Top Banner
Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010
9

Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010

Jan 14, 2016

Download

Documents

jace

Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010. Představení ZT ČČK Ostrava. Založen 15.10.2003 V současné době máme 25 členů a 7 čekatelů Kvalifikace a vzdělání členů je různé: zdravotník zotavovacích akcí, vodní záchranář, zdravotnický instruktor, zdravotnický záchranář, zdravotní sestra a lékař - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010

Ivo VorekČlen Záchranného týmu

26.3.2010

Page 2: Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010

Založen 15.10.2003 V současné době máme

25 členů a 7 čekatelů Kvalifikace a vzdělání

členů je různé: zdravotník zotavovacích akcí, vodní záchranář, zdravotnický instruktor, zdravotnický záchranář, zdravotní sestra a lékař

Minimální kvalifikace je zdravotník zotavovacích akcí

Založen 15.10.2003 V současné době máme

25 členů a 7 čekatelů Kvalifikace a vzdělání

členů je různé: zdravotník zotavovacích akcí, vodní záchranář, zdravotnický instruktor, zdravotnický záchranář, zdravotní sestra a lékař

Minimální kvalifikace je zdravotník zotavovacích akcí

Page 3: Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010

Hlavní činnosti týmu je zajišťování zdravotnických asistencí na sportovních, kulturních a společenských akcích

V roce 2009 jsme uskutečnili celkem 109 dozorů

Převážnou část dozorů, tvoří sportovní akce

Mezi nejvýznamnější akce, které každoročně zajišťujeme patří Colours of Ostrava, Janáčkův máj a Zlatá tretra

Page 4: Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010

ZT je také připravován na pomoc lidem v případě hromadných neštěstí, katastrof a jiných neočekávaných událostí

Díky smlouvě s HZS MsK je zařazen jako ostatní složka IZS

Hlavní náplň ZT v těchto situacích je poskytování zdravotnické a psychosociální pomoci, zdravotnická podpora složek IZS, pomoc při pátracích akcích a další…

ZT je také připravován na pomoc lidem v případě hromadných neštěstí, katastrof a jiných neočekávaných událostí

Díky smlouvě s HZS MsK je zařazen jako ostatní složka IZS

Hlavní náplň ZT v těchto situacích je poskytování zdravotnické a psychosociální pomoci, zdravotnická podpora složek IZS, pomoc při pátracích akcích a další…

Page 5: Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010

V roce 2009 se ZT aktivně účastnil pomoci během „bleskových povodní“ na Novojičínsku a Jesenicku

ZT zde byl povolán Ústřední pohotovostní záchrannou jednotkou ČČK

Pod vedením ÚPZJ byli členové ZT rozdělení do několika zasažených oblastí

V roce 2009 se ZT aktivně účastnil pomoci během „bleskových povodní“ na Novojičínsku a Jesenicku

ZT zde byl povolán Ústřední pohotovostní záchrannou jednotkou ČČK

Pod vedením ÚPZJ byli členové ZT rozdělení do několika zasažených oblastí

Page 6: Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010

Hlavní činností ZT na povodních bylo poskytování terénní psychosociální a zdravotnické pomoci

Celkový monitoring v postižených oblastech

ZT spolupracoval také s Krizovým centrem Ostrava, kterému předával všechny potřebné informace

Hlavní činností ZT na povodních bylo poskytování terénní psychosociální a zdravotnické pomoci

Celkový monitoring v postižených oblastech

ZT spolupracoval také s Krizovým centrem Ostrava, kterému předával všechny potřebné informace

Page 7: Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010

Koncem roku 2009 do našeho vybavení přibylo vozidlo VW Transporter

Vozidlo disponuje zástavbou jako v klasickém sanitním vozidle, mj. nosítky, transportním křeslem, fixačními prostředky a dalším vybavením pro poskytnutí předlékařské pomoci

Vozidlo bude využíváno jako zázemí na zdravotnických dozorech, k pomoci během mimořádných událostí a pro transport členů týmu

Koncem roku 2009 do našeho vybavení přibylo vozidlo VW Transporter

Vozidlo disponuje zástavbou jako v klasickém sanitním vozidle, mj. nosítky, transportním křeslem, fixačními prostředky a dalším vybavením pro poskytnutí předlékařské pomoci

Vozidlo bude využíváno jako zázemí na zdravotnických dozorech, k pomoci během mimořádných událostí a pro transport členů týmu

Page 8: Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010

Dovybavení vozidla odbornými přístroji a pomůckami (AED, scoop rám, …)

Hrad žije první pomocí

Pokračování v běžné činnosti týmu

Dovybavení vozidla odbornými přístroji a pomůckami (AED, scoop rám, …)

Hrad žije první pomocí

Pokračování v běžné činnosti týmu

Page 9: Ivo Vorek Člen Záchranného týmu 26.3.2010