Top Banner
K-samsök infrastruktur för forskning och förmedling Henrik Summanen Verksamhetsutvecklare Riksantikvarieämbetet
25

K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

Jan 24, 2015

Download

Documents

Digisam

Henrik Summanens presentation from Digisams #nordlod-conferene 24 - 25 April 2013.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

K-samsök infrastruktur för forskning och

förmedling

Henrik Summanen

Verksamhetsutvecklare

Riksantikvarieämbetet

Page 2: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

223-04-10

Riksantikvarieämbetet

Page 3: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

323-04-10

Informationsförvaltning

Page 4: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

423-04-10

Agenda

• K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling

• Kulturarvsinformation i det digitala paradigmet

• RAÄ på nätet - work in progress.

Page 5: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

523-04-10

Hur gör man detta i en digital värld?

Page 6: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

623-04-10

 K-samsök

• Förvaltas av Riksantikvarieämbetet• 45 institutioner• 4,2 miljoner objekt• API - 8 appar• Aggregator för Europeana

Page 7: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

723-04-10

Grafer istället för objekt!

ObjektPredikatSubjekt

Ägde

Page 8: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

823-04-10

Aktuellt exempel: TORA

• Koppla bebyggelseenheter till koordinater med hjälp av äldre kartmaterial.

• Digitalisera Det Medeltida Sverige, SOFI (ortsnamnsregistret) + andra relevanta datakällor

• Stor mängd intressenter: geodata gäller alla

Page 9: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

923-04-10

Page 10: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

1023-04-10

Page 11: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

1123-04-10

Page 12: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

1223-04-10

Page 13: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

1323-04-10

Den stora databasen

• Är hanterlig för en enskild aktör• Blir av överhuvudtaget• Blir svårförvaltad i längden• Får dålig informationskvalitet• Är besvärlig att uppdatera• Tappar kontakten med ursprungsdatat

Page 14: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

1423-04-10

RDFRDF

RDF

RDF

RDF

RDF

RDFRDF

RDF

RDF

RDF

RDF

RDF

RDF

RDFRDF

RDF

RDF

RDF

Page 15: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

1523-04-10

Distribuerad data - LOD

• Data lagras vid källan• Data uppdateras vid källan• Information ändras inte som vid aggregering• Är återanvändningsbar• Kan länkas till• Är lätt att förvalta• Är meningsfull

RDFRDF

RDF

RDF

Page 16: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

1623-04-10

Infrastruktur för forskning

Infrastruktur för förmedling

Page 17: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

1723-04-10

Massmedialt perspektiv

DATA

Forskare

Skolungdomar

BEARBETNING

Page 18: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

1823-04-10

Digitalt perspektiv

DATA

Forskare

Skolungdomar

BEARBETNING

TJÄNST

TJÄNST

Page 19: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

Tre typer av information

1923-04-10

Objektsinformation Encyklopedisk information

Subjektiv information

Page 20: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

2023-04-10

Kringla

(mobile)

En arkitektur i utveckling

SOCH (RDF)

Museums Heritage db Buildings

Kringla

(web/mobile)

Platsr

API

OBJEKT

DATA STORAGE

Wikipedia

”authorities”

API

User Generated Content

API

APIAPI

BERÄTTELSER

ENCYKLOPEDI

Page 21: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

2123-04-10

K-samsök gör LOD av museidata

• Byggnader (ca 110000 byggnader)• Fornlämningar (ca 900 000 platser)• Museiföremål (drygt 3 milj. föremål, dokument, bilder, ritningar etc.)• Agenter (25000 personer, 7000 organisationer)• Events• Concepts

• Ca 2 milj av objekten har bilder• Totalt ca 4.2 milj objekt

Page 22: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

2223-04-10

...men

• Man måste skilja mellan tekniskt ansvar och innehållsansvar• Det är viktigare med hög datakvalitet än många objekt• Det är viktigare att man har licensierat datat än att man har det på

webben• Den digitala informationen är hela organisationens ansvar• Det är ämnesområdet man ansvarar för, inte en webbplats, eller en

byggnad.

Page 23: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

2323-04-10

Henrik [email protected]+46703741789

Page 24: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

2423-04-10

Page 25: K-samsök - infrastruktur för forskning och förmedling - Henrik Summanen

2523-04-10