktivnost. Navedena konfiguracija možda neće moći osigurati punu brzinu slika pri DVD reprodukciji preko cijelog zaslona. � 1,2 GHz procesor s jednom jezgrom � 512MB memorije � Za 3 monitora gdje 1 može reproducirati DVD video uz ciljanu produktivnost i poslovne aplikacije. Podržavat će samo 1 video DVD razlučivosti preko cijelog zaslona: � 1,6 GHz procesor � 1 GB memorije

Page 28: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

4-2 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

� Za 6 monitora gdje 1 monitor može prikazivati DVD video preko cijelog zaslona: � 1,8 GHz s dvije jezgre � 1 GB memorije � Barem jedan USB 3,0 priključak. � 150 megabajta (MB) slobodnog prostora na disku. � Zaslon računala za upotrebu s uređajem bežičnog monitora Lenovo LT1423pwCA, ako nije ugrađen. � Mrežni pristup preuzimanjima softvera ili pristup CD-ROM pogonu.

Podržane grafičke kartice (Windows 7)Na Windows 7, Lenovo LT1423pwCA softver upravljačke ploče radit će u tijesnoj interakciji s primarnom grafičkom karticom. Upravljačka ploča Lenovo LT1423pwCA podržava i provjerava rad jedne grafičke kartice (GPU) instalirane na računalu od svih važnijih GPU dobavljača (Intel, ATI, NVidia i Via)Sljedeće konfiguracije GPU mogu pod određenim okolnostima iskazati probleme u kompatibilnosti sa sustavom Windows 7:

� Grafičke kartice s mogućnošću prebacivanja (Switchable Graphics) (ATI/Intel) � Grafičke kartice s mogućnošću prebacivanja (Switchable Graphics) (ATI/ATI) � Grafičke kartice s mogućnošću prebacivanja (Switchable Graphics) (NVIDIA/Intel) � NVIDIA SLI u SLI načinu rada

Ostale GPU konfiguracije, uključujući niže navedene, trenutno nisu podržane i neće raditi u sustavu Windows 7:

� Hybrid Graphics � Hybrid SLI � Hybrid Crossfire � Crossfire � SLI kad nije u SLI načinu rada � Više WDDM 1.1 grafičkih upravljačkih programa istodobno

Podržane grafičke kartice (Windows 8)U sustavu Windows 8 podržane su sve grafičke kartice.

Page 29: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 4. Rad s LT1423pwCA WIFI monitorom sa širokim zaslonom 4-3

Instalacija softvera upravljačke ploče za Lenovo LT1423pwCA U sljedećem odjeljku prikazana je instalacija softvera upravljačke ploče za LT1423pwCA na različitim operativnim sustavima. Napomena: ako imate instaliran v3.x, R4.1 ili R4.2 DisplayLink softver, morat ćete

ga prije instaliranja ovog izdanja deinstalirati uz pomoć Windows funkcije Dodaj/Ukloni programe. Uređaji će nastaviti s radom nakon instalacije ovog izdanja.

Instalacija softvera upravljačke ploče za Lenovo LT1423pwCA na Windows 7/8 Poželjni način instalacije je korištenje funkcije ažuriranja sustava Windows 7. 1. Spojite Lenovo LT1423pwCA monitor pomoću USB kabela na računalo.

Windows detektira novi hardver i automatski instalira USB disk za masovnu pohranu. Datoteka za postavu i korisnički priručnik za LT1423pwCA upravljačku ploču nalaze se u glavnom direktoriju.

2. YOd vas će se zatražiti da instalirate i nadogradite postojeći stariji softver prilikom instalacije softvera upravljačke ploče za LT1423pwCA, ako postoji. Kad se zatraži, kliknite Dalje, Instaliraj, Zanemari stariji softver, Nadogradi softver i Dovrši.

Page 30: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

4-4 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 31: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 4. Rad s LT1423pwCA WIFI monitorom sa širokim zaslonom 4-5

3. Nakon uspješne instalacije upravljačkih programa koje ste dobili s upravljačkom pločom za LT1423pwCA, pričekajte da Windows OS postavi nove uređaje i ekrane zaslona. Ako se normalan prikaz ekrana ne pojavljuje nakon instalacije novih upravljačkih programa uređaja, ručno ponovno pokrenite računalo.

Page 32: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

4-6 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Postava načina rada mrežne karticeSlijedite sljedeće korake kako biste osigurali dobre efekte bežičnog prikaza: Otvorite upravljačku ploču sustava Windows i zatim kliknite Sustav >> Upravitelj uređaja >> Mrežni adapter, pronađite i odaberite željeni uređaj bežične mreže (obično sadrži slova WIFI), dvaput kliknite za otvaranje stranice Svojstva, označite za otvaranje 802.11n radnog režima, kliknite U redu za prihvaćanje postavki. Ne zaboravite da će kartica bežične mreže promijeniti način rada i ponovno će se pokrenuti. U slučaju da je povezana na umreženi uređaj, može doći do privremene neispravnosti mreže.

Napomena: zaslon će treptati ili se zacrniti tijekom instalacije. Na nekim računalima možda ćete morati ponovno pokrenuti sustav prije nego ćete moći koristiti uređaj s aktiviranim DisplayLink.

Upotreba bežičnog monitora 1. Nakon instalacije Lenovo softvera upravljačke ploče za LT1423pwCA, softver

će se automatski pokrenuti s Windows® sustavom. Upravljačku ploču za LT1423pwCA možete pronaći u izborniku start sustava Windows® 7 ili u programima sustava Windows® 8.

Page 33: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 4. Rad s LT1423pwCA WIFI monitorom sa širokim zaslonom 4-7

2. Možete promijeniti postavke prema želji i kliknuti na Upravljanje povezivanjem da biste pronašli SSID za LT1423pwCA monitor. LT1423pwCA monitor možete uključiti bez USB kabela, SSID naziv i lozinka prikazivat će se na zaslonu monitora ili možete pritisnuti tipku izbornika za nastavak obavijesti. Otvara se prozor sa sporazumom o licenci za krajnjeg korisnika DisplayLink softvera.

Kliknite gumb za povezivanje pod SSID nazivom monitora na koji želite spojiti.

Page 34: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

4-8 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Windows sustav će instalirati upravljački program uređaja radi dovršavanja povezivanja u roku od nekoliko minuta. Stanje će se promijeniti i monitor će biti spreman za upotrebu.

Stavka mogućnosti radi nakon spajanja, možda ćete morati promijeniti stavku Isključi zaslon nakon... za uštedu energije.

Gumb za odvajanje pod SSID nazivom je za onemogućavanje bežičnog monitora s trenutne veze, a monitor se neće isključiti.

Page 35: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 4. Rad s LT1423pwCA WIFI monitorom sa širokim zaslonom 4-9

3. Pritiskanjem tipke za uključivanje u trajanju od jedne sekunde će monitor dovesti u štedni način rada, zaslon i funkcija dodira bit će isključeni, ali monitor će i dalje uključen za normalno korištenje. Za isključivanje bežičnog monitora možete pritisnuti gumb za isključivanje i držati ga najmanje 3 sekunde za otvaranje skočnog OSD izbornika računala i monitora i odabir isključivanja monitora. Također, možete držati tipku napajanja 8 sekundi za isključivanje monitora bez radnji OSD izbornika.

4. Pritiskanjem tipke za izbornik može aktivirati OSD kontrolni izbornik upravljačke ploče za LT1423pwCA tijekom bežičnog rada; možete promijeniti postavke prema želji.

5. Ako želite detaljni opis upotrebe upravljačke ploče za LT1423pwCA, kliknite gumb Pomoć “ ”

Page 36: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

4-10 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Podaci o zaslonu USB monitoraKoji jezik će se prikazivati na donjim slikama ovisi o vašem operativnom sustavu: (nepodržani jezici automatski se prebacuju na engleski)

Korištenje softvera DisplayLink U ovom odjeljku opisan je način korištenja softvera za USB monitor. Ovaj odjeljak podijeljen je na podkategorije povezane s vašim operativnim sustavom.Napomena: Terminologija za zrcalni način rada razlikuje se ovisno o operativnim

sustavima i grafičkom sučelju DisplayLink. Pojmovi “Kloniranje”, “Zrcalo” i “Duplikat” u osnovi donose jednaku funkciju kloniranja piksela s jednog zaslona na drugi.

Windows 7 – upravljanje zaslonomU Windows 7 možete konfigurirati DisplayLink uređaj korištenjem Windows Display Properties (Windows svojstva prikaza) (WDP). WDP pruža jednostavan način za spajanje, rotaciju i dupliciranje zaslona kao izmjenu razlučivosti zaslona.Otvaranje WDP-a

1. Desnom tipkom kliknite na ikonu DisplayLink .

2. Kliknite Napredna konfiguracija.

3. Otvorit će se WDP.

Page 37: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 4. Rad s LT1423pwCA WIFI monitorom sa širokim zaslonom 4-11

Podešavanje zaslonaDržite se sljedećeg postupka pri podešavanju zaslona.Podešavanje zaslona1. Otvorite Razlučivost zaslona.

2. Odredite postavke prikaza. Više pojedinosti o svakoj mogućnosti potražite u tablici u nastavku.

Tablica 4-1. WDP opcije

Izbornik Podizbornik OpisZaslon Na padajućem popisu izaberite zaslon

za konfiguraciju.Razlučivost Na padajućem popisu i uz pomoć klizača

izaberite razlučivost.Orijentacija Pejzaž Postavlja zaslon u pejzažnom

(vodoravnom) prikazu.Portret Postavlja zaslon u portretnom

(okomitom) prikazu.Pejzaž (preokrenuti) Postavlja zaslon u pejzažnom prikazu

okrenutom naopako.Portret (preokrenuti) Postavlja zaslon u portretnom prikazu

koji je okrenut naopako.Više zaslona Dupliciranje tih zaslona Reproducira glavni zaslon na drugom

zaslonu.Širenje tih zaslona Širi glavni zaslon na sekundarni zaslon.Prikaz radne površine samo na 1

Radna površina prikazuje se samo na zaslonu broj 1. Zaslon broj 2 postaje prazan.

Prikaz radne površine samo na 2

Radna površina prikazuje se samo na zaslonu broj 2. Zaslon broj 1 postaje prazan.

Upravljanje načinom rada spojenog DisplayLink zaslona, to je također moguće uz pomoć Windows tipke + P za prikaz izbornika (ciklično kretanje kroz to) za promjenu načina rada. Upravljanje zaslonom1. Pritisnite Windows tipku + P.

Pojavit će se sljedeći izbornik.

2. Kliknite na jednu od mogućnosti. Zaslon će se osvježiti sukladno vašem izboru.

Page 38: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

4-12 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Aplikacija ikone za DisplayLinkMožete konfigurirati ponašanje DisplayLink Graphics pomoću ikone aplikacije DisplayLink u programskoj traci, kada postoji. Ako želite prikazati izbornik za DisplayLink Manager 1. U programskoj traci kliknite strelicu Prikaži sakrivene ikone kako bi se prikazale

sve dostupne ikone.

2. Kliknite ikonu DisplayLink . Pojavit će se izbornik s više mogućnosti, kao što je opisano u sljedećoj tablici.

Tablica 4-2. DisplayLink izbornik

Izbornik OpisProvjeri za nove verzije

Spaja se na Windows ažuriranje i traži nove verzije te ih preuzima ako su dostupne.

Optimiziraj video Izaberite ovu mogućnost radi boljih radnih svojstava reprodukcije filmova na zaslonima s aktiviranom značajkom DisplayLink. Ovu mogućnost izaberite samo za vrijeme reprodukcije video sadržaja.Napomena: Tekst će djelovati manje jasnim ako je

aktivirana ova značajka.Napredno Konfiguracija

Otvara svojstva prikaza sustava Windows (WDP)

Windows 8 – upravljanje zaslonom.Kada se priključe uređaji, na alatnoj traci se pojavljuje ikona. Ovo vam pruža pristup izborniku DisplayLink upravitelja.Ako želite prikazati izbornik DisplayLink upravitelja

1. Kliknite ikonu DisplayLink na programskoj traci. Otvorit će se niže prikazani izbornik.

Page 39: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 4. Rad s LT1423pwCA WIFI monitorom sa širokim zaslonom 4-13

2. Odaberite opciju u izborniku služeći se niže prikazanom tablicom za dostupne mogućnosti.

Tablica 4-3. UDisplayLink izbornik

Opcija izbornika Opcija podizbornika

Opis

Razlučivost zaslona

Prikazuje popis dostupnih razlučivosti. Neke razlučivosti mogu biti priložene u [ ]. Pogledajte prikazane načine rada.

Rotacija zaslona Normalno Na zaslon USB monitora ne izvodi se zaokretanje

Rotiran ulijevo Rotacija proširenog ili zrcalnog zaslona za 270 stupnjeva.

Rotiran udesno Rotacija proširenog ili zrcalnog zaslona za 90 stupnjeva.

Naopako Rotacija proširenog ili zrcalnog zaslona za 180 stupnjeva.

Proširi na Desno Proširuje zaslon desno od glavnog zaslona.Lijevo Proširuje zaslon lijevo od glavnog zaslona.Iznad Proširuje zaslon iznad glavnog zaslona.Ispod Proširuje zaslon ispod glavnog zaslona.

Proširi Proširuje radnu površinu na sekundarni zaslon.Postavi kao glavni monitor

Postavlja sekundarni zaslon kao glavni zaslon.

Monitor prijenosnog računala je isključen

Isključuje zaslon priključenog prijenosnog računala i određuje zaslon USB monitora kao primarni.

Zrcali Kopira ono što je na glavnom zaslonu i to reproducira na sekundarnom zaslonu.

Isključeno Isključuje sekundarni zaslon.Optimiziranje za video (samo Windows 7)

Konfigurira sekundarni zaslon za optimalne performanse pri reprodukciji videa na cijelom zaslonu.Napomena: tekst može djelovati manje jasnim.

Napredna konfiguracija

Otvara prozor s postavkama zaslona.

Page 40: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

4-14 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Dodani podaciSljedeći odjeljak donosi dodatne podatke o korištenju softvera DisplayLink Graphics.

Kalibracija monitoraDDC/CI nije podržano na zaslonima s integriranom tehnologijom DisplayLink, primjerice mini monitori.

Reprodukcija medijaNa Windows 7, Windows 8 (u produženom načinu rada), DisplayLink USB Graphics uređaj može prikazivati medijske datoteke i DVD diskove uz pomoć sljedećih medijskih playera:

� Windows Media Player 11 (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.mspx) � WinDVD 8 (www.intervideo.com) � PowerDVD 7 (www.cyberlink.com) � RealPlayer 11 (www.real.com)

DisplayLink USB Graphics uređaj može prikazivati medijske datoteke i DVDs diskove uz pomoć većine medijskih plejera. Reprodukcija medijskih sadržaja u zrcalnom načinu rada (Windows 8) ili u osnovnom načinu rada (Windows 7) se ne preporučuje.

Korištenje više LT1423pwCA uređajaSoftver podržava istodobno do šest spojenih USB/WIFI zaslona. Također je moguće koristiti različite komplete zaslona u razna vremena, primjerice dva u uredu i dva kod kuće. Ovaj softver odvojeno sprema profil svakog zaslona. Ovim se omogućuje različito fizičko pozicioniranje ili različite razlučivosti spojenih monitora u uredu i kod kuće.

Mirovanje i hibernacija, isključivanje i pokretanje iznovaAko se računalo na koje je spojen LT1423pwCA monitor postavi u stanje mirovanja ili hibernacije, zaslon će postati prazan. Kad se računalo opet uključi (i po potrebi otključa), spojeni monitor će se vratiti u isti način rada u kojemu je bio prije mirovanja ili hibernacije.

Ako se računalo isključi, iznova pokrene i prijavi, spojeni zaslon će se vratiti u stanje u kojemu je bio prije isključivanja.

Ako koristite LT1423pwCA monitor putem WIFI veze, možda će biti potrebno da Windows sustav osvježi WIFI uređaj i zatim se poveže na SSID koji trebate u upravljačkoj ploči za LT1423pwCA.

LT1423pwCA monitor s više korisnikaRad WTM monitora s više korisnika na računalu. Postavke načina rada spremaju se za svakog korisnika, koji time mogu koristiti vlastite konfiguracije radne površine.

Odvajanje LT1423pwCA monitoraAko je LT1423pwCA monitor isključen ili je USB kabel uklonjen iz računala, zaslon će postati prazan. Svi prozori i ikone sele se na primarni zaslon.

Pri ponovno povezivanju ili uključivanju LT1423pwCA monitora, zaslon se vraća u isti način rada kao i prije odvajanja. Međutim, prozori i ikone s koje su se prije prikazivale na zaslonu neće se vratiti natrag.

Page 41: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Poglavlje 4. Rad s LT1423pwCA WIFI monitorom sa širokim zaslonom 4-15

Poruke o greškamaDisplayLink Graphics softver povremeno prikazuje korisničke poruke u oblačiću u području za obavijesti. Tablica u nastavku prikazuje poruke korisnika i njihove opise.

Tablica 4-4 DisplayLink izbornik

Poruka OpisNema dovoljno resursa sustava za obavljanje tražene usluge

Ovo se može javiti pri ulasku u produženi način rada s niskim resursima sustava. Računalo nema dovoljno memorije za pokretanje proširenog zaslona. Zatvori sve programe koji se ne koriste. Stanje se može također popraviti ponovnim pokretanjem računala.

Tražena veličina alokacije bila je prevelika

Ovo se može dogoditi ako se pokuša zrcalno prikazati primarni zaslon razlučivosti veće od 1600 x 900 (16:9).

Nekompatibilni upravljački program zaslona

Ova poruka pojavit će se ako se ne instaliraju upravljački programi primarne grafičke kartice koji nisu WDDM kompatibilni. Windows 7 nije predviđen za rad bez WDDM upravljačkih programa. Preuzmite i instalirajte najnovije Windows 7 (WDDM) upravljačke programe za vašu grafičku karticu.

Sustav ne može vršiti upis na navedene uređaje

Ovo upozorenje može se prikazati u sustavu Windows 8 nakon višestruke promjene načina prikaza (npr. prošireni/priključeni način rada) s grafičko DisplayLink. Ako se to dogodi, odvojite i opet spojite uređaj kako bi se obnovio normalan rad.

Rješavanje problemaOvaj odjeljak pruža savjete o ispravljanju problema, ako se koji pojavi. Također opisuje kako se obratiti tvrtki Lenovo ako naiđete na probleme koje ne možete riješiti.Prije nego zovete Lenovo, molimo vas da ponovno pročitate savjet o rješavanju problema u ovom priručniku i u korisničkom priručniku vašeg računala. Također se možete savjetovati s administratorom vašeg sustava ili osobljem za tehničku podršku u poduzeću.

Mjere opreza za Microsoft® Windows® � Ovaj proizvod ne podržava 3D programe ili Blue-Ray diskove. � S obzirom na konfiguracije računala i Windows operativnih sustava koji su dostupni, funkcije se mogu donekle razlikovati od onih navedenih u korisničkom priručniku. To može ovisiti o BIOS-u proizvođača računala i o drugim prilagođenim postavkama hardvera, već instaliranim programima ili operativnom sustavu instaliranom u vrijeme proizvodnje. Ako imate specifičnih problema, možete se obratiti proizvođaču računala i raspitati se postoje li nadogradnje za BIOS, upravljačke programe za hardver ili za operativni sustav. � Funkcija Fn + F5 koja je detaljno opisana u korisničkom priručniku vašeg Lenovo računala upravlja samo unutarnjim video kontrolerom vašeg računala. � Lenovo LT1423pwCA monitor sa širokim zaslonom za video prikaz koristi napredni video grafički kontroler. Međutim, zbog ograničenja u brzini prijenosa putem značajke USB 3.0 i širini pojasa WIFI mreže (na što utječu i uvjeti u okolini), neki ili svi dijelovi DVD reprodukcije mogu izgledati usporeno ili isprekidano. Ovo ne predstavlja neispravnost Lenovo LT1423pwCA monitora sa širokim zaslonom. Prebacite reprodukciju video zapisa s Lenovo LT1423pwCA monitora sa širokim zaslonom na zaslon vašeg računala radi optimalnih video performansi pri gledanju DVD-ova.

Page 42: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

4-16 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

� U sustavima Windows® 8, DVD diskovi se neće ispravno prikazivati na Lenovo LT1423pwCA monitoru sa širokim zaslonom. DVD diskove pregledavajte na monitoru vašeg računala. � Neki softverski aplikacijski programi koji koriste određene direct draw naredbe, poput nekih vrsta 2D-igara, neće biti podržani na Lenovo LT1423pwCA USB monitoru sa širokim zaslonom. Ako te igre poželite igrati na cijelom zaslonu, predlažemo da odvojite Lenovo LT1423pwCA USB monitor sa širokim zaslonom. � Ovaj proizvod ne može raditi uz prikaz na cijelom zaslonu u DOS načinu rada ako se koristi Lenovo LT1423pwCA USB monitor sa širokim zaslonom.

Problemi i rješenjaProblem RješenjaMonitor se ne uključuje.

Upotreba USB veze: Provjerite spojeve. Provjerite je li USB kabel čvrsto priključen na monitor.Odvojite i opet spojite USB kabel.Provjerite stanje USB kabela. Ako je kabel pohaban ili oštećen, zamijenite ga. Ako su priključci prljavi, obrišite ih čistom krpom.Upotreba putem WIFI veze: pobrinite se da monitor nije spojen na USB kabel. Spojite AC adapter, punite monitor 10 min, zatim ga uključite.

Zaslon je crn iako je napajanje uključeno

Upotreba USB veze: Provjerite je li USB kabel propisno priključen na računalo.Provjerite je li računalo uključeno i radi li. Računalo se nalazi u stanju mirovanja, u štednom načinu rada ili prikazuje prazni čuvar zaslona. Pomaknite miš kako biste "probudili" računalo.Upotreba putem WIFI veze: Pritisnite tipku napajanja u roku 1 sekunde za buđenje monitora iz režima uštede energije. Pobrinite se da je računalo pravilno spojeno na monitor u WCP (LT1423pwCA upravljačka ploča). Ili je potrebno pritisnuti povezivanje u SSID monitora u WCP upravljanju povezivanjem. Ponovno pokrenite monitor i spojite ga s LT1423pwCA upravljačkom pločom.

Slika "poskakuje" ili se kreće u ritmu valova

Odmaknite električne uređaje koji mogu biti uzrok smetnji dalje od monitora.

Manji problemi općenito se mogu riješiti pomoću: � Odspajanje i ponovno priključivanje LT1423pwCA monitora, ili � Ponovno pokrenite LT1423pwCA monitor i ponovno spojite u upravljanju povezivanjem upravljačke ploče za LT1423pwCA. � promjenom načina rada zaslona na DisplayLink GUI, ili � promjenom načina rada u Svojstvima zaslona Windows.

U WDDM-u sustava Windows 7 (Aero i osnovni)

DisplayLink softver radi u bliskoj suradnji s grafičkom karticom te može doći do problema u međusobnom radu s nekim grafičkim karticama. Ako se to dogodi:

1. Pokušajte nadograditi na najnoviju verziju grafičkih upravljačkih programa.2. Pokušajte nadograditi na najnoviju verziju softvera upravljačke ploče za

LT1423pwCA. 3. Prijavite problem koristeći kanal za podršku.4. Po potrebi pokrenite sustav u sigurnom načinu rada i za obnavljanje koristite

Windows centar za sigurnosne kopije i obnavljanje.

Page 43: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. A-1

Dodatak A. Servisiranje i podrškaSljedeće informacije opisuju tehničku podršku koja je dostupna za vaš proizvod tijekom razdoblja jamstva ili tijekom radnog vijeka proizvoda. Potpune informacije o uvjetima Lenovo jamstva naći ćete u Lenovo ograničenom jamstvu.

Registracija vaše opcije proizvodaRegistrirajte se kako biste dobivali ažurirane informacije o servisu i podršci kao i besplatnu ili jeftiniju dodatnu računalnu opremu i sadržaje. Idite na: http://www.lenovo.com/register

Mrežna tehnička podrškaMrežna tehnička podrška dostupna je tijekom radnog vijeka proizvoda na adresi: http://www.lenovo.com/support

Pomoć prilikom zamjene ili promjene oštećenih dijelova također je dostupna tijekom trajanja jamstva. Nadalje, ako je vaša opcija proizvoda instalirana na računalo Lenovo, možda imate pravo i na servisiranje na vašoj lokaciji. Predstavnik Lenovo tehničke podrške može vam pomoći pronaći najbolju alternativu.

Telefonska tehnička podrškaPodrška prilikom instalacije i konfiguracije preko službe za korisničku podršku bit će dostupna 90 dana nakon preuzimanja proizvodne opcije. Nakon toga podrška prestaje ili je dostupna uz naknadu, prema odluci tvrtke Lenovo. Dodatna podrška dostupna je uz posebnu naknadu.

Prije poziva predstavniku Lenovo tehničke podrške, pripremite sljedeće informacije: naziv i broj proizvodne opcije, dokaz o kupnji, proizvođača računala, model, serijski broj i priručnik, točno navedene moguće poruke o pogreškama, opis problema, te hardversku i softversku konfiguraciju vašeg sustava.

Vaš predstavnik za tehničku podršku može od vas zatražiti ponovni prolazak kroz problem ako ste tijekom poziva pokraj vašeg računala. Brojevi telefona podliježu promjenama bez prethodne najave. Ažurirani popis brojeva telefona za Lenovo podršku uvijek je dostupan na: http://www.lenovo.com/support/phone

Page 44: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

A-2 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Ažuriranje datuma i vremena kako bi bili vidljivi na web stranici

Zemlja ili regije Jezik Stari telefonski broj(evi) Novi telefonski broj(evi) Sati rada Vrijedi za

IWS

17. svibnja 2012. 1000 GMT +4:00 RUSIJA Ruski, 8 800 100 7888 8-800-555-0317 10 - 19 ponedjeljak - subota

Da

30. srpnja 2012 0900 GMT +9:00 JAPAN Japanski,

engleski

0120-20-5550, 0570-064-600Za međunarodno područje: +81-46-266-4716

0120-000-8179 - 18 ponedjeljak - nedjelja (iznimka: treća nedjelja u mjeseca (zbog održavanja) i 30./31. prosinca te 1., 2 i 3. siječnja)

12. rujna 12 09:00 GMT +9:00 JUŽNA KOREJA

Korejski, engleski 1588-6782

080-513-0880 (besplatno) 0234834817 (vrijedi standardni cjenik)

9 - 18 ponedjeljak - petak 9 - 13 subota

30. studenog 2012.0700 GMT -6:00 Kostarika

Španjolski, engleski

0-800-011-1029 Birajte 0-800-011-4114, zatim birajte 877-404-9661

07:00:00 - 21:00:00 pm ponedjeljak - nedjelja

30. stugenoga 12 0900 GMT -4:00

Dominikanska Republika 1-866-434-2080 877-396-6150 09:00:00 - 23:00:00 pm ponedjeljak -

nedjelja

30. studenog 2012.0700 GMT -6:00 El Salvador 800-6264 800-6037 07:00:00 - 21:00:00 pm ponedjeljak -

nedjelja

30. studenog 2012.0700 GMT -6:00 Guatemala 1800-624-0051 Birajte 999-9190, zatim birajte 07:00:00 - 21:00:00 pm ponedjeljak -

nedjelja

30. studenog 2012.0700 GMT -6:00 Honduras Tegucigalpa: 232-4222 San

Pedro Sula: 552-2234Birajte 800-0123, zatim birajte 877-404-9661

07:00:00 - 21:00:00 pm ponedjeljak - nedjelja

30. studenoga 2012. 0900 GMT - 5:00 Panama

206-6047001-866-434-2080 (Lenovo služba korisničku podršku - besplatno)

001-800-507-2694 08:00:00 - 22:00:00 pm ponedjeljak - nedjelja

3. prosinca 2012. 0800 GMT - 5:00 EKVADOR 1-800-426911 OPCION 4

(Andinatel) birajte 1-999-119; zatim birajte 877-404-9661 (Pacifictel) 1-800-225-528; zatim birajte 877-404-9661 (španjolski Pacifictel) 1-800-999-119; zatim birajte 877-404-9661

08:00:00 - 22:00:00 pm ponedjeljak - nedjelja

3. prosinca 2012. 0800 GMT -6:00 MEKSIKO 001-866-434-2080 01800 0834916 08:00:00 - 22:00:00 pm ponedjeljak -

nedjelja

3. prosinca 2012. 0900 GMT -3:00 PARAGVAJ 009-800-52-10026 0098004410084 ili 009-800- 09:00:00 - 23:00:00 pm ponedjeljak -

nedjelja

3, prosinca 2012.1000 GMT -2:00 URUGVAJ 000-411-005-6649 000 411 0026332 10 - 24 ponedjeljak - nedjelja

Page 45: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Dodatak A. Servisiranje i podrška A-3

Ažuriranje datuma i vremena kako bi bili vidljivi na web stranici

Zemlja ili regije Jezik Stari telefonski broj(evi) Novi telefonski broj(evi) Sati rada Vrijedi za

IWS

5. prosinca 2012. 0900 GMT +8:00 HONG KONG

Kantonski, mandarinski, engleski

(852) 3071-356109:00:00 - 20:00:00 ponedjeljak - petak9 - 13 subota

Da

5. prosinca 2012. 0900 GMT +8:00 Makao

ThinkPad (tehnička podrška): 0800-839 (Makau) ThinkPad servisni centar: 2871-5399 (Makau) ThinkCentre, ThinkStation i ThinkServer: 0800-336 (Makau)

0800 80709:00:00 - 20:00:00 ponedjeljak - petak9 - 13 subota

5-Dec-12 0800 GMT -3:00 ČILE 800-361-213 1230 020 0173 ili 800530008 08:00:00 - 22:00:00 pm ponedjeljak - nedjelja

5-Dec-12 0800 GMT - 5:00 PERU

Španjolski, engleski

0-800-50-866 OPCION 2 0800-77-503 08:00:00 - 22:00:00 pm ponedjeljak - nedjelja

5-Dec-12 0830 GMT -4:30 VENECUELA 0-800-100-2011 08001101111 8:30 - 22:30 pm ponedjeljak - nedjelja

10-Dec-12 0900 GMT -4:00 BOLIVIJA 0800-10-0189 800-10-0982 09:00:00 - 23:00:00 pm ponedjeljak - nedjelja

10-Dec-12 0800 GMT -5:00 KOLUMBIJA 1-800-912-302101800 5182433 (besplatno)3207635 (vrijedi standardni cjenik)

08:00:00 - 22:00:00 pm ponedjeljak - nedjelja

12-Dec-12 1000 GMT -3:00 ARGENTINA 0800-666-0011 0800 2660570 10 - 24 ponedjeljak - nedjelja

01-Sep-12 0000 GMT +10:00 AustralijaEngleski

131-426 proizvodi marke Think 1300-880-917 ThinkServer 1800041267 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

01-Sep-12 0000 GMT +10:00 Novi Zeland 0800-733-222 Think marke 0508 770 506 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

14-Sep-12 0830 GMT +7:00 VIJETNAM Vijetnamski, engleski

Iz sjevernog područja i grada Hanoja: +84-4-3 7367625/+84-4-3 7367626Za južno područje i grad Ho Ši Min: +84 8 3 8243504/ +84 8 3 8243503

12011072 8:30 - 17:30 ponedjeljak - petak

Page 46: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

A-4 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Ažuriranje datuma i vremena kako bi bili vidljivi na web stranici

Zemlja ili regije Jezik Stari telefonski broj(evi) Novi telefonski broj(evi) Sati rada Vrijedi za

IWS

28-Sep-12 0830 GMT +8:00 FILIPINI Tagaloški, engleski

1800-1601-0033 (samo lokalni broj)+603 8315 6858 (DID)

180089086454 (besplatno za tuzemne pozive) 180014410719 (besplatno za međunarodne pozive)

8:30 - 17:00:00 ponedjeljak - petak

Da

12-Oct-12 0800 GMT +8:00 SINGAPUR

Engleski, mandarinski, bahaški malezijski

800 6011 343 (samo lokalni broj) +603 8315 6856 (DID) 18004155529 08:00:00 - 18:30:00 ponedjeljak -

petak

26-Oct-12 0900 GMT +7:00 TAJLAND Tajlandski, engleski

1-800-060-066 (samo lokalni broj)66 2273 4088+603 8315 6857 (DID)

0018004415734 9 - 18 ponedjeljak - petak

9-Nov-12 0900 GMT +7:00 INDONEZIJABahaški indonezijski, engleski

+6221 2992 5823 001-803-606-282(Samo lokalni broj) +603 8315 6859 (DID)

001803442425 9 - 18 ponedjeljak - petak

14-Nov-12 0900 GMT +8:00 BRUNEJBahaški malezijski, engleski

801-1041 Birajte 800- 1111, zatim birajte 8662735446 9 - 18 ponedjeljak - petak

14-Nov-12 0900 GMT +8:00 MALEZIJABahaški malezijski, engleski

1800 - 88 - 1889 (samo lokalni broj) +603 8315 6855 (DID)

1800880013 9 - 18 ponedjeljak - petak

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Antigva

Engleski

Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Aruba Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT - 5:00 Bahami Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Barbados Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Bermudi 1-800 426 7378 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00Britanski Djevičanski otoci

Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT - 5:00 Kajmanski otoci Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Curacao Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

Page 47: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Dodatak A. Servisiranje i podrška A-5

Ažuriranje datuma i vremena kako bi bili vidljivi na web stranici

Zemlja ili regije Jezik Stari telefonski broj(evi) Novi telefonski broj(evi) Sati rada Vrijedi za

IWS

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Grenada

Engleski

Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

Da

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Gvajana Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT - 5:00 Jamajka 1-800 426 7378 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Montserat Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30. studenog 2012.0700 GMT -6:00 Nikaragva Španjolski,

engleski 001-800-220-1830 001-800226-0334 07:00:00 - 21:00:00 pm ponedjeljak - nedjelja

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Portoriko

Engleski

Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Sv. Kristofor i Nevis Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Sv. Lucija Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 SV. MARTIN Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Sv. Vincent Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT - 3:00 Surinam Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00 Trinidad i Tobago Novo 1-8666269587 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT -4:00Američki Djevičanski otoci

Novo 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT - 5:00 KANADA Engleski, francuski 1-800-565-3344 8882523099 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

30-Nov-12 0000 GMT - 5:00SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Engleski 1-800-426-7378 855-882-4402 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

17-Dec-12 0800 GMT -2:00 BRAZIL Portugalski

Za pozive iz regije Sao Paulo (11) 3889-8986Za pozive izvan regije Sao Paulo 0800-701-4815

0800 885 0500 (besplatno) (11) 3140-0500 (vrijedi standardni cjenik)

08:00:00 - 20:00:00 ponedjeljak - petak8 - 17 subota

Page 48: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. B-1

Dodatak B. NapomeneSvako upućivanje na proizvod, program ili uslugu tvrtke Lenovo ne pretpostavlja da se može koristiti samo taj proizvod, program ili usluga tvrtke Lenovo. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga koji ne krši prava tvrtke Lenovo na intelektualno vlasništvo, može se koristiti kao zamjena. Međutim, korisnik je dužan procijeniti i provjeriti funkcionalnost svakog drugog proizvoda, programa ili usluge.

Ove informacije mogu sadržavati tehničke netočnosti i tiskarske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju, a te promjene će biti uključene u nova izdanja publikacije. Lenovo može vršiti poboljšanja i/ili promjene proizvoda i/ili programa opisanih ovom publikacijom u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti.

Tvrtka Lenovo može koristiti ili distribuirati bilo koje informacije koje vi dobavite, na bilo koji način koji ona smatra prikladnim, bez obaveze prema vama.

Sva pozivanja u ovoj publikaciji na ne-Lenovo web-stranice u svrhu su boljeg informiranja korisnika i ni na koji način ne služe u svrhu promicanja tih web-stranica. Materijali na tim web-stranicama nisu dio materijala sadržanih u ovom Lenovo proizvodu, a uporaba tih web-stranica isključivo je vaša odgovornost.

Svi ovdje navedeni podaci o radnim svojstvima utvrđeni su u kontroliranom okruženju. Prema tome, rezultati koji se dobiju u drugom radnom okruženju mogu se značajno razlikovati. Neka mjerenja su možda provedena na razvojnim sustavima i zato nema nikakvih jamstava da će ta mjerenja biti ista na drugim, općenito dostupnim sustavima. Dodatno, neka mjerenja su možda procijenjena ekstrapolacijom. Stvarni rezultati se mogu razlikovati. Korisnici ovog dokumenta trebaju provjeriti primjenjive podatke za njihovo specifično okruženje.

Recycling information

Lenovo encourages owners of information technology (IT) equipment to responsibly recycle their equipment when it is no longer needed. Lenovo offers a variety of programs and services to assist equipment owners in recycling their IT products. For information on recycling Lenovo products, go to: http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling

Page 49: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

B-2 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Pr omotion of Ef fective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle/. Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, visit the Lenovo Web site at www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/.

Disposing of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Trgovački znakovi

Sljedeći pojmovi su robne marke tvrtke Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim zemljama ili oboje:

LenovoLogotip LenovoThinkCentreThinkPadThinkVision

Microsoft, Windows i Windows NT su zaštitni znakovi grupacije Microsoft tvrtki.

Ostala imena tvrtki, proizvoda i usluga mogu biti zaštitni znakovi ili oznake usluga ostalih tvrtki.

Page 50: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. C-1

Appendix C. - Electronic emission notices – USB WiFi Adapter Federal Communications Commission Declaration of Conformity USB WiFi Adapter - 03T8726 (FCC ID: NKR03T8726) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Phone Number: 919-294-5900

RF Exposure Statement: The radiated RF energy from the USB WiFi Adapter conforms to the FCC limit of the SAR (Specific Absorption Rate) requirement set forth in 47 CFR Part 2 section 1093. Radio Frequency Interference Requirements: This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter Operation in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

Page 51: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

C-2 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Canada - Industry Canada (IC) USB WiFi Adapter - 03T8726 (IC ID: 4441A-03T8726) Industry Canada Class B emission compliance statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Low Power License-Exempt Radio Communication Devices (RSS-210) Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Permis d’émission à faible puissance - Cas des appareils de communications radio L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Exposure of humans to RF fields (RSS-102) This USB WiFi Adapter employs a low gain integral antenna that does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada’s Web site at http://www.hc-sc.gc.ca/ The radiated energy from this USB WiFi Adapter antenna conforms to the IC limit of the RF exposure requirement regarding IC RSS-102, Issue 4 clause 4.1.

Exposition des êtres humains aux champs radioélectriques (RF) (CNR-102) La souris et le dongle utilisent des antennes intégrales à faible gain qui n'émettent pas un champ électromagnétique supérieur aux normes imposées par le Ministère de la santé canadien pour la population ; consultez le Safety Code 6 sur le site Web du Ministère de la santé canadien à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca/ L'énergie émise par les antennes du la souris et le dongle respecte la limite d'exposition aux radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans la clause 4.2 du document CNR-102.

EU-EMC Directive (2004/108/EC) EN 55022 class B Statement of Compliance

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Page 52: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Appendix C. USB WiFi adapter Statement C-3

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

European Union - Compliance to the Electromagnetic Compatibility Directive

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Avis de conformité à la directive de l’Union Européenne

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2004/108/EC du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique.Lenovo décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d’une modification non recommandée du produit, y compris l’ajout de cartes en option non Lenovo.

Ce produit respecte les limites des caractéristiques d’immunité des appareils de traitement de l’information définies par la classe B de la norme européenne EN 55022 (CISPR 22). La conformité aux spécifications de la classe B offre une garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de communication agréés, dans les zones résidentielles.

Unión Europea - Normativa EMC

Este producto satisface los requisitos de protección del Consejo de la UE, Directiva 2004/108/EC en lo que a la legislatura de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética se refiere.

Lenovo no puede aceptar responsabilidad alguna si este producto deja de satisfacer dichos requisitos de protección como resultado de una modificación no recomendada del producto, incluyendo el ajuste de tarjetas de opción que no sean Lenovo.

Este producto ha sido probado y satisface los límites para Equipos Informáticos Clase B de conformidad con el Estándar Europeo EN 55022. Los límites para los equipos de Clase B se han establecido para

Page 53: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

C-4 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

entornos residenciales típicos a fin de proporcionar una protección razonable contra las interferencias con dispositivos de comunicación licenciados.

Unione Europea - Directiva EMC (Conformidad électromagnética)

Questo prodotto è conforme alle normative di protezione ai sensi della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 2004/108/EC sull’armonizzazione legislativa degli stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

Lenovo non accetta responsabilità alcuna per la mancata conformità alle normative di protezione dovuta a modifiche non consigliate al prodotto, compresa l’installazione di schede e componenti di marca diversa da Lenovo.

Le prove effettuate sul presente prodotto hanno accertato che esso rientra nei limiti stabiliti per le apparecchiature di informatica Classe B ai sensi del Norma Europea EN 55022. I limiti delle apparecchiature della Classe B sono stati stabiliti al fine di fornire ragionevole protezione da interferenze mediante dispositive di comunicazione in concessione in ambienti residenziali tipici.

Page 54: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Appendix C. USB WiFi adapter Statement C-5

Europe - EU Declaration of Conformity Model: USB WiFi Adapter - 03T8726 Products intended for sale within the European Union are marked with the Conformité Européenne (CE) Marking, which indicates compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments, identified below.

European Contact for regulatory topics only:

Lenovo, Digital Park, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia Telephone: +421 2 6868 3018 Fax: +421 2 6868 8031

_______________________________________________________________________ English Hereby, Wistron NeWeb Corp., declares that the wireless equipment listed in this section are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Usage of this device is limited to indoor in the band 5150 to 5350 MHz (channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

_______________________________________________________________________

Croatian Ovime, Wistron NeWeb Corp.izjavljuje da oprema za bežičnu komunikaciju koja je navedena u ovom odjelu, sukladna je sa nužnim zahtjevima i drugim ograničenjima Direktive 1995/5/EC.

Ogranienje frekvencijskog pojasa za beini LAN u EU

Korištenje uređaja je ograničeno u zatvorenim prostorima na spektar 5150 do 5350 MHz (kanali 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Page 55: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

C-6 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

_______________________________________________________________________ Danish Wistron NeWeb Corp., erklærer hermed, at det trådløse udstyr, der er nævnt i dette afsnit, overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Restriktioner for frekvensbånd i EU for trådløse LAN Brug af denne enhed er begrænset til indendørs brug i frekvensbåndet 5150 til 5350 MHz (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). _______________________________________________________________________ German Hiermit erklärt Wistron NeWeb Corp., dass die drahtlosen Geräte, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, die Voraussetzungen und andere relevanten Richtlinien der Direktive 1999/5/EC erfüllen. EU-Frequenzbandeinschränkung für drahtloses LAN Die Verwendung dieses Geräts ist im Innenbereich auf das Frequenzband von 5.150 bis 5.350 MHz (Kanäle 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64) beschränkt. _______________________________________________________________________ Estonian Wistron NeWeb Corp. kinnitab selles jaotises nimetatud traadita side seadmete vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. EL-i sagedusvahemiku piirang traadita side LAN-ile Seadet on lubatud kasutada siseruumides sagedusalas 5150–5350 MHz (kanalid 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). _______________________________________________________________________ Spanish En este documento, Wistron NeWeb Corp., declara que el equipo inalámbrico que aparece en esta sección cumple los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Restricción de banda de frecuencia de la UE para una LAN inalámbrica La utilización de este dispositivo está limitada a interiores en la banda de 5150 a 5350 MHz (canales 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Page 56: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Appendix C. USB WiFi adapter Statement C-7

_______________________________________________________________________ French Par la présente, Wistron NeWeb Corp. déclare que le matériel sans fil répertorié dans cette section est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE. Restriction liée à la bande de fréquence pour un réseau local sans fil au sein de l'Union européenne Ce périphérique doit être utilisé exclusivement à l'intérieur, dans la bande de fréquence de 5150 à 5350 MHz (canaux 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). _______________________________________________________________________ Icelandic Hér með lýsir Wistron NeWeb Corp. því yfir að þráðlausi búnaðurinn sem getið er um í þessum hluta uppfyllir allar kröfur og önnur viðkomandi ákvæði tilskipunar 1999/5/EC. Takmarkanir ESB á tíðnisviði fyrir þráðlaust LAN net Notkun þessa tækis er takmörkuð við innanhússnotkun á tíðnisviðinu 5150 til 5350 MHz (rásir 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). ______________________________________________________________________ Italian Con la presente, Wistron NeWeb Corp., dichiara che l'equipaggiamento wireless elencato in questa sezione è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/EC. Restrizioni UE sulla banda di frequenza per LAN wireless L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi in banda compresa tra 5150 e 5350 MHz (canali 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Page 57: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

C-8 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

_______________________________________________________________________ Dutch Hierbij verklaart Wistron NeWeb Corp., dat de draadloze apparatuur die in dit gedeelte worden genoemd, voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Directive 1999/5/EC. EU-beperking van frequentieband voor een draadloze LAN-adapter Gebruik van dit apparaat is beperkt tot binnenshuis gebruik in de band van 5150 tot 5350 MHz (kanalen 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). _______________________________________________________________________ Norwegian Wistron NeWeb Corp. erklærer herved at det trådløse utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EØF. Begrensinger for frekvensbånd i EU for trådløst LAN Denne enheten er begrenset til innendørs bruk i frekvensbåndet 5150 til 5350 MHz (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Frekvenciatartományra vonatkozó európai uniós korlátozás vezeték nélküli LAN-hálózatokhoz Az eszköz használata beltérre korlátozódik az 5150 - 5350 MHz tartományban (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 csatornák).

Page 58: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

_______________________________________________________________________ Portuguese Pelo presente, Wistron NeWeb Corp., declara que o equipamento sem fios listado nesta secção está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. Restrição da banda de frequências na UE para LAN sem fios A utilização deste dispositivo está limitada à utilização no interior, na banda de 5150 a 5350 MHz (canais 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

_______________________________________________________________________ Finnish Wistron NeWeb Corp. ilmoittaa täten, että tässä jaksossa mainittu langaton laitteisto ovat direktiivin 1999/5/EY pakollisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien määräysten mukaiset. Langattoman lähiverkon taajuusalueen rajoitus EU:n alueella Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa taajuusalueella 5150 - 5320

Appendix C. USB WiFi adapter Statement C-9

Page 59: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

MHz (kanavat 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 ja 64). _______________________________________________________________________ Swedish Härmed tillkännager Wistron NeWeb Corp. att den trådlösa utrustningen som anges i detta avsnitt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EC. Frekvensområdesbegränsning inom EU för trådlöst LAN Enheten är avsedd för inomhusbruk i frekvensområdet 5150 till 5350 MHz (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

C-10 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 60: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

EU Declaration of Conformity – USB WiFi Adapter

CE Declaration of Conformity For the following equipment: 802.11 a/b/g/n 2x2 USB Dongle

Trade Name / Part Number Lenovo / 03T8726

(Model Designation)

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council (European parliament) Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility of Radio and Telecom device (1999/5/EC) and RoHS directive (2011/65/EU). For the evaluation regarding the Directive, the following standards were applied: EN 55022:2010/AC:2011, Class B EN 55024:2010 EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) EN 62311:2008 EN 62209-2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN 50581:2012 The following importer/manufacturer is responsible for this declaration: Wistron NeWeb Corp.

(Company Name, Importer) (Company Name, Manufacturer)

20 Park Avenue II, Hsinchu Science Park, Hsinchu 308, Taiwan, R.O.C.

(Company Address, Importer) (Company Address, Manufacturer) Person responsible for this declaration: Person responsible for this declaration: Lulu Lin / Vito Huang (for RoHS)

(Name, Surname, Importer) (Name, Surname, Manufacturer) Engineer

(Position/Title) (Position/Title)

(Legal Signature) (Legal Signature) Taiwan 2013-11-07

(Place) (Date) (Place) (Date)

Appendix C. USB WiFi adapter Statement C-11

Page 61: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

日日日本本本国国国内内内ででで無無無線線線 LANLANLAN アアアダダダプププタタターーーおおおよよよびびびアアアダダダプププタタターーーをををごごご使使使用用用ににになななるるる場場場合合合ののの注注注意意意

本製品が装備する無線アダプターは、電波法および電気通信事業法により技術基準認証を下記のとおり取得しています。本製品に組み込まれた無線設備を他の機器で使用する場合は、当該機器が上記と同じく認証を受けていることをご確認ください。認証されていない機器での使用は、電波法の規定により認められていません。

表 1. 無線LAN アダプター

認認認証証証申申申請請請者者者名名名 認認認証証証製製製品品品名名名 認認認証証証番番番号号号

Wisron Corporaion USB WiFi Adapter, 03T8726 13215339/AA/00

(5(5(5 GHzGHzGHz ののの場場場合合合)))

ご使用の に IEEE802.11a/n 準拠の無線機器が搭載されている場合は、5.15-5.35 GHz 周波数帯での使用は、電波法の規定により屋内に限られます (屋外での使用は禁じられています) 。

(2.4(2.4(2.4 GHzGHzGHz ののの場場場合合合)))

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小

電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上で、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等についてご相談ください。

3. その他、この機器からの移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、次の連絡先にお問い合わせください。

連絡先: レノボ・スマートセンター(スマートセンターのご利用方法は、次のホームページでご確認頂けます。

無無無線線線LANLANLANアアアダダダプププタタターーー (IEEE802.11b/g(IEEE802.11b/g(IEEE802.11b/g 準準準拠拠拠))) ののの場場場合合合この機器が、2.4 GHz 周波数帯 (2400 から 2483.5 MHz) を使用する直接拡散(DS) 方式および直交周波数分割多重方式 (OFDM) の無線装置で、干渉距離が約 40 m (定格出力 10 mW/MHz) であることを意味しています。

以上の内容は、「社団法人電波産業会」ARIB STD−T66の趣旨に基づくものです。

ThinkVision

http://www.lenovo.com/jp/lsmartctr/ )

C-12 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 62: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

無無無線線線 LANLANLAN製製製品品品ごごご使使使用用用時時時にににおおおけけけるるるセセセキキキュュュリリリテテティィィににに関関関すすするるるごごご注注注意意意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物 (壁等) を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。• 通信内容を盗み見られる悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

– ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報– メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

• 不正に侵入される悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、– 個人情報や機密情報を取り出す (情報漏洩)– 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す (なりすまし)– 傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)– コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する (破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

使使使用用用環環環境境境おおおよよよびびび快快快適適適ににに使使使用用用すすするるるたたためめめににに

Appendix C. USB WiFi adapter Statement C-13

ワイヤレス LAN カード、ほかの無線装置のように無線周波数電磁波を発します。しかしながら、これらの無線装置が発する電磁波が人体へ与える影響は、頭部等へ直接接触して使用される携帯電話などの機器とは異なり、とても弱いレベルのものです。

ワイヤレス LAN カード、無線周波数に関する安全基準や勧告などのガイドラインに従って動作するもので、Lenovo® は、消費者が内蔵ワイヤレス・カードを使用しても安全であると考えます。これらの標準および勧告は、科学者団体の

Page 63: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

商商商標標標

以下は、 Lenovo の商標です。

Lenovo

Intel は Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

ThinkVision

C-14

合意や広範な研究文献を頻繁に検討、調査している科学者のパネルや委員会の審議の結果を反映しています。

状況や環境によって、建物の所有者や組織の代表責任者がワイヤレス LANカード、カードの使用を制限することがあります。たとえば、次のような場合や場所です。

• 飛行機の搭乗中、病院内、あるいはガソリンスタンド、(電気式発火装置のある) 爆発の危険のある場所、医療用インプラント、またはペースメーカーなどの装着式医療用電子機器の近くで、内蔵ワイヤレス・カードを使用すること。

• 他の装置や機能に対して有害と認識または確認されている妨害を起こす危険性がある場合。

特定の場所で (たとえば空港や病院など) ワイヤレス・デバイスの使用が許可されているかどうかがわからない場合は、ThinkVisionの電源を入れる前に、ワイヤレス LAN カード、カードを使用してもよいかどうかをお尋ねください。

Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 64: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

UAE

Telecommunications Regulatory Authority (TRA) approved

Appendix C. USB WiFi adapter Statement C-15

TRAREGISTERED No:

ER0118014/13

DEALER No: DA0105422/13

Page 65: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Saudi Arabia

C-16 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 66: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

■Notice for users in Thailand

For model: 03T8726

This wireless communication equipment has the electromagnetic field strength

in compliance with the Safety Standard for the Use of Wireless Communication

Devices on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

Notice for users in the UAE

■Notice for users in Morocco

For Models: 03T8726

The operation of this product in the radio channel 2 (2417 MHz) is notauthorized in the following cities: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima,Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant and Taza.The operation of this product in the radio channels 4, 5, 6 and 7 (2425 - 2442 MHz) is notauthorized in the following cities: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza,Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich,Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.Due to the channel restrictions above, the operation of this product using the fat channelmode (40MHz of channel bandwidth) is not allowed at the 2.4GHz frequency band.

■Notice for users in Pakistan

The following are Pakistan Telecommunication Authority (PTA) approved: 03T8726

For model: 03T8726

DA0105422/13

TRAREGISTERED No:

ER0118014/13DEALER No:

Appendix C. USB WiFi adapter Statement C-17

Page 67: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

■Notice for users in South AfricaFor models: 03T8726

TA-2013/1514

C-18 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 68: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

© Autorska prava Lenovo 2013. D-1

Appendix D. -

RF Electronic emission notices – LT1423pwCA Monitor

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

LT1423pwCA Monitor - (FCC ID: PU5LT1423PWCA)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Phone Number: 919-294-5900

RF Exposure Statement:

The radiated RF energy from the LT1423pwCA Monitor conforms to the FCC limit of the SAR (Specific Absorption Rate) requirement set forth in 47 CFR Part 2 section 1093.

Radio Frequency Interference Requirements:

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter

Operation in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

Page 69: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

D-2 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Canada - Industry Canada (IC) LT1423pwCA Monitor - (IC ID: 4182A-LT1423PWCA) Industry Canada Class B emission compliance statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Low Power License-Exempt Radio Communication Devices (RSS-210) Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Permis d’émission à faible puissance - Cas des appareils de communications radio L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Exposure of humans to RF fields (RSS-102) This LT1423pwCA Monitor employs a low gain integral antenna that does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada’s Web site at http://www.hc-sc.gc.ca/ The radiated energy from this LT1423pwCA Monitor antenna conforms to the IC limit of the RF exposure requirement regarding IC RSS-102, Issue 4 clause 4.1. Exposition des êtres humains aux champs radioélectriques (RF) (CNR-102) La souris et le dongle utilisent des antennes intégrales à faible gain qui n'émettent pas un champ électromagnétique supérieur aux normes imposées par le Ministère de la santé canadien pour la population ; consultez le Safety Code 6 sur le site Web du Ministère de la santé canadien à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca/ L'énergie émise par les antennes du la souris et le dongle respecte la limite d'exposition aux radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans la clause 4.2 du document CNR-102.

EU-EMC Directive (2004/108/EC) EN 55022 class B Statement of Compliance

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Page 70: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

European Union - Compliance to the Electromagnetic Compatibility Directive

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Avis de conformité à la directive de l’Union Européenne

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2004/108/EC du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique.Lenovo décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d’une modification non recommandée du produit, y compris l’ajout de cartes en option non Lenovo.

Ce produit respecte les limites des caractéristiques d’immunité des appareils de traitement de l’information définies par la classe B de la norme européenne EN 55022 (CISPR 22). La conformité aux spécifications de la classe B offre une garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de communication agréés, dans les zones résidentielles.

Unión Europea - Normativa EMC

Este producto satisface los requisitos de protección del Consejo de la UE, Directiva 2004/108/EC en lo que a la legislatura de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética se refiere.

Lenovo no puede aceptar responsabilidad alguna si este producto deja de satisfacer dichos requisitos de protección como resultado de una modificación no recomendada del producto, incluyendo el ajuste de tarjetas de opción que no sean Lenovo.

Este producto ha sido probado y satisface los límites para Equipos Informáticos Clase B de conformidad con el Estándar Europeo EN 55022. Los límites para los equipos de Clase B se han establecido para

Appendix D. FR Statement D-3

Page 71: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

entornos residenciales típicos a fin de proporcionar una protección razonable contra las interferencias con dispositivos de comunicación licenciados.

Unione Europea - Directiva EMC (Conformidad électromagnética)

Questo prodotto è conforme alle normative di protezione ai sensi della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 2004/108/EC sull’armonizzazione legislativa degli stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

Lenovo non accetta responsabilità alcuna per la mancata conformità alle normative di protezione dovuta a modifiche non consigliate al prodotto, compresa l’installazione di schede e componenti di marca diversa da Lenovo.

Le prove effettuate sul presente prodotto hanno accertato che esso rientra nei limiti stabiliti per le apparecchiature di informatica Classe B ai sensi del Norma Europea EN 55022. I limiti delle apparecchiature della Classe B sono stati stabiliti al fine di fornire ragionevole protezione da interferenze mediante dispositive di comunicazione in concessione in ambienti residenziali tipici.

D-4 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 72: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Europe - EU Declaration of Conformity

Model: LT1423pwCA Monitor

Products intended for sale within the European Union are marked with the Conformité Européenne (CE) Marking, which indicates compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments, identified below.

European Contact for regulatory topics only: Lenovo, Digital Park, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia Telephone: +421 2 6868 3018 Fax: +421 2 6868 8031

_______________________________________________________________________ English

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the wireless equipment listed in this section are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Usage of this device is limited to indoor in the band 5150 to 5350 MHz (channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Appendix D. FR Statement D-5

_______________________________________________________________________ Croatian Ovime, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., izjavljuje da oprema za bežičnu komunikaciju koja je navedena u ovom odjelu, sukladna je sa nužnim zahtjevima i drugim ograničenjima Direktive 1995/5/EC. Ogranienje frekvencijskog pojasa za beini LAN u EU Korištenje uređaja je ograničeno u zatvorenim prostorima na spektar 5150 do 5350 MHz (kanali 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Page 73: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

D-6

_______________________________________________________________________ Danish Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. erklærer hermed, at det trådløse udstyr, der er nævnt i dette afsnit, overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Restriktioner for frekvensbånd i EU for trådløse LAN Brug af denne enhed er begrænset til indendørs brug i frekvensbåndet 5150 til 5350 MHz (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). _______________________________________________________________________ German Hiermit erklärt Lenovo (Singapur) Pte. Ltd., dass die drahtlosen Geräte, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, die Voraussetzungen und andere relevanten Richtlinien der Direktive 1999/5/EC erfüllen. EU-Frequenzbandeinschränkung für drahtloses LAN Die Verwendung dieses Geräts ist im Innenbereich auf das Frequenzband von 5.150 bis 5.350 MHz (Kanäle 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64) beschränkt. _______________________________________________________________________ Estonian Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. kinnitab selles jaotises nimetatud traadita side seadmete vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. EL-i sagedusvahemiku piirang traadita side LAN-ile Seadet on lubatud kasutada siseruumides sagedusalas 5150–5350 MHz (kanalid 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). _______________________________________________________________________ Spanish En este documento, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declara que el equipo inalámbrico que aparece en esta sección cumple los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Restricción de banda de frecuencia de la UE para una LAN inalámbrica La utilización de este dispositivo está limitada a interiores en la banda de 5150 a 5350 MHz (canales 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 74: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

_______________________________________________________________________ French Par la présente, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. déclare que le matériel sans fil répertorié dans cette section est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE. Restriction liée à la bande de fréquence pour un réseau local sans fil au sein de l'Union européenne Ce périphérique doit être utilisé exclusivement à l'intérieur, dans la bande de fréquence de 5150 à 5350 MHz (canaux 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). _______________________________________________________________________ Icelandic Hér með lýsir Lenovo (Singapore) Pte. Ltd því yfir að þráðlausi búnaðurinn sem getið er um í þessum hluta uppfyllir allar kröfur og önnur viðkomandi ákvæði tilskipunar 1999/5/EC. Takmarkanir ESB á tíðnisviði fyrir þráðlaust LAN net Notkun þessa tækis er takmörkuð við innanhússnotkun á tíðnisviðinu 5150 til 5350 MHz (rásir 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). ______________________________________________________________________ Italian Con la presente, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dichiara che l'equipaggiamento wireless elencato in questa sezione è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/EC. Restrizioni UE sulla banda di frequenza per LAN wireless L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi in banda compresa tra 5150 e 5350 MHz (canali 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Appendix D. FR Statement D-7

Page 75: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

_______________________________________________________________________ Dutch Hierbij verklaart Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dat de draadloze apparatuur die in dit gedeelte worden genoemd, voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Directive 1999/5/EC. EU-beperking van frequentieband voor een draadloze LAN-adapter Gebruik van dit apparaat is beperkt tot binnenshuis gebruik in de band van 5150 tot 5350 MHz (kanalen 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). _______________________________________________________________________ Norwegian Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. erklærer herved at det trådløse utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EØF. Begrensinger for frekvensbånd i EU for trådløst LAN Denne enheten er begrenset til innendørs bruk i frekvensbåndet 5150 til 5350 MHz (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Frekvenciatartományra vonatkozó európai uniós korlátozás vezeték nélküli LAN-hálózatokhoz Az eszköz használata beltérre korlátozódik az 5150 - 5350 MHz tartományban (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 csatornák).

D-8 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 76: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

_______________________________________________________________________ Portuguese Pelo presente, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declara que o equipamento sem fios listado nesta secção está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. Restrição da banda de frequências na UE para LAN sem fios A utilização deste dispositivo está limitada à utilização no interior, na banda de 5150 a 5350 MHz (canais 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

_______________________________________________________________________ Finnish Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. ilmoittaa täten, että tässä jaksossa mainittu langaton laitteisto ovat direktiivin 1999/5/EY pakollisten vaatimusten ja direktiivin muiden asiaankuuluvien määräysten mukaiset. Langattoman lähiverkon taajuusalueen rajoitus EU:n alueella Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa taajuusalueella 5150 - 5320

Appendix D. FR Statement D-9

Page 77: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

D-10

MHz (kanavat 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 ja 64). _______________________________________________________________________ Swedish Härmed tillkännager Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. att den trådlösa utrustningen som anges i detta avsnitt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EC. Frekvensområdesbegränsning inom EU för trådlöst LAN Enheten är avsedd för inomhusbruk i frekvensområdet 5150 till 5350 MHz (kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 78: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

EU Declaration of Conformity – LT1423pwCA Monitor

Appendix D. FR Statement D-11

Page 79: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Japan – LT1423pwCA Monitor

D-12

日日日本本本国国国内内内ででで無無無線線線 LANLANLAN アアアダダダプププタタターーーおおおよよよびびびアアアダダダプププタタターーーをををごごご使使使用用用ににになななるるる場場場合合合ののの注注注意意意

本製品が装備する無線アダプターは、電波法および電気通信事業法により技術基準認証を下記のとおり取得しています。本製品に組み込まれた無線設備を他の機器で使用する場合は、当該機器が上記と同じく認証を受けていることをご確認ください。認証されていない機器での使用は、電波法の規定により認められていません。

表 1. 無線LAN アダプター

認認認証証証申申申請請請者者者名名名 認認認証証証製製製品品品名名名 認認認証証証番番番号号号

Wisron Corporaion LT1423pwCA D130152003011-130070

(5(5(5 GHzGHzGHz ののの場場場合合合)))

ご使用の に IEEE802.11a/n 準拠の無線機器が搭載されている場合は、5.15-5.35 GHz 周波数帯での使用は、電波法の規定により屋内に限られます (屋外での使用は禁じられています) 。

(2.4(2.4(2.4 GHzGHzGHz ののの場場場合合合)))

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小

電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上で、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等についてご相談ください。

3. その他、この機器からの移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、次の連絡先にお問い合わせください。

連絡先: レノボ・スマートセンター(スマートセンターのご利用方法は、次のホームページでご確認頂けます。http://www.lenovo.com/jp/lsmartctr/ )

無無無線線線LANLANLANアアアダダダプププタタターーー (IEEE802.11b/g(IEEE802.11b/g(IEEE802.11b/g 準準準拠拠拠))) ののの場場場合合合この機器が、2.4 GHz 周波数帯 (2400 から 2483.5 MHz) を使用する直接拡散(DS) 方式および直交周波数分割多重方式 (OFDM) の無線装置で、干渉距離が約 40 m (定格出力 10 mW/MHz) であることを意味しています。

以上の内容は、「社団法人電波産業会」ARIB STD−T66の趣旨に基づくものです。

ThinkVision

Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 80: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Appendix D. FR Statement D-13

無無無線線線LANLANLAN製製製品品品ごごご使使使用用用時時時にににおおおけけけるるるセセセキキキュュュリリリテテティィィににに関関関すすするるるごごご注注注意意意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物 (壁等) を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。• 通信内容を盗み見られる悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

– ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報– メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

• 不正に侵入される悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、– 個人情報や機密情報を取り出す (情報漏洩)– 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す (なりすまし)– 傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)– コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する (破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

使使使用用用環環環境境境おおおよよよびびび快快快適適適ににに使使使用用用すすするるるたたためめめににに

ワイヤレス LAN カード、ほかの無線装置のように無線周波数電磁波を発します。しかしながら、これらの無線装置が発する電磁波が人体へ与える影響は、頭部等へ直接接触して使用される携帯電話などの機器とは異なり、とても弱いレベルのものです。

ワイヤレス LAN カード、無線周波数に関する安全基準や勧告などのガイドラインに従って動作するもので、Lenovo® は、消費者が内蔵ワイヤレス・カードを使用しても安全であると考えます。これらの標準および勧告は、科学者団体の

Page 81: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

商商商標標標

以下は、 Lenovo の商標です。

Lenovo

Intel は Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

ThinkVision

D-14

合意や広範な研究文献を頻繁に検討、調査している科学者のパネルや委員会の審議の結果を反映しています。

状況や環境によって、建物の所有者や組織の代表責任者がワイヤレス LANカード、カードの使用を制限することがあります。たとえば、次のような場合や場所です。

• 飛行機の搭乗中、病院内、あるいはガソリンスタンド、(電気式発火装置のある) 爆発の危険のある場所、医療用インプラント、またはペースメーカーなどの装着式医療用電子機器の近くで、内蔵ワイヤレス・カードを使用すること。

• 他の装置や機能に対して有害と認識または確認されている妨害を起こす危険性がある場合。

特定の場所で (たとえば空港や病院など) ワイヤレス・デバイスの使用が許可されているかどうかがわからない場合は、ThinkVisionの電源を入れる前に、ワイヤレス LAN カード、カードを使用してもよいかどうかをお尋ねください。

Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 82: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

Appendix D. FR Statement D-15

Page 83: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

■Notice for users in Thailand

For model: LT1423pwCA

This wireless communication equipment has the electromagnetic field strength

in compliance with the Safety Standard for the Use of Wireless Communication

Devices on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

Notice for users in the UAE For model: LT1423pwCA

■Notice for users in Morocco

For Models: LT1423pwCA

The operation of this product in the radio channel 2 (2417 MHz) is notauthorized in the following cities: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima,Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant and Taza.The operation of this product in the radio channels 4, 5, 6 and 7 (2425 - 2442 MHz) is notauthorized in the following cities: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza,Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich,Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.Due to the channel restrictions above, the operation of this product using the fat channelmode (40MHz of channel bandwidth) is not allowed at the 2.4GHz frequency band.

DA0119274/13

TRAREGISTERED No:

ER0119670/13DEALER No:

■Notice for users in Pakistan

The following are Pakistan Telecommunication Authority (PTA) approved: LT1423pwCA

D-16 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom

Page 84: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

■Notice for users in Saudi ArabiaFor model: LT1423pwCA

CITC Certificate

Appendix D. FR Statement D-17

Page 85: Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim … · Vrste prilagodbi ... Ukopčajte AC adapter u utikač adaptera, zatim ukopčajte utikač adaptera u standardnu

■Notice for users in South Africa

For models: LT1423pwCA

TA-2013/1609

D-18 Korisnički vodič za LT1423pwCA monitor sa širokim dodirnim zaslonom