Top Banner

KEPENTINGAN ABM DALAM P&P SAINS

KEPENTINGAN ABM DALAM P&P SAINSKAMILBADRULFAHMI

PENTINGMembantu guru dalam menyampaikan pengajaran sains secara berkesan.Mempelbagaikan pendekatan pengajaran yang mempunyai pelbagai corak interaksi antara objektif pengajaran, isi pengajaran, guru dan murid.Membantu guru menyampaikan sesuatu konsep sains dengan lebih jelas

Penyampaian dan penerangan maklumat dapat dijalankan dengan lebih terperinci.Dapat menarik dan memusatkan perhatian murid terhadap sains.Dapat menjimatkan masa dan murid akan belajar lebih banyak dalam masa yang singkat.Dapat memberi satu pengalaman baru kepada murid.

Dapat melahirkan dorongan daya kreativiti, baik kepada guru mahupun murid dalam pengajaran sains.Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.

Menarik minat murid belajar sainsPercambahan idea baru murid.Memudahkan pengajaran guru.

Kepentingan Abm

Oct 12, 2015

ReportDownload

Documents

km

KEPENTINGAN ABM DALAM P&P SAINS

KEPENTINGAN ABM DALAM P&P SAINSKAMILBADRULFAHMI

PENTINGMembantu guru dalam menyampaikan pengajaran sains secara berkesan.Mempelbagaikan pendekatan pengajaran yang mempunyai pelbagai corak interaksi antara objektif pengajaran, isi pengajaran, guru dan murid.Membantu guru menyampaikan sesuatu konsep sains dengan lebih jelas

Penyampaian dan penerangan maklumat dapat dijalankan dengan lebih terperinci.Dapat menarik dan memusatkan perhatian murid terhadap sains.Dapat menjimatkan masa dan murid akan belajar lebih banyak dalam masa yang singkat.Dapat memberi satu pengalaman baru kepada murid.

Dapat melahirkan dorongan daya kreativiti, baik kepada guru mahupun murid dalam pengajaran sains.Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.

Menarik minat murid belajar sainsPercambahan idea baru murid.Memudahkan pengajaran guru.