Top Banner
DESTAN ÖZEL DESTAN Doğruyu, Birlikte Bulmak İçin... Haftalık Siyasi Aktüel Gazete KARADENİZ Neredeyseniz, Oradayız Haksızlık Karşısnda Susan, Dilsiz Şeytandır Kelam-ı Kibar Yıl: 3 Sayı:51 www.kumrutv.com Tel: +90 452 641 20 60 Fiyatı 1 Lira 9 Ocak 2013 ALTAŞ TV TÜRKSAT 2/A Frekans : 11957 Pol: Dikey (V) Symbol: 27500 FEC: 5/6 D-SMART 244. Kanal Tel : 888 0 888 Bölgenin Haber Kanalı Tecavüz Kavgası Fizme’nin Çavdar Mahalle- si’nde meydana gelen olay tam bir ibret vesikası. Alınan bilgilere göre, bundan yaklaşık 2 ay önce 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ve cinsel is- tismar suçundan yakalanan H.D’nin 12 yaşındaki kızı N.D’ye de aynı mahallesinde oturan Harun C. isimli komşusu tecavüz etti. Ayrıntılar Sayfa 4’de H.D.’nin kızı 12 yaşındaki N.D’ye tecavüz eden H.C. kızın babasına “kızın istedi” diyerek meydan okudu. Kavga sonrası H.C firar etti Cinsel istismar suçundan 18 yıl hapse mahkum olan H.D, cezaevinden 1 haf- talık izine çıktığında 12 yaşındaki kızına H.C’nin tecavüz ettiğini öğrendi Karadeniz DESTAN Gazetesi’nin Tüm Sayılarını WWW.KUMRUTV.COM’dan Bulabilirsiniz... Hayırdır İnşallah ! Kumru’da son dört aydır yaşa- nan ve Belediye hizmetlerine sekte vuran doğal olaylar İlçenin üzerine dikkat çekilmesine sebep oluyor. Yaşanan sel felaketinin ardın- dan, yapılan tüm çalışmalar silbaş- tan yenilenirken, Kumru Belediyesi’nde çıkan şüpheli yan- gın, her yağmur ve selden sonra ke- silen sular vatandaşı sıkıyor. Samur Mahallesinde yapılan beton yolun ortasından sızan su ise gizli buzlanmaya sebep oluyor ve tehlike arzediyor. Düşünmeden, hesap edilmeden yapılan çalışmala- rın tümü belediyenin itibarına zarar veriyor. Örneğin, Turgut Özal caddesin- deki beton çalışması sırasında per- denin çökebileceği sıradan insanlar tarafından bile söyleniyordu. DENETİM EKSİKLİĞİ Halkın menfatine yönelik tüm hizmetlerin her yıl yaşanan basit bir doğa olayında bile zarar görmesi, Belediye’nin müteahhit firma veya şahsı denetlemediğine işaret olarak görülüyor. VERİLEN SÖZLER YE- RİNE GETİRİLMİYOR Daha dün hafızalarımızdan çık- mayan, televizyon ve basın beyanla- rında, Elekçi deresinin bitirilmesine yönelik tarihler ile, Kumru, Niksar yolunun tarih verilerek tamamlana- cağına yönelik vaatlerin hiçbirisi gerçekleşmediği gibi, terslikler ard ardına geliyor. Yıkılanın, tahrip olanın yerine yenisini yapmak ta ek bir maliyet gerektiriyor. Kumru Belediyesi 9 yıllık Ak Parti iktidarında ilk kez memur ma- şalrınınnı ödemesini erteledi S:3’de K KA A Y YM MA AK KA AM ML LI IK KT T A A D DE EĞ Ğİ İŞ Şİ İM M Kumru Kaymakamlığı’na tari- hinde ilk kez asansör yapıldı. Va- tandaşların ve özellikle yaşlıların ve engellilere kolaylık sağlanması açısından fayda sağlayacak olan asansörle birlikte Nüfus Müdürlü- ğünde de değişime gidilerek, va- tandaşın daha rahat hizmet almasını sağlayacak düzenlemer yapıldı. Kumru Kaymakamı Ahmet Özkan, çok yakında da vatandaşın işlerini görürken bekleme duru- munda, onlara eğitici ve bilgilen- dirici görüntülü hizmet verileceğini söyledi RAZI RIZA İlahi Adalet / Kamu Davası Bazen düşünürüz de bur türlü bulamayız; “bu iş neden böyle, hala ne diye... biz helalleşmiştik... ada- mın hakkını da vermiştim ama...” gibilerinden, bir sürü sızılanmalar... Bazen yaptıklarımızın bir yan- sımasıyla yüzleşiriz ve bu yüzleş- mede tanıdık, yüzler, sahneler ve oyunlar vardır. Çok tanıdık gelen bu sahneler ve oyunlar üzerine kritikler yap- mada da ustalığımızı gösteririz. 6’da Vatandaşa Kolaylık Sağlayan Yasalar 2013’de Yürürlüğe girdi Türkiye'de bugünden itibaren pek çok yeni uygulama start alıyor. Kağıt reçeteler tarih oluyor, çipli kimlik kartları cebe giriyor Sayfa 2’de Okurlarımıza; Gazetemiz, hiç bir ajans veya topluluğa bağlı değildir. Kendi haberimizi kendimiz üret- tiğimizden dolayı sizlere hiç bir yerde okuyamayacağınız haber- leri sunuyoruz. Emeğe saygı adına Gazetemizi alırken bir çay parasına denk 1 lira ücretini dağıtıcıya ödeyin ve lütfen isminizi yazdırın veya kartvizitinizi verin HABER ve Yazı Ulaştırmak İs- tiyorsanız da 0541 209 52 66 nolu telefonumuzu arayın... Saygılarımızla Kasaplar zorda Köyde et 10 lira FATSA CİTY AÇILDI... FATSA’YI GEREN TOPLANTI Havyancılık sektöründe yaşa- nan olumsuz gelşmeler, kasap esnafını sarsıyor. Köylü kendi hayvanını keserek kilosu 10 li- radan satıyor Safya 4’de Fatsa’nın en büyük alış veriş merkezi olma iddiasıyla 4 Ocak’da açılan Fatsa City içinde barındırdığı yabancı sermayeli marka ve kuruluşlarla Fatsalıla- rın karşısına çıktı S:7’de Ak Parti İlçe Kongresi’nde yaşa- nanların etkisi halen devam edi- yor. Milletvekili İhsan Şener’in ve İlçe Başkanı Fatih Sözen’in arasında yaşananlar 8’de
8

Karadeniz Destan Gazetesi 51

Mar 17, 2016

Download

Documents

kumrutv kumru

Karadeniz Destan Gazetesi 51 Sayi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Karadeniz Destan Gazetesi 51

�� DDEESSTTAANN ÖÖZZEELL

DESTANDoğruyu, Birlikte Bulmak İçin...

Haftalık Siyasi Aktüel Gazete

KARADENİZ

Neredeyseniz, Oradayız

Haksızlık Karşısnda

Susan, Dilsiz Şeytandır

Kelam-ı Kibar

Yıl: 3 Sayı:51 www.kumrutv.com Tel: +90 452 641 20 60 Fiyatı 1 Lira 9 Ocak 2013

ALTAŞ TVTÜRKSAT 2/AFrekans : 11957Pol: Dikey (V)Symbol: 27500FEC: 5/6

D-SMART244. Kanal

Tel : 888 0 888

Bölgenin Haber Kanalı

Tecavüz KavgasıFizme’nin Çavdar Mahalle-

si’nde meydana gelen olay tam biribret vesikası.

Alınan bilgilere göre, bundanyaklaşık 2 ay önce 12 yaşındaki birkız çocuğuna tecavüz ve cinsel is-tismar suçundan yakalananH.D’nin 12 yaşındaki kızı N.D’yede aynı mahallesinde oturanHarun C. isimli komşusu tecavüzetti. Ayrıntılar Sayfa 4’de

H.D.’nin kızı 12 yaşındaki N.D’ye tecavüz eden H.C. kızın babasına “kızınistedi” diyerek meydan okudu. Kavga sonrası H.C firar etti

Cinsel istismar suçundan 18 yıl hapse mahkum olan H.D, cezaevinden 1 haf-talık izine çıktığında 12 yaşındaki kızına H.C’nin tecavüz ettiğini öğrendi

Karadeniz DESTAN Gazetesi’nin Tüm SayılarınıWWW.KUMRUTV.COM’dan Bulabilirsiniz...

Hayırdır İnşallah !Kumru’da son dört aydır yaşa-

nan ve Belediye hizmetlerine sektevuran doğal olaylar İlçenin üzerinedikkat çekilmesine sebep oluyor.

Yaşanan sel felaketinin ardın-dan, yapılan tüm çalışmalar silbaş-tan yenilenirken, KumruBelediyesi’nde çıkan şüpheli yan-gın, her yağmur ve selden sonra ke-silen sular vatandaşı sıkıyor.

Samur Mahallesinde yapılan

beton yolun ortasından sızan su isegizli buzlanmaya sebep oluyor vetehlike arzediyor. Düşünmeden,hesap edilmeden yapılan çalışmala-rın tümü belediyenin itibarına zararveriyor.

Örneğin, Turgut Özal caddesin-deki beton çalışması sırasında per-denin çökebileceği sıradan insanlartarafından bile söyleniyordu.

DENETİM EKSİKLİĞİ

Halkın menfatine yönelik tümhizmetlerin her yıl yaşanan basit birdoğa olayında bile zarar görmesi,Belediye’nin müteahhit firma veyaşahsı denetlemediğine işaret olarakgörülüyor.

VERİLEN SÖZLER YE-RİNE GETİRİLMİYOR

Daha dün hafızalarımızdan çık-mayan, televizyon ve basın beyanla-rında, Elekçi deresinin bitirilmesine

yönelik tarihler ile, Kumru, Niksaryolunun tarih verilerek tamamlana-cağına yönelik vaatlerin hiçbirisigerçekleşmediği gibi, terslikler ardardına geliyor.

Yıkılanın, tahrip olanın yerineyenisini yapmak ta ek bir maliyetgerektiriyor.

Kumru Belediyesi 9 yıllık AkParti iktidarında ilk kez memur ma-şalrınınnı ödemesini erteledi S:3’de

KKAAYYMMAAKKAAMMLLIIKKTTAA DDEEĞĞİİŞŞİİMMKumru Kaymakamlığı’na tari-

hinde ilk kez asansör yapıldı. Va-tandaşların ve özellikle yaşlılarınve engellilere kolaylık sağlanmasıaçısından fayda sağlayacak olanasansörle birlikte Nüfus Müdürlü-ğünde de değişime gidilerek, va-tandaşın daha rahat hizmet

almasını sağlayacak düzenlemeryapıldı.

Kumru Kaymakamı AhmetÖzkan, çok yakında da vatandaşınişlerini görürken bekleme duru-munda, onlara eğitici ve bilgilen-dirici görüntülü hizmetverileceğini söyledi

RAZI RIZA

İlahi Adalet / Kamu DavasıBazen düşünürüz de bur türlü

bulamayız; “bu iş neden böyle, halane diye... biz helalleşmiştik... ada-mın hakkını da vermiştim ama...”gibilerinden, bir sürü sızılanmalar...

Bazen yaptıklarımızın bir yan-sımasıyla yüzleşiriz ve bu yüzleş-mede tanıdık, yüzler, sahneler veoyunlar vardır.

Çok tanıdık gelen bu sahnelerve oyunlar üzerine kritikler yap-mada da ustalığımızı gösteririz. 6’da

Vatandaşa Kolaylık Sağlayan Yasalar 2013’de Yürürlüğe girdi

Türkiye'de bugünden itibaren pek çok yeni uygulama start alıyor. Kağıtreçeteler tarih oluyor, çipli kimlik kartları cebe giriyor Sayfa 2’de

Okurlarımıza;Gazetemiz, hiç bir ajans veya

topluluğa bağlı değildir.

Kendi haberimizi kendimiz üret-tiğimizden dolayı sizlere hiç biryerde okuyamayacağınız haber-

leri sunuyoruz.

Emeğe saygı adına Gazetemizialırken bir çay parasına denk 1

lira ücretini dağıtıcıya ödeyin velütfen isminizi yazdırın veya

kartvizitinizi verinHABER ve Yazı Ulaştırmak İs-tiyorsanız da 0541 209 52 66nolu telefonumuzu arayın...

Saygılarımızla

Kasaplar zordaKöyde et 10 lira

FATSA CİTYAÇILDI...

FATSA’YIGEREN TOPLANTI

Havyancılık sektöründe yaşa-nan olumsuz gelşmeler, kasapesnafını sarsıyor. Köylü kendihayvanını keserek kilosu 10 li-radan satıyor Safya 4’de

Fatsa’nın en büyük alış verişmerkezi olma iddiasıyla 4Ocak’da açılan Fatsa City içindebarındırdığı yabancı sermayelimarka ve kuruluşlarla Fatsalıla-rın karşısına çıktı S:7’de

Ak Parti İlçe Kongresi’nde yaşa-nanların etkisi halen devam edi-yor. Milletvekili İhsan Şener’inve İlçe Başkanı Fatih Sözen’inarasında yaşananlar 8’de

Page 2: Karadeniz Destan Gazetesi 51

KARADENİZ DESTAN Sayfa 2

Sadece Kumru’da değilSadece Ordu’da değilSadece Türkiye’de değil,Tüm Dünya’da okunuyoruz...

DDEESSTTAANNwww.kumrutv.comEVİN TİCARET

İpragaz Kumru Bayi

Beyaz Eşya & Züccaciye

Ahmet Hacı EVİN0452 641 39 03 & 0532 57745 54

2013’den itibaren 7'den 70'eherkesi etkileyecek yeni yasalar,yeni uygulamalar hayatımıza giri-yor. Çipli kimlik kartı, e-reçete,bireysel emeklilik sisteminde dev-let katkısı gibi birçok düzenlemeyürürlüğe girerken, özel sağlıktavergi avantajı başlıyor.

Yaklaşık 2 milyon emeklininintibak zammı bu ay maaşlarınayansıtılacak. Öğrenciler ise dahafazla burs almaya başlayacak, tü-keticilerin hakları artacak. Hayatı-mızı değiştirecek bazı yasaldüzenlemeler, yönetmeliklerşöyle:

TÜRKİYE KİMLİKKARTI

İlk etapta 2 milyon kişiyeçipli kimlik kartı verilecek. Tür-kiye genelinde 3 yılda çipli kim-liği olmayan kalmayacak. Bukartlar para çekmekten sağlıkhizmeti almaya kadar bütün hiz-metlerde kullanılabilecek. Sah-tecilik, dolandırıcılık olaylarınakarşı ehliyet ve ruhsatta plastikdönemi başlıyor.

TÜKETİCİ YASASIYeni Tüketici Yasası ile

bankacılıktan konut ve kapıdansatışlara kadar düzenlemeleregidilecek. Tüketicinin haklarıgenişleyecek.

KAPIDAN SATIŞ BİTİORAyıplı mal ve hatalı ürün bir-

birinden ayrılıyor. Taksitli satış-larda, 7 günlük cayma hakkıveriliyor. Açık ayıpta 30 günlük

ihbar süresi kaldırılıyor. Eser söz-leşmeleri ayıplı hizmet kapsamınaalınıyor. Kapıdan satış tamamenortadan kaldırılacak.

KGS'YE VEDABoğaz köprülerinden ve oto-

yollardan Kartlı Geçiş Sistemi(KGS) ile geçiş sona ererken, ye-rini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)alıyor. KGS, 31 Ocak tarihininekadar kullanılabilecek.

BURS VE KREDiLER AR-TIYOR

Öğrencilerin aldığı burs vekrediler zamlanıyor. Yaklaşık 1milyon 250 bin gence verilen burs

ve krediler yükseltiliyor. BES'TE DEVLET KAT-

KISIBireysel Emeklilik Siste-

mi'ne (BES) devlet katkısı başlı-

yor. Devlet, katkı paylarınınyüzde 25'ini sigorta yaptıran adınayatıracak. Devletin koyduğu pa-rayı alıp sistemden çıkabilmekiçin ise 3 yıl beklemek gerekiyor.Şirketlerce yapılan kesintileryüzde 2'ye iniyor.

ÖZEL SAĞLIK HİZME-TİNE TEŞVİK

Özel sağlık, hastalık sigortasıyaptıranlar, ödedikleri primlerinbir kısmını gelir vergisinden düşe-bilecek. Özel sağlık sigortasındakivergi avantajı yüzde 15'e çıkıyor.

E-REÇETE DÖNEMİArtık okunmayan el yazısı ile

hazırlanan reçeteler tarih oluyor.Doktorlar, ilaç reçetelerini elek-tronik ortamda yazacak. Vatan-daşlar ilaçlarını başvurunumarasıyla eczanelerden ala-cak.

HER SİTEYE DOKTORİş kazalarını azaltmak için

binalara doktor ve iş güvenliğiuzmanı çalıştırmanın yanı sırakapıcılara da eğitim zorunluluğugeliyor. Apartman görevlilerine,temizlikte kullandığı deterjan-dan kazan dairesi bakımınakadar birçok dersin yer aldığı işgüvenliği eğitimi verilecek.

İŞ GÜVENLİĞİ YASASI1 milyon 485 bin işletme-

nin tamamında işyeri hekimi zo-runlu olacak. Buna uymayanlar, 5bin lira ceza ödeyecek. Risk de-ğerlendirmesine girmeyen işyeri,4 bin 500 lira ceza verecek.

2013’de BUNLAR OLACAKTürkiye'de bugünden itibaren pek çok yeni uygulama start alıyor. Kağıt reçeteler tarih oluyor, çiplikimlik kartları cebe giriyor, binalara doktor zorunluluğu geliyor...

Ordu'da kendisini savcı olaraktanıtan kişi, telefonla aradığı 72 ya-şındaki Cevat Tatlıcan'a, "Hesapbilgilerin terör örgütünün elinegeçmiş seni kurtaracağız" sözlerineinanarak kendisine ait hesaptan 5bin TL çekip başka bir bankada do-landırıcının verdiği hesaba yatırdı.

Merkeze bağlı Akyazı Mahal-lesi'nde oturan, emekli Cevat Tatlı-can, hesap cüzdanıyla birliktedolandırıcının verdiği hesaba parayatırmak için bankaya gitti. Tatlı-can'ın telefon konuşmalarındanşüphelenerek telaşlı halde evdençıkması üzerine ailesi polisi araya-rak yardım istedi. Cevat Tatlıcan'ıneşgali polis telsizinden tüm birim-lere anonsla bildirilirken, bankalarve ATM'lerin bulunduğu yerlere deekip yönlendirildi. Polisin çabasınarağmen Tatlıcan, kent merkezin-deki bir bankada bulunan hesabın-dan 5 bin TL çekerek telefondakikişinin isteği üzerine verilen he-saba parayı yatırdı. Polisin banka-dan çıkarken bulduğu Tatlıcan'adolandırıldığı anlatıldı. CumhuriyetSavcılığı talimatıyla dolandırıcınınhesabına yatırılan para banka tara-fından bloke edildi.

Yurdum İnsanı Nasıl Kanıyor

Page 3: Karadeniz Destan Gazetesi 51

Sayfa 3KARADENİZ DESTAN

Sadece Kumru’da değil,Sadece Ordu’da değil

Sadece Türkiye’de değilTÜM DÜNYA’DA OKUNUYORUZ...

DESTAN GAZETESİHaksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır...

www.kumrutv.com

Tel: 0452 641 20 60 GSM: 0541 209 52 66

Güner GürgezoğluKaracalı Meydanı No:1 TEL: 0452 641 40 404

TURUNCUAVMCANER GÜRGEZOĞLU

Karacalı Meydanı-Yukarı Köprü Mevki KUMRU - ORDU

UCUZ ATLATTIKİstinat duvarı ve yürüyüş parkurunun geç saatlerde göçmesi büyük bir faciayı önledi. Üzerinde on-larca insanın yürüdüğü ve araçların park ettiği güzergahta can kaybı olabilirdi...

HABER : NUREDDİN KARAAHMETOĞLU

Kumru Belediyesi’nin ihaleile yaptırdığı, Elekçi Deresi, Tur-gut Özal caddesi kenarındaki is-tinat duvarı ve yürüyüş parkuruakşam karanlığında çöktü.Beton perdenin kalıp halindedereye düşmesi akşam saatle-rinde korkuya sebep oldu.

Her gün onlarca insanınüzerinden geçtiği ve bazı araç-ların park edildiği kulvarın diğerkısımları da göçme tehlikesi ol-masına rağmen hiç bir önlem

alınmadığı da dikkat çekti.Kumru Belediye Başkanı Ti-

cabi Civelek, göçen kısmın al-tından geçen suyun eski taşduvarı yıktığını ve göçüğün busebepten olduğunu söyledi. Ci-velek diğer kısımların göçme ih-timali bulunmadığını belirtti.

Onarım çalışmasına göçü-ğün hemen ardından başlandı-ğını da açıklayan Civelek, “diğerbölümler de her ihtimale karşıgüçlendirilecek” dedi

KUMR

U YET

KİLİ B

AYİİ

DİZEK

TİCA

RET /

MEHM

ET Dİ

ZEK

ALO

AY

GA

Z

0452

641

21

57

ALO AYGAZ

0452 641 21 57SATILIK, PEŞİN VE FINDIK VERESİYE OTOLAR...

ÇAMAŞ OTOMOTİV & GALERİ FATSATEL: 0532 688 21 95

Page 4: Karadeniz Destan Gazetesi 51

Bu Utanç Taplosundan

HERKES Sorumlu

İlahi, adalet kamu hukuku gibi işler, tarafların şikayetine luzum yoktur, bir kapıyı nasıl çaldıysanız kapınız birgün aynı şekilde çalınır... R.azı Rıza...Sayfa 4KARADENİZ DESTAN

Men Dakka DukkaFizme’nin Çavdar Mahallesindeki ibretlik tecavüz olayında aranan Harun C’nin, 12 yaşındaki kızınbabasına ‘kızın istedi git sor” dediği ileri sürüldü. İğrenç olaya savcılık el koydu�� DDEESSTTAANN ÖÖZZEELL

TÜRKOĞLU SANAYİ

Hikmet TÜRKOĞLU ve OğullarıMehmet & Ahmet TÜRKOĞLU

Yağmur ve Emirsan Motor SatışıDamperli ve Dampersiz Romork İmalatı

Orjinal Yedek Parça ve Torna İşleri İtina İle Yapılır

Hikmet : 0535 676 25 46 Ahmet: 0539 627 95 71Mehmet: 0535 377 90 78

Olay Fizme Beldesi Çavdarlımahallesinde meydana geldi.

İddialara göre, Cinsel İstis-mar ve Hürriyeti tahdit suçlarından(küçük yaştaki kız çocuğunu fuhuşamaçlı kaçırmak) iddiasıyla yakla-şık 1 yılönce tutuklanan H.D. veH.A, 18 yıl hapis cezasına çarptı-rıldı.

Hapis yatarken bir haftalığınaizinli evine gelen H.D, 12 yaşın-daki Ortaöğretim 2. Sınıf ögrencisikızı N.D’nin tecavüze ugradığınıöğrendi.

Kızına tecavüz edenin H.Cisimli şahıs olduğunu öğrenen H.D,onunla konuşmak için bir yerderandevulaştı.

Randevu sonucunda bir arayagelen H.C ile H.D kavgaya tutuştu.H.C’nin ‘kızın kendi isteği ile banakendi geldi’ demesi üzerine, H.Devine giderek kızını sorguya çekti.

Kızınnın da da ‘ben kendimgittim’ demesi üzerine, kızına sal-dıran H.D, kızı N’yi darp etti.

Komşuların haber vermesiüzerine, jandarma duruma elkoydu.

Küçük yaştaki kıza tecavüz-den aranan H.C ise kayıplara ka-rıştı.

Kumru Cumhuriyet Savcı-lığı’na intikal eden olayla ilgili so-ruşturma sürdürülüyor.

Bu arada cinsel istismar veküçük yaştakı kızı fuhuşa zorlamaksuçundan tutuklanan H.D’nin yineaynı köyden H.A ile birlikte küçükyaştaki bir kız çocuğunu kaçırarakfuhuşa zorlama suçlarından FatsaEmniyet Müdürlüğü tarafından ya-pılan bir operasyonla tutuklandığıortaya çıktı.

Hakkında küçük yaştaki kızıalıkoyarak fuhuşa zorlamaktan do-layı açılan davada 18 yıl hapis ce-zasına çarptırılan H.D’nin kızınatecavüz ettiği ileri sürülen H.Cşimdi Jandarma tarafından heryerde aranıyor...

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Veli San cinsel suçlarda patlamayaşandığını söyledi.

Veli San, 2002'de Türkiye'de cinsel suç dosya sayısı 8 bin 146iken bu sayı 2011'de 32 bin 988 olmuştur. Yani yüzde 400 artış var''dedi. Savcı San, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapılmakta olan "9.Anadolu Adli Tıp Bilimler Kongresi''nde, "Türkiye ve Batı KaradenizÖlçeğinde Cinsel Saldırı Suçları ve İstatistiki Bilgeleri'' konulu sunumyaptı. San, konuşmasında şunları Batı Karadeniz'de işlenen cinsel sal-dırı suçlarının Türkiye'nin ortalamasına göre yüksek olduğunu da be-lirtti.

Ordu ili Türkiye genelinde en çok işlenen cinsel suç sıralama-sında 4´üncü sırada yer aldı.

TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu Uzmanı Adem Solak, 2 yılsüren bir çalışmanın ardından Türkiye’nin suç haritasını çıkardı. İlle-rin nüfuslarına oranlanarak hazırlanan suç haritası adliye kayıtları bazalınarak düzenlendi.

Sadece 2010 yılında Türkiye´de işlenen 12 bin 861 cinsel içeriklisuçun %6,93´ü Sinop, %6,26´sı Bartın, %5.73´ü Zonguldak, %5,26´sı ise Ordu´da işlendi. Türkiye geneli ortalaması % 4.42 ikenOrdu ilinin bu suçta Türkiye 4´üncüsü olması şaşırttı.

Önümüzdeki günlerde 400 sayfalık bir kitap halinde yayınlana-cak çalışma Türkiye’nin Suç Haritası-Çocuk Suçluluğu’ ismini taşı-yor.

Hayvancılık sektöründe ya-şanan olumsuz gidiş esnaf ve hay-van sahiplerini perişan ederken,hayvanlarını köylerde kesip kilo-sunu 10 ile 13 lira arasında eldensatan köylüler kasaplara da hay-van vermemeye başladı.

Köyde kesilen etleri de ucuzfiyata alan köylü ve şehirli esnafda ucuz et yemenin keyfini yaşı-yor.

Kilosu köylerde 10 lirayakadar inen sığır etinin kasaptakifiyatı da 15 liraya kadar düştü.

UCUZLUK LOKANTA-LARA YANSIMADI

Bu arada, etin ucuzlaması vehayvanların elde kalması et fiyat-larını düşürmesine rağmen et ye-meklerindeki fiyatlar değişmedi.Yolboyu et yemeği yapan tesis-lerde de 3 liraya kadar bir indirimuygulanıyor.

KASAP ESNAFI TEPKİLİ

Öte yandan köylerde et kesil-mesine tepki gösteren esnaflar da,kaçak et kesiminin işlerini zoradüşürdüğünü ve yetkililerin bunabir önlem almasını istediler.

Fiyatların köyde kesilenkaçak ve ruhsatsız kesilen fiyat-larla neredeyse aynı olduğunu be-lirten kasap esnafı “ biz de etfiyatları 13 lira. Ayrıca bunun ver-gisini, elektriğini suyunu emeğiniödüyoruz. Bu nasıl bir adalet di-yerek tepki gösterdiler.

KÖYLÜ DERTLİDevletin bin liraya 2 bin li-

raya 4 yıl önce verdiği hayvanıaynı fiyata satamadıklarını dilegetiren köylüler de tepkili. Malla-rını yok pahasına satmaya yanaş-mayan köylüler de, onlarkaymağını yiyeceğine hem bizyeriz hem de satarız” diyerekköylerdeki et kesimine devamedeceklerini söylediler.

KASAP KAN AĞLIYORVatandaş Bayram Ediyor�NUREDDİN K.AHMETOĞLU

Page 5: Karadeniz Destan Gazetesi 51

KÜLTÜR SANATKÜLTÜR SANAT KARADENİZ DESTAN

Cemil Meriç’e göre dilsiz top-lum olmaz. (KA-1, s. 453) Dil birmilletin hafızasıdır. Eğer bir top-lum dilini kaybederse hafızasınıkaybeder, bugünü düne bağlayanköprüler dinamitlenir.

O, tarihi seyir içerisinde düş-manlarımızın teslim alamadığı tekkalenin hafızamız yani dilimiz ol-duğunu savunur. (M, s. 21) Dil kibir milletin değil belki bütün birmedeniyetin ifade vasıtasıdır. (M,s. 26)

Cemil Meriç, bir kişinin aydınolabilmesi için mutlak surettekendi dilini çok iyi bilmesi gerekti-ğini söyler. “Aydın olmak herkesinhakkıdır. Ancak bu da bir çok şart-lara bağlıdır.

Önce kendi dilini, tarihini bil-mek, sonra bu çerçeve içinde kendidilini ve tarihini öğrendikten sonra,bütün tarihi, bütün düşünceleri öğ-renmek, bunun dışında birkaç ya-bancı dili mükemmel bir şeklideöğrenmek…”[8] Bu sözlerine ila-veten başka bir yerde, “yeter ki[aydın] ana dilini gerçekten bilsin.Kelimeleri şecereleriyle tanısın.Asıl olanları adilerinden ayırsın”(BÜ, s. 108) der.

Cemil Meriç’in aydın olmanınvazgeçilmezi olarak gördüğü dilyine aydınlar tarafından müdahale-lere maruz kalmış, dilin tabii seyri

değiştirilmeye çalışılmıştır. “Mus-tağripler, zaferin sarhoşluğuyla be-dahetlere meydan okurlar. Hiç birülkenin eşine rastlamadığı bir Van-dalizme inkılâp adı verilir: Dil inkı-lâbı.

Bu aşırı tasfiyecilik çıkmazasaplanınca sahneye yeni bir naza-riye çıkarılır: Güneş Dil Teorisi. Budâhiyane buluş, intelijansiyanın na-musunu kurtarır.

Türkçe bütün dillerin anası ol-duğuna göre özleştirmeğe ne lüzumvar... Ama bir kere ok yaydan fırla-mıştır. İntelijansiya ebedi şef'inölümünden sonra büsbütün gemiazıya alır. Dil devrimi politikanınemrindedir artık. Ona dil uzatmak,devlete karşı koymaktır.

Cemil Meriç dil inkılâbınaşiddetle karşı çıkar: “Dil’de inkılâpolmaz. İhtiyar tarih, dünyanın hiç-bir ülkesinde böyle bir çılgınlığaşahit olmamıştır.”(M, s. 25) der.

Zira “dünyanın iki büyük inkı-lâbı, yani 1789’la 1917, ne kadarsınırlı, ne kadar korkakmış. Bütünmüesseseleri yerle bir etmiş amadile dokunmamış ikisi de.”

Bizdeki dile müdahalelere öf-kesini böyle dile getiren CemilMeriç, aynı şekilde “uydurma dil”faaliyetine de tepki gösterir. Uy-durma dil faaliyetini, “bu bir saka-mettir. Bir imha hareketidir.”

sözleriyle ifade eder ve uydurmadile karşı olduğunu, hayatı boyuncabununla mücadele ettiğini, etmekteolduğunu ve edeceğinin altınıçizer.[9] Cemil Meriç’e göre uy-durma dil, tarihten kaçanların, şu-ursuzluğun, hafızasını kaybeden birneslin, ülkesizlerin dilidir. (BÜ, s.84)

Harf inkılâbı da kütüphanele-rimizi tuğla yığınına çevirmiş, irfa-nımızı düne bağlayan köprüleriuçurmuş, (M, s. 24) kütüphaneleri-mizi dilsizleştirmiştir. (M, s. 34)

Dilimizdeki tasfiye hareketiCemil Meriç’in öfkesine hedef olankonulardan bir diğeridir. Dil, onagöre kendi seyrini takip eder.

Tasfiyeyi devlet değil, zamanyapar. (M, s. 24) Bu yüzden yenimefhumlara yeni karşılıklar elbettebulunacaktır.

Ama dilin öz malı olmuş keli-meleri, kökleri Arapça veya Fars-ça’dır diye kovmamalıyız. Birincisiinşâ, ikincisi tahriptir.

Cedlerimiz buldukları yeni ke-limeleri devlet zoruyla kabul ettir-memişleridir. Her buluş sadece birteklif olmuştur. Zira Osmanlı’nın“tilcik” üretmeğe memur ulemâ-yırüsûmu yoktur. (M, s. 26)

Yabancı kaynaklı kelimelerindilimize girmiş veya girecek olan-ları ve bunların kullanımları ile il-

gili tespiti de şu şekildedir: “Batıdillerinden alınacak yeni mefhum-lara gelince, bunlar ya beşerîdirler,o zaman yeni olamazlar ve mutlakadilimizde karşılıkları vardır; yaBatı tarihine bağlı mefhumlardır:sosyalizm, anarşizm, demokrasigibi…tercüme edilemezler, aynenalacağız; ya bir icadın yani bir fet-hin beratıdırlar, onları olduğu gibialmışız ve ya Türkçeleştirmişiz,kim ne diyebilir?” (M, s. 28)

Cemil Meriç’in dil konu-sunda yapılması gerekenlerle ilgilibir de teklifi vardır: “Yapılması ge-reken: lafızları sağlam mefhumlarabağlamak, dilin mazbut bir kamû-sunu vücuda getirmektir.

Başka bir deyişle olanı koru-mak, yeni ihtiyaçları karşılamakiçin yeni ıstılahlar yaratmaktır.”(M, s. 23) Burada hemen belirtelimCemil Meriç kamûsu namus olarakgörenlerdendir: “Kamûs, bir mille-tin hafızası, yani kendisi; heyeca-nıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla.

Kamûsa uzanan el namusauzanmıştır. Her mukaddesi yıkanFransız İhtilali, tek mukaddesesaygı göstermiş: kamûsa.” (BÜ, s.86)

Arş.Görevlisi - Oğuzhan KA-RABURGU /

okaraburgu@gmail.com

“Dünyanın iki büyük inkılâbı, yani 1789’la 1917 Bütün müesseseleri yerle bir etmiş ama diledokunmamış ikisi de.” Bir tek dokunan bizmişiz !

Cemil Meriç veya Dil Üzerine

“eskilerin ırmak gibi şairleri vardışelale olup köpük köpük dökülen

nasip oldu bir ömür kıyılarında gezdikeksilmeyen su nerden geliyor

merak ettikgittiği yeri gözledik

bir onlar bir de -her devirde-yakınlarından daha yakını

bulunduğu mekanda vaktin evladıtoprağı kımıl kımıl besledi de

bizim otlarımız bitti

azizim boşveraradaki haşeratı”

(Eksilmeyen Su Gazeli)

Şair, EbubekirEroğlu’nuntoplu şiirleriYapı Kredi Yayınları arasında

‘BERZAH’adıyla çıktı

ÖLÜLER ŞİİRİ

artık yaşlanıyorsunbundan bu duru güzellikbu çürümüş çiçek kokusu havadaartık yaşlanıyorsun bundandıryüzünün aydınlığı sabah ezanında

gel ölülerden söz edelim: estetikkurallarını hiçe sayan lucretius bir ölüondan geriye hiçbir şey kalmadıakılcı bach, onun ustası corellive çıplak ayakla çimenlerde koşmanın sevinciniflütlerle yeniden ve yeniden-üreten bestecihepimizin çok sevdiği mozartpeygamber değil, ama diyalektikçi bruegel-ki kış manzaralarını bile tarihselleştirmeyi sever-swift, voltaire, tüm “asfalt edebiyatı”gerçekliği yağmalayan ve yoksullara dağıtankorsan brechtsonra, bizden, nazım hikmethepsi birer ölüonlardan geriye hiçbir şey kalmadı

yalnız onlar mıya anarşist campanellacehennemlik brunokoskoca işgününü ikiye bölen marxbir sonbahar günü atmosfere karışan

çalışma arkadaşı engelsve çok tuhaf bir toplum düzeni kuranulyanof’ların en ikonoklastıo lenin denen şâyân-ı hayret filozofayrıca ashâb-ı mihveryani çok az talihsiz çocuğun belleğindesevimli bir imgesi olanduce, caudillo ve führeronlar da birer ölü değil mionlardan geriye hiçbir şey kaldı mı

öldü onlar, onlardanhiçbir şey kalmadı geriyekefenlerine büründüler vegömüldülerne bir örnek davranış, ne bir yol gösterici düşüncene bir satır yazı – onlardangeriye hiçbir şey kalmadı

artık yaşlanıyorsunbundan bu duru güzellikbu çürümüş çiçek kokusu havadaartık yaşlanıyorsun bundandıryüzünün aydınlığı sabah ezanında

ölülerden söz edelim gel:izzet yasar

Page 6: Karadeniz Destan Gazetesi 51

KARADENİZ DESTAN Sayfa 6

KARAR ELEKTRİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Ahmet KARARGüneş Enerji Sistemlerinde TEK İSİMEn Az 10 Yıl Garanti ve Teknik Destek

Tel: 0452 641 27 26 GSM: 0535 746 07 11

Bazen düşünürüz de bur türlübulamayız; “bu iş neden böyle, halane diye... biz hellaleşmiştik... ada-mın hakkını da vermiştim ama...” gi-bilerinden, bir sürü sızılanmalar...

Bazen yaptıklarımızın bir yan-sımasıyla yüzleşiriz ve bu yüzleş-mede tanıdık, yüzler, sahneler veoyunlar vardır.

Çok tanıdık gelen bu sahnelerve oyunlar üzerine kritikler yapmadada ustalığımızı gösteririz.

Buradan yola çıkarak çok bilen,çok oyundan veya tezgahtan geçmişmidir? soruları ile karşılaşır ve busoruların da cevabını veririz.

Çok kumar oynayan veya çokiçki içen bir bireyin bu serüveninibitirdikten sonra veyahut vazgeçtik-ten sonra (tevbe etmeden) bir başka-sına nasihatını,” içme, etme beniçtim, ettim bak ne hale geldim”yansımaları fayda getirmez bence.

Önemli olan, bu sonuç kötü bireylem ise onun ortadan kaldırılmasıiçin var gücüyle mücadele etmektir.Aksi takdirde pişmanlıklarımızdanvazgeçsek bile, o pişmanlığı telafiedebilecek, kalıcı ve daim olabilecekbir bedeli ödemek gerekiyor.

İslami literatürde “tevbe” deni-len, hümanist süreçlerde “ruhu arın-dırma veya pişmanlık” da denilen bu

döngüsel travma adına bir fedakar-lıkta bulunmadıkça, “yüzleşme”,“kısas”, veya “ etme - bulma” deni-len süreç devam edecektir.

Tıpkı, herhangi bir hukuk dava-sında tarafların şikayetinden vazgeç-mesi durumunda bile, davanın‘kamu hukuku adına’ devam etmesigibi. İşte burdan hareketle, ilahi ada-let veya tecelli, kader dediğimizolgu, birer kamu davası gibidir.

Herkes yaptıklarından pişmanolup helalleşse de, ilahi huzurdadevam edegelen bir dava vardır.

Hâkîm olan, bu davada tarafla-rın samimiyetine yönelik delillerarar ve davayı da bu doğrultuda so-nuçlandırır.

Doğrusunu; Bilemediklerimizive bilinmeyenler bilen Hâkîm bilir,gerekirse takipsizlik verir, gerekirsede UYAP’ta (!) bir yerde kayıt yaptı-rır...

Aslolan; Hâkîm (cc)’a pişman-lığı anlatmak ve samimi durabilmek-tir. O, hakime de söz geçirir, kalemede... Çünkü, gizli olanları Hâkîmbilir ama hakim bilemez !

İşte size bir MenDakkaDukkahikayesi...

"Halife Harun Reşit'in bir bah-çesi varmış. O bahçesinde de çoksevdiği bir de gül fidanı. Bir günbahçıvanına şöyle demiş:

"Bu fidana gözün gibi bak!Güzel bir gül tomurcuklanıp da açıl-dığında bana haber ver."

Bahçıvan geceleri bile gider,

kontrol edermiş fidanı. Bakışların-dan bile sakınır, üzerine titrermiş.Geceleri rüyalarına girdiği bileolurmuş.

O da sevmeye başlamış fidanı.Tomurcuklar çıkmaya başlamış.Hele bir tanesi varmış ki, diğerlerin-den çok daha güzelmiş. O güzelimtomurcuk açmış ve insanın bakmayakıyamayacağı kadar güzel bir güloluvermiş.

Bahçıvanın kalbi pır pır at-maya başlamış, içi içine sığmazolmuş.

"Hemen gidip halifeye habervermeliyim" diye düşünürken, kuşunbirisi o gülün üzerine konup başla-maz mı yapraklarını gagalamaya!Bahçıvan bağırmış kuş kaçsın diye.Yerinden ok gibi de fırlamış. Amanafile! Mahvolmuş o nadide çiçek.

Nasıl haber versin halifeye?Nasıl izah etsin? "Yalan söylemiyo-rum ya," demiş bahçıvan. "Gider an-latırım durumu olduğu gibi."

Varmış Harun Reşit'in huzu-runa. Anlatmış durumu gözyaşlarıiçinde! Halife büyük bir olgunlukiçinde dinlemiş ve tek bir cümle sarfetmiş:

"Men dakka dukka!"Ayrılmış huzurdan bahçıvan.

Aradan zaman geçmiş. Bir gün gör-müş ki, o kuş bir yılanın ağzında canvermiş aynı bahçenin içinde.

"Allah'ım sen ne büyüksün"demiş ve soluğu halifenin yanındaalmış. Durumu anlatmış. Halifenindudaklarında yine aynı cümle:

"Men dakka dukka!"Aradan bir süre daha geç-

miş.Bahçıvan bahçede yürürken oyılan ayağına dolanmaz mı?

Kendisini sokacağından korkanbahçıvan, kafasını bedeninden ayırı-vermiş yılanın elindeki kürekle.Gene halifenin yanına koşmuş. An-latmış durumu ve gene aynı cevabıalmış:

"Men dakka dukka!"Eyvah demiş bahçıvan! Edip de

bulma sırası bana geldi! Gerçektende öyle olmuş.

Bir zaman sonra, bahçıvan hiçistemeden kendisinden beklenmeye-cek kötü bir iş yapmış. Halife de onucezaya çarptırmış. Çarptırılmışçarptırılmasına, ama gel gelelimbizim bahçıvan yerinde duramaz,zıplar durur, bas bas da bağırırmış.Bir tek şey istermiş ısrarla: Hali-feyle acilen görüşmek!

Ne dedilerse olmamış ve so-nunda çıkarmışlar halifenin huzu-runa: "Sana haksız bir cezaverildiğini mi düşünüyorsun?" demişhalife, "Hayır" demiş bahçıvan."Benim derdim o değil. Ancak banabunu reva gördüğünüz için, ettiğinibulma sırası size de gelecek. Onuhatırlatayım dedim..

Men dakka dukka..."

“İlahi, adalet kamu hukuku gibiişler, tarafların şikayetine luzumyoktur, bir kapıyı nasıl çaldıysa-nız kapınız birgün aynı şekilde ça-lınır...” R.azı Rıza...

RAZI RIZA

İlahi Adalet /Kamu Davası

Page 7: Karadeniz Destan Gazetesi 51

KARADENİZ DESTAN Sayfa 7

Yolda Kalmayın Arayın

00445522 664411 2244 8844

GENÇ TURİZM641 41 41

Düğün Davetiyeleri, Sünnet Davetiyelerive Broşürleriniz için hizmetinizdeyiz

KUMRU MATBAASIEmniyet Caddesi; Pazaryeri Girişi (Tel: 0541 209 52 66 - 641 20 60)

POWER UPBÖLGE BAYİİ

641 24 20

Özcan GÖRGÜLÜ

Karamustafa Ltd. Şti. ve Ka-yışoğlu Ltd. Şti. ortaklığında hiz-mete açılan “Fatsa City Alışverişve Yaşam Merkezi” dün faaliyetinebaşladı. Migros,Teknosa,Tezken,Flo, Sabri Özel, Adil Işık, MatraşDeri, YKM ve fastfood katındaKahve Diyarı, Pizza Pizza veBeyaz Ev Döner, Bebeto şeker gibimarkaların bulunduğu yaşam mer-kezinin açılışına Fatsa halkı büyükilgi gösterdi.

Açılış din görevlisi FahriOran’ın kur’an okuması ve SahilBüyük Cami İmam Hatibi AydınGüneş’in dua yapmasıyla başladı.Daha sonra Kaymakam Bekir At-maca ve Belediye Başkanı HüseyinAnlayan tarafından kurdele kesi-miyle Fatsa City AVM resmen faa-liyetine başlamış oldu. AVM’ninkurdelesinin kesilmesinden sonraFatsa halkı akın akın iş yerlerinegirdiler. Daha sonra KaymakamBekir Atmaca ve Belediye Başkanı

Hüseyin Anlayan açılışa katılan si-yasi parti ve sivil toplum kurulutemsilcileri ile birlikte şirket ortak-ları Seyfi Karamustafa ve Ali Kayı-şoğlu eşliğinde tüm katları tek tekgezdiler.

Kaymakam Bekir AtmacaFatsa City’nin açılışında gazete-mize yaptığı açıklamada her geçengün büyüyen Fatsa’ya böyle birAVM ve yaşam merkezinin çok ya-

kıştığını belirterek, “Geçen seneburanın temelini atmıştık. Şirketortakları kısa zamanda böyle de-vasa bir AVM’yi 10 milyon liradanfazla masraf yaparak Fatsa halkınınhizmetine sundular. İçerisindeFatsa halkımıza hitap edecek şe-kilde açılan mağazalarıyla bugün-den itibaren halkımızın hizmetinebaşladı. Tabi Fatsa büyüyor, gelişi-yor ve modern mağazalara kavuşu-

yor. Fatsa City’de onlardan biri, in-şallah buradaki esnafımız güzel ka-zançlar elde eder. Halkımızdaburada gerek hafta sonları gerekdiğer zamanlarda hem eğlence me-kânlarıyla hem de alışveriş imkân-larıyla vakitlerini hoşça geçirirler.Ben şimdiden bütün mağaza sahip-lerine hayırlı kazançlar diliyorum.Fatsa City Alışveriş Merkezinin deilçemiz için hayırlı olmasını diliyo-rum” dedi.

“Fatsa’nın Etiketi Olur”Fatsa City’nin açılışına katılan

iş adamlarından Rahmi Yangın ise,“Böyle bir yer Fatsa için bulunmazbir nimet, ilçemize böyle bir şey la-zımdı. Bazıları Fatsa’ya çok lüksdiyor ama Fatsa’nın böyle biryaşam merkezine çok ihtiyacıvardı. Fatsa City ile Fatsa’nın eti-keti meydana çıkmış oldu. İlçemiziçin hayırlı, uğurlu olsun diyorum”diye konuştu.

FATSA CİTY Beklentileri Karşılayacak mı?

Artık tek merkezde ve tek elde buluşan dev alışveriş merkezleri vatandaşların ilgisini çekse de, tü-ketime yönelik özentileri de beraberinde tetikleyecek. İnsanlar vitrinlere bakmakla yetinmesin

Page 8: Karadeniz Destan Gazetesi 51

DESTANKARADENİZ Neredeyseniz, Oradayız

Baskı: Kumru Matbaacılık Basın Yayın Reklam Tanıtım Turizm veTicaret Hizmetleri,Samur Mahallesi, Emniyet Cad. No:28 KUMRU

Tel: +90 452 641 20 60 GSM: +90 541 209 52 66Kumru Vergi Dairesi, Vergi No: 844 012 85 42

SahibiSorumlu Yazıişleri Müdürü

Genel Yayın Yönetmeni

İlhan Tinci

İlan Tarifesi: Zayi : 10 LiraVefat Duyuru Kongre ReklamCm /Stun = 10 LiraTam Sayfa: 500 Lira

Do�ruyu, Birlikte Bulmak �çin...

Ordu’nun Yüzakı...GERİŞ SANAYİ

Tarım Araçları İmalatı - Satış ve ServisiHarfiyat ve Yol Yapım Bakımı

Mustafa&Mehmet Geriş Tel: 0452 641 28 62

Baskı Öncesi TİNAJANS

KILIÇTAN DA KESKİNAk Parti Ordu Milletvekili ve İçişleri Komisyon Üyesi İhsan Şener’in de katıldığı Ak Parti Fatsaİlçe Toplantısında öne çıkan ve kılıçtan da keskin imalı sözler halen konuşuluyor...�HABERNEWS - ÖZEL

AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığıorganizesinde gerçekleşen danışmameclisi toplantısı, AK Parti OrduMilletvekili İhsan Şener'in de katı-lımıyla yapıldı.

AK Parti Fatsa İlçe BaşkanıFatih Sözen danışma meclisi top-lantısının açılış konuşmasındaMehmet Akif’i anmak için 'Yumu-şak başlıysam kim dedi uysal koyu-num, kesilir belki fakat çekmeyegelmez boynum” şeklinde konu-şunca AK Parti Ordu Milletvekiliİhsan Şener ise, “Akif’i anmak içinbaşka şiirler okunur, Akif’i anmakiçin bizde deriz ki, 'Tefrika girme-dikçe bir millete düşman giremez,toplu vurdukça siğneler onu topsindiremez. Allah rahmet etsin.Akif’i hepimiz severiz sayarız.Ama her şeyin ölçüsü adabı erkanıvardır. O ölçüde o adapta çalışma-larımıza devam ederiz” şeklindecevap verdi.

SALONDA HAVA DEĞİŞTİMilletvekili İhsan Şener’in

konuşmasının son bölümünde,“Bugün bu toplantıda ilçe başkanlı-ğımızdan beklerdi ki, bir öncekidanışma toplantımızdan bu yanadoğrusu ne zaman olduğunu bilmi-yorum ama örneğin 500 tane hastaziyareti yaptık, 300 tane taziyeyegittik, şu kadar sosyal içerikli top-lantılara katıldık, halkla ilişkilerbaşkanlığımızın, seçim işleri baş-kanlığımızın çok ciddi çalışmalarıoldu. Seçim kurullarımızın hepsinitespit ettik, sabahleyin seçime hazı-rız biz buradayız. Teşkilat olarakseçim olsa seçime gidebiliriz de-mesi gerekirdi” şeklinde konuşmasısalondaki havayı birden bire değiş-tirdi.

İLÇE BAŞKANLIĞINAELEŞTİRİ; "İCRAAT ANLA-TIN, ADAPLI OLUN"

Toplantının son konuşmasınıyapan AK Parti Ordu Milletvekiliİhsan Şener, "Biz AK Parti olarakbir prensip içerisinde olduk. Kimsepadişah gibi davranamaz. Siyasettefeodalizm yoktur. İşlerimiz istişareile olur, yapacağımız şeyleri hepbirlikte karar alarak yaparız. Enacil ihtiyaçtan ihtiyaçların ez ol-duğu yere doğru yaparız. Bu top-lantımızda ilçe başkanlarımız var,belediye başkanlarımız var. Bütünilçelerimiz burada neden burayız.Çünkü, biz kardeşlik içerisinde bü-yüyerek bu noktalara geldik" şek-linde konuştuktan sözlerine şöyledevam etti

"Fatsa’daki hizmetler merkezibütçeden ve yerel bütçeden öde-nekler alınarak devam ediyor. Gay-retli bir belediye başkanımız var.Organize sanayi bölgemizle ilgiliçalışmalar var. Buradaki 540dönüm arazi bin 540 dönüme çıka-rılacak. Tekstille ilgili çalışmalardevam ediyor. İstihdam alanındaciddi çalışmalar var. Tekstille ala-kalı Ticaret ve Sanayi Odamızınteklifiyle hazır giyim ve moda tasa-rım bölümü açıldı. Fatsa’ya, buyeni bir yatırımdır. Çöp yeri vahşidepolamadan kurtarıldı ve 4 mil-

yon ödenek çıkarılarak oraya muh-teşem bir kent parkı yapılıyor.Mevcut hastanemizin yanına Kara-deniz bölgesinde örnek olabilecekbir hastane yapılacak. Önümüzdekiaylarda ihalesi yapılacak. Bu yatı-rımlar çok ciddi paralarla yapılıyor.Çok basit rakamlarla değil. Başla-yan yatırımlar devam ediyor. Dev-letimizin imkanlarını her yerdeverimli kullanmaya çalışıyoruz”

Fatsa Belediye Başkanı Hüse-yin Anlayan yaptığı konuşmada,“AK Parti kurulduğu günden buyana ve kurulmadan önce de gö-nülde kurulduğu aşamadan beri buteşkilatın içinde yer almış, bu teşki-latın her çalışmasında sizlerle bera-ber olmuş bir kardeşiniz olarak, buteşkilattan gelmiş ve yine sizlerinteveccühüyle, desteğiyle belediyebaşkanı oldum. 9 senedir hizmeti-mizi bu şekilde yapmaya gayretettik, bundan sonra da aynı şekildeyapmaya gayret edeceğiz. Herke-sin, her kesimin ve her evin bele-diye başkanı olmaya devamedeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Hü-seyin Akyol ise, " Fatsa İlçe teşki-latımızın düzenlemiş olduğu ilçedanışman meclisi toplantısınıbugün eda ediyoruz. Her ay aslındayapılması gereken teşkilatlar arasıkoordineyi konuşmak, değerlendir-

mek, yeni fikirleri sunmak, yeni fi-kirleri öğrenmek, arkadaşların tek-rar bir araya gelip hasbi hallerinitekrar sağlamak amacıyla düzenle-nen ilçe danışma meclis toplantıla-rını yapıyoruz. Ardından da biz ilbaşkanı olarak Ankara’ya il baş-kanları toplantısına gidiyoruz. Enson hasılatı da il başkanları toplan-tısı oluyor.

Genel Başkanımız RecepTayyip Erdoğan’ın başkanlığındayaptığımız toplantı sizlerden edin-diğimiz intibalar, sizlerden aldığı-mız görüşler burada yapılançalışmaların orada bir raporunuorada Sayın Başbakanımızın huzu-runda bizde açıklıyoruz, izah edi-yoruz, kendimizi ifade etmeyeçalışıyoruz. Bu toplantılar aslındaiki şeyi ifade ediyor, birincisi, teş-kilat çalışmalarının ta kendisi, birdiğeri de bölgeye yapılan yatırım-lar ya da yapılacak hedeflenen yatı-rımlar ya da hizmetler.

Şunu çok kuvvetli olarakifade etmeliyim ki bizim teşkilatyapımız ne kadar güçlü olursa, teş-kilatlar arasındaki koordinemiz,koordinasyonumuz ne kadar güçlüve ne kadar sağlıklı olursa diğer ça-lışmalarımızın da, hizmete yönelikolan çalışmalarımızın da daha ve-rimli olacağına inanıyorum" diyekonuştu.