Top Banner
Instalacja PrestaShop Spis treci Instalacja PrestaShop Szybka instrukcja instalacji Szczegóowe instrukcje instalacji Pobieranie i rozpakowywanie archiwum PrestaShop Przesyanie PrestaShop na serwer Tworzenie bazy danych dla Twojego sklepu Uruchamianie instalatora Krok 1: strona powitalna Krok 2: licencja PrestaShop Kroki 3 i 4: zgodno z systemem i przechowywanie informacji Krok 5: Konfiguracja systemu Koczenie instalacji Rozdzia ten zosta przygotowany dla osób, które chc zainstalowa PrestaShop na serwerze. Aby zainstalowa PrestaShop na swoim komputerze (lokalnie), naley przej do rozdziau: Instalacja PrestaShop na wasnym komputerze (lokalnie). Po zapoznaniu si z tym rozdziaem mona przej do sekcji "Tworzenie bazy danych dla Twojego sklepu" Instalacja PrestaShop Instalacja PrestaShop jest bardzo prosta. Po umieszczeniu plików na serwerze, bdzie mona rozpocz konfiguracj w przecigu okoo 5 minut. Automatyczny instalator wykonuje wikszo czynnoci za uytkownika. W przypadku mniej dowiadczonych uytkowników proces instalacji moe potrwa 10 - 20 minut. Przed rozpoczciem, naley sprawdzi czy zostay spenione wszystkie wymagania opisane w rozdziale "Czego potrzebujesz by zacz?". Zalecamy dokadne zapoznanie z rozdziaem "Czego potrzebujesz by zacz?" przed kontynuowaniem. Niektórzy dostawcy usug hostingowych oferuj instalacj PrestaShop "na jedno kliknicie". Takie rozwizanie pozwala na oszczdno czasu i moe by bardzo dobr propozycj dla mnie dowiadczonych uytkowników. 1&1 Hosting: https://www.1and1.com/prestashop-hosting InMotion Hosting: http://www.inmotionhosting.com/ Dostawcy Ci zwykle posuguj si nastpujcymi bibliotekami skryptów: SimpleScripts: , https://www.simplescripts.com/script_details/install:PrestaShop Installatron: , http://installatron.com/apps?locale=en#cmd=browser&display=prestashop Softaculous: . http://www.softaculous.com/apps/ecommerce/PrestaShop Niektóre z tych skryptów daj równie moliwo aktualizacji sklepu PrestaShop "na jedno kliknicie" co jest trudne do przecenienia. Czasem dostawcy usug hostingowych maj swoje wasne skrypty instalacyjne - zalecamy sprawdzenie u dostawcy usugi hostingowej z jakich rozwiza korzysta. Co równie istotne PrestaShop posiada równie wasne rozwizanie hostingowe: po rejestracji na PrestaBox mona skorzysta z tego rozwizania. Dziki temu wszelkie kwestie techniczne spadaj na nasz zespó a uytkownik moe zaj si sprzeda i klientami. Po wicej szczegóów zapraszamy na https://www. prestabox.com/
18

Instalacja PrestaShop

Jan 30, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pobieranie i rozpakowywanie archiwum PrestaShop Przesyanie PrestaShop na serwer Tworzenie bazy danych dla Twojego sklepu Uruchamianie instalatora
Krok 1: strona powitalna Krok 2: licencja PrestaShop Kroki 3 i 4: zgodno z systemem i przechowywanie informacji Krok 5: Konfiguracja systemu
Koczenie instalacji
  Rozdzia ten zosta przygotowany dla osób, które chc zainstalowa PrestaShop na serwerze. Aby zainstalowa PrestaShop na swoim komputerze (lokalnie), naley przej do rozdziau: Instalacja PrestaShop na wasnym komputerze (lokalnie). Po zapoznaniu si z tym rozdziaem mona przej do sekcji "Tworzenie bazy danych dla Twojego sklepu"
Instalacja PrestaShop
Instalacja PrestaShop jest bardzo prosta. Po umieszczeniu plików na serwerze, bdzie mona rozpocz konfiguracj w przecigu okoo 5 minut. Automatyczny instalator wykonuje wikszo czynnoci za uytkownika. W przypadku mniej dowiadczonych uytkowników proces instalacji moe potrwa 10 - 20 minut. Przed rozpoczciem, naley sprawdzi czy zostay spenione wszystkie wymagania opisane w rozdziale "Czego potrzebujesz by zacz?". Zalecamy dokadne zapoznanie z rozdziaem "Czego potrzebujesz by zacz?" przed kontynuowaniem.
Niektórzy dostawcy usug hostingowych oferuj instalacj PrestaShop "na jedno kliknicie". Takie rozwizanie pozwala na oszczdno czasu i moe by bardzo dobr propozycj dla mnie dowiadczonych uytkowników.
1&1 Hosting: https://www.1and1.com/prestashop-hosting InMotion Hosting: http://www.inmotionhosting.com/
Dostawcy Ci zwykle posuguj si nastpujcymi bibliotekami skryptów:
SimpleScripts: ,https://www.simplescripts.com/script_details/install:PrestaShop Installatron: ,http://installatron.com/apps?locale=en#cmd=browser&display=prestashop Softaculous: .http://www.softaculous.com/apps/ecommerce/PrestaShop
Niektóre z tych skryptów daj równie moliwo aktualizacji sklepu PrestaShop "na jedno kliknicie" co jest trudne do przecenienia. Czasem dostawcy usug hostingowych maj swoje wasne skrypty instalacyjne - zalecamy sprawdzenie u dostawcy usugi hostingowej z jakich rozwiza korzysta.
Co równie istotne PrestaShop posiada równie wasne rozwizanie hostingowe: po rejestracji na PrestaBox mona skorzysta z tego rozwizania. Dziki temu wszelkie kwestie techniczne spadaj na nasz zespó a uytkownik moe zaj si sprzeda i klientami. Po wicej szczegóów zapraszamy na https://www. prestabox.com/
Poniej przedstawiamy szybk instrukcj instalacji dla osób, które poruszaj si swobodnie w zagadnieniach instalacji aplikacji serwerowych opartych na PHP/MySQL. Jeli nie wszytko bdzie jasne po przeczytaniu poniszej listy zalecamy zapoznanie si ze szczegóowymi instrukcjami instalacji, które powinny rozwia wszelkie wtpliwoci.
Pobierz i rozpakuj archiwum PrestaShop. Na serwerze stwórz baz danych dla sklepu. Jeli w MySQL nie ma uytkownika ze wszystkimi przywilejami - stwórz go.
Przelij pliki PrestaShop do wybranej lokalizacji na serwerze. Nie przesyaj folderu root /prestas hop przelij jedynie plik w nim zawarte. Uruchom skrypt instalacyjny poprzez wejcie z poziomu przegldarki. Adres URL powinien odpowiada lokalizacji plików PrestaShop Postpuj zgodnie z instrukcjami instalatora. Gdy zakoczysz instalacj skasuj folder /instal i utwórz nowy folder administratora domylnie /admin. Zalecamy zmian nazwy ze wzgldów bezpieczestwa.
PrestaShop jest teraz zainstalowana i moe by konfigurowana! Przejd do rozdziau Pierwsze kroki z PrestaShop 1.6
Szczegóowe instrukcje instalacji
Najnowsz wersj oprogramowania PrestaShop mona pobra pod adresem http://www.prestashop.com/pl /download
 
 
 
 
 
Dostpna jest tylko jedna wersja instalacyjna PrestaShop: najnowsza, stabilna odpowiednia dla wszystkich sklepów.
Jeli chcesz pobra jedn z wczeniejszych wersji oprogramowania przejd na stron . W dolnej czci strony http://www.prestashop.com/pl/developers-versions znajduje si sekcja "Poprzednio wydane wersje"
Zwracamy uwag, e nie zalecamy instalowania starszych wersji PrestaShop
Kliknij na przycisk "Pobierz teraz" i zapisz na dysku lokalnym (np. na pulpicie). Pobierany plik bdzie nazwany np. "prestashop_1.6.0.9.zip" (lub bdzie oznaczony innym numerem wersji PrestaShop).
Pobrany plik jest plikiem archiwum z rozszerzeniem zip. Plik archiwum tak jak folder zawiera wszystkie pliki PrestaShop z t rónic, e s to pliki spakowane. Aby kontynuowa . musisz rozpakowa plik archiwum Jest bardzo prawdopodobne, e Twój system operacyjny wspiera obsug plików zip, jeli nie, moesz pobra i zainstalowa jedno z poniszych narzdzi, które umoliwi Ci rozpakowanie archiwum:
Windows: 7-zip: http://www.7-zip.org/ WinZip: http://www.winzip.com/win/en/index.htm WinRAR: http://www.rarlab.com/
Mac OS X: iZip: http://www.izip.com/ WinZip Mac: http://www.winzip.com/mac/ Zipeg: http://www.zipeg.com/
Za pomoc programu obsugujcego archiwa zip, rozpakuj plik do dogodnej lokalizacji (np. na pulpit). Nie przesyaj pliku zip na serwer.
Po rozpakowaniu zobaczysz dwa gówne skadniki archiwum:
folder "prestashop" zawierajcy wszystkie pliki PrestaShop - bdzie umieszczony na serwerze. plik  "Install_PrestaShop.html", który otwiera si w Twojej przegldarce.
Pliku  "Install_PrestaShop.html" nie przesyaj na serwer.
Przesyanie PrestaShop na serwer
Do przeprowadzenia dziaa opisanych w tej sekcji bdzie potrzebne konto w serwisie hostingowym (w przypadku braku takiego konta zalecamy przejcie do sekcji "Czego potrzebujesz by zacz?"), potrzebny bdzie take folder zawierajcy pliki PrestaShop.
).project.org/
Uywajc danych dostarczonych przez serwis hostingowy nawi poczenie z serwerem (uywajc klienta FTP). Jeli nie masz danych do logowania skontaktuj si z dostawc serwisu hostingowego. Po nawizaniu poczenia przyszed czad na przesanie plików.
W programie FileZilla (lub innym wybranym) znajd lokalizacj zawierajc pliki PrestaShop. Powinna ona by widoczna w lewym oknie programu "Adres lokalny".
W prawej czci okna "Adres zdalny", naleny wskaza lokalizacje, gdzie maj zosta umieszczone pliki PrestaShop (w katalogu gównym domeny, sub-folderze, sub domenie). Lokalizacja ma due znaczenie i powinna by wybrana wiadomie w zalenoci od potrzeb wasnych i dostawcy usug hostingowych:
Dostawca usug hostingowych: Niektórzy dostawcy wymagaj umieszczenia plików w okrelonym folderze np.  ,  ,  ,  , /htdocs /public_html /web /www /nazwa_domeny.
 itp.com Czasem podczas poczenia FTP uytkownik jest bezporedni kierowany do waciwej lokalizacji.
Ty: Jeli sklep ma si znajdowa na gównej stronie domeny (np.,  ), naley przesa do gównego folderu ("root").http://www.przyklad.com Jeli sklep ma si znajdowa w sub-folderze Twojej domeny (np.  ), naley najpierw za porednictwem klienta http://www.przyklad.com/sklep FTP stworzy folder (prawy klawisz myszy "utwórz katalog") a potem umieci w nim pliki. Jeli sklep ma znajdowa si w sub-domenie (np.  ), naley najpierw utworzy subdomen. Tworzenie sub-domeny jest http://sklep.przyklad.com zalene od dostawcy usug hostingowych, moliwe e sub-domena jest tworzona przez dodanie folderu, moliwe równie, e musi zosta utworzona z poziomu panelu administracyjnego.  Wszelkie informacje na ten temat powinny si znajdowa w dokumentacji dostawcy usug hostingowych. Po stworzeniu sub-domeny mona umieci w niej pliki PrestaShop.
Po lewej stronie okna powinna by wskazana lokalizacja (rozpakowanych) plików PrestaShop na komputerze, po prawej stronie lokalizacja sieciowa gdzie pliki maj zosta przesane. Aby przesa pliki naley zaznaczy pliki po lewej stronie i przecign do prawej czci okna, mona równie klikn na nie prawym klawiszem mysz i wybra opcj "Wyiij"
Tworzenie bazy danych dla Twojego sklepu
Zanim bdzie mona rozpocz instalacj PrestaShop, trzeba  dysponowa baz MySQL gotow do przechowywania danych Twojego sklepu. Jeli nie masz jeszcze takiej bazy danych musisz j stworzy. Baz danych mona utworzy za pomoc dowodnego narzdzia administracyjnego. My bdziemy si posugiwa darmowym phpMyAdmin ( ), jest ono zainstalowane na wikszoci serwisów http://www.phpmyadmin.net hostingowych.
 
,  ,  ,  ). Przeczytaj dokumentacj myadmin mysql information_schema performance_schema
dostarczon przez dostawc usugi aby sprawdzi czy która z baz moe zosta wykorzystana do Twoich celów.
Tak czy inaczej, moesz utworzy now baz danych przywodzc do zakadki "Databeses" w gównym formularzu "Utwórz baz danych" wpisz nazw nowej bazy danych i kliknij "Utwórz". Nowa baza danych pojawi si na licie z lewej strony. Ta nowa baza moe by wykorzystana do przechowywania danych PrestaShop.
Uruchamianie instalatora
To jest sekcja, w której opiszemy jak sprawi, by wszystko zadziaao: instalacja PrestaShop.
Proces instalacji jest do prosty, a to za spraw instalatora.  Prawdopodobnie uda si przeprowadzi cay proces instalacji w kilka minut, prosimy jednak o dokadne przeczytanie instrukcji.
Aby uruchomi instalator, przejd do folderu gdzie znajduj si pliki PrestaShop: skrypt automatycznie wykryje, e PrestaShop nie jest jeszcze zainstalowana i uruchomi instalator. Moesz te poda dokadny link do instalatora  .http://www.example.com/prestashop_folder/install
Jeli przeprowadzasz instalacj na swoim komputerze, bdzie ona wykonywana w folderze lokalnego hosta czyli prawdopodobnie  .http://127.0.0.1/prestashop
Od tego momentu, proces instalacji opiera si na wypenianiu kolejnych formularzy.
Instalacja obejmuje sze etapów. U góry strony asystent instalacji wywietla informacj gdzie w danym momencie si znajdujesz. Szare ikony zmieniaj si w zielone po zakoczeniu kolejnego etapu.
Krok 1: strona powitalna
 
 
 
 
 
 
Otrzymujesz równie link do strony z dokumentacj PrestaShop  ( ) oraz numer http://doc.prestashop.com/ telefonu wsparcia PrestaShop. Wicej informacji o wsparciu technicznym znajdziesz pod adresem http:// addons.prestashop.com/pl
Wybierz dogodny dla siebie jzyk instalacji i kliknij "Nastpny". Wybrany jzyk bdzie równie domylnym jzykiem sklepu - jednak w razie potrzeby bdziesz móg go potem zmieni.
Krok 2: licencja PrestaShop
W tym kroku przedstawione zostan wymaganiach licencji open-source czyli zasady na jakich mona uywa oprogramowania PrestShop. Nie moesz uywa PrestaShop jeli nie zgadzasz si z tymi zapisami. Oczekujemy od Ciebie akceptacji postanowie licencji.
Przeczytaj postanowienia licencyjne PrestaShop:
Open Software License 3.0 dla PrestaShop - o tej licencji moesz przeczyta pod adresem:  . http://www.opensource.org/licenses/OSL-3.0 Academic Free License 3.0 dla moduów i szablonów o tej licencji moesz przeczyta pod adresem: .http://opensource.org/licenses/AFL-3.0
Aby kontynuowa instalacj musisz wyrazi zgod na postanowienia licencyjne.
Aby wyrazi zgod zaznacz okienko " Zgadzam si z powyszymi warunkami" i kliknij "Nastpny". Jeli nie zgadzasz si z postanowieniami licencji nie moesz instalowa oprogramowania (przycisk "Nastpny" nie bdzie dziaa).
Kroki 3 i 4: zgodno z systemem i przechowywanie informacji
Jeli w  kroku trzecim zostan wykryte problemy instalator wywietli stron  " gdzie "Zgodno z systemami bdzie mona znale informacje na temat wykrytych bdów.
Kompatybilno systemu
Na tej stronie sprawdzana jest konfiguracja serwera: PHP, uprawnienia do plików i folderów, narzdzia innych dostawców itp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test Jak/gdzie to naprawi?
Czy na serwerze jest zainstalowany PHP 5.1.2 (lub nowszy)? Serwer
Czy PrestaShop moe przesya pliki na serwer? php.ini file ( )file_uploads
Czy PrestaShop moe tworzy nowe pliki i foldery? Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Czy zainstalowano bibliotek GD? php.ini file ( )extension=php_gd2.so
Czy wczono wsparcie MySQL? php.ini file ( )extension=php_pdo_mysql.so
Rekursywne prawa zapisu ~/config/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/cache/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/log/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/img/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/mails/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/modules/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/override/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/themes/default/lang/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/themes/default/pdf/lang/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/themes/default/cache/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/translations/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/upload/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/download/ Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Rekursywne prawa zapisu ~/sitemap.xml Przegldarka/ klient FTP/ linia komend
Czy PrestaShop moe otwiera zewntrzne URL?  plik ( )php.in allow_url_fopen
Czy w PHP wyczono "register global"? plik php.ini ( )register_globals
Czy wczono obsug GZIP? plik .htaccess
Czy jest dostpne rozszerzenie Mcrypt? plik php.ini (wicej informacji  )http://php.net/manual/en/mcrypt.setup.php
Czy w PHP wyczono "magic quotes"? plik php.ini ( )magic_quotes_gpc
Czy zaadowano rozszerzenie Dom? --enable-dom compile time option
Czy zadowano rozszerzenie PDO dla MySQL? plik php.ini ( )extension=php_pdo_mysql.so
Zmiana ustawie serwera PHP moe by omawiana tylko na konkretnych przypadkach zalenych od poziomu uprawnie jakimi dysponujesz na serwerze, zmiana uprawnie do plików jest atwiejsza do omówienia.
Uprawnienia su do przyznawania poszczególnym uytkownikom (lub grupom uytkowników) dostpu i kontroli nad plikami oraz folderami. Instalator musi dokona zmian w wielu przesanych plikach i jeli system nie pozwala na takie zmiany instalator nie bdzie w stanie przeprowadzi instalacji. 
Innymi sowy jeli instalator wskazuje, e jakie katalogi lub pliki nie maj waciwych uprawnie musisz je zmodyfikowa rcznie; zmiany takie wymagaj dostpu do plików na Twoim serwerze czyli musisz posuy si klientem FTP (np. FIleZilla) lub lini komend.
CHMOD
CHMOD to komenda pozwalajca na zmian upewnie do plików/folderów w systemach Unix/Linux (opis komendy i uprawnie:  )http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmod
Nadawanie plikom i folderów "praw zapisu" oznacza "CHMOD 755" lub "CHMOD 775" - zalezie od serwisu hostingowego Niektórzy dostawcy hostingu mog wymaga uprawnie 777 jest to najwyszy poziom uprawnie i powinien by przyznawany z pen wiadomoci dla konkretnych przypadków. Jeli zmienisz uprawnienia na poziom 777 w celu instalacji PrestaShop, zalecamy by po zakoczeniu instalacji powróci do bezpieczniejszych ustawie (np. 775 dla folderów i 664 dla plików). Jak zawsze zalecamy wnikliw lektur dokumentacji dostarczonej przez dostawc usugi hostingowej. 
FIleFilla (i wikszoci klientów FTP) daje moliwo zmiany uprawnie bez koniecznoci uywania linii komend systemu Unix/Linux. Zmiana uprawnie jest moliwa za pomoc interfejsu graficznego. Kiedy odszukasz dany folder, kliknij prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybierz "Prawa Pliku... otworzy si okno.
Zalenie od konfiguracji serwera, bdzie konieczna zmiana zarówno praw odczytu  ("Odczyt") jak i wykonywania ("Wykonaj"). Natomiast prawa zapisu ("Zapis") musz by przynajmniej przyznane  wacicielowi ("Prawa waciciela") i grupie ("Grupowe prawa dostpu"). W niektórych przypadkach moe by konieczno przyznania praw zapisu dla dostpu publicznego ("Publiczne prawa dostpu"), zalecamy ostrono zwykle nie jest dobrym pomysem dawanie moliwoci edycji instalacji PrestaShop wszystkim uytkownikom serwera. 
Moe si zdarzy, e wszystkie sub-foldery i pliki w danym folderze powinny dziedziczy uprawnienia po nadrzdnym folderze w takim przypadku naley zanzczy "Przechod do podkatalogów"
Zalecamy aby podczas zmiany uprawnie na serwerze za pomoc klienta FTP sprawdza czy zmiany przyniosy podany efekt mona to uczyni za pomoc instalatora PrestaShop:  klikajc "Odwie ustawienia" 
Gdy wszystkie kontrolki bd zielone mona klikn "dalej". Jeli mimo prób nadal jakie kontrolki nie s zielone upewnij si, e wywietla si komunikat "Zgodno PrestaShop z Twoim systemem zostaa zweryfikowania" - informacja na górze strony.
Informacje systemowe
Na tym etapie rozpoczyna si personalizowanie sklepu: nadawanie logo, wskazywanie gównego obszaru dziaalnoci, wpisywanie informacji o wacicielu sklepu (prawnie wicych w wikszoci krajów)
Zwracamy uwag, i w nazwie sklepu nie powinno si umieszcza dwukropka, gdy moe on sprawi, e nie wszystkie funkcj bd dziaay poprawnie (np. moe on mie wpyw na wysyanie e-maili). Jeli w nazwie sklepu konieczne jest rozgraniczenie dwóch sekcji zalecamy zastosowanie mylnika (np. "Mój Sklep - najlepsze miejsce na zakupy" zamiast "Mój Sklep: najlepsze miejsce na zakupy")
Jeli chodzi o logo, zwracamy uwag, e bdzie si ono pojawiao:
Na wszystkich stronach sklepu (zalenie od wybranego szablonu) Na zapleczu We wszystkich e-mailach wysyanych do Klientów Na wszystkich dokumentach (np. rachunkach)
W zwizku z powyszym zachowanie domylnego logo PrestaShop nie jest zalecane.
Aby kontynuowa naleny klikn "Nastpny"
Krok 5: Konfiguracja systemu
To okno zwiera informacje o lokalizacji serwera bazy danych oraz o tym, której bazy danych ma uywa sklep. Te informacje jak i pozostae wymagane na tej stronie powinny by dostarczone przez dostawc usugi hostingowej.
Prosimy o wypenienie wszystkich pól (informacjami uzyskanymi od dostawcy hostingu):
Database server address. Adres serwera MySQL moe by powizany z domen (np.  ), lub z hostem (np.http://sql.example.com  http://mysql2. , moe to równie by po prostu adres IP (np. 46.105.78.185).)alwaysdata.com
Database name. Nazwa bazy danych gdzie PrestaShop ma przechowywa dane. Moe to by baza danych, która ju bya na serwerze lub ta która zostaa stworzona przez uytkownika (za pomoc narzdzia administracyjnego takiego jak np. phpMyAdmin) wicej informacji o bazie danych w sekcji "Tworzenie bazy danych dla Twojego sklepu". Database login. Nazwa uytkownika bazy danych MySQL. Database password. Haso uytkownika bazy MySQL. Database engine. Silnik bazy danych jest rdzeniem bazy, InnoDB jest domylnym silnikiem i zalecamy jego uywanie. Naturalnie jeli uytkownik widzi potrzeb zmiany silnika nie bdziemy si sprzeciwia - jednak domylny silnik bdzie odpowiedni dla przewaajce wikszoci uytkowników. Tables prefix. Prefix do tabeli bazy danych " " jest domylny. Wszystkie tabele SQL PrestShop maj nazw zgodn ze wzorem " " lub "ps_ ps_cart ps
". Moe si jednak tak zdarzy, e w jednej bazie danych bd przechowywane informacje kliku sklepów wówczas konieczne jest _wishlist zrónicowanie prefiksów. Zalecamy jednake aby unika takie sytuacji i dla kadej instalacji tworzy odrbn baz danych. Jeszcze lepszym rozwizaniem jest stworzenie jednego sklepu i wykorzystanie funkcji "multistore" pozwalajcej obsugiwa kilka sklepów za pomoc jednego zaplecza.  Drop existing tables. dostpne tylko w  "Dev mode", podczas reinstalacji bazy danych mona zrezygnowa z dotychczas posiadanej bazy danych  i stworzy now.
Aby upewni si, e podano poprawne dane dotyczce bazy kliknij na "Przetestuj poczenie z baz danych".
Instalator wykonuje nastpujce operacje:
Tworzenie pliku   i zapisanie w nim ustawie.settings.inc.php Tworzenie tabel bazy danych. Tworzenie domylnego sklepu w domylnym jzyku.  Wypenienie tabel bazy danych. Zapisywanie informacji o sklepie. Instalacja domylnych moduów. Instalacja danych demonstracyjnych (produkty, kategorie, uzytkownik, strona CMS itp.). Instalacja domylnego szablonu.
Po zakoczeniu wszystkich powyszych operacji sklep jest zainstalowany i gotowy do konfiguracji!
Koczenie instalacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu poprawy bezpieczestwa sklepu konieczne jest usunicie kliku plików i folderów, moe to zosta zrobione za pomoc klienta FTP bezporednio na serwerze. Obiekty, które naley skasowa to:
Folder "/install" (koniecznie). Folder "/docs" (opcjonalnie) - chyba, e planowane s testy narzdzia importujcego (folder zawiera przykadowe plik, które mona wykorzysta do tego celu). Plik " " (opcjonalnie).README.md
Aby przej do obszaru administracyjnego kliknij "Zarzdzaj sklepem"
Innym sposobem poprawy bezpieczestwa instalacji jest zmiana nazwy folderu administracyjnego. Domylna nazwa to "admin" mona j zmieni na inn np. "4dmin-1537" or "MySecReT4dm1n". Zalecamy
, gdy od chwili zmiany bdzie ona zapisanie nowo wprowadzonej nazwy folderu administracyjnego stanowia cz adresu logowania.
Ostatnim zalecanym krokiem jest zmiana uprawnie do plików i folderów na "664" lub ewentualnie "666" (jeli wymaga tego serwis hostingowy). Niektóre moduy mog wymaga do poprawnego funkcjonowania uprawnie "755". Zmiany uprawnie mog zosta wykonane za pomoc klienta FTP co opisano wczeniej.
Gratulujemy! Instalacja zostaa ukoczona!
Teraz moesz si zalogowa na zaplecze sklepu (przypominamy, e adres logowania zosta zmodyfikowany przez zmian nazwy folderu "admin") i rozpocz wypenianie katalogu produktów, uzupenianie dostawców, wprowadzanie kosztów wysyki; mona równie zmieni szablon i przeprowadzi konfiguracj sklepu opis tego procesu znajduje si w rozdziale "Pierwsze kroki z PrestaShop" wicej informacji pod adresem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.