Top Banner
Historie obce Choteč
8

Historie obce Choteč

Jan 12, 2016

Download

Documents

nevan

Historie obce Choteč. Na začátek…. … Budu Vám vyprávět o nejkrásnější vesnici, kterou znám, kde žijí obyvatelé šťastně a spokojeně… o obci jménem Choteč. I já zde žiji a proto jsem si vybrala toto téma. Vesnice se nachází ve Středočeském kraji na jižní hranici okresu Prahy-západ. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Historie obce Choteč

Historie obce Choteč

Page 2: Historie obce Choteč

Na začátek…

• … Budu Vám vyprávět o nejkrásnější vesnici, kterou znám, kde žijí obyvatelé šťastně a spokojeně… o obci jménem Choteč.

• I já zde žiji a proto jsem si vybrala toto téma.

Page 3: Historie obce Choteč

• Vesnice se nachází ve Středočeském kraji na jižní hranici okresu Prahy-západ.

• Je zde krásná krajina, kostel, sochy, tvrze a samozřejmě překrásná a tajuplná historie.

Page 4: Historie obce Choteč

Kostel sv. Kateřiny

• Z let 1697 až 1699.• Stavba ranně barokní.• Zajímavostí je oltář… je totiž umístěn na

západ, což u většiny kostelů nebývá, je to prý kvůli nechuti obyvatel obcházet kostel při návštěvě.

• Kostel nese pověst skoro až strašidelnou… při požáru a zřícení jedné z věží byla odhalena hrobka v které ležel nebožtík s okousanými a na kost odřenými prsty, což vedlo k poznání, že byl pohřben zaživa.

Page 5: Historie obce Choteč

Zvony

• Odlity v roce 1697.• Jsou celkem tři: sv. Barbora, sv. Václav

a sv. Kateřina.• Přežily První i Druhou světovou válku, v

obou případech měli být sejmuty a roztaveny jako materiál na výrobu zbraní.

• Pokaždé se v pořádku vrátily a byly znovu zavěšeny do kostela.

Page 6: Historie obce Choteč

Tvrze v Chotči

• Byly dohromady dvě, ale zůstala bohužel jen jedna a to napůl zřícená.

Page 7: Historie obce Choteč

Sochy v obci• Ve vsi stojí dvě: sv. Jan Nepomucký a

sv. Kateřina.

Page 8: Historie obce Choteč

Na závěr…

• … jsem vám přinesla k nahlédnutí kroniku obce Choteč, kterou v současné době „píše“ moje babička starostka Vlasta Vaníčková, a dva soubory fotek z historie a současnosti.