Top Banner
mona.skaret@steria.no Tlf: 930 87 706 www.steria.no Sosiale medier – en mulighet eller et nødvendig onde? Mona Skaret, senior rådgiver i Steria
47

Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

May 11, 2015

Download

Business

hvorfor skal HR bry seg om sosiale medier? ulike bruksområder for bedriften. hvordan komme i gang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

mona.skaret@steria.no Tlf: 930 87 706

www.steria.no

Sosiale medier – en mulighet eller et nødvendig onde?Mona Skaret, senior rådgiver i Steria

Page 2: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Er du lei av fakta om sosiale medier?

• X mill. brukere på Facebook• X andel av alle nordmenn er

på Facebook hver dag• X tusen brukere på Twitter• Antall brukere vokser med

x prosent hvert kvartal• X % av forbrukerne gjør

undersøkelser på web før kjøp• X % bruker mobil i research

Trenger du oppdaterte tall pr desember 2011 finner du for eksempel det herhttp://www.halogen.no/tjenester/losninger/sosiale-medier/norske-brukere-i-sosiale-medier/

Page 3: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Hvordan treffer det norsk arbeidsliv?

Vår 2009: Norske bedrifter skjønner ikke et tweet

I hvor stor grad benytter din bedrift seg av sosiale medier som et strategisk virkemiddel?

Kilde: Undersøkelse gjennomført av Medialect for Steria AS

Høsten 2011: Bedriftene er på vei ned fra gjerdet 47 % av landets største bedrifter er på Facebook

29 % av landets største bedrifter er på Twitter

Kilde: Undersøkelse gjennomført av dataforeningen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6% 89% 5%

I stor grad I liten grad Vet ikke

Page 4: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Hvem er best skoddtil å håndtere denne endringsprosessen?

• Kommunikasjonsstaben?• Eller HR-avdelingen?

Velkommen inn i ringen!

Sosiale medier endrer samhandlingen og organisasjonen

Page 5: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Ett innlegg, tre spørsmål• Hvorfor skal HR bry seg om sosiale medier?• Nyttig, eller bare artig?• Hva gjør du og hva gjør du ikke i sosiale medier?

Page 6: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Hvorfor skal HR bry seg om sosiale medier?

• Selskapet ditt er der uansett• Forbrukere setter deg eller bransjen på kartet• Mange toppledere er fortsatt usikre eller uinteressert• De ansatte er der og trenger retningslinjer• Sosiale medier har mange bruksområder som

kommunikasjonsfolk bryr seg for lite om, f.eks.– Rekruttering– Kunnskapsdeling, fagprat, påfyll, nettverksbygging internt og eksternt

Dessuten gir det god trening i å forstå fremtidens arbeidstaker!

Page 7: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Spørsmål til salen: Er ditt selskap på Facebook og LinkedIn?

Kilde: Nokså uvitenskapelig undersøkelse utført av Mona blant Energi Norges 300+ medlemmer januar 2012

Type deltakelse Prosent

Ikke profil Ca 40 %

Autogenerert profil Ca 30 %

Tatt eierskap til profil Ca. 20 %

Aktiv i sosiale medier Ca. 10 %

Page 8: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Du er der uansett – ta kontrollVær obs på autogenererte profiler på Facebook og LinkedIn

Page 9: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Aksjoner og grupper kan treffe bransjen og/eller ditt selskap

Page 10: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Enkeltpersoner med mange «følgere» setter også dagsorden

Page 11: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Sosiale medier er kilde til saker itradisjonelle medier (og det går fort!)

Forbruker

Sosiale medier

Journalist

Tradisjonelle medier

Page 12: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Mange toppledere er fortsatt usikre og/eller uinteressert

2011

2012

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

I svært stor gradI ganske stor gradI ganske liten gradI svært liten gradIkke i det hele tattVet ikke

SPM: I hvor stor grad synes du toppledelsen i din bedrift forstår seg på sosiale medier?

Kilde: Undersøkelse utført av Medialect for Steria

Page 13: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Det er lett å trå feil

1 av 4 virksomheter har opplevd uheldige situasjoner ved bruk av sosiale medier

1 av 10 har opplevd personal-saker som følge av ansattes bruk av sosiale medier

Kilde: Perceptor AS for Dataforeningen

Page 14: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Det ER ikke noe klart skille mellom offentlig og privat i sosiale medier

Page 15: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Gi de ansatte retningslinjer

Page 16: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

MULIGHETER

Page 17: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Produkt-utvikling

Kundeserviceog lojalitet

Sosiale medier – artig eller nyttig?

Lytte og overvåke

Fagpratog deling

Byggeomdømme

Rekrutteringog bemanning

Krise- kommunikasjon

Bruker hjelper bruker

Page 18: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Kundeservice Telecom og bank var tidlig ute i Norge

Page 19: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Noen i bransjen er på ballen

Page 20: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Produktutvikling: Stormberg får høre det

20

Brukerne er med på utviklingen av

produkter de senere skal kjøpe

VIL

Page 21: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

ProduktutviklingSparebank 1 var også tidlig ute

Page 22: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Sparebank 1: Vi spør brukerne om hjelp for å lage de beste tjenestene

Kilde: Christian Brosstad, Sparebank1 www.slideshare.net/Christian.Brosstad

Page 23: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Omdømme«Usynlige» bedrifter får et ansikt og kan bli hørt

Page 24: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Omdømmebygging i energibransjen

Page 25: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Fagprat og delingFinn og følg med i nisjenettverkene

• Hvem er verdt å følge på ditt fagområde?• Hvilke sosiale nettverk ”gjelder” i din bransje?

Page 26: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Fagprat og delingDel kunnskap og skap lojalitet blant forretningskunder

Page 27: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

La brukerne hjelpe hverandre

Page 28: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Bruker hjelper bruker Kan være svært nyttig,

men også risikabelt i en krisesituasjon

Page 29: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Rekruttering: Eksempel fra transportbransjenProblem: Andre kanaler er dyre og/eller resulterte i mange ukvalifiserte søkereForsøk: Har FB-side med 300 kontakter som kjenner virksomheten

Resultat: • Mange engasjerte seg og hjalp til med deling, annonsen ble lagt på mange profiler • 14 kandidater prøvde lykken og kvalitet på søkerne var bedre enn noen gang

«Vi antar dette er fordi personene som søker allerede er kjent med bedriften (eller ble anbefalt av noen som kjenner bedriften) og vår bedriftskultur»

Kilde: http://kennethdreyer.no/

Page 30: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Rekruttering i sosiale medierDe fleste jobbsøkere sjekker ut bedriften på nett

LinkedIn • Har gjort det legitimt for folk i jobb å legge ut sin CV• Oppfattes som relativt trygt og profesjonelt

Andre sosiale medier?• Prøv å søke etter folk på communities hvor du vet at

«følgerne« er riktig for dere og den aktuelle jobben• Sommerjobb på Twitter kan også fungere

Ingen fasit, her må man prøve seg framSøk etter råd og tips på nett «how to use social media in..»

Page 31: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Hva må HR vite og gjøre?

Som et minimum bør du:• Ta kontroll på LinkedIn-profilen• Avklar ambisjonsnivå for bruk

av sosiale medier i rekruttering• Sett opp enkel overvåkning

av egen virksomhet

Ikke vit mindre om ditt firma på nett enn søkerne!

Page 32: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Begynn med å overvåke• Hvem sier hva

– Brukere, ansatte, ledelsen • Hvor sier de det• Hvordan er stemningen

Page 33: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Prøv deg fram med enkle verktøy…

Anbefalte (gratis)pr. desember 2011• Google reader/alerts• IceRockets• Hootsuite• Twingly• Tweet Deck• HyperAlerts• Twitter-søk• Yahoo pipes

NB! Norsk er krevendeNB! Datostempling

Page 34: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Profesjonelle verktøy finnes for de som har behov for det

Anbefalte (betaling)pr. oktober 2011• Notified• Radian6• Penetrace• MeltwaterBuzz• Tracur• SAS social media analytics

NB! Ingen fasit, ulike behov = ulike favoritter

Page 35: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Hvorfor ikke bruke sosiale medier internt?

2011

2012

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

1

7

13

9

39

19

18

65

29

I svært stor gradI ganske stor gradI ganske liten gradI svært liten gradIkke i det hele tatt

SPM: I hvor stor grad bruker din bedrift sosiale medier som verktøy for intern kommunikasjon og informasjonsdeling mellom kolleger og avdelinger?

Kilde: Undersøkelse utført av Medialect for Steria

Page 36: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Intern microblogging, lukket FB-gruppeGratisverktøy finnes, men vær obs på rettigheter og tilgangsstyring

Page 37: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Community-funksjonalitet på intranettetFinn folk, lag grupper, del kunnskap, anbefal artikler

Page 38: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Vekk intranettet til live• Bli mindre avsender- og nyhetsorientert• Ta i bruk elementer fra sosiale medier og la brukerne bidra• Rydd plass på forsiden til stoff medarbeiderne liker/anbefaler• Gjør det lett å finne dokumenter og de som har laget dem• Lag ”selvbetjeningsløsninger” for oppgaver folk gjør ofte

Last ned 3 minutters guide: Slik vekker du intranettet til live

Page 39: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Fange ideer og forbedringsforslag

Skape lojalitet

Tenk sosiale medier og vend blikket innover

Lytte og fåtilbakemeldinger

Fagprat ogdeling på tversav avdelinger

Bygge kultur

Bemanne interneprosjekter

Krise- kommunikasjon

Ansattehjelper hverandre

Page 40: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

• Er i sosiale medier, men vet ikke hvorfor• Mangler forankring og klarer ikke å følge opp • Takler ikke åpenhet og negative tilbakemeldinger• Valgt medium og innhold kler ikke bedriften• De som bidrar kan ikke nok om kommunikasjon og trår feil• Sosiale medier håndteres som en separat aktivitet

Unngå de vanligste fallgruvene

Page 41: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Mer synlighet

Løse adm. oppgaver raskt og enkelt

Effektiv uformell informasjonsflyt

Økt kundelojalitet

Nye kunder

Styrke bedriftens renommé

Flere forbedringsforslag

Overvåke, delta, engasjere

Kapre nye medarbeidere

Dialog med kundene

Involvere kundene i produktutviklingenKunnskap om hva som sies om degKunnskap om hva konkurrentene gjør

Fagprat på tvers av avdelinger

Styrke kulturen

Synliggjøre kompetanse Økt samholdEnkel e-læringEtterleve rutiner

Finne folk og dele kunnskap

Eksternt

Internt

Opplysningstjeneste

Stimulere til diskusjon Krisekommunikasjon

Politiske prosesser

#1: Start i rett ende - hva vil du oppnå?

Page 42: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Sørg for nødvendig forankringVil bloggen din overleve at ildsjelen

tar 9 mnd. svangerskapspermisjon?

Page 43: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Det blir en del pes om strømbrudd, strømpriser og dårlig kundeservice…

«Dette må vi tåle å høre. Det som sies der ute, sies jouansett. Forskjellen er at vi vet om det, sånn at vi kan hjelpe kunden, lære av kritikken og forbedre oss»

Katarina Finneng, informasjonssjef Hafslund

Page 44: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Kler din organisasjon sosiale medier?

Page 45: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Alle kan gjøre feilMen de som har litt trening reagerer smart

1. Negativ twitterstorm«Visste ikke at Sparebank1 hadde en offisiell mening om Oslo Sporveier??!!»

2. Seriøs håndtering og beklagelse via egen blogg«Her er det gjort en feil. Det som har skjedd er… Vi gjør nå slik og slik..»

3. Positiv twitterstorm«Proft håndtert av Sparebank1» «Alle kan gjøre feil…»

Kilde: Brosstad

Page 46: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

Det MÅ henge sammenHøyrehånda må vite hva venstrehånda gjør

Page 47: Hvorfor skal hr bry seg om sosiale medier

12.04.2023 47

Mona Skaret, Senior rådgiver SteriaPresentasjonen ligger på www.slideshare.com/mskaretTwitter: @monaskaretE-post: mona.skaret@steria.noLinkedIn: http://www.linkedin.com/in/monaskaret