Top Banner
KERTAS KERJA KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 TEMA Kesenian Mengilham Perpaduan TARIKH 28 MAC 2014 LOKASI DEWAN KULIAH 3B 301 FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ANJURAN PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
19

KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

May 08, 2019

Download

Documents

trinhcong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KERTAS KERJA

KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014

TEMA

“ Kesenian Mengilham Perpaduan ”

TARIKH

28 MAC 2014

LOKASI

DEWAN KULIAH 3B 301

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN,

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

ANJURAN

PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Page 2: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

KERTAS KERJA

KARNIVAL KESENIAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0 PENDAHULUAN

Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

Sebagai satu badan kepimpinan mahasiswa/i yang tertinggi dalam Fakulti Sains Sosial &

Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia, Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains

Sosial & Kemanusiaan atau PMFSSK sesi 2013/2014 berbesar hati ingin menganjurkan

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014 . Program ini bertujuan untuk

memperkenalkan budaya dan kesenian yang terdiri daripada pelbagai kaum kepada mahasiswa/i

Universiti Kebangsaan Malaysia umumnya dan pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

khususnya .Selain memperkenalkan budaya dan kesenian, program ini turut bertujuan untuk

memberi kesedaran kepada mahasiswa/i yang juga merupakan generasi masa hadapan berkenaan

polimik cinta serta mengetengahkan budaya dan kesenian Islam agar tidak hilang begitu sahaja.

Di samping itu, program ini juga merupakan medium untuk merapatkan hubungan silatulrahim

antara pelajar-pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang datang daripada pelbagai pusat

pengajian.

Tujuan utama kertas kerja ini adalah untuk memohon pertimbangan dan bantuan kewangan

dari pihak yang terlibat bagi merealisasikan KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

2014 yang bakal dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

(PMFSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Page 3: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

2.0 PENGENALAN / LATAR BELAKANG

1.1 Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan atau ringkasnya

PMFSSK. Kami juga merupakan antara badan kepimpinan pelajar tertinggi dalam

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Pada mulanya, PMFSSK ini digelar

PRISSMA dan ia telah ditukar ke PMFSSK pada sesi kepimpinan 2008/2009, bagi

bertujuan membentuk imej baru kepada persatuan tersebut.

1.2 PMFSSK bercadang untuk mengadakan program ini, iaitu “KARNIVAL

KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014” , sebagai satu inisiatif untuk

memperkenalkan budaya dan kesenian Islam kepada mahasiswa/i di samping

memupuk semangat cintakan budaya dan kesenian Islam dalam diri setiap pelajar

sekaligus menyediakan pelajar pelbagai kemahiran menerusi aspek pengurusan,

hubungan luar serta mengasah kepimpinan para pelajar selaras dengan matlamat

pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

3.0 MISI

Melahirkan warga universiti khususnya mahasiswa/i yang berketerampilan, berdisiplin,

bersatu padu, bersemangat jati diri, profesional berilmu dan berkualiti, selaras dengan hasrat

kerajaan melahirkan modal insan kelas pertama dengan mewujudkan persekitaran yang

kondusif di dalam bidang sosial dan ilmu pengetahuan untuk memartabatkan Universiti

Kebangsaan Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Page 4: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

4.0 OBJEKTIF

4.1 Memperkenalkan kebudayaan dan kesenian melalui persembahan kebudayaan dan

permainan tradisional agar kebudayaan dan kesenian ini tidak lapuk ditelan zaman.

4.2 Memupuk semangat cintakan kebudayaan dan kesenian kepelbagaian kaum yang

terdapat di negara kita agar generasi yang seterusnya masih dapat mengamalkan budaya

dan kesenian yang ada pada masa ini.

4.3 Memupuk semangat silatulrahim yang utuh dalam kalangan mahasiswa yang datang

daripada pelbagai pusat untuk menjayakan sesebuah program secara bersama,

4.4 Menggalakkan mahasiswa/i melibatkan diri dalam aktiviti yang bersifat non-

akademik mahupun yang bersifat akademik untuk melahirkan mahasiswa/i yang bersifat

kreatif selaras dengan visi dan misi Universiti Kebangsaan Malaysia.

5.0 TEMA

“Kesenian Mengilham Perpaduan”

6.0 TEMA

Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (PMFSSK) Sesi 2013/2014

7.0 TARIKH & MASA

Program dicadang untuk diadakan pada :

Tarikh : 28 MAC 2014

Hari : JUMAAT

Page 5: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

8.0 TEMPAT PROGRAM

Tempat yang dicadangkan ialah:

Dataran Dewan Kuliah 3B 301,Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

9.0 PUBLISITI

Program ini akan diuar-uarkan secara meluas di sekitar kawasan Universiti Kebangsaan

Malaysia. Bahan hebahan yang digunakan adalah media cetak seperti :

Banner

Banting

Poster

Papan digital UKM

Rangkaian laman sosial Facebook dan Twitter.

10.0 CADANGAN PERASMI

Prof. Madya. Dr. Noraini Ibrahim (Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi)

11.0 PENGLIBATAN PESERTA

200 orang peserta yang terdiri daripada mahasiswa/i dari semua Pusat Pengajian di Fakulti

Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM

12.0 STRUKTUR ORGANISASI

Rujuk Lampiran A

Page 6: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

13.0 TENTATIF PROGRAM

Rujuk Lampiran B

14.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

Rujuk Lampiran C

15.0 PERINCIAN PROGRAM

Rujuk Lampiran D

16.0 KEMAHIRAN INSANIAH

Rujuk Lampiran C

17.0 PEJABAT URUSAN

Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan surat-menyurat, sila

Hubungi :

Ketua Pengarah Program

Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2014

Persatuan Mahasiswa FSSK

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan

(u/p : Mohamad Hafifi Bin Mohamad Rafee)

Tel : 013-4245048

E-mel : [email protected]

Page 7: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

18.0 PENUTUP

Program ini amat bermanfaat kepada mahasiswa/i kerana ia bukan sahaja memberi maklumat

dan pengetahuan kepada mahasiswa/i, malahan juga dapat melahirkan mahasiswa/i yang

serba boleh dan produktif. Justeru itu, diharap agar kertas kerja ini mampu memberi satu

gambaran yang positif bagi pihak tuan untuk memberikan sumbangan dalam menjayakan

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014.

Page 8: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

Page 9: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

LAMPIRAN A

STRUKTUR ORGANISASI

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Penaung

YBhg. Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali

Naib Canselor, UKM

Pengerusi

YBhg. Prof. Datin Noor Aziah Mohd Awal

Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, UKM

Penyelaras

Timbalan Pendaftar

Jabatan Perkhidmatan Pelajar, UKM

Penasihat Kehormat

Prof. Dr. Hazita Azman

Dekan, Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan, UKM

Penasihat Persatuan

Prof. Madya Dr. Tengku Nor Rizan Mohd Maasum

Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri Dan Masyarakat, UKM

Presiden Persatuan

Wan Muhammad Hafiz bin Wan Izanatar

Ketua Pengarah

Mohamad Hafifi Bin Mohamad Rafee (A145118)

Page 10: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

Timbalan Ketua Pengarah

Nur Farhana binti Jonaidi ( A145080)

Setiausaha

Nur Amira Adrina Binti Othman (A145254)

Timbalan setiausaha

Norhaslinda Binti Hussin (A142776)

Bendahari

Nor Shafika Bte Azmi (A145131)

Timbalan Bendahari

Nor Aisyah Binti Azemi ( A142575)

Ketua Program

Nor Aqilah Binti Mohammed Ghazi (A145456)

Penolong Ketua Program

Siti Nur Zulaiha Binti Hussain (A145162)

Exco Pemasaran

Nor Azila Binti Abdul Rashid (A136909)

Siti Nurqalila Binti Omar (A145138)

Asnida Binti Ahamed@ Alwi (A136580)

Najwa Binti Hassan (A143927)

NorFarahanis Binti Roslan (A145)

Nurul Ainie Binti Mohamad Arifin (A137949)

Nur Farhana Binti Mat Junoh (A145074)

Page 11: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

Exco Publisiti dan Teknikal

Jihan Banaem (A146584)

Nur Farzana Binti Jais (A145130)

Najwa Binti Zakaria (A14....)

Mohamad Zulfahmi Bin Johari (A145287)

Exco Protokol

Nur Azreen Binti Rashidi (A145410)

Muhammad Syeikhul Ikram Bin Mohd Zali (A146426)

Nurul Syafika Binti Shuhaimi (A145682)

Exco Jamuan

Siti Nur Shahira Binti Mohd Arazame (A145257)

Wan Noriza Binti Wan Derasik (............)

Puteri Amylia Binti Ulul Azmi (A140236)

Exco Dekorasi & Keceriaan

Muhammad Rafi Bin Arif (A145062)

Muhamad Shaffiq Bin Ramlan (A145103)

Mohammad Zur ain Bin Abd Rahman (A145051)

Siti Harniza Binti Mohd Yusof (A145114)

Exco Logistik & Tugas –Tugas khas

Page 12: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

Mohd Azli Bin Sidek (A145107)

Ivy Prescilla Ak. Pillih (A145247)

Noor Haffiz Izuwan Bin Zulkifly (A145252)

Nur Ain Nabilah Binti Saifullizam (A145100)

Exco Sijil dan Cenderamata

Connie Ak. Manjang ( A145397)

Nur Izzati Binti Che Ramli ( A145376)

Page 13: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

LAMPIRAN B

TENTATIF PROGRAM

KARNIVAL KESENIAAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

TARIKH & MASA

PERKARA

TEMPAT

9.00 Pagi – 4 Petang

Pameran dan Persembahan

Kebudayaan

Dataran 3B301

7.45 Malam

Ketibaan Mahasiswa/i UKM

8.00 Malam

Ketibaan Jemputan dan Para

Penceramah

8.20 Malam

Ucapan oleh Saudara

Mohamad Hafifi, Ketua

Pengarah Program

Ucapan oleh Saudara Wan

Muhammad Hafiz, Presiden

Page 14: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

PMFSSK

Ucapan dan Perasmian oleh

Prof Madya Dr. Noraini

Ibrahim, Timbalan Dekan

Penyelidikan dan Inovasi,

FSSK

8:40 Malam

FORUM I LOVE U :

Ustazah Siti Nor Bahyah

Mahamood

Prof. Madya Hj. Md Izuddin

Hj. Ali

Prof Dr Muhaya Mohamad

Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa

10:45 Malam

Sesi Fotografi

10:50 Malam

Bersurai

Page 15: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

LAMPIRAN C

ANGGARAN PERBELANJAAN

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Anggaran Perbelanjaan

BIL PERKARA RM

Page 16: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

1.

2.

3.

4.

5.

Tugas-tugas Khas

-Banner (RM80 x 10 helai)

-Pamplet (RM0.30 x 150)

-Tag (RM2 x 60)

-Pameran (RM100 x 20)

Jamuan

-VIP (RM10 x 10 orang)

-AJK (RM5 x 60 orang)

-Tetamu (RM5 x 300 orang)

Cenderamata Program

-Hamper (RM20 x 31 buah)

-Perasmi (RM20 x 1 orang)

-Penceramah (RM100 x 4 orang)

Bayaran Penceramah

Ustazah Siti Nor Bahyah Mahamood

Prof. Madya Hj. Md Izuddin Hj. Ali

Ustaz Don Daniyal Don Biyajid

Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa

Rencam

RM 800

RM45

RM120

RM2000

RM100

RM300

RM1500

RM620

RM40

RM400

RM 2000

RM 2000

RM 2000

RM 2000

RM 200

LAMPIRAN D

PERINCIAN PROGRAM

KARNIVAL KESENIAAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Aktiviti Keterangan

Page 17: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

LAMPIRAN E

KEMAHIRAN INSANIAH

KARNIVAL KESENIAAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Persembahan Kebudayaan

10.00 Pagi - 12.00 Pagi

Memupuk persefahaman antara kaum.

Antara persembahan yang terlibat

ialah tarian pelbagai kaum dan etnik

Pertunjukan Kesenian

3.00 Petang - 5.00 Petang

Memperkenalkan pelbagai jenis seni

rakyat 1 Malaysia daripada pelbagai

kaum dan etnik seperti seni ukiran dan

seni tulisan khat.

Forum I Love You

9.00 Malam – 10.30 Malam

Memberi penerangan kepada siswa

siswi tentang erti cinta dan kasih

sayang serta batasan pergaulan antara

lelaki dan perempuan dari perspektif

Islam.

Pameran

9.00 Pagi – 5.00 Petang

Mengetengahkan kebudayaan dan

kesenian yang dimiliki oleh

masyarakat pelbagai kaum dan etnik

yang terdapat di Malaysia.

Page 18: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

Penganjuran adalah berasaskan 8 Hasil Pembelajaran Pogram berasaskan Kontrak Pembelajaran

(Learning Contract) seperti berikut :

1. Kemahiran Sosial dan Kebertanggungjawaban (HPP1) : Sifat memastikan setiap perkara

dan setiap tugas yang dilakukan mencapai tahap yang terbaik. Sikap sambil lewa dan “acuh tak

acuh” tidak boleh wujud dalam masyarakat yang berdaya maju.

2. Kemahiran Komunikasi (HPP2) : Sebagai rakyat sebuah negara yang berhasrat mencapai

status negara maju, rakyat Malaysia perlu dikenali dengan budaya ketepatan, termasuklah

menepati waktu dan mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajipan.

3. Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (HPP3) :

Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu

pengetahuan yang tinggi. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu

pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu sepanjang hayat.

4. Kemahiran Membina Nilai, Sikap, Etika dan Profesionalisme (HPP4) : Rakyat Malaysia

perlu memiliki integriti yang tinggi dalam melaksanakan sebarang tugas dan tanggungjawab agar

bangsa dan negara sentiasa disegani dan dihormati oleh semua pihak. Integriti merangkumi sifat-

sifat amanah, bersih dan cekap dalam melakukan sebarang tugas dan melaksanakan

tanggungjawab.

5. Kemahiran Pemikiran Kritikal, Penyelesaian Masalah dan Pendekatan Saintifik (HPP5):

Ketabahan dalam mengharungi masalah dan cabaran yang mendatang. Rakyat Malaysia

seharusnya bersifat tidak mudah mengaku kalah, sebaliknya perlu memiliki keyakinan diri yang

tinggi serta semangat juang yang kental dalam apa jua bidang yang diceburi.

6. Kemahiran Kepimpinan dan Kerja Berpasukan (HPP6) : Kesetiaan sepenuhnya kepada

negara Malaysia dan kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi negara yang tercinta.

Page 19: KARNIVAL KESENIAN & KEBUDAYAAN 2014 - ifolio.ukm.my · pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. ... -Pamplet (RM0.30 x 150) ... siswi tentang erti cinta dan kasih 10.30 Malam

KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 2014

PMFSSK UKM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

28 MAC 2014

“ Kesenian Mengilham Perpaduan”

7. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan (HPP7): Ialah cara berhadapan dengan

sebarang masalah dengan penuh berhemah dan teliti agar tidak berlaku perkara-perkara yang

menyinggung hati dan perasaan mana-mana pihak yang lain.

8. Kemahiran Kreatif dan Inovatif (HPP8) : Adalah kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia

untuk mencuba perkara baru dan berinovasi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Rakyat

Malaysia perlu dikenali sebagai individu-individu yang mampu menjadi pemimpin dalam bidang

masing-masing. Kita mesti berani berubah untuk kebaikan, berani mencari penyelesaian baru

dalam menangani masalah dan sentiasa bersedia untuk menjadi perintis dalam setiap bidang yang

diterokai.