Top Banner
2. Videoiden vienti iPhonelta koneelle. Videot viedään Macille liittämällä iPhone koneeseen ja avaamalla iPhoto. Avaa iPhone vasemmalta, jos se ei avaudu automaattisesti. Valitse videot ja klikkaa Tuo valitut. 3. Avaa iMovie. Odota kunnes videoiden lataus on valmis. iMovie kysyy tuodaanko iPhoto‐videot, klikkaa Tuo ja odota. Uusimmat videot tulevat näkyviin Tapahtumakirjastoon alimmalle riville. Huomaa, että iMovie on suljettava ja avattava kokonaan uudelleen, jos se on ollut auki aiemmin. 4. Uuden videoprojektin tekeminen. Avaa Arkistosta kohta Uusi projekti. Ilmestyy alla oleva ponnahdusikkuna. Kirjoita videosi nimi kohtaan Pro‐ jektin nimi, valitse kuva‐ suhteeksi 3:2 (iPhone) tai 16:9 ja paina lopuksi Luo! 1. iPhonella kuvaus. Varmista, että iPhone on videokuvaustilassa alla olevan kuvan mukaisesti. Tämän jälkeen vain painetaan keskellä olevaa punaista nappulaa ja kuvaus alkaa. Huomioi, että kamera tallentaa samalla äänen! iMovie Editointiohjelman starttiopas Videon tuominen kameralta koneelle 1. Jos käytössäsi oleva kamera käyttää tallentamiseen kameran si‐ säistä muistia, kytke kameran virtajohto kiinni pistorasiaan ja toinen pää kameraan. Kytke seuraavaksi USB‐johdon pienempi pää kiinni ka‐ meraan ja isompi pää kiinni tietokoneeseen. 2. Videoklippiesi pitäisi avautua ponnahdusikkunaan, jonka yläreu‐ nassa lukee Tuo kohteesta: (kytketyn videokameran merkki ja malli). Valitse videoklipit, jotka haluat siirtää kameralta tietokoneelle, laita merkki videoklippien alapuolella olevaan valintaruutuun. Voit myös valita kaikki klipit painamalla Valitse kaikki ‐nappia. Valittuasi halua‐ masi klipit paina Tuo valitut ‐nappia. 3. Seuraavaksi näytölle avautuu harmaa valintaikkuna, jossa määri‐ tellään videoklippien tallennuskansio, nimetään projekti (luo uusi ta‐ pahtuma) tai lisätään videoklippejä jo olemassa olevaan tapahtumaan. 2. 3.
2

iMovie-editointiohjelman starttiopas

Mar 16, 2016

Download

Documents

Applen tietokoneilla on iMovie-videoneditointiohjelma
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: iMovie-editointiohjelman starttiopas

2. Videoiden vienti iPhonelta koneelle. Videot viedään Macille liittämälläiPhone koneeseen ja avaamalla iPhoto. Avaa iPhone vasemmalta, jos se eiavaudu automaattisesti. Valitse videot ja klikkaa Tuo valitut.3. Avaa iMovie. Odota kunnes videoiden lataus on valmis. iMovie kysyytuodaanko iPhoto‐videot, klikkaa Tuo ja odota. Uusimmat videot tulevatnäkyviin Tapahtumakirjastoon alimmalle riville. Huomaa, että iMovie onsuljettava ja avattava kokonaan uudelleen, jos se on ollut auki aiemmin.4. Uuden videoprojektintekeminen.Avaa Arkistosta kohta Uusiprojekti. Ilmestyy alla olevaponnahdusikkuna. Kirjoitavideosi nimi kohtaan Pro‐jektin nimi, valitse kuva‐suhteeksi 3:2 (iPhone) tai16:9 ja paina lopuksi Luo!

1. iPhonella kuvaus. Varmista, että iPhone on videokuvaustilassa allaolevan kuvan mukaisesti.

Tämän jälkeen vain painetaan keskellä olevaa punaista nappulaa ja kuvausalkaa. Huomioi, että kamera tallentaa samalla äänen!

iMovieEditointiohjelman starttiopas

Videon tuominen kameralta koneelle1. Jos käytössäsi oleva kamera käyttää tallentamiseen kameran si‐säistä muistia, kytke kameran virtajohto kiinni pistorasiaan ja toinenpää kameraan. Kytke seuraavaksi USB‐johdon pienempi pää kiinni ka‐meraan ja isompi pää kiinni tietokoneeseen.2. Videoklippiesi pitäisi avautua ponnahdusikkunaan, jonka yläreu‐nassa lukee Tuo kohteesta: (kytketyn videokameran merkki ja malli).Valitse videoklipit, jotka haluat siirtää kameralta tietokoneelle, laitamerkki videoklippien alapuolella olevaan valintaruutuun. Voit myösvalita kaikki klipit painamalla Valitse kaikki ‐nappia. Valittuasi halua‐masi klipit paina Tuo valitut ‐nappia.3. Seuraavaksi näytölle avautuu harmaa valintaikkuna, jossa määri‐tellään videoklippien tallennuskansio, nimetään projekti (luo uusi ta‐pahtuma) tai lisätään videoklippejä jo olemassa olevaan tapahtumaan.

2.

3.

Page 2: iMovie-editointiohjelman starttiopas

5. Raahaa videosi projektiin. Raahaa iPhoto‐videosi Tapahtuma‐kirjastosta otos kerrallaan Projektikirjastoon.

6. Koko videon katsominen. Jos aikaa on, katso koko muokkaamaton videopainamalla Projektikirjaston alareunassa olevaa nuolta. Video näkyy Projektikir‐jaston oikealla puolella olevassa ikkunassa.

7. Tekstien lisääminen. Voit ensin asettaa videolle alkutekstit. Klikkaa T‐kuvaketta, jonka löydät oikealta keskeltä. Saat näkyviin erilaisia tekstipoh‐jia. Tartu mieleiseesi ja raahaa se videosi alkuun Projektikirjastossa. Aktivoitekstipalkki klikkaamalla sitä ja kirjoita oikeassa yläreunassa olevan tekstinpäälle haluamasi alkuteksti ja paina Valmis!Välitekstejä voit lisätä samalla lailla raahaamalla tekstineliön kohtaan,johon haluat tekstin laittaa. Teksti menee joko syntyvän sinisen alueenpäälle tai vihreän viivan kohdalle otosten väliin. Tekstin sijainti näkyysinisenä janana. Jos haluat poistaa jo laittamasi tekstin, klikkaa sinistä ja‐naa ja paina oikeaa hiiren näppäintä janan päällä ja valitse Poista valinta.8. Musiikin lisääminen. Paina ensin oikealla keskellä olevaa nuotin kuvaa.Esiin tulee iMovien oma musiikkivalikoima. Raahaa valitsemasi musiikkioikeaan kohtaan videoleikkeiden päälle.

Lyhyesti:1. Jos haluat katsoa videota tietystä paikasta eteenpäin, niin asetapunainen osoitin valitsemallesi kohdalle ja paina välilyöntiä.2. Saat pienennettyä ja suurennettua kuvien kokoa.3. Jos haluat pidentää tai lyhentää musiikkiraitaa, venytä tai lyhennäsitä alusta tai lopusta.4. Jos haluat äänittää videoiden päälle puhetta, valitse mikrofoni jaklikkaa videoon sille kohdin kun haluat selostuksen tulevan.5. Jos haluat leikata osan videosta pois, aktivoi otoksesi, laita osoitinleikkauskohdan paikalle ja klikkaa hiiren oikeaa ja sieltä valitse Jaaleike. Toista leikkeen jakaminen niin, että poistettava kohta on irral‐lisena. Tämän jälkeen poista valittuna oleva leike valitsemalla yläva‐likosta Muokkaa ja Poista koko leike.6. Jos haluat käyttää omaa musiikkiasi tai kuviasi, tuo ne ensin ko‐neelle.7. Kuvia ja musiikkia voi tuoda koneelta raahaamalla ne projektiin.

Musiikkivalikko

TekstipalkkiKuvapalkki

Äänipalkki

TekstinäppäinÄäninäppäin4

2

Raahattu videonäyttää tältä.Tästä suurennat japienennät näkymää.

Tässä raahataanvideopätkää projek‐tiin.

Valittu videopätkä