Top Banner
Именице Значење, особине, подела
25

Imenice značenje podela

Aug 13, 2015

Download

Education

milijana1
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Imenice značenje podela

Именице

Значење, особине, подела

Page 2: Imenice značenje podela

Именице су променљива врста речи и означавају (именују) бића, предмете и појаве.

Page 3: Imenice značenje podela

Именице су одређене двема категоријама: граматичким родом и граматичким бројем.

Page 4: Imenice značenje podela

Род именица:

• Мушки (тај)

• Женски (та)

• Средњи (то)

Page 5: Imenice značenje podela

Дате именице правилно распореди по роду:

Сто Џеп Зид

Столица Дугме Дете

Снег Љуљашка

Раме Пета Папир

Page 6: Imenice značenje podela

Све обредне песме су лепе и веселе, али ми се једна додолска песма највише свидела!

Page 7: Imenice značenje podela

Број именица:

• Једнина

• Множина

Page 8: Imenice značenje podela

Подвученим именицама одреди број и род:

Чеда је кадар да цело одељење повуче за собом, те да сва деца дигну руке од школе.

Page 9: Imenice značenje podela

• Одељење: средњи род, једнина

• Руке: женски род, множина

• Школе: женски род, једнина

Page 10: Imenice značenje podela

По томе какве појаве именују именице се деле у 6 врста. Тако, по своме значењу именице могу бити:

Page 11: Imenice značenje podela

1.ВЛАСТИТЕ (ЛИЧНЕ)2.ЗАЈЕДНИЧКЕ3.ЗБИРНЕ4.ГРАДИВНЕ5.АПСТРАКТНЕ (МИСАОНЕ)6.ГЛАГОЛСКЕ

Page 12: Imenice značenje podela

У датом низу именица заокруживластите:

детепетица

Немац

Србија Милицастакло

камењеДунав

Page 13: Imenice značenje podela

Србија

Дунав

Милица

Page 14: Imenice značenje podela

У свакој од датих реченица подвуци по две заједничке именице:

Page 15: Imenice značenje podela

1.Марко и Сима су отишли на језеро да пецају шарана.

2.Бака је купила вуну да Маши саштрика капу за Божић.

Page 16: Imenice značenje podela

1.Марко и Сима су отишли на језеро да пецају шарана.

2.Бака је купила вуну да Маши саштрика капу за Божић.

Page 17: Imenice značenje podela

Допуни следећу табелу (први ред је урађен):

Page 18: Imenice značenje podela

Заједничка именица

Заједничка именица у множини

Збирна именица

жбун жбунови Жбуње

Камен

Сељак

Пиле

Page 19: Imenice značenje podela

Заједничка именица

Заједничка именица у множини

Збирна именица

жбун жбунови Жбуње

Камен каменови Камење

Сељак Сељаци Сељаштво

Пиле Пилићи Пилад

Page 20: Imenice značenje podela

Дате именице распореди на градивне и мисаоне (апстрактне):

цемент мудрост

вунатуга

уље младост

доброта песак

Page 21: Imenice značenje podela

• Мисаоне (апстрактне): мудрост, туга, младост, доброта.

• градивне: цемент, вуна, уље, песак.

Page 22: Imenice značenje podela

• Дате су реченице у којима се описује клијање биљака. Дате глаголе у њима замени глаголским именицама:

Page 23: Imenice značenje podela

1. Семе бубри.

2. Семењача пуца.

3. Клица се ослобађа.

4. Клица озелењава.

5. Котиледон се суши и отпада.

Page 24: Imenice značenje podela

1. Бубрење семена

2. Пуцање семењаче.

3. Ослобађање клице.

4. Озелењавање клице.

5. Сушење и отпадање котиледона.

Page 25: Imenice značenje podela

Упиши наведене именице у укрштеницу:

ГАЛЕБ СРЕЋА МАРКО БРАЋА ЗЛАТО

Усправно: 1. заједничка именица2. збирна именица

Водоравно: 3. властита именица 4. градивна именица 5. апстрактна именица