Top Banner
K-EKONOMI: ISU DAN CABARAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN AWAM Oleh Mohd Taib B. Mohamed. AMP, PPT* - ----- - -------- ---- ---- -------- ---- ---- -- ----------- Abstract Much have been said about K-Economy. Economy based on knowledge. Alvin Toifler in 'Powershift'stressed that knowledge will be the main asset to determine the competitiveness of a nation. Those who control knowledge will control the world Given the scenario of Public Library services in terms of quantity and quality; the low reading habits and computer literacy amongst Malaysian, the challenges are enormous for librarians to prepare users for K-economy. Hence proactive ventures must be taken to have more public libraries with trained librarians, good collections and to enchance life long education, contribute to the creation of knowledge workers, creation of local content data bases to be consumed by E-Community and Desa Digital and networking amongst libraries. Perpustakaan Negara Malaysia should playa leadership role in consolidating all type of library services geared toward K-economy. Pengenalan 1.1 Dekad 21 adalah dekad maklumat. Kepimpinan negara telah membayangkan tekanan kepada aspek maklumat. Sewaktu membentangkan kertas ketja bertajuk 'Malaysia Melangkah Ke Hadapan' pada 28 hb. Februari 1991. Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad menyatakan: ''Memandangkan kita berada di zaman maklumat, maka masyarakatMalaysia, mestilah kaya dari segi maklumatnya, tentulah bukan satu kebetulan bahawa, pada waktu ini tidak ada negara kaya dan maju yang miskin maklumatnya dan tidak ada pula negara yang kaya maklumatnya yang miskin lagi mundur. " Kertas kerja yang dibentangkan ini telah memberi ransangan untuk rakyat Malaysia bergerak bersama untuk menjayakan Wawasan 2020 1.2 Sebagai usaha untuk melengkapkan diri menghadapi cabaran globalisasi, sekali lagi kepimpinan negara mengutarakan agenda K-Ekonomi. Ungkapan ini telah pertama kali disebut pada 25 Februari 2000 apabila Y.B. Tun Daim Zainuddin membentangkan Belanjawan Negara untuk tahun 2000. Sewaktu menyampaikan ucap utama di 2nd Global Knowl- edge Conference di Kuala Lumpur pada 9 Mac 2000 Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia menggariskan ciri- ciri yang perlu ada di dalam K-Ekonomi, iaitu:- ';! Pengarah. Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak a) Pelaburan dalam pendidikan b) Brain gain c) Pembekalan maklumat Beliau menambah: ''Malaysian must invest in the 'passion' and capabilities of the people involved in education, from librarians to professors, as well as lay the foundation far learning at the primary level" (NST 9th March 2000) 1.3 K -Ekonomi adalah ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Penasihat Sains Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, YBhg Tan Sri Dr. Omar Abdul Rahman membezakan ciri-ciri yang terdapat di dalam K -Ekonomi dengan doktrin yang lain seperti berikut:- ''Mendapatkan ilmu pengetahuan lebih bersepadu dan cepat" Beliau menambah, cabaran di dalam K-Ekonomi adalah penyediaan K-Pekerja. K-Pekerja adalah pekerja berilmu yang menjadi pokok kepada kejayaan K-ekonomi iaitu menjangkaui batasan pekerja mahir iaitu pekerja yang berdaya inovatif dan pekerja yang tidak segan mengambil risiko. Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia
4

K-EKONOMI: ISU DAN CABARAN PERPUSTAKAAN AWAMmyrepositori.pnm.gov.my/bitstream/123456789/1752/1/Sekitar_2000_30_4.pdf · 2. Isu. 2.1 Kajian yang dijalankan oleh Yayasan Jepun dan Perpustakaan

Aug 29, 2019

Download

Documents

lecong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • K-EKONOMI: ISU DAN CABARAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN AWAM

  Oleh Mohd Taib B. Mohamed. AMP, PPT*

  - ----- - -------- -------------------------------------

  Abstract

  Much have been said about K-Economy. Economy based on knowledge. Alvin Toifler in 'Powershift'stressed that knowledge will be the main asset to determine the competitiveness of a nation. Those who control knowledge will control the world Given the scenario of Public Library services in terms of quantity and quality; the low reading habits and computer literacy amongst Malaysian, the challenges are enormous for librarians to prepare users for K-economy. Hence proactive ventures must be taken to have more public libraries with trained librarians, good collections and to enchance life long education, contribute to the creation of knowledge workers, creation of local content data bases to be consumed by E-Community and Desa Digital and networking amongst libraries. Perpustakaan Negara Malaysia should playa leadership role in consolidating all type of library services geared toward K-economy.

  Pengenalan

  1.1 Dekad 21 adalah dekad maklumat. Kepimpinan negara telah membayangkan tekanan kepada aspek maklumat. Sewaktu membentangkan kertas ketja bertajuk 'Malaysia Melangkah Ke Hadapan' pada 28 hb. Februari 1991. Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad menyatakan:

  ''Memandangkan kita berada di zaman maklumat, maka masyarakatMalaysia, mestilah kaya dari segi maklumatnya, tentulah bukan satu kebetulan bahawa, pada waktu ini tidak ada negara kaya dan maju yang miskin maklumatnya dan tidak ada pula negara yang kaya maklumatnya yang miskin lagi mundur. "

  Kertas kerja yang dibentangkan ini telah memberi ransangan untuk rakyat Malaysia bergerak bersama untuk menjayakan Wawasan 2020

  1.2 Sebagai usaha untuk melengkapkan diri menghadapi cabaran globalisasi, sekali lagi kepimpinan negara mengutarakan agenda K-Ekonomi. Ungkapan ini telah pertama kali disebut pada 25 Februari 2000 apabila Y.B. Tun Daim Zainuddin membentangkan Belanjawan Negara untuk tahun 2000. Sewaktu menyampaikan ucap utama di 2nd Global Knowl-edge Conference di Kuala Lumpur pada 9 Mac 2000 Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia menggariskan ciri-ciri yang perlu ada di dalam K-Ekonomi, iaitu:-

  ';! Pengarah. Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak

  a) Pelaburan dalam pendidikan

  b) Brain gain

  c) Pembekalan maklumat

  Beliau menambah: ''Malaysian must invest in the 'passion' and capabilities of the people involved in education, from librarians to professors, as well as lay the foundation far learning at the primary level"

  (NST 9th March 2000)

  1.3 K -Ekonomi adalah ekonomi berasaskan ilmu pengetahuan. Penasihat Sains Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, YBhg Tan Sri Dr. Omar Abdul Rahman membezakan ciri -ciri yang terdapat di dalam K -Ekonomi dengan doktrin yang lain seperti berikut:-

  ''Mendapatkan ilmu pengetahuan lebih bersepadu dan cepat"

  Beliau menambah, cabaran di dalam K -Ekonomi adalah penyediaan K-Pekerja. K-Pekerja adalah pekerja berilmu yang menjadi pokok kepada kejayaan K-ekonomi iaitu menjangkaui batasan pekerja mahir iaitu pekerja yang berdaya inovatif dan pekerja yang tidak segan mengambil risiko.

  Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia

  Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia

 • 2. Isu.

  2.1 Kajian yang dijalankan oleh Yayasan Jepun dan Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 1998 bertajuk Report on Survey qf Libraries in

  Malaysia mendapati:-

  a) Jumlah kakitangan terlatih yang di perkhidmatan Perpustakaan Awam di Malaysia, adalah tidak mencukupi

  b) Jumlah purata pinjaman bahan bacaan daripada mereka yang mendaftar sebagai ahli perpustakaan adalah rendah.

  c) Peruntukan membeli bahan bacaan masih rendah.

  2.2 Kajian ini mirip dan mempunyai kaitan rapat dengan Kajian Profil Membaca Rakyat Malaysia 1996 yang diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Perpustakaan N egara Malaysia. Antara lain ianya menyatakan:-

  a) Hanya 29% daripada penduduk Malaysia menggunakan perkhidmatan perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah.

  b) 87% rakyat Malaysia didapati mengamal tabiat membaca.

  2.3 Hakikatnya di dalam tahun 1998 terdapat s~umlah kira-kira 566 buah Perpustakaan Awam beroperasi di Malaysia. Dengan jumlah yang kecil dan taburan yang tidak menyeluruh serta dibebankan dengan kekurangan kakitangan terlatih, isu penjanaan minda masyarakat awam untuk bersedia menghadapi K-ekonomi adalah menjadi satu cabaran yang getir.

  3. Cabaran

  3.1 Pendemokrasian ilmu pengetahuan

  Prasarana pembacaan awam (perpustakaan awam) masih berkurangan. Oleh itu, usaha-usaha perlu ditekadkan agar lebih banyak perpustakaan awam dibina di lokasi yang strategik di seluruh pelusuk negara. Bukan sahaja jumlah perpustakaan awam perlu diperbanyakkan, malah pengisian seperti kakitangan terlatih, bahan bacaan yang lumayan lagi berwibawa dan perkakasan teknologi maklumat seperti komputer yang mempunyai capaian kepada internet perlu dibekalkan.

  Telah banyak diperkatakan mengenai E-Komuniti dan Desa Digital. Ianya merupakan usaha untuk merapatkan jurang di antara masyarakat kaya maklumat dan masyarakat miskin maklumat. Diberi peluang, perpustakaan awam boleh

  berperanan sebagai Agent of Change untuk masyarakat desa bagi melengkapkan diri menghadapi ancaman globalisasi.

  3.2 Pendidikan Sepanjang Hayat

  Peranan Perpustakaan Awam di dalam menyedarkan pendidikan sepanjang hayat melalui penyalinan bahan bacaan dan maklumat perlu dimantapkan. Richard Crawford di dalam In The Era of Human Capital menyatakan maju mundurnya sesebuah masyarakat itu akan ditentukan oleh modal manusia dan ketinggian ilmunya. Oleh itu perpustakaan awam boleh berperanan untuk melahirkan K-Pekerja dengan menyediakan bahan bacaan dan segala kemudahan yang mampu menyumbang ke arah pembentukan K-Pekerja.

  Bahan bacaan dan maklumat yang diperolehi oleh perpustakaan awam perlu mengambil kira keperluan ekonomi semasa dengan pendedahan untuk melahirkan pekerja mahir, berdaya inovatif dan berani menghadapi risiko.

  3.3 Penjanaan local content

  Hasrat pembentukan 'E-Komuniti dan Desa Digital memerlukan pembentukan pengkalan data tempatan yang boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat dari segi bahasa dan isi kandungnya. Pustakawan perlu memperlengkapkan diri dengan keupayaan yang tinggi di dalam bidang teknologi maklumat. Pustakawan perlu berubah daripada Pustakawan Tradisional kepada Knowledge Prqfessional yang mempunyai keupayaan di dalam pengurusan ilmu.

  Perpustakaan Awam juga boleh berperanan untuk melahirkan masyarakat yang celik komputer.

  3.4 Teknologi Maklumat: Pengkomputeran

  Sewaktu membentang Belanjawan 2000 Negara pada 25hb. Februari 2000 Y.B. Tun Daim Zainuddin menyatakan "To facilitate the shift to K-Economy, we have to increase our workforce equipped with IT knowledge, particularly in ensuring the success of MSC and Cyberjaya project".

  (Malay Mail 26hb. Februari 20001)

  Bukan sahaja diperlukan pembekalan komputer di perpustakaan awam tetapi pengkomputeran sistem perpustakaan awam dengan perangkaian di dalam negeri dan di antara negeri perlu dipercepatkan menggunakan kemudahan Koridor Raya Multimedia. Dengan insentif yang diberikan oleh kerajaan dan galakkan setiap rumah memiliki komputer peribadi,

  Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia

  Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia

 • 4.

  -

  diharapkan sumber perpustakaan dapat diakses daripada rumah,

  Penutup

  Kesepaduan di dalam strategi dan penyediaan perkhidmatan perpustakaan dan maklumat perlu dibuat merentasi birokrasi, Pusat Sumber Sekolah,

  .:li.llm J;j"[~;";(I,~nl

  Perpustakaan Awam, Perpustakaan Akademik dan Perpustakaan Khusus perlu menerima hakikat 'Dunia Tanpa Sempadan' di dalam profesian kepustakawanan, Perpustakaan Negara Malaysia perlu memainkan peranan kepimpinan dengan lebih meyakinkan lagi proaktif dalam pembangunan dan pengukuhan perpustakaan di Malaysia ,

  Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia

  Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia

 • RUJUKAN

  1. The Japan Foundation (1998) Report on survey of libraries in Malaysia. Kuala Lumpur: Japan Foundation.

  2. Perpustakaan Negara Malaysia (1998) ProfilMembaca RakyatMalaysia 1996. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

  Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia

  Hakcipta Terpelihara © 2000 - Perpustakaan Negara Malaysia