Top Banner
JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000340369 Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego jest równoważna i wynosi 30 tys. zł.
15

Język angielski oferta1

Jun 26, 2015

Download

Documents

MWDB
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Język angielski  oferta1

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm.

Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000340369

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego jest równoważna i wynosi 30 tys. zł.

Page 2: Język angielski  oferta1

Oferujemy Państwu kursy językowe w pełni dopasowane do Państwa warunków: Ustalamy dogodny harmonogram zajęć, uwzględniający służbowe obowiązki uczestników, Opracowujemy wieloetapowy program szkoleń w oparciu o potrzeby Klienta i aktualny poziom językowy słuchaczy. Przeprowadzamy na żądanie audyty językowe i kompetencyjne. Cyklicznie monitorujemy postępy w nauce. Diagnozujemy umiejętności językowe nowych pracowników i kandydatów do pracy. Precyzujemy wymagania językowe w odniesieniu do zajmowanego stanowiska.

General English. Professional English. Deluxe English.

Nasza oferta

2

Page 3: Język angielski  oferta1

Kurs General English

Nasz najbardziej popularny kurs. Koncentrujemy się na płynności w używaniu języka w oparciu o praktyczną naukę czterech podstawowych umiejętności: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Są one niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Kurs idealny dla: Osób dorosłych, które pragną polepszyć swoje umiejętności językowe z naciskiem na konwersację i słownictwo. Dotyczy wszystkich poziomów zaawansowania.

Kurs podstawowy – General English

3

Page 4: Język angielski  oferta1

Kurs Professional English

Przedstawiciele wąskich specjalizacji zawodowych są niezwykle cenionymi pracownikami w organizacji. Aby zwiększyć ich komfort pracy i zapewnić biegłą znajomość języka przygotowaliśmy szkolenia pogłębiające znajomości języka fachowego oraz automatyzacja w poprawnym posługiwaniu się zdobytą wiedzą. Kurs przeznaczony dla osób pragnących poznać lub poszerzyć znajomość terminologii oraz zastosowania języka fachowego z zakresu: prawo, bankowość, finanse, medycyna, logistyka, handel, marketing, turystyka, technika, informatyka, itp.

Kurs specjalistyczny – Professional English

4

Page 5: Język angielski  oferta1

Kurs Deluxe English

Kurs prowadzony z programem General English lub Professional English przygotowany specjalnie dla szczególnie wymagających klientów. Zajęcia prowadzone indywidualnie lub w grupie 2 -3 osobowej dla członków zarządu lub najwyższej kadry zarządzającej firm. Indywidualnie dobrane programy nauczania i materiały dydaktyczne do każdej lekcji. Tematyka każdej lekcji uzgodniona z uczestnikami i dostosowana do ich bieżących potrzeb. Dojazd do firm lub organizacja szkoleń w specjalnie wynajętych salach szkoleniowo konferencyjnych o najwyższym standardzie na terenie Wrocławia. Napoje i słodycze w cenie. Indywidualnie dobrany czas jednostki lekcyjnej. Atrakcyjna forma zajęć dla zaawansowanych np. konwersacja podczas zajęć na siłowni.

Kursy elitarne – Deluxe English

5

Page 6: Język angielski  oferta1

CECHY I ZALETY

Elastyczność – dogodne terminy zajęć, dojazd do klienta.

Program dostosowany do potrzeb grupy.

Materiały dydaktyczne – gratis.

Grupy do 6 osób. 6

Page 7: Język angielski  oferta1

Zapewniamy kompleksową obsługę firm, dojazd do klienta lub organizacja szkoleń poza firmą.

Tłumaczenia pisemne i

ustne, konsultacje

lingwistyczne.

Kursy poza firmą po

godzinach pracy.

Kursy w firmie w

godzinach pracy

Kompleksowa obsługa firm

7

Page 8: Język angielski  oferta1

ZASADY WSPÓŁPRACY

Organizowanie sprawdzianów i testów kontrolnych przynajmniej jeden raz w semestrze

Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu,

Przeprowadzenie testów wstępnych uczestników w celu określenia poziomu znajomości języka angielskiego oraz dopasowania poziomu nauczania,

8

Page 9: Język angielski  oferta1

ZASADY WSPÓŁPRACY

Dziennik Zajęć jest dokumentem stanowiącym własność Wykonawcy i prowadzony jest równocześnie w formach pisemnej I elektronicznej

Prowadzenie na bieżąco, w sposób rzetelny i przejrzysty Dziennika Zajęć.

Przygotowanie i prezentacja kwartalnych raportów obecności oraz postępów w nauce uczestników kursu.

9

Page 10: Język angielski  oferta1

ZASADY WSPÓŁPRACY

Jeśli zajęcia nie odbędą się z naszej winy, zostaną one powtórzone w dodatkowym terminie.

W przypadku odwołania zajęć przez klienta w terminie krótszym niż 24 godziny lub nieprzybycia Klienta na ustalone zajęcia, mamy prawo do wliczenia ww. zajęć do

wynagrodzenia

Płatności przelewem w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury VAT, na nasze konto wskazane na rachunku.

Rozliczenia następują w cyklach miesięcznych. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Klientowi w terminie do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca faktury

VAT

10

Page 11: Język angielski  oferta1

ZASADY WSPÓŁPRACY

Uzyskania, po każdych zajęciach, w odpowiedniej rubryce Dziennika podpisu jednego z uczestników kursu, co stanowi udokumentowanie przeprowadzenia

zajęć.

Sprawdzania na każdych zajęciach listy obecności uczestników

Wykonawca, w zakresie rzetelnego prowadzenia Dziennika Zajęć w formie pisemnej, zobowiązuje się do odnotowywania na bieżąco całości zrealizowanego

materiału

11

Page 12: Język angielski  oferta1

ILE TO KOSZTUJE?

General English z dojazdem do klienta •Minimum dwie godziny lekcyjne na jedno spotkanie. Godzina

lekcyjna to 45 minut zegarowych. •Cena – 65 zł netto za godzinę lekcyjną.

Professional English z dojazdem do klienta •Minimum dwie godziny lekcyjne na jedno spotkanie. Godzina

lekcyjna to 45 minut zegarowych. •Cena – 75 zł netto za godzinę lekcyjną.

Deluxe English w siedzibie klienta •Minimum dwie godziny lekcyjne na jedno spotkanie. •Cena – 90 zł netto za godzinę lekcyjną.

12

Page 13: Język angielski  oferta1

ILE TO KOSZTUJE?

General English grupy 9 osobowe •Czas trwania 25 tygodni – 100 godzin lekcyjnych •Spotkania dwa razy w tygodniu. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne - 90 minut. •Rozpoczęcie zajęć – spotkanie organizacyjne 05 października. •Cena – 990 zł brutto. Możliwość wpłaty w dwóch ratach.

Professional English grupy 9 osobowe. •Czas trwania 25 tygodni – 100 godzin lekcyjnych. •Spotkania dwa razy w tygodniu. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne-90 minut. •Rozpoczęcie zajęć – spotkanie organizacyjne 05 października. •Cena – 1200 zł brutto.

Deluxe English – zajęcia indywidualne •Minimum dwie godziny lekcyjne na jedno spotkanie. •Cena – 100 zł netto za godzinę lekcyjną. •Koszty wynajęcia sali szkoleniowej i poczestunku według uzgodnionego standardu.

13

Page 14: Język angielski  oferta1

RABATY

W przypadku umowy dla więcej niż dwóch grup szkoleniowych udzielamy rabatu w wysokości do 10 %.

W przypadku dwóch grup szkoleniowych na program English Deluxe udzielamy do

15% rabatu.

14

Page 15: Język angielski  oferta1

KONTAKT

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie oferty: •Dominika Wróbel

e-mail : wrobel.dominika@doradca-biznesowy.com,

•Tel kom – 790 720 164,

MW Doradca Biznesowy Sp. z o.o. 51-315 Wrocław,

ul. Miłostowska 7/6 www.doradca-biznesowy.com biuro@doradca-biznesowy.com

Tel. 71 729 95 90

15