Top Banner
ZAVOD ZA GRADSKI PROMET JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU
30

JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

Sep 17, 2018

Download

Documents

trinhdieu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

ZAVOD ZA GRADSKI PROMET

JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU

Page 2: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

GLOBALNI TRENDOVI

2

Odrţivi

prometni

sustav

Izazov je napraviti balans

između konkurencije,

okoliša i kvalitete ţivota

AKCIJSKI PLAN GLOBALNI TRENDOVI

Globalizacija & Urbanizacija

Demografske promjene

Klimatske promjene

KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 3: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Emisija CO2 po vrstama prijevoza

KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

3

Page 4: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Godišnja produkcija vozila

KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

4

Page 5: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Pristup za rješavanje urbanih

problema

KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

5

Page 6: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

• Prostorne potrebe različita načina prijevoza (za 60 ljudi) • Izvor: Rupprecht Consult GmbH, fotografija Josef Lüttecke

6 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 7: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Mogući kapaciteti raznih načina putovanja u gradovima Izvor: predavanja Urbana mobilnost, diplomski studij, FPZ, 2011

7 KOREMA 25.09.2013. Okrugli stol o

javnom gradskom prijevozu

Page 8: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Grad Zagreb

KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

8

Page 9: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Stupanj motorizacije RH/Zagreb

KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

9

Page 10: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Teretna

vozila (<1%)

Pješačenje

(25%)

Automobil

(37%)

Taksi (<1%)Tramvaj (18%)

Bus (6%)

Miješani JP

(11%)

Bicikl (<1%)

Automobil + JP

(<1%)

Vlak (1%)

Modalna raspodjela gradskih putovanja – 1998

Izvor: Prometna studija Grada Zagreba, MVA, Zagreb, 1998

10 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 11: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Prognoza broja putovanja u jutarnjem vršnom periodu, 1998-2020

Izvor: Prometna studija Grada Zagreba, MVA, Zagreb, 1998

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1998 2005 2010 2020

Bro

j p

uto

va

nja

Osobna i laka teretna vozilaOstala teretna vozila

Putnici u javnom prijevozu

11 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 12: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

• ČINITELJI KVALITETE PRIJEVOZNE

USLUGE: – pristupačnost (prostorna i vremenska) mreži putničkih linija

– brzina prijevoza, odnosno trajanje prijevoza

– frekvencija (učestalost) i interval slijeda vozila na putničkoj

liniji

– redovitost i točnost prijevoza (pouzdanost)

– ekonomičnost prijevoza (cijena vozne karte)

– prijevozna sposobnost (kapacitet prijevoza)

– trajanje putovanja

– udobnost prijevoza i ponašanje službenog osoblja

– sigurnost (aktivna i pasivna) putnika tijekom putovanja

12 KOREMA 25.09.2013. Okrugli stol o

javnom gradskom prijevozu

Page 13: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Mreža prigradskih željezničkih linija

Izvor: HŽ

13 KOREMA 25.09.2013. Okrugli stol o

javnom gradskom prijevozu

Page 14: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Kapaciteti HŽ putnički prijevoz

• Vozni red gradsko – prigradskih vlakova (2010/11.)

• 92 polaska iz Zagreb Glavni kolodvor (Zagreb G. K.), i to

prema:

• 45 u smjeru Sesvetskog Kraljevca (Dugo Selo)

• 47 u smjeru Podsuseda (Harmica)

• 97 dolazaka u Zagreb G. K. i to:

• 47 iz smjera Sesvetskog Kraljevca (Dugo Selo)

• 50 iz smjera Podsuseda (Harmica)

KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

14

Page 15: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Raspodjela gradsko-prigradskih putovanja prema učestalosti putovanja Izvor:ISTRAŢIVANJE I ANALIZA UČEŠĆA U PRIJEVOZNOM UČINKU HRVATSKIH ŢELJEZNICA I ZAGREBAČKOG ELEKTRIČNOG TRAMVAJA U TARIFNOM

SUSTAVU ZAJEDNIČKE POKAZNE KARTE ZET/HŢ

15 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 16: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

• broj dolaznih putovanja promatranog perioda u sustavu

zajedničkog prigradsko-gradskog prijevoza putnika korisnika

ZET-HŽ karte iznosi oko 18.000 tijekom karakterističnog

radnog dana

• prosječna dužina putovanja svih kategorija putnika u

prigradsko-gradskim vlakovima HŽ – Putnički prijevoz, na

području zone Grada Zagreba iznosi 9,03 kilometara

• prosječna dužina putovanja svih kategorija putnika u javnom

gradskom prijevozu Zagrebačkog električnog tramvaja, na

zone Grada Zagreba iznosi 1,23 kilometara

• od ukupnog prijevoznog učinka (PKM) u sustavu zajedničke

karte ZET/HŽ , podsustavom Zagrebačkog električnog

tramvaja učini se 12% PKM, dok se vlakovima HŽ Putnički

prijevoz učini 88% PKM, tijekom karakterističnog radnog dana

16 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 17: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Ostali prijevoznici u Zagrebačkoj

županiji i Gradu Zagrebu

• Meštrović prijevoz

• Čazmatrans prijevoz

• Samoborček d.o.o.

• Presečki grupa d.o.o.

• I niz manjih prijevoznika

KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

17

Page 18: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

TAXI služba

• sastavnica javnog gradskog prijevoza

Grada Zagreba i Zagrebačke županije

• koncesionari: – Cammeo TAXI

– Eko TAXI

– Radio TAXI

– VG TAXI

• ukupno preko 1430 taksi vozila

18 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 19: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Tarifne zone ZET-a u Gradu Zagrebu

Izvor: ZET

19 KOREMA 25.09.2013. Okrugli stol o

javnom gradskom prijevozu

Page 20: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Broj linija, 2000-2012

Broj tramvajskih linija Broj autobusnih linija

20 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 21: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prosječan dnevni broj tramvajskih i autobusnih

voznih jedinica, 2000-2012

Prosječan dnevni broj tramvajskih voznih jedinica

Prosječan dnevni broj autobusnih voznih jedinica

21 KOREMA 25.09.2013. Okrugli stol o

javnom gradskom prijevozu

Page 22: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

R² = 0,0432

R² = 0,0429

0

50000

100000

150000

200000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Broj prevezenih putnika u tramvajskom i

autobusnom podsustavu, 2000-2012

Broj prevezenih putnika u tramvajskom podsustavu u tisućama

Broj prevezenih putnika u autobusnom podsustavu u tisućama

22 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 23: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ponuđeni mjesto-kilometri po prevezenom putniku,

2000-2012

Ponuđeni mjesto-kilometri po prevezenom putniku u tramvajskom podsustavu

Ponuđeni mjesto-kilometri po prevezenom putniku u autobusnom podsustavu

23 KOREMA 25.09.2013. Okrugli stol o

javnom gradskom prijevozu

Page 24: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

R² = 0,891

R² = 0,3826

,00

5,00

10,00

15,00

20,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Komercijalne brzine u tranmvajskom i autobusnom

podsustavu, 2000-2012

Komercijalna brzina u tramvajskom podsustavu, km/h

Komercijalana brzina u autobusnom podsustavu, km/h

24 KOREMA 25.09.2013. Okrugli stol o

javnom gradskom prijevozu

Page 25: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Komercijalna brzina u tramvajskom podsustavu Izvor: doktorska disertacija Marko Slavulj, FPZ, 2013

25 KOREMA 25.09.2013. Okrugli stol o

javnom gradskom prijevozu

Page 26: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

12

22

15

64

12

17

25

6

33

56 56

17 14

/

15

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17

Udio žutih trakova po tramvajskim linijama, 2012

Udio žutih trakova (oba smjera), %

26 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 27: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Cijene jednokratnih i višekratnih karata – izvod iz cjenika

Izvor: ZET

27 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 28: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Usporedba cijene parkiranja i cijene

autobusne karte

KOREMA 25.09.2013. Okrugli stol o

javnom gradskom prijevozu

28

Page 29: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

Udio subvencija u javnom prijevozu po zemljama

Izvor:

29 KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

Page 30: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ U GRADU ZAGREBU - … Korema_09_2013... · Bus (6%) 0LMHãDQL-3 (11%) Bicikl (

www.fpz.unizg.hr

HVALA NA PAŽNJI

KOREMA 25.09.2013.

Okrugli stol o javnom gradskom prijevozu

30