Top Banner

Click here to load reader

Institut Jožef Stefan Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev

Jan 05, 2016

ReportDownload

Documents

feng

Institut Jožef Stefan Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev. (Zgodovinski) uvod zoologija osnovnih delcev Pospeševalniki veliiikiii mikroskopi Veliko in majhno (vesolje in delci) Bodočnost … nova odkritja so pred vrati!. Nekaj zgodovine:. - PowerPoint PPT Presentation

 • Institut Joef StefanOdsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev (Zgodovinski) uvod zoologija osnovnih delcev

  Pospeevalniki veliiikiii mikroskopi

  Veliko in majhno (vesolje in delci)

  Bodonost nova odkritja so pred vrati!

 • Nekaj zgodovine:Pojem osnovnih delcev se je spreminjal v toku zgodovine, skladno s lovekim dojemanjem, kasneje opazovanjem, sveta.Stari Grki so verjeli, da je svet sestavljen iz 4 osnovnih elementov: zraka, ognja, vode in zemlje.Demokrit, 4. stol. p.n..: svet je sestavljen iz najmanjih nedeljivih delov - atomov

 • Svet, kot ga vidimo dandanes:

 • emtnenmntuctdsbPa e ve jih je,.

  vsak ima svoj anti-delec, npr. e- in e+

  kvarki sestavljajo teje delce hadrone, npr. p=uud

 • Delca si izmenjujeta nosilce sile in s tem obutita siloGluoni

  Fotoni

  BozoniW,Z0Gravitoni(?)4 osnovne sile v naravi:

 • Standardni modelStandardni model je fizikalna teorija, ki opisuje, iz esa je svet sestavljen in kako se osnovni gradniki povezujejo med sabo.6 kvarkov, 6 leptonov in 4 nosilci silVsa znana snov je sestavljena iz kvarkov in leptonov. Interakcije (sile) med delci snovi opiemo z izmenjavo delcev, nosilcev sil.

 • In kako ta (subatomski) svet opazujemo:majhno velikoPospeevalniki

 • PRETEKLOST

  SEDANJOST

  PRIHODNOST...ARGUS, DORIS, DESYCPLEAR, CERN, VICADELPHI, LEP, CERN, VICA

  HERA-B, HERA, DESY, NEMIJABELLE, KEK, JAPONSKAPierre Auger, FERMILAB, ZDA

  ATLAS, LHC, CERN, VICA...IJSOdsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcevsodelovanja

 • Evropski laboratorij za fiziko delcev CERN:enevsko jezeroenevsko letalie

 • LEP veliki pospeevalnik elektronov in pozitronov:e- in e+ kroijo v nasprotnih smereh

 • Uporaba E=mc2:

 • Detektor ATLASmoak..tukaj

 • Kriostat za hlajenje kalorimetra detektorja ATLAS.

 • Kako jih opazimo (delce namre):Detektorjidelcev

  modularna sestava merimo energijo, gibalno koliino,maso nastalih delcevgospodina

 • Detektor DELPHI:

 • Detektor DELPHI:Kdo je rekel, da delci ne morejopotovati hitrejeod svetlobe?

  V snovi lahko, pri tem pa sevajo svetlobo erenkova!

 • Kako jih opazimo:Polvodniki detektor sledinabit delec sprosti naboj vpolprevodnih pasovihdebeline lovekegalasuista soba

 • Kvarka b b mezona B dolga razpadna razdalja6 mm

 • Laboratorij za fiziko delcev, Hamburg, Nemija:Institut DESYPospeevalnik HERA

  obseg 6.3 km;v 1s 47000 krat okoli;

  4 poskusi;sodelovanje s HERA-Bpe-/+

 • HERA-B je med manjimi kolaboracijami v fiziki osnovnih delcevkalorimeter del merilne napraveHERA-B

 • HERA-B shematskoDetektorji delcev

  modularna sestava merimo energijo, gibalno koliino,maso nastalih delcev

 • Laboratorij za fiziko delcev, Tsukuba, Japonska:Pospeevalnik KEK-B11 m pod povrjem;obseg 3 km;hitrost e-: 0,999999996 x hitrost svetlobee+e-

 • Detektor BELLEDetektorjidelcev

  modularna sestava merimo energijo, gibalno koliino,maso nastalih delcev

 • Naprava ni le naslikana:

 • In kaj npr. ugotovimo iz podatkov?B razpada nekoliko drugae kot BDelci razpadajo malenkost drugae kot anti-delci;

  v dolgem razvoju vesolja jemorda prav ta malenkostpovzroila, da obstajamo v obliki, v kakrni smo:celotno vesolje je namresestavljeno iz snovi (delcev)in ne anti-snovi (anti-delcev)

 • Nobelove nagrade:Nobelove nagrade v fiziki pospeevalnikov

 • Eksperimentalna fizika osnovnih delcev delo v velikih raziskovalnih centrih, osnovni merski pripomoek: pospeevalnikNajmanji znani gradniki snovi so kvarki (trije kvarki sestavljajo proton, nevtron) in leptoni (npr. elektron), iemo dalje...Zakljuek

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.