Top Banner
Prepress, Prepress, Platemaking Platemaking JDF U GRAFI JDF U GRAFI Č Č KOJ KOJ PRIPREMI PRIPREMI KROZ KROZ ixJED ixJED
15

JDF U GRAFIČKOJ Prepress, PRIPREMI KROZ · Slikovni primjer organizacije JDF datoteke CIP 4 JDF Editor baziran je na CIP4 Java JDF skripti koje sačinjavaju: kreativni razredi, njihove

Feb 06, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Prepress, Prepress,

  PlatemakingPlatemaking

  JDF U GRAFIJDF U GRAFIČČKOJKOJPRIPREMIPRIPREMI

  KROZKROZixJEDixJED

 • Trend današnjeg vremena u grafičkoj tehnologiji, zahtjeva od poslovodstva odgovore na sljedeća pitanja:

  Kako možemo kod sve manjih ali složenijih poslova i dalje ostati rentabilni?Kako možemo kontrolirati troškove, bolje iskoristiti radne procese i povećati dobit?Što znači primjena modernog digitaliziranog tijeka radnih procesa?Možemo li uhvatiti korak u ubrzanom tehničkom razvoju svih proizvodnih faza?Imamo li potreban alat, u sveprisutnom ubrzavanju informacija i reklama, za uspješno rješavanje problema?

 • Slikovni primjer organizacije JDF datoteke

  CIP 4 JDF Editor baziran je na CIP4 Java JDF skripti koje sačinjavaju:kreativni razredi, njihove modifikacije i valjanost pojedinih JDF i JMF datotekaJDF shema uspostavlja pravila kako se pojedina informacija opisujePoslovni zadatak (Job) je zbroj informacija potrebnih za ispravno izvršenje,pohranjenih u XML zapisu kao elementi – čvorovi (Node)

  Produkcijski čvor:Resursi koji opisuju produkt

  težnja prema resursima sa opisomKNJIGA

  KORICE KNJIŽNI BLOK

  Procesni grupni čvorovi:Opis višestupnjevanog procesa.

  Tisak + Sabiranje + Uvez žicomIZRADA KORICA + KNJIŽNI BLOK

  Procesni čvorovi:Individualni procesni čvorovi

  Kopiranje, Impozicija, …CtP, TISAK, REZANJE, DORADA

 • JDF (Job Definition Format) JMF (Job Messaging Format)

  JDF datoteke su ulazne XML komponente zapisa prema uređajuJMF su odzivne XML komponente zapisa - eho efekta uređajaProtok informacija uz pomoć http - https mrežnih veza i prekotakozvanih tehnologija vručih foldera (hot folder)

 • Funkcioniranje JDF datoteke

  Agenti – osobe koje upisuju podatke za JDF datoteke, proširuju datoteke ili mjenjaju datoteke

  Kontroleri – provode JDF datoteke do unaprijed definiranih mjestauključujući povratne informacije preko JMF datoteka

  Funkcioniranje JMF datoteke

  Uređaji – strojevi koji izvršavaju komande JDF datoteke dobiveneod kontrolera, te povratnom informacijom JMF datotekaizvješćuju o stanju poslovnog zadatka.

 • Pregled povezanosti unutar JDF datoteke

  JDF

  JMF

  MIS - UpravljanjeController / Agent

  UpravljanjeController / Agent

  DeviceUređaj

  TisakDevice

  TisakDevice

  TisakDevice

  DeviceUređaj

  Priprema radnog nalogaController / Agent

  UpravljanjeController / Agent

 • Pregled organizacije ixJED programske podrške

  Comment: Komentari

  CustomerInfo: Informacija o kupcu Poveznica prema CRM - Sistemu

  NodeInfo: Planirano vrijeme izvedbe poslaPoveznica prema MIS - Sistemu

  RessourcePool: Upravljanje resursimanpr. materijali, datoteke, parametri, …

  RessourceLinkPool: Pohrana resursaPoveznice za pojedinačne čvorove

  AuditPool: Provjera i pohrana organizacijske skupine, npr. proizvodnja, promjena, odgoda, brisanje,

  MIS

  JDF: omogućuje izgradnju mnoštvo po želji pod JDF čvorova sa razvojem daljnje mreže pod JDF čvorova

  JDF

  •JobID•JobPartID•Status•…

  Comment

  JDF

  ResourcePool

  AncestorPool: Prethodna org. skupina - informacije o premoštenju posla preko pojedinih čvorova

  („roditelja i djedova“) AncestorPool

  CustomerInfo

  •BillingCode•CustomerID•…

  NodeInfo

  •Start•Route•…

  ResourceLinkPool

  AuditPool•Audits

 • Primjer povezivanja ixJED terminala

 • Prikaz ixJED workflow simulatora – kontrola procesa

 • Prikaz JDF čvorova u ixJED simulatoru

  Nakon provjere valjanosti JDF datoteke moguće je pogledati izgled JDF čvorova i njihovu hijerarhijsku povezanost

 • Prikaz produkcijskog plana u ixJED simulatoru

 • Prijenos JDF datoteke u html preko ixJED simulatora

  Podaci o poslu sadržani su unutar JDF datoteke kao PDF zapis. Budući da posjedujemo posebno izrađen program unutar ixJED simulatora za brzo pretvaranje karakterističnih podataka JDF datoteke za produkciju, predlaže se pretvaranje JDF datoteke u html zapis. Cilj nam je podatke što brže napraviti vidljivima kako bi ih mogli uvrstiti u radni nalog.

  ProcessGroup PrePress – Grafička pripremaName :nescafe_lcpStatus :WaitingContent/nescafe_lcp.pdfContent/nescafe_lcp_mark1296_46299.pdfContent/nescafe1296_36074.pdf

 • ProcessGroup ImpositionPreparation - MontažaName :ImpositionPreparation of PrePress NescafeStatus:WaitingContent/nescafe_lcp.pdfContent/nescafe_lcp_mark1296_46299.pdf

  ProcessGroup Separation - SeparacijaName :FinalImaging of PrePress NescafeStatus :WaitingContent/nescafe1296_36074.pdf

 • Primjer umrežene JDF i klasične neumrežene produkcije

 • Prepress, Prepress,

  PlatemakingPlatemaking

  Zahvaljujem se Zahvaljujem se na Vana Vaššoj pozornostioj pozornosti

  i i ooččekujemekujem

  VaVašša pitanja.a pitanja.