Top Banner

of 110

K start kennisoverdracht

Apr 04, 2016

ReportDownload

Documents

step4all

Het K-Start project heeft als doel om ervaren werknemers en ondernemers te stimuleren tot kennisoverdracht aan jongere collega’s en startende ondernemers. Wij hopen dat het project een dubbel effect zal hebben waarbij de nieuwe generatie leert van praktische kennis en ervaringen. Anderzijds zullen senioren zich erkend voelen. Het samenbrengen van verschillende kennisbronnen en denkwijzen zal leiden tot creativiteit, goede ideeën en vernieuwing. K-Start staat voor Kennis Start: wij geloven dat kennis de sleutel vormt voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en dat dit essentieel is voor groei en bedrijfsontwikkeling.

 • K-start: kennisoverdracht

 • INTRODUCTIEHet K-Start project heeft als doel om ervaren werknemers en ondernemers te stimuleren tot kennisoverdracht aan jongere collegas en startende ondernemers. Wij hopen dat het project een dubbel effect zal hebben waarbij de nieuwe generatie leert van praktische kennis en ervaringen. Anderzijds zullen senioren zich erkend voelen. Het samenbrengen van verschillende kennisbronnen en denkwijzen zal leiden tot creativiteit, goede ideen en vernieuwing. K-Start staat voor Kennis Start: wij geloven dat kennis de sleutel vormt voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en dat dit essentieel is voor groei en bedrijfsontwikkeling.

  Deze handleiding is ontwikkeld door een internationaal team van leraren, ervaren mentoren en organisaties voor bedrijfsontwikkeling. We dragen het op aan alle senioren en ervaren ondernemers die hebben gekozen voor deelname aan het mentorprogramma, waarin ze kennis en ervaringen delen om zo anderen te inspireren tot positieve veranderingen. Dank daarvoor!

  Senioren en personeelsmanagers kunnen het project gebruiken voor de implementatie van mentorstrategien. Door het maken van de reflectieopdrachten zal men expertise ontwikkelen in personeelsmanagement en mentoring. Het eerste hoofdstuk van dit boek wat is mentoring is gericht op het concept van mentoring en het analyseren van de voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Het tweede hoofdstuk Matchmaking begeleidt de toekomstige mentor bij de keuze van een geschikte mentorkandidaat (mentee), zodat managers kunnen leren een goede match te maken. Het derde hoofdstuk gaat over de gewenste kwaliteiten van een succesvol mentor: hoe te starten, welke processen moeten worden gevolgd, welke eigenschappen moeten worden ontwikkeld. De gegeven voorbeelden zijn gebaseerd op intern mentorschap, maar zijn ook bruikbaar voor externe mentoren. Tot slot vindt u meer informatie over talentmanagement en succesverhalen om de eerste stap te zetten.

  Met de ondersteuning van het de K-start handleiding zul je een beter beeld krijgen van mentoring en de voordelen voor individu, werknemer en bedrijf. Het geeft instructies voor het vinden van geschikte kandidaten, het schrijven van een goed profiel, het beschrijven van professionele vaardigheden en competenties en het maken van een goede match tussen mentor en mentee. Ook het mentoringproces en de benodigde vaardigheden zullen in alle facetten worden toegelicht. Praktische oefeningen en zelfreflectieopdrachten zullen helpen om het begeleidingsproces te begrijpen en te kunnen toepassen in de toekomst.

  Je hoeft alleen nog maar te beginnen!

  Met vriendelijke groeten,,K-start team

 • HOOFDSTUK I 5

  HOOFDSTUK II 25

  HOOFDSTUK III 37

  HOOFDSTUK IV 93

 • INHOUD

  HOOFDSTUK I. DE BETEKENIS VAN MENTORING 5

  Wat is mentoring? .....................................................................................................7

  Definitie van mentoring ................................................................................................7

  Behoefte om mentoring te ontwikkelen op de werkvloer ..............................8

  Doel van mentoring in het MKB .................................................................................9

  Talentmanagement en kennisoverdracht ..............................................................9

  Het mentoring proces ...................................................................................................10

  Een praktijkvoorbeeld ....................................................................................................11

  Reflectievragen ..........................................................................................................12

  Werknemersperspectief: Waarom mentor worden? ....................................13

  Uitdagingen en motivatie van een senior ..............................................................13

  Wat is er voor nodig om een goede mentor te zijn? ..........................................14

  Vaardigheden van een mentor ...................................................................................15

  Voordelen van mentorschap .......................................................................................16

  Reflectievragen ..........................................................................................................17

  Werkgeversperspectief: Voordeel voor het bedrijf .......................................18

  Verandering is onvermijdelijk ....................................................................................18

  Uitdaging voor bedrijven om talent te behouden ..............................................18

  Bijzondere kenmerken MKB ..................................................................................20

  Voordelen van mentoring binnen het bedrijf.................................................21

  Reflectievragen ..........................................................................................................23

 • De Betekenis van Mentoring

 • I am not a teacher, but an awakener. Robert Frost

 • K-START: De betekenis van mentoring 7

  Definitie van mentoringToen de Griekse held Ulsysses, koning van Ithaca, vertrok voor zijn strijd in de Trojaanse oorlog, liet hij zijn meest vertrouwde man thuis, genaamd Mentor, verantwoordelijk voor het opleiden van zijn zoon.

  Mentor werd zodoende ouder, leraar, rolmodel, counselor en inspirator van de jonge prins, Telemachus, en zijn naam is bewaard gebleven door de eeuwen heen als synoniem voor counselor en gids.

  Mentoring is een relatie van persoonlijke ontwikkeling, waarin een ervaren persoon iemand helpt met minder kennis.

  Op deze manier komen mensen overeen om ervaringen en inzichten te delen om bij te dragen aan de professionele groei van de mentee of discipel.

  Zowel mentor als mentee hebben belang bij deze relatie, zoals op de volgende paginas wordt beschreven.

  Mentoring kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Centraal staat communicatie die gebaseerd is op een goede verstandshouding.

  We hebben vastgehouden aan de definitie van Bozeman en Feeney (2007) die stellen:

  Mentoring is een proces voor het informeel overdragen van kennis, sociaal kapitaal en psychosociale ondersteuning, die door de ontvanger wordt ervaren als relevant voor het werk, carrire of professionele ontwikkeling. Mentorschap bestaat uit informele face-to-face communicatie gedurende een bepaalde periode, tussen een persoon die wordt gezien als iemand met meer relevante kennis, wijsheid of ervaring (de mentor) en een persoon die op deze punten nog niet zo sterk ontwikkeld is (de mentee).

  WAT IS MENTORING? Mentoring is een relatie waarin een mentor, een ervaringsdeskundige, zijn kennis en

  ervaring overdraagt aan een mentee.

  Ervaren medewerkers zijn in het bezit van waardevolle kennis. Men zou de voordelen van het delen van deze kennis in moeten kunnen zien.

  Kennisoverdracht is een essentieel onderdeel bij het op gang brengen van goed mentorschap. Daarbij is het belangrijk dat er een verstandshouding met open feedback tussen mentor en mentee wordt gecreerd.

  Het mentorschap heeft voordelen voor zowel de mentee alsook voor de mentor.

 • 8 K-START: De betekenis van Mentoring

  Mentoring is dus een hulpmiddel om de potentie van mensen te ontwikkelen. Het is gebaseerd op de overdracht van kennis en het leren door ervaring. Het is een intutief proces om een goede relatie op te bouwen tussen mentor en mentee. De mentor gidst en moedigt de mentee aan in overeenstemming met zijn of haar persoonlijke en professionele leerdoelen.

  Mentoring vindt het hele leven op een informele manier plaats. Ieder kan zich mensen herinneren waardoor ze zijn begeleid tijdens verschillende fases in het leven: als kind, tijdens de jeugd, bij de studie, op het werk of tijdens het starten van een eigen onderneming.

  Behoefte om mentoring te ontwikkelen op de werkvloerEr zijn meerdere redenen waarom mentoring op de werkvloer belangrijk is:

  Door het buitensluiten van senioren op de arbeidsmarkt zou een bedrijf haar grootste bezit verspillen: kennis. Over het algemeen is 25% van de belangrijkste competenties binnen een bedrijf in de handen van senior werknemers. Het gebeurt echter zelden dat zij het initiatief nemen om deze kennis aan de jongere over te dragen.

  De combinatie van elementen bedreigt het concurrentievermogen van bedrijven en daardoor de basis van de Europese economie als geheel.

  Het toepassen van mentorprogrammas binnen een bedrijf kan een strategie zijn om de concurrentie-positie te verbeteren. Door het gebruik van de kennis van getalenteerde en ervaren werknemers worden alle middelen benut. Hierdoor ontstaat een gestroomlijnde organisatie met een betere werksfeer.

  1. Het belang van menselijk kapitaal

  In dit verband, senior werknemers zijn ervaren en hebben een techniek ontwikkeld die gebaseerd is op kennis opgedaan tijdens een lange carrire. Zij bezitten waardevolle kennis kapitaal. Bedrijven zijn er niet altijd in geslaagd dit kapitaal te erkennen en waarderen, aldus sommige senior werknemers.

  2. Demografische veranderingen

  Werelwijd wordt verwacht dat een ouder wordende bevolking zal leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt. In Europa zal deze trend worden versterkt door een laag geboortecijfer. Over het algemeen proberen de Europese landen het pensioensysteem zo aan te passen dat de periode van werk wordt verlengd.

  3. Bedrijven zijn niet langer statisch

  Bedrijven moeten werknemers continue trainen en ontwikkelen om te anticiperen op de snelle veranderingen in de markt en de complexiteit van technische innovaties. Werkne