Top Banner

of 16

Ihml Kjv Interactive PDF

Apr 09, 2018

ReportDownload

Documents

 • 8/7/2019 Ihml Kjv Interactive PDF

  1/16

  www+IkmJi}rBcbfmT|}ls+dia

  I K MJ I ] R

  B C B F M

  T \ ] L S

  Aerwmfi}tFcoj|

  Ck|iJct

 • 8/7/2019 Ihml Kjv Interactive PDF

  2/16

  \jm mk|rekdm ig

  |js irlt ocwm|j

  fcoj|8 c| ocwm|j}klmrt|eklcko

  }k|i |jm tca~fm+

  ^tefa 553054>

  2

 • 8/7/2019 Ihml Kjv Interactive PDF

  3/16

  Ck ^rm~ere|cik

  \jm gifficko Bcbfm t|}ls et ~rm~erml |i mz~feck |jm ~fek ig tefwe|cik ck

  e tca~fm& ikm!fmttik diklmktml gira c|j e |medjmr |i o}clm lctd}ttcik&

  ir bs tmfg!t|}ls+ Cg lmtcrml& c| dek bm lcwclml ck|i |i ~er|t bs |ehcko e

  tjir| brmeh bm|mmk medj ig |i 4>!ack}|m tmttcikt+ E rmdiaamklml

  ~fedm gir e brmeh ct eg|mr |jm tmd|cik Ck|i \jm Oit~mft+

  Medj ~er|cdc~e|cko t|}lmk| tji}fl jewm e di~s ig |jm t|}ls efiko c|j

  e Bcbfm *~rmgmrebfs |jm Hcko @eamt Wmrtcik# ekl e ~mk ir ~mkdcf+ Et medj

  tdrc~|}rm ct rmel& |jm t|}lmk| ct ethml |i bmdiam ckwifwml& tiam|camt

  bs dia~fm|cko e gcff!ck!|jm!bfekh ir rmt~iklcko |i e u}mt|cik+ Ellc|cikef

  diaamk|t ekl t}~~fmamk|ers tdrc~|}rm rmgmrmkdmt *lmtcoke|ml |jri}oji}|

  |jm |mz| bs taeff k}amreft ck ~ermk|jmtct# erm ~riwclml ik ~eom 5< gir

  g}r|jmr ck!lm~|j t|}ls e| e fe|mr |cam+

  Aes m efti t}oomt| |je| eff ~er|cdc~ek|t |ehm e aiamk| |i eth |jm Firlt

  jmf~ ck }klmrt|eklcko jct _irl& et Hcko Lewcl ikdm lcl jmk jm ~resml&

  I~mk |ji} ackm msmt& |je| C aes bmjifl iklri}t |jckot i}| ig |js fe+

  Aes Oil bfmtt si} et m |rewmf |iom|jmrck|i Jct aerwmfi}t fcoj|+

  Sm tji}fl tjm gir|j |jm ~rectmt ig jcaji je|j deffml si} i}| ig lerhkmtt ck|i

  jct aerwmfi}t fcoj| 5 ^m|mr 203

  4

 • 8/7/2019 Ihml Kjv Interactive PDF

  4/16

  Ck|ril}d|cik

  _jmk efhcko i}| ig e lerh riia ck|i |jm t}ktjckm& fcoj| dek bm bfcklcko+

  Et i}r msmt bmdiam edd}t|iaml |i |jm fcoj|& m dek tmm airm dfmerfs

  ekl mk`is |jm tdmkmrs |je| t}rri}klt }t+ Fchmctm& jmk m fiih ck|i

  |jm fcoj| ig |jm Tdrc~|}rmt& |jm brcoj|kmtt ig |r}|j dek tiam|camt j}r|+

  Jimwmr& et i}r t~crc|}ef msmtcoj| bmdiamt el`}t|ml m dek mk`is

  efhcko ck |jm fcoj|+

  \jct Bcbfm t|}ls ct lmtcokml |i effi }t |i efh ck |jm aerwmfi}t

  fcoj| ig |jm _irl ig Oil+ _m cff bm `i}rkmscko ck|i |jm Tdrc~|}rmt bs

  caeockcko m erm bedh ck |jm lest ig @mt}t ekl |jm E~it|fmt& fct|mkcko

  |i |jma |medj ekl ~rmedj |jm ~fek ig tefwe|cik+ Ck irlmr |i li |jct& m

  cff bm dermg}f |i rcoj|fs lcwclm |jm irl ig |jm |r}|j *2 \cai|js 205=#

  bs dikdmk|re|cko ik |jm jcojfcoj|t ig |jm |jrmm aeck lcwctcikt ig |jm

  Km \mt|eamk| ck djrikifiocdef irlmr& ckdf}lcko0

  5+ \JM OIT^MFTDiwmrcko |jm irlt ekl irht ig @mt}t Djrct|

  2+ \JM ED\T IG \JM E^IT\FMTDiwmrcko |jm ed|cikt ekl ~rmedjcko ig |jm E~it|fmt

  4+ \JM M^CT\FMTDiwmrcko |jm fm||mrt rc||mk bs |jm E~it|fmt |i |jm dj}rdjmt

  |jms t|er|ml ck |jm Biih ig Ed|t

 • 8/7/2019 Ihml Kjv Interactive PDF

  5/16

  _m bmfcmwm |jm Tdrc~|}rmt erm lcwckmfs ckt~crml ekl ig ki ~rcwe|m

  ck|mr~rm|e|cik *2 ^m|mr 502>&25#+ \jmrmgirm& mwmrs mggir| jet bmmk aelm

  |i ~rmtmk| |jm ~}rm _irl ig Oil c|ji}| ellcko |i c| ir |ehcko eesgria c|t |medjckot *Lm}|mrikias 0=&7#+ C| ct ki| i}r

  ck|mk|cik |i lcackctj eks ~mrtikef rmfe|ciktjc~ si} aes jewm c|j i}r

  Firl+ Kmc|jmr li m lmtcrm |i dikwckdm si} ig i}r ik ~mrtikef clmet

  ir |jm drmmlt ig eks lmkiacke|cik+ _m tca~fs lmtcrm |i tjerm |jm |r}|j

  et c| ct rc||mk+ Ikfs bs dfecacko |jm Bcbfm et i}r tifm e}|jirc|s dek eks

  ig }t bm dikgclmk| ig i}r tefwe|cik& gir c| ct |jm _irl ig Oil ekl ki| |jm

  |relc|cikt ig amk |je| cff `}lom }t eff ck |jm mkl+

  Fm| }t rmel2 \cai|js 405=&57et m bmock

  i}r `i}rkms ck|i |jm _irl ig Oil+++

  =

 • 8/7/2019 Ihml Kjv Interactive PDF

  6/16

  \JM OIT^MFT

  @ijk 505!=&5

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.