Top Banner

Click here to load reader

IUNI ALE REGIUNII EUROPENE RUSE-GIURGIU MANAGENTUL ... · PDF file Operaţiunile Regiunii Europene Ruse-Giurgiu Planul Cadru ERGO 2 Investim în viitorul dumneavoastră! Programul

Oct 18, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • www.cbcromaniabulgaria.eu

  Investim în viitorul dumneavoastră! Programul de Coooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este co-finanţat de către Uniunea Europeană prin intermediul Fondului European de

  Dezvoltare Regională

  OPERAŢIUNI ALE REGIUNII EUROPENE RUSE-GIURGIU MANAGENTUL INTEGRAT AL OPORTUNITĂŢII PRIN INTERMEDIUL PLANULUI

  CADRU

  NUMĂR PROCEDURĂ: 2(2I)-3.1-20/007

  REALIZAT DE CĂTRE CONSORŢIUL

  PAN PLAN-LASSY-BULPLAN

 • Operaţiunile Regiunii Europene Ruse-Giurgiu Planul Cadru ERGO 2

  www.cbcromaniabulgaria.eu Investim în viitorul dumneavoastră!

  Programul de Coooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este co-finanţat de către Uniunea Europeană prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională

  Cuprins

  Note preliminare ....................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  Declaraţii ................................................................................................................................... 10 

  Plan Cadru  Partea 1 .......................................................................................................... 12 

  1  Introducere ................................................................................................................. 13  1.1  Obiective ........................................................................................................................ 13 

  1.2  Structura Planului Cadru ERGO ....................................................................................... 15 

  1.3  Consideraţii generale ...................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.  1.3.1  De ce planificarea transfrontalieră? ................................................................................................ 17  1.3.2  Dunărea: linie de conexiune sau separare? ..................................................................................... 17  1.3.3  Cooperare versus competiţie? ........................................................................................................ 18 

  1.4  Uniunea Europeană şi Relaţiile Internaţionale ................................................................ 19  1.4.1  Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR) ....................................................... 19  1.4.2  Coridoarele de Transport ale CE ...................................................................................................... 20  1.4.3  Nodurile principale / Zonele Metropolitane.................................................................................... 21 

  1.5  Metodologie ................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  1.6  Consorţiu ........................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert.  1.6.1  Experienţa consorţiului .................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  1.6.2  Structura consorţiului ...................................................................................................................... 26  1.6.3  Echipa de specialişti ......................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  2  Secţiunea analitică ...................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.1  Contextul European pentru Pregătirea Planului Cadru .................................................... 30 

  2.2  Viziunea Dezvoltării Regiunii Europene Ruse‐Giurgiu ...................................................... 34 

  2.3  Parametri geografici şi resursele naturale ....................................................................... 37 

  2.4  Infrastructura economică ............................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.4.1  Industrie........................................................................................................................................... 38  2.4.2  Agricultură ....................................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.4.3  Transport ......................................................................................................................................... 39  2.4.4  Turism .............................................................................................................................................. 39 

  2.5  Infrastructura tehnică ..................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.5.1  Reţeaua de transport şi infrastructura de comunicaţii .................................................................... 40 

  2.6  Altă Infrastructură Tehnică ............................................. Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.6.1  Aprovizionarea cu gaze naturale ..................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.6.2  Aprovizionarea cu căldură ............................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.6.3  Apă şi canalizare ...........................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.6.4  Aprovizionarea cu electricitate .....................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.6.5  Telecomunicaţii ............................................................................................................................... 48 

 • Operaţiunile Regiunii Europene Ruse-Giurgiu Planul Cadru ERGO 3

  www.cbcromaniabulgaria.eu Investim în viitorul dumneavoastră!

  Programul de Coooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este co-finanţat de către Uniunea Europeană prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională

  2.7  Infrastructura socială ...................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.7.1  Resurse umane .............................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.7.2  Asistenţă medicală ........................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.7.3  Educaţie ........................................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.7.4  Activităţi sociale şi sprijin social ....................................................................................................... 51  2.7.5  Cultură şi instituţii culturale .........................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  2.7.6  Sport ................................................................................................................................................ 52 

  2.8  Imobiliare ....................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  2.9  Patrimoniu Cultural şi Istoric .......................................................................................... 56 

  2.10  Mediu ............................................................................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  3  Viziunea de Dezvoltare ................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert.  3.1  Orientare Generală ......................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  3.2  Obiective şi Reguli Generale ........................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  3.3  Crearea unei mărci ......................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  3.4  Domenii de Intervenţie ................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  3.5  Sectoare Economice ....................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.  3.5.1  Sectorul Industrial.........................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  3.5.2  Sectorul de Servicii .......................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  3.5.3  Sectorul de Comerţ .......................................................................................................................... 68  3.5.4  Sectorul de Turism ........................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert.  3.5.5  Sector de Agricultură ....................................................................Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  3.6  Infrastructura Economică ............................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

  3.7  Infrastructura Tehnică .................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.  3.7.1  Transport ......................................................................................................................................... 70  3.7.2  Energie ..........................................................................................Fehl

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.