Top Banner
ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská Slovensko vyrástlo vďaka projektu Infovek
16

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Jan 04, 2016

Download

Documents

uriel-mann

Slovensko vyrástlo vďaka projektu Infovek. ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská. INFOVEK. 49 600. ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Slovensko vyrástlo vďaka projektu

Infovek

Page 2: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

49 600INFOVEK

Page 3: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

2080

225 246320

420380

050

100150200250300350400450

rok1999

rok2000

rok2001

rok2002

rok2003

rok2004

rok2005

Financovanie projektu Infovekmil. Sk

Verejná investície 1,7 mld Sk , financie zo súkromného sektoru 1mld Sk

Page 4: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Slovensko so „79 bodkami“ v roku 1999

Prvý pilier projektu Infovek – budovanie infraštruktúry

Page 5: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Slovensko so všetkými školami na „rovnakej štartovacej čiare“ do konca roku 2004

3 482 bodiek – t.j. 3 482 škôl vybavených

počítačmi a pripojených na internet

Page 6: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Rovnaká štartovacia čiara pre školy

Druhý pilier Infoveku – edukačný obsah

Do konca novembra 2004 by všetky školy dostali edukačný balík – t.j. majú rovnaké softvérové vybavenie pre aplikovanie IKT do predmetov:

• 15 knižných titulov• 34 edukačných CD ROM• technický softvér• využívanie edukačného portálu Infovek

Page 7: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Tretí pilier projektu Infovek – vzdelávanie učiteľov do roku 2004

15 000 učiteľov – preškolených na základy

práce s IKT a aplikácie do predmetu

2346 preškolených správcov učební

Page 8: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Štvrtý pilier projetu Infovek – Otvorená škola

Centrum. celoživot.Centrum. celoživot. vzdelávaniavzdelávania

Predškolská Predškolská prípravapríprava

Základná vych. Základná vych. vzdel. činnosťvzdel. činnosť

Mimoškolská činnosťMimoškolská činnosť

Služby:Služby: stravovaniestravovanie PoradenstvoPoradenstvo inéiné

Podnikanie:Podnikanie: prenájomprenájom ďalšie vzdel.ďalšie vzdel. rekvalif.kurzyrekvalif.kurzy

Športové aktivityŠportové aktivity

Kultúrne aktivityKultúrne aktivityknižnicaknižnica

ŠKOLAŠKOLACentrum vzdelávania,Centrum vzdelávania,

a aktivít v obecnej a aktivít v obecnej komunitekomunite

Page 9: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Individuálna tvár školyIndividuálna tvár školy

Moderná škola - chceme zmeniť systém,priniesť Moderná škola - chceme zmeniť systém,priniesť konkurenčné prostredie aby škola bola autonómna konkurenčné prostredie aby škola bola autonómna a mala svoju vlastnú tvára mala svoju vlastnú tvár

• získať doplnkové finančné zdroje – viaczdrojové získať doplnkové finančné zdroje – viaczdrojové financovaniefinancovanie

• obstáť v konkurenčnom bojiobstáť v konkurenčnom boji• pripravovať absolventov do konkurenčného prostredia pripravovať absolventov do konkurenčného prostredia • na trhu prácena trhu práce• osveta lokálnej komunityosveta lokálnej komunity

Motivácia otvorenej školyMotivácia otvorenej školy

Page 10: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

Počítač pre všetky generácie

Page 11: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

Učí otec syna, alebo syn otca?

Page 12: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Projekt prípravy všetkých učiteľov pre získanie základov práce s IKT a jej aplikáciami do predmetov

november 2004 – december 2006 preškolenie 80 000 učiteľov ZŠ a SŠ

v 250 Školiacich centrách Infoveku

500 až 600 školiteľov

podľa dohodnutého spoločného štandardu, metodiky a merných prostriedkov

Najväčšie pedagogické vzdelávanie a najväčší výskum

Page 13: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

Realizácia prípravy učiteľov v ŠCI

Vstup

Proces Výstup

Page 14: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Komunikačný portál projektu

Page 15: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

Časová dotácia jednotlivých modulov (súhrnne): 36 hodín

OS, súbory – 3 hod.

Grafika – 2 hod. Word – 4 hod. Excel – 4 hod. PowerPoint – 3 hod. Internet – 4 hod. Aplikácie IKT do predmetov – 4 hod. Tvorba projektu – 6 hod. Obhajoba projektu – 6 hod.

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Na získanie certifikátu a úspešné ukončenie školenia je potrebné získať 75% z 20 bodov

14 b

6 b

Page 16: ISSS 2005 Hradec Králové                             Beáta Brestenská

ISSS 2005 Hradec Králové Beáta Brestenská

Nové výzvy pre budovanie vzdelanostnej spoločnosti na Slovensku

Národný program informatizácie regionálneho

školstva

Nový obsah a metódy

vzdelávania s podporou IKT

Legislatívny rámec pre podporu

informatizácie spoločnosti a školstva