Top Banner
TDC HomeBox ADSL Installations - vejledning Erhvervs- løsninger
20

Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Jul 18, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

TDC HomeBox ADSL

Installations-vejledning

Erhvervs­løsninger

Page 2: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Introduktion og din ordre

Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC:

Alle relevante oplysninger til brug for installation en finder du i denne vejledning. Opsætning af det trådløse netværk kan du få hjælp til på tdc.dk/tts.

Produkterne TDC HomeDuo Work, TDC HomeTrio Work, TDC Business Bredbånd (BizBase, MultiBase, ExtraBase og MyBase) , TDC Bredbånd Basis og TDC Bredbånd Professionel er omfattet af denne vejledning.

Den detaljerede beskrivelse af, hvordan routeren er konfigureret, findes i kom Godt i gang guide, som du kan finde på tdc.dk/igang. Har du allerede fået instal­leret routeren af en tekniker, kan du springe 1. trin og 2. trin over. Du kan også springe trin 5 over, hvis teknikeren har installeret det trådløse netværk for dig. Bemærk dog, at teknikeren kun installerer på én pc.

Bemærk, at du kun behøver at læse de afsnit i denne vejledning, som er relevante for netop dit bredbåndsprodukt fra TDC. Før du går i gang, skal du kontrollere installationsdatoen for din bredbåndsforbindelse fra TDC. Din forbindelse virker senest kl. 16.00 den pågældende dag. Din telefon kan være afbrudt i en kortere periode i løbet af dagen.

*Leveres kun, hvis løsning er på fastnet (ikke bredbåndstelefoni)

Skillefilter Kombifilter*

eller

*

TDC HomeBox

1 stk. RJ45 kabel(brede gule stik)

2 stk. RJ11 kabler (smalle stik, hhv. blå og grå)

Kabel til 3-polet telefonledning

Installationsvejledning

StrømforsyningGennemgangsstik

TDC HomeBox ADSL

Installations-vejledning

Erhvervs­løsninger

Page 3: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

RESET

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

TDC HomeBox ADSL stik og lamper

Sammen med din bredbåndsforbindelse fra TDC har du fået en TDC HomeBox. TDC HomeBox indeholder modem, router, switch, firewall og telefoni­adapter, samt 1­2 trådløse netværk.

Trådløs (WPS)

Tænd/slukDSL NetværkTelefon 1 StrømforsyningTelefon 2

Reset

DSL ReserveretInternet Bredbåndstelefoni

Trådløs Tændt/slukket

3

Page 4: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Start: Start installationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Trin 1: Tilslutning af TDC HomeBox til din bredbåndsforbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Trin 2: Tænd din TDC HomeBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Trin 3: Tilslutning af telefoner til din bredbåndsforbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Trin 4: Tilslutning af pc til TDC HomeBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Trin 5: Trådløs forbindelse fra TDC HomeBox til pc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Trin 6: Kontrol af status/fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Trin 7: Tekniske oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

På de følgende sider kan du læse, hvordan du installerer din ADSL­router, afhængig af hvil­ket telefonstik og hvilken forbindelse du har.

Hvis du har konverteret din forbindelse fra en fastnet­/basislinje til ISDN eller omvendt fra TDC, skal du fjerne al udstyr hen til telefon­/netværksstikket i væggen og følge vejledningen.

Hvis du tidligere har fået installeret et modem, skal det ikke længere anvendes, og du kan kassere det på din genbrugsstation.

Indhold

4

Page 5: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Start installationen

I denne vejledning skal du tage udgangspunkt i, hvilket telefonstik du har på væg­gen. TDC anbefaler, at du benytter det telefonstik, hvor din linje kommer ind i dit hjem, for at sikre en optimal ydelse på din bredbåndsforbindelse. Fjern først al udstyr fra alle telefonstik i hele boligen.

Følg vejledningen ud fra dit telefonstik på væggen.

Du skal montere det medfølgende gennemgangsstik eller kombifilter oven på det almindelige telefonstik, du ønsker at benytte til din bredbåndsforbindelse.

Hvis du har et Multistik, skal du bruge dette til din bredbåndsforbindelse fra TDC. Har du flere, skal du anvende stikket med den blå ramme.

Denne vejledning guider dig igennem din installation i 7 trin, så du hele tiden får den bedste forklaring i forbindelse med din situation. Når du er færdig med instal­lationen, bør du gemme evt. overskydende adaptere og kabler, da du kan få brug for dem i forbindelse med ændring af dit produkt hos TDC.

Almindeligt telefonstik eller

Multistik

Har du også bestilt TDC TV, vil du modtage en separat installationsvejledning sammen med din TDC TV modtager. Bemærk, at din TDC TV modtager kan forbindes direk te til enhver internet port (gul markering) i din TDC HomeBox.

Info om TDC TV

Start 1. trin 2. trin 3. trin 4. trin 5. trin 6. trin 7.trin

5

Page 6: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Tilslutning af TDC HomeBox til din bredbåndsforbindelse

Afhængig af om du har valgt Bredbåndstelefoni eller Fastnet telefoni, skal din bred­båndsforbindelse sættes op på lidt forskellig måde. Har du valgt Fastnet telefoni, fortsæt da til næste side.

Med Bredbåndstelefoni:

Vælg stik på væggen: Forbind kablerne:

Sæt kabel med smalle grå stik (RJ11) i gen­nemgangsstikkets bund og sæt den anden ende i den grå indgang, mærket “xDSL” på din TDC HomeBox.

Sæt kabel med smalle grå stik (RJ11) i dit multistik og sæt den anden ende i den grå indgang, mærket “xDSL” på din TDC HomeBox.

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

Start 1.trin 2. trin 3. trin 4. trin 5. trin 6. trin 7.trin

6

Page 7: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Med Fastnet telefoni

Vælg stik på væggen: Forbind kablerne:

Sæt kabel med de smalle blå stik (RJ11) i dit blå multistik og sæt den anden ende i “line” på medfølgende skillefilter.

Sæt kabel med de smalle grå stik (RJ11) i ”xDSL”­indgangen på dit skillefilter og sæt den anden ende i den grå indgang “xDSL” på din TDC HomeBox.

Skillefilter

Sæt kabel med smalle grå stik (RJ11) i kom­bifilterets bund og sæt den anden ende i den grå indgang, mærket “xDSL” på din TDC HomeBox.

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

Start 1.trin 2. trin 3. trin 4. trin 5. trin 6. trin 7.trin

7

Page 8: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Sæt strøm til TDC HomeBox vha. strømforsyning, tænd kontakten og af­vent lys i “tændt/slukket­lampen”

Første gang du tilslutter TDC HomeBox til din bredbåndsfor ­ bindelse, vil den typisk blive opdateret med nyeste software og selv genstarte op til flere gange. Dette kan vare op til 30 min. Afvent, og undlad at slukke for TDC HomeBox i denne periode. Du kan også senere komme ud for at software bliver opdateret, når TDC HomeBox tændes.

Tjekliste:

DSL­lampen på din TDC HomeBox viser om, der er forbindelse eller ej. Hvis DSL­lampe

lyser konstant, er du i forbindelse med TDC .

Følgende skal nu kontrolleres:

1. DSL­lampen skal lyse konstant (kan tage op til 15 min.).

2. Internetlampen @ skal lyse konstant.

Hvis DSL­lampen fortsat blinker efter 15 min., skal du gøre følgende:

1. Kontrollér din ordrebekræftelse for installationsdato.

2. Kontrollér, at kablerne er korrekt tilsluttet og sidder fast.

3. Sluk/tænd TDC HomeBox og afvent lys i DSL­lampen i 5 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte Erhvervssupport. Nummer og åbningstider finder du på bagsiden.

Tænd din TDC HomeBox

Start 1. trin 2.trin 3. trin 4. trin 5. trin 6. trin 7.trin

8

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2 xDSL xDSL

Page 9: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Du kan benytte en almindelig telefon monteret vha. gennemgangstikket.

Hvis du har et multistik, kan du tilslutte telefoner til de almindelige telefonstik på væggen. De vil være tilsluttet dit bredbåndstelefonnummer.

Tilslutning af telefoner til din bredbåndsforbindelse

Nedenfor kan du se, hvordan du tilslutter dine telefoner med Bredbåndstelefoni.

Har du valgt Fastnet telefoni, skal du gå videre til side 11.

Tjekliste:

1. Hvis der ikke er klartone i telefonen, skal du fjerne al udstyr fra andre telefonstik.

2. Alternativt prøv at tilslutte udstyret i et andet telefonstik.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte Erhvervssupport. Numre og åbningstider finder du på bagsiden.

Dine analoge telefoner er forbundet til TDC Homebox gennem kablet til dit multistik. Du kan dog maksimalt tilslutte tre telefoner til dine al­mindelige telefonstik. Alle telefonstik skal virke korrekt nu.

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

Start 1. trin 2. trin 3.trin 4. trin 5. trin 6. trin 7.trin

9

Page 10: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Flere telefonerHvis du ønsker at anvende flere telefoner, bør du tilslutte dem direkte til din TDC HomeBox.

Sæt kablet fra den telefon, du ønsker at bruge til bredbåndstelefoni, i Phone 1 (grøn markering) på din TDC HomeBox.

En ekstra telefon kan monteres i Phone 2 på samme måde. Hvis din telefon har 3 polet stik, benyttes det vedlagte kabel:

Tjekliste:

1. Hvis der ikke er klartone i bredbåndstelefonen, skal du sikre dig, at du har adgang til internettet. Hvis ikke, gå til 1. trin i denne vejledning.

2. Kontrollér, at telefonen er tilsluttet Phone 1 porten på din TDC HomeBox.

3. Sluk og tænd for TDC HomeBox’en og vent 5 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte Erhvervssupport. Numre og åbningstider finder du på bagsiden.

Får du efterfølgende problemer, eller har du et spørgsmål, kan du gå ind på tdc.dk/bbtvejl og få hjælp.

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

Start 1. trin 2. trin 3.trin 4. trin 5. trin 6. trin 7.trin

10

Page 11: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Flere telefonerHvis du ønsker at anvende flere telefoner, kan du benytte op til 3 kombifitre. Kombifilteret monteres mellem det almindelige telefonstik og telefonen. Kombifiltre kan købes i TDC Butik.

Bemærk, at TDC garanterer for kvaliteten ved maksimalt brug af 3 kombifiltre. Bruger du mere end 3 kombifiltre, kan det skabe støj og ustabilitet. For mere information om kombifiltre, se tdc.dk/kombifilter..

Tilslutning af fastnettelefon

Anvender du kombifilter til din bredbåndsforbindelse, skal du tilslutte din fastnet telefon i kombifilteret.

Tjekliste:

1. Hvis der ikke er klartone i telefonen, skal du fjerne al udstyr fra andre telefonstik.

2. Alternativt prøv at tilslutte udstyret i et andet telefonstik.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte Erhvervssupport. Numre og åbningstider finder du på bagsiden.

Hvis du har et multistik, kan du tilslutte telefon er til de almindelige telefonstik på væggen. De vil være tilsluttet dit fastnet telefonnummer. Alle telefonstik skal virke korrekt nu.

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

Start 1. trin 2. trin 3.trin 4. trin 5. trin 6. trin 7.trin

11

Page 12: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Tilslutning af din pc til TDC HomeBox

Hvis du ønsker at tilslutte din pc med kabel til TDC HomeBox, skal du følge nedenstående vejledning. Hvis du kun ønsker trådløs forbindelse mellem pc(’er) og TDC HomeBox kan du gå direkte til 5. trin.

Tag kablet med de brede gule stik (RJ45) og sæt det i et af de gule stik i din TDC HomeBox.

Tag den anden ende af kablet og tilslut det til netværkstik­ket i din pc.

Tænd din pc og afvent lys i den grønne lampe ved netstikket bagpå din TDC HomeBox. Lampens nummer vil svare til den benyttede port.

Routeren er klar, når DSL­lampen lyser konstant, uden at blinke.

Afhængig af hvilken routerprofil du har valgt til din erhvervsløsning, skal dit udstyr placeres forskelligt i routerens porte, markeret med gult. Hvis du er i tvivl, kan du på ordrebekræftelsen se, hvilken routerprofil der er valgt.

Har du ikke bestilt adgang til virksomhedens netværk (MPLS), kan du tilslutte pc’en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til en af de 4 porte – alle vil virke.

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

PowerETH1 ETH2 ETH3 ETH4 xDSL TLF1 TLF2

Start 1. trin 2. trin 3. trin 4.trin 5. trin 6. trin 7.trin

12

Page 13: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Tjekliste:Den grønne lampe ved de gule stik på TDC HomeBox fortæller, om der er forbindelse fra din TDC HomeBox til din PC.

Hvis den grønne lampe bag på TDC HomeBox ikke lyser, skal du gøre følgende:

1. Kontrollér, at kablet sidder korrekt tilsluttet TDC HomeBox og pc.

2. Kontrollér, at lampen ved netstikket i din pc lyser.

Hvis internet­lampen @ ikke lyser, skal du gøre følgende:

1. Sluk TDC HomeBox og sluk pc.

2. Tænd TDC HomeBox – afvent konstant lys i DSL­lampen og tænd derefter din PC.

3. Du skulle nu være på internettet og internetlampen @ lyser.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte Erhvervssupport. Numre og åbningstider finder du på bagsiden.

Har du valgt routerprofil 7:Tilslut pc’en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til port 1 og/eller 2, hvis du kun vil have adgang til internettet. Tilslut pc’en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til de øvrige porte 3 og/eller 4, hvis du ønsker at få adgang til både internettet og virksomhedens MPLS­netværk samtidig.

Har du valgt routerprofil 3:Tilslut pc’en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til port 1 og/eller 2, hvis du kun vil have adgang til internettet. Tilslut pc’en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til de øvrige porte 3 og/eller 4, hvis du ønsker at få adgang til virksomhedens MPLS­netværk, men ikke til internettet.

Har du bestilt TDC TV, kan du anvende enhver af de porte, som er beregnet til adgang til internettet.

Start 1. trin 2. trin 3. trin 4.trin 5. trin 6. trin 7.trin

13

Page 14: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Trådløs forbindelse fra TDC HomeBox til pc

Din TDC HomeBox har et indbygget trådløst accespunkt, som er aktiveret, hvis det er bestilt eller automatisk indgår i det bestilte produkt. Ellers er den trådløse funktion ikke aktiveret, og du kan se bort fra dette afsnit.

Fysisk placering af routeren, hvis den anvendes med trådløs funktion:• Den trådløse funktion kan påvirke medicinsk udstyr. Vær opmærksom på de

tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø.• Undlad at placere routeren i umiddelbar nærhed af radiomodtagere, fjernsyn,

samt mikrobølgeovne, da det kan medføre forstyrrelser i det trådløse signal.• Vær opmærksom på, at armeret jernbeton kan svække det trådløse signal.

Hvis routeren er bestilt med den trådløse funktion aktiveret, sættes routeren op af TDC’s managementsystem i forbindelse med installationen. Du kan se, om det trådløse er aktiveret ved at se, om der er lys i ”Trådløs” lampen.

Hvis aktivering af den trådløse funktion bestilles senere, vil du modtage oplysn­ing om, hvornår den er klar på TDC’s managementsystem.

Sådan gør du for at klargøre routerenSluk og tænd routeren, for at den kan blive opdateret af managementsystemet. Routeren vil automatisk kontakte managementsystemet og hente de korrekte oplysninger (dette kan tage op til 5 min).

Router med fast konfigurationHvis du ikke har bestilt et særligt Netværksnavn (SSID), skal du benytte Netværksnavn (SSID) og Netværksnøgle (WPA Passphrase), der er angivet på label, der sidder på undersiden af TDC HomeBox.

Bemærk, at det har betydning, om du benytter store eller små bogstaver. Kombinationen af Netværksnavn og Netværksnøgle er unik for netop din TDC HomeBox.

Start 1. trin 2. trin 3. trin 4. trin 5.trin 6. trin 7.trin

14

Page 15: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Hvis du har bestilt et særligt Netværksnavn (SSID), vil routeren være konfigure­ret med dette samt en hemmelig Netværksnøgle. Oplysningen om SSID og nøgle, får du ved at gå ind på tdc.dk/tts og følge login proceduren.

Hvis du har valgt en brugeradministrereret adgang til den trådløse adgang, kan du ændre både Netværksnavn (SSID) og Netværksnøgle (WPA Passphrase) på tdc.dk/tts, uanset om du har bestilt et særligt SSID eller ikke.

Adgang til tdc.dk/tts (TDC’s selvbetjeningsside for trådløs)Adgangen til denne webside skal ske fra en pc, der med ethernetkablet (med de gule stik) er tilsluttet den eller de af routerens porte (market med gult), som har adgang til internettet (se evt. 4. trin). Opsætningen af den trådløse funktion kan ikke ske via en VPN­forbindelse. Dette skyldes, at sikkerheden ved onlinekonfi gu­reringen bygger på kontrol af routerens ip­adresse.

Du skal gå ind på tdc.dk/tts. Du bliver bedt om at indtaste din e­mailadresse og/eller dit mobiltelefonnummer. Skriv den e­mail­adresse og/eller det mobiltele­fonnummer, som du kan modtage e­mail eller sms på lige nu. Bemærk, at du ikke kan anvende en e­mail­adresse, hvorfra du kun kan læse mails via en VPN­forbindelse, f.eks. din arbejdsmail. Herefter modtager du en e­mail eller en sms med et kodeord til den webside, hvorfra du kan hente dine trådløse konfigura­tionsoplysninger. Følg herefter vejledningen, som fremgår af websiden.

Med oplysningerne om netværksnavn (SSID) og krypteringsnøgle fra denne webside kan du tilpasse din opsætning af pc’en til det trådløse udstyr. Er den trådløse funktion TDC­administreret, kan du udelukkende hente oplysningerne til brug for opsætningen af pc’en. Er funktionen brugeradministreret, kan du ændre på bl.a. netværksnavnet (SSID), broadcast/non broadcast af SSID, samt krypteringsform og ­nøgle (brugerrettighederne til den trådløse funktion er bestemt ved bestillingen). Kontakt din virksomheds netværksadministrator, hvis du er i tvivl om hvilke rettigheder, du har fået tildelt ved bestillingen.

Hvis du evt. har bestilt en VPN forbindelse aktiveret som trådløs, kan du finde oplysninger om Netværksnøgle (SSID) og Netværksnøgle (WPA) på tdc.dk/tts sammen med data for internetforbindelsen.

BemærkNår du har lavet ændringer i routeren via tdc.dk/tts, er det nødvendigt efterfølg­ende at slukke og tænde for routeren, så ændringerne træder i kraft. Bemærk, at ændringer i den trådløse opsætning kan kun foretages, når pc’en er tilsluttet routeren med et netværkskabel. Hjælp til opsætning findes på tdc.dk/tts.

Start 1. trin 2. trin 3. trin 4. trin 5.trin 6. trin 7.trin

15

Page 16: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Router med åben konfigurationHvis du har bestilt en router med åben konfiguration, kan du selv opsætte rou­teren til netop dit behov ved hjælp af routerens indbyggede GUI (Graphical User Interface). Denne GUI finder du på URL 192.168.1.1. Hvis du ønsker at tilslutte trådløst udstyr, skal du benytte Netværksnavn (SSID) og Netværksnøgle (WPA), der er angivet på den label, der sidder på undersiden af TDC HomeBox.

Opsætning af pc til trådløs

På tdc.dk/pcvejled finder du vejledning til opsætning af trådløs adgang på din pc.

Tjekliste:

Trådløs­lampen på din TDC HomeBox skal nu lyse, og blinke, når der er trafik.

Hvis trådløs­lampen ikke lyser, kan du nulstille TDC HomeBox ved at trykke på RESET knappen. Routeren vil automatisk kontakte managementsystemet og hente de korrekte oplysninger (dette kan tage op til 5 min.).Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte Erhvervssupport. Telefonnummeret finder du på bagsiden.

Start 1. trin 2. trin 3. trin 4. trin 5.trin 6. trin 7.trin

Page 17: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante
Page 18: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Kontrol af status/fejlsøgning

DSL­lampen på TDC HomeBox blinker:DSL lampen blinker, mens forbindelsen etableres. Når forbindelsen er etableret, lyser lampen konstant. Såfremt det ikke lykkes at etablere forbindelse, vil DSL­lampen blinke.

Konstant lys i DSL lampen på TDC HomeBox, men der er ingen internet­ forbindelse.

Internet virker, men der er ingen klar­tone i telefonen efter installationen.

Stadig problemer?Virker Internet eller telefon stadig ikke korrekt, så kan du kontakte Erhvervssupport. Numre og åbningstider finder du på bagsiden.

1. Kontrollér ordredato og tidspunkt på ordrebekræftelsen. TDC garanterer først, at bred­båndsforbindelsen virker efter kl. 16.00 på installationsdatoen.

2. Kontrollér kabling fra TDC HomeBox’ens DSL­port jf. side 6­7.

1. Kontrollér bag på TDC HomeBox for lys i den grønne lampe, der viser, om der sidder et kabel mel­lem din TDC HomeBox og pc. Lyser den ikke, så kontrollér, at kablet sidder korrekt i både TDC HomeBox og pc.

2. Genstart pc’en – Prøv derefter, om du kan komme på internettet.

1. Kontrollér om kabler og evt. kom­bifilter/skillefilter sidder korrekt jf. side 9 til 11.

2. Fjern eventuelle telefoner fra andre telefonstik i hjemmet, så du kun tester med én telefon.

Start 1. trin 2. trin 3. trin 4. trin 5. trin 6.trin 7.trin

18

Page 19: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

Tekniske oplysninger:

Routerens tekniske specifikationer• Fysiske mål (hxbxd): 20,5 x 22,5 x 7,4 cm• Strømforbrug: Tændt: Maks. 11,47 Watt, Slukket: Maks. 0,3 Watt

(Overholder: EU Code of Conduct 2008) • Vægt: 500 g

Dette produkt er WEEE mærket, hvilket kan ses af den krydsede skraldespand på undersiden af produktet. Dette betyder, at WEEE mærkede produkter ikke må bort­skaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. TDC udsender derfor, ved opsigelse eller fejlhåndtering, en returpostlabel til brug for returnering af dette udstyr.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elek­trisk og elektronisk udstyr (EEE). Udstyr, der indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

RoutermanualDu behøver ikke at have nogen manual til routeren. Alt, hvad du skal vide om fejlfind­ing, står i denne vejledning. Routeren er TDC’s ejendom, og du må ikke selv foretage ændringer i konfigurationen. Detaljerede oplysninger om routerens opsætning og funktion, herunder mulige ændringer i konfiguration og pris, kan downloades fra tdc.dk.

Krav til dine installationer• Temperatur: 5­40° C• Luftfugtighed: 10­85%, ikke kondenserende• Du skal som minimum have en pc med Ethernetkort• Der skal være mulighed for at tilslutte 230 V til routeren

Start 1. trin 2. trin 3. trin 4. trin 5. trin 6. trin 7.trin 8.trin

19

Page 20: Installations vejledning - Region Midtjylland · Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: Alle relevante

TDC

A/S

· Kø

ben

havn

· C

VR

14

77

39

08

· C

om

mun

icat

ion

/MC

80

60

­11

31

· A

rt.n

r. 3

39

30

2 ·

Ho

meB

ox E

rhve

rv ·

Der

tag

es fo

rbeh

old

for

evt.

try

kfej

l

KontaktosHar du tekniske spørgsmål vedrørende din installation, kan du kontakte Erhvervssupport. Drejer det sig om produkter eller andet, kan du kontakte Kundeservice.

Erhvervssupport 80 80 80 90 Mandag til fredag 8.00 ­ 20.00 Weekend 10.00 ­ 18.00 Helligdage 10.00 ­ 16.00

Kundeservice 80808090 Mandag til fredag 8.00 ­ 16.00

TDC Login – din adgang til musik, mail og regninger

Art. nr. 339302

Vidste du, at der følger millioner af musiknumre med dit bredbånd? For at hente løs af musikken skal du oprette et TDC Login. Det er nemt og gratis.

TDC Login giver dig adgang til

• TDC PlayHent millioner af musiknumre uden at betale ekstra.

• WebmailTjek din TDC­mail via nettet.

• WebdiskWebdisk er din harddisk på nettet – brug den til backup.

• TDC FotoGem, del og print dine billeder.

• SelvbetjeningSe din regning og følg dit tv­, bredbånds­ og telefonforbrug.

For at oprette et TDC Login skal du bruge dit telefon­ og kontonummer. Så find din ordre­bekræftelse frem og gå ind på tdc.dk/tdclogin