Top Banner

Click here to load reader

İsgb ve Osgb lerde bulunacak asgari malzeme listesi

Jul 20, 2015

ReportDownload

Healthcare

SALII VE GVENL HZMETLER YNETMEL TASLAI

EK-1

SGB VE OSGBLERDE BULUNACAK ASGAR MALZEME LSTES

a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Ik kayna, f) Kk cerrahi seti,g) Paravan, perde v.b, ) Muayene masas, h) Refleks ekici,) Tart aleti,i) Boy ler, j) Pansuman seti, k) Dil basaca, enjektr, gazl bez gibi gerekli sarf malzemeleri, l) Keskin atk kab, m) Manometreli oksijen tp (tanabilir), n) Seyyar lamba, o) Buzdolab, ) la ve malzeme dolab,p) EKG cihazr) Negatoskops) Tekerlekli sandalye,) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelie gre bulundurulmas zorunlu tutulan temel acil ilalar, alar ve antiserumlar.

Not 1: Birden fazla iyeri hekiminin bir arada alt birimlerde, yukardaki tbbi cihaz ve malzemelerden (a)dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her iyeri hekimi iin ayr ayr bulundurulur. Not 2: Birimler, tbbi atklar ve pler iin 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayl Resm Gazete de yaymlanan Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii hkmlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alr. 1

EK-2ORTAK SALIK VE GVENLK BRM YETK BELGES

EK-3OSGB LE YER ARASINDAK HZMET SZLEMESOSGB:Unvan:Yetki Belgesi Tarih ve No:Adresi:SGK Sicil No:Vergi Dairesi/Sicil No:Tel No: Faks No: E-posta:yerine verilecek i gvenlii uzmanl hizmet sresi: (saat/ay)yerine verilecek iyeri hekimlii hizmet sresi: (saat/ay)yerine verilecek dier salk personelinin hizmet sresi: (saat/ay) Hizmet alan iyerinin:Unvan:Adresi:SGK Sicil No:Vergi Dairesi/Sicil No:Tel No: Faks No: E-posta:Tehlike snf: alan says: Faaliyet alan: Hizmet verecek i gvenlii uzmannn:Ad ve Soyad:T.C. Kimlik No:Meslei:Diploma Tarih ve No:Belge snf Tarih ve No:Hizmet verecek iyeri hekiminin:Ad ve Soyad:T.C. Kimlik No:Diploma Tarih ve No:Belge Tarih ve No:Hizmet verecek dier salk personelinin:Ad ve Soyad:T.C. Kimlik No:Meslei:Diploma Tarih ve No:Belge Tarih ve No: bu szleme 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu hkmlerine gre mtereken imzalanmtr. Tarih ././.

Gv. Uzm. Dier Salk Personeli yeri Hekimi mza mza mza

OSGB veren mza mza

EK-4a

YER HEKML ALIMA SZLEMES/GREVLENDRMES

yerinin :Unvan:Adresi:

Tel No: Faks No: E-posta:SGK Sicil No:Faaliyet alan:Tehlike snf: alan says: yeri Hekiminin :Ad ve Soyad:T.C. Kimlik No:SGK Sicil No:Diploma Tarih ve No:Belge Tarih ve No:Hizmet verecei sre (Saat/Ay):Adresi:

Tel No: Faks No: E-posta: yeri Hekimlii Yapt Dier yerlerinin:(Bu szleme dneminde varsa allan iyerleri yazlacaktr.)Unvan:Adresi:Faaliyet alan:Tehlike snf:alan says:SGK Sicil No:alma Sresi (Saat/Ay):

yeri Hekimlii Dndaki alt ler/yerleri:(Bu szleme dneminde varsa allan iyerleri yazlacaktr.)Unvan:Adresi:Faaliyet alan:SGK Sicil No:alma Sresi (Saat/Ay):

Tarih

yeri Hekimi veren/v. Vek. mza mza - Kae EK-4b

GVENL UZMANLII ALIMA SZLEMES/GREVLENDRMES

yerinin :Unvan:Adresi:

Tel No: Faks No: E-posta:SGK Sicil No:Faaliyet alan:Tehlike snf: Toplam alan says: Gvenlii Uzmannn:Ad ve Soyad:T.C. Kimlik No:SGK Sicil No:Diploma Tarih ve No:Belge Snf-Tarih ve No:Hizmet verecei sre (Saat/Ay):Adresi:

Tel No: Faks No: E-posta: Gvenlii Uzmanl Yapt Dier yerlerinin:(Bu szleme dneminde varsa allan iyerleri yazlacaktr.)Unvan:Adresi:Faaliyet alan:Tehlike snf:alan says:SGK Sicil No:alma Sresi (Saat/Ay):

Gvenlii Uzmanl Dndaki alt ler/yerleri:(Bu szleme dneminde varsa allan iyerleri yazlacaktr.)Unvan:Adresi:Faaliyet alan:SGK Sicil No:alma Sresi (Saat/Ay):

Tarih

Gvenlii Uzman veren/v. Vek. mza mza - Kae EK-4c

DER SALIK PERSONEL ALIMA SZLEMES/GREVLENDRMES

yerinin :Unvan:Adresi:

Tel No: Faks No: E-posta:SGK Sicil No:Faaliyet alan:Tehlike snf: Toplam alan says: Dier Salk Personelinin :Ad ve Soyad:T.C. Kimlik No:SGK Sicil No:Diploma Tarih ve No:Belge Tarih ve No:Hizmet verecei sre (Saat/Ay):Adresi:

Tel No: Faks No: E-posta: Dier Salk Personeli Olarak Hizmet Verdii Dier yerlerinin:(Bu szleme dneminde varsa allan iyerleri yazlacaktr.)Unvan:Adresi:Faaliyet alan:Tehlike snf:alan says:SGK Sicil No:alma Sresi (Saat/Ay):

Dier Salk Personeli Hizmeti Vermeden alt ler/yerleri:(Bu szleme dneminde varsa allan iyerleri yazlacaktr.)Unvan:Adresi:Faaliyet alan:SGK Sicil No:alma Sresi (Saat/Ay):

Tarih

Dier Salk Personeli veren/v.Vek. mza mza Kae

EK-5a

KAMU PERSONELNN GREVLENDRLMES

T.C..

6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve ilgili ynetmeliklerden doan ykmllkler kapsamnda ..(Grevli olduu birim) de grev yapan T.C. kimlik numaral .. n aada bilgileri yazl olan biriminde . olarak .............. makamnn tarih, .. sayl oluru ile grevlendirilmitir.

Birim Amiri Ad Soyad mza

YER HEKMNN

Ad ve Soyad

T.C Kimlik Numaras

Sicil Numaras

Sertifika Tarihi

Sertifika Numaras

letiim Bilgileri(kamet, e-posta adresleri, ev, i, cep telefonu numaras)

mza

ALITII KURUMUN

Unvan

Adresi

YER HEKM OLARAK GREVLENDRLD KURUMUN(Her bir Kurum iin ayr ayr doldurulacaktr.)

Unvan

Adresi

SGK Sicil Numaras

Tehlike Snf

alan Says

Grevlendirildii Sre (Saat/Ay)

EK-5b

KAMU PERSONELNN GREVLENDRLMES

T.C..

6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve ilgili ynetmeliklerden doan ykmllkler kapsamnda ..(Grevli olduu birim) de grev yapan T.C. kimlik numaral .. n aada bilgileri yazl olan biriminde . olarak .............. makamnn tarih, .. sayl oluru ile grevlendirilmitir.

Birim Amiri Ad Soyad mza

GVENL UZMANININ

Ad ve Soyad

T.C. Kimlik Numaras

Sicil Numaras

Sertifika Snf / Tarihi

Sertifika Numaras

Meslei

letiim Bilgileri(kamet, e-posta adresleri, ev, i, cep telefonu numaras)

mza

ALITII KURUMUN

Unvan

Adresi

GVENL UZMANI OLARAK GREVLENDRLD KURUMUN(Her bir Kurum iin ayr ayr doldurulacaktr.)

Unvan

Adresi

SGK Sicil Numaras

Tehlike Snf

alan Says

Grevlendirildii Sre (Saat/Ay)

EK-5c

KAMU PERSONELNN GREVLENDRLMES

T.C..

6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve ilgili ynetmeliklerden doan ykmllkler kapsamnda ..(Grevli olduu birim) de grev yapan T.C. kimlik numaral .. n aada bilgileri yazl olan biriminde . olarak .............. makamnn tarih, .. sayl oluru ile grevlendirilmitir.

Birim Amiri Ad Soyad mza

DER SALIK PERSONELNN

Ad ve Soyad

T.C. Kimlik Numaras

Sicil Numaras

Sertifika Tarihi

Sertifika Numaras

Meslei/Yapt grev

letiim Bilgileri(kamet, e-posta adresleri, ev, i, cep telefonu numaras)

mza

ALITII KURUMUN

Unvan

Adresi

DER SALIK PERSONEL OLARAK GREVLENDRLD KURUMUN(Her bir Kurum iin ayr ayr doldurulacaktr.)

Unvan

Adresi

SGK Sicil Numaras

Tehlike Snf

alan Says

Grevlendirildii Sre (Saat/Ay)

EK-6

VERENN KEND YERNDE YAPACAI ALIMA TAAHHTNAMES

6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve ilgili ynetmeliklerden doan ykmllkler kapsamnda bilgileri aada mevcut bulunan .. SGK Sicil numaral ve .unvanl iyerimde iveren olmamn yannda ayn zamanda aada belirtilen grevi de ifa edeceimi beyan ve taahht ederim.

stlenilen grev: yeri hekimlii gvenlii uzmanl Dier salk personeli

verenin:Ad ve Soyad:T.C. Kimlik No:Meslei / Diploma Tarih ve No:Belge Tarih ve No:Sertifika snf:kamet Adresi:Tel No: Faks No: E-posta:

yerinin:Unvan:Adresi:Tel No: Faks No: E-posta:Vergi No:Vergi Dairesi:Faaliyet alan:SGK Sicil No:alan says:alma Sresi (Saat/Ay):

altm ler/yerleri:(allan her iyeri iin ayr ayr yazlacaktr.) Unvan:Adresi:Faaliyet alan:SGK Sicil No:alma Sresi (Saat/Ay):

Tarih

veren mza - Kae EK-7ORTAK SALIK VE GVENLK BRMLER VE SORUMLU MDRLER N HTAR TABLOSU

Sra No.hlalin Adhlalin Derecesihtar Puan

1Yetki alnan yer ve donanm ile ilgili belirtilen artlara uygunluunun devamnn salanmamasHafif10

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.