Top Banner
CRM a konkurenceschopnost vybraných firem Jan Němeček Univerzita Hradec Králové
16

Jan Němeček Univerzita Hradec Králové

Jan 30, 2016

Download

Documents

sonel

CRM a konkurenceschopnost vybraných firem. Jan Němeček Univerzita Hradec Králové. Úvod. Firmy hledají nová řešení jak na trhu přežít a jak si udržet své zákazníky Jednou z mnoha možností je využití technologie a podnikatelské strategie Customer Relationship Management (CRM). Definice CRM. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Snmek 1

CRM a konkurenceschopnost vybranch firemJan NmeekUniverzita Hradec KrlovFirmy hledaj nov een jak na trhu pet a jak si udret sv zkaznkyJednou z mnoha monost je vyuit technologie a podnikatelsk strategie Customer Relationship Management (CRM)

vodNen jednotn a ustlen definice CRMPklady: Lawrence Handen: CRM je proces osloven, udren adalho rozvjen vztah se ziskovmi zkaznkyJan Dohnal: CRM zahrnuje pracovnky, podnikov procesy atechnologii IS/ICT sclem maximalizovat loajalitu zkaznk avdsledku toho iziskovost podniku. Je soust podnikov strategie ajako takov se stv soust podnikov kultury. Technologicky stle vce vyuv potencilu amonost internetu.

Definice CRMJak jsou oekvn od veden firem se zavedenm CRM?Z vzkumu vyplynula tato oekvn:zven kvality produktuzven vkonnostiudren si stvajcch zkaznkzlepen komunikace se zkaznkyzjitn apredikce budouc mon poptvkyzskn novch zkaznkzlepen konkurenceschopnosti na trhuCRM a oekvnPorovnat finann obrat firem se zavedenm CRMZjistit, zda jsou vobdob finann krize vkonkurenn vhod oproti firmm, kter CRM nemaj Pedpoklad: Nalezen souvislosti mezi zavedenm CRM azvenm obratu firem Zvoleno asov obdob let 2007 a 2009Metoda a cl vzkumuPoet zamstnancPoet firemPoet firem sCRM110011910120086201-40054401 a vce53Poet firem celkem2922Rozdlen firem podle velikostiZanalzy finannch obrat vybranho vzorku firem pro obdob let 2007 a2009 nevyplynula pm souvislost mezi zavedenm CRM azvenm obratuVlivem krize se obraty zvyovaly jen nkterm firmmVtin ze zkoumanch firem obrat vdsledku krize naopak kleslVsledky vzkumuPorovnnm firem se zavedenm CRM abez zavedenho CRM se ukzalo:firmy se zavedenm CRM vroce 2009 dokzaly oproti krizovmu roku 2008 zvit svj obrat a o15,6%firmy bez zavedenho CRM zvily v roce 2009 obrat jen omaximln 3,6%Vsledky vzkumu

Firmy . 6 a 9 nemaj CRM zavedenFirmy . 15 a 16 nemaj CRM zaveden

Firma . 22 nem CRM zaveden

Firmy . 26 a 28 nemaj CRM zaveden

V rmci specifickho vzkumu byl vybrn vzorek firem z dotaznk pro hodnocen pnosu vysplch technologiZnzkho potu firem se potvrdilo, e CRM vesk republice nen pli rozenZda se toto vlivem krize zmn, bude pedmtem dalho vzkumuShrnut vsledkPomoc rozdlen firem do kategori podle potu zamstnanc aporovnnm obrat vletech 2007a2009 se na zkoumanm vzorku nepodailo pmo prokzat vznamn pnos CRM pro konkurenceschopnost firmy oproti firmm bez zavedenho CRMBylo zjitno, e firmy se zavedenm CRM dokzaly vce zvit svj obrat vroce 2009 oproti krizovmu roku 2008Shrnut vsledkPedmtem dalho zkoumn bude podrobnj analza firem se zavedenm CRM, osloven firem vrmci jednoho odvtv aporovnn jejich obrat apodl na trhuSledovn vvoje zavdn CRM vesk republice aporovnn vvoje se zahranimZvr

Dkuji vm za pozornostJan NmeekUniverzita Hradec Krlovemail: jan.nemecek@uhk.cz