Top Banner
Prof. Dr. Ali Osman Öncel İstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016 1/19/2016
54

İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Apr 15, 2017

Download

Education

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Prof. Dr. Ali Osman Öncelİstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

Page 2: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 3: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 4: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 5: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 6: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 7: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

The long-term seismicity of the Marmara region(Seismicity between 32 AD –1983 taken from Ambraseys and Finkel, 1991)

Page 8: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 9: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 10: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 11: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini
Page 12: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

TEHLİKEOlay

MALİYET

ETKİLENME

HASARHassasiyet

Deprem Riski – Unesco Tanımı$ RİSK = Sismik Tehlike x Hasar Görebilirlik x Etkilenme x $ Maliyet

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 13: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 14: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 15: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 16: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Büyüklük Daha Çok Açığa Çıkan Enerji

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Mesafe Sarsıntı Mesafeyle Azalır

Yerel Zemin Sarsıntıyı Büyütür

Page 17: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 18: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Kentsel Risk Senaryosu: İstanbul20 km Uzaklıkta Mw=7.5 Senaryo Depremi

1/19/2016 Kaynak: IBB Deprem Senaryo Modeliİstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 19: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 20: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 21: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Source: http://geodesy.unr.edu/publications/bird_BSSA_2015.pdf1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 22: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 23: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 24: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 25: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 26: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

1

10

100

1000

5.5 6 6.5 7 7.5Magnitude

Kilo

met

ers

8

1935 Marmara Depremi Yaklaşık Kırık Uzunluğu

Dep

rem

Fay

ının

Uzu

nluğ

u

Page 27: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1

10

100

5.5 6 6.5 7 7.5 8

Magnitude

Sec

onds

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

1935 Marmara Depremi Yaklaşık 18 saniye

Dep

rem

in S

üres

i

Page 28: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

Deprem Yasası: Log N (M) = a – bM Deprem Büyüklük – Enerji Değişimi

Page 29: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

M5

M7

M6

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

Page 30: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016 Kaynak: Stein et al., 1997.

Page 31: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016 Kaynak: Stein et al., 1997.

Sismik Boşluk

Page 32: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 33: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016 Özmen ve diğ., 1997

Page 34: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Kaynak: http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/viewFile/3773/38371/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 35: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 36: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 37: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini
Page 38: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

http://www.sigortatder.org.tr/eski/sunum/M_Erdik_std.pdf

Page 39: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

Page 40: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016 Kaynak: USGS Report., 1999

Page 41: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

Page 42: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Unreinforced Masonry, Facility Class 75

Modified Mercalli Intensity

Pro

babi

lity

of h

eavy

dam

age

or w

orse

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

V VI VII XIXVIII XI XII

ATC-13 the Applied Technology Council, Redwood City, California. 1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 43: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İnsan Ölü ve ağır yaralı

Binalar Çökme ve Ağır hasarHastane, Okul Kamu binaları

Altyapı Elektrik, su, doğal gazHaberleşme, internetYollar, köprülerUlaşım, araçlar

Endüstri Yıkım, hasarEnerjiPersonelPazar kaybıİstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

Page 44: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 45: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 46: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 47: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

http://www.sigortatder.org.tr/eski/sunum/M_Erdik_std.pdf

Ölü SayısıTamamen Hasar Görecek Binaların Sayısal Dağılımı

Page 48: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İvme Tepki Spektrumu Dağılımı (T=1 s)

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

Orta Yükseklikte (8-12 kat) Yapılarda Ki HasarKaynak: Gülkan ve Kalkan, 2010

Page 49: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Alçak Yükseklikte (2-3 kat) Yapılarda Ki Hasar

İvme Tepki Spektrumu Dağılımı (T=0.2 s)

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016 Kaynak: Gülkan ve Kalkan, 2010

Page 50: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016 Kaynak: IBB İstanbul İl Alanının Jeolojisi

İstanbul Jeofizik Sismik Hız ve Yer Zemin Değişimi

Page 51: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini
Page 52: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Yerel Yönetimler SorumluAfetlerle İlgili Yasal Görevleri

1. Afet Zarar ve Risklerini Azaltmak2. Afet ve Acil Durum Planını Yapmak3. Ekip ve Donanımları Hazırlamak4. Halkı Eğitmek

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016

Page 53: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 20161/19/2016

Page 54: İstanbul Depremi ve Risk Tahmini

Depremsiz ve Afetsiz Günler Dilerim

1/19/2016 İstanbul Erkek Lisesi, 19 Ocak 2016