Top Banner
Społeczeństwo wiedzy w cyfrowym świecie Tomasz Heryszek
12

Heryszek Spoleczenstwo Wiedzy W Cyfrowym Swiecie

Jun 26, 2015

Download

Education

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 1. Spoeczestwo wiedzyw cyfrowym wiecie Tomasz Heryszek

2.

 • Wstp:
 • Co to jest spoeczestwo wiedzy?
 • Nowe media?
 • Kim jestemy w erze cyfrowych mediw?

3.

 • Trzy okresy historii wiata
 • era przedmarketingowa
 • era informacji masowej
 • era bada marketingowych

4. Internet 1993 Pierwszy przekaz satelitarny 1958 Pierwszy sygna telewizyjny w USA 1930 Pierwszy sygna telewizyjny w Anglii 1927 Pierwsza transmisja radiowa z Anglii do USA 1901 Transmisja radiowa w Londynie (wynalazek Marconiego) 1895 Rozwj telefonii (wynalazek Bella) 1877 Poczenie kablem telegraficznym Anglii i USA 1869 Rozwj telegrafu 1837 Pierwsza gazeta codzienna w Stanach Zjednoczonych 1703 Pierwsza gazeta codzienna w Anglii 1702 Pierwsza gazeta codzienna na terenie pnocy Niemiec Okoo 1610Pierwsze prby pisma w Europie staroytna Grecja3000 p.n.e. Wydarzenie Rok 5. Ewolucja podejcia do komunikacjiEfekt czarnej skrzynki NADAWCA --- ODBIORCA --- REAKCJA A CTION DZIAANIE D ESIRE PRAGNIENIE I NTEREST ZAINTERESOWANIE A WERENESS WIADOMO 6. Czowiek wiedzy zapamituje nie tylko to, co sam wybierze Rejestr sensoryczny Pami krtkotrwaa Pami dugotrwaa 7.

 • Lewa pkula mzgowa:
 • - szczegowe przetwarzanie informacji
 • - analiza w logiczny, kontrolowany sposb
 • - wszystkie procesy mylowe
 • - sprawnoci werbalne.
 • Prawa pkula mzgowa:
 • - informacje przestrzenne i wizualne
 • - odbir ksztatw, kolorw i abstrakcyjne procesy mylowe
 • podejcie intuicyjne
 • odczuwanie

Podzia odbioruze wzgldu na orodek mzgowy Lewa pkula funkcje kognitywne Prawa pkula funkcje afektywne 8. a nowe media dziaaj podwiadomie 9. Na przykad tak(product placement pierwszy raz w USA)

 • Przykady? Wejd wiadomie w wiat mediw i analizuj
 • film (Harry Potter, Kiler, filmy dla dzieci)
 • programy (polityka, moda, trendy)
 • opinie (osoby opiniotwrcze, autorytety)

10. Jak konsumowa wiedz w XXI wieku? Prawa pkula mzgowa empatia, relacje z otoczeniem Lewa pkula mzgowa relacje gospodarcze, odbir wiedzy Czowiek XXI wieku. Jednostka analityczna, selektywnie wybierajca z otoczenia wiedzy to, co jest przydatne 11. Cyfryzacja wiedzy? - media cyfroweInternettelewizjaradioprasa (wejcie prasy analogowej w rynek cyfrowy Murdoch wprowadza opaty za korzystanie z prasy cyfrowej np. Financial Times, Wall Street Journal, od maja Times i Sunday Times) - cyfryzacja rynku mediw implementacja prawa europejskiego (rozwj konkurencji, szum informacyjny, koncentracja kapitau zagroenia media w jednym rku) rozwj rynku odbiorcw (4 G w USA, dostp do szerokopasmowego cza mobilnego) 12. Dzikuj za uwag.