Top Banner

of 19

KONTRAK SOSIAL.docx

Jun 02, 2018

Download

Documents

Fadz Liya
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  1/19

  APA ITU KONTRAK SOSIAL?

  August 9, 2011No Comments

  Teori kontrak sosial menurut pandangan ahli teoridemokratik Eropah seperti Thomas Hobbes dan John Locke ialah bahawa manusia mewujudkan

  negara sebagai satu perjanjian bersama di mana setiap individu itu bersetuju kepadanya. Kontrakini bererti individu-individu yang bebas bersetuju untuk menyerahkan haknya untuk memerintah

  diri sendiri itu kepada satu institusi bersama yang berkuasa dan berdaulat (Syed Ahmad

  Hussein1994).

  Menurut bahasa, kontrak boleh didefinisikan sebagai perjanjian formal dengan syarat-syarat

  tertentu antara dua pihak atau lebih. Ia juga boleh bermaksud dokumen yg mengandungi syarat-

  syarat perjanjian atau cabang undang-undang yang berkaitan dgn kontrak. Sosial pula bolehditakrifkan sebagai segala yang berkaitan dgn masyarakat, perihal masyarakat dan

  kemasyarakatan. Oleh itu, kontrak sosial apabila diasimilasikan boleh ditakrifkan sebagai satu

  bentuk perjanjian atau permuafakatan yang ditulis dan ditetapkan oleh undang-undang(perlembagaan) yang melibatkan semua masyarakat di sesebuah negara. Oleh itu, perbincangan

  kontrak sosial bagi penulisan ini akan ditumpukan kepada skop perlaksanaannya di

  Malaysia(Syed Ahmad Hussein1994).

  Secara mudah, kontrak sosial merupakan satu istilah permuafakatan antara kaum yang dicapai

  sebelum merdeka melalui satu persetujuan di kalangan rakyat dan pemimpin yang terdiri

  daripada kaum Melayu, Cina dan India. Pemeteraian kontrak sosial ini juga turut disertai dan

  dipersetujui oleh parti-parti yang mereka wakili iaitu UMNO, MCA dan MIC. Istilah inisebenarnya tidak wujud dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 tetapi dari perspektif lain,

  kontrak sosial sememangnya wujud dalam sejarah negara dan permuafakatan yang dicapai itulahyang mentakrifkan negara kita dan seterusnya menentukan sifat negara.

  Kontrak sosial sebenarnya merupakan watikah asas keadilan sosial untuk negara. Keadilan sosialyang terkandung dalam perjanjian ini merangkumi bukan sahaja soal keadilan ekonomi tetapi

  juga keadilan politik dan keadilan kebudayaan. Oleh itu, kontrak sosial yang dipersetujui perlu

  http://www.rontogdaily.com/wp/wp-content/uploads/2011/08/social-con.png
 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  2/19

  dijadikan rujukan asas segala usaha untuk menegakkan keadilan sosial di negara ini. Pengajaran

  utama yang harus dipelajari oleh kaum bukan Melayu ialah peristiwa rusuhan 13 Mei 1960

  kerana mencabar kedudukan orang Melayu seperti yang termaktub dalam PerlembagaanMalaysia (Mohamed Jauhar Hassan, 1996).

  Rujukan

  Mohamed Jauhar Hassan, (1996). Keadilan Sosial dan Hubungan Kaum dalam Konteks

  Masyarakat Yang Berubah dalam Keadilan Sosial, Azizan Bahari dan Chandra Muzaffar (edi.)Kuala Lumpur : Institut Kajian Dasar, hal. 147-148

  Syed Ahmad Hussein(1994), Pengantar Sains Politik, Kuala Lumpur : USM, hal. 189

  http://www.rontogdaily.com/wp/?p=1704

  http://www.rontogdaily.com/wp/?p=1704http://www.rontogdaily.com/wp/?p=1704http://www.rontogdaily.com/wp/?p=1704
 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  3/19

  Kekeliruan Mengenai Kontrak Sosial

  Perdebatan mengenai kontrak sosial hangat dibincangkan di media tempatan apabila

  akhbar Mingguan Malaysia pada 14 Ogos 2005 menyiarkan laporan yang memetik

  ucapan Presiden Parti Gerakan, Datuk Seri Lim Keng Yaik yang menggesa parti-parti

  politik di negara ini melupakan formula kontrak sosial antara kaum kerana ia didakwamembuatkan masyarakat Cina dan India merasa kecil hati'. Berikutan itu, Naib Ketua

  Pergerakan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin membidas kenyataan tersebut dengan

  mendakwa ia bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Reaksi serupa daripada

  kalangan beberapa pemimpin UMNO turut disiarkan di media.

  Datuk Seri Lim Keng Yaik kemudian menafikan beliau membuat kenyataan tersebut

  sambil mendakwa bahawa kata-kata beliau telah disalah tafsir. Bagaimanapun beliau

  telah memohon maaf secara terbuka dan menjelaskan bahawa beliau tidak pernah

  berhasrat mempersoalkan atau menukar formula kontrak sosial antara kaum yang

  dipersetujui semasa Negara mencapai kemerdekaan. Sehubungan dengan itu juga.

  Kabinet pada 17 Ogos 2005 mengarahkan supaya semua perdebatan mengenai isu

  tersebut dihentikan.

  Gembira menjadi rakyat Malaysia yang mempunyai semangat jati diri yang tinggi tanpa perasaan perkauman(Sumber: Perpustakaan foto Jabatan Penerangan)

  Apa Yang Dimaksudkan Dengan Kontrak Sosial?

  Kontrak sosial adalah persetujuan yang dicapai sebelum merdeka di kalangan para

  pemimpin Melayu, Cina dan India dan parti-parti yang mereka wakili, UMNO, MCA danMIC. Bagaimanapun, kontrak sosial harus dianggap sebagai satu persetujuan di

  kalangan masyarakat berbilang kaum, bukan hanya pemimpin atau kumpulan elit

  tertentu. Permuafakatan itu mendapat sokongan rakyat sebagaimana yang terbukti

  melalui kemenangan Perikatan dalam pilihan raya 1955. Rakyat perlu memahami fakta

  sejarah bahawa kontrak sosial dicapai melalui proses muafakat dan musyawarah.

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  4/19

  Mengapa Isu Kontrak Sosial Timbul?

  Isu ini timbul mungkin kerana kontrak sosial ini telah dibentangkan kepada masyarakat

  sebagai satu persetujuan antara elit pada masa tertentu, dalam keadaan tertentu. Ini

  menyebabkan generasi baru menganggapnya sebagai tidak lagi relevan. Sebahagian

  masyarakat bukan Melayu juga menganggapnya kontrak sosial sebagai sesuatu yangdikaitkan dengan kewarganegaraan. Ia suatu pemberian yang diberikan kepada mereka

  yang pada masa itu yang merupakan imigran atau keturunan imigran.Oleh sebab itu

  generasi bukan Melayu sekarang menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah berlalu.

  Mereka juga tahu bahawa hak istimewa masyarakat bumiputera adalah sebahagian

  daripada kontrak sosial. Oleh kerana bukan Melayu diberikan kewarganegaraan atas

  syarat-syarat tertentu, masyarakat bumiputera pula diberikan perlindungan melalui

  fasal-fasal dalam Perlembagaan tentang hak istimewa. Kepada mereka kompromi ini

  terikat kepada masa tertentu, jadi mereka tidak nampak relevannya sekarang.

  Adakah Kontrak Sosial Terkandung Dalam Perlembagaan?

  Kontrak sosial bukan istilah yang wujud dalam Perlembagaan Persekutuan pada tahun

  1957 tetapi permuafakatan yang mewakili semangat Perlembagaan. Dengan adanya

  kontrak sosial ketika proses ke arah mencapai kemerdekaan, usaha telah dapat

  dilakukan untuk menggubal Perlembagaan. Ia merupakan muafakat antara kaum yang

  mewarnai Perlembagaan, persepakatan yang diterjemahkan ke dalam Perlembagaan.

  Walaupun istilah kontrak sosial tidak ada dalam Perlembagaan tetapi semangatnya ada

  pada ciri-ciri perlembagaan itu.

  Apakah Perkara Penting Perlu Difahami Dalam Kontrak Sosial?

  Rakyat Malaysia perlu memahami kontak sosial dengan jelas berdasarkan kepada fakta

  sejarah. Kontrak sosial harus difahami sekurang-kurangnya tentang hubung kaitnya

  kepada empat perkara utama iaitu - perlembagaan, kemerdekaan, hubungan kaum dan

  sistem pemerintahan negara. Tanpa kontrak sosial mungkin kita tidak dapat mencapai

  kemerdekaan pada tahun 1957 kerana pihak British ketika itu menjadikan

  permuafakatan itu sebagai prasyarat. Kontrak sosial adalah anak kunci kepada

  hubungan kaum sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Kontrak sosial juga

  asas kepada sistem pemerintahan yang menjadikan kita negara demokrasi berparlimenraja berperlembagaan dengan konsep negeri dan persekutuan.

  Apakah Hubung Kait Kontrak Sosial Dengan Negara dan Bangsa Malaysia?

  Perlembagaan Persekutuan diwujudkan hasil daripada kontrak sosial yang dilahirkan

  daripada permuafakatan pelbagai kaum di negara ini. Perlembagaan itulah juga yang

  mentakrifkan negara kita serta menentukan sifat bangsa dan negara Malaysia.Malaysia

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  5/19

  adalah Negara berbilang kaum yang wujud daripada konsep Malay polity atau sistem

  kenegaraan Melayu. Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 memberikan

  kewarganegaraan terbuka kepada bukan Melayu, sebahagiannya imigran dan diterima

  secara automatis sebagai warga Negara dan diberikan jus soli.Inilah antara sifat negara

  dan bangsa Malaysia yang harus difahami - berbilang kaum tetapi berakar umbi dalam

  sistem kenegaraan Melayu. Perlembagaan juga mengiktiraf bahasa Melayu sebagai

  bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama rasmi dan sistem pemerintahan beraja.

  Sumber Maklumat:- Bahagian Pengurusan Maklumat Strategik, Kementerian Penerangan

  Malaysia

  KONTRAK SOSIAL MALAYSIA

  1. Sebelum adanya Malaya dan Malaysia, semenanjung ini dikenali sebagai Tanah

  Melayu.

  2. Hanya berkata ini akan sebabkan kita dituduh bersifat perkauman.

  3. Untuk terangkan berkenaan asal-usul kontrak sosial Malaysia saya terpaksa imbas

  semula sejarah.

  4. Melalui perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Raja-Raja Melayu Semenanjung,

  British telah mendapat hak untuk menakluk Negeri-negeri Melayu. Perjanjian-perjanjian

  ini mengakui dan mengesahkan Negeri-negeri ini sebagai Negeri-negeri Melayu. Tidak

  ada sesiapa pun yang membantah. Orang Asli juga menerima keadaan ini dengan

  penerimaan oleh mereka pemerintahan Raja-Raja Melayu.

  5. Pada mulanya penduduk yang tinggal di Negeri-negeri ini dibahagi kepada orang

  Melayu dan Orang Asli yang merupakan rakyat Raja-raja Melayu dan tetamu asing yang

  tidak dianggap sebagai rakyat kepada Raja-raja Melayu. Tidak ada kewarganegaraan

  mahupun dokumen berkenaan taraf kerakyatan sepertimana di kebanyakan negara-

  negara lain.

  6. Tetamu asing ini hidup mewah di Negeri-negeri Melayu di bawah pentadbiran British

  dan di jajahan British di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Orang Melayu yang

  menjadi rakyat kepada Raja-raja Melayu dan Raja-raja Melayu sendiri tidak sikitpunmerasa tergugat dengan bilangan besar orang bukan Melayu dan perbezaan jurang

  kekayaan dan kemajuan di antara tetamu asing ini dan rakyat Raja-Raja Melayu. Mereka

  tidak terfikir yang orang asing yang menetap di negara ini akan menuntut hak

  kewarganegaraan.

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  6/19

  7. Apabila Jepun menakluk Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat, orang Cina

  merasa tidak selamat kerana Jepun merupakan musuh tradisi mereka.

  8. Ramai orang Cina telah menubuhkan dan menganggotai angkatan gerila dan lari ke

  dalam hutan. Apabila Jepun serah diri, gerila-gerila Cina ini keluar dan merampas balai-

  balai polis di kawasan pedalaman dan isytihar yang mereka adalah pemerintah negaraini. Mereka menangkap ramai orang, Cina dan Melayu dan beberapa daripada mereka

  ini dibunuh.

  9. Orang Melayu di kampung-kampung membalas dengan membunuh orang Cina di

  kawasan luar bandar. Ketegangan timbul dan pertempuran antara Cina dan Melayu

  dielak hanya dengan kedatangan angkatan tentera British. Tetapi perasaan marah dan

  benci antara kedua-dua kaum ini tetap tinggi.

  10. Di dalam keadaan tegang ini British mencadang penubuhan Malayan Union yang

  akan memberi "tetamu-tetamu" ini hak kerakyatan yang tidak membezakan merekadaripada orang Melayu.

  11. Orang Melayu menolak Malayan Union dan cadangan hak kerakyatan ini. Mereka

  paksa British untuk kembali keapda keadaan asal atau status quo ante di dalam

  Persekutuan Tanah Melayu (Federation of Malaya) yang baru.

  12. Hanya orang Cina yang menjadi rakyat Negeri-negeri Selat layak untuk mendapat

  kerakyatan di dalam Persekutuan yang baru ini. Sudah tentu warganegara keturunan

  Melayu jauh lebih ramai daripada rakyat Malaya yang berketurunan Cina.

  13. Pemimpin-pemimpin Cina merayu kepada British, yang kemudiannya menekan

  Presiden UMNO, Dato Onn Jaafar supaya mencadangkan agar UMNO dibuka kepada

  semua kaum. Cadangan ini ditolak lain-lain pemimpin UMNO dan Dato Onn terpaksa

  melepaskan jawatan.

  14. British terus beri tekanan kepada orang Melayu untuk bersikap lebih terbuka

  berkenaan soal kerakyatan bagi orang bukan Melayu.

  15. Presiden UMNO Tunku Abdul Rahman memutuskan untuk menubuhkan pakatan

  dengan MCA (Malaysian Chinese Association) dan MIC (Malaysian Indian Congress).Dalam pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan (Federal Legislative Assembly) 1955,

  oleh kerana kurangnya kawasan majoriti penduduk Cina dan India, MCA dan MIC

  terpaksa letak calon mereka di kawasan yang mempunyai majoriti Melayu selepas

  UMNO bersetuju untuk tidak bertanding di kawasan-kawasan ini dan sebaliknya

  menyokong calon Cina MCA dan calon India MIC.

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  7/19

  16. Begitu sokongan orang Melayu terhadap calon Perikatan MCA dan MIC hinggakan

  mereka menang walaupun menentang calon Melayu daripada PAS. Calon MCA dan MIC

  kesemuanya menang. Hanya UMNO kalah satu kerusi kepada PAS.

  17. Tunku sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu kemudian memutus untuk

  menuntut kemerdekaan. British terus berkeras menuntut hak kerakyatan bagi orangCina dan India sebagai syarat memberi kemerdekaan.

  18. Untuk mengatasi halangan British terhadap kemerdekaan dan untuk memenangi

  sokongan orang Cina dan India Tunku memutuskan untuk beri satu juta kerakyatan

  kepada kedua-dua komuniti ini berdasarkan hanya kepada permastautin. Salah seorang

  rakyat baru yang menonjol ialah (Tun) Leong Yew Koh, bekas general di dalam angkatan

  tentera nasional China yang kemudiannya dilantik Gabenor Melaka.

  19. Di peringkat ini pemimpin-pemimpin ketiga-tiga parti yang berdasarkan kepada

  kaum yang telah mendirikan Kerajaan pemerintahan sendiri di dalam Persekutuan TanahMelayu (Federation of Malaya) British telah berbincang dan mencapai persetujuan

  berkenaan syarat perhubungan antara ketiga-tiga kaum di dalam Persekutuan Tanah

  Melayu yang merdeka.

  20. Ianya merupakan agihan yang sama rata. Sebagai balasan untuk satu juta kerakyatan

  bukan Melayu, orang bukan Melayu mesti mengakui kedudukan istimewa orang Melayu

  sebagai Bumiputera. Beberapa peruntukan undang-undang seperti kedudukan Islam

  sebagai agama rasmi, pengekalan tanah rizab Melayu, kedudukan Raja-raja Melayu dan

  adat istiadat Melayu dan pengagihan jawatan dalam Kerajaan juga termasuk di dalam

  persefahaman ini.

  21. Dalam soal Bahasa Kebangsaan, Bahasa Melayu telah dipersetujui sebagai Bahasa

  Kebangsaan. Bahasa Inggeris pula sebagai bahasa ke-dua. Kaum Cina dan India boleh

  terus gunakan bahasa mereka tetapi bukanlah sebagai bahasa rasmi untuk

  berkomunikasi.

  22. Sekolah rendah Cina dan Tamil juga boleh menggunakan bahasa masing-masing

  sebagai bahasa pengajar. Bahasa-bahasa ini juga boleh digunakan di sekolah

  menengah, tetapi hanya di sekolah menengah swasta.

  23. Di pihak mereka pemimpin-pemimpin Cina dan India yang mewakili parti mereka

  menuntut agar kerakyatan dijadikan hak mereka yang tidak boleh ditarik balik, mereka

  dibenar kekalkan bahasa, agama dan budaya mereka dan sebagai rakyat mereka

  diberikan hak politik sepertimana yang diberikan kepada semua rakyat.

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  8/19

  24. Kebanyakan persetujuan dan persefahaman ini terkandung di dalam Perlembagaan

  Persekutuan Tanah Melayu merdeka. Bagi setiap yang diperuntukkan kepada orang

  Melayu, akan sentiasa terdapat peruntukan bagi yang bukan Melayu. Tidak ramai yang

  sebut akan hakikat ini. Yang menarik perhatian ramai dan yang menjadi tajuk

  perbalahan ialah apa yang diperuntukkan kepada orang Melayu dan lain-lain kaum

  Bumiputera sahaja.

  25. Demikian walaupun Bahasa Melayu dijadikan Bahasa Kebangsaan, bahasa Cina dan

  Tamil tetap bebas digunakan di sekolah Cina dan Tamil. Peruntukan ini tidak terdapat di

  mana-mana negara lain. Bahkan di negara-negara yang liberal sekalipun tidak terdapat

  jaminan seperti ini yang termaktub di dalam Perlembagaan.

  26. Bahasa Kebangsaan ini haruslah dipelajari semua orang agar setiap warganegara

  Malaya dapat berkomunikasi antara satu sama lain di mana-mana sahaja.

  27. Difahamkan bahasa Cina yang di maksudkan di dalam persefahaman tersebut adalahdialek-dialek Cina yang ditutur di Malaysia dan bukannya bahasa kebangsaan negeri

  China. Demikian bagi kaum India Malaya bahasa Tamil digunakan dan bukannya Hindi

  atau Urdu atau apa-apa bahasa pun yang menjadi bahasa Kebangsaan di India. Tetapi

  para pendidik aliran Cina kemudiannya mengguna Bahasa Cina yang menjadi bahasa

  Kebangsaan negara China iaitu Mandarin.

  28. Islam adalah agama rasmi tetapi agama-agama lain boleh dipraktik penganut

  masing-masing tanpa apa-apa halangan. Sebagai agama rasmi Islam mendapat bantuan

  Kerajaan. Tiada tersebut tentang bantuan bagi mana-mana agama lain. Bukan Melayu

  tidak menekankan tentang ini dan Perlembagaan Persekutuan tidak pun sebut tentang

  bantuan Kerajaan terhadap agama lain. Namun sokongan dan bantuan tetap diberikan.

  29. Kuota ditetapkan bagi kakitangan Kerajaan (Malayan Civil Service) dimana orang

  Melayu akan mendapat empat tempat bagi setiap satu yang diberikan kepada orang

  Cina dan India. Walaubagaimanapun, jawatan profesional diiktiraf terbuka bagi semua

  kaum kerana dianggap tidak mungkin terdapat cukup bilangan orang Melayu untuk

  mengisi jawatan-jawatan tersebut.

  30. Hasilnya pada awal kemerdekaan terdapat lebih ramai kaum bukan Melayu daripada

  Melayu yang mengisi jawatan dalam Divisyen Satu.

  31. Yang Di-Pertuan Agong atau Raja-raja Melayu akan menentukan kuota biasiswa dan

  lesen bagi orang Melayu. Tetapi tiada sesiapa yang akan dirampas mana-mana permit

  atau lesen hanya untuk diberikan kepada kaum Bumiputera.

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  9/19

  32. Kedudukan Raja-raja Melayu termaktub dan tidak boleh dipersoalkan. Seorang Yang

  Di-Pertuan Agong akan dipilih daripada sembilan Raja-raja Melayu dan akan berkhidmat

  selama lima tahun.

  33. Raja-raja akan menjadi Raja berperlembagaan. Kuasa eksekutif akan dilaksanakan

  oleh Menteri Besar, Ketua Menteri dan Perdana Menteri yang dipilih dan dibantu ahlimajlis atau Kabinet. Amalan British dijadikan contoh.

  34. Persetujuan yang paling penting ialah pelaksanaan Demokrasi Berparlimen

  digabungkan dengan Raja Berperlembagaan, sekali lagi seperti yang diamalkan di

  United Kingdom. Harus diingat pihak British telah mengenakan Kerajaan Kolonial kuku

  besi ke atas Negeri-negeri Melayu dengan kuasa diletak pada Pejabat Kolonial di

  London.

  35. Sebelum ini Negeri-negeri Melayu diperintah secara feudal di mana Raja-raja Melayu

  mempunyai kuasa mutlak. Hanya golongan bangsawan yang memain peranan dalampolitik negeri. Rakyat Melayu tidak langsung ada apa-apa hak politik. Sudah tentu

  tetamu juga tidak mempunyai suara dalam hal-hal berkenaan politik. Warganegara

  British keturunan Cina dan India juga tidak mempunyai apa-apa suara walaupun mereka

  boleh dilantik sebagai Ahli Kehormat Majlis Kerajaan Tempatan atau Perundangan.

  36. Keputusan untuk melaksana sistem Kerajaan berlandaskan demokrasi merupakan

  satu langkah radikal di dalam pentadbiran Kerajaan di Persekutuan Tanah Melayu dan

  Negeri-negeri Melayu. Ini dipersetujui pemimpin ketiga-tiga kaum terbesar yang

  diwakili parti-parti politik UMNO, MCA dan MIC. Tidak syak lagi yang parti-parti ini

  mewakili sebahagian besar daripada ketiga-tiga masyarakat di Malaya. Pihak Komunis

  dan yang berhaluan kiri lain tidak menyatakan persetujuan mereka terhadap

  persefahaman ini.

  37. Suruhanjaya Reid diberi penerangan tentang perjanjian dan persefahaman ini agar

  ianya akan dimasukkan kedalam Perlembagaan yang akan digubal. Ketiga-tiga parti

  meluluskan Perlembagaan yang digubal setelah beberapa pindaan dilakukan. Kesannya

  Perlembagaan ini menjadi kontrak yang mengikat ketiga-tiga kaum di Persekutuan

  Tanah Melayu menjelang merdeka pada tahun 1957.

  38. Apabila Sabah dan Sarawak menyertai Negeri-negeri Semenanjung untuk

  membentuk Malaysia kontrak sosial ini di panjangkan kepada kedua-dua negeri ini.

  Orang Bumiputera Sabah dan Sarawak di beri taraf yang sama dengan orang Melayu.

  Pada masa ini juga perkataan Bumiputera diperkenalkan untuk membezakan orang

  Melayu dan orang Bumiputera Sabah, Sarawak daripada yang berketurunan pendatang.

  Kerana Bahasa Melayu dugunakan secara meluas di negeri-negeri Borneo tidak ada

  kesulitan bagi penerimaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Walaupun kaum

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  10/19

  Bumiputera di kedua-dua negeri ini bukan semuanya orang Islam ini tidak memerlukan

  pindaan kepada Perlembagaan apabila perkataan Bumiputera diterima. Tetapi definisi

  rasmi bagi orang Melayu tetap tidak berubah.

  39. Oleh itu pembentukan kontrak sosial dimaktubkan dalam pertama, Perlembagaan

  Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia. Untuk mengatakan yang ianyatidak wujud samalah dengan menidakkan kandungan Perlembagaan yang diasaskan

  kepada penerimaan oleh pemimpin-pemimpin ketiga-tiga kaum terhadap kontrak sosial

  yang asal.

  40. Kesemua tindakan susulan oleh Kerajaan adalah hasil daripada kontrak sosial ini.

  Hakikatnya pencetus kontrak sosial ini dan pewaris-pewaris mereka yang diiktiraf rakyat

  di setiap Pilihanraya Umum menunjukkan kesediaan rakyat untuk menghormati kontrak

  sosial ini.

  41. Menidakkan kewujudan kontrak sosial ini ialah seperti berkata yang Malaysia iniwujud di dalam suasana kekosongan, tidak ada Perlembagaan dan undang-undang

  yang berlandaskan kontrak ini.

  42. Pelaksanaan kontrak sosial ini memerlukan pemahaman semangatnya yang

  mendalam. Kontrak sosial ini bertujuan mewujudkan satu negara berbilang kaum yang

  stabil dan harmoni. Apa jua faktor yang akan akibatkan ketidakstabilan dan

  menghasilkan ketegangan di antara kaum haruslah dianggap tidak sesuai dengan

  semangat kontrak sosial ini.

  43. Selama 50 tahun tidak ada sesiapa yang menyoal kontrak sosial ini. Malahan hari inipun majoriti kaum Cina dan India dan Bumiputera Melayu dan kaum Bumiputera Sabah

  dan Sarawak menerima kontrak sosial ini.

  Sumber: Laman Web Tun Mahathir

  http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/1224-kontrak-sosial.html

  http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/1224-kontrak-sosial.htmlhttp://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/1224-kontrak-sosial.htmlhttp://pmr.penerangan.gov.my/index.php/maklumat-kenegaraan/1224-kontrak-sosial.html
 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  11/19

  Kontrak sosial (Malaysia)Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

  Lompat ke:pandu arah,cari

  Untuk teori falsafah, lihatkontrak sosial;untuk dasar politik, lihatKontrak Sosial (Ontario)atau

  Kontrak Sosial (Britain).

  Malaysia

  Rencana ini sebahagian daripada siri:Politik dan kerajaan

  Malaysia

  Kerajaan[tunjuk]

  Eksekutif[tunjuk]

  Perundangan[tunjuk]

  Badan Kehakiman[tunjuk]

  Pilihan raya[tunjuk]

  Hubungan luar[tunjuk]

  Bahagian-bahagian[tunjuk]

  Negara-negara lainAtlas

  Portal Politik

  paparbincangsunting

  Kontrak sosialdiMalaysiamerujuk kepada perjanjian oleh bapa-bapa kemerdekaan negaradalamPerlembagaan,dan merupakan penggantian beri-memberi atauquid pro quomelalui

  Perkara 1418 yang berkenaan dengan pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada orang-

  orang bukan Melayu, danPerkara 153yang memberikan hak istimewa rakyat kepada mereka

  daripada kaum bumiputera. Istilah ini juga kekadang digunakan untuk merujuk kepada bahagian-

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#mw-headhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#mw-headhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#mw-headhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#p-searchhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#p-searchhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#p-searchhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_Sosial_(Ontario)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_Sosial_(Ontario)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_Sosial_(Ontario)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_Sosial_(Britain)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_Sosial_(Britain)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Politik_negara-negara_hari_ini&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Politik_negara-negara_hari_ini&action=edit&redlink=1http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_Malaysiahttp://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_Malaysiahttp://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Politik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Politik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Templat:Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Templat:Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perbincangan_templat:Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perbincangan_templat:Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perbincangan_templat:Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Politik_Malaysia&action=edithttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Politik_Malaysia&action=edithttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Politik_Malaysia&action=edithttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Politik_Malaysia&action=edithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perlembagaan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perlembagaan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perlembagaan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Quid_pro_quohttp://ms.wikipedia.org/wiki/Quid_pro_quohttp://ms.wikipedia.org/wiki/Quid_pro_quohttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkara_153_dalam_Perlembagaan_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkara_153_dalam_Perlembagaan_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkara_153_dalam_Perlembagaan_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkara_153_dalam_Perlembagaan_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Quid_pro_quohttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perlembagaan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Templat:Politik_Malaysia&action=edithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perbincangan_templat:Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Templat:Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Politik&action=edit&redlink=1http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Politik_negara-negara_hari_ini&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Politik_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_Sosial_(Britain)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_Sosial_(Ontario)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#p-searchhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#mw-head
 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  12/19

  bahagian yang lain dalam Perlembagaan, seperti Perkara yang mengatakan bahawa Malaysia

  adalah sebuahnegara sekular.

  Dalam konteks biasa yang berkaitan denganhubungan ras,kontrak sosial telah kerap kali

  dibidaskan, termasuk juga oleh ahli-ahli politikdalam kerajaan campuranBarisan Nasionalyang

  menegaskan bahawa tidak habis-habis bercakap tentang hutang orang-orang bukan Melayukepada orang-orang Melayu terhadap kewarganegaraan yang diberikan telah merenggangkan

  golongan-golongan bukan Melayu daripada negara mereka. Kritikan-kritikan seumpama ini telah

  ditentang oleh media Melayu danPertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu(UMNO),partipolitikyang terbesar dalam Barisan Nasional. Banyak orang Melayu, biasanya daripada UMNO,

  telah mempergunakan kontrak sosial ini untuk mempertahankan prinsipKetuanan Melayu.

  Isi kandungan

  [sorokkan]

  1 Syarat-syarat kontrak

  2 Kritikan awal

  3 Penggunaan dalam konteks lain

  4 Pelbagai bantahan

  5 Subjek Kontrak Sosial

  6 Nota dan rujukan

  o 6.1 Rujukan lain

  7 Pautan luar

  [sunting]Syarat-syarat kontrakPerlembagaan Malaysia tidak merujuk kepada sebuah "kontrak sosial" (dari segi hakkewarganegaraan dan hak istimewa) secara ketara, dan tidak terdapat sebarang undang-undang

  atau dokumen yang pernah menjelaskan syarat-syarat kontrak sosial secara penuh. Pembela-

  pembelanya sering merujuk kepada Perlembagaan sebagai mengemukakan kontrak sosial, danbapa-bapa kemerdekaaan juga bersetuju dengannya, walaupun rujukan kepada kontrak sosial

  tidak dibuat dalam Perlembagaan. Sebaliknya, kontrak sosial biasanya dianggap sebagai suatu

  persetujuan yang memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang bukan Melayu dan bukanorang asli (kebanyakannya orangMalaysia CinadanMalaysia India)sebagai ganti untuk

  pemberian hak keistimewaan kepada orang-orang Melayu dan orang-orang asli (dirujuk secara

  kolektif sebagaiBumiputera). Sebuah buku teks kajian Malaysia pendidikan tinggi yangmenepati sukatan pelajaran kerajaan mengatakan: "Oleh sebab pemimpin-pemimpin Melayubersetuju untuk melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan, pemimpin-pemimpin komuniti

  Cina dan India telah menerima kedudukan istimewa Melayu sebagai penduduk asli Malaya.

  Dengan penubuhan Malaysia, status kedudukan istimewa itu diperluas untuk merangkumikomuniti-komuniti penduduk asliSabahdanSarawak."

  [1]

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Negara_sekularhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negara_sekularhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negara_sekularhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_ras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_ras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_ras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Ahli_politikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ahli_politikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ahli_politikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Barisan_Nasionalhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Barisan_Nasionalhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Barisan_Nasionalhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pertubuhan_Kebangsaan_Melayu_Bersatuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pertubuhan_Kebangsaan_Melayu_Bersatuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pertubuhan_Kebangsaan_Melayu_Bersatuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_politikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_politikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_politikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_politikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ketuanan_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ketuanan_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ketuanan_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Syarat-syarat_kontrakhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Syarat-syarat_kontrakhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Kritikan_awalhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Kritikan_awalhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Penggunaan_dalam_konteks_lainhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Penggunaan_dalam_konteks_lainhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Pelbagai_bantahanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Pelbagai_bantahanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Subjek_Kontrak_Sosialhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Subjek_Kontrak_Sosialhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Nota_dan_rujukanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Nota_dan_rujukanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Rujukan_lainhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Rujukan_lainhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Pautan_luarhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Pautan_luarhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysia_Cina&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysia_Cina&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysia_Cina&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysia_India&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysia_India&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysia_India&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Bumiputerahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bumiputerahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bumiputerahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sabahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sabahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sabahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sarawakhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sarawakhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sarawakhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-1http://ms.wikipedia.org/wiki/Sarawakhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sabahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bumiputerahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysia_India&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysia_Cina&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Pautan_luarhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Rujukan_lainhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Nota_dan_rujukanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Subjek_Kontrak_Sosialhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Pelbagai_bantahanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Penggunaan_dalam_konteks_lainhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Kritikan_awalhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#Syarat-syarat_kontrakhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)http://ms.wikipedia.org/wiki/Ketuanan_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_politikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_politikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pertubuhan_Kebangsaan_Melayu_Bersatuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Barisan_Nasionalhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ahli_politikhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_ras&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Negara_sekular
 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  13/19

  Perlembagaan secara ketara memberikan tanah rizab Bumiputera, kuota dalamperkhidmatan

  awam,biasiswadanpendidikan awam,kuota untuk lesen perniagaan, dan kebenaran untuk

  memonopoli industri-industri yang tertentu, jika kerajaan membenarkan. Bagaimanapun padahakikatnya, khususunya selepas pengenalanDasar Ekonomi Baru Malaysia(NEP), akibat

  rusuhan kaum pada13 Mei1969ketika kaum Melayu hanya memiliki 4% daripada ekonomi

  Malaysia, hak-hak istimewa Bumiputera diperluas kepada bidang-bidang yang lain; kuota-kuotaditentukan untuk ekuiti Bumiputera dalamperbadananawam, dan diskaun-diskaun sebanyak 5%hingga 15% untuk membelikeretadanharta tanahdiberikan.

  Setengah-setengah orang mengatakan bahawa kecondongan terhadap orang-orang Melayu dalam

  pendidikan dan politik sebahagiannya merupakan tindak balas terhadap keupayaan orang-orang

  Malaysia Cina untuk memperoleh kebanyakan kekayaan negara itu. Bagaimanapaun, orang-

  orang Malaysia India boleh mengemukakan hujah bahawa merekalah yang mengalami kerugianyang paling banyak, walaupun ini boleh dipertikaikan.

  Kerajaan ada mengundurkan sistem kuota untuk kemasukan ke universiti-universiti awam pada

  2003dan memperkenalkan dasar "meritokrasi". Bagaimanapun, sistem baru ini dikritik secarameluas oleh orang-orang bukan Bumiputera kerana hanya memanfaatkan kaum Bumiputera yang

  ditempatkan dalam rancangan matrikulasi yang menonjolkan kerja kursus yang agak mudahsedangkan orang-orang bukan Bumiputera terpaksa mengambilSijil Tinggi Persekolahan

  Malaysia(STPM). Walaupun secara teori, orang-orang bukan Bumiputra boleh masuk aliran

  matrikulasi, ini jarang berlaku pada hakikatnya. Meritokrasi juga dikritik oleh sebilangan pihak

  dalam UMNO sebagai berdiskriminasi kerana ia mengakibatkan orang-orang Melayu luar bandarterkebelakang dalam kadar kemasukan universiti.

  Suruhanjaya Reidyang menyediakan kerangka Perlembagaan menyatakan dalam laporannyabahawa Perkara 153, tulang belakang kontrak sosial, adalah bersifat sementara, dan

  menyesyorkan bahawa ia dikaji semula 15 tahun selepas kemerdekaan. Suruhanjaya jugamenyatakan bahawa perkara itu dan peruntukan-peruntukannya hanya diperlukan untukmengelakkan keadaan tiba-tiba yang tidak menguntungkan kepada orang-orang Melayu dalam

  persaingan dengan ahli-ahli masyarakat Malaysia yang lain, dan hak-hak istimewa yang

  diberikan kepada orang-orang Melayu oleh perkara itu harus dikurangkan secara beransur-ansurdan akhirnya dihapuskan. Bagaimanapun, disebabkan Peristiwa 13 Mei yang menyebabkan

  pengisytiharan darurat, tahun1972yang merupakan tahun kajian semula Perkara 153

  berlangsung tanpa sebarang peristiwa.

  Menurut penyokong-penyokong kontrak sosial, sebagai balasan untuk enakmen peruntukan-

  peruntukan yang pada asalnya bersifat sementara, orang-orang Malaysia bukan Melayu diberikan

  kewarganegaraan di bawah Bab I Bahagian III dalam Perlembagaan. Perlu diingatkan bahawahak-hak istimewa orang-orang bukan Bumiputera juga telah diberikan apabila negara mendapat

  kemerdekaan, antaranya penubuhan sekolah-sekolah vernakular seperti sekolah cina dan tamil.

  Hak-hak ini juga bersifat sementara apabila di dalam Perlembagaan, iaiya mesti dimansuhkan 10

  tahun selepas merdeka. Walaubagaimanapun, ianya sudah termaktub di dalam Akta Pelajaran1996 bilamana kewujudan sekolah-sekolah vernakular dibenarkan untuk diteruskan.

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkhidmatan_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkhidmatan_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkhidmatan_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkhidmatan_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Biasiswa_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Biasiswa_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Biasiswa_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidikan_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidikan_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidikan_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Dasar_Ekonomi_Baru_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Dasar_Ekonomi_Baru_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Dasar_Ekonomi_Baru_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_13_Meihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_13_Meihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1969http://ms.wikipedia.org/wiki/1969http://ms.wikipedia.org/wiki/1969http://ms.wikipedia.org/wiki/Perbadananhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perbadananhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perbadananhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Keretahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Keretahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Keretahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Harta_tanahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Harta_tanahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Harta_tanahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/2003http://ms.wikipedia.org/wiki/2003http://ms.wikipedia.org/wiki/Meritokrasihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Meritokrasihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Meritokrasihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sijil_Tinggi_Persekolahan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sijil_Tinggi_Persekolahan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sijil_Tinggi_Persekolahan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sijil_Tinggi_Persekolahan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Suruhanjaya_Reidhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Suruhanjaya_Reidhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1972http://ms.wikipedia.org/wiki/1972http://ms.wikipedia.org/wiki/1972http://ms.wikipedia.org/wiki/1972http://ms.wikipedia.org/wiki/Suruhanjaya_Reidhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sijil_Tinggi_Persekolahan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sijil_Tinggi_Persekolahan_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Meritokrasihttp://ms.wikipedia.org/wiki/2003http://ms.wikipedia.org/wiki/Harta_tanahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Keretahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perbadananhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1969http://ms.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_13_Meihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Dasar_Ekonomi_Baru_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidikan_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Biasiswa_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkhidmatan_awam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkhidmatan_awam&action=edit&redlink=1
 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  14/19

  Justeru, kecuali hak-haki istimewa Bumiputera, orang-orang bukan Bumiputera dianggap

  sebagai sama saja dengan orang-orang Bumiputera dan diberikan semua hak kewarganegaraan di

  bawah Bahagian II dalam Perlembagaan. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, sebilangan orangtelah mencuba untuk membekalkan warganegara-warganegara Melayu dengan lebih banyak hak

  politik menurut falsafahketuanan Melayu.Kebanyakan penyokong ketuanan Melayu

  memperdebatkan bahawa hak-hak tambahan ini telah ditulis dalam undang-undang dan hanyaperlu dipertahankan daripada pembangkang-pembangkang.

  Apabila mengambil alih jawatan presiden UMNO,Tunku Abdul Rahman(kemudian menjadiPerdana Menteri Malaysiapertama) menyatakan bahawa "...apabila kami (orang-orang Melayu)

  menentangMalayan Union(yang menjejaskan kedudukan hak-hak orang Melayu), kaum-kaum

  lain tidak mengambil bahagian kerana mereka mengatakan ini hanya merupakan masalah

  Melayu, dan bukan masalah mereka. Mereka juga menunjukkan bahawa kesetiaan merekaadalah kepada negara-negara asal mereka dan oleh itu, menentangLaporan Barnesyang

  bertujuan untuk menjadikanbahasa Melayumenjadi bahasa kebangsaan. Jika kami

  menyerahkan orang-orang Melayu kepada orang-orang yang dikatakan orang Malaya ketika

  kerakyatan mereka masih belum ditakrifkan, kami akan menghadapi banyak masalah pada masahadapan."Bagaimanapun, dia menambah bahawa "Bagai mereka yang mencintai dan berasi

  bahawa mereka terhutang kesetiaan yang tidak berbelah bagi, kami menyambut mereka sebagaiorang Malaya. Mereka harus merupakan orang Malaya yang benar, dan mereka akanmempunyai hak-hak dan hak-hak istimewa yang sama dengan orang-orang Melayu."

  [2]

  [sunting]Kritikan awal

  Artikel 153,dan diterangkan oleh kontrak sosial, telah merupakan satu sumber kontoversi

  semenjak hari-hari mula bagiMalaysia.Ahli politikSingapura,Lee Kuan Yew(kemudian

  menjadiPerdana Menteri Singapura)Parti Tindakan Rakyat(PAP; cawangannya di Malaysia

  kemudiannya menjadiParti Tindakan Demokratikatau DAP) secara umumnya mempersoalkankeperluan Artikel 153 dalamParliamen,dan menyeru satu "Malaysian Malaysia".

  Mempersoalkan kontrak sosial , Lee telah menyatakan: "Merujuk kepada sejarah, orang Melayutelah mula untuk berhijrah ke Malaysia dalam bilangan yang banyak hanya kira-kira 700 tahun

  yang lalu. Dalam 39 peratus orang Melayu di Malaysia hari ini, kira-kira sepertiga secara

  perbandingan hanya imigran seperti setiausaha agung UMNO, Dato'Syed Ja'afar Albar,yang

  datang ke Malaya dariIndonesiasebelum perang ketika berumur lebih tiga puluh tahun.

  Namun begitu kita juga perlu sedar bahawa penghijrahan orang melayu adalah dari GugusanKepulauan Melayu (Tanah Melayu,Indonesia,Brunei,Filipina,Singapura dan Thailand) ketika itu

  yang mempunyai agama, bahasa dan adat yang seakan sama seperti orang melayu di tanah

  melayu. Justeru perkara ini tidak boleh dipertikaikan berbanding kaum lain seperti cina dan indiayang dibawa oleh penjajah ketika itu datang dari negara China dan negara India yangmempunyai agama,bahasa dan adat yang jauh berbeza.

  [sunting]Penggunaan dalam konteks lain

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Ketuanan_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ketuanan_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ketuanan_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tunku_Abdul_Rahmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tunku_Abdul_Rahmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tunku_Abdul_Rahmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malayan_Unionhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malayan_Unionhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malayan_Unionhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Barnes&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Barnes&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Barnes&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-2http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-2http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-2http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=2http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=2http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=2http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Artikel_153&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Artikel_153&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yewhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yewhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yewhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Tindakan_Rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Tindakan_Rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Tindakan_Rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Tindakan_Demokratikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Tindakan_Demokratikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Tindakan_Demokratikhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Parliamen_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Parliamen_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Parliamen_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Syed_Ja%27afar_Albar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Syed_Ja%27afar_Albar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Syed_Ja%27afar_Albar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=3http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=3http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=3http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=3http://ms.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Syed_Ja%27afar_Albar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Parliamen_Malaysia&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Tindakan_Demokratikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parti_Tindakan_Rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yewhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Artikel_153&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=2http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-2http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_Barnes&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Malayan_Unionhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tunku_Abdul_Rahmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ketuanan_Melayu
 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  15/19

  Kontrak sosial kadangkala digunakan untuk merujuk kepada konteks yang tidak melibatkan

  hubungan kaum. Dalampilihanraya umum Malaysia 2004,DAP bertanding atas dasar untuk

  mempertahankan "kontrak sosial" dengan menentang teokrasi Islam, yang dilarang olehPerlembagaan, tetapi disokong oleh bekas Perdama Menteri,Mahathir bin Mohamad,Lim Keng

  Yaik danPAS,parti politik Melayu yang kedua terbesar dalam negara.

  [sunting]Pelbagai bantahan

  Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi Datuk Seri DrLim Keng Yaikyang jugaPresiden Gerakan

  dilaporkan meminta supaya formula itu diketepikan kerana ia membuatkan kaumCinadanIndia'kecil hati'. Beliau merasmikan Konvensyen Anak Malaysia anjuran Pergerakan PemudaGerakan

  pada 13 Ogos 2005.

  [sunting]Subjek Kontrak Sosial

  Pada 22 Oktober 2008, Sultan Perak Sultan Azlan Shah mencadangkan supaya subjek kontraksosial diperkenalkan di di institusi pendidikan supaya generasi muda di negara ini memahaminyadengan lebih mendalam.

  Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyarankankontrak sosial menjadi subjek ko kurikulum di universiti-universiti kerana bukan semua faham

  dengan kontrak sosial ini. Isu kontrak sosial sebenarnya sudah lama selesai dan ia harus diterima

  oleh semua pihak.[3]

  Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ceramah 'Politik Melayu-Islam Kemelut dan Penyelesaian' di Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia (USM) pada 21

  Oktober 2008.

  Memanglah semua kaum ada rasa tidak puas hati sedikit sebanyak. Kita akui hakikat ini tetapijangan cuba persoalkan hak orang Melayu melalui cara yang tersirat .Kita harus berpijak di bumi

  yang nyata. Lagipun kontrak sosial sudah termeterai dan dipersetujui bersama sejak sekianlama.

  [4]

  Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menegaskan subjek ini / penekanantopik dalam subjek Sejarah hanya boleh diperkenalkan pada 2010. Ini kerana ia perlu kajian

  menyeluruh , tenaga pengajar, peralatan, dan prasarana yang mencukupi. Jika tidak , ia akan

  dipolitikkan dan menjadi polemik berpanjangan.

  Pada 16 Ogos 2008, Menteri Besar Johor Datuk Abdul Ghani Othman menegaskan formula

  kontrak sosial yang berteraskan Perlembagaan Malaysia bukanlah diskriminasi kaum. Sebaliknyaia terbukti menjamin perpaduan antara kaum.[5]

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysian_general_election,_2004&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysian_general_election,_2004&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysian_general_election,_2004&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Mahathir_bin_Mohamadhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Mahathir_bin_Mohamadhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Mahathir_bin_Mohamadhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=PAS_(political_party)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=PAS_(political_party)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=PAS_(political_party)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=4http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=4http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=4http://ms.wikipedia.org/wiki/Lim_Keng_Yaikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Lim_Keng_Yaikhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Lim_Keng_Yaikhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Presiden_Gerakan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Presiden_Gerakan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Presiden_Gerakan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Cinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Cinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Cinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Gerakanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Gerakanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Gerakanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=5http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=5http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=5http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-3http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-3http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-3http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-4http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-4http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-4http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-5http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-5http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-5http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-5http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-4http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)#cite_note-3http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=5http://ms.wikipedia.org/wiki/Gerakanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Cinahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Presiden_Gerakan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Lim_Keng_Yaikhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_sosial_(Malaysia)&action=edit&section=4http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=PAS_(political_party)&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Mahathir_bin_Mohamadhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaysian_general_election,_2004&action=edit&redlink=1
 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  16/19

  Kontrak Sosial Kekal Relevan Sampai Bila-bila, Kata Ghani

  JOHOR BAHARU, 16 Ogos (Bernama) -- Formula kontrak sosial antara kaum yang

  dipersetujui semasa negara mencapai kemerdekaan 48 tahun lalu akan kekal relevan

  sampai bila-bila walaupun perubahan terus berlaku, kata Menteri Besar Johor Datuk AbdulGhani Othman hari Selasa.

  Beliau yang juga Pengerusi Perhubungan Umno negeri berkata oleh itu ia tidak wajardipertikaikan kerana kewujudannya telah terbukti menjamin perpaduan antara kaum.

  "Kita jangan sekali-kali menidakkan apa yang dipersetujui dan dijanjikan oleh nenek

  moyang pada masa dahulu. Kontrak sosial ini iaitu yang termaktub dalam Fasal 153Perlembagaan Persekutuan sebenarnya bukan sesuatu yang dianggap sebagai diskriminasi

  kaum.

  "Saya menganggap kontrak sosial ini bukan sahaja bersifat adil dan relevan pada masadahulu, tetapi juga pada masa sekarang kerana ia adalah asas yang paling kukuh dalam

  pembentukan Malaysia," katanya kepada pemberita sempena sambutan ketibaanKembara Merdeka Jalur Gemilang 2005, di Plaza Angsana, Tampoi, dekat sini.

  Abdul Ghani diminta mengulas lanjut perkara itu yang disentuh semasa berucap sebelumitu.

  Beliau berkata walaupun terdapat banyak perubahan selaras dengan perkembangan masa

  kini namun formula berkenaan masih amat penting terutama dalam membentukpatriotisme rakyat bagi merealisasikan kemakmuran dan kecemerlangan negara padamasa akan datang.

  Pada Ahad lepas, Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi Datuk Seri Dr Lim Keng Yaik yang

  juga Presiden Gerakan dilaporkan meminta supaya formula itu diketepikan kerana iamembuatkan kaum Cina dan India 'kecil hati'.

  Sementara itu kira-kira 100 tetamu hadir menyambut ketibaan dua pasukan kembaraMerdeka Jalur Gemilang 2005 anjuran Jabatan Penerangan Malaysia di sini petang Selasa.

  Konvoi itu yang dibahagikan kepada dua zon iaitu Zon Barat dan Zon Timur telah

  memulakan perjalanan mengelilingi Semenanjung tanah air sejak 2 Ogos lalu dari KotaBaharu, Kelantan.

  Bandaraya ini adalah destinasi terakhir di Semenanjung dan titik pertemuan kedua-duakonvoi. Mereka akan menyambung perjalanan ke Malaysia Barat selepas pelancaran

  sambutan Bulan Kemerdekaan dan Kempen Kibar Jalur Gemilang, yang akan dilakukanoleh Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Teluk Danga, di sini Rabu

  malam.

  Konvoi itu disertai 96 anggota berserta 30 buah kenderaan bertujuan untuk meningkatkansemangat patriotisme dan rasa tanggungjawab terhadap negara, menghayati sejarah

  perjuangan negara selain menggalakkan pengibaran Jalur Gemilang sempena Hari

  kebangsaan dan menanam Bunga Raya yang menjadi lambang negara.

  -- BERNAMA

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  17/19

  1. ARTIKEL 153 PERLEMBAGAAN MALAYSIA DAN KONTRAK SOSIAL

  2. MATLAMAT : Memberikan penjelasan bagaimana negara ini dibentuk. Menerangkan apa itu

  perlembagaan dan mengapa ianya perlu difahami. Memahami apa itu keistimewaan yang telah

  diperuntukkan kepada kaum bumiputera dan bukan bumiputera

  3. OBJEKTIF: Melahirkan golongan pelajar Bumiputera : - Mampu berfikir secara rasional &

  positif. - Peka tentang perkembangan negara. - Bertindak secara proaktif. - Meningkatkan

  semangat cintakan negara

  4. Bancian Akhir Tahun 2007 Agama-agama yang dianuti oleh 26.7 juta rakyat Malaysia (Islam

  60.4%, Buddha 19.2%, Kristian 9.1%, Hindu 6.3%, Confucianists/Taoists 2.6%, Puak/adat 0.8%,

  lain-lain 0.4%, tiada agama 0.8% dan tidak diketahui 0.3%).

  5. PERLEMBAGAAN MALAYSIA

  6. SEJARAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA Perlembagaan ini telah dirangka dan digubal

  berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid terdiri daripada Lord Reid, Sir Ivor Jennings, Sir

  William Mckell, Hakim B. Malik dan Hakim Abdul Hamid pada tahun1956. Perlembagaan

  berkenaan berkuatkuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

  7. Perlembagaan Malaysia , dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183perkara, adalah undang-undang tertinggi tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen

  undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu

  Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957.

  Perlembagaan ini dibahagikan kepada 15 bahagian, setiap bahagian mengandungi satu atau

  lebih artikel yang relevan. Bahagian 1 - Negeri-negeri, agama dan undang-undang persekutuan

  Bahagian 2 - Kebebasan asasi Bahagian 3 - Kewarganegaraan Bahagian 4 - Persekutuan Bahagian

  5 - Negeri-negeri Bahagian 6 - Perhubungan antara persekutuan dan negeri-negeri Bahagian 7 -

  Peruntukan-peruntukan kewangan Bahagian 8 - Pilihanraya Bahagian 9 - Kehakiman Bahagian 10

  - Perkhidmatan awam Bahagian 11 - Kuasa-kuasa khas menentang kuasa subversif dan darurat

  Bahagian 12 - Am dan pelbagai Bahagian 13 - Peruntukan sementara Bahagian 14 - Perkecualian

  bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya Bahagian 15 - Prosiding terhadap Yang di-PertuanAgung dan raja-raja

  8. PINDAAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA Perlembagaan negara boleh dipinda apabila majoriti

  2/3 bersetuju kepada pindaan tersebut dikedua-dua dewan di PARLIMEN. Perlembagaan negara

  telah dipinda lebih daripada 42 kali sejak selepas kemerdekaan. Menurut pakar perlembagaan

  negara Shad Saleem Faruqi: Setiap kali pindaan perlembagaan dibuat, "semangat sebenar

  dokumen tersebut telah dicairkan.

  9. DEWAN RAKYAT Berperanan mengubal dan membahas rang undang-undang. Anggota Dewan

  Rakyat dipilih menerusi pilihanraya umum dimana mereka bertanding bagi kawasan Parlimen.

  Sehingga pilihanraya 2008 sebanyak 219 kerusi parlimen dipertandingkan bagi mengisi

  keanggotaan di Dewan Rakyat. Anggota Dewan Rakyat juga dikenali sebagai Yang Berhormat

  10. DEWAN NEGARA Berperanan membahas rang undang-undang yang telah diluluskan di

  dalam DEWAN RAKYAT. Anggota Dewan Negara juga dikenali sebagai SENATOR adalah dipilih

  dan dilantik oleh Yang Di-Pertuan Agong seramai 40 orang

  11. Artikel 153 Perlembagaan Malaysia Memberikan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan

  Agong menjaga hak keistimewaan orang Melayu dan penduduk asal Malaysia, secara

  kumpulannya dirujuk sebagai Bumiputera. Artikel mengkhususkan bagaimana kerajaan pusat

  perlu melindungi kepentingan kaum Bumiputera dengan cara mendirikan kuota kemasukan ke

  dalam perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam. Ia juga biasanya dianggap sebagai

  sebahagian daripada kontrak sosial , dan biasanya dikatakan sebagai pertahanan legal bagi

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  18/19

  ketuanan Melayu. Kontrak sosial biasanya dianggap sebagai suatu persetujuan yang

  memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang bukan Melayu dan bukan orang asli

  (kebanyakannya orang Cina dan India) sebagai ganti untuk pemberian hak keistimewaan kepada

  orang-orang Melayu dan orang-orang asli (dirujuk secara kolektif sebagai Bumiputera). Sebuah

  buku teks kajian Malaysia pendidikan tinggi yang menepati sukatan pelajaran kerajaan

  mengatakan: "Oleh sebab pemimpin-pemimpin Melayu bersetuju untuk melonggarkan

  syarat-syarat kewarganegaraan, pemimpin-pemimpin komuniti Cina dan India telah menerima

  kedudukan istimewa Melayu sebagai penduduk asli Malaya. Dengan penubuhan Malaysia,

  status kedudukan istimewa itu diperluas untuk merangkumi komuniti-komuniti penduduk asli

  Sabah dan Sarawak." PERKARA DIPERTIKAIKAN ATAS ALASAN PERKAUMAN

  12. Ketuanan Melayu ialah konsep yang mendakwa bahawa orang Melayu adalah tuan kepada

  Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia) . Orang Cina dan India di Malaysia yang dianggap sebagai

  pendatang (yang dibawa masuk oleh British) disifatkan terhutang budi kepada orang Melayu

  kerana kesanggupan dan kesediaan orang Melayu menerima mereka sebagai warganegara

  Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia) sebagai prasyarat British memberikan kemerdekaan.

  Sebagai timbal balik kerana kesanggupan dan kesediaan apa yang disifatkan sebagai

  pengorbanan orang Melayu itu, perlembagaan memberi peruntukan khas kepada orang Melayu

  dalam bentuk hak istimewa dan ini dimaktubkan di dalam Perkara 153 PerlembagaanPersekutuan Tanah Melayu (sekarang) Malaysia). KETUANAN MELAYU

  13. OLEH ITU BERDASARKAN ARTIKEL 153 INI Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong

  untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri

  Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan Perkara 153 ini:

  Dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, danasiswa dan keistimewaan

  pendidikan, apa-apa permit atau lesen dikehendaki bagi mengendalikan apa-apa pertukangan

  atau perniagaan. Bilangan tempat yang ditawarkan oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab

  bagi pengurusan Universiti, Kolej atau institusi pendidikan itu kepada calon-calon bagi apa-apa

  kursus pengajian adalah kurang daripada bilangan calon yang layak mendapat tempat-tempat

  itu, maka adalah sah bagi Yang di-Pertuan Agong menurut kuasa Perkara ini memberikan apa-

  apa arahan yang perlu kepada pihak berkuasa itu untuk memastikan perizaban apa-apaperkadaran daripada tempat-tempat itu bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara

  Negeri Sabah dan Sarawak.

  14. Tunku Abdul Rahman menyatakan bahawa "...apabila kami (orang-orang Melayu)

  menentang Malayan Union (yang menjejaskan kedudukan hak-hak orang Melayu), kaum-kaum

  lain tidak mengambil bahagian kerana mereka mengatakan ini hanya merupakan masalah

  Melayu, dan bukan masalah mereka. Mereka juga menunjukkan bahawa kesetiaan mereka

  adalah kepada negara-negara asal mereka dan oleh itu, menentang Laporan Barnes yang

  bertujuan untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Jika kami

  menyerahkan orang-orang Melayu kepada orang-orang yang dikatakan orang Malaya ketika

  kerakyatan mereka masih belum ditakrifkan, kami akan menghadapi banyak masalah pada masa

  hadapan." Bagaimanapun, dia menambah bahawa "Bagi mereka yang mencintai dan

  berasa bahawa mereka terhutang kesetiaan yang tidak berbelah bagi, kami menyambut mereka

  sebagai orang Malaya. Mereka harus merupakan orang Malaya yang benar, dan mereka akan

  mempunyai hak-hak dan hak-hak istimewa yang sama dengan orang-orang Melayu."

  15. Frasa ketuanan Melayu tidak menjadi satu perkara yang disebut ramai hingga ke awal tahun

  2000-an. Kebanyakan tentangan konsep ini adalah daripada parti-parti yang tidak berdasarkan

  kaum Melayu, seperti Parti Tindakan Demokratik (DAP), tetapi sebelum kemerdekaan orang

  Baba dan Nyonya juga menentang konsep ini. Konsep keulungan kaum Melayu mendapat

  perhatian dalam tahun 1940-an apabila orang Melayu bersatu untuk menentang penubuhan

 • 8/10/2019 KONTRAK SOSIAL.docx

  19/19

  Malayan Union dan kemudian, berjuang untuk kemerdekaan. Semasa tahun 60-an, terdapat

  usaha yang cukup besar untuk mencabar ketuanan Melayu, diketuai oleh Parti Tindakan Rakyat

  (PAP) dari Singapura yang merupakan negeri Malaysia dari 1963 hingga 1965 dan DAP

  selepas pemisahan Singapura. Walaupun begitu, sebahagian Perlembagaan berkaitan ketuanan

  Melayu berakar umbi selepas rusuhan kaum Mei 13, 1969 yang terjadi akibat kempen pilihan

  raya yang menjadikan hak-hak orang bukan Melayu dan ketuanan Melayu sebagai isu tumpuan.

  Tempoh ini juga menyaksikan kebangkitan ultra yang mendesak agar kerajaan parti tunggal

  diketuai UMNO, dan pertambahan penekanan bahawa orang Melayu merupakan orang asal

  Malaysia iaitu hanya orang Melayu boleh dianggap penduduk asal Malaysia.

  16. KESIMPULAN 1 - Kedudukan kaum Bumiputera kini lebih baik kerana Artikel 153. 2 - Ramai

  Bumiputera sudah berjaya dalam pelbagai bidang. 3 - Namun begitu kejayaan ini masih belum

  boleh dibanggakan. 4 - Bumiputera perlu ubah pemikiran, sikap dan tindakan. 5 - Sikap

  sayangkan bangsa perlu ada pada pemimpin dan pentadbir kita. 6 - Jangan salahkan bangsa lain

  yang telah maju. 7 - Jangan terlalu bergantung kepada Kerajaan dalam segala hal. 8 - Tingkatkan

  semangat berdikari dan usaha untuk berjaya. 9 - Berikan sepenuh komitmen kepada tugas yang

  telah diamanahkan. 10- Terus pertahankan kandungan yang termaktub dalam Artikel 153.

  http://www.slideshare.net/imsjohor/kontrak-sosial-dan-artikel-153-baru

  http://www.slideshare.net/imsjohor/kontrak-sosial-dan-artikel-153-baruhttp://www.slideshare.net/imsjohor/kontrak-sosial-dan-artikel-153-baruhttp://www.slideshare.net/imsjohor/kontrak-sosial-dan-artikel-153-baru