Top Banner
Informační měčník pro občany města • Číslo 5/2021 • 63. ročník • Zdarma do schránek Slovo starosty • Zápisník starosty • Informace z radnice • Usnesení Zastupitelstva a Rady • Městská policie Rudná • Život v Rudné před 20 lety • Domov seniorů Rudná • Termokamera pro hasiče• Přijďte si užít Rusalku • Spolky v Rudné • Centrum Rudňáček • ZŠ a MŠ Rudná • Žijí tu s námi • Chřipka v roce 1890 • Pálenice Úhonice • Čemu máme věřit? • Test: Jak dobře znáte Rudnou? Novinky z radnice ZDARMA ve vaší e-mailové schránce! Chcete-li být informováni o všem důležitém, co se v Rudné děje, zaregistrujte se k odběru novinek na www.mestorudna.cz/abo Život v Rudné Konečně zase do školy!
32

Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Oct 24, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Informační měsíčník pro občany města • Číslo 5/2021 • 63. ročník • Zdarma do schránek

Slovo starosty • Zápisník starosty • Informace z radnice • Usnesení Zastupitelstva a Rady • Městská policie Rudná • Život v Rudné před 20 lety • Domov seniorů Rudná • Termokamera pro hasiče• Přijďte si užít Rusalku • Spolky v Rudné • Centrum Rudňáček • ZŠ a MŠ Rudná • Žijí tu s námi • Chřipka v roce 1890 • Pálenice Úhonice • Čemu máme věřit? • Test: Jak dobře znáte Rudnou?

Novinky z radnice ZDARMA ve vaší e-mailové schránce! Chcete-li být informováni o všem důležitém, co sev Rudné děje, zaregistrujte se k odběru novinek na www.mestorudna.cz/abo

Život v Rudné

Konečně zase do školy!

Page 2: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné2 5/2021

Placená inzerce

PARTY 21

Váš eshop s džínovým zbožím zna ky CIPO & BAXX s možností osobního odb ru v Rudné!

www.party21.cz

Kontakt: +420 602 355 820 / [email protected]

Page 3: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 35/2021

Zápisník starostyStručně o všem, co se děje na radnici a v Rudné…

22. 03. 2021 – Znovu připomínám, že od 1. dubna mění pošta v Rud-né otevírací hodiny: v pondělí a ve středu 10–12 a 13–18 hodin, úte-rý, čtvrtek a pátek 8–12 a 13–16 hodin. V sobotu bude pošta zavřená.

23. 03. 2021 – Defi nitivně potvrzeno: dotace na parkoviště je už schválená i úředně, v příštím týdnu zahájíme výběrové řízení na zhotovitele stavby.

24. 03. 2021 – Výběrové řízení na dodavatele kompostérů pro obyvatele Rudné je ukončeno. Zbývá potvrdit rozhodnutí, pode-psat smlouvu a připravit distribuci. Už brzy bude na webu města možnost zapsat se k odběru.

25. 03. 2021 – I na náš úřad dopadla povinnost testování na covid-19. Otestováno, všichni v pořádku.

26. 03. 2021 – Zítra začíná celostátní sčítání lidí, domů a bytů. Trvat bude až do poloviny května. Víc najdete v samostatném článku na webu města.

29. 03. 2021 – Jednali jsme se zástupci Krajské správy a údržby silnic o údržbě a opravách krajských silnic na území města. Le-tos by se měla opravovat část ulice V Brance.

30. 03. 2021 – Návrh územního plánu pro opakované projedná-ní je téměř dokončen. Doufám, že do poloviny dubna budeme schopni vypsat termín veřejného projednání (to se bude konat nejdříve v květnu).

31. 03. 2021 – Obrátil se na mě občan města (senior) s žádostí o pomoc při řešení jeho „starosti“. V tomto případě byla právní rada jednoduchá a věc jsme vyřešili obratem. Těší mě důvěra, se kterou se občané na úřad obrací. Těší a zavazuje.

01. 04. 2021 – Od začátku roku používáme pro příjem plateb Platební portál kraje. Za první čtvrtletí jsme přijali platby ve vý-ši cca 180 tis. Kč. Je skvělé, že se novinka ujala.

02. 04. 2021 – Státní svátek. Velký pátek.

05. 04. 2021 – Státní svátek. Velikonoční pondělí.

06. 04. 2021 – Jak už jsem dříve informoval, budeme letos roz-dávat občanům kompostéry zdarma. Máte-li zájem, registrujte se zde na webu města v sekci Pro občany > Kompostéry zdarma.

07. 04. 2021 – Naše školy budou letos kvůli covidu provádět zápisy elektronicky. Informace najdete na webech škol.

08. 04. 2021 – Připravujeme instalaci elektronické úřední desky. Úřadu se zjednoduší práce, pro občany bude přístup přehlednější a úplný a otevře se prostor k úpravě prostranství před úřadem.

09. 04. 2021 – Pracovní setkání starostů Regionu Jihozápad se dnes konalo ve Pticích.

Slovo starostyMilí sousedé, vážení spoluobčané,

jaro je tu a s ním, snad, trošku veselejší vyhlídky do bu-doucna.

V tomto úvodníku bych se chtěl vrátit k dubnovému zase-dání zastupitelstva města. Projednávalo se mnoho zajíma-vých témat a byla by škoda je jen tak přejít.

Ponejprv k rudenským spolkům. Spolky a sdružení jsou vý-stavní skříní Rudné. Působí jich tu aktivně několik desítek. Převážná většina se věnuje mládeži, jak po sportovní stránce, tak po stránce společenské. Právě nemožnost setkávat se je pro spolkovou činnost nejhorší překážkou. O to víc jsem rád, že spolky stále fungují a hledí dopředu. Snad se jim bude le-tos dařit víc, než loni. Pro letošek jsme mezi spolkaře rozdě-lili částku téměř 1,6 mil. Kč na jejich činnost. Díky, že jste!

Dalším společensky významným tématem byla diskuze o provozování hazardních her na území města. Již několik let Rudnou tento problém naštěstí netrápí. Nicméně debatu rozvířil v předminulém roce záměr opravit bývalý hotel Atol na dálniční odpočívce a kromě hotelu a wellness tam zřídit i kasino. O co méně je k tématu dostupných informa-cí, o to více vášnivá debata probíhala. Zastupitelstvo svým usnesením nyní zcela zakázalo provozování hazardních her na území města. Pokud by se v budoucnu mělo toto téma znovu otevírat, je Rada města zmocněna k tématu připravit referendum.

A do třetice pak zmíním zahájení projektu Dům služeb a revitalizace centra města. Dlouhodobě je v Rudné nedo-statek prostor pro poskytování lékařské péče všeho druhu. Právě proto, v návaznosti na strategické dokumenty měs-ta a hlasy občanů, vznikl záměr takový prostor vybudovat a společně s ním zkultivovat centrum města. Zastupitelstvo dalo projektu zelenou tím, že schválilo zahájení výběro-vého řízení na dodavatele stavby. Finančně dokáže město projekt bezpečně zajistit, uvidíme, jak budeme pokračovat.

To, že Rudná potřebuje veřejný prostor posilovat a roz-víjet, je známý fakt. Díky dobré vůli rudenské farnosti se městu podařilo uzavřít dohodu o bezplatné výpůjčce po-zemku kolem kostela na Homoli na dalších 20 let. Během několika měsíců tu vznikne nový park pro veřejnost.

V tomto čísle dále najdete informace k právě zaváděné-mu systému komunikace s občany města Mobilní rozhlas, bližší informace k záměru Domu služeb a také rozhovor s rudenským patriotem, režisérem, scenáristou, drama-turgem, a v poslední době zejména spisovatelem, panem Václavem Junkem, jemuž právě vychází přepracovaná sta-ronová kniha Pancéřový vlak.

Hezký den a buďte zdrávi.

Lubomír Kocman

Page 4: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné4 5/2021

12. 04. 2021 – V dobrovolném svazku obcí Region Jihozápad, jehož je Rudná členem, dnes proběhl audit hospodaření za rok 2020. Hospodaření je bez závad, v zisku, což nám mimo jiné umožní letos pořídit pro naše obce mobilní podium pro pořádání různých veřejných akcí.

13. 04. 2021 – Pokračujeme v práci na aktualizaci plánu rozvoje města. Jsou vyhodnoceny dotazníky obyvatel města, fi nišuje se návrh plánu.

14. 04. 2021 – Dnes večer se bude konat zasedání zastupitelstva, od 18 hodin ve škole.

15. 04. 2021 – Zastupitelstvo města včera schválilo mimo jiné podporu rudenských spolků ve výši téměř 1,6 mil. Kč, vyhláš-ku o zákazu hazardu v Rudné a také zahájení realizace projektu Dům služeb a revitalizace centra města.

16. 04. 2021 – Připravuje se velmi zajímavá kniha s názvem „Hostivice a okolí od Tuchoměřic po Ořech na starých po-hlednicích“, která zahrnuje i Rudnou. Viděl jsem náhled a bu-de to úžasný počin. Pohlednice zejména z počátku 20. století

(i s popisky) dokumentují historii našeho města. Jakmile kniha vyjde, určitě se to dozvíte.

19. 04. 2021 – Oprava ulice Na Mlynářce zdárně pokračuje, po-loženy jsou první vrstvy asfaltu.

20. 04. 2021 – Od příštího týdne na více než měsíc nebudou přímo průjezdné Chrášťany kvůli opravě mostu na D5. Detaily najdete v Aktualitách.

21. 04. 2021 – Rozjela se druhá etapa akce pokládky NN vede-ní do země v Dušníkách, konkrétně v ulicích Nováka, Žižkova, Smetanova, Jiráskova a Sv. Čecha. Hotovo by mělo být na pod-zim. V těchto ulicích také vznikne zcela nové veřejné osvětlení s regulovanými LED svítidly.

22. 04. 2021 – Rada města včera na svém jednání zahájila reali-zaci parku u kostela na Homoli.

23. 04. 2021 – V neděli 25. 4. od 9.00 do 13.00 se koná nedělní Rudenský trh na Havlíčkově náměstí.

Rudenský trh (25. 4. 2021) přilákal sluníčko i spoustu návštěvníků

Život v Rudné (periodický tisk územního samosprávného celku)Četnost vydávání: 10krát ročně • Místo vydávání: RudnáRočník 63., číslo 5, datum vydání 7. 5. 2021Evidenční číslo: MK ČR E 12578Vydavatel: Město Rudná, Masarykova 94/53, 252 19 Rudná, IČ 00233773Šéfredaktor: PhDr. Marie Koubová, kontakt: [email protected]ávěrka příspěvků vždy do 20. dne v měsíciTiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o., Kubrova 27, 252 16 Nučice [email protected] • www.gemmapress.cz

Page 5: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 55/2021

Připomínáme si 76. výročí osvobození a konce 2. sv. válkyJako již tradičně si pietním aktem a položením květin k našim památníkům obětí války připomeneme 76. výročí osvobození a konce 2. sv. války. Vzpomínáme a nezapomeneme. K této pří-ležitosti připomínáme, že město k 60. výročí zpracovalo fi lm nazvaný „Rudná 1938–1945“ a o pár let později i výstavu ke květnovému povstání v Rudné. Oboje najdete na internetových stránkách města v sekci Město > Historie.

Představení projektu Dům služeb Rudná a revitalizace centra městaMyšlenka vybudování nového objektu pro občanské využití, ze-jména pak pro rudenské lékaře, vznikla již v roce 2015. Město Rudná má akutní nedostatek nebytových prostor pro rozšíření služeb občanské vybavenosti.Cílem je vytvořit důstojné zázemí pro rozličné služby (zejména zdravotnické, dále pak pro občanskou vybavenost až k dalším službám pro veřejnost) v centru města. Město bude usilovat o to, aby v objektu kromě praktických lékařů fungovala i specializo-vaná pracoviště: rehabilitace, stomatologie, fyzioterapie, gyne-kologie a podobné. Související změnou je pak získání několika desítek nových parkovacích míst a tím pak fi nálně umožnění úpravy centra města od kruhové křižovatky k Poštovní ulici.Dům služeb je novostavba třípodlažního objektu. V přízemí jsou umístěny větší ucelené nájemní prostory a technické zázemí stav-by. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí ordinace lékařů.Ve třetím nadzemním podlaží jsou pronajímatelné prostory (dal-ší lékařské služby, kanceláře, drobné provozovny). Objekt je navržen v energetické třídě B Velmi úsporný. Vnější rozměry objektu jsou cca 37 x 16 metrů, výška cca 12 metrů.Spolu s objektem bude revitalizováno celé centrum v okolí městského úřadu a Obecního domu o výměře cca 9000 m2.

Vznikne nový veřejný prostor, opraven bude park za městským úřadem.Vzhledem k dlouhému času přípravy projektu se již ale mění některé souvislosti. V mezidobí byly například do provozu nasa-zeny kloubové autobusy, které jsou delší a do stávajících zálivů zastávek se nevejdou. Připravuje se tak úprava zastávky před úřadem, s posunutím o několik desítek metrů a zvětšením zálivu.Zastupitelstvo města Rudná na svém dubnovém zasedání prově-řilo rentabilitu projektu a schválilo zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektu. Pokud by se podařilo ještě letos začít stavět, hotovo by mělo být koncem příštího roku.

Blížíme se k dokončení územního plánuV době uzávěrky tohoto čísla fi nišovala příprava na vypsání ter-mínu (snad) posledního veřejného projednání návrhu územní-ho plánu. Přesný termín – pravděpodobně konec května – bude společně s kompletní dokumentací zveřejněn na internetových stránkách města.

Schváleny dotace rudenským spolkům a sdruženímZastupitelstvo na svém zasedání dne 14. 4. 2021 schválilo dota-ce rudenským spolkům a sdružením. V letošním roce je na jejich podporu vyčleněno téměř 1,6 mil. Kč. Bližší informace najdete v usnesení zastupitelstva dále v čísle.

Rudná zavádí Mobilní rozhlasV souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás zavá-díme novou službu – Mobilní rozhlas. Nově vás budeme infor-movat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.Již nějaký čas využíváme SMS zprávy, e-maily a jednoduchou mobilní aplikaci. V tuto chvíli bychom vám rádi představili další možnost, jak získat ještě více informací. Naši novou aplikaci pro chytré telefony. Stáhněte si aplikaci do svého mobilu a otestujte všechny užitečné funkce:• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny

zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografi e z událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na zprávy, které vám budeme posílat.

• Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné foto-hlášky jako třeba o povedené rekonstrukci, opraveném chod-níku nebo hezké vánoční výzdobě.

• Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdů-ležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.

• Informace o místě vašeho bydliště: V této sekci najdete demo-grafi cké, geografi cké a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Informace z radnice

Page 6: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné6 5/2021

Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas! Dostupné pro Android a iOS.Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost se podílet na zlepšení života u vás i ve vašem okolí.Upozornění: předchozí aplikace města Rudná pro mobilní te-lefony nebude od 1. 5. 2021 používána a podporována. Pokud chcete pouze dostávat krizové SMS, obraťte se na sekretariát města, rádi vám pomůžeme.

Ještě jednou ke Sčítání lidu 2021Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřed-nictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten je zveřejněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022. Lis-tinný sčítací formulář vám doručí sčítací komisař nebo ho získáte na kontaktním místě sčítání, což je pro Rudnou pobočka České pošty, Masarykova 105. Pokud budete potřebovat se sčítáním po-moci, obraťte se na sekretariát městského úřadu, tel. 311 652 311.

Letní kino budeProtože jsme trvalými optimisty, objednali jsme na léto opět promítání putovního kina. Model minulých let se osvědčil, tak-že zamluvené termíny jsou tyto (vždy čtvrtek): 15. 7., 29. 7. a 12. 8. 2021. Filmy, které se budou promítat, vyberou občané sami v anketě. Anketu letos provedeme přes novou platformu Mobilní rozhlas. Hlasovat bude možné jak z mobilu, tak z webu.

Kompostéry pro občany města zdarmaV minulém čísle jsme vás informovali o možnosti pořídit si zdarma na zahradu kompostér. Nabídku s předregistrací dosud využilo cca 230 občanů města. K dispozici je tak ještě kolem 200 kompostérů. Smlouva s dodavatelem je podepsaná; jakmile

budou kompostéry připraveny k distribuci, budeme registrované zájemce kontaktovat. S vydáváním kompostérů nám pomohou Technické služby Rudná. Pokud máte zájem o kompostér, může-te se předběžně zaregistrovat k odběru na webu města v sekci Pro občany > Kompostéry zdarma. Předpokládáme, že k občanům by se měly kompostéry dostat nejpozději během června.

Chrášťany čeká dopravní omezeníZ důvodu rekonstrukce dálničního mostu dochází v termínu od 25. 4. 2021 do 2. 6. 2021 k úplné uzavírce části silnice II/605 (Plzeňská) v Chrášťanech (část pod dálničním mostem u kru-hového objezdu). Objízdná trasa je vedena ze silnice II/605 (Pl-zeňská) vlevo ulicí Chýňskou a dále pak vpravo po silnici II/605 (nová silnice) na okružní křižovatku a naopak. Autobusům PID bude uzavírkou umožněn průjezd.

Technické služby upozorňují na možné přechodné snížení tlaku ve vodovoduZ důvodu provádění plánovaných hydrantových testů na vo-dovodu a měření vodovodní sítě může přechodně docházet k poklesu tlaku ve vodovodním řadu nebo k uvolnění sedlin (zdravotně nezávadných) v potrubí. Kontrola bude prováděna v termínu 12. 5. 2021 v čase od 00:00 do 04:00 hod. v oblasti Rudná, Drahelčice. Náhradní zásobování nebude zajištěno.

Vyjádření k domnělé kauze akcií spol. West casino a.s. RudnáZ důvodu spekulací o možné „ztrátě“ městského majetku vydává město Rudná toto vyjádření. V roce 1993 se tehdy obec Rudná, společně se spol. GŘ AGRAS a.s., rozhodly založit akciovou společnost WEST CASINO a.s. Rudná (dále jen Společnost). Předmětem činnosti bylo řízení a provozování kasin v tehdy bu-dovaném hotelu Atol na dálniční odpočívce D5. Podle zakladatel-ské smlouvy bylo ujednáno, že Společnost vydá akcie o celkové hodnotě 15.000.000 Kč, a že zakladatelé složí základní vklady do základního jmění společnosti následovně: obec 10 % základ-ního jmění, GŘ AGRAS a.s. 90 % základního jmění. Z archivů a dochovaných záznamů zápisů zastupitelstva je zřejmé, že v roce 1995 došlo ke sporu obou zakladatelů Společnosti, a to z důvodu špatného hospodaření Společnosti. Obec v té době svůj podíl za vydané akcie neměla splacený. Tehdejší zastupitelstvo obce roz-hodlo, že svůj podíl upsaných akcií nesplatí, čímž fakticky obec přišla o podíl ve společnosti. Další činnost Společnosti se pak děla již bez jakékoliv účasti obce. Celou kauzu tak lze uzavřít kon-statováním, že obec nikdy žádné akcie Společnosti nevlastnila, a nejpozději od roku 1995 neměla obec na Společnost již žádnou vazbu. Tímto je celý příběh ze strany města defi nitivně uzavřen.

Page 7: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 75/2021

Schválená usnesení č. 2/2021 ze zasedání Zastupitelstva města Rudní konaného dne 14. 4. 2021

1. Zastupitelstvo města Rudná

a. schvaluje dotaci na rok 2021 pro FK Rudná, z.s. ve výši 360.000 Kč, účel: celoroční podpora klubu pro práci s dětmi a mládeží, reprezentace města a klubu v soutěžích pořádaných FAČR i na mezinárodním tur-naji.

b. schvaluje dotaci na rok 2021 pro FC Kmet ve výši 10.000 Kč, účel: pronájem sportovišť, účast na turna-jích veteránů.

c. schvaluje dotaci na rok 2021 pro LTC Rudná ve výši 60.000 Kč, účel: podpora úhrady nákladů na sportovní činnost.

d. schvaluje dotaci na rok 2021 pro LTC Rudná ve výši 15.000 Kč, účel: podpora úhrady nákladů na tenisový turnaj mládeže.

e. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Tenisový klub Rudná ve výši 10.000 Kč, účel: provoz a údržba tenisových kurtů.

f. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Atletik Rudná, z.s. ve výši 66.000 Kč, účel: atletické tréninky, závody.

g. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Judo víc než sport, z.s. ve výši 43.000 Kč, účel: celoroční provoz spolku, drobné nákupy sportovního vybavení, zajištění chodu soustředění, vlastních soutěží a turnajů.

h. schvaluje dotaci na rok 2021 pro CPR Rudňáček, z.s. ve výši 144.000 Kč, účel: podpora rodiny v rámci CPR.

i. schvaluje dotaci na rok 2021 pro CPR Rudňáček, z.s. ve výši 8.000 Kč, účel: 14. ročník závodu O Rudenské kolečko.

j. schvaluje dotaci na rok 2021 pro CPR Rudňáček, z.s. ve výši 10.000 Kč, účel: divadla pro děti.

k. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Myslivecký spolek Březná Tachlovice ve výši 10.000 Kč z rezerv města Rudná, účel: nákup medikovaného krmiva a nákup kr-miva pro zimní přikrmování zvěře.

l. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Junák český skaut, středisko Balvan, z.s. ve výši 129.692 Kč, účel: podpo-ra celoroční činnosti.

m. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Junák český skaut, středisko Balvan, z.s. ve výši 8.000 Kč., účel: Bet-lémské světlo 2020 (videomaping + nasvícení Homo-le).

n. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Junák český skaut, středisko Balvan, z.s. ve výši 8.000 Kč, účel: 23. Balva-nův běh 2021.

o. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Junák český skaut, středisko Balvan, z.s. ve výši 5.900 Kč, účel: 18. Miku-lášský karneval 2021.

p. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Mladí ochránci příro-dy Žlutý květ ve výši 55.000 Kč, účel: podpora celoroč-ní práce s dětmi a navazujících aktivit.

q. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Mladí ochránci příro-dy Žlutý květ ve výši 6.000 Kč, účel: lampionový prů-vod.

r. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Badys, z.s. ve výši 15.000 Kč, účel: rockový koncert.

s. schvaluje dotaci na rok 2021 pro TJ Sokol Rudná ve vý-ši 275.000 Kč, účel: sportovní činnost oddílů TJ Sokol.

t. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Kynologický klub Drahelčice Rudná, z.s. ve výši 10.000 Kč, účel: skoko-vé překážky pro agility a pomůcky pro výcvik štěňat.

u. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Vlastenecko sdružená obec Baráčníků ve výši 3.000 Kč, účel: náklady spojené s celoroční činností spolku.

v. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Český svaz včelařů, z.s. ve výši 25.000 Kč, účel: zlepšení zdravotního stavu včelstev zlepšením potravinové nabídky, obnovou vče-lího díla a včelařských pomůcek.

w. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Český svaz chovatelů, z.s. ve výši 100.000 Kč, účel: připojení ke kanalizační, vodovodní a plynové síti.

x. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Český svaz chovatelů, z.s. ve výši 15.000, účel: podpora Místní a 3. Krajské výstavy mladých chovatelů v Rudné.

y. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Český svaz chovatelů, z.s. ve výši 8.000 Kč, účel: celoroční činnost kroužku mladých chovatelů v Rudné.

z. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Žijeme Rudnou, z.s. ve výši 5.000 Kč, účel: obnova zeleně, sázení stromků a následná péče o ně.

aa. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Žijeme Rudnou, z.s. ve výši 5.000 Kč, účel: úprava prameniště Světice a re-novace sv. kříže.

bb. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 62.400 Kč, účel: kroužek mladých hasičů a aktivity SDH.

Usnesení Zastupitelstva a Rady

Page 8: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné8 5/2021

cc. schvaluje dotaci na rok 2021 pro: Sbor dobrovolných hasičů ve výši 24.000 Kč, účel: kulturní akce: pálení čarodějnic, dětský den, pouť.

dd. schvaluje dotaci na rok 2021 pro: Sbor dobrovolných hasičů ve výši 4.500 Kč, účel: Rudenské kolečko.

ee. schvaluje dotaci na rok 2021 pro Tumbao, z.s. ve výši 56.000 Kč, účel: taneční lekce pro děti.

ff. schvaluje dotaci na rok 2021 pro BK HB Basket, z.s. ve výši 20.000 Kč, účel: činnost basketbalového klubu.

gg. schvaluje dotaci na rok 2021 pro TAJV, z.s. ve výši 5.000 Kč, účel: sportovní den mládeže v Rudné.

hh. Zastupitelstvo města Rudná ukládá Radě města provést rozpočtové opatření k tomuto bodu.

2. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 (příloha č. 2).

3. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 (příloha č. 3).

4. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje návrh Smlouvy č. UZSVM/S/3630/2021-HMSO o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (stavba bez čp/če, způ-sob využití jiná st., na parcele st. parc. č. 896, LV 10001, zapsaná na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Dušní-ky u Rudné) a o zřízení věcného práva, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-vých do vlastnictví města Rudná.

5. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje bezúplatné naby-tí pozemků p.č. 248/7 o výměře 72 m2 – orná půda, p.č. 336/20 o výměře 622 m2 – orná půda, p.č. 336/29 o výměře 106 m2 – orná půda, p.č. 488/2 o výměře 96 m2 – ostatní plocha, p.č. 497/4 o výměře 5497 m2 – ostatní plocha, p.č. 497/5 o výměře 2598 m2 – ostatní plocha, ve městě Rud-ná a k.ú. Dušníky u Rudné, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 1680 z vlastnictví Středočes-kého kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095 do vlastnictví města Rudná, se sídlem Masaryko-va 94/53, 252 19 Rudná, IČ 00233773 a následné uzavření smlouvy darovací, s výhradou předkupního práva s věc-nými účinky pro Středočeský kraj k nemovitostem (vyjma pozemku p.č. 488/2) s tím, že povinnost z předkupního práva zavazuje město Rudná i jeho právní nástupce, a to tak, že bude-li chtít jakkoliv zcizit předmětné nemovitosti, je město Rudná, stejně tak i jeho právní nástupci, povinni tyto nemovitosti nabídnout k prodeji Středočeskému kraji za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč tak, že návrh kupní smlouvy bude Středočeskému kraji předložen k podpisu se lhůtou 6 měsíců, která počne běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení tohoto návrhu Středočeskému kraji a nebude-li v této lhůtě kupní smlouva uzavřena, má se za to, že Středočeský kraj svého práva nevyužil a předkupní právo mu zůstává nadále zachováno i vůči právnímu ná-stupci města. Bezúplatný převod pozemků p.č. 502/32 o vý-měře 21 m2 – ostatní plocha, p.č. 502/33 o výměře 75 m2

– ostatní plocha, ve městě Rudná a k.ú. Dušníky u Rudné, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Stře-dočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ na LV 10001 z vlastnictví města Rudná, se sídlem Masarykova 94/53, 252 19 Rudná, IČ 00233773 do vlastnictví Středo-českého kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095 a následné uzavření smlouvy darovací, mezi městem Rudná jakožto dárcem a Středočeským krajem ja-kožto obdarovaným.

6. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Rudná č. 1/2021, o regulaci provozování hazardních her ve variantě úplného zákazu hazardních her (příloha č. 4). Zastupitelstvo města Rudná ukládá radě měs-ta připravit návrh vyhlášení referenda v případě, že bude snaha obnovit hazard na území Rudné.

7. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje zahájení realizace projektu Dům služeb a revitalizace centra města, a pověřuje Radu města provedením výběrového řízení na zhotovitele stavby.

8. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje plán činnosti fi nanč-ního výboru (příloha č. 5).

9. Zastupitelstvo města Rudná schvaluje plán činnosti kontrol-ního výboru (příloha č. 6).

10. Zastupitelstvo města Rudná ruší sociálně-zdravotní výbor z důvodů potřeby rozsáhlejší činnosti v sociální oblasti a vy-psání veřejné výzvy na obsazení místa referenta sociálních věcí.

11. Zastupitelstvo města Rudná ruší dopravní výbor z důvodu navrhované změny výboru na komisi Rady města pro vhod-nější zapojení do struktury řízení města a operativnější spo-lupráci na řešených problémech.

Usnesení Rady města č. 8/2021 ze dne 21. 4. 2021

• Rada města schvaluje podpis smlouvy o věcném břemeni na poz. p. č. 580/2 v k.ú. Dušníky u Rudné.

• Rada města schvaluje žádost manželů X z Kladna a nemá námitek k plánované stavbě „Rudná ul. Sládkova obnova NN, IE-12-6010285“, kterou bude provádět společnost Meritum Kladno – projekce s.r.o., IČ: 28544391 za splnění těchto pod-mínek: prováděcí fi rma min. 30 dní v předstihu požádá MěÚ Rudná o zvláštní užívání místních komunikací, před započe-tím stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemena, cena dle směrnice města Rudná, bude uhrazen poplatek za zábor veřejného prostranství ve výši 10 Kč /m2 a den, jako přípolož bude položen kabel pro veřejné osvětlení vč. zemnění, vlastní stavba bude provedena v sou-činnosti s rekonstrukcí komunikace Sládkova, investor město Rudná.

• Rada města schvaluje cenovou nabídku společnosti Trumf, renovace a sanace s.r.o., IČ: 65412796 na provedení sanací základového zdiva (obvodu) Obecního domu čp. 105 ve výši 364.400 Kč bez DPH.

Page 9: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 95/2021

• Rada města pověřuje hospodářský odbor zahájením realizace projektu na úpravy podkroví a opravu fasády Obecního domu dle schváleného rozpočtu na rok 2021.

• Rada města schvaluje žádost spol. Primadoktor, s.r.o. a sou-hlasí s pronájmem samostatné místnosti o výměře 27 m2 v objektu Karlovotýnská 106/4 za cenu 2.550 Kč za čtvrtletí. Rada pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.

• Rada města schvaluje Dohodou o zrušení SoSb o zřízení VB čj. 35212/2017/OŘ PHA ze dne 10. 5. 2017 z důvodu nabytí majetku do vlastnictví města a pověřuje pana starostu podpi-sem dohody.

• Rada města pověřuje hospodářský odbor zadáním zpracování studie na využití objektu v Karlovotýnské čp. 106 na sociální byty.

• Rada města zřizuje dopravní komisi Rady ve složení Ing. Gab-riel Kovács, Ing. Ivan Sedlačik, Ph.D. a Libor Šoch, s účin-ností od 22. 4. 2021.

• Rada města schvaluje na základě usnesení Zastupitelstva města Rudná č. 2/2021 bod 1 ze dne 14. 4. 2021 rozpočtové opatření č. 3/2021.

• Rada města schvaluje dodatek smlouvy se společností GaREP, spol. s r.o. na prodloužení termínu zpracování dotazníků ve věci Aktualizace Programu rozvoje města Rudná do 2. 6. 2021 a vypuštění požadavku objednatele k získání alespoň 300 odpovědí.

• Rada města schvaluje podpis smlouvy o dílo k řízení pro-jektu „Parkoviště P+R“ vč. vypracování Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu projektu fi nancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. číslo CZ.06.1.13/0. 0/0.0/16_045/0014554 dle nabídky Ing. Schmiedové, Ph.D. ze společnosti MAS Jihozápad o.p.s. ve výši 90.000 Kč (není plátcem DPH).

Usnesení Rady města č. 7/2021 ze dne 31. 3. 2021

• Rada města schvaluje vypsání veřejné výzvy na obsazení místa referenta sociálních věcí, pracovní úvazek 0,5. Rada pověřuje pana tajemníka provedením veřejné výzvy.

• Rada města schvaluje umístění výdejního boxu (Z-BOX) spo-lečnosti Zásilkovna na parkovišti proti restauraci Na Staré a pověřuje starostu jednáním o smlouvě.

• Rada města schvaluje na doporučení hodnoticí komise doda-vatele akce „Kompostéry pro občany města Rudná“ společ-nost MEVA-TEC, s.r.o., IČ: 62742051, dle cenové nabídky ve výši 1.774.000 Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu popisem smlouvy.

• Rada města neschvaluje požadavek společnosti ACP AuComp CZ s.r.o. Praha na navýšení ceny SoD o 357.323,30 Kč, pro-tože SoD byla podepsána po dohodě obou stran s ohledem na koordinaci stavebních prací s dodavatelem ČEZu. SoD byla uzavřena s odkazem na § 2586 a následující § zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rada města pověřila hos-podářský odbor jednáním se společností o dokončení díla za původní cenu.

• Rada města schvaluje administrátora výběrového řízení na akci „Parkoviště Rudná“ společnost JG, Mgr. Jakub Grafne-tter dle cenové nabídky ve výši 40.000 Kč bez DPH.

• Rada města schvaluje zadání zpracování „Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu“ společnosti MAS Jihozápad o.p.s. IČ 02586878, na projekty hasičské zbrojnice a chodníku Rudná – Nučice, ve výši 5.000 Kč za jednu zprávu.

• Rada města schvaluje uspořádání promítání v letním kině v termínech 15. 7., 29. 7. a 12. 8. 2021, pokud to epidemio-logická situace dovolí, a pověřuje pana starostu domluvením termínů promítání.

• Rada města schvaluje prodej parkovacích karet pro parkování v centru města za 1.000 Kč měsíčně vč. DPH.

• Rada města schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rudná dne 14. 4. 2021, které se bude konat od 18:00 hod. v jídelně ZŠ Rudná.

Novinky z radnice

ZDARMAve vaší e-mailové

schránce!Chcete-li být informováni

o všem důležitém,

co se v Rudné děje,

zaregistrujte se k odběru

novinek na adrese

www.mestorudna.cz/abo

Page 10: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné10 5/2021

Městská policie RudnáKarlovotýnská 425, 252 19 Rudná, tel.: 734 811 811, e-mail: [email protected]

Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za březen 2021 na území města Rudná

Město Rudná – dne 2. 3. 2021 v 18.20 hodin oznamuje žena, že v ulici U Lesa stojí v zákazu vjezdu vozidlo. Hlídka MP na vozidlo umístila parkovačku.

Město Rudná – dne 3. 3. 2021 v 10.55 oznamuje žena, že v ulici Riegrova parkuje kamión. Hlídka MP na místě zjistila, že řidič hledá fi rmu v Rudné. Hlídka MP vozidlo dovedla na místo určení. Bez sankcí.

Město Rudná – dne 5. 3. 2021 v 13.45 hodin oznamuje žena ležícího muže v ulici K Čistírně. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o bezdomovce. Tento převezen k identifi kaci na Policii ČR. Bez dalšího opatření.

Město Rudná – dne 9. 3. 2021 v 13.23 hodin oznamuje žena špatně zaparkované vozidlo na Hořelickém náměstí. Hlídka MP na místě nezjistila žádný přestupek.

Město Rudná – dne 10. 3. 2021 v 9.00 hodin žádost z MÚ Rudná o prohlídku oblasti v ulici Růžová, kde se má nacházet „hnízdo“ bez-domovců. Hlídka MP na místě nikoho nenalezla. Místo vyklizeno.

Město Rudná – dne 11. 3. 2021 v 12.51 hodin oznamuje žena, že již dva dny neviděla souseda a má obavy o jeho zdraví. Hlídka MP na místě spolu s hasiči. Muž nalezen a následně odvezen do FN v Motole. Součinnost s operačním oddělením Policie ČR.

Město Rudná – dne 12. 3. 2021 v 12.30 hodin oznamuje muž vozidlo BMW, které stojí na krajnici za dálničním mostem. Hlídka MP na místě zjistila, že vozidlo má poruchu.

Město Rudná – dne 19. 3. 2021 v 18.42 hodin oznamovatel uvádí, že v ulici U lesa stojí vozidlo bez parkovací karty. Hlídka MP na místě umístila na vozidlo „parkovačku“. Věc bude následně řešena na služebně MP nebo formou Oznámení o pře-stupku na odboru dopravy v Černošicích.

Město Rudná – dne 22. 3. 2021 v 13.00 hodin oznamovatel uvádí, že v ulici Masarykova na vyhrazeném parkovišti stojí dvě vozidla. Na vozidla umístěna „parkovačka“. Řešeno 1x na slu-žebně MP, provozovatel druhého vozidla bude oznámen na MÚ do Černošic.

Město Rudná – dne 28. 3. 2021 v 10.10 hodin součinnost s Poli-cií ČR při zajištění místa požáru v ulici Masarykova. Na místě usměrňování dopravy.

Město Rudná – dne 29. 3. 2021 v 10.30 hodin oznamovatelka uvádí, že v ulici U lesa parkuje vozidlo bez řádného povolení. Vozidlo před příjezdem hlídky MP odjelo.

Město Rudná – dne 31. 3. 2021 v 19.31 hodin hlídka MP vyjela k oznámení fyzického napadení. Na místě již vše v pořádku, manželé se domluvili. Bez opatření.

Autoři: Bc. Bronislav Knotek, vedoucí MP Rudná‚a str. Martina Plzáková DiS.

Placená inzerce

Pavel Hokr – hudební škola; St edisko volného asu Všenory

U EBNY: ZŠ RUDNÁ, ZŠ NU ICE klavír, kytara (elektrická i akustická)

Page 11: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 115/2021

Osudy hořelické synagogy v letech 1939–1948Dovoluji si navázat na článek pana K. Jo-náše „Židovská synagoga a náboženská obec“, který se objevil v ŽvR č. 12/1999. Podrobnějšímu studiu dokumentů však musí předcházet alespoň stručné při-pomenutí atmosféry doby po okupaci Československa v březnu 1939 a situace v průběhu války.Po 15. březnu nastupuje perzekuce obča-nů židovského původu, jsou omezována a likvidována jejich občanská práva. Zá-kaz spolčování a shromažďování cíleně mění lidské společenství na bezbranné jednotlivce, kteří jsou vydáni zvůli napo-spas.Židovská náboženská obec v Praze byla povinna na základě nařízení vyřizovat veškeré židovské náležitosti, získává tak výlučné postavení. Dne 21. červen-ce 1939 vydal říšský protektor nařízení o židovském majetku, z něhož vyplývá, že veškerý židovský majetek podléhá arizaci a je svěřen nově zřízené Ústředně pro židovské vystěhovalectví (Zentral-stelle für jüdische Auswanderung). Této organizaci podléhal Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu. 5. března 1940 vy-šlo další nařízení č. 11 týkající se „péče o Židy a židovské organizace“. Všem ži-dovským obcím byla svěřena povinnost registrace nuceného sdružení židů, jiný-mi slovy se jednalo o povinné členství všech osob podléhajících norimberským zákonům. Ústředna začala s likvidací spolků a organizací ihned po vydání na-řízení a vše je dokončeno na jaře 1941. Finance byly převedeny na Vystěhova-lecký fond, nemovitosti a mobiliář zatím ponechány pro účely Židovské nábožen-ské obce v Praze.Vše směřovalo k dalším perzekucím, první transport z Prahy do Lodže vypra-ven 16. října 1941.Po roce 1945 byla činnost spolků zá-konem obnovena, pro obrovský úbytek členů je však jejich činnost formální. Židovská náboženská obec v Praze opět nese tíhu veškeré organizace. Únor 1948 uzavírá veškeré snahy nadšenců, v pade-sátých letech je negováno spolčovací prá-vo pro všechny obyvatele.Hořelická synagoga sídlila v čp. 52 a je-jím vlastníkem byla Israelská náboženská obec v Berouně od roku 1933. Tato obec

se 2. září 1939 obrací na Obecní úřad v Hořelici, že mu daruje synagogu za symbolický poplatek 2000 Kč. Okresní úřad v Kladně s touto nabídkou nesouhlasí a navrhuje pořízení kupní smlouvy. Obec-ní úřad v Hořelici si nechává od lékaře vytvořit posudek, dle kterého bylo zjiště-no „že synagoga čp. 52 v Hořelici potře-buje nutných oprav. Majitel bez vědomí obecního úřadu dovolil třem nájemníkům v synagoze bydlícím postaviti chlévce hraničící s veřejným prostranstvím, kte-réž svým vzhledem prostranství hyzdí. U chlévců ve veřejném prostranství vyko-pána jest jáma na močůvku, která při deš-tivém počasí vytéká a rozlévá se po ulici. Veškerá nařízení ze strany obecního úřadu nebyla majitelem respektována. Synagogu jest třeba omítnouti a obíliti. Strop v mod-litebně je popraskaný, takže hrozí sesutím. Okna jsou rozbitá.“Israelská náboženská obec v Berouně se odvolává a vytýká obecnímu úřadu, že tento není oprávněn nařizovat opravu sy-nagogy.Další jednání pokračují v roce 1940, ten-tokrát už Žid. náboženská obec Praze musí žádat o schválení prodeje u výše zmíněné Zentralstelle… Další jednání však nemohlo být uskutečněno, protože židovští zástupci byli deportováni do Te-rezína.Až dne 16. června 1944 je synagoga prodána Obecnímu úřadu v Hořelici za

cenu 18.575 Kč. Po zaplacení je zakni-hována v pozemkových knihách vlast-nickým právem obci Hořelice. A jaké byly plány obecní rady s využitím bu-dovy? Původní představa ještě z konce roku 1939 byla zřídit v budově obecní chudobinec. V usnesení obecní rady z 5. května 1940 se plány poněkud mění. Navrhuje se, aby se synagoga přestavěla na kulturní dům, vytvořily se v ní dva byty a modlitebna sloužila jako zaseda-cí síň zastupitelstva, kde by se pořádalo loutkové divadlo, přednášky a sportovní představení.Po válce 16. května 1946 podává Žid. ná-boženská obec v Praze žalobu u okresní-ho soudu v Unhošti o navrácení majetku z důvodu restitučního návrhu původních majitelů. Místní národní výbor v Hořelici souhlasí s vrácením majetku, současně však Hořelice žádají být evidovány jako poškozené město a chtějí uplatňovat další nárok na odškodnění.V nadcházejících letech synagoga chátrá a později (1950) je zbourána.Potud řeč dokumentů, které k nám pro-mlouvají a mezi řádky můžeme číst o lidském zoufalství a ztrátě důstojnos-ti jednatelů na obou stranách. Nikdo nemohl jednat svobodně, a pokud byl účastníkem jednání, musel se podvolit tehdejšímu pokřivenému právnímu sys-tému.Hana Opleštilová

O čem psal Život v Rudné před 20 lety?Níže uvedený příspěvek byl otištěn v květnovém čísle Života v Rudné v roce 2001. Přetiskujeme ho bez úprav tak, jak byl publikován. Přináší zajímavé svědectví o 40. a 50. letech 20. století a jak už to u podobných článků bývá, někdy je v kontextu současných událostí více než zajímavý a poučný.

Page 12: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné12 5/2021

Velikonoční dění v Domově seniorů RudnáNaše VelikonoceVelikonoce jsou u nás v domově oblíbeným svátkem, jsou spo-jovány s velkým množstvím tradic a zvyků. S klienty jsme se na Velikonoce připravovali v naší dílně ručních prací, společně jsme malovali velikonoční kraslice, pletla se pomlázka a sázelo se velikonoční osení, při aktivitách jsme si povídali o zvycích daného svátku. Na Velikonoce nesměl chybět velikonoční maza-nec a beránek, na kterém si všichni velmi pochutnali.

Vykutálená vajíčka aneb Trochu jiné Velikonoce Tento rok se náš domov zapojil do velikonoční výzvy „Veliko-noční KRASLICOV 2021“ pod městem Rudná. Cílem akce by-lo vytvořit vajíčko o velikosti minimálně 30 cm, které se poté vystavilo do oken, zahrady či prostor domova. Do velikonoční výzvy se zapojili nejenom klienti, ale i zaměstnanci našeho do-mova. Zaměstnanci spolupracovali na tvorbě vajíček v týmech dle jednotlivých úseků, přičemž se každý snažil být ten nejlepší. Sešlo se hned několik krásných a originálních vajíček, alespoň pro náš domov jsou vítězem absolutně všichni.

Postupný návrat k běžnému režimuS jarem se postupně vracíme do běžného režimu, klienti po úspěšném očkování mohou bez omezení opouštět náš domov, stravují se v jídelně, aktivity jsou v běžném provozu. Klien-ti netrpělivě vyhlížejí slunečné počasí k trávení volných chvil v prostorách naší zahrady. Těšíme se z nových zážitků a aktivit. V dubnu se u nás uskutečnila netradiční akce v podobě online besedy s organizací pro pomoc uprchlíků. Organizace nás oslo-vila s nabídkou besedy s hostem cizincem z vybrané země světa. Beseda se uskutečnila 20. 4. a byla věnovaná cizinci ze Sýrie. Představil svůj příběh, vysvětlil, jak se dostal do České republiky a účastníkům vyprávěl o zajímavostech, tradicích a krásách své země. Součástí besedy bylo promítání fotografi í dané země. Be-seda byla pro všechny milým zpestřením těchto deštivých dnů. V závěru měsíce se uskuteční poslední online koncert skupiny Třehusk, tentokrát vystoupí syn kapelníka Milda Frýdl junior. Od svých sedmi let je divadelní a muzikálový herec, moderátor pořadu Wifi na na ČT:D, člen dětské lidové muziky Notičky, čas-tý host Třehusku a od září 2021 student Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze. Na koncert se již velmi těšíme. Autorka: Bc. Martina Trynerová

Tvoření velikonočního vajíčka

Pletení pomlázky

Page 13: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 135/2021

Přijďte si užít Rusalku do nádherného prostředí zámku Liteň

Slavná opera Antonína Dvořáka slaví letos 120 let od premiéry – proto se také stala vrcholnou událostí jubilejního ročníku Festivalu Jarmily Novotné, který se již 10 let koná v malebném prostředí zámku Liteň. Koncertní provedení nejznámějších částí opery přivede 28. srpna 2021 na pódium v zámeckém parku významné české interprety. Představitelkou Rusalky je sopranistka Kateřina Kněžíková, role Prince se zhostí tenorista Richard Samek a Vodníka Jan Martiník. Hudební doprovod zajistí Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Roberta Jindry. O osobité režijní pojetí s multimediální produkcí se postará tandem bratrů Cabanů. Rozměrná scéna bude překypovat hudbou, zpě-vem a tancem. Umělecký dojem podpoří kreace tanečníků na různých místech parku, které budou diváci moci sledovat na velkoploš-ných obrazovkách.Organizátoři při přípravách nezapomněli na potřebná hygienická opatření – akce se koná venku, prostor bude rozdělen na sektory. Je tak velká pravděpodobnost, že se akce bude moci uskutečnit.

Termokamera pro hasiče a podpora sportu i kultury z grantů SPOLUbydlíme

Tři neziskové organizace v Rudné získaly v nelehké koronavirové době díky grantovému programu SPOLUbydlíme společnosti VAFO významný fi nanční příspěvek. Jednotka sboru

dobrovolných hasičů města Rudná, TJ Sokol Rudná a spolek Rudná pro život si rozdělily fi nanční prostředky v celkové částce 663 200 Kč na provoz a realizaci nezbytných investic.

Grant ve výši 223 200 Kč pomohl dob-rovolnému hasičskému sboru v Rudné k tomu, aby si mohl pořídit novou ter-mokameru. Nová technika hasičům bude pomáhat především při hledání skrytých ohnisek požárů, k efektivnějšímu hašení a poslouží při orientaci v zakouřených prostorech. Termokamera bude velmi užitečná i při vyhledávání účastníků do-pravních nehod a ztracených osob.

Příspěvek v hodnotě 300 000 Kč získala Tělocvičná jednota Sokol Rudná, která patří k nejvýznamnějším sportovním or-ganizacím v Rudné a nejbližším okolí. Sokol z Rudné, který se zaměřuje pře-devším na fl orbal a stolní tenis, tyto fi -nanční prostředky využije pro platby za pronájem sportovní haly ZŠ Rudná. Část fi nancí bude rovněž putovat na odměny pro kvalifi kované mládežnické trenéry

a v neposlední řadě také na platbu startov-ného či nákup nového vybavení – inves-továno bude například do rozlišovacích dresů, mantinelů, branek, ale i raket na stolní tenis. Snahou sokolské organiza-ce je podpořit i méně fi nančně zajištěné sportovce.

Spolek Rudná pro život, jenž se mimo jiné zabývá organizováním kulturních a vzdělávacích akcí pro širokou veřej-nost, chystá ve spolupráci s profesio-nálními divadly a Sokolem Rudná sérii divadelních představení. V nich by se měli představit i známí čeští herci. Spo-lek plánuje přidělenou částku 140 000 Kč z grantu využít také na slevy ze vstupné-ho pro děti a seniory. Kulturní i sportovní projekty jsou však aktuálně pozastaveny a budou realizovány, jakmile to pande-mická situace umožní.

Kromě projektů v Rudné bylo z granto-vého programu VAFO SPOLUbydlíme podpořeno celkem třináct projektů celko-vou částkou 2 456 920 korun.

Page 14: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné14 5/2021

Spolky v RudnéVýlet do Normandie aneb Návrat do minulosti

Spolek vojenské historie Kombinovaný oddíl se vám blíže představil v březnovém čísle Života v Rudné. Je zaměřený na dobu druhé světové války a na české vojáky, kteří v letech 1940–1945 bojovali za vlast v zahraničí. Asi vás proto nepřekvapí,

že jedním z cílů cest, které členové podnikli, byla Normandie, na jejíchž plážích proběhla 6. června 1944 největší námořní invaze v historii, známá též pod názvem Operace Overlord. O výpravě vypráví předseda spolku, Tom Higgins.

„Toužil jsem se podívat na místo, kde došlo k vylodění spoje-neckých vojsk, strašně dlouho. Už od 80. let minulého století, poté, co jsem si přečetl knihy o bojích v Normandii a Dni D,“ vypráví Tom Higgins, předseda spolku. „Ale musel jsem si po-čkat až do června 2004, kdy jsem se konečně spolu s přáteli a historickou technikou dostal na onu slavnou pláž a týden mohl jezdit válečným jeepem po místech, která jsem znal jen z knih

a fi lmů, jako je třeba Spielbergův fi lm Zachraňte vojína Ryana. Vzhledem k velké vzdálenosti – z Rudné je to do Longues sur mer, kde jsme byli ubytovaní, 1550 km – to byl organizačně, fi nančně i logisticky velmi náročný výlet.

I přesto jsme se do Normandie ještě několikrát vrátili, naposle-dy v roce 2019, kdy jsme se účastnili oslav 75. výročí Operace Overlord. Za sedm dní jsme viděli a zažili mnohé – vedle ná-vštěvy muzeí a válečných hřbitovů jsme nevynechali ani tradič-ní návštěvu pláže. Uvědomili jsme si při tom, jakou cenu museli britští, američtí, kanadští i čeští vojáci a letci za úspěch této ope-race zaplatit.

Jinak je ale Normandie krásná krajina u moře, prodchnutá bo-hatou historií, a to nejen vojenskou. Ideální místo na příjemnou dovolenou (samozřejmě až se naše životy vrátí k normálu).

Operace Overlord bylo kódové označení bitvy o Normandii, která za-hájila úspěšnou invazi na Německem okupo-vaná území západní Evropy za 2. světové války. Operace byla za-hájena 6. června 1944 vyloděním v Normadii. Obojživelnému útoku s více než 5 000 plavidly předcházel letecký útok o síle 1200 letadel. 6. června překročilo Lamanšský průliv téměř 160 000 vojá-ků a do konce srpna už byly ve Francii více než dva miliony spojeneckých jednotek. Operace skončila 30. srpna 1944 ústupem německých sil přes Seinu.

Page 15: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 155/2021

Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s.Velikonoce jsou za námi a my bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili „každý sám a přitom společně“ naší akce „Velikonoční stopovačka“. Děkujeme všem za vaše reakce a zprávy, které jsme od vás obdrželi. Věřte, že zpětná vazba od vás je pro nás v tuto dobu velice důležitá a dodává nám energii a impuls do dalších činností a aktivit, které pro vás rádi chystáme. Snažíme se alespoň troškou zpříjemnit váš volný čas a nabídnout vám smysluplnou aktivitu v rámci opatření, která nás v posledních měsících ovlivňují.

Moc děkujeme za vaši účast, byli jste skvělí a dali jste si práci najít opravdu ka-ždé vajíčko! A že vás bylo! Odměna od zajíčka musela být několikrát doplňována. Měli jsme nachystáno 254 odměn, a to opravdu zajíčkovi nestačilo. Snažili jste se plnit úkoly, hledat vajíčka po Rudné a užít si tak společně s námi krásné Ve-likonoce. Máme obrovskou radost z krás-ných vajíček a všech reakcí, které jste nám zanechali v sešitě u odměny. Celkem jsme jich napočítali 72! Moc děkujeme a už se těšíme, že pro vás nachystáme novou hru. A pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, přiná-šíme ukázku fotografi í z této stopovačky.

Co jiného děláme v našem centru? Aktu-álně pro vás připravujeme další programy, zpracováváme přihlášky na Letní příměst-ské tábory – nabízíme poslední volná místa, připravujeme další společné akce, plánuje-me přednášky, webináře, kurzy. Upravu-jeme naše prostory a hlavně se těšíme, až budeme moci postupně otevřít naše aktivity a přivítat děti zpět u nás v prostorách centra.

V termínu 31. 5. – 1. 6. 2021 proběhne zá-pis do DS Krteček a Dětského klubu (péče

o děti od 2 let), v čase od 9:00–12:00 hod. v kanceláři centra na adrese: Školská 591/2, Rudná. Přihlášky a informace ke stažení naleznete na našich stránkách.

Přejeme všem krásné jarní dny a pokud se o nás budete chtít dozvědět více, najdete nás na FB (www.facebook.com/Rudnacek) nebo na webu www.rudnacek.mistecko.cz. www.facebook.com/RudnacekAutorka: Bc. Jaroslava Průchová, koordinátorka centra

Spolky v Rudné

Page 16: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné16 5/2021

Balvan v době covidové nezahálí Autoři: Text: Matěj Dejm, Lenka Hábltová Foto: Matěj Dejm, Martina Vrbská, Petr Seidl

Skautské středisko Balvan Rudná nezahálelo ani v dalším covi-dovém měsíci. Děti se stále mohou „scházet“ pouze online: na-příklad Rysové si v poslední době online zahráli Sabotéra, Krycí jména a kreslení, Veverky pracují na táborovce a Štíři měli vlast-ní projekt – ale o tom až příště. Naopak vedoucí a starší členové střediska měli dost příležitostí prověřit i svoji fyzičku. Někteří pomohli s úklidem kostela a opravou varhan, další se vrhli na renovaci klubovny, kde je nainstalováno nové osvětlení, probíhá repase obkladových palubek a zateplení a úprava stropu v dívčí klubovně, kde jsme zbourali komín. A to je ještě před námi úklid skladů a příprava věcí na tábor.

Úklid na HomoliJe těžká doba, to všichni víme, a jelikož toho jako skauti teď příliš dělat nemůžeme, rozhodli jsme se, že dáme trošku do kupy vnitřní prostory kostela sv. Jiří na Homoli. Poté, co byla v kos-

tele dokončena výmalba, která se mimochodem krásně povedla, zbyl v něm trošku nepořádek. Pár našich členů všechny prostory vyluxovalo a následně několikrát vytřelo, aby to v kostele vypa-dalo ještě lépe. Práce to kupodivu nebyla moc zábavná, ale za ten krásný výsledek to přece stálo. Již při předchozích akcích, jako například při Betlémském světle, které každý rok s velkou radostí pořádáme, si naši muzikanti hra-jící na varhany všimli, že některé píšťaly nefungují úplně tak, jak by měly. Nezbývalo tedy nic jiného, než je trošku profouknout, spravit a celé vyčistit. Práce to byla poměrně náročná, protože jsme museli jet klávesu po klávese a rejstřík po rejstříku a zjišťo-vat a nalézat ty píšťaly, které nepískají. To nebylo zrovna lehké, protože když jste si mysleli, že už jste onu píšťalu našli, tak se vám zdálo, že zvuk vychází zase z jiné a takto pořád dokola. Byli jsme však šikovní a po pár hodinách jsme to úspěšně zvládli. I těmito drobnostmi se nejen nám podaří tento úchvatný kostel udělat ještě hezčím…

Obložení bude jako nové

Klubovna se dočká nového obložení

Vyznat se v té změti byl oříšek

Page 17: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 175/2021

Page 18: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné18 5/2021

Page 19: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 195/2021

Let aneb Co všechno lítá…Stejně jako loni jsme příchod jara strávili doma... Stejně jako loni jsme jaro přivítali výtvarnou soutěží… A stejně jako loni nás doručené výtvarné práce velice potěšily…

Letošní téma Let aneb Co všechno lítá nás mělo prostřednictvím výtvarné tvorby přenést do světa fantazie, odtrhnout od starostí a trápení současné doby, alespoň v myšlenkách nebo vzpomín-kách dovolit vznést se do oblak a odletět kamkoliv do světa. Potěšila nás hojná účast, ale především množství zajímavých a kreativních řešení. Sešly se práce zpracované různými výtvar-nými technikami, práce plošné i prostorové, využívající tradiční i netradiční materiály. Soutěžní práce si může každý prohlédnout v oknech jídelny, kte-rá jsou výtvarnými díly zcela zaplněna.Pravděpodobně vás na první pohled zaujme několik prostoro-vých horkovzdušných balonů, které jsou zpracované do po-sledního detailu. Stejný motiv objevíte i na několika malbách a kresbách. Balony prostě k letu lákají a na výstavě je jich bez-konkurenčně nejvíce.Především chlapce zaujalo soutěžní téma Stroje v oblacích, kro-mě balonů můžete ocenit několik raket, letadel, vzducholodí, stíhaček a dalších fascinujících monster, která člověk dokázal dostat do vzduchu.Pro obdivovatele opeřenců nebo jiných letuschopných zvířat by-lo připraveno další téma Všechno lítá, co peří má. Obdivuhod-né jsou především některé realisticky propracované práce opět v plošném i prostorovém zpracování.Co všechno ještě může lítat? Neuvěřitelné, kolik toho lze vymyslet. V tomto tématu se fan-tazii meze nekladly, takže kromě andělských křídel, lítačky a draků, můžete na výstavě objevit létající lišku, psy, prase, cha-meleona nebo létajícího Čestmíra.Výtvarníci, kteří měli chuť se ve své fantazii a představách pro-letět světem, klidně do exotických krajů, nebo i někam dále ke

hvězdám, jistě uvítali nabídku posledního tématu Doletíme na kraj světa a možná ještě dál. V době, kdy jsme se museli v ces-tování uskromnit a omezit, jsou tyto obrazové prožitky různo-rodých koutů světa pohlazením pro každou cestovatelskou duši.Vybrat nejlepší práce nebylo jednoduché, všechny práce jsou úžasné a my opravdu chválíme všechny za originální pojetí, sna-hu a chuť se zapojit. Nicméně soutěž je soutěž, tudíž porota se rozhodla ocenit vybrané žáky. Soutěžní kategorie jsme upravili dle počtu prací, navíc jsme zařadili speciální ceny.

Všem soutěžícím moc děkujeme za účast! Oceněným gratulu-jeme!

Vítězové jednotlivých kategorií:Kategorie 1.–2. ročník – Blümel Pavel, 2.BKategorie 3.–4. ročník – Havelková Běta, 3.C a Michail Gor-nostaev, 4.AKategorie 5.–6. ročník – Michaela Hradová, 5.AKategorie 7.–9. ročník – Pacner Ondra, 7.C

Držitelé speciálních cenCena ředitelská (Pavel Kasal) – Beneš Vojtěch, 1.BCena prvních dam (Gabriela Bařinová, Lenka Tvrdíková) – Abrahámková Bára, 8.ACena téměř nebeská (Pavel Papež) – Olexa Marek, 6.CCena ptačího sněmu (Andrea Slepičková, Kateřina Holubová, Ota Kohout, Jitka Kejhová) – Doležalová Adéla, 6.ACena technická (Pavel Tuček – pan školník) – Petr Kopeček, 3.ACena přírodovědecká (Jitka Neubergerová, Iveta Šťovíčková) – Hloušková Alžběta Lily, 4.CHvězdná cena zlaté slavice (Andrea Frašová) – Janatová Aneta, 7.CCena cestovatelská (Tomáš Korbelář) – Ella Wallenfesová, 5.CCena paní meierdomky (Ivana Meierová) –Frašová Zuzana, 4.ACena svobody (Petra Svobodová, 1. st.) – Březnická Adéla 6.ACena řídicí věže (Alena Dejmová a Jaroslava Pauknerová) – Meierová IvanaCena kuřecích křidélek (školní kuchyně) – Krátká Sofi e, 6.CCena včelí královny (Kamila Zvědělíková) – Beran Vojtěch, 7.C

Autorky: Martina Iblová a Ladislava Vlčková

Page 20: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné20 5/2021

Děti částečně ve školeV pondělí 12. 4. 2021 se konečně školní prostory (byť jen čás-tečně) zaplnily našimi žáky prvního stupně. Ti se nyní vyučují v rotačním schématu – jeden týden prezenčně ve škole, druhý týden distančně z domova. Nutnou podmínkou prezenční výuky je testování. To probíhá dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek bě-hem první vyučovací hodiny ve třídě neinvazivními testy LEPU RAPID. Podílejí se na něm učitelé, vychovatelky školní družiny, dobrovolníci z řad rodičů a další zaměstnanci školy. Ač se jedná o poměrně organizačně i logisticky náročnou akci, zhruba 240 žáků je otestováno ve svých třídách do 20 minut, a pak už hurá

na matematiku, český jazyk, angličtinu, přírodovědu, vlastivědu a další. V péči o děti rodičů vybraných profesí pokračujeme v plném rozsahu, včetně školní družiny. O děti se staráme v době, kdy při rotační výuce nemají být přítomny ve škole. Nyní máme vy-tvořeny dvě skupiny, první tvoří žáci 1.–3. ročníku, druhou žáci 4. a 5. ročníku. I tyto děti se pravidelně testují v pondělí a ve čtvrtek podle daných pravidel.Ve škole jsme také přivítali některé žáky 9. ročníku, kteří v ma-lých skupinách dochází na konzultace z českého jazyka a mate-matiky a intenzivně se tak dvakrát týdně připravují na přijímací zkoušky.Jsme moc rádi, že alespoň část dětí mohla nastoupit do školy, a doufáme, že než vyjde toto číslo Života v Rudné, přivítáme ve škole i žáky druhého stupně, na které se také všichni moc těšíme.Autorka: Gabriela Bařinová

Radostná změna12. dubna 2021 zastínila vzpomínku na první let člověka do ves-míru mnohem významnější událost pro mnoho školáků v ČR. Šlo se do školy! Také polovina žáků 1. stupně ZŠ Rudná se vy-dala opravdu do školní budovy a druhá polovina se pustila do online výuky s vědomím, že je za týden vystřídají.

Mírnou obavu z antigenního testování vyvážila radost ze setkání s kamarády, s paní učitelkou. Důležitý byl i pocit, že nyní i já, malý školák, přispívám svou statečností k tomu, aby se vše moh-lo vrátit k „normálnímu“ životu.

Pondělní výuka byla jak ve včelím úlu. Honem něco odevzdat, honem se už učit, honem si popovídat. Oči zářily nad rouškami. V úterý se vrátily školní návyky, přiměřené tempo, aktivita, pozor-nost. A zůstal zájem! Učit se společně je přece jen o hodně lepší. Ve středu se vědomosti pospojovaly a děti i paní učitelky si uvě-domily, že rodiče si zaslouží pořádnou pochvalu. Při všech svých starostech zvládli být u většiny dětí také velmi dobrými učiteli.

Je tu jaro. Příroda za miliony let nevzdala ten proces, kdy znovu z pupenu vyraší lístek, kdy z housenky vyletí motýl. V dubnu se z posmutnělých školáků rychle zas stali školáci veselí. Ti ze 3. A dokonce stihli vylíhnutí nakreslit. Usmívejte se s nimi, už je líp. Autorka: Lenka Barvová

Page 21: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 215/2021

Kresli pohybem!Jak název napovídá i druhá dubnová výzva Kresli pohybem počítá s pohybovou aktivi-tou. K pohybu venku je ale nutná i dávka kreativity, proto jsme tuto výzvu zařadili i do distančních hodin výtvarné výchovy.

Využili jsme toho, že moderní technolo-gie nám umožňují vytvořit obraz v kra-jině pomocí běhu, chůze nebo jízdy na čemkoliv. Obraz vzniká pouze ve vy-brané mobilní aplikaci, ve skutečnosti jej ale musíme odchodit, uběhnout nebo projet. V umělecké terminologii bychom mohli takový způsob tvorby označit jako

landart. V 60. letech 20. století, kdy byl tento umělecký směr poprvé defi nován, umělci nepoužívali mobilní telefony, nic-méně vyšli z galerií do přírody a snažili se umění tvořit v harmonii s ní. Často vznikala monumentální díla.

V našem případě je také nutný pobyt ven-ku, k tvorbě nepotřebujeme štětec ani tuž-ku a plátnem je nám neomezený prostor města nebo přírody. Tento druh aktivity byl již před pár let popsán jako GPS dra-wing, jelikož mobilní aplikace zazname-nává naši GPS polohu a kreslí náš pohyb. Po celém světě bylo vytvořeno mnoho

zajímavých virtuálních obrazů a vzkazů, některé jsou velice složité, obrovské, ne-bo dokonce rekordní.

Stopa naší kresby v krajině nezůstává, nicméně uvědomíme-li si při realizaci, že právě tvoříme obrovský obraz nebo ná-pis, sledujeme-li, jak nám kresba vzniká přímo pod nohama, prožitek z právě tvo-řeného je jedinečný.

Přestože je již květen a dubnová výzva je ukončena, máte-li chuť, vyběhněte ven a také vyzkoušejte kreslit pohybem!Autorka: Martina Iblová

Dubnové výzvy ZŠ Rudná

Rozhýbej se!Na měsíc duben jsme pro děti Základní školy Rud-ná připravili zajímavou pohybovou výzvu. Více než půl roku nemohou děti v rámci tělesné výchovy sportovat, a tak jsme se je pokusili alespoň trochu rozpohybovat. Během celého měsíce mají možnost sčítat kilometry ušlé, uběhnuté, ujeté na kole, brus-lích, skejtu, a to s jakoukoli aplikací měřící vzdá-lenost. Na konci měsíce dojde k vyhodnocení celé soutěže a nejlepší obdrží sportovně laděné ceny. S žáky osmých tříd jsem podobnou pohybovou dvoutýdenní výzvu vyzkoušel v rámci výuky ze-měpisu a musím říci, že se těšila velké oblibě. Nejlepší zdolali i více než sto kilometrů! Proto mě napadlo zorganizovat tuto aktivitu pro celou školu. Děti potřebují jen chytrý mobilní telefon, který ne-musí být připojený k internetu, a následně stačí jen vyrazit! V době vydání tohoto čísla bude již výzva u konce, proto se tedy o výsledky podělíme v květ-novém vydání. Autor: Tomáš Korbelář

Pes: Olexa Marek, 6.CPlachetnice: Fořtová Magdalena, 4.AGorila: Bejblová Sára, 7.B

Page 22: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné22 5/2021

Zase jsme spolu ve školce!S velkou netrpělivostí jsme očekávali pondělní ráno, kdy se do školky vrátil smích a radostné výkřiky dětí. I když jsme mohli uvítat po otevření jen předškoláky, přesto se nás sešlo mnoho.Pondělní den byl plný očekávání, které však nebylo jen na stra-ně pedagogů a zaměstnanců MŠ, ale především na straně dě-tí a jejich rodičů. Každému se honilo hlavou mnoho myšlenek a bezpochyby spousta otázek vzhledem k nastaveným opatřením a povinnému testování dětí.Testování bylo nastaveno tak, aby byly dodrženy všechny po-žadavky MŠMT, MZ a zásady GDPR. Rodičům vše v rámci testování důkladně vysvětlil pověřený zaměstnanec a výsledky

se sdělovaly individuálně, bez přítomnosti cizích osob a pod přiděleným číslem. Testování bylo šetrné a děti byly neskutečně statečné. Děti byly rozděleny na třídy do skupin po pat-nácti, s ohledem na jejich vzdělávací potřeby. Pro paní učitelky vznikl díky malému počtu dětí prostor pro individuální práci s každým dítětem. S ohledem na adaptaci po přerušení provozu MŠ působí v každé třídě kme-nová paní učitelka z předškolní třídy. Děti tak při příchodu viděly

Jedeme na výlet školním vláčkem Hra: Sluchové pexeso

Fotbalový tým

Page 23: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 235/2021

známou tvář a vstup do třídy byl jednodušší. Během prvního týd-ne byl prostor nejen pro adaptaci, seznámení se s kamarády ve své nové třídní skupině, ale také možnost sdílení svých zážitků. V případě příznivého počasí se všechny aktivity v průběhu dne přenesly na zahradu MŠ, jejíž součástí jsou krásné barevné terasy s nábytkem. Na výběr mají děti vždy ze vzdělávací nabídky čin-nosti jak u stolečků, tak na pískovišti v prostoru zahrady.I přes všechna opatření se povedlo paním učitelkám vymyslet pro děti několik zajímavých společných akcí, které se uskuteční během dubna. Jako například Den Země nebo Čarodějnice, které budou plné naučně-zábavných úkolů, díky nimž se děti dozvědí prožitkovou formou spoustu zajímavostí. Sice není možné, aby se děti z různých tříd na těchto akcích přímo potkaly, ale mohou prožít společný program, který pro ně paní učitelky připravily, a to v souladu se všemi epidemiologickými opatřeními. Věříme, že i přes nelehké období se nám i nadále podaří pro děti vytvářet příjemné prostředí, plné radosti a zábavy.Autoři: Kolektiv pedagogů MŠ Rudná

Hra: Kloboučku, hop

Hra: Labyrint s předlohou

Zábavná hra Twister Překážková dráha na školní zahradě

Život v trávě pod lupou

Page 24: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné24 5/2021

Tentokrát bychom vám chtěli v naší rubrice představit člověka, který je s Rudnou spjatý velmi úzce, a to jak v osobní, tak profesní rovině. Pan Václav Junek totiž dlouhé roky pracoval mimo jiné jako kronikář

města a o Rudné napsal i několik knih mapujících místní památky. Významným způsobem se rovněž podílel na vzniku rudenské naučné stezky. Tím ale výčet nekončí. Jako režisér, scenárista a dramaturg je autorem mnoha dokumentárních audiovizuálních děl a scénických realizací, jako uznávaný spisovatel má na svém kontě dlouhou řádku knih. Ostatně upoutávku na jednu z nich najdete hned za tímto článkem.

Víme o vás, že část života jste prožil na Václavském náměstí. Jak jste se dostal do Rudné? Možná to někoho pobaví, ale se mnou je to vlastně obráceně. V Praze jsme sice bydleli, chodil jsem tam do škol a také dost pracoval (z toho přes deset let na vedoucím postu pražské Lu-cerny), ale skutečné dětství jsem prožil především v (napohled) idylických Dušníkách, dospělost v Rudné… A vypadá to, že u toho už zůstane. Naše rodina tu má dlouhou historii, žijeme zde minimálně od konce předminulého století. Jestli to správně počítám, můj vnuk Richard je naše už šestá generace.

Napsal jste knížku o památkách a pozoruhodnostech Rudné a okolí – které máte rád vy? Použijte klidně množného čísla, protože moje knížky o Rudné jsou již čtyři. Každá je sice pojatá z jiného historického úhlu, ale ze všech je, doufám, poměrně dost dobře znát, jak moc mám tuhle „vesnici“ rád, se všemi jejími klady i zápory. Může to být i tím, že si dobře pamatuji Dušníky z časů, kdy tady bývalo nekonečně hůř.Není to tak dávno, co se mi podařilo vydrápat se až na samotný

Žijí tu s námi

Page 25: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 255/2021

vrchol zbrusu nové Homole a spadla mi čelist. Stačilo jen v du-chu srovnat to nejnovější kolem dokola s kolekcí starobylých pohlednic téhož prospektu, které mám doma.

Řadu let jste pracoval jako městský kronikář Rudné…Nejenže jsem jako městský kronikář pracoval, ale já měl tu práci rád a moc jsem si jí považoval. Protože by ale nikdo na takovém postu nikdy neměl ztratit schopnost držet krok s tempem okolní-ho života, musel jsem toho nechat ze zdravotních důvodů.

Vyrostl jste v rodině grafi ka Václava Junka, který byl spolu-kreslířem Rychlých šípů, je to tak?Touto otázkou jste šláply přímo na tátovo věčně bolavé kuří oko. Je sice pravda, že svého času ilustroval (pouhých) osm pokra-čování Rychlých šípů (z nich jen šest bylo zveřejněno), navíc

velmi rychle po nečekaném odchodu ilustrátora Jana Fischera, ale on byl především slušně zavedený malíř, dobrý grafi k a ještě lepší ilustrátor. Koneckonců, také těch slavných foglarovek on sám osobně ilustroval poměrně dost – tam navíc již nemusel ko-pírovat styl pana Fischera, ale využívat svůj vlastní. S Jaroslavem Foglarem se scházeli a pokud to mohu posoudit, brali se vážně a voněli si. Víte o tom, že minimálně jednou spolu seděli také na zahradě u nás v Rudné?

Jak vybíráte témata vašich knížek? A kolik knížek celkem jste už napsal?Přestal jsem tento počet uvádět už před lety, kdy jich bylo te-prve osmdesát. Co je pro mě podstatnější než počet, je fakt, že ani jednu, od té první po tu (zatím) poslední, jsem nepsal, že bych musel nebo že bych ji psal pro peníze. Vždy mě to psaní muselo bavit a muselo se mi do něj skutečně chtít. Témata jsem volil různě. Některá jsem vybral, aby se na ně nezapomnělo (to je třeba kniha Pancéřový vlak), anebo jsem potřeboval jejich prostřednictvím sám sobě něco vysvětlit (těch mám víc). Kro-mě toho jsem psal rád o lidech, s nimiž jsem si rozuměl, nebo o osobnostech, kterých si z nějakého důvodu považuji. Těch ta-ké není málo. Například nyní připravuji setkání se synovcem Hermanna Göringa. Je ještě o deset let starší než já a poté, co se seznámil s některými mými knihami, mě sám kontaktoval. Ale nemusíte se děsit, je to přesvědčený antinacista, stejně jako býval jeho otec Albert. Vypadá to, že z něj bude další z jistě po-zoruhodných osobností, které kdy zavítaly do Rudné.

Žijete v Rudné již dlouho a máte ji rád. Co byste jí popřál do dalších let? Když o tom přemýšlím, tak vlastně jen dvě věci. Zaprvé, aby se město i v budoucnosti – až tato šílená pandemie defi nitivně po-mine – drželo stejně dobře jako před pandemií. A za druhé přeji současné radnici, jíž z výšin svého věku absolutně věřím, aby se mohla naplno věnovat koncepční práci a nemusela se zabývat žabomyšími spory.

Václav Junek (20. dubna 1950 v Praze)Pochází z rodiny akademického malíře Václava Junka. Vy-růstal v Rudné, avšak v Praze chodil do školy, studoval a od roku 1969 pracoval v televizi, Krátkém fi lmu, na Barrandově a v umělecké sféře vůbec jako asistent, produkční, režisér a scenárista. Je autorem řady programů z oblasti zábavního umění, býval dvanáct let šéfem programu Lucerny a deset let předsedou ARTESU. Mezitím se v roce 1972 trvale vrátil do Rudné, kde žije, pracuje a býval zde členem zastupitelstva a městským kronikářem. Od roku 2000 se věnuje trvale spiso-vatelské tvorbě, v jejímž rámci zúročil mimo jiné předchozí zkušenosti z praxe, zážitky z cest i svou zálibu v historii. Je ženatý s Romanou Junkovou, s níž má syna Filipa. Knihy Václava Junka si samozřejmě můžete půjčit v ruden-ské knihovně!

Page 26: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné26 5/2021

Jak a proč jsem napsal Pancéřový vlakJednou mě u nás v Rudné navštívil pan docent Petr Žantovský. Mám hned několik důvodů, proč si ho vážím, dokonce velmi. Je-nomže tenkrát jsem o něm ještě nevěděl o mnoho víc, než že má co dělat s pražskou Votobií a že bydlí vlastně jen pár set metrů od nás. Především proto mě značně překvapil návrhem, s nímž přišel. Prý abych dal dohromady knížku o tom, jakže to bylo v tehdejších Dušníkách v pětačtyřicátém roce. Pro jeho naklada-telství, ale také pro naše město, dokonce ke květnovým výročím hned napřesrok. Nejen závazný březnový termín 2002, který mi nakonec sdělil, ale už samotné slovo knížka, které přitom vyslo-vil, mě správně mělo správě varovat, ale ani to se nestalo.

Mohl být teprve začátek tomu předcházející zimy, tak by se to da-lo stihnout, jak jsem si myslel. Měl jsem tehdy za sebou celkem slušnou scenáristickou praxi, také jsem napsal několik kratších literárních hloupostí, a tak jsem nijak zvlášť neváhal tu rukavici Osudu prostě zdvihnout. Jenomže mě zatím ani ve snu nenapad-lo, co všechno z té náhlé zaslepenosti vzejde. A hlavně jak rela-tivně brzy. Nejdřív mě poměrně dost překvapilo, jak neskonale propastný může být rozdíl mezi pro mne dosud běžnou jedinou strojopisnou stránkou a dohromady sto padesáti jinými, které jsem panu docentovi svatosvatě slíbil. A hned potom také, jak málo vím, co budu psát, a vlastně vůbec nic o tom, jak se to dělá. Zase mně ale asi pomohl ten Osud a nějak se i tohle poddalo.

Přirozeně že mi světská pýcha nedovolila ani na okamžik, abych uvažoval o běžné memoárové próze, anebo o jiných po-dobných všednostech. Naštěstí jsem se však pořád ještě včas rozpomněl na poměrně dost temný příběh, který jsem jako kluk opakovaně slýchal v rámci podvečerních sousedských táček mých prarodičů. Často dokonce v několika jeho verzích. A tak jsem se dal do práce a brzy z toho byl Panzerzug. Anebo spíš rovnou malér.

Ta knížka, jíž jsem se tehdy doslova dopustil, svůj primární účel sice splnila, to jistě ano. Bohužel, hned po protestech Svazu bo-jovníků za svobodu proti užití germánského titulu v české li-teratuře, se ozvalo také několik potomků těch, které jsem měl znectít svým podáním složitostí místního protektorátního života na konci války. Protože jsme se ale celkem brzy všichni pře-ce jen nějak dohodli, dokonce včetně těch antifašistů, nemělo

napříště zdaleka zůstat jen u této tak těžce vydřené a také složitě kvitované prvotiny.

Takže když mi Tomáš Hejna z nakladatelství Olympia vloni navrhl, abychom vydali Panzerzug znovu, měl jsem toho také v tomto oboru za sebou už poměrně dost. A bylo mi zároveň o dobrých dvacet let víc, proto jsem měl dost rozumu na to, abych ho poslal s jeho nápadem co možná hodně daleko od se-be. Jasně a s konečnou platností, jak jsem si myslel. Jenomže, to poslední dopadlo už brzy docela jinak.

Zase se mi nechtělo jen tak opakovat známá fakta a také mi při-padalo vcelku zbytečné vydávat znovu něco, co tady už jednou bylo. Avšak protože přímí pamětníci už vesměs nežijí, dávné hrany se mezitím jaksi obrousily a doba je také naprosto jiná, za-čalo mi takto se nabízející téma připadat jako velká šance. Rud-ná, respektive tehdejší Dušníky, jako scéna sice zůstaly, stejně jako platí dál základní historické a dějové reálie. Neměnil jsem ani určitá místa a ve hře zůstaly především některé postavy. Teh-dejší lidské osudy i vzájemné konfl ikty, dokonce včetně vztahů Čechů s Němci, mohu nyní ale prezentovat výrazně jinak. Řek-něme z vyššího nadhledu. Zejména však s mnohem zřejmějším porozuměním jak pro všechny tenkrát přímo zúčastněné, tak pro všechny ty dávné věci vůbec.

Zcela nový Pancéřový vlak v Olympii už vyšel, a tak bude dál pouze na jeho čtenářích nejen jak jej přijmou, ale především, aby tomu příběhu správně porozuměli. Moc bych právě tohle přál sobě a především jim.

Václav Junek

Page 27: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 275/2021

Přeplněné nemocnice, zavřené školy a nefungující úřady z důvodu epidemie

Možná vás to překvapí, ale tentokrát nebude řeč o momentální pandemii nemoci covid-19. Ač s velmi aktuálním titulkem, tento článek vyšel v Národních listech v roce 1890 a nabízí zajímavé srovnání.

ChřipkaNákaza chřipková řádí zle na všech stranách. Pozvolna přestá-vá zájem na veškerých sebe poplašnějších zprávách z ciziny – v bezprostředním sousedství možno spatřiti celé rodiny in-fl uencou stižené, a pod každou skoro střechou řádí pošmourný tento host letošní zimní.Jediné uspokojící vědomí při tom jest, že chřipka není chorobou, kteréž by poněkud jen otužilejší a zdravý jinak organismus ne-mohl odolati.

Neobyčejný ruch zavládl v tyto dny následkem epidemie v lé-kárnách. Jsou to obchodní místnosti zajisté nejvíce navštěvova-né; zástupy lidu plní prostor lékárny, a vstoupíte-li, shledáte, že připravují se téměř výhradně léky proti chřipce. Na některých místech vyrábí se prostředky ty přímo ve velkém.Následkem velice nepříznivé povětrnosti – od 9 hod. ráno pr-šelo včera bez ustání, a teplota dosáhla + 4° R. – šíří se chřipka stále a velmi rychle. Primární lékař nemocnice Alžbětinek, pan MUDr. Ryba, oznámil úřadně, že v přemnohých domech na ho-řejším Novém Městě, na Karlově, v Podskalí a na Vyšehradě takřka každá rodina jest stižena chřipkou, že však jen nepatrná část vyhledává lékařské pomoci, kdežto velká většina nemoc-ných oddává se s resignací svému osudu, následkem čehož nelze nikterak úřadně zjistili počet onemocnělých osob.

Pokud úřadní zprávy sahají, jest počet onemocnělých na chřipku od Nového roku tento: Dne 2. ledna bylo úřadně ohlášeno 135, dne 3. ledna 916, dne 4. ledna 139 v Praze a 196 na Smíchově, dne 5. ledna 119, dne 6. ledna 268, dne 7. ledna 483, dne 8. ledna 407, mezi nimi 204 vojínové pražské posádky, dne 9. ledna 387 a včera 392, mezi nimiž jest 109 nemocných ze všeobecné ne-mocnice, celkem bylo od Nového roku úřadně ohlášeno na chřip-ku v Praze onemocnělých 3.251 osob, nepočítaje v to nejméně desetkráte tolik onemocnělých, kteří úřadně hlášeni nejsou.Chřipka zasahuje do rodin již tak záhubně, že v mnohých není takřka ani jediného člena, který by byl zdráv. U vrchního zemského soudu onemocnělo 25 úřadníků a schůze senátu mohou se s tíží konati.

Chřipka řádí krutě také v úřadnictvu při místodržitelství, zem-ském výboru, fi nančním ředitelství, u úřadníků obecních a magis-trátních, u soukromých úřadníků, mezi obchodními příručími atd.Z venkova docházejí smutné zprávy, že všude chřipka se povážlivě šíří. Vyskytuje se v obcích, jež byly proslulé jakožto nejzdravější, kde dříve žádná epidemická nemoc se vůbec ani nevyskytovala.Školy musily býti všude uzavřeny a následkem špatné povětr-nosti nelze na brzké jich otevření pomýšleti. Z Mimoně se ozna-muje, že celé rodiny jsou stiženy chřipkou. V Plzni byly veškeré školy uzavřeny a počet nemocných dosáhl zde přes 5000 osob. P.S. Jak ukazují přiložené fotografi e, ani roušky nejsou vynále-zem doby covidové. Zdroj: www.bejvavalo.cz

Page 28: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné28 5/2021

Pěstitelská pálenice ÚhoniceV Česku každým rokem přibývá pěstitelských pálenic, v posled-ních letech přibližně o 25 ročně, ve vedlejší obci v Úhonicích jsem také jednu novou otevřel. Jelikož si v naší pěstitelské pále-nici občané Rudné nechali v loňském roce zpracovat překvapivě velké množství ovoce, více jak 2 tuny, rozhodli jsme se s redakcí doplnit vám pár informací.

Pěstitelské pálenice jsou zařízení pro výrobu vlastního alkoholu neboli pálenky. Pálenku vám vyrobíme z ovoce nebo kvasu. Zís-káte tak čistě přírodní destilát bez dochucovadel, neředěný žád-ným průmyslovým lihem. Kvas potřebný na vytvoření pálenky je drcené nebo rozmělněné ovoce, které kvasí v k tomu určených nádržích. Ovoce se drtí, aby byl kvas celistvý bez vzduchových mezer. Oproti všem zažitým představám kvasinky ke kvašení nepotřebují kyslík, který naopak potřebují plísně, které vám kvas mohou nenávratně zničit.

Základní podmínkou pro kvašení je cukr obsažený v ovoci, kte-rý příroda pomocí kvasinek mění na alkohol a oxid uhličitý. Pří-prava a kontrola kvasu má několik důležitých pravidel. Když je nedodržíte, nedosáhnete nikdy kvalitního výsledku. Velmi důle-žité je dodržet minimálně dvě z nich.

Základem všeho je kvalitní a zdravé ovoce, do kvasu nepatří ovoce shnilé ani nezralé. Jinak řečeno do kvasu nepatří nic, co byste nebyli schopni sníst s chutí. Druhým pravidlem je pak kvašení v uzavřené nádrži, bez již zmíněného přístupu kyslíku. V nádrži uzavřené kvasnou zátkou, která uvolňuje tlak vznika-jícího oxidu uhličitého. Samozřejmě co ovoce, to jiný postup přípravy kvasu i jiný výsledek. Nejvíce pálenky získáte v našich končinách ze švestek a to přibližně 10 litrů ze 100 litrů kvasu. Nejméně pak z hrušek, kde je zisk téměř o 3 litry menší.

Zrovna hrušky jsou klasickým příkladem toho, že ne vše je na první pohled takové, jak se zdá. Hrušku obecně většina lidí po-važuje za sladší než jablko, není tomu ale tak. Hruška neobsa-huje kyseliny, proto vám chuťově přijde sladší, i když obsahuje

méně cukru. Kvůli tomu je výsledné pálenky méně a o kvas se musíte více starat, kvas musíte uměle dokyselovat (měníte pH), aby se vám nezkazil. V přírodě tento jev můžete například po-zorovat na ovoci padaném, kdy jablíčka daleko déle vydrží, než vám začnou hnít. Pokud kvas nedoplníte o kyselinu citronovou, může vám zoctovatět nebo shnít.

Přípravou kvasu se ale nemusíte vůbec trápit, do naší pálenice stačí přinést ovoce a pálenice se vám o výsledek postará. Tako-vých zákazníků máme více jak 70 %, ovoce přivážejí pro vaši představu v rozmezí 20–600 kg. Sezona v pěstitelské pálenici začíná s prvním ovocem, tedy v červenci, a končí v březnu, kdy dokvasí poslední švestky.

Martin Knotek

Page 29: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 295/2021

Čemu máme věřit aneb Fake news a jak je poznat

Autor: redakce s využitím informací na specializovaných webech

„Očkování proti onemocnění covid-19 je zástěrkou, jeho sku-tečným cílem je do lidí formou vakcín vpravit čipy, jejichž po-mocí pak bude Bill Gates sledovat masy… Bílé čáry, které za sebou nechávají na obloze letadla, jsou plné jedovatých chemi-kálií, kterými nás vlády tajně sprchují s cílem sterilizovat nás!“ To je jen pár ukázek z obrovského množství „zaručených“ zpráv, kterými jsme každodenně zaplavováni. Jsou to tak zvané „fake news“, neboli falešné zprávy a hoaxy – tedy vymyšlené příběhy, záměrně zavádějící a kombinující pravdivá fakta s reálně se tvářícími domněnkami, poplašné zprávy a mystifi kace – škála je zde velmi pestrá. Patří do tzv. žluté žurnalistiky, tedy bulvární či neetické žurnalistiky. Fenoménem jsou v tomto ohledu zejména sociální sítě a in-ternet obecně, protože tam si může vytvářet a šířit informace (nebo dezinformace) doslova každý.

Co je co? Protože se v souvislosti s nepravdivými zprávami používá řada různých termínů, pojďme si je nejprve objasnit.• Dezinformace je šíření záměrně nepravdivých zpráv. Dost často je šíří státní aktéři nebo jejich odnože. Často se staví proti cizímu státu nebo médiím a za cíl mají ovlivnit rozhodo-vání nebo názory čtenářů/posluchačů. Mezi nejznámější portály zveřejňující dezinformace u nás patří Parlamentní listy, dále na příklad EUportál, Euserver, Free Globe a První zprávy. Do seznamu patří také magazín Protiproud nebo AC24, anonymizovaný AE News (známý ja-ko Aeronet), server Nová republika a Sputnik CZ (dříve Hlas Ruska).

• Misinformace je nesprávná či zavádějící informace. Není šířena systematicky a nemá za cíl ovlivnit rozhodování nebo názory čtenářů/posluchačů. Může být i neúmyslně nesprávná.

• Hoax je obecně podvod, mystifi kace či žertovná lživá (klam-ná) informace. Běžně se šíří přes e-mailovou komunikaci ne-bo IM zprávy a obsahuje výzvu k dalšímu rozeslání.

Druhy hoaxů• Poplašná zpráva manipuluje s pravdou nebo přímo lže

a snaží se čtenáře přimět k dalšímu šíření. Přitom vystupuje jako dobrák, který pomáhá lidem. Příkladem tohoto druhu je hoax PIN, který tvrdil, že pokud vás někdo nutí vybrat peníze z bankomatu, máte zadat Pin opačně. Přístroj sice peníze vydá – a uspokojí tak násilníka, ale zároveň tajně přivolá policii.

• Kanadský žertík chce hlavně pobavit. Přináší jen těžko uvě-řitelnou informaci, z fotek bývá téměř na první pohled patrné, že jde o fotomontáž.

• Smyšlená petice nejčastěji bojuje proti údajnému plánovanému zpoplatnění nějaké sociální sítě, a sbírá tak e-maily pro další spamy (např. nedávné údajné zpoplatnění aplikace WhatsApp).

• Prosba o pomoc se snaží zapůsobit na city příběhem lidí ve svízelné situaci a emotivními fotkami. Často žádá o peníze a šíří se i potom, co už dávno není aktuální. Příkladem je nabídka pěti štěňat zlatých retrívrů, kteří budou utraceni, pokud si je lidé nerozeberou.

• Řetězový dopis štěstí se nejdřív šířil klasickou poštou, pak e-maily a dnes i po sociálních sítích. Zneužívá pověrčivost lidí k šíření spamu. Také posíláte andílka pro štěstí sedmi kamarádkám?

• Podvodná výhra pracuje s příslibem snadného zisku nebo opravdu lákavých cen. Stačí poslat trochu peněz, registrovat se nebo jen kliknout.

Příklad hoaxu a jeho vlivuPříkladu hoaxu a jeho vlivu dobře ilustruje hoax z roku 1956 Pierra Plantarda o existenci vlivné tajné společnosti nazvané Převorství sionské. Tímto hoaxem chtěl Plantard posílit svou naději na získání francouzského trůnu. Hoax v následujících letech podpořil i historií převorství, kterou vymyslel tak umně, že mnohé přesvědčila a Da-na Browna inspirovala k napsání bestselleru Šifra mistra Leonarda.

Jak zjistit, co je hoax?Aktuální i zlidovělé hoaxy českého internetu lze najít na webech www.hoax.cz nebo manipulatori.cz. V zahraničí se jim věnují strán-ky www.hoax-slayer.com, www.hoaxbuster.com či ww.hoaxes.org.

Fake newsZatímco hoaxy vznikají spíš jako žert, fake news jsou často pro-duktem dezinformačních webů a médií, které se snaží ovlivnit veřejné mínění cíleným šířením nepravd.

Fake news – vynález moderní doby?Falešné zprávy nejsou vynálezem moderním. Jsou stejně staré jako lidstvo samo. Za jeden z prvních případů lze považovat slavného Trojského koně nebo reliéfy v egyptském Abú Simbe-lu. Zobrazují faraona Ramesse II. Velkého, jak zcela sám pora-zil chetitské vojsko. Při srovnání s historickými fakty je to ale zcela zjevná 3000 let stará propagandistická lež. Moderní doba zachovala stejné principy, ale proti starému Řecku nebo Egyptu podstatně zvýšila rychlost, s jakou se tyto zprávy šíří.

Proč jim věříme a proč si je moc neověřujeme?Rozmach falešných zpráv zaujal i vědce, kteří začali zkoumat, proč jim tolik věříme. Podle zjištění amerických neurologů (např. Maxe Liebermana) za to může naše sociální myšlení, které pro nás bylo z hlediska přežití velmi důležité – aby člověk přežil, mu-sel být členem větší skupiny, s níž musel „vyjít“. Lidé se proto podvědomě brání přijímání informací, které by je mohly vyčlenit z jejich sociální skupiny. Falešné zprávy se cíleně zaměřují přesně na tuto oblast – na naši emocionální stránku a na nám blízké so-ciální skupiny. A jak říká holandský psycholog Manfred de Vries: „Pět deka emocí může být účinnější než tuna faktů.“Výsledky osmi experimentů provedených na Kolumbijské uni-verzitě ukazují, že toto sociální myšlení je i jedním z důvodů, proč si zprávy na příklad na FB nebo Twitteru příliš neověřuje-me, byť by nám k tomu stačilo napsat pár slov do vyhledávače a kliknout. Problém je v tom, že jsme méně ochotní prověřovat si fakta, pokud jsme ve společnosti jiných lidí, a to i nepřímo, na sociálních sítích. Přitom fake news nejsou rozhodně nevinné a mohou způsobit řadu problémů.

Page 30: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Život v Rudné30 5/2021

Co mohou fake news způsobit?• Vyvolávají paniku a šíří strach. • Pomáhají extremistickým skupinám. • Nebezpečné rady můžou lidem ublížit. • Poškozují lidi i fi rmy, o kterých se zmiňují. • Spamují e-maily a zatěžují linky a servery.

Fake news jako výdělečný byznys Falešné zprávy nevznikají samy. Tvoří je lidé pro svůj osobní prospěch, ať už to jsou vysoké výdělky z reklamy nebo pošpině-ní protivníka. Doslova rájem falešných zpráv jsou USA – nikde jinde nefunguje byznys založený na šíření vymyšlených zpráv tak skvěle (vzpomeňte na příklad na vliv fake news na volbu prezidenta Donalda Trumpa).

Fake news po ČeskuZatímco ve světě se hodně dezinformačních zpráv týká politiky a snahy zdiskreditovat konkrétní osoby, u nás jsou podle webu Českého rozhlasu nejčastějšími tématy zdraví (nyní zejména epi-demie onemocnění covid-19), uprchlická krize, celebrity, Rusko a Vladimír Putin, vše velmi často s konspiračním nádechem. Potvrzuje to i žebříček nejsdílenějších falešných zpráv a hoaxů, dostupný rovněž na výše uvedeném webu, mezi nimi nechybí zázračné kúry léčící rakovinu, konspirační teorie o chemtrails či „skutečném“ důvodu potopení Titanicu.

Jak je poznat? Nepravdu spolehlivě prozradí: • Dramatické a až příliš názorné fotky, které by veřejnoprávní

média nemohla ani použít• Gramatické chyby, chabá stylistika a spousta vykřičníků • Odvolávání se na autoritu, nebo naopak tvrzení, že zpráva

unikla a ofi ciální média o ní mlčí • Snaha zaujmout, vystrašit nebo vzbudit soucit za každou cenu • Výzva ke sdílení s co největším počtem dalších lidí

Jak nenaletětZákladní rada je v celku jednoduchá – používat zdravý selský rozum, i když u fake news jen selský rozum nestačí. Naštěstí i další rady jsou jednoduché: 1. Nevěřte apriori všemu, co čtete. 2. Čtěte víc než nadpis, pak teprve sdílejte dál. Ruku na srdce:

Čtete vše, co sdílíte nebo přeposíláte? Nebo si přečtete jen nadpis a posíláte dál?

3. Vždy si zprávu ověřte i na ofi ciálních médiích a dalších zdrojích. Pokud o ní nepíší, je pro to důvod.

4. Původ obrázku nebo videa si ověřte přes funkce Reverse Image Search a Reverse Video Search. Nejspíš zjistíte, že byly použity u jiného článku a zobrazují úplně jiný kontext.

5. Sledujte, jak píšou a mluví ofi ciální média. Hoaxy a fake news se vyjadřují spíš jako bulvár než jako televizní noviny.

6. Ověřte si, kde informace vyšla! Pokud čtete informace v médiu, které neznáte, zjistěte si, kdo za ním stojí – skuteč-ní lidé, skutečná fi rma nebo anonym? A nenechte se zmást názvy – např. Boston Tribune zní velmi věrohodně, ale zprá-vy, které šíří, mají do pravdivých daleko. Důvěryhodná webová stránka obsahuje všechny důležité in-formace a kontakty, i adresu redakce. Pokud ale vidíte jako jediný kontakt e-mail na Gmailu nebo nevidíte nic, pak ta-kový web není v pořádku.

7. Podívejte se, kdy informace vyšla. Osvědčený a dobře fungující trik je použít starou, naprosto pravdivou zprávu,

a předstírat, že souvisí s aktuálním děním. Nikdo neočeká-vá, že na něj v létě 2020 vyskočí zpráva z ledna 2015, která ovšem v současném kontaktu dává zcela jiný smysl. Ověřte si proto, kdy zpráva vyšla!

8. Zjistěte autora. Používat pseudonym sice není trestné, ale pokud někdo chce seriózně informovat, měl by se pod své dílo také podepsat. Vyhledat si autora a získat o něm podrob-né informace už pak není problém. Zpozorněte proto, pokud je článek podepsaný jen zkratkou nebo u něj podpis chybí vůbec a vy nemáte možnost autora jakkoliv dohledat.

9. Klikněte si na odkazy. Aby vymyšlený článek vypadal seri-ózně, je často prošpikován odkazy na nejrůznější instituce, vládní zprávy, statistiky úřadů apod. Nebojte se na ně klik-nout a zjistit, zda fungují a zda podporují tvrzení uvedená v hlavní zprávě.

10. Ptejte se, ptejte se, ptejte se… Pro ověření můžete využít na příklad web Demagog.cz nebo internetové stránky Českého rozhlasu. Cenné informace najdete také na zvolsi.info a na výše zmíněné stránce www.hoax.cz.

Dezinformační weby a co od nich čekat Název Jaké zprávy můžete čekatC24.cz Výskyt UFO, proruská propaganda, kritika

západní levicové politikyParlamentní listy Výběrem i způsobem zpracování manipula-

tivní textySputnik ČR Česká odnož ruského webu, falešné zprávy

prezentující ruský výklad událostíInstory.cz Bulvární zprávy o životě celebrit, návody na

zdravý život, imigraceAeronet.cz Proruská propagandaProtiproud Spiklenecké teorie (návrat totalit, plán USA

zotročit Evropu pomocí migrační krize)

Kdo je troll?V souvislosti s dezinformačními kampaněmi jste mohli zaslech-nout i slovo troll. V tomto případě se nejedná o nadpřirozenou bytost mající základ v severské mytologii a skandinávské lido-vé slovesnosti, popisovanou jako stvoření přebývající v odleh-lých horách jen zřídka nápomocné lidem. To je možná i důvod, proč se tento název dostal i do internetového slangu. Tam troll označuje účastníka diskusních chatů, fór a blogů, který začíná hádky a zveřejňuje záměrně provokativní nebo irelevantní pří-spěvky k citlivým tématům. Jeho cílem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě, nebo jinak narušit normální, věc-nou diskusi a odklonit se od tématu debaty. Stává se, že troll je placeným (nebo i dobrovolným) pracovníkem organizovaného uskupení, jehož činnost může být za účelem dosažení určitého cíle koordinována. Cíle mohou být rozličné, od propagace ně-jakého výrobku přes politickou dezinformační činnost. V sou-vislosti s trolly organizovaně využívanými jako prostředek pro šíření propagandy, hoaxů a fake news se pak hovoří o armádách trollů či trollích farmách.

Copak fake news nikdo nekontroluje?Snaha tu určitě je. Sociální síť Facebook například proti šíření českých fake news uzavřela smlouvu s českým fact-checkingo-vým portálem Demagog.cz. V Česku se vyvracením fake news zabývá Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám nebo pro-jekt Manipulatori.cz. Proti šiřitelům dezinformací a falešných zpráv (trollům) rovněž začali vystupovat anonymní samozvaní bojovníci nazývající se po vzoru fantasy žargonu „elfové“.

Page 31: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

www.mestorudna.cz 315/2021

Page 32: Informační měsíčník pro občany města • Č čník • Zdarma do ...

Jak dobře znáte Rudnou?Připravili jsme pro vás krátký kvíz, který vás provede historií i současností Rudné. Při hledání odpovědí vám mohou po-moci některé ze zastávek rudenské naučné stezky, u dalších se vám určitě podaří vyhledat informace na internetu. Správně vyplněný list s odpověďmi stačí odnést do 31. 5. 2021 do knihovny v Rudné, případně lze správné odpovědi zaslat na e-mail: [email protected]. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží věcnou cenu. Nezapomeňte uvést své jméno a kontaktní údaje – jinak nebude možné výherce informovat o výhře.

Vaše jméno a kontakt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Jak se jmenuje nejstarší rudenské náměstí?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Kde v Rudné najdete rondel z fotografi e a čeho byl součástí?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. V jakém stylu je postav Husův sbor v Hořelicích a kdo je autorem?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kde najdete nejstarší obytný dům v Rudné?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Kterému významnému architektovi je odborníky přisuzována koncepce kostela Stětí sv. Jana Křtitele?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Kdy byla Rudná povýšena na město?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kde v Rudné údajně přespal v prosinci 1799 ruský vojevůdce Suvorov?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Jaká šlechtična dala postavit kostel Stětí sv. Jana Křitele?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kolik členů má současné zastupitelstvo Rudné?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Jak se jmenovala odbojová organizace, která působila v období protektorátu v Rudné a okolí?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Kdy byla vystavěna první kamenná škola v Hořelici? Kde se nachází?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kolik obyvatel má Rudná?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. K jakému místu se váže pověst o vojevůdci Hellichovi z Úpice, kterého jeho vojáci měli pohřbít v plné zbroji a vsedě na koni?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Kde najdeme pramen zvaný Světice?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Jak se jmenuje tradiční běžecký závod organizovaný v Rudné?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. Co znázorňuje luneta nad vstupním portálem chrámu sv. Jiří?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Kdo objevil v okolí Rudné železnou rudu?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Jaké potoky protékají Rudnou?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Kdy byl v Rudné založen první chlapecký skautský oddíl?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Spojením kterých obcí vznikla Rudná?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Proč se Rudná jmenuje Rudná? A odkdy se tento název používá?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Kolik let oslavila vloni rudenská knihovna?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .