Top Banner
Indexy reflektance Indexy reflektance listu listu ve vztahu k fotosyntéze ve vztahu k fotosyntéze Miloš Barták Miloš Barták
15

Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Jan 05, 2016

Download

Documents

dore

Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze. Miloš Barták. Spelktrální reflektometr - laboratoř. Integrační (Ubrichtova) sféra. Spektrální křivka (reflektance). Měřící přístroj (dle Gamon). spektrometry. Source: http://web.pdx.edu/~emch/rs/vh3.html. Spectral Reflectance. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Indexy reflektance Indexy reflektance listulistu

ve vztahu k fotosyntézeve vztahu k fotosyntéze

Miloš BartákMiloš Barták

Page 2: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Spelktrální reflektometr - Spelktrální reflektometr - laboratořlaboratoř

Page 3: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Integrační (Ubrichtova) Integrační (Ubrichtova) sférasféra

Page 4: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Spektrální křivka Spektrální křivka (reflektance)(reflektance)

Page 5: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Měřící přístroj (dle Měřící přístroj (dle Gamon)Gamon)

Page 6: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

spektrometryspektrometry

Page 7: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Source: http://web.pdx.edu/~emch/rs/vh3.htmlSource: http://web.pdx.edu/~emch/rs/vh3.html

Page 8: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Spectral ReflectanceSpectral Reflectance

Source: http://web.pdx.edu/~emch/rs/vh3.htmlSource: http://web.pdx.edu/~emch/rs/vh3.html

Page 9: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Leaf spectral reflectanceLeaf spectral reflectance

Source: http://web.pdx.edu/~emch/rs/vh3.htmlSource: http://web.pdx.edu/~emch/rs/vh3.html

Page 10: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

NDVINDVI

The The Normalized Difference Normalized Difference Vegetation IndexVegetation Index ( (NDVINDVI) is a ) is a simple graphical indicator that can simple graphical indicator that can be used to analyze be used to analyze remoteremote sensingsensing measurements, typically but not measurements, typically but not necessarily from a necessarily from a spacespace platformplatform, , and assess whether the target being and assess whether the target being observed contains live green observed contains live green vegetation or not.vegetation or not. Source: http://web.pdx.edu/~emch/rs/vh3.htmlSource: http://web.pdx.edu/~emch/rs/vh3.html

Page 11: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

http://en.wikipedia.org/wiki/File:NDVI_062003.pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:NDVI_062003.png

Page 12: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

NDVINDVI

The NDVI is calculated from these The NDVI is calculated from these individual measurements as follows:individual measurements as follows:

(R740 – R660) / (R740 + R660)

Page 13: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

PRIPRIPhotosynthetic reflectance Photosynthetic reflectance

indexindexPRI = (R570-R531)/(R570+R531)

PRI = (R531 – R570)/ (R R531 – R570)

Page 14: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze

Vegetation indicesVegetation indices Poměrové indexyPoměrové indexy Poměrové indexy dávají do vztahu jednoduchým nebo normalizovaným Poměrové indexy dávají do vztahu jednoduchým nebo normalizovaným

poměrem odrazivost povrchů v červené viditelné a blízké infračervené poměrem odrazivost povrchů v červené viditelné a blízké infračervené části spektra. Mezi nejčastěji používané poměrové indexy patří například: části spektra. Mezi nejčastěji používané poměrové indexy patří například: Jednoduchý poměrový vegetační index (RVI - Ratio Vegetation Index): Jednoduchý poměrový vegetační index (RVI - Ratio Vegetation Index):

Normalizovaný diferenční vegetační index (NDVI - Normalized Difference Normalizovaný diferenční vegetační index (NDVI - Normalized Difference Vegetation Index): Vegetation Index):

Transformovaný vegetační index (TVI - Transformed Vegetation Index): Transformovaný vegetační index (TVI - Transformed Vegetation Index):

(R740 – R660) / (R740 + R660)

Page 15: Indexy reflektance listu ve vztahu k fotosyntéze