Top Banner

Click here to load reader

20

Jenny Brakels

Jan 11, 2017

ReportDownload

Documents

phamanh

 • Challenge the future

  Delft University of Technology

  Onderwijskwaliteitszorg TU Delft: hoe past de NSE hierin? Jenny Brakels Onderwijs & Studentenzaken

 • 2 Challenge the future

  TU Delft

 • 3 Challenge the future

  Vakbekwaam samenwerkingsbereid gericht op de verdere ontwikkeling van het eigen kennisdomein

  internationaal georinteerd initiatiefrijk en verantwoordelijk zich rekenschap gevend van de maatschappelijke context bijdragend aan oplossingen voor urgente

  maatschappelijke vraagstukken

 • 4 Challenge the future

  Feiten en Cijfers Onderwijs (2011)

  Eerstejaars 3.569

  Studentenpopulatie 17.249

  Master & Doctoraaldiplomas

  1.989

  Internationale studenten

  16%

  Bacheloropleidingen 14

  Masteropleidingen 33

 • 5 Challenge the future

  Techniek Bestuur

  & Mment

  Bouwkunde

  Civiele Techniek

  & Geo

  Wetensch.

  Electrotech. Wiskunde

  Informatica

  Industrieel Ontwerpen

  Luchtvaart &

  Ruimtevaart Techniek

  Technische Natuur

  Wetensch.

  Werktuigbk Maritiem

  & Materiaal

  Onderzoeks- instituten

  Raad van Toezicht

  College van Bestuur

  Groepsraad Universiteitsdienst Raden

  faculteit faculteit faculteit faculteit faculteit faculteit faculteit faculteit

  Organisatie TU Delft

  Delft Research Based Initiatives

 • 6 Challenge the future

  Organisatie Faculteit (Bouwkunde)

 • 7 Challenge the future

  Kwaliteitsplan

 • 8 Challenge the future

  Aanleiding doelstelling

  Stimuleren kwaliteitscultuur aan de TU Delft: Meer nadruk op onderwijskwaliteit

  Nieuw accreditatiestelsel met twee fasen:

  Instellingsaudit: verdiend vertrouwen als instelling in control is

  Lichtere opleidingsaccreditaties bij verdiend vertrouwen

 • 9 Challenge the future

  Vormgeving Kwaliteitsplan

  Keep it simple Plan, do, check, act -cycle Organisatie: rollen en

  verantwoordelijkheden Beleid, procedures en instrumenten Niveau: Instelling en Faculteit/

  opleiding Formats voor faculteitspecifieke

  invulling

 • 10 Challenge the future

  Instrumenten Instellingsniveau

 • 11 Challenge the future

  Instrumenten Facultair en Opleidingsniveau

  Facultaire meerjarenplannen Facultaire kwaliteitsplannen (format) Kwaliteitszorg op curriculumniveau Accreditaties Plannen van Aanpak Jaarrapportages (format) Interne Opleidingsaudits

  (beschrijving & best practice) Toetsbeleid (format & best practice)

 • 12 Challenge the future

  NSE TU Delft

 • 13 Challenge the future

  Deelname NSE

  Start actieve deelname 2010 BSc en MSc studenten Nationale en internationale studenten

  Basisenquete onder gehele studentenpopulatie

  Beperkt eigen vragen toevoegen afstemming

  Communicatie rondom afname

 • 14 Challenge the future

  Resultaten NSE bekend en dan?

  Direct na beschikbaarheid: informeren CvB en Directeur Onderwijs TU Delft

  Analyse op niveau instelling en faculteit

  Rapportages op opleidingsniveau meerwerk

  Na zomerreces: bespreking in diverse gremia (CvB, ODO, TU O&S, DT UD, OKZ etc)

 • 15 Challenge the future

  Follow-up resultaten

  O&S: plan van aanpak overkoepelende speerpunten

  Faculteiten en DT UD: plan van aanpak specifieke speerpunten

  Breder intern delen d.m.v. Dashboard managementinformatie

 • 16 Challenge the future

  Dashboard NSE -1-

  Tabel: Themascores TU Delft (uit NSE)

  Jaar 2010 2011 2012n 6.977 6.657 4.441

  ThemascoreInhoud 3,67 3,68 3,73Algemene vaardigheden 3,84 3,82 3,89Wetenschappelijke vaardigheden wo 3,54 3,57 3,60Voorbereiding beroepsloopbaan 3,21 3,19 3,24Docenten 3,63 3,62 3,66Informatievoorziening 3,40 3,43 3,52Studiefaciliteiten 3,59 3,64 3,74Informatiepunt 3,57 3,57 3,66Toetsing en Beoordeling 3,28 3,30 3,36Studierooster 3,48 3,67 3,77Studielast 3,11 3,06 3,10Studiebegeleiding 3,52 3,52 3,57Studieomgeving 3,70 3,70 3,81Huisvesting 2,77 2,78 2,91Betrokkenheid 3,15 3,15 3,17Algemene sfeer 4,19

  Gemiddelde (rekenkundig) 3,43 3,45 3,56

 • 17 Challenge the future

  Dashboard NSE -2-

 • 18 Challenge the future

  Extra vragen TU Delft

  Indien ik de keuze voor opleiding en instelling opnieuw zou kunnen maken, zou ik kiezen voor:

 • Speerpunten beleid TU Delft

  Huisvesting (DUWO)

  Implementatie toetsbeleid

  Aandacht voor didactische kwaliteiten docenten: BKO en SKO

  Verhogen studiesucces

 • Bedankt voor uw aandacht!

  Onderwijskwaliteitszorg TU Delft:hoe past de NSE hierin?Dianummer 2Dianummer 3Dianummer 4Dianummer 5Organisatie Faculteit (Bouwkunde)Dianummer 7Aanleiding doelstelling Vormgeving KwaliteitsplanInstrumenten InstellingsniveauInstrumentenFacultair en OpleidingsniveauDianummer 12Deelname NSEResultaten NSE bekend en dan?Follow-up resultatenDashboard NSE -1-Dashboard NSE -2-Extra vragen TU DelftSpeerpunten beleid TU DelftDianummer 20

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.