Top Banner
HÍREK Kiadja az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja 2017. május III. 5. szám Tartalom : Röviden 2. oldal; Jogszabályok 3. oldal; eTwinning 4. oldal; Felhívások 5. oldal; Sikerek 8. oldal, Módszertan 12. oldal; Pályázatok 13. oldal; Hasznos 16. oldal; Ajánló17. oldal; Elérhetőségeink 18. oldal Olvashatóság javítása: ctrl+ egérgörgő Pünkösd hava, Ikrek hava
18

HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

Jul 14, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

HÍREK Kiadja az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja

2017. május III. 5. szám

Tartalom :

Röviden 2. oldal; Jogszabályok 3. oldal; eTwinning 4. oldal; Felhívások 5. oldal; Sikerek

8. oldal, Módszertan 12. oldal; Pályázatok 13. oldal; Hasznos 16. oldal; Ajánló17. oldal;

Elérhetőségeink 18. oldal

Olvashatóság javítása: ctrl+ egérgörgő

Pünkösd hava, Ikrek hava

Page 2: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

2

Honlapunkról!

Az Oktatási Hivatal honlapján (http://www.oktatas.hu/) belül létrehozták a pedagógiai oktatási köz-

pontok oldalait. A Győri Pedagógiai Oktatási Központ címe: http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor/.

Kérjük, figyeljék rendszeresen!

֍

Kompetenciamérés eredmények, 2016: kész a jelentés

Nem érzékelhető tendenciaszerű változás, stabilak az országos kompetenciamérés eredményei az elmúlt

években - mondta Ostorics László, az Oktatási Hivatal(OH) osztályvezetője a hivatal pénteki sajtótájékoz-

tatóján, amelyen a 2016-os országos kompetenciamérés -OKM - eredményeiről készült jelentést ismertet-

ték. A tájékoztatón a Családi Háttér Indexről és a PISA tesztről is szó volt, és a pedagógusokat segítő

megoldásokról is beszéltek. Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyette-

se és Ostorics László, az OH osztályvezetője tartott sajtótájékoztatót az Országos Kompetenciamérés

eredményeiről. >>tovább

Röviden

Tankönyvjegyzék

A lenti linkre kattintva elérheti (és letöltheti) a 2017/2018. tanévi tankönyvjegyzéket, pdf-ben.

(Utolsó frissítés: 2017. május 25.)

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiadott tankönyvekkel kapcsolatos kérdéseiket írásban

a vevoszolgalat@ofi.hu címre küldhetik. További információk a (06-1) 460-1873 telefonszámon érhetők el.

2017/2018. tanévi köznevelési tankönyvjegyzék (kereshető)

2017/2018. tanévi köznevelési tankönyvjegyzék (pdf) Forrás: oktatas.hu

֍

Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés

A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot. Lehetett iskolaként

és egyéni pályázó pedagógusként is jelentkezni. 2017. május 22-én közzétették az eredményeket. Öröm-

mel olvastuk, hogy a Győri POK területén működő intézmények és pedagógusok is volta a díjazottak kö-

zött.

A díjazottakról és nyertes programokról itt olvashat: http://moderniskola.hu/2017/05/intezmenyi-palyazatok-

eredmenyhirdetes/

A Digitális Témahét pedagógus pályázatán díjazottak: itt

A Projektet megvalósító iskolák pályázatán díjazott intézmények a 2017-es Digitális Témahéten: itt

Page 3: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

3

2017. évi jogszabályok (a Magyar Közlöny alapján) Jogszabályok

A 2016. évi jogszabályok gyűjteménye megtalálható itt.

Lezárva: MK 75. szám (2017 május 25.)

jogszabály tartalom Közlöny-

szám

7/2017. (V. 5.)

EMMI rendelet

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.)

EMMI rendelet módosításáról 65

103/2017. (IV. 28.)

Korm. rendelet

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről,

valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet mó-

dosításáról

63

21/2017. (IV. 26.)

FM rendelet Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról 60

4/2017. (IV. 10.)

EMMI rendelet

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, vala-

mint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet

módosításáról

53

3/2017. (III. 7.)

EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról 33

37/2017. (III. 6.)

Korm. rendelet

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)

Korm. rendelet módosításáról 32

21/2017. (II. 2.)

Korm. rendelet

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény

hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozat-

tételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.)

Korm. rendelet módosításáról

15

3/2017. (III. 7.)

EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról 33

63/2017. (III. 20.)

Korm. rendelet

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirá-

nyú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, vala-

mint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

módosításáról

40

3/2017. (III. 7.)

EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról 33

37/2017. (III. 6.) Korm. rendelet

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

32

21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozat-tételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

15

Page 4: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

4

֍

֍

eTwinning

Közép-Dunántúli régió eTwinning új nagykövetének bemutatkozása

Fekete Zsuzsa vagyok, angol – orosz – történelem - pedagógia szakos tanár. Munka-

helyem a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda.

Tanítási tapasztalattal rendelkezem mind az általános iskolai, a gimnáziumi, a szakkö-

zépiskolai nyelvoktatásban, mind a felnőttképzésben. 1997 óta az észak-írországi Ul-

ster Egyetem ’angol, mint idegen nyelv’ szakos hallgatóinak mentortanára vagyok,

egy rövid ideig az egyetemen is oktattam vendégtanárként. Iskolánk diákjai számára

rendszeresen szervezek utazásokat az Egyesült Királyságba. Több nemzetközi pro-

jektben vettem már részt.

Az eTwinning, a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek a felnövekvő

’Z generáció’ számára még élvezetesebbé, élményszerűbbé teszik a nevelés, oktatás folyamatát, hozzájá-

rulnak a mai világban nélkülözhetetlen interkulturális szemlélet formálásához.

Meggyőződésem, hogy az eTwinnig, az európai pedagógusok közösségi portáljaként nagyszerű lehetősé-

geket kínál. A Közép-dunántúli régió nagyköveteként célomnak tekintem, hogy ezek a lehetőségek minél

több tanár, óvónő kollégához és diákhoz eljussanak. Fontosnak tartom, hogy régiómban minél többen

kezdjék használni az eTwinninget hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, ápolására, partnerkere-

sés támogatására, projektek indítására és lebonyolítására.

Jó szívvel ajánlom segítségemet, mindazoknak, akik a fenti lehetőséggel élni kívánnak.

E-mail címem: fekete.zsuzsa@oh.gov.hu

Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/etwinning/bemutatkoznak_az_etwinning_nagykovetek_

Ingyenes webináriumokkal is segítik a pedagógusokat a Digitális Témahétre fel-

készülésben

A z eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont 2017 első felében változa-

tos témájú webináriumok keretében nyújt szakmai továbbképzési lehető-

ségeket a digitális kompetenciafejlesztés iránt érdeklődő pedagógusok-

nak. Az online szemináriumok – egy szóval webináriumok – valós idejű kommuni-

kációra lehetőséget adó előadások, melyek során a résztvevőknek különböző témák-

kal kapcsolatos tanulásra, beszélgetésre és eszmecserére nyílik lehetőségük. A

szakértők által vezetett webináriumok alatt feldolgozott témák a pedagógiához, vagy

általánosságban az eTwinning programhoz és az eTwinning tevékenységekhez, valamint a digitális kom-

petencia fejlesztéséhez kapcsolódnak. Részletek itt

In.: Június 19. 19.00-20.00: Egy szemléletváltás tapasztalatai: pontrendszer bevezetése Prievara T.

A 21. századi tanár könyve alapján. Előadó: Kalocsa Ibolya a Nyugat–Dunántúli régió eTwinning

nagykövete.

Page 5: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

5

֍

Magyarországi helyzetkép és jó gyakorlatok - pályázat iskolai

könyvtári munkaközösségeknek

Szervezetünk önálló egyesületként való működésének 20. évé-

ben pályázatot ír ki iskolai könyvtáros munkaközösségeknek

az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. kiadásának hazai adaptá-

lásához kapcsolódóan.

A pályázat fődíja egy regionális szakmai konferencia megren-

dezésének lehetősége lesz. Ennek keretében Egyesületünk szak-

mai előadásokkal járul hozzá az adott régió könyvtárpedagógiai

megújulásához, segítjük továbbá a helyi szakmai közösségek

további fejlődését, biztosítva a közvetlenebb kommunikációt a

térségek könyvtárostanárai, iskolai könyvtárosai és gyermek-

könyvtárosai között.

A pályázat célja

Az iskolai könyvtárak, a könyvtárpedagógiai munka fejlesztésé-

nek elősegítése, a nemzetközi irányelvek hazai adaptálásának

támogatása. Ezt a célt az IFLA Iskolai könyvtári útmuta-

tó magyarországi kiegészítésével kívánjuk elérni. A kiegészítésnek két iránya van:

magyarországi helyzetkép bemutatása,

magyarországi jó gyakorlatok és megoldási javaslatok összegyűjtése.

A pályázók köre

Magyarországi iskolai könyvtári munkaközösségek

formális vagy informális, hivatalos vagy nem hivatalos

eddig is működő vagy erre a célra alakuló

Egyéni pályázókat is befogadunk, de a csoportos munkákat előnyben részesítjük. Az egyéni pályá-

zók a fődíjra nem jogosultak, de a többi díjazási lehetőségre igen.

A részvétel módja

1. A pályázó munkaközösségnek szándéknyilatkozatot kell tennie a KTE honlapján keresztül, hogy a pá-

lyamunka elkészítésében részt tervez venni.

A felület elérhető: http://www.ktep.hu/node/add/magyarguide

2. A pályázók dokumentumsablonokt kapnak a munka elvégzéséhez.

Magyar nyelvű pályamunkákat várunk. Nevezési díj: nincs

Mit várunk a pályázóktól?

Határozzák meg vizsgálódásuk földrajzi területét (populáció/minta)!

Lehetséges területi felosztások: megye, tankerület, járás, település/kerület (különleges esetben intéz-

mény).

Minél nagyobb területre terjed ki a vizsgálat, annál jobban tudjuk hasznosítani, de fontos az alapos,

korrekt tájékozódás és tájékoztatás.

Felhívások

Page 6: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

6

A területükre nézve minél több kollégát igyekezze-

nek bevonni. A munkacsoportba nem kötelező min-

den, a vizsgált földrajzi/közigazgatási területen dol-

gozó iskolai könyvtáros bevonása, törekedni kell

azonban a velük való kapcsolatfelvételre és az alap-

vető adatok begyűjtésére tőlük is. A megadott

szempontok, sablonok szerint vállalt területükre

nézve fogalmazzák meg az iskolai könyvtári hely-

zetképet, gyűjtsenek össze jól adaptálható és/vagy

kiemelkedő és/vagy jól működő jó gyakorlatokat!

Értékelési szempontok

az eredeti IFLA Iskolai könyvtári útmutatóhoz

való illeszkedés, a részdokumentumok teljes-

sége,

a sablonok megfelelő használata, a jó gyakor-

latok és ötletek tömör, de adaptálást elősegítő

leírása,

a helyzetkép adatokkal alátámasztott elemzése,

szakszerű leírása, elemzése.

A segédanyag

IFLA Iskolai könyvtári útmutató, 2. átd. kiadás

magyar fordítása:

Fejezetenkénti sablon, melynek tartalma:

az eredeti alfejezetcímek,

az eredeti szöveg,

alatta hely a magyar helyzet rövid értékelésé-

hez,

alatta hely a magyar példák, jó gyakorlatok,

ötletek leírásához.

Segítségek fejezetenként:

kérdések, melyekre a választ keressük,

kérdőív.

A segédanyagok folyamatosan jelennek meg itt len-

tebb a csatolmányok között.

Díjazás

Fődíj: egy szakmai nap a munkaközösség helyszí-

nén a munkaközösség által kért, a KTE elnökségé-

vel egyeztetett témában. Minden pályázó szakmai

visszajelzést kap munkájáról, publikációs lehető-

ség a zsűri által arra érdemesnek tartott pályamun-

káknak. A legjobb három pályamű előadási lehető-

séget nyer a KTE Őszi Szakmai Napján, pályázati

támogatástól függően ezért előadói tiszteletdíjban

részesülnek.

További támogatókat keresünk.

Határidő

A munka nagy terjedelmére és alaposságra való te-

kintettel a munkának két fázisa van:

2017. október elejéig, közepéig (az Őszi Szak-

mai Nap előtt): 1-3. fejezet

2018. március (a Tavaszi Szakmai nap előtt) 4-

6. fejezet.

Page 7: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

7

֍

Szolnokon vetélkedtek a középiskolák ágazati szakképzésben végzős, érettségiző tanulói a Nemzet-

gazdasági Minisztérium szervezésében áprilisban.

Az ÁSZÉV- Ágazati Szakmai Érettségi Vizsga -

néven tanulmányi selejtezőkön átesett tanulók ke-

rülhettek az országos döntőbe.

A Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közleke-

dési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakkö-

zépiskolájának az előző évek tapasztalata alapján,

továbbra is sikerült megőriznie vezető helyét.

A közlekedési ágazatban óriási siker, hogy Korom

Gergő országos első, Kimlei Kamilla harmadik he-

lyezett lett. A

jól felkészített

versenyzők

közlekedési

ismeretek,

közlekedési

földrajz, köz-

lekedés –

üzemvitel és

közlekedés –

gazdasági,

jogi ismeretekből adtak számot tudásukról. A téma-

körök felölelték többek között Magyarország közúti

-, vízi – és vasútföldrajzát, a közúti gépjárművekkel

kapcsolatos szakszámításokat, közlekedési – díjsza-

bási ismereteket, forgalom szervezésével – lebo-

nyolításával kapcsolatos feladatokat illetve a közle-

kedés – statisztika területének számításait, elemzé-

seit.

Plusz egy év elvégzésével az emelt szintű OKJ-s

végzettséget is megkapják s a legjobb logisztikai –

szállítmányozási - ügyintézők lehetnek a munkaerő

piacon.

A közszolgálati – rendészeti ágazatban Makai So-

ma Krisztián szoros küzdelemben második helye-

zést ért el, aki tudatosan készül a „Szolgálunk és

Védünk!" fegyelmezett alázatot követő rendészeti

pályára, s a Nemzetvédelmi Egyetemen teljesítheti

be álmait.

A bűnüldözésből, kriminalisztikából, intézkedéstak-

tikából már most példaértékűen teljesített. Annál is

inkább mert a helyezettek a felsőfokú továbbtanu-

lásnál nagyon jelentős – jogszabály által biztosított

- többletpon-

tot beszámí-

tást kapnak.

Az iskola

harmadik

oktatási ága-

zatában a

sport terüle-

tén bizonyít-

hatták az

utánpótláskorú versenyző tanulók, hogy nem csak a

pályán, de sportelméleti tudásban is a legjobbak

között vannak, edzéselméletből anatómiából terhe-

lésélettanból. Az érettségire építve egy év után az

edzői oklevelet is megkapják.

A Bercsényi iskolából került ki az országos első

Fazekas Barbara és a második helyezett Károlyi

Dániel is.

Meg kell jegyezni, hogy a felkészítő tanárok magas

szintű nevelő – oktató tevékenysége nélkül – ez az

iskola minden ágazatában kiemelkedő siker – nem

jöhetett volna létre.

Forrás: kisalfold.hu

A győri bercsényisek sikere Sikerek

Page 8: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

8

Digitális Témahét: Nemzeti parkok a Z generáció szemével

Iskolánk, a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola idén is részt vett a 2017. április 3-7. között meghir-

detett Digitális Témahéten. Ebben a tanévben olyan témát kerestünk, ami kapcsolódik a 4. osztályos tan-

anyaghoz. Így esett választásunk Magyarország nemzeti parkjaira, amiről már előzőleg olvasásórákon ol-

vastunk, illetve környezetismeretből is tananyag. Mivel Magyarországon 10 nemzeti park található, így a 4.

osztályos tanulók önszerveződéssel 10 csoportot hoztak létre. A gyereke-

ket előzetesen megkértük, hogy a telefonokra, tabletekre töltsenek le egy

QR-kód olvasó programot.

A csoportok egy közös Padlet felületen dolgoztak egész héten. A felületen

naponta értékeltük a tanulók munkáját, illetve itt tudtuk megadni a követ-

kező napi feladatokat is. A gyerekek a felület használatát szinte percek

alatt elsajátították, a fájlok feltöltését is csoportonként csak egyszer kellett

megmutatni.

Már az első nap használták a gyerekek az okoseszközeiket, hiszen egy QR-kód

segítségével tudták meg, mivel is fogunk foglalkozni egész héten. A csoportok ek-

kor húzták ki a nemzeti park nevét is, aminek az emblémájából puzzle-t készítet-

tek.

A 2. nap nagyon különleges volt, hiszen meghívtuk a gyerekek nagyszüleit, akik

szívesen részt is vettek munkánkban. A nagyszülőknek meglepetés volt, hogy a

gyerekek a Padlet felületen már milyen rutinosan dolgoznak. Jó volt látni, ahogyan

a Z generáció tagjai segítettek nagyszüleiknek QR-kódot olvasni, fájlt feltölteni,

keresni. A hét következő két napján a gyerekek interaktív feladatokat készítettek a

nemzeti parkhoz kapcsolódóan. A felületükön segítséget is kaptak a programok

használatához. Készültek gondolattérképek Popplet-ben, szófelhők Tagul-ban, keresztrejtvények

Crosswordlabs alkalmazással, tankockák a LearningApps.ben, valamint Qr-kódokat is generáltak a gyere-

kek. A legkiválóbb alkotásokból gyűjteményt is készítettünk.

Mivel a gyerekeknek nagyon tetszett a QR-kód leolvasása, ezért az általuk készített kódokat kinyomtattuk

és elhelyeztük a teremben. A feladat adott idő alatt minél több kód leolvasása volt. A kódok tartalmát a fe-

lületükön is megjelenítették.

A hét zárásaként plakátot készítettek a csoportok, amihez felhasználhatták a feladataikat, a kinyomtatott

kódokat, az emblémákat, a térképet, valamint kereshettek az interneten is.

Ez a hét nagyon jó élmény volt mind a gyerekek, mind a nagyszülők, mind a pedagógusok számára. A sok

munka meghozta gyümölcsét: láttuk a gyerekek örömét, lelkesedését, aktivitását. Még a számítógépet ne-

hezebben kezelő tanulók is bekapcsolódtak a munkába, a hét vége felé pedig már bátrabban használták az

alkalmazásokat is.

Külön öröm számunkra, hogy a szakmai zsűri mintaértékű projektnek minősítette munkánkat.

http://rita-e-learning.blogspot.hu/p/digitalis-temahet-2017.html

http://iskolarabapatona.blogspot.hu/p/digitalis-temahet-2017.html

Tuboly Rita és Nagy Edina tanítónők

Page 9: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

9

Sopronban a Berzsenyi Dániel Evangélikus

(Líceum) Gimnázium és Kollégium adott otthont az

idén a magyar költészet napján a kollégisták megyei

szavalóversenyének. 2017. április 11-én a 15. Ber-

zsenyi Dániel megyei középiskolai kollégiumi sza-

valóversenyre Győr-Moson-Sopron megye kilenc

kollégiumából 13 diák érkezett a megmérettetésre.

A verseny két részből állt, először a kötelező verset

mondták el a tanulók, majd a szabadon választott

költemények előadása következett. Az idén kortárs

költőnek Rakovszky Zsuzsa, József Attila –és Kos-

suth –díjas soproni születésű költőt, írót, műfordí-

tót, a kötelező versnek pedig „A Kettő és az Egy”

című költeményét választották a rendezők.

Eredmény:

1. helyezett: Szarka Orsolya (Berzsenyi Dániel

Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium,

Sopron)

2. helyezett: Csonka Ádám (Apor Vilmos Római

Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimná-

zium és Kollégium, Győr)

3. helyezett: Hnizda Viktória (Kazinczy Ferenc

Gimnázium és Kollégium, Győr) és

Pólya Csaba (Győr i Műszaki SZC Jedlik Ányos

Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szak-

középiskolája és Kollégiuma, Győr)

Különdíjas: Topa Mónika Julianna, (Szent Or-

solya Rend Győri Leánykollégiuma, Győr)

Az első három helyezett okleveleinek átadására a

Győri Pedagógiai Oktatási Központ megyei ünnep-

ségén kerül sor júniusban. Gratulálunk a verseny-

zőknek! Köszönjük a tanulók és a felkészítő ta-

nárok munkáját! Jó hangulatú délutánt tölthet-

tünk el együtt, ahol a szép versek megismerése mel-

lett lehetőség nyílt beszélgetésre, kapcsolatépítésre

is. Köszönjük vendéglátóinknak a résztvevők nevé-

ben is! Győr-Moson-Sopron megyében ez az egyet-

len, a kollégisták számára kiírt tanulmányi verseny.

Visszamenőleg 2001-ig találtam róla információkat.

Létrehozásakor kiemelt cél volt a versek, költészet

iránti szeretet növelése, az olvasás, a szavalás nép-

szerűsítése a tanulók körében. Kezdetben a Győr-

Moson- Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, a Győr-

Moson- Sopron Megyei Kollégiumi Munkaközös-

ség és az aktuálisan a helyszínt biztosító kollégium

voltak a szervezői. A helyi fordulók első helyezett-

je, intézményenként egy-egy fő képviselhette kollé-

giumát a megyei döntőn. A versenyzőknek egy kö-

telező és egy szabadon választott verset kellett elő-

adniuk. Elvárás volt, hogy a választott versek ma-

gyar költőtől származzanak, és feleljenek meg a di-

ákok életkorának. A döntőn ismételten résztvevők-

től mindig újabb szabadon választható vers előadá-

sát kérték. A megyei középiskolai kollégiumi sza-

valóverseny 2011 óta viseli Berzsenyi Dániel nevét.

2015-től az Oktatási Hivatal támogatásával, a Győri

Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében folyta-

tódik. Kollégiumonként 2-2 fő nevezését várják.

A költészet napjához kapcsolódva felhívja a fi-

gyelmet az anyanyelv fontosságára, szépségeire,

szeretetére. A kötelező költő és vers kijelölésével

pedig közelebb hozza a tanulókhoz a kortárs költé-

szetet.

Pedagógusként feladatunk a tehetséggondozás, az

érdeklődő tanulók megtalálása, motiválása, segítség

nyújtása a vers kiválasztásához, értelmezéséhez és

előadásához. Hiszen a vers témája, tartalma megha-

tározó, nem csak új ismereteket közvetít, szemléle-

tet formál, a versmondó egész személyiségét is fej-

leszti. Segítsük diákjainkat abban, hogy a versek

iránti szeretetüket osszák meg másokkal is!

Saját kollégiumunk falain kívül ehhez kínál jó

lehetőséget a Berzsenyi Dániel megyei középisko-

lai kollégiumi szavalóverseny, amelyre a követ-

kező évben is várjuk a költészetet szerető kollé-

gistákat!

Kollégisták megyei szavalóversenye

Page 10: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

10

Történeti áttekintő táblázat

Idő-pont

Helyszín Fő 1. helyezett

2001 Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium, Győr

21

Kovács Nikoletta (Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium, Győr) Katona Imre (Rejtő Kollégium, Győr)

2005

Ujhelyi Imre Élelmiszer-ipari Közép- és Felsőfokú Szakképző Iskola és Kol-légium, Csermajor

17 Kinczer Judit (Szent Orsolya Rend Leánykol-légium, Sopron)

2006.03.09.

NyME Roth Gyula Gyakorló Szakkö-zépiskola és Kollégium, Sopron

11 Rajzák Réka (Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr)

2007.04.24.

Kossuth Lajos Gimnázium és Koll. Mosonmagyaróvár

16

Kinczer Judit (Szent Orsolya Római Katolikus Ált. Iskola, Gimnázium és Kollégium, Sopron)

2008.04.17.

NyME Roth Gyula Gyakorló Szakkö-zépiskola és Kollégium, Sopron

12

Dömök Krisztina (Berzsenyi Dániel Evangéli-kus Gimnázium (Líceum) és Kollégium, Sop-ron)

2009.04.21.

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium, Győr

13

Kalocsányi Gábor (Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium, Győr)

2010.04.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma, Győr

11

Tóth Babett (Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr)

2011.04.14.

Fehér Miklós Gimnázium és Kollégi-um, Győr

10 Pap Brigitta (Mosonmagyaróvári Városi Kol-légium)

2012.04.11.

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Is-kola és Kollégium, Sopron

9 Slezák Beatrix (Kossuth Zsuzsanna Leány-kollégium, Győr)

2013.04.11.

Hunyadi János Gimnázium, Szakkö-zépiskola és Kollégium, Szilágyi Er-zsébet Középiskolai Kollégium, Csorna

13

Slezák Beatrix (Kossuth Zsuzsanna Leánykol-légium, Győr)

2014.04.10.

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr

23

Pamper Zsolt (Pannonhalmi Bencés Gimnázi-um, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégi-um, Pannonhalma)

2015.04.13.

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium, Győr

13

Pamper Zsolt (Pannonhalmi Bencés Gimnázi-um, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégi-um, Pannonhalma)

2016.04.11.

Gulyás Lajos Kollégium, Mosonmagyaróvár

21

Pamper Zsolt (Pannonhalmi Bencés Gimnázi-um, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégi-um, Pannonhalma)

2017.04.11.

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sopron

13

Szarka Orsolya (Berzsenyi Dániel Evangéli-kus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sop-ron)

Page 11: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

11

Forrás:

A Győr- Moson- Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, a Győr- Moson- Sopron Megyei Kollégiumi Mun-

kaközösség versenykiírásai

A Győr- Moson- Sopron Megyei Pedagógiai Intézet eredménylistái

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ eredménylistái

A Győri Pedagógiai Oktatási Központ versenykiírásai

KOLLÉGIUM. Szakmai, módszertani, információs folyóirat XI. évfolyam. 2001. július. 7. szám. 12.p.

http://www.kollszov.hu/_news/2001/Koll_01_07.pdf Megyei szavalóverseny

http://kollegium.aporisk.hu/index.php?ev=2011&modul=archivumMegyei Kollégiumi Szavalóverseny

http://kollegium.aporisk.hu/index.php?modul=archivum&kod=92&kezd=260Megyei középiskolai szava-

lóverseny

http://kollegium.aporisk.hu/index.php?modul=archivum&kod=242&ev=2012&kezd=0Szavalóverseny a

Költészet Napján

http://www.gymsmo.hu/cikk/7626.htmlSzavalóverseny az ETO kollégiumában? http://www.kisalfold.hu/

tudosito/szavaloverseny_az_eto_kollegiumaban/2213411/

Microsoft Innovatív Pedagógus Szakértők

A Microsoft Innovatív Pedagógus Szakértő

(Microsoft Innovative Educator Expert, MIEE)

programjának célja egy kivételes közösség működ-

tetése és tagjainak elismerése azért, hogy a részt ve-

vő tanárok technológiai élenjárásukkal motiválják

kollégáikat, és tudásuk megosztásával elősegítsék a

diákok hatékonyabb felkészítését.,

A Microsoft Tanári oldalon a Facebook-

on napokban megjelent felhívás szerint lehet jelent-

kezni a Microsoft Innovatív Pedagógus Szakértők

körébe. Itt minden információt megtalálnak: https://

education.microsoft.com/microsoft-innova…/mie-

expert .

Microsoft Innovatív Pedagógus Szakértői a követ-

kező lehetőségekkel élhetnek:

Szakmai fejlődési lehetőség

Részvétel a Microsoft Innovatív Pedagógus

Szakértői Közösségében mind nemzetközi, mind

hazai viszonylatban

Részvételi lehetőség a hazai továbbképzéseken

(kéthavonta megvalósuló, egynapos képzés)

Részvétel a hazai csapatnak tartott MIEE we-

bináriumokon (kétheti gyakoriság)

Lehetőség innovatív pedagógus képzői minősítés

megszerzésére

Publikációs lehetőség

releváns hazai és nem-

zetközi fórumokon

Ingyenes részvételi le-

hetőség a Microsoft

tanári konferenciáin

előadói és szekcióveze-

tési lehetőséggel

Innovatív pedagógiai ötletekhez, módszertanok-

hoz való hozzáférés és személyes konzultációs

lehetőség az egyes területek, alkalmazások szak-

értőivel, nagyköveteivel

Pályázati lehetőség a Microsoft tanároknak szó-

ló, nemzetközi eseményein való részvételre

Előadói lehetőség a Microsoft globális EduCast

Webinar sorozatán (http://aka.ms/educast)

Együttműködési lehetőség innovatív pedagógus

kollégákkal a világ bármely tájáról

Pedagógiai sikerek megosztása, szakmai elisme-

rés a közösségi médiában és más Microsoft csa-

tornákon

Részvételi lehetőség a Microsoft meghívóval lá-

togatható szakmai rendezvényein

Béta fázisban lévő termékek tesztelése

A jelentkezési időszak 2017. április 15-től július 15-ig tart!

Fehérvári Zsuzsanna

kollégiumi szaktanácsadó

Page 12: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

12

Néhány pedagógiai módszer, eljárás, technika

Az áprilisi POK Hírekben már közöltünk egy gyűjteményt az egyre gyakrabban hallható, sokszor újdonságnak

számító fogalmakról, kifejezésekről. A mostani számban is folytatjuk a felsorolást, s ha lehet, ezentúl rendszeresen

közreadunk ilyet. Terjedelmi okokból itt csak a korábban nem szerepeltek szerepelnek, a teljes listát letöltheti itt:

https://drive.google.com/file/d/0B74Wz7zsUZxBY3VkNEdjZVNJTDA/view?usp=sharing Az interneten nagyon

sok módszert találhatunk még, illetve az itt közöltekhez is sok-sok információt kereshet.

Jó böngészést!

Endrődy József

Módszertan

megnevezés tartalom/ kapcsolódó

fogalmak részletek/linkek

KOALA projekt Korai iskolaelhagyás,

http://www.eger.hu/hu/hirek/oktatas/c/koala-lepesrol-lepesre-

15119

http://magyarhirlap.hu/cikk/77165/

Koalaval_ujitanak_meg_az_oktatast

CARMA projekt

Korai iskolaelhagyás,

Carrier Management Skills

at VET school level)

http://carma.hu/

https://moderniskola.hu/2017/05/carma-projekt-palyaorientacio-

szakiskolakban/

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/europai-projekt-a-

szakiskolai-lemorzsolodas-ellen

VLE, Virtuális

tanulási környezet

Virtual Learning Environ-

ment Virtuális tanulási

környezet, Konnektiviz-

mus

http://www.infonia.hu/

digi-

talis_folyoirat/2008_3/2008_3_toth_istvan_bessenyei_istvan.pdf

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szolgaltatasok/konyvtar/Lists/

Doktori%20disszertcik%20adatbzisa/Attachments/48/

Ludik_Peter_Ertekezes.pdf

LCMS: Learning

Content Manage-

ment System –

Tananyagkezelő keretrend-

szer

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szolgaltatasok/konyvtar/Lists/

Doktori%20disszertcik%20adatbzisa/Attachments/48/

Ludik_Peter_Ertekezes.pdf

Ulwila módszer

Zeneoktatás, zeneterápia,

a színes kotta módszer,

szivárványkotta,

http://www.downalapitvany.hu/node/145

http://www.parlando.hu/2014/2014-3/

Bakos_Anita_Zenetanulas.pdf

Lions Quest

Érzelmi nevelés, pre-

venió, „egyszer mi is

felnövünk”

http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/article_attachments/

upsz_2012_9_10_14.pdf

http://www.pzmedia.hu/referencia/video/rendezveny-videok/lions

-quest-trning.html

http://docplayer.hu/6134971-Egyszer-mi-is-felnovunk.html

RSICTD

(Repetitive Strain Injury –

Cummulative Trauma Di-

sorder, „ismétlődő igénybe-

vételből eredő sérülés –

halmozódó egészségkároso-

dás” helytelen billentyűzet

és egérhasználat miatt ki-

alakuló ínhüvelygyulladás

http://moodle.appi.bme.hu/pluginfile.php/17141/mod_resource/

content/7/fizio6.pdf

ESL ESL – early scool leaving)

Korai iskolaelhagyás

http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%

A9gzetts%C3%A9g%20n%C3%A9lk%C3%BCli%

20iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf

Page 13: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

13

Határidő Pályázat

2017.12.31

folyamatos

Állj rajthoz, mi segítünk! - futóverseny

Pályázhat: Szabadidősport-egyesületek, diáksport-szervezetek, oktatási intézmények. Profi ver-

senyzők nevezésének támogatását nem lehet igényelni. A pályázatra Magyarországon bejegyzett,

nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek

http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=77

2017.06.16

Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázat

Pályázhat: A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az inté-

zet alapítványa, ill. fenntartója.

http://www.tintakiado.hu/

2017.06.30

Közös út, közös jövő - 2017. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT alkotáspályázata

Pályázhat: óvodás; általános iskola, 1-2. osztályos; általános iskola, 3-4. osztályos; általános iskola,

5-8. osztályos; középiskolás; fiatal és felnőtt

http://emh.kormany.hu/kozosut

2017.07.07

Természettudományos gyakorlatok az iskolakertben

Pályázhat: bármely olyan iskolai közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját

területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak

http://www.iskolakertekert.hu

2017.07.10

TANULJ-TANÍTSD-TUDD - pályamunkák egészségnevelési témakörben

Pályázhat: diákok és pedagógusok

http://www.eduvital.net/index.php/hu/tantudsz/ismerteto

2017.10.05

A pályaorientáció támogatására a köznevelésben - Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs

tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs

szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése / EFOP-3.2.13-17

Pályázhat: központi költségvetési szervek

https://www.palyazat.gov.hu/efop-3213-17-az-alap-s-kzpfok-iskolk-plyaorientcis-tevkenysgt-

kiemelten-az-mtmi-kszsgeket-s-kompetencikat-tmogat-plyaorientcis-szakmai-mdszertan-tfog-

megalapozsa-s-fejlesztse-1

2017.08.03

(folyamatos)

Kárpátaljai akcióprogram / HAT-17-04

Pályázhat: önálló jogi személyiséggel rendelkező magyarországi:

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 11. § szerinti gimnáziumok, valamint a 20.

§ szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek gimnáziumi feladatot is ellátnak,

- továbbá önálló jogi személyiséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör-

vény 4. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt szakközépiskolák, valamint szakiskolák

(beleértve a speciális szakiskolákat és a készségfejlesztő speciális szakiskolákat is) - a továbbiak-

ban együtt: szakképző iskolák -, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

20. § szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek szakiskolai és/vagy szakközépiskolai fel-

adatot is ellátnak, helyi önkormányzatok.

http://www.emet.gov.hu

folyamatos

Érvényes:

2019.01.23

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása - A kulturális intézmények tanulást támo-

gató társadalmi szerepvállalásának erősítése / EFOP-3.7.3-16

Pályázhat: 312 Központi költségvetési szerv 321 Helyi önkormányzat; 322 Helyi önkormányzati

költségvetési szerv; 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) ; 327 Helyi önkormányzatok

társulása; 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás; 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társa-

ság ; 573 Nonprofit részvénytársaság; 575 Nonprofit közkereseti társaság; 576 Nonprofit betéti

társaság; 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet stb.

https://www.palyazat.gov.hu/efop-373-16-az-egsz-leten-t-tart-tanulshoz-hozzfrs-biztostsa--1

Aktuális pályázatok

Pályázatok

Page 14: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

14

A Győr-Moson-Sopron megyei Szent Hubertusz Alapítvány

RAJZPÁLYÁZATOT

hirdet természet, vadon élő állatok, vadászat

témakörben.

A beadott alkotásokat az alábbiak szerint értékeljük:

óvodás korúak (1-6 év), alsó-(7-10 év) és felső (11-14 év) tagozatos diákok.

Pályázónként egy alkotást tudunk befogadni! Beérkezési határidő: 2017. augusztus

25. Helye: OMVK Győr-Moson-Sopron megyei Területi Szervezete

9023 Győr, Corvin u. 9. (KAEG Zrt. központi épülete)

Telefon: 96/618-692 .

A díjazott munkákból kiállítást készítünk, melyet

2017. szeptember 9-én a megyei vadásznapi rendezvényen mutatunk be

a KAEG Zrt. Göbös-majori központjában. Itt kerül sor (13-14 óra között) a díjak

átadására is, az érintetteket előzetesen tájékoztatjuk. Korcsoportonként 15-15 díjat

adunk át. Figyelem, a képeken kérjük a nevet, e-mail és telefonos elérhetőséget,

valamint a kategóriát feltüntetni, (óvodás, alsó-, felső tagozat)!

A beadott pályamunkákat a kiállítás után, szeptember 11. –szeptember 30. között az

OMVK irodájában lehet átvenni, a továbbiakban az alkotásokért felelősséget nem

áll módunkban vállalni! Jó munkát kívánunk minden kedves pályázónak:

Dr. Kóczy T. László

kuratóriumi elnök

Page 15: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

15

„Pelék, versek, képek” c. pályázat

A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály által működtetett

Vadonleső Program és a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság 2017. AZ ÉV EMLŐ-

SE: a mogyorós pele alkalmából „Pelék, versek, képek” címmel pele-vers illusztrá-

ciós pályázatot hirdet.

A Vadonleső Program „Az Év Emlőse: a mogyorós pele” kezdeményezésére egész

alomnyi új pelevers született; több kortárs költőnk és zenészünk ragadott tollat, klaviatúrát vagy épp gitárt

és gazdagította a magyar irodalmat, dalkultúrát olyan hosszabb-rövidebb költeményekkel, dalokkal mely-

nek főszereplője éjszakai erdeink, cserjéseink aranybarna bundájú, gombszemű koboldja. A versek és da-

lok közt vannak humorosabbak, énekesebbek, melankolikusabbak, elgondolkodtatóak és érzelmesebbek,

tükrözve költőjük személyiségét, hangulatát. Ráadásul minden vers és dal minden olvasóban más és más

képeket, érzéseket idéz fel, melyeket eltérő módokon lehet papírra vetni egy-egy illusztrációban. Erre kér-

jük és hívjuk a fiatalabb korosztályt: illusztrálják az újszülött peleverseket, neveljük fel őket együtt!

Pályázati feltételek: 6-14 éves korig.

A lakhely szerinti nemzetipark-igazgatóság által közzétett versekre lehet illusztrációt készíteni.

Bármilyen színes technikával, kollázs technikával, esetleg számítógéppel készült egyedi mű.

Egy pályázó maximum két pályaművel vehet részt. Egy pályázó maximum két vershez készíthet illusztrá-

ciót. Postai úton, vagy jó minőségben, elektronikusan (min. 600 dpi, A4, vagy A3 1:1 méret, minden eset-

ben színes beállítású, 8 bit színmélységű beolvasás, TIF formátum) a lakhely szerinti nemzetipark-

igazgatósághoz benyújtva.

Pályázati jelentkezés:

Az egyéni pályamunkák benyújthatók 2017. szeptember 15‑ig a lakóhely szerint érintett nemzetipark-

igazgatósághoz. Kérjük, a borítékra, vagy az e-mail tárgyaként ír játok rá a pályázat címét: „Pelék,

versek, képek”. Az igazgatóságok címei elérhetőek a www.magyarnemzetiparkok.hu oldalon is.

A pályaművekhez kérjük csatolni:

a mű címe, a szerző neve, kor/osztály, település, felkészítő tanár vagy szülő neve és elérhetőségei,

pályázó postacíme, telefonszáma, email címe, pályázat címe, amelyben nevez.

Pályázattal kapcsolatos értesítéseket e-mailen küldünk.

A pályázattal kapcsolatos információk és a versek megtalálhatók a területileg érintett nemzetipark-

igazgatóság saját honlapján, valamint a www.vadonleso.hu és a www.termeszetvedelem.hu honlapján.

A pályázatok elküldési és postára adási határideje: 2017. szeptember 15. Az alkotásokat pályázatonként

értékeljük és jutalmazzuk. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2017 szeptemberében kerül sor a

területileg érintett nemzetipark-igazgatóságon.

A legjobb alkotások beküldői meghívást kapnak 2017 novemberében a Magyar Természettudományi Mú-

zeumban megrendezésre kerülő „Mogyorós pele gálára”. A díjazott alkotásokat megjelentetjük a

www.vadonleso.hu és a www.termeszetvedelem.hu weboldalon is.

A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való

részvételhez és az alkotások esetleges kiállításon, honlapokon való megjelenéséhez. A beérkezett alkotá-

sokat nem küldik vissza!

Page 16: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

16

Weblaboratórium

Természettudományos oktatást segítő applikáció (angol)

http://www.webcamlaboratory.com/

(leírása:http://moderniskola.hu/2016/12/ikt-termeszettudomanyos-

oktatasban/)

Blog –matematika tanításához Matematikai feladatok– interaktívan https://tothlaszlone.wordpress.com/

Algeo app Nem szokványos számológép mobiltelefonre

Microsoft Office Lens Körülvágja, feljavítja és olvashatóvá teszi a táblákról készült képeket és doku-

mentumokat, majd menti őket a OneNote-ba (mobil alkalmazás)

Hungaricana

Nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs,

történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető

módon hozzáférhető. Kiválóan használható örténelem tanításhoz, helyismeret

oktatásához. Több adatbázist tartalmaz, fényképek, térképek, levéltári anya-

gok stb.

Pixabay Rengeteg igen jó minőségű fénykép és ábra

A te játékod logikai játékok sokasága

Office MIX

Az Office Mix a PowerPoint olyan ingyenes bővítménye, amelynek segítségé-

vel a prezentációkból könnyedén interaktív órákat varázsolhat, és megoszthat-

ja őket diákjaival és kollégáival. (angol oldal!)

Tempus Tudástár Módszertani ötletek

A pdf –ről A pdf állományról (cikk)

Könyvtári figyelő A Könyvtári figyelő régi és legújabb számai

Geomatech

Matematika és természettudományos tárgyak oktatására létrehozott, az oktatás

hatékonyságát javító, az órák játékosságát és élményszerűségét növelő digitá-

lis tananyagegységek.

Prezi bemutatása, letöltése A magyar fejlesztésű Prezi bemutatása és kipróbálása

Négyütemű Ottó motor Az autó lelkét ismerhetjük meg az app álta. Telepíteni kell.

Baktériumok Különböző baktériumokat nézhetünk 3D-ben

Naprendszerünk 3D-ben nézhető meg a naprendszerünk

Magyar történelem A magyar történelem fontos eseményei mobilon. Fizetős

Betű A betű és kiadványtervezés app

Tantárgyi ajánló Egy újfajta tantárgyi ajánlót tölthet le az alábbi helyről:

https://drive.google.com/file/d/0B74Wz7zsUZxBSGNFZXREM1pEeEE/view?usp=sharing

Ez az ajánló rendszeresen frissül! A link birtokában bármikor megtekintheti ezt a dokumentumot. Érde-

mes számítógépe asztalán egy ikont elhelyezni a fenti linkkel, és akkor gyorsabb lesz a keresés, letöltés is.

Ha jó ötlete van küldje el a Győri POK Hírek címére, közreadjuk!

Hasznos Linkajánló

Page 17: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

17

Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok Egyesületé-

nek oldala. A Könyvtárvilág című webmagazinjának ez évi és korábbi számai

itt olvashatók.

Ajánló

֍

֍

KÜLDETÉSEK A PÉNZ VILÁGÁBAN

Megjelent a Pénziránytű Alapítvány általános iskolások-

nak szóló új tankönyve. A Pénziránytű Alapítvány – kö-

vetve a tavaly megjelentett középiskolai tankönyvét –

újabb, engedélyeztetett általános iskolai tankönyvvel és munkafüzettel segíti a köznevelésben folyó

pénzügyi edukációt.

A 7-8. évfolyamosoknak szóló, választható kerettantervre épülő tankönyv az általános műveltség szint-

jén, gyakorlatorientált módon dolgozza föl a pénzügyi ismereteket. A 33 leckéből álló tananyag felépíté-

sében fontos szerepet kapott egy mozgósító erejű kerettörténet, amely a diákokat a felmerülő küldetések

(feladatok) megoldására ösztönzi. A digitális nemzedék nyitott a szerepjátékra, pontok gyűjtésére, kül-

detések, szintezett feladatok teljesítésére. Egy ilyen „virtuális kalandsorozatba” vonja be olvasóit a tan-

könyv, miközben nagyon is valóságos, a reális világban is felmerülő gazdasági, pénzügyi kérdéseket,

döntési helyzeteket állít a küldetések középpontjába.

Ezt a kettős világot viszi végig következetesen a könyv és a munkafüzet. A tankönyv külső megjelenése,

grafikai képe is ennek a világnak a bemutatását szolgálja, ezzel is segítve a diákok bevonódását és moti-

válását.A tankönyv készítése során a tankönyvíró csapatot pedagógusok és közgazdászok támogatták. A

tankönyv koncepcióját és formai megjelenését 2016 nyarán diákokkal és tanárokkal végzett fókuszcso-

portos vizsgálattal is tesztelte az Alapítvány. A 2016/17-es tanév első félévében az elkészült leckéket az

ország nyolc különböző általános iskolájában zajló próbatanítással finomította az alkotó csapat.

A tankönyv a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. kiadói gondozásában készült. A KELLO az iskolák igény-

felmérése után 2017 szeptemberéig teljesíti a rendeléseket. A Pénziránytű Alapítvány támogatásának

köszönhetően összesen 60 000 ingyenes példányhoz juthatnak hozzá azok az iskolák, amelyek használni

kívánják a tankönyvet.

Az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és a tanulás színhelye

Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata

A nyilatkozat többek közt kimondja:

"Az iskolai könyvtár a feladatok sikeres ellátásához, napjaink informáci-

óra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges

alapvető információt és elképzeléseket, gondolatokat biztosít. Az iskolai

könyvtár a tanulókat permanens tanulási készségekkel fegyverzi fel és

fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárok-

ként éljenek." A nyilatkozat szövege 35 nyelven elérhető az IFLA (The

International Federation of Library Associations and Institutions) honlap-

ján. Magyar kiadás: Schultz-Jones, Barbara - Oberg, Dianne

(szerk.): IFLA Iskolai könyvtári útmutató, 2., átdolg. kiad., Budapest,

Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016, 76 p. A magyar nyelvű fordítás

negyedikként jelent meg a világon. Az útmutató más nyelveken az IFLA

honlapján elérhető: http://www.ifla.org/publications/node/9512

֍

Page 18: HÍREK - oktatas.hu · Digitális témahét – Intézményi pályázatok – eredményhirdetés A digitális témahetet követően a szervezők április 10-én kiirtak egy pályázatot.

18

9022 Győr, Türr István u. 5.

e-mail: pokgyor @oh.gov.hu URL: www.oktatas.hu

Felelős kiadó: Némethné Fülöp Terézia főosztályvezető Szer-

kesztette: Endrődy József endr ody.jozsef@oh.gov.hu) tel.: 06

30/682-2346. Győri POK HÍREK kizárólag elektronikus formá-

ban jelenik meg. Az internetről letöltött képek elérhetőségét külön

nem közöljük, rákattintva a forrásoldal megjelenik.

Hivatalunk munkatársainak elérhetőségei:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor/

Kiadja az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja

FEL

Név Telefon Email

Némethné Fülöp Terézia

főosztályvezető 06 70-903-5468 Nemethne.Fulop.Terezia@oh.gov.hu

Baloghné Kobán Terézia 06-30-595-9295 Baloghne.Koban.Terezia@oh.gov.hu

Berki Margit 06-30-983-3345 Berki.Margit@oh.gov.hu

Bódi Judit Éva 06-30-456-4921 Bodi.Judit.Eva@oh.gov.hu

Dr. Muli Orsolya 06-30-682-2487 Muli.Orsolya@oh.gov.hu

Dr. Reiner-Tóth Viktória 06-30-682-2487 Reiner-Toth.Viktoria@oh.gov.hu

Dr. Sticzné Nagy Ildikó 06-30-983-3345 Sticzne.Nagy.Ildiko@oh.gov.hu

Endrődy József 06-30-682-2346 Endrody.Jozsef@oh.gov.hu

Gesztesi-Gross Péter 06-30-682-2393 Gesztesi-Gross.Peter@oh.gov.hu

Holperné Villányi Ildikó 06-30-639-6019 Holperne.Villanyi.Ildiko@oh.gov.hu

Hrubi Ferenc 06-30-682-2482 Hrubi.Ferenc@oh.gov.hu

Imre Mária Erzsébet 06-30-983-3345 Imre.Maria.Erzsebet@oh.gov.hu

Kopácsiné Veisz Zsuzsanna 06-30-639-6019 Kopacsine.Veisz.Zsuzsanna@oh.gov.hu

Mosolits Lászlóné 06-70-451-8600 Mosolits.Laszlone@oh.gov.hu

Nánai-Simon Nikolett 06-30-682-2346 Nanaisimon.Nikolett@oh.gov.hu

Némethné Józsa Ágnes 06-30-682-2353 Nemethne.Jozsa.Agnes@oh.gov.hu

Pethő Zsoltné 06-30-682-2346 Petho.Zsoltne@oh.gov.hu

Sásdi Lilla 06-30-595-9295 Sasdi.Lilla@oh.gov.hu

Szabóné Kis Judit 06-30-456-4921 Szabone.Kis.Judit@oh.gov.hu

Szekeresné Mészáros Hedvig 06-30-682-2402 Meszaros.Hedvig@oh.gov.hu