Top Banner

Click here to load reader

John locke

Jun 17, 2015

ReportDownload

Spiritual

Slide 1

JOHN LOCKEWorld History andCivilization II

Si John Locke ay kilala bilang Ama ng Liberalismo. Isa siyang Ingles na pilosopo at doktor ng medisina.

Si John Locke ay ipinanganak noong ika-29 ng Agosto, 1632. Siya ay mula sa Warington, isang bayan sa Somerset, England.

Ang kaniyang ama na tinatawag din sa pangalang John ay isang country lawyer, at nagsilbing kapitan ng mga kabalyero noong English Civil War. Ang kaniyang ina naman ay si Agnes Kenee.

Noong 1646 nag-aral siya sa Westminister School at noong 1659 ay sa Christ Church Oxford. Naging guro ni John Locke si Robert Boyle, pinuno ng Oxford scientific group.

Ayaw niya sa undergraduate curriculum noong panahong iyon. Mas napukaw ang kaniyang atensyon ng mga gawa ni Descartes kaysa sa mga tinuturo sa mga unibersidad.

Nakuha niya ang kaniyang bachelors degree noong 1656, masters degree noong 1658, at bachelor of medicine noong 1674.

Ang mga ideya ni Locke tungkol sa kalayaaan sa relihiyon at karapatan ng mga mamamayan ay itinuring na paglaban sa otoridad ng hari. Kaya noong 1682 si Locke ay ipinatapon sa Holland.

Sa kaniyang pananatili sa Holland ay natapos niya ang An Essay Concerning Human Understanding, ngunit ito ay nailathala lamang noong 1690. Sa librong ito ay itinatag ni Locke ang prinsipyo ng modernong Empiricism, at tinuligsa ang rasyonalistang konsepto ng katutubong ideya.

Sinulat din niya ang Two Treatises of Civil Government. Nilalaman nito ang kaniyang teorya sa natural na batas at karapatan ng mga tao.

Mga Pangunahing Gawa ni LockeA Letter Concerning Toleration (1689)Two Treaties of Government (1689)An Essay Concerning Human Understandings (1690)Thoughts Concerning Education (1693)The Reasonableness of Christianity (1695)

Pumanaw si Locke noong ika-28 ng Oktubre,1704 at inilibing sa bakuran ng simbahan sa bayan ng High Laver. Si John Locke ay hindi nagkaroon ng asawa at anak.

Naging malaki ang impluwensya ni Locke sa larangan ng politika partikular na sa modernong liberalismo.

Si John Locke ay isang matinding impluwensya kay Voltaire, na isa ring enlightenment thinker, at tinawag pa siya nitong le sage Locke

Ang kanyang mga argumento patungkol sa kalayaan at ang tinawag niya na sosyal contract ay nakaimpluwensya sa mga Founding Fathers of the United States at ginamit pa ito sa Declaration of Independence.

Theories of Religious ToleranceTatlong Argumento:1. Makamundong hukom, estado sa partikular, at mga tao sa pangkalahatan, ay hindi maaring dumepende sa mga katotohanang sinasabi ng mga magkakalabang relihiyon.

2. Ang pagpapatupad ng isang relihiyon lamang ay hindi isang solusyon, dahil ang paniniwala ay hindi napipilit palitan gamit ang karahasan.3. Ang pagkakapareho ng relihiyon ay hahantong lamang sa mas malalang kaguluhan, kaysa sa pagpapahintulot sa pagkakaiba-iba.

Teorya ng Halaga at Ari-arianGinamit ni Locke ang salitang ari-arian sa malawak at makitid na pagtingin. Sa malawak na pagtingin ito ay interes ng mga tao, sa makitid naman ito ay mga bagay na materyal. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng ari-arian ay isang karapatan at nakukuha sa pamamagitan ng paggawa

Teoryang PolitikalNaniniwala si Locke na ang katauhan ay binubuo ng rason at pagpapaubaya. Gaya ni Hobbes naniniwala si Locke na ang tao ay sadyang makasarili. Ayon din sakanya ang rebolusyon ay hindi lamang isang karapatan kundi isa ding obligasyon.

On Price TheoryAng teorya ni Locke sa halaga at presyo ay isang teorya sa suplay at demand. Ayon sakanya ang suplay ay ang dami at ang demand ay ang upa. Sinabi din niya na kung pera ang pinag-uusapan ang pangangailangan nito ay kinokontrol ng dami nito.

PAGTATAPOSngPresentasyon

ReferencesInternetEgs.edu/library/john-locke/biography

BookPerry, A History of the World: Revised Edition

Aeron A. DionisioBSED 2-F