Top Banner
25

Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

Mar 28, 2016

Download

Documents

Darmowe E-booki

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. ISBN 83-87788-35-X Gdańsk 1999. Wydanie pierwsze Druk: Zakłady Graficzne im. KEN w Bydgoszczy c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Gdańsk 52, skrytka pocztowa 59 tel./fax (58) 302 62 12, 302 59 16 http://www.gwo.com.pl e-mail: gwo@gwo.com.pl Wszystkie książki wydawnictwa dostępne są w sprzedaży wysyłkowej. Zamówienia prosimy nadsyłać pod adresem:
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1
Page 2: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragmentpełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.

Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.

Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym E-ksiazka24.pl.

Page 3: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1
Page 4: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1
Page 5: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

Zespół autorów:

Anna Kacmajor Agata Sulak Joanna Zaleska

Iwona Karaś Beata Żółkoś

Redakcja techniczna: Jacek Foromański

Okładka, opracowanie graficzne i ilustracje: Dorota Sokołowska

Skład (TEX): Lech Chańko

c© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999

ISBN 83-87788-35-X

Gdańsk 1999. Wydanie pierwsze

Druk: Zakłady Graficzne im. KEN w Bydgoszczy

Wszystkie książki wydawnictwa dostępne są w sprzedaży wysyłkowej.Zamówienia prosimy nadsyłać pod adresem:

Gdańskie Wydawnictwo OświatoweGdańsk 52, skrytka pocztowa 59

tel./fax (58) 302 62 12, 302 59 16http://www.gwo.com.pl

e-mail: gwo@gwo.com.pl

AG1 str. 4 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 6: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

Uwagi do Czytelnika

Język angielski w gimnazjum, cz. 1 i 2 zawiera materiał, który uczeń powinien opanować w ciągutrzech lat nauki. W każdej części znajdują się dwa działy: Gramatyka i Słownictwo.

GramatykaPoszczególne zagadnienia ujęto w krótkich rozdziałach. Każdy rozdział składa się z komentarzagramatycznego i ćwiczeń. Układ ćwiczeń odpowiada kolejności problemów omówionych w częściteoretycznej – w ten sposób uczeń, który nie opanował jeszcze całego zagadnienia, może stopniowoutrwalać nowo nabytą wiedzę.Materiał zawarty w części pierwszej obejmuje podstawowe czasy gramatyczne, czasowniki mo-dalne oraz wiadomości o częściach mowy: rzeczowniku, przymiotniku, przysłówku, zaimku.

SłownictwoW części pierwszej dział Słownictwo obejmuje 11 rozdziałów poświęconych wybranym sytuacjomdnia codziennego, np. Pożegnania i powitania, Zdobywanie informacji itd. Rozdziały zawierająkrótkie dialogi ilustrujące omawianą sytuację oraz przydatne wyrażenia.

Autorki pragną podziękować tym, których uwagi pomogły w przygotowaniu książki – DorocieWerbińskiej, Bogusławie Roseckiej, Jerzemu Trzeciakowi i Jonathanowi Richardsonowi.

Zagadnienia omówione w części drugiej

Gramatyka Past Continuous

Past Perfect

Bezokolicznik

Gerund

Tryb rozkazujący

Zdania czasowe dotyczące przyszłości

Zdania warunkowe typu 0, 1 i 2

Wish

Strona bierna

Mowa zależna

Konstrukcje typu I want him to

Zdania przydawkowe

Question tags, inwersja (So do I)

Szyk zdania oznajmującego

Zdania pytające

Przedimki

Liczebniki

Spójniki

Słownictwo Słowotwórstwo (przyrostki, przedrostki, rzeczowniki i przymiotniki złożone)PrzyimkiCzasowniki dwuwyrazowe (phrasal verbs)Związki frazeologiczne (collocations)Wyrażenia idiomatyczneWyrazy często myloneHomofony i homonimy

AG1 str. 5 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 7: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

s p i s t r e ś c ig r a m a t y k a

1. Present SimpleCzasownik be w czasie Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Użycie czasu Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Budowa zdania w czasie Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Czasownik have w czasie Present Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Budowa zdania z czasownikiem have . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Budowa zdania z have got . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2. Present ContinuousUżycie czasu Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Budowa zdania w czasie Present Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3. Present Simple, Present ContinuousPorównanie czasów Present Simple i Present Continuous . . . 28Czasowniki nie występujące w czasie Present Continuous . . 28Czasownik have w wyrażeniach typu have a bath . . . . . . . . . . . . 26

4. Past SimpleCzasownik be w czasie Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Użycie czasu Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Budowa zdania w czasie Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Czasownik have w czasie Past Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5. Used toUżycie konstrukcji used to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Budowa zdania z konstrukcją used to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6. Present PerfectUżycie czasu Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Budowa zdania w czasie Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7. Past Simple, Present PerfectPorównanie czasów Past Simple i Present Perfect . . . . . . . . . . . . . 48

8. PowtórzeniePresent Simple, Present Continuous, Past Simple,Present Perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

9. Be going toUżycie konstrukcji be going to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Budowa zdania z konstrukcją be going to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

10. Future SimpleUżycie czasu Future Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Budowa zdania w czasie Future Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

11. Be going to, Future SimplePorównanie konstrukcji be going to i czasu Future Simple 60

AG1 str. 6 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 8: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

12. Inne formy mówienia o przyszłościWyrażanie przyszłości za pomocą czasuPresent Simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Wyrażanie przyszłości za pomocą czasuPresent Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

13. Czasowniki modalneBudowa zdania z czasownikiem modalnym . . . . . . . . . . . . . 64

14. Can, could, be able tocan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

could . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

be able to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

15. May, might, be allowed tomay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

might . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

be allowed to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

16. Must, have tomust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

have to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

needn’t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

mustn’t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

17. Should, ought toshould, ought to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

18. PowtórzenieCzasowniki modalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

19. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalneRzeczowniki policzalne – liczba mnoga rzeczownika . . . 78

Rzeczowniki niepoliczalne – określanie ilości . . . . . . . . . . . 79

Policzalne, niepoliczalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

20. Dopełniacz rzeczownikaDopełniacz saksoński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Dopełniacz z of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

21. Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotneZaimki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Zaimki dzierżawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Zaimki zwrotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

22. Zaimki wskazującethis, that, these, those . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

23. Zaimek oneone, ones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

AG1 str. 7 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 9: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

24. Zaimki some, any, no, none, everysome, any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94no, none . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94every . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Złożenia z some, any, no, every . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

25. Zaimki much, many, little, fewmuch, many . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98little, few . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98a lot of, lots of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98much, many, little, few z przysłówkami too, so . . . . . . . . . . . . . . 99a little, a few . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Stopniowanie much, many, little, few . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

26. Zaimki there, itthere + be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104it + be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

27. Zaimki pytającewho, whom, what . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108what, which . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108whose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108when, where, why, how . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

28. PrzymiotnikiStopniowanie przymiotnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Konstrukcje używane w porównaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Przymiotnik po czasownikach look, feel... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113so, such . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

29. Imiesłowy przymiotnikoweImiesłów czynny (Present Participle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Imiesłów bierny (Past Participle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

30. PrzysłówkiForma i tworzenie przysłówków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Miejsce niektórych przysłówków w zdaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Stopniowanie przysłówków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Konstrukcje używane w porównaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

31. PowtórzeniePrzymiotniki, imiesłowy, przysłówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

s ł o w n i c t w o

I. Powitania, pożegnania, przedstawianie

Powitania i pożegnania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Przedstawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

II. Życzenia, gratulacje, wyrażanie współczucia, pocieszanie

Życzenia, gratulacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Wyrażanie współczucia, pocieszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

AG1 str. 8 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 10: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

III. Prośby i podziękowaniaProśby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

IV. PrzepraszaniePrzepraszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Sorry, excuse me, pardon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

V. Zdobywanie informacjiPytanie o czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Pytanie o drogę lub lokalizację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Pytanie o sposób działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Pytanie o znaczenie słowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

VI. KupowaniePytanie o cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Kupowanie w sklepie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Zamawianie posiłku w restauracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

VII. Opinie i upodobaniaOpinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Upodobania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

VIII. ProponowanieZapraszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Częstowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Oferowanie pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

IX. Rady, sugestieUdzielanie rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

X. Pytanie o pozwolenie, zakazy, nakazyPytanie o pozwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Nakazy, zakazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Napisy ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

XI. TelefonowaniePrzedstawianie się, odbieranie telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Czasowniki nieregularne 166

Odpowiedzi 169

AG1 str. 9 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 11: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

g r a m a t y k ag r a m a t y k a

AG1 str. 11 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 12: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

9 Be going to

Użycie konstrukcji be going to

Konstrukcji be going to używamy, aby wyrazić:

zamiary i plany:

He’s going to paint the room. On pomaluje pokój. (ma taki zamiar)

I’m going to visit the National Gallery. Zamierzam zwiedzić National Gallery.

przewidywanie na podstawie wniosków z obecnej sytuacji:

Jack is going to win the race.Jack wygra wyścig. (biegnie pierwszy)

The ice is going to break.Lód się załamie. (jest odwilż i lód jest kruchy)

Jack is going to win the race.

Budowa zdania z konstrukcją be going to

Orzeczenie w zdaniu z konstrukcją be going to składa się z czasownika be w odpowiedniejformie osobowej, wyrazu going oraz czasownika głównego w bezokoliczniku z to.

You are going to buy this car. He is going to fly to Paris.

Przeczenia W przeczeniach do czasownika be dodajemy not. I am not going to cry.Jenny is not going to see you.

Pytania W pytaniach występuje inwersja. Are you going to help me?What is he going to do?

W pytaniach o podmiot czasownik be występujew 3. os. l. poj.

Who is going to start?

54

AG1 str. 54 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 13: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

9. Be going to

krótkie odpowiedzi

Are you going to stay?

Yes, I am.

No, I’m not.

Are we going to watch TV?

Yes, we are.

No, we’re not. = No, we aren’t.

Is she going to leave?

Yes, she is.

No, she’s not. = No, she isn’t.

1 Korzystając z podpowiedzi w nawiasie, napisz, kim będą, a kim nie będą wymienione osoby.

I love animals. (vet, hunter)

I ,m going to be a vet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,

m not going to be a hunter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Paula and Doris are good at maths. (accountants, singers)

They . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . They . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jack is keen on planes. (pilot, truck driver)

He . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . He . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Georgina is brilliant at acting. (actress, engineer)

She . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . She . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Twoja koleżanka planuje przyjęcie. Zadaj jej pytania, używając konstrukcji be going to.

What cook What are you going to cook?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. What music play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. How many people invite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. When blow the candles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. What wear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrażenia.

faint be late get lost rain fall

Ann looks very pale. She ,s going to faint.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. It has got dark suddenly. It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. This vase is at the edge of the sideboard. It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. It’s 7.55 and the play starts at 8.00. We . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. We’ve forgotten the map! We . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

AG1 str. 55 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 14: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

10 Future Simple

Użycie czasu Future Simple

Czasu Future Simple używamy, aby wyrazić:

fakt dotyczący przyszłości:

I’ll be 17 in July. W lipcu skończę siedemnaście lat.

Next year I’ll finish school. W przyszłym roku skończę szkołę.

przewidywanie dotyczące przyszłości (szczególnie po czasownikach think, expect, suppose):

I expect father will come any time now.Spodziewam się, że ojciec przyjdzie lada chwila.

I don’t think we’ll find those keys.Nie sądzę, abyśmy znaleźli te klucze.

I expect father will come any time now.

spontaniczną decyzję:

Your suitcase is heavy, I’ll carry it for you. Masz ciężką walizkę, poniosę ci ją.

The weather is beautiful. I’ll go outside. Jest piękna pogoda. Wyjdę na dwór.

prośbę:

Will you get me something to drink, please? Przyniesiesz mi coś do picia?

Will you buy me a newspaper? Czy kupisz mi gazetę?

obietnicę:

I’ll help you, I promise. Pomogę ci, obiecuję.

We’ll send you a postcard. Wyślemy ci pocztówkę.

56

AG1 str. 56 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 15: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

10. Future Simple

Okolicznikiczasu

w FutureSimple

Okoliczniki czasu w Future Simple występują zwykle na początku lub na końcu zdania:

tomorrownext weekin five days

I think I’ll start next week.In a few days we’ll inform you about the results.

Budowa zdania w czasie Future Simple

W czasie Future Simple orzeczenie składa się z czasownika posiłkowego will oraz czasownikagłównego w I formie.

They will stay here. She will go home.

Przeczenia W przeczeniach do will dodajemy not. He will not do it.

Pytania W pytaniach występuje inwersja. Will you stay here?Where will you go?

W pytaniach o podmiot inwersja nie występuje. Who will play with me?

Zamiast will w 1. os. l. poj. i mn. może wystąpić forma shall(gdy coś proponujemy lub prosimy o radę).

Shall we go to the disco?What shall I do?

formy skrócone

will = ’ll

will not = won’t

shall = ’ll

shall not = shan’t

I’ll try again tomorrow.

He won’t understand.

krótkie odpowiedzi

Will you work?

Yes, I will.

No, I won’t.

Shall we begin?

Yes, we shall.

No, we shan’t.

57

AG1 str. 57 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 16: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

10. Future Simple

1 Uzupełnij zdania, korzystając z podanych czasowników.

come go take wear give be visit

1. Christmas Eve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on Friday this year.

2. Are you hungry? I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . you my sandwich.

3. I hope you . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . back soon.

4. We . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . you again tomorrow.

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . you . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . us with you next weekend?

6. What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for tomorrow’s party?

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . we . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skating on Sunday?

2 Ułóż zdania przeczące wynikające z podanych sytuacji. Użyj czasu Future Simple.

We still have time. We won,t be. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . late.

1. I don’t have a credit card. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for the meal.

2. It’s already ten o’clock. We . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for him any longer.

3. This grapefruit juice is too sour. The baby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . it.

4. This car is too expensive for them. They . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . it.

5. Bob hates meat. He . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . those hamburgers.

6. Don’t be afraid of this dog. It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . you.

7. Fiona feels ill. She . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to work tomorrow.

3 Ułóż pytania do podkreślonych części zdań.

1. I will buy a new coat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. They will phone you tomorrow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. He will be fifteen in October. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. They will travel to China next year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. The examiner will ask you five questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. She will stay longer because she likes this place. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. They will publish the book next month. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Martha will cook some soup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. It will cost twenty pounds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

AG1 str. 58 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 17: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

10. Future Simple

4 Uzupełnij dialog, używając will i podanych wyrazów.

Geraldine: 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (I, find) a boyfriend this year?

Fortune teller: Yes, you 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Geraldine: When 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (we, meet)?

Fortune teller: A friend 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (introduce) him to you soon.

Geraldine: What 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (he, look) like?

Fortune teller: He 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (have) black curly hair.

Geraldine: 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (he, be) good-looking?

Fortune teller: No, he 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., but he 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (love) you madly.

Geraldine: Where 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (we, live)?

Fortune teller: He 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (take) you to Jamaica.

5 Przekształć zdania według wzoru.

He always comes late. He,ll come late. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tomorrow, too.

1. She usually buys brown bread. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tomorrow, too.

2. They don’t eat supper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tonight, either.

3. I watch the 8 o’clock news. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tonight as well.

4. Vic takes exercise every morning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tomorrow morning, too.

5. I never do the shopping on Fridays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . next Friday, either.

6. Do you go to Sopot for your holidays? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . this year, too?

6 Przetłumacz.

1. Jesteś zajęty? Przyjdziemy później. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Nie kupię domu bez ogrodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Zawsze będę pamiętał ten dzień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Nie bój się. Ten wąż cię nie zaatakuje.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Zaopiekujesz się naszym psem podczas wakacji?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. W przyszłym roku dzieci będą potrzebowały nowych podręczników.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

AG1 str. 59 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 18: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

IX Rady, sugestie

Udzielanie rady

Sytuacja: Amy prosi koleżankę o radę.

Amy: Bob’s angry with me. We had a date and Bob jest na mnie zły. Mieliśmy randkę i okropnie

I was terribly late. What should I do now? się spóźniłam. Co mam teraz zrobić?

Ruth: If I were you, I would call him and Na twoim miejscu zadzwoniłabym do niego

apologize. i przeprosiła.

Amy: Yes, I think I’ll do it. Tak, myślę, że tak zrobię.

If I were you. . .

What should I do? Co powinienem zrobić?

Do you think I should. . .? Czy myślisz, że powinienem. . .?

I need some advice. Potrzebuję rady.

Could you give me some advice? Czy mógłbyś mi coś doradzić?

You have to / must. . . Musisz. . .

You should. . . Powinieneś. . .

You could. . . Mógłbyś. . .

Why don’t you. . .? Dlaczego nie. . .?

How about. . .? A gdybyś. . .?

You had better. . . Lepiej by było, gdybyś. . .

If I were you, I would. . . Na twoim miejscu. . .

It would be a good idea to. . . Dobrze byłoby. . .

What a good idea! Jaki świetny pomysł!

Yes, I think I’ll do it. Tak, myślę, że tak zrobię.

Yes, maybe I should. Tak, może powinienem.

You are right. Masz rację.

That’s a good idea! To dobry pomysł!

That’s not possible. To niemożliwe.

Thank you for your advice, but. . . Dziękuję za radę, ale. . .

I don’t think it’s a good idea. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł.

I’d rather. . . Wolałbym. . .

I prefer to. . . Wolę. . .

158

AG1 str. 158 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 19: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

IX. Rady, sugestie

1 Przetłumacz.

1. To dobry pomysł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Chyba tak zrobię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Czy myślisz, że powinnam iść do kina z Allanem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Dlaczego jej po prostu nie zapytasz? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Lepiej by było, gdybyś oddał tę książkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Myślę, że powinieneś go zapytać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Dzięki za radę, ale wolę zostać dłużej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Udziel rad.

YOUR FRIEND SAYS: YOU SAY:

I’m too fat. You should go on a diet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. My parents don’t understand me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. My girlfriend goes out with somebody else. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. I would like to be fit and strong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. I’m often sad and depressed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Przyjmij lub odrzuć podane rady.

Problem I: You are a girl and you want to meet the boy next door.

You could stop him and ask for help with your bike. You: That,s a good idea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. You must wear high-heeled shoes and lots of make-up! You: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. You should find out if some of your friends know him. You: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. How about sending him an anonymous love letter? You: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Why don’t you just look at him? You: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Problem II: You are a boy and you want to meet the girl next door.

5. You should wear a black leather jacket and drive a Harley. You: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. How about asking her if she could help you with maths? You: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. If I were you, I would invite her to the cinema. You: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Take her to McDonald’s. You: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Why don’t you just smile nicely? You: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

AG1 str. 159 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 20: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

X Pytanie o pozwolenie, zakazy, nakazy

Pytanie o pozwolenie

Sytuacja: Pacjent chce szybko dostać się do dentysty.

Patient 1: Do you mind if I go first? Czy ma pan coś przeciwko temu, żebym wszedł pierwszy?

Patient 2: No, that’s all right. Go ahead. W porządku. Proszę wchodzić.

Do you mind if I go first?

Can / May I. . .? Czy mogę. . .?

Is. . . allowed here?Czy wolno tu. . .?

Is it all right if I. . .? Czy nie masz nic przeciwko temu, jeśli. . .?

Do you mind if I. . .? Czy masz coś przeciwko temu, żebym. . .?

O.K. W porządku.

Certainly. Oczywiście.

Go ahead. Oczywiście, proszę.

Yes, of course, you can. Tak, oczywiście, możesz.

No, not at all. Nie, nie mam nic przeciwko temu.

No, that’s all right. Ależ nie, proszę bardzo.

No, it isn’t allowed. Nie, nie wolno.

I’m afraid you can’t. Przykro mi, ale nie możesz.

Nakazy, zakazy

Sytuacja: Ojciec przypomina synowi, że trzeba odnieść książki do biblioteki.

Dad: You have to take the books to the library. Musisz odnieść książki do biblioteki.

Val: But I haven’t read them yet. Ale jeszcze ich nie przeczytałem.

Dad: You’re not allowed to keep them longer Nie wolno ich trzymać dłużej niż dwa tygodnie.

than two weeks.Val: Oh, all right, I’ll return them. No dobrze, oddam je.

160

AG1 str. 160 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 21: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

X. Pytanie o pozwolenie, zakazy, nakazy

You must. . . Musisz. . .

You have to. . . Musisz. . .

You should / ought to. . . Powinieneś. . .

O.K. I will. Dobrze.

I see. Rozumiem.

Don’t. . . Nie. . .

You mustn’t. . . Nie wolno. . .

You can’t. . . Nie można. . .

You are not allowed to. . . Nie wolno. . .

All right. W porządku.

I won’t. Nie będę.

Ostrzeżenia

Watch out! Uważaj!

Look out! Uwaga!

Be careful! Bądź ostrożny!

Be careful with. . . Obchodź się ostrożnie z. . .

Napisy ostrzegawcze

161

AG1 str. 161 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 22: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

X. Pytanie o pozwolenie, zakazy, nakazy

1 Zakreśl właściwą odpowiedź.

1. A: Do you mind if I keep this book for another week? B: . . . . . . .

a. No, not at all. b. Yes, you do. c. Never mind.

2. A: You mustn’t use the emergency exit. B: . . . . . . .

a. Yes, I will. b. O.K. I won’t. c. No, that’s all right.

3. A: Is smoking allowed in this building? B: . . . . . . .

a. No, not at all. b. No, it isn’t. c. Not for me, thanks.

4. A: Post those letters tomorrow morning. B: . . . . . . .

a. My pleasure. b. I can manage. c. O.K. I will.

5. A: Is it all right if I start right now? B: . . . . . . .

a. Here you are. b. Don’t mention it. c. Yes, of course.

6. A: Can I use the phone? B: . . . . . . .

a. Go ahead. b. Please. c. Help yourself.

2 Przekształć zdania tak, aby zachować ich znaczenie.

You must fasten the seat belts now. You have to fasten the seat belts now.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. You should wear a helmet. You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Don’t touch the red button! You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. May I take two glasses? Is it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Can I leave my coat here? Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. You can’t drive if you are under seventeen. You are not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Z podanych wypowiedzi ułóż dwa dialogi.

1. All right, I will.

2. Can I eat this yoghurt?

3. O.K. But ask Mrs Curtis if it’s all right.

4. Mum, can I stay a little longer?

5. No, it’s past the sell-by date.

6. O.K. I won’t.

162

AG1 str. 162 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 23: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

X. Pytanie o pozwolenie, zakazy, nakazy

4 Uzupełnij dialogi między studentami a egzaminatorem.

Students: 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . use pencils?

Examiner: No, 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Students: 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . have dictionaries?

Examiner: Yes, 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Students: 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eat or drink?

Examiner: No, 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Students: 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . leave the room during the exam?

Examiner: No, 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5 Przetłumacz.

1. Musi pani wypełnić formularz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Czy mogę przyprowadzić przyjaciół? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Nie wolno jeść na lekcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Musisz sprzątnąć swój pokój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Czy mogę skorzystać z toalety? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Nie wolno ściągać na klasówce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Powinieneś odrobić lekcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Czy mogę używać tego komputera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Nie włączaj pralki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Jakie napisy można zobaczyć w następujących miejscach? (Skorzystaj z wyrażeń na str. 161).

1. In the park. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. On a private field. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. On someone’s gate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. In a hotel, on the door. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. In a zoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. At a filling station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. In front of the main entrance of the hospital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

AG1 str. 163 – kolor czarny 9 marca 2006

Page 24: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1
Page 25: Język angielski w gimnazjum. Gramatyka i słownictwo. Część 1

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragmentpełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.

Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.

Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym E-ksiazka24.pl.