Top Banner

Click here to load reader

Hukuk burolari icin uretilen saate dayali raporlamalar

Feb 07, 2017

ReportDownload

Law

 • 1

  HUKUK BROLARI N RETLEN SAAT HESAPLAMASINA DAYALI FNANSAL RAPORLAMALAR

  1. Ynetim Raporlamas

  Hukuk Brosu Ynetim Raporlar genellikle ynetici ortak ve ynetim komiteleri iin hazrlanr. Ynetim raporlarnn amac Bro ynetiminin ie dair nemli kararlar almasnda yardmc olmasdr. Bu sebeple ynetim raporlarnn ksa ve nemli noktalar vurgulayan yapda olmas gerekir. Ynetimlerin oda Brodan Broya deiebilecei iin ynetim raporlarnn biim ve ierii ok farkl olabilir. Tipik bir Hukuk Brosu ynetim raporu aadakilerin bir ksmn veya tmn ierir. (1) nemli finansal gstergeler (2) Gerekleen ve Btelenen gelir/gider karlatrmas (3) letime ynelik veriler (4) Finansal tablo ve grafikler (5) Finansal durum (nakit ak tablosu, bilano, gelir tablosu)

  Ynetim raporlar genellikle her ay hazrlanr. Ynetim raporlarnn tamamlanabilmesi iin avukatlarn ilgili aya dair zaman girdilerini bitirmeleri, Bro ortaklarnn kontrolleri sonrasnda mvekkile gnderilmemi tm faturalarn mvekkillere gnderilmesi gerekir. Bu ilemler ay sonlarnda tamamlanmadnda belli bir sre aldndan gemi ayn finansal durumu genellikle bir sonraki ayn 2.haftasnda rapor olarak hazrlanabilir.

  2. nemli finansal gstergeler

  Ynetim raporlarn okuyanlarn aklnda genellikle Hukuk Brosunun karlln nasl artrrz sorusu yer alr. Raporun nemli finansal hususlar ksmnn amac mevcut dnemde Hukuk Brosunun nemli finansal ve istatistik bilgilerini zetlemek ve bu sonular Bronun finansal planyla (btesiyle) karlatrmaktr. Bu bilgiye sahip ynetim, plana uygun olmayan sonulara ve bu sonular nasl zebileceine odaklanabilir.

 • 2

  Aada nemli finansal gstergeler ksmnn bilgileri yer almaktadr.

  XYZ HUKUK BROSU NEML FNANSAL GSTERGELER

  inde bulunduumuz ay Son 1 yllk durum

  Gerekleen Planlanan Operasyonlarn sonular

  Gerekleen Planlanan

  1,890,000 1,800,000 Gelir 22,700,000 21,600,000

  820,000 760,000 Net Gelir 9,700,000 9,000,000

  Gerekleen Planlanan nemli letim Verileri

  Gerekleen Planlanan

  14,000 13,000 Faturalanabilir saat

  168,000 160,000

  %92 %90 Kapasite kullanm

  %92 %90

  5.0 4.4 Faturalama ve tahsilat hz (ay)

  5.0 4.5

  1.4 1.6 Avukat/ortak oran

  1.5 1.6

  Finansal Durum

  Ortaklarn sermayesi

  10,200,000 9,000,000

  Ksa ve uzun dnemli bor

  3,100,000 3,000,000

  Alacaklar 3,400,000 3,000,000

  Faturalanmayan zamann parasal deeri*

  5,100,000 4,500,000

  Faturalanmayan zamann parasal deeri. rnein bir projede sabit cret sebebiyle saatlik cret*harcanan zaman deeri sabit creti aarsa bu ksm faturalanmam olur. Bir projenin sabit cretinin 5,000 olduunu varsayalm. Bir avukatn saatlik creti de 200 olsun. Proje 25 saatte tamamlanrsa faturalanmayan zaman yoktur. Fakat proje 40 saatte tamamlandysa (40-25) saat*200/saat=3,000 faturalanmam olur.

  3. Gerekleen ve Btelenen gelir/gider karlatrmas

  Bir Hukuk Brosunun performansn karlatrmann en iyi yntemlerinden biri mevcut operasyonel verilerle yl banda Bro tarafndan kararlatrlan Bte ile karlatrmaktr. Bu sonular genellikle aylk olarak ve kmlatif olarak yllk karlatrlr. (rnein Mart aynda bir nceki yln Mart ayndan bugne kadarki 1 yllk deerler karlatrlr.) Baz Hukuk Brolarnda finansal raporlamalar nakit tabanl tutulur. Bu tip raporlamalarda Bro ortaklarna datlabilir kar, dnem iinde nakit gerektiren harcamalar ve vergi tutarlar

 • 3

  hesaplamalar daha kolay yaplr. Ynetim raporlamalar asndan ve Broyu ynetme asndan ise tahakkuk esasna dayal muhasebe sisteminin avantajlar vardr.

  Tahakkuk esasna dayal metod finansal sonular olutuka raporlar. rnein gelirin olumas iin faturann mvekkile gnderilmesi yeterlidir. Mvekkile gnderilen fatura hizmet olarak olutuundan gelir kaydedilir. Nakit esasna gre yaplan raporlamalarda henz alacaklarda olan bu tutar ise gelir kaydedilmez.

  4 .Tahakkuk Esasl Finansal Raporlama

  Bu esasta kazanlan gelirler bu gelire karlk yaplan harcamalarla eletirilir. Tahakkuk esasna gre hazrlanm bir rapor rnei aada gsterilmitir.

  XYZ HUKUK BROSU OPERASYONEL GSTERGELER

  inde bulunduumuz ay Son 1 yllk durum

  Gerekleen Planlanan Gelirler Gerekleen Planlanan

  1,890,000 1,800,000 Danmanlk Geliri 22,700,000 21,600,000

  10,000 10,000 Faiz Geliri 100,000 100,000

  1,900,000 1,810,000 22,800,000 21,700,000

  Giderler

  640,000 600,000 alan Giderleri 7,700,000 7,200,000

  160,000 160,000 Kira Giderleri 2,000,000 2,000,000

  105,000 100,000 Ofis letim Giderleri

  1,300,000 1,200,000

  90,000 90,000 Tantm Aktiviteleri 1,000,000 1,100,000

  85,000 100,000 Genel Maliyetler 1,100,000 1,200,000

  1,080,000 1,050,000 13,100,000 12,700,000

  820,000 760,000 Net Gelir 9,700,000 9,000,000 Net Gelir= Gelirler-Giderler

  5. letime ynelik veriler

  letime ynelik istatistiki veriler nemli bir ynetim aracdr. stn performans ve ortalama sonular gstermek iin kullanlr. Gerektii ekilde kullanldnda Hukuk Brosuna Broyu ynetmek iin ok nemli bir ara sunar. Ynetim raporlarnda bulunan en nemli iletim istatistikleri aadaki ksmlardr. 1. Saatlik cretlerin gerekleme oran (saatlik cretlerde indirim etkisi) 2. Avukatlarn saat kapasitesi kullanm oran 3. Avukatlarn geliri artrc etkisi 4. Giderlerin kontrol 5. Fatura gnderimi ve tahsilatn hzlandrlmas

 • 4

  Bir Hukuk Brosunun gelirlerini artrmann sorumluluu Bro ortaklarndadr. Pratikte bu sorumluluk baz Bro ortaklarna verilebilir. Faturalamadan sorumlu bir ortak saatlik cretlerin gerekleme oran ve faturalarn mvekkillere hzl gnderiminden sorumludur. Projeden sorumlu ortak hukuki danmanlk projelerinde proje takmnn zamanlarn doru yanstmasndan ve mvekkile kaliteli hizmet verilmesinden sorumludur.

  Mvekkil ilikilerinden sorumlu ortak yeni mvekkillerin kazandrlmas, mevcut mvekkillerle ilikilerin yrtlmesi ve gelitirilmesinden sorumludur. Sorumlu ortaklarn faaliyetleri gelirleri artrc yndedir. Baz Hukuk Brolar geliri artrc iletim istatistiklerini bu konudan sorumlu ortan sorumluluunu gstereek ekilde raporlar. Bro ynetimi bu ekilde her ortan i performansn daha kolay deerlendirebilir.

  6. Saatlik cretlerin gerekleme oran (saatlik cretlerde indirim etkisi)

  Avukatlarn saaatlik cretlerini artrmak bu saatlik cretlerin tm faturalara yanstlmazsa geliri artrmaz. Mvekkillere verilen indirimler sebebiyle, tavan creti olan veya sabit creti olan projelerde harcanan zamann tm belirlenen saatlik cretler zerinden mvekkillere yanstlmaz. Rekabet ortam ve mvekkillerin cretleri aaya ekme basks da saatlik cretlerin olduu gibi yanstlmasn engeller. Baz durumlarda da nceden hazrlanan bir dokmann az saat harcanarak sadece dokmana bir deer biilmesi sebebiyle veya sabit cretli ilerde beklenenden daha az srede iin tamamlanmas ngrlen gerekleme oranlarnn da zerinde (%100 gerekleme orannn zerinde) bir sonuca yol aabilir. Hukuk Brosu karll, gerekleme oranlarndaki art ve azallara dorudan baldr nk bu faktrler karll dorudan etkiler. Bro ynetimi bu verileri dikkatle inceler ve ortaklarn i performansnn lmlenmesi, mvekkillerin finansal deerinin lmlenmesinde kullanr. Saatlik cretlerin gerekleme oranna ilikin bir rapora rnek aada grlebilir.

  XYZ HUKUK BROSU SAATLK CRETLERN GEREKLEME ORANI inde bulunulan Ay Son 1 yllk durum

  Faturalanabilir Saatin deeri

  Gerekleen deer

  Yzde Faturalanabilir Saatin deeri

  Gerekleen deer

  Yzde

  Ortak-A

  40,000* 48,000 %120 500,000 550,000 %110

  Ortak-B 50,000** 40,000 %80 600,000 500,000 %83.33

  Ortak-C 30,000 21,000 %70 400,000 320,000 %80

  120,000 109,000 %90.83 1,500,000 1,370,000 %91.33

 • 5

  Ortak A projesi*: Projenin sabit creti 48,000 Proje tamamlandnda gerekleen saatler ve bu saatlere karlk gelen saatlik cret arpmlarnn toplam: 40,000

  Saatlik cret allan Saat Saatlik cret*allan saat

  Avukat-1 200 50 10,000

  Avukat-2 250 60 15,000

  Avukat-3 300 50 15,000

  40,000 : Toplam

  Ortak B projesi**: Projenin sabit creti 40,000 Proje tamamlandnda gerekleen saatler ve bu saatlere karlk gelen saatlik cret arpmlarnn toplam: 50,000

  Saatlik cret allan Saat Saatlik cret*allan saat

  Avukat-1 200 50 10,000

  Avukat-2 250 60 15,000

  Avukat-3 300 50 15,000

  Avukat-4 400 25 10,000

  50,000 : Toplam

  7. Avukatlarn saat kapasitesi kullanm oran

  Bir Hukuk Brosunun en nemli varl avukatlarnn faturalanabilir zamandr. Bu zamann mvekkillere faturalanacak ekilde doru kullanm Broya gelir kazandrr. Bu profesyonel zamann boa harcanmas veya mevcut zaman olan avukatlarn bo zamanlarn deerlendirememek Bro iin gelir kaybdr. Bu sebeplerle Hukuk Brolar avukatlarn saat kapasitesini kullanm oranlarn yakndan takip eder. Saat kapasitelerini az kullanan avukatlarn neden daha fazla yararl olamadklar aratrlr, avukatlarn tm kapasitelerinin zerinde alyorsa ek avukat alnr veya her avukat kapasitesinin altnda alyorsa ek avukat alnmaz.

  Aada saat kapasitesi kullanmna dair bir rapor grlmektedir. Bu rapor faturalanabilir saatlere odaklanmtr. Faturalanmayan saatlerin (eitimler, proje dosyalarnn okunmas, genel amal toplantlar, seminerler, vb.) de izlenmesi istenirse bu da ayr bir raporda deerlendirilir.

 • 6

  inde bulunulan ay Son 1 yllk durum

  Avukat Faturalanabilir Saat

  Hedef Sapma Faturalanabilir Saat

  Hedef Sapma

  Ortak-A 95 80 15 1,100 960 140

  Ortak-B 100 125 (25) 1,450 1,500 (50)

  Ortak-C 130 125 5 1,550 1,500 50

  Avukat-A 180 150 30 2,100 1,800 300

  Avukat-B 150 150 0 1,850 1,800 50

  Avukat-C 145 150 (5) 1,775 1,800 (25)

  Toplam 800 780 20 9,825 9,360 465

  8. Av