Top Banner
Kalendár podujatí 2013 MIKROREGIÓN PRAMENE HORNÁDU A ČIERNEHO VÁHU mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email. JANUÁR Spišský Štiavnik 1.1. Chrámový koncert Kostol narodenia Panny Márie Chrámový zbor Anima Kleinová Lívia Spišský Štiavnik 3.1. Vianočný koledy s posedením Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Klub dôchodcov Gajanová Terézia, Hranovnica 5.1. Vianočný stolnotenisový turnaj ZŠ v Hranovnici Obecný úrad Marán Gajan Vallušová 788 32 66 Liptovská Teplička 6.1. 17.00-18.00 Chrámový koncert Kostol sv. Jána Krstiteľa Obec a chrámové zbory Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected] Spišský Štiavnik 6.1. Vianočný koncert študentky konzervatória Kostol narodenia Panny Márie Študentka konzervatória Hudzíková Pavla Hranovnica 25.1. Ekumenický deň- spoločné modlitby veriacich obce Hranovnica a Vernár Pravosl. chrám vo Vernári, rímskokat. chrám v Hranovnici Evanj. cir. Hranovnica gréckok. cir. Vernár pravosláv. cir. Vernár rímskokat. cir. Hranovnica Jednotlivé farnosti Vernár 25.1. Ekumenický deň- spoločné modlitby veriacich obce Hranovnica a Vernár Pravoslávny kostol Pravoslávna cirkevná obec Vernár Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vernár a Obec Vernár d.o.Mgr. Jozef Nemčík, PhD., správca farnosti o. Mgr. Marek Kaľata, správca farnosti Za Obec Vernár - Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 [email protected] Vernár 27.1. Oslobodenie Obce Vernár spojené so zimným výstupom k pamätníku padlých na Koľvači Pamätník padlých v centre obce a pamätník padlých na Koľvači Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Obec Vernár Vladimír Šifra Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 [email protected]
14

Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 [email protected] Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

Dec 25, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

Kalendár podujatí 2013 MIKROREGIÓN PRAMENE HORNÁDU A ČIERNEHO VÁHU

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

JANUÁR

Spišský Štiavnik 1.1. Chrámový koncert Kostol narodenia Panny Márie

Chrámový zbor Anima Kleinová Lívia

Spišský Štiavnik 3.1. Vianočný koledy s posedením

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Klub dôchodcov Gajanová Terézia,

Hranovnica 5.1. Vianočný stolnotenisový turnaj

ZŠ v Hranovnici Obecný úrad Marán Gajan

Vallušová 788 32 66

Liptovská Teplička

6.1. 17.00-18.00 Chrámový koncert Kostol sv. Jána Krstiteľa

Obec a chrámové zbory

Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected]

Spišský Štiavnik 6.1. Vianočný koncert študentky konzervatória

Kostol narodenia Panny Márie

Študentka konzervatória

Hudzíková Pavla

Hranovnica 25.1. Ekumenický deň-spoločné modlitby veriacich obce Hranovnica a Vernár

Pravosl. chrám vo Vernári, rímskokat. chrám v Hranovnici

Evanj. cir. Hranovnica gréckok. cir. Vernár pravosláv. cir. Vernár rímskokat. cir. Hranovnica

Jednotlivé farnosti

Vernár 25.1. Ekumenický deň-spoločné modlitby veriacich obce Hranovnica a Vernár

Pravoslávny kostol Pravoslávna cirkevná obec Vernár Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vernár a Obec Vernár

d.o.Mgr. Jozef Nemčík, PhD., správca farnosti o. Mgr. Marek Kaľata, správca farnosti Za Obec Vernár - Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 [email protected]

Vernár 27.1. Oslobodenie Obce Vernár spojené so zimným výstupom k pamätníku padlých na Koľvači

Pamätník padlých v centre obce a pamätník padlých na Koľvači

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Obec Vernár

Vladimír Šifra Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 [email protected]

Page 2: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

FEBRUÁR

Spišský Štiavnik 6.2. Fašiangy v Klube dôchodcov

Klub dôchodcov Klub dôchodcov Gajanová Terézia

Spišský Štiavnik 9.2. Štiavnický ples Urbársky dom Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik Oľga Rákociová 052 7885601 [email protected]

Liptovská Teplička

9.2. Výstup na Kráľovu hoľu

Obec-Kráľová hoľa Športový klub Horec ŠK Horec Ing. Július Ďurica 0907958604 [email protected]

Page 3: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

MAREC Liptovská Teplička

17.3. 15.00-17.00 Regionálna súťaž vo výrobe najdlhšieho šúľanca, jedení šúľancov na rýchlosť Vynášanie Majmoreny

Amfiteáter Ulice obce

Obec a Priatelia folklóru

Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected]

Liptovská Teplička

21.3. upresníme Materinská moja reč -okresná prehliadka prednesu poézie a prózy v nárečí

Spoločenský dom Centrum voľného času pri ZŠ Lipt. Teplička MO Matice slovenskej Obec

Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected]

Vikartovce 31.3. Divadelné predstavenia DS Polom – Byčianka z doliny

Kultúrny dom Vikartovce

DS Polom Mgr. Viera Lajošová 0915 842 238

Page 4: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

APRÍL

Šuňava 7.4. Divadelná Šuňava

Liptovská Teplička upresníme Divadelné predstavenie Trampoty s láskou

Spoločenský dom MO matice slovenskej Mo Matice slovenskej Bc. Renáta Mezovská 0911381234 [email protected]

Hranovnica 27.4. Cyklopúť na Smrečiny Smrečiny OÚ Hranovnica p. Vallušová 788 32 66

Page 5: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

MÁJ

Liptovská Teplička

3.5. 13.00 Deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici pri príležitosti sviatku sv. Floriána

Nová hasičská zbrojnica

DHZ Liptovská Teplička DHZ Liptovská Teplička Pavel Marušin 0915323159 [email protected]

Spišský Štiavnik 4.5. Oslava sv. Floriána so sv. omšou

Kostol v Kaštieli DHZ Spišský Štiavnik Martin Slodičák [email protected]

Vernár 8.5. Ukončenie II. svetovej vojny – pietny akt - relácia v miestnom rozhlase

Obec Vernár Obec Vernár Obec Vernár Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 [email protected]

Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica

Šachový klub v Hranovnici

PhDr. Peter Roth PhD. 0905 349 842

Spišský Štiavnik 26.5. Hasičská súťaž O pohár starostky obce

Športový areál DHZ Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik

Martin Slodičák [email protected]

Page 6: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

JÚN Hranovnica 1.6. Nočná súťaž hasičských

družstiev Areál DHZ Lúčka DHZ Hranovnica František Jakubek

[email protected]

Liptovská Teplička

2.6. Okresná hasičská súťaž mladých hasičov

Futbalové ihrisko DHZ Liptovská Teplička DHZ Liptovská Teplička Pavel Marušin 0915323159 [email protected]

Šuňava 2.6. Sviatok sv. Trojice- sv. omša na Trojičnom námestí

Vernár Folklórne slávnosti Amfiteáter (v prípade nepriaznivého počasia Kultúrny dom)

Obec Vernár a Folklórna skupina Vernár

Obec Vernár a Folklórna skupina Vernár

Spišský Štiavnik 16.6. Jazdecké preteky o Štiavnickú podkovu Deň obce

Športový areál Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 052/7885601 [email protected]

Spišský Štiavnik 21.6. Jánske ohne Pod vysokým brehom DHZ Sp. Štiavnik DHZ Sp. Štiavnik [email protected]

Hranovnica 23.6. Odpustová slávnosť Sv. Jána Krstiteľa v

Hranovnici Farnosť v Hranovnici Mgr. Jozef Ferneza

052 / 77 95 237

Liptovská Teplička

23.6. 10.00 Odpustová slávnosť- sv. omša

amfiteáter Rím.-kat. cirkev

Spišské Bystré Jánske ohne

Spišský Štiavnik 26.6. Stretnutie jubilantov, členov klubu dôchodcov

Klub dôchodcov Klub dôchodcov Gajanová Terézia 052/7785872

Spišský Štiavnik 29.6 Putovný stolnotenisový turnaj mikroregiónu

Športový areál TJ Jednota Ing. Martinko Daniel [email protected]

Liptovská Teplička

30.6. upresníme Prechádzka náučným chodníkom- počas prechádzky poznávanie rastlín, prevej pomoci a pod.

Náučný chodník Okolím obce Liptovská Teplička

MS Slovenského Červeného kríža

MS Slovenského Červeného kríža Viera Knappová 0905113653

Page 7: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

JÚL Hranovnica 3.7. Privítanie pútnikov

Muráň-Levoča ZŠ v Hranovnici Farnosť v Hranovnici

OÚ v Hranovnici

Mgr. Jozef Ferneza 52/7795237 p.Vallušová 788 32 66

Spišský Štiavnik 4. – 5.7. Tenisový turnaj dvojhier

Športový areál Ščavničan, n.o. TJ Sp. Štiavnik

Ing. Daniel Martinko [email protected]

Liptovská Teplička, Štrba

7.7. Malý štrbský maratón Štrba- Liptovská Teplička-Štrba

Obec Štrba, Liptovská Teplička

Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected]

Šuňava 10.7. Hasičská súťaž O putovný pohár starostu obce

Šuňava 17.7. Memoriál Martina Jančíka- futbalový turnaj

Kravany 20.7. Folklórna sobota Futbalové ihrisko Obec, FS Kravianec 052/7782197

Liptovská Teplička

21.7. Súťaž hasičských družstiev O putovný pohár starostu obce

amfiteáter Obec, DHZ Liptovská Teplička

Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected] DHZ Liptovská Teplička Pavel Marušin 0915323159 [email protected]

Hranovnica 21.7. Memoriál E. Benku- futbalový turnaj

FŠ v Hranovnici FK Hranovnica Martin Oravec -predseda FK 092 44 59 03

Spišský Štiavnik júl Futbalový turnaj O pohár starostky obce

Športový areál TJ Sp. Štiavnik, Ščavničan, n.o.

Ing. Daniel Martinko [email protected]

Spišský Štiavnik 24.7. Športové popoludnie s varením guláša pre členov klubu dôchodcov v rámci mikroregiónu MPHaČV

Športový areál Klub dôchodcov Gajanová Terézia 052/7785872

Hranovnica 28.7. Hasičská súťaž o putovný pohár

Areál DHZ v Hranovnici DHZ Hranovnica František Jakubek [email protected]

Liptovská Teplička

27.-28.7. Špekfest- festival katolíckej mládeže

Amfiteáter, kostol Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi

S PceP Mgr. Marcela Mlynárová 0907511237

Page 8: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

Šuňava 715. výročie prvej zmienky o obci Šuňava

Vydrník Súťaž vo varení halušiek

Page 9: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

AUGUST

Spišský Štiavnik 2.8. Volejbalový turnaj Športový areál Spišský Štiavnik

TJ Spišský Štiavnik, Ščavničan, n.o.

Budzová Ľubomíra 0902269276

Liptovská Teplička

3. a 4. 8. Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou

amfiteáter Obec Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected]

Vernár Hasičská súťaž o pohár starostu obce

Obec Vernár a DHZ Vernár

Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 [email protected] Mikuláš Ondruš – predseda DHZ Vladimír Greňa – veliteľ DHZ

Hranovnica 15.8. Miništranský futbalový turnaj

FŠ v Hranovnici Farnosť Hranovnica Mgr. Jozef Ferneza 52/ 77 95 237

Vikartovce 16.-18.8. Dni obce Vikartovce- oslava 730. Výročia vzniku obce

V rámci obce Obecný úrad Vikartovce

Ing. Vladimír Šavel Starosta obce 0918 740 863 [email protected]

Hranovnica 24.8. Púť Kráľovskou cestou- Memoriál tragicky zosnulých Hranovničanov

Smrečiny Farnosť Hranovnica Mgr. Jozef Ferneza 52/ 77 95 237

Šuňava 24.-25.8. Country Weekend Šuňava

Spišské Bystré Kaviareň Petra Stašáka

Spišský Štiavnik august Nohejbalový turnaj Športový areál TJ Spišský Štiavnik, Ščavničan, n.o.

Ing. Martinko Daniel [email protected]

Vernár 31.8. Oslavy SNP Obec Vernár a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 [email protected] Vladimír Šifra

Liptovská Teplička

31.8. Výstup na kráľovu hoľu pri príležitosti pripomienky SNP

Liptovská Teplička-Kráľová hoľa

ŠK Horec ŠK Horec Ing. Július Ďurica 0907958604 [email protected]

Page 10: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

Šuňava 31.8. Spišský zraz historických vozidiel

Page 11: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

SEPTEMBER

Spišský Štiavnik 1.9. Tenisový turnaj štvorhier

Športový areál TJ Spišský Štiavnik. Ščavničan n.o.

Ing. Daniel Martinko [email protected]

Kravany 1.9. Hasičská súťaž o pohár starostu obce

DHZ Kravany, Obec

Jozef Zmok 0908871907

Vernár Odpustová slávnosť Panny Márie

Pravoslávny kostol, Gréckokatolícky kostol

Pravoslávny kostol, Gréckokatolícky kostol

d.o.Mgr. Jozef Nemčík, PhD., správca pravoslávnej farnosti o. Mgr. Marek Kaľata, správca gréckokatolíckej farnosti

Gánovce 7.9. Deň obce

Hranovnica 7.9. O pohár obce- hasičská súťaž

Arelál DHZ Hranovnica DHZ v Hranovnici František Jakubek [email protected]

Spišský Štiavnik 8.9. Odpustová slávnosť Narodenie Panny Márie

Kostol Narodenia Panny Márie

Šuňava 15.9. Mladí hasiči v Šuňave- súťaž o putovný pohár starostu obce

Spišské Bystré Odpustová slávnosť sv. Michala

Liptovská Teplička

27.-28.9. Dni ekologického poľnohospodárstva-Deň otvorených dverí na farme

Areál pod amfiteátrom Obec PPD Liptovská Teplička MAS Pro-Tatry

Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected]

Gánovce 29.9. Odpustová slávnosť sv. Michala

Page 12: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

OKTÓBER Liptovská Teplička

6.10. 10.00 a 14.00 Deň sv. Huberta pod Kráľovou hoľou

Amfiteáter Spol.dom

Lesné pozemkové spoločenstvo L. Teplička Poľovnícke združenie Čierny Váh

LPS Pavol Ďuráš 0908994478 [email protected]

Spišský Štiavnik 6.10. Jazda sv. Huberta 3. ročník

Spišský Štiavnik Hudzík Stanislav Hudzík Stanislav 0949918622

Šuňava 6.10. Svätohubertská sv. omša- sviatok poľovníkov a priateľov prírody

Spišský Štiavnik 12.10. Stretnutie jubilantov Základná škola Obec Spišský Štiavnik Rákociová Oľga 0949833125 [email protected]

Spišský Štiavnik október Výstava ručných prác a starých vzácnych kníh, časopisov a dokumentov

Klub dôchodcov Klub dôchodcov Gajanová Terézia 052/7785872

Vydrník 28.10. Odpustová slávnosť sv. Šimona a Júdu

Hranovnica 29.10. Štolcova Hranovnica-súťaž v prednese poézie a prózy žiakov základných škôl Hornádskej doliny

ZŠ v Hranovnici ZŠ v Hranovnici ZŠ v Hranovnici PaedDr. Eva Villimová 52 /788 88 63

Page 13: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

NOVEMBER Šuňava 1.11. Odpustová slávnosť

v kostole Všetkých Svätých

Vikartovce 10.11. Odpustová slávnosť sv. Martina

Kravany 17.11. Odpustová slávnosť sv. Alžbety

Spišský Štiavnik november Výroba adventných vencov, posvätenie v kostole

Klub dôchodcov Klub dôchodcov Gajanová Terézia, 052/7785872

Spišský Štiavnik 23.11. Katarínska zábava Urbársky dom Spišský Štiavnik

DHZ Spišský Štiavnik Slodičák Martin [email protected]

Page 14: Kalendár podujatí 2013 · 2013-04-15 · Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 urad@vernar.sk Hranovnica 19.5. Turičný šachový turnaj Klub kultúrneho domu Hranovnica Šachový

mesiac obec dátum a čas od-do názov miesto konania organizátor kontakt meno/tel.č./email.

DECEMBER

Spišský Štiavnik december Výroba vianočných ozdôb a ikebán

Klub dôchodcov Klub dôchodcov Gajanová Terézia 052/7785872

Vernár Otvorenie zimnej sezóny

Šuňava 6.12. Odpustová slávnosť v kostole sv. Mikuláša

Liptovská Teplička

24.12. 01.00 Popolnočné pastierske vítanie Krista

Centrum obce Obec a Priatelia folklóru

Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected]

Vikartovce 26.12. Štefánske vystúpenie FS Vikartovčan

Vikartovce 26.12. Štefánske vystúpenie FS Vikartovčan

Kultúrny dom Vikartovce

FsK Vikartovčan Jozef Švagerko 0907 939 449

Spišský Štiavnik 26.-31.12. Stolnotenisový turnaj žiakov

Športový areál TJ Spišský Štiavnik Ing .Martinko Daniel [email protected]

Spišský Štiavnik 26.12. Štefánsky stolnotenisový turnaj

Športový areál TJ Spišský Štiavnik Ing. Daniel Martinko [email protected]

Liptovská Teplička

26.12. 15.00 Živý betlehem Centrum obce Obec a Priatelia folklóru, chrámové zbory, SPceP

Obec Mgr. Katarína Fedorová 0917856234, [email protected]

Vernár 28.12. Otvorenie zimnej sezóny - Mládenky

Pred Obecným úradom

Obec Vernár Obec Vernár Ing. Vladimír Ondruš 0903 300 955 [email protected]

Liptovská Teplička

29.12. 10.00 Stolnotenisový turnaj Športový areál ŠK Horec ŠK Horec Ing. Július Ďurica 0907958604 [email protected]

Spišský Štiavnik 29.12. Štiavnické Vianoce Urbársky dom Obec Spišský Štiavnik Rákociová Oľga [email protected]