Top Banner
A HÉBER NYELVTAN ELEMI SZABÁLYAI Összeállította: Dr. Tóth Kálmán theológiai tanár Budapest, 2003
66

Héber nyelvtan

Feb 03, 2017

Download

Documents

doanminh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • A HBER NYELVTAN ELEMI SZABLYAI

  sszelltotta: Dr. Tth Klmn

  theolgiai tanr

  Budapest, 2003

 • A hber nyelvtan elemi szablyai

  Elzetes megjegyzs.

  Amint a cm mutatja, ez a nyelvtani sszefoglals a bibliai hber nyelvtannak csak az elemi szablyait tartalmazza. Bvebb rszletezst, elemzst, a kivtelek teljes felsorolst nem adja; ezek a nagyobb terjedelm, rendszeres hber nyelvtanokban megtallhatk. Kezdk rszre kszlt jegyzet ez, amely utat mutat a rendszeres nyelvtanok fel.

  Technikai okokbl a hber szavak trsa ahol arra szksg van a magyar kiejtsnek megfelel betkkel trtnt. A pldk, tblzatok gyis mutatjk a helyes rsmdot. A mssalhangzs bc utn egy zben kzljk a nemzetkzi trsi mdot.

  I. A hber rs s olvass.

  1.. A bibliai hber nyelv a smita nyelvcsald szaknyugati ghoz, azon bell a knani csoporthoz tartozik. Holt nyelv, melynek irodalmi emlkeit nhny rgszeti emlktl eltekintve az szvetsg knyvei riztk meg.

  2.. A nyelv egyes hangzi, a betk alakja s rsmdja sok tekintetben eltr a klasszikus s modern nyelvektl. Egyik legfontosabb sajtossg pl. az rs (s olvass) mdjban tallhat: jobbrl bal fel halad az rs irnya. Tovbbi jellegzetessg az, hogy a hberben tbbi smita nyelvhez hasonlan eredetileg csak mssalhangzs betjelek voltak hasznlatosak.

  A mssalhangzs rs.

  3.. A hber betk formja egy hajdani kprsbl fejldtt ki. A betk neve (fej, kz, hz, vz stb.) rzi az eredeti kp jelentst, a rajzok azonban idvel leegyszersdtek, stilizltakk vltak. Az eredeti kp ma mr csak annyiban fontos, hogy az egyes betk a kp nevnek a kezdbetjt jelzik.

  A mai formj hber rst kvadrt-rsnak nevezzk, mivel a betk rajza olyan, hogy egy ngyzet rajzolhat krjk. (Nmelykor azonban a bet a ngyzetnek csak a fl szlessgt foglalja el, egyetlen bet, a j pedig csak a negyedt.)

  4.. A hber mssalhangzs bc 22 betbl ll. A kvetkez felsorolsban az I. oszlop alatt tallhatk a betjelek, a II. alatt a betk neve (az eredeti kprl elnevezve), a III. alatt pedig a betk nemzetkzileg hasznlt trsa.

  I. II. III. I. II. III. 1. a lef 12. l lmed l 2. b bt b 13. m mm m 3. g gmel g 14. n nn n 4. d dlet d 15. s szmek s 5. h h h 16. [ ajin

 • 6. w vv w 17. P p p 7. z zajin z 18. x cd 8. j cht ch 19. q qof q 9. f t 20. r rs r 10. y jd y 21a. v sn 11. k kaf k 21b. c szn 22. t tv t

  5.. Az lef s az ajin szmunkra nehz kiejts torokhangok, ezrt nem

  szoktuk ket olvasni.

  Vannak egymshoz kzel ll hangzk, amelyek azonban a kiejtsben egymstl megklnbztetendk. Ilyen a h s a j ; az elbbi megfelel a magyar h hangznak, az utbbi ersebb, a nmet ch-nak megfelel hang. Van kt t hangz is. Kzlk a f ersebben ejtend, mint a magyar t-nek megfelel t . Hasonl a helyzet a kt k hangznl is. A k a magyar k hang, a q ersebben ejtend; a klnbsgre utal az trs is (k, q). A s s a c hangzk kztt is van rnyalati klnbsg.

  6.. A P betjel ktflekppen olvashat: p-nek, illetve f-nek. A klnbsget egy, a bet kzepbe helyezett pont jelzi (a dages lene pont; l. lejjebb, a 8..-nl). Ha a bet kzepben pont van, akkor a kiejtse p, ha pont nlkl fordul el, akkor a kiejtse f. (Hasonl a grg p s ph hangzk klnbsghez.)

  A sn s a szn tulajdonkppen azonos betjel. Hogy mikor olvasand s-nek s mikor sz-nek, azt a bet fl helyezett n. diakritikus (megklnbztet) pont mutatja. Ha a pont jobb fell ll, a kiejts s, ha balfell, akkor sz: v c.

  A sz vgn ll h ltalban nem ejtend, nincs mssalhangzs rtke (v. 12..). Ha mgis kiejtend mssalhangz, akkor egy pont van benne; ez a mappq pont: H.

  7.. Van t bet, melyeket sz vgn msknt runk, mint sz kzepn. Ezek a kvetkezk: k m n p x . (Emlkeztet szba sszeolvasva: KaMNeFeC betk.) E sz vgi betformk latin elnevezse: litterae finales.

  8.. Tovbbi hat bet kiejtst nmileg mdostja, ha a kzepbe dages lene (enyhbb dges) pontot runk. E hat bet a kvetkez: b g d k p t . (Emlkeztet szba sszeolvasva: BeGaDKeFaT betk.) A kiejts klnbsgt mi nem tudjuk elgg rzkeltetni, csupn megjegyezzk rluk, hogy pont nlkl lgyabb, hehezetesebb a kiejtsk, ponttal rva kemnyebb. Csak a p bet esetben kvetjk a ktfle olvassi mdot: p = f , P = p. (Lsd a 6..-t.)

 • Dges lene pont az emltett hat betben is csak kt helyzetben llhat: 1. sz kezd mssalhangz esetben, 2. zrt sztag (sew quiescens) utn, az utbbihoz olv. a 18..-t.

  9.. Ugyancsak a mssalhangz kzepbe rt pont a dges forte (ersebb dges). Ennek a szerepe az, hogy ltala az illet mssalhangz megkettzve (hosszan) ejtend. A dges lene-tl egyszeren meg lehet klnbztetni az ltal, hogy a dges forte eltt mindig teljes magnhangz ll.

  10.. Nem lehet dges fortt rni az n. gutturlis, azaz torokhangok betjelbe. Ezek a kvetkezk: a h j [ . Hozzjuk csatlakozik a r , amely nem torokhang ugyan, de ppgy nem kettzhet, mint az elz ngy hangz. E tnynek majd fontos nyelvtani kvetkezmnyeit fogjuk ltni.

  A magnhangzk jellse. 11.. A babiloni fogsg idejtl kezdve (Kr.e. VI. sz.) a hber nyelvet lassan

  kezdte kiszortani a hasznlatbl a rokon arm nyelv, elannyira, hogy Krisztus korra a bibliai hber mr holt nyelvv vlt. Az istentiszteletben azonban a szent iratok olvassnak fontos szerepe volt. Ezrt a mssalhangzs szveg pontos olvassa rdekben szksg lett arra, hogy a magnhangzkat is jelljk.

  12.. A magnhangzk jellsnek kidolgozsa kt fokozatban ment vgbe. Elszr egyes mssalhangz jeleket hasznltak hossz magnhangzk jellsre. Ngy ilyen mssalhangznak jutott ez a szerep, ezek az a h w y . Ha magnhangzk gyannt llnak, akkor a nevk latin kifejezssel: mater lectionis (olvassi anyabetk = az olvass segti).

  A w magnhangzknt lehetett s . A y mint magnhangz lehetett hossz , s . A h sz vgn jellhetett hossz , , s magnhangzt. Az a llhatott valamennyi hossz magnhangz helyett.

  Alkalmazsuknak szigor helyesrsi szablya nem volt. Annyit tudunk (pl. a Krisztus szletse krli szzadokbl szrmaz holt-tengeri kziratokbl), hogy rgebben gyakrabban hasznltk a mater lectionis jeleket, mint a ksi kziratokban, s gy az azokon alapul, ltalunk hasznlt hber Bibliban is.

  13.. A mater lectionis-knt hasznlt mssalhangz jelek nem nyjtottak teljes segtsget a magnhangzk olvasshoz. Elszr is csak hossz magnhangzkat jelltek velk; azutn egy betjel tbb magnhangz jellsre is hasznlt volt. Ez bizonytalansgot okozhatott ppgy, mint az a krlmny, hogy a kevsb gyakorlott rstud eltt nem mindig volt vilgos, hogy a betjel mssalhangzt jell-e, vagy magnhangzt.

  14.. A magnhangzk pontos jellsre vgl is kidolgoztak egy olyan jelrendszert, amelyben apr pontok s vonalkk kombincija rvn minden magnhangz egyrtelmen rgzthet lett. Ez a punktcis jellsi rendszer.

 • Mivel a magnhangz jelek egy kivtelvel a mssalhangzs sor al kerltek, ezrt a jellsi rendszert infralineris (sor alatti) pontozsnak nevezzk.

  15.. A punktcis rendszer magnhangzinak jele, elnevezse s magyar hangrtke a kvetkez:

  patach = a I chreq = i

  : qmec = qmec chatf = o

  , szegl = e o chlem =

  E cr = qibbc = u Vgl a hossz -t, melynek neve sreq, mater lectionisszal egytt jelljk: W

  16.. A qmec s a qmec chatf jele azonos. Rved o-nak (qmec chatf) kt f esetben ejtjk: hangslytalan zrt sztagban, tovbb chatf qmec eltt (l. a 19. -t).

  17.. A fentieken kvl van mg egy magnhangz jel: ] a neve sew; az trsban kiss emelt e betvel rjuk. Ha kiejtjk, akkor egszen rvid, az e s az kztt elhelyezked hang. A teljes rtk magnhangzkkal szemben ez csak n. fl magnhangz.

  18.. Az egyszer sew nem minden esetben ejtend ki, ha nem ejtjk, akkor a neve sew quiescens (nyugv, azaz nma), szerepe pedig csak annyi, hogy a zrt sztag vgn ll mssalhangz is kap jelet.

  A sew azonban tbbnyire kiejtend, ilyenkor a neve sew mobile (mozg, hallhat). Ngy f esetben kell kiejteni a sewt:

  a. sz kezd mssalhangz alatt, b. hossz magnhangzs sztag utn, c. kettztt mssalhangz alatt, teht ha a mssalhangz jelben dges forte

  van, d. kt sew kzl az els nma, a msodik kiejtend.

  Van vgl egy ritkbb tdik eset is, amikor a sew lazn zrt sztaghoz tartozik. Knnyen felismerhet, ha utna begadkefat bet kvetkezik, s abban nincs dges lene. Pl.

  a. bOtK] (ketb) = rj! b. Wbt]K (kteb) = rtak

  c. WrB]Di (dibber) = beszltek d. WbT]k]yI (jikteb) = rnak e. rBed'Y]w (wajedabbr) = s beszlt

 • 19.. A sew jel nha sszetett alakban fordul el, ti. egy msik magnhangz jellel egytt, a neve ilyenkor sew compositum (sszetett sew). Hrom magnhangz jelhez kapcsoldhat: a patach, a qmec s a szegl jelhez. Az ilyen sszetett mdon rt magnhangzkat chatf-hangzknak nevezzk. Kiejtsk az egyszer sewhoz hasonlan szintn rvid s hangslytalan; ezek is csak fl magnhangzk. E jelek a kvetkezk:

  } chatf-patach rvid, tompa a hang, chatf-qmec rvid o, chatf-szegl rvid, -be hajl e hang. 20.. A sreq betnl olyan jellsi mdot ltunk, amelynl a mater

  lectionis s a pontjel egytt alkot magnhangz jelet. Ms esetekben is elfordul, hogy a mater lectionis szerepel az rsban, noha a pontjel is elg volna a magnhangz egyrtelm jellsre. Ilyen pl. a chlem, amelyet amelyet rhatunk csupn egy ponttal, az elz mssalhangztl balra fent; de rhatjuk gy is, hogy a ww mater lectionis fl rjuk a chlem pontot. A mater lectionis s a pontjel egyttes alkalmazst gy hvjuk, hogy scriptio plena (= teljes rsmd). Ha a mater lectionis elmarad, akkor a pontozs neve: scriptio defectiva (= hinyos rsmd). Pl. l/K vagy lKo = minden. A kiolvassuk azonos (az idzett pldban: kl). Helyesrsi szably nem rja el, hogy mikor milyen rsmdot kell alkalmazni.

  21.. A y mater lectionis is gyakran fordul el pontozsos jel mellett teljes rsmdknt, mg pedig az , s esetben. Ilyenkor a magnhangzk rsmdja s neve:

  y i chreq gdl (nagy, azaz hossz )

  y e cr gdl hossz

  y , szegl gdl hossz

  (Fontos olvassi szably: A sz vgn elfordul y bet csak e hrom magnhangz mellett szerepel mater lectionisknt. Minden ms magnhangz utn a j mssalhangz kiolvasand. Pl. yKil]m' (malk) = kirlyom; yk'lm] (melkaj) = kirlyaim.)

  22.. Az olvass mdja vgl is a kvetkez: Vltakozva olvassuk a mssalhangzkat s az aljuk (vagy az esetben tlk balra) pontozott magnhangzkat.

  A hber szavak mindig mssalhangzval kezddnek. Sz kzepn mssalhangz torlds (egyms mellett kt mssalhangz) elfordulhat, a kt mssalhangzt ilyenkor sew quiescens vlasztja el egymstl.

 • Sz elejn kt mssalhangz nem llhat egyms mellett. Egyetlen kivtel a 2 szmnv nnem alakja alapformban, illetve ha birtokos szerkezetben ll, mdosultan: yIT'v] , yTv] (stajm, st).

  Magnhangz torlds, teht egyms mellett kt magnhangz csak egyetlen helyzetben fordul el: Ha sz vgn kiolvasand H (v. 6..), j vagy [ ll, elttk pedig hossz magnhangz, akkor a knnyebb kiejts kedvrt a hossz

  magnhangz mell egy (patach) magnhangzt runk (s olvasunk). Ennek a neve: patach furtivum (belopott, becsempszett patach). Pl. jWr (rach) = szl, llek.

  23.. A helyes hangslyozs rdekben a hber rshoz hozztartoznak mg a hangslyjelek is, amelyek a sor alatt, vagy fltt helyezkednek el. A hber szavakban legtbbszr az utols sztag, ritkbban az utols eltti a hangslyos. Nagy szm s klnbz alak hangslyjelek mutatjk, hogy melyik sztagot kell hangslyozni. A kt legfontosabb hangslyjel a kvetkez:

  a szillq vkony fggleges vonal, mindig a vers utols szava alatt tallhat. az atnach egy fordtott kjel, amely viszont a vers kzepe tjn tallhat s a hosszabb, vagy ppen sszetett mondat tagolsra figyelmeztet. Ezek a f hangslyjelek megkvnjk, hogy az ltaluk megjellt hangslyos sztagot egy kiss hosszabban olvassuk, rvid rtelmi sznet (pausa) tartsval. Ennek rdekben az esetleg rvid magnhangz meghosszabbodik, gy jnnek ltre a pauzlis alakok, pl. yIMh (hammajim) helyett yIMh' (hammjim) = a vz(ek); l] (lek) helyett Jl (lk) = neked.

  24.. Gyakori eset, hogy kt (esetleg tbb rvid) sz vastag vonallal van sszekapcsolva. Ez a maqqf vonal, amely az illet szavak szoros rtelmi sszetartozst fejezi ki. Az gy sszekapcsolt szavak kzl az elbb ll(k) hangslytalann lesz(nek), st magnhangz rvidls is trtnhet, pl. lK , illetve AlK (kl, illetve kol-) = minden, egsz. r,aAlK (kol-hrec) = az egsz fld.

  25.. Hber Biblinkban az arab vers-szmozs kzpkori keresztyn jts. A zsidk eredetileg csak a versek vgt jelltk vastag kettsponttal. E jel neve: szf pszq (= a vers vge).

  26.. A helyes olvasshoz hozztartozik mg az is, hogy archaikus rsmd vagy rshiba kvetkeztben egy-egy sz nem gy olvasand, mint ahogy rva van. Az rshibk ltalban a lap szln (mssalhangzs rssal) javtott formban korriglva vannak. A tves rsmd neve ketb (= rva van), a helyes olvassi md a lapszli korrekciban qer (= olvasd).

  Van nhny gyakran elfordul sz, amelyeket mindig msknt olvasunk, de gyakorisguk miatt ezek a lap szln nincsenek javtva. Ezeknek a neve qer perpetuum (mindig msknt olvasand). Legfontosabb kzlk Istennek az

 • szvetsgi tulajdonneve, a ngy mssalhangzbl ll hwhy . A zsidk a 3. parancsolat tl komolyan vtelvel a ksi szzadokban nem olvastk ki, hanem helyette az yn:da} (adnj) = Uram szt olvastk, s hogy el ne tvesszk, az utbbi nv magnhangzit pontoztk a hwhy betk al. A keresztynsg. Nem ismerve e ms jelleg pontozs okt, a hwhy] formban rt nevet gy olvasta, hogy Jehova; ez azonban hibs. Rgi szerzk grg mveibl ismerjk, hogy e szent nv helyes kiolvassa Jahweh: hw,h]y .

  II. Nvmsok.

  A szemlyes nvms. 27.. A szemlyes nvms alany esetben hasznlt alakjai a kvetkezk:

  Egyes szm Tbbes szm 1. szemly ykina , ynia} Wnj]na} , Wnj]n 2. szemly hmnem hTa' T,a' 2. szemly nnem T]a} hNTea' 3. szemly hmnem aWh he , hMhe 3. szemly nnem ayhi hNhe

  Az egyes s tbbes szm 1. szemly alakoknl az a klnbsg, hogy a hosszabb formk rgebbi szvetsgi rsokban fordulnak el, a rvidebbek viszont ksei iratokban gyakoribbak. Jelentsbeli klnbsg azonban a hosszabb s rvidebb formk kzt nincs.

  A 2. s 3. szemly alakoknak viszont van kln hmnem s nnem formjuk. Hasznlatuk ahhoz igazodik, hogy frfira, vagy nre mondja-e az rs, hogy te, , ti, k.

  A tbbes 3. szemly hmnemben van egy rvidebb s egy hosszabb alak, jelents-klnbsg nlkl.

  28.. A szemlyes nvms rszes hatrozi esett (dativus) a l] prepozci ragozsval kapjuk meg. Az emltett prepozci (melyet a r kvetkez nvszval sszerunk) jelentse: -nak, -nek. Ragozsnl ugyanaz trtnik, mint a magyarban: ragot ragozunk, teht nekem, neked, neki stb. A prepozcihoz fztt ragokat latin szval suffixumoknak (vg-ragoknak) nevezzk. A ragozs a kvetkez:

  Egyes szm Tbbes szm 1. szemly yli Wnl 2. szemly hmnem l] k,l

 • 2. szemly nnem Jl k,l 3. szemly hmnem /l h,l 3. szemly nnem Hl h,l

  29.. Hasonl mdon kapjuk a szemlyes nvms trgyesetnek (accusativus) az alakjait. Itt az tae (maqqf vonallal Ata, ) prepozcit ragozzuk, amely egybknt a hberben a nvszk eltt a trgyeset kifejezsre szolgl. Ugyanazok a suffixumok jrulnak hozz, mint a l] prepozcihoz; a suffixumok eltt azonban a prepozci magnhangzja -ra vltozik. A tbbes szm 2. szemlyben az e thangz visszatr, a 3. szemlyben viszont ismt az magnhangz szerepel. Ugyancsak e tbbes 3. szemlynl figyelhet meg az a gyakran elfordul sajtsg, hogy a suffixumok h mssalhangzja kiesik s gy sszevont alak keletkezik. A ragozs ezek szerint a kvetkez:

  Egyes szm Tbbes szm 1. szemly (ytiwOa) ytia Wnta 2. szemly hmnem t]a k,t]a, 2. szemly nnem Jta k,t]a, 3. szemly hmnem /ta ta 3. szemly nnem Hta ta 30.. Birtokos esete (genitivus) a szemlyes nvmsnak a hberben nincs.

  Esetenknt a mr ltott l] prepozci ragozott alakjai fejezik ki, hogy valami az enym, tied stb.

  31.. Kln birtokos nvms sincs a hberben (eltren a grg, latin s a mai eurpai nyelvektl). Helyette a magyar birtokos ragozshoz hasonlan a birtokot jelent szhoz jrulnak a mr ltott suffixumok, s ezek a nvszi suffixumok mutatnak r a birtokos szemlyre (pl. kirlyom, knyved, hza stb.). E ragozssal lejjebb, a 44. .-ban foglalkozunk.

  A tbbi nvmsok.

  32.. A mutat nvmsoknak van kzelre s tvolra mutat formjuk. Kzelre mutatk:

  Egyes szm hmnem: hz, nnem: taz

  Tbbes szm (kzs nem): hL,ae A tvolra mutat nvms (az, azok) alakjai azonosak a hberben a szemlyes nvms 3. szemly alakjaival.

  33.. A krd nvmsnak csak egyes szm alapformi vannak:

  ymi = ki?

 • hm Ahm hm,, = mi? 34.. A vonatkoz nvmsnak egyetlen alakja van: rv,a} = aki, amely, ami.

  Ragozhatatlan, ezrt ha tbbesben, vagy pl. trgyesetben kellene hasznlni, krlrssal lnk.

  Ksei iratokban elfordul a vonatkoz nvmsnak egy rvidebb formja: v, , amelyet egyberunk a kvetkez szval s annak els mssalhangzjt dges fortval ltjuk el.

  35.. Hatrozatlan nvmsknt hasznlhatk a krd nvmsok valaki, brki, akrmi, egy ember jelentsben.

  III. A nvszk.

  A fnevek.

  36.. A hber nyelvben a fnevek vagy hm-, vagy nnemek. Olyan jellegzetessg, pl. szvgzds, mint a latin vagy a grg nyelvben, aminek alapjn a fnevek nemt meg tudnnk hatrozni, a hberben nincs. Csupn a nnem szavak egy rsznek jellegzetes vgzdse az h sztag.

  37.. A hberben a fnevek llhatnak egyes szmban (singularis), tbbes szmban (pluralis) s ketts szmban (dualis). Az utbbi olyankor fordul el, amikor egy fajta dologbl kettt (egy prt) emlt a hber; klnsen gyakran hasznlt az n. pros testrszekre.

  Tbbes szmban a hmnem szavak jellegzetes vgzdse az y i sztag. A nnem szavak tbbese tw sztagra vgzdik. A ketts szm jellegzetes vgzdse: yI . Pldk:

  Jl,m, = kirly, ykilm] = kirlyok hl[ = ldozat, t/l[ = ldozatok wO[ = bn, twOnwO[} = bnk dy: = kz, yId'y: = kt kz

  Megjegyzs: Vannak olyan egyes szm fnevek, amelyek nemcsak egyedi jelentsek lehetnek, hanem kollektv rtelmek is. Pl. aOx = juh, juhnyj; wOx = madr, madarak.

  Vannak tbbes szmban elfordul, elvont rtelm szavak. Pl. yniP = valakinek, vminek a szine (eredetileg: arca); yYij' = let; ynIquz] = regkor stb.

  Tbbes alakban fordul el az yhiOla = Isten sz is, br a sz esetenknt jelenthet istenek-et is.

 • 38.. A nvel a hberben egy, a nvszval sszert h' sztag. Szably szerint az utna kvetkez mssalhangz megkettzend. Pl. Jl,m, = kirly, Jl,M,h' = a kirly; aybin: = prfta, aybiN:h' = a prfta.

  A gutturlis hangzk nem kettzhetk (v. 10..). Ha teht egy nvsz gutturlis hangzval kezddik, akkor a nvel utn vagy ptlnyjts trtnik (ltalban az a [ s d hangzknl), vagyis a nvel magnhangzja -ba megy t, vagy n. virtulis kettzs (ltalban a h s a j hangzknl), azaz olyb vesszk a gutturlis hangzt, mintha megkettzdtt volna. Pl. rwOa = vilgossg, rwOah = a vilgossg, Jv,Oj = sttsg, JvO,jh' = a sttsg.

  Nhny esetben elfordul, hogy nemcsak a nvel magnhangzja nylik meg, hanem a nvsz thangzja is, pl. r,a, = fld, r,ah = a fld.

  Elfordul olykor az is, hogy a nvel h, formban jelenik meg, pl. n:[ = felh, n:[h, = a felh.

  Ha jelzs fnv van elltva nvelvel, akkor a fnv is, a jelzknt mellette ll mellknv is megkapja a nvelt, pl. lwOdGh' Jl,M,h' = a nagy kirly.

  39.. A hberben valamikor voltak klnbz eset-vgzdsek. Ezek kzl a trgyeset (accusativus) eredeti h vgzdse maradt fenn, de specilisan az irny jellsre (locativus). Pl. hrWVa' = Asszriba; hmd]qe = kelet fel stb. A trgyeset jellsre azonban a biblia hber az tae (Ata,) prepozcit hasznlja, klnsen przai eladsban.

  A dativus ltalban a fnvvel egybe rt l] prepozcival van kifejezve, v. 48..

  40.. Birtokos esetvgzds nincs a hberben. Ha egy sz birtokosknt szerepel, azt a birtokos szerkezetben elfoglalt helye mutatja. A birtokos szerkezet: nyelvtani konstrukci. lland szrendje van: elbb ll a birtokot, utna a birtokost jelent sz, pl. r,ah [' = az orszgnak a npe; hrwOTh' yreb]Di = a trvnynek az igi. (A magyarhoz kpest teht fordtott a szrend, mintha azt mondannk: A npe az orszgnak; az igi a trvnynek.)

  Birtokos szerkezetben elbb ll, a birtokot jelent sz n. status constructusban (szerkesztett, meghatrozott helyzetben) ll. Az utbbi, a birtokost jelent sz viszont status absolutusban (fggetlen helyzetben) van. Az utbbinak az alakja vltozatlan, a sztri forma; az elbbi azonban gyakran sz vgi vltozst szenved. gy pldul az egyes szm nnem h vgzds status constructusban t ' ra vltozik. A tbbes szm y i vgzds, valamint a ketts szm yI vgzdse constructus formban y e lesz.

  41.. Ilyenformn a hber fneveknl meg kell tanulni az absolutus s constructus formt mind az egyes, mind a tbbes szmban.

  Pl.

 • Egyes szm Tbbes szm absolutus constructus absolutus constructus kirly Jl,m, Jl,m, ykilm] ykel]m' sz rbD rb'D] yribD] yreb]Di knyv rp,se rp,se yrIps] yrEp]si trvny hrwOT tr'wOT twOrwOT twOrwOT

  42.. Van nhny gyakran elfordul fnv, amely a tbbes szmt, vagy a konstrult alakjait rendhagy mdon kpezi. Kzlk a legfontosabbak a kvetkezk:

  Egyes szm Tbbes szm

  absolutus constructus absolutus constructus apa ba ybia} twOba twOba{} testvr ja yjia} yjia yjea} frfi vyai vyai yvina} yvena' n hVai tv,ae yvin yven fi Be B, Bi yniB yneB] lny tB' tB' twOnB twOnB] nap wOy wOy ymiy ymey vros ry[i ry[i yri[ yre[ (Megjegyzs: A fi, illetve lny szavak valakinek a fia, lnya rtelemben veendk. A nap sz pedig nem az gitestet, hanem az idi rtelemben vett napot, illetve nappalt jelenti.)

  43.. A nyelv sok vszzados trtnete folyamn a hber szavak nmelyiknek az alapformja megvltozott, s a sztri alak ma ms, mint ami rgen volt. (Hasonl eset ms nyelvekben is szlelhet; a magyar nyelvben pl. a h sz valamikor hav volt, ez azonban csak ragozott vagy kpzett alakokban jelentkezik: havas, havazik.) Ha volt a hberben egyes szavaknak ilyen rgi alapformja, az a ragok eltt szintn visszatr.

  44.. Birtokos ragozs.

  A hberben az indogermn nyelvektl eltren a birtokos szemlyt nem birtokos nvmsok hatrozzk meg, hanem a fnvhez csatlakoz birtokos szemlyragok, suffixumok. Ugyanaz trtnik, mint a magyar birtokos ragozsnl.

  A suffixumok ugyanazok, amelyeket a szemlyes nvms dativusnak s accusativusnak a kpzsnl megismertnk (v. 28-29..), legfeljebb esetenknt az sszekt magnhangz ms.

 • a. Az egyes szm fneveknl (egy birtok) a suffixumokat a sz alapformjhoz ragasztjuk:

  1. yKil]m' = kirlyom WnKel]m' = kirlyunk 2. hn. K]l]m' = kirlyod k,K]l]m' = kirlyotok nn. JKel]m' k,K]l]m' 3. hn. wOKl]m' = kirlya Kl]m' = kirlyuk nn. HKl]m' Kl]m'

  Megjegyzsek: Az 1. szemly alak itt is kzs nem, csak a 2. s 3. szemlyben vannak kln hm- s nnem alakok. A tbbes 3. szemly alakok sszevont formk: az eredeti h,K]l]m' s h,K]l]m' alakokbl a h hangz kimaradt.

  Nnem szra plda:

  1. ytirwOT = trvnyem WnterwOT = trvnynk 2. hn. t]rwOT = trvnyed k,t]r'wOT = trvnyetek nn. JterwOT k,t]r'wOT 3. hn. wOtrwOT = trvnye trwOT = trvnyk nn. HtrwOT trwOT

  Megjegyzsek: A tbbes 2. s 3. szemly suffixumokat n. slyos suffixumoknak nevezzk, amelyek eltt gyakran magnhangz rvidls trtnik; gy itt is (mint az elz pldban) a 2. szemlyben. A 3. szemly alakok a h hangz kiejtsvel sszevont formk.

  b. A tbbes szm fnevek (tbb birtok) ragozsnl tulajdonkppen ugyanazok a suffixumok szerepelnek, mint az egyes szm fnevek utn, de a suffixumok nmileg mdosulnak, nemklnben az sszekt magnhangz. Hmnem pldasz: ykilm] = kirlyok; a konstrult alak: ykel]m'

  1. yk'lm] = kirlyom Wnykelm] = kirlyunk 2. hn. yk,lm] = kirlyod k,ykel]m' = kirlyotok nn. JyIk'lm] k,ykel]m' 3. hn. wyklm] = kirlya h,ykel]m' = kirlyuk nn. h;yk,l;m] h,ykel]m'

  Megjegyzsek: Az egyes szm 3. szem. hn. suffixum kiolvassa eltr az eddig tanult szablyoktl: az wy vgzds kiolvassa: v. A tbbes szm 2. s 3. szem. slyos suffixumai eltt itt is rvidls lthat: A suffixumok el a constructus t kerl.

  Tbbes szm nnem sz birtokos ragozsa:

 • 1. yt'wOrwOT = trvnyem WnytewOrwOT = trvnynk 2. hn. yt,wOrwOT = trvnyed k,ytewOrwOT = trvnyetek nn. JyIt'wOrwOT k,ytewOrwOT 3. hn. wyt,wOrwOT = trvnye h,ytewOrwOT = trvnyk nn. h;yt,,wOrwOT h,,ytewOrwOT

  45.. A fnevek tlnyomrszt a rokon jelents igegykkel fggenek

  ssze. Kpzsk vagy ms vokalizcival (magnhangz-hasznlattal), vagy pedig el-, illetve utkpzvel trtnik. Az ismert pldaszt vve: Jl'm = (kirlyknt) uralkodni Jl,m, = kirly, hKl]m' = kirlyn hklm]m' = kirlysg (orszg) tWKl]m' = kirlysg (uralkods).

  46.. A rendszeres hber nyelvtanok a fneveket klnbz osztlyokba soroljk, rszint kpzsi mdjuk szerint, rszint annak megfelelen, hogy ragozsuknl milyen hangzvltozsok trtnnek bennk. A rendszeres ttekintshez fontos mindennek a szmba vtele, rvid sszefoglalnkban azonban csak utalunk r.

  A mellknevek. 47.. A jelzknt hasznlt mellknv nemben s szmban megegyezik

  azzal a fnvvel, amelyre vonatkozik, szrend tekintetben a jelzett sz utn kvetkezik. Pl.

  kj vyai = blcs frfi, hmkj} hVai = blcs asszony, yliwOdG] ykilm] = nagy kirlyok, twOlwOdG] twOrhn] = nagy folyk.

  48.. A nvel hasznlatval kapcsolatban mr a 38.. vgn emltve volt, hogy jelzs kifejezsnl nemcsak a fnv, hanem a mellknv el is ki kell tenni a nvelt. Ha a nvelt elhagynnk a mellknv ell, akkor a jelzs szerkezet nll mondatt vlnk, amelyben a mellknv lenne az lltmny, ilyenformn: lwOdG Jl,M,h' = a kirly nagy.

  49.. A hber mondatokban ugyanis eltren az indogermn nyelvektl, de hasonlan a magyarhoz nemcsak ige lehet az lltmny, hanem valamilyen nvsz, gy mellknv is. A szrend azonban ilyenkor tbbnyire megfordtott, elbb ll az lltmnyknt hasznlt mellknv:

  rwOah qwOtm = des a vilgossg (Prd. 11:7).

  50.. A mellknvnek kpzkkel trtn fokozsa a hberben ismeretlen. A kzpfok sszehasonlts krlrssal kerl kifejezsre, a mi prepozci (-tl, -tl, -rl, -rl, vmihez kpest) segtsgvel, pl. mi lwOdG = nagyobb, mint. A mi prepozci n hangzja azonban tbbnyire beleolvad a kvetkez mssalhangzba, ami ltal ez utbbi megkettzdik (asszimilci=hasonuls), pl.

 • lK = minden, lKmi = mindenbl (lKAmi helyett). Ha azonban az gy megkettzend mssalhangz gutturlis, gy a 38..-ban emltett vltozs (ptlnyjts, ill. virtulis kettzs) trtnik:

  yt'wOba}me ykinOa bwOf al = nem vagyok jobb atyimnl (1Kir 19:4).

  A felsfokot is krlrssal fejezi ki a hber. Nmelykor a nvel s a mi prepozci egyttes alkalmazsa adja a felsfokot, pl. ymiy:nBi twOjP]v]miAlKmi hry[iX]h' yTij]P'v]mi = az n nemzetsgem a legkisebb Benjmin valamennyi nemzetsge kztt (1Sm 9:21). Egy msik krlrsi lehetsg mellknv hasznlata nlkl is lehetsges, ha egy fnvrl azt akarjuk mondani, hogy az a legjobb, legnagyobb stb. Ilyenkor egyms mell rjuk (birtokviszonyban) a fnv egyes s tbbes szm alakjt, pl. yriyVih' ryvi = nekek neke, vagyis a legszebb nek, ylibh} lbeh} = igen nagy hibavalsg (vanitatum vanitas); yvidQh' vd,qo = a szentek szentje, vagyis a legszentebb hely.

  A prepozcik. 51.. A magyar nyelvben hasznlt hatrozi ragok s nvutk tlnyom

  rsznek a hberben prepozcik felelnek meg. A prepozcik kzt van nhny, amely nem kpez nll sztagot, ezrt sszerjuk ket a rjuk kvetkez szval (enklitikus prepozcik). Hrom ilyen prepozci van:

  l ] = -nak, -nek B] = -ban, -ben K] = mint, amilyen

  Pl. jnOl] hwhy rm,aYOw" = s mondta az r Nnak; d,[eB] G" = (egy) kert denben; HTBi hMaiK] = amilyen az anya, olyan a lnya (Ez 16:44).

  A prepozcik nagyobb rsze azonban nll szknt jelenik meg, legfeljebb maqqf vonallal kapcsoltan. Ilyen pl. a trgyi prepozci: tae , ragozsnl (29..) lttuk, hogy a thangzja eredetileg volt. Ugyancsak tae alakban fordul el egy msik prepozci is, jelentse val, -vel trshatrozi rtelemben; eredeti alakja, mely suffixumok eltt visszatr: T]ai Tovbb: [i = -val, -vel; mi = -rl, -rl, -tl, -tl; la, = -nak, -nek, -hoz, -hez, -hz; l[' = -on, -en, n; s mg tbb, amelyek a magyarban a nvutknak felelnek meg, pl. rj'a' = utn, tj'T' = alatt, helyett, Be = kztt, bybis = krl stb.

  52.. A prepozcik nll ragozott formban is elfordulhatnak ugyangy, mint a l] prepozci (28..). Vannak olyanok, amelyeket az egyes szm fnevek mintjra ragozunk, ugyangy, mint a l] , vagy az taee prepozcit. Pl.

  yBi = bennem yTiai = velem B] = benned T]ai = veled JB JTai

 • wOB = benne stb. wOTai = vele stb. HB HTai yMi[i = velem M][i = veled JM[i wOM[i = vele stb. pl. lae WnM[i = velnk az Isten.

  Ms prepozcikat a tbbes szm fnevek mintjra ragozunk. Kzlk a kt leggyakoribb az la, s az l[' prepozci:

  yl'ae = nekem yl'[ = rajtam yl,ae = neked yl,[ = rajtad JyIl'ae JyIl'[ wylae = neki wyl[ = rajta hyl,ae hyl,[ Wnyleae = neknk Wnyle[ = rajtunk k,ylea} = nektek k,yle[} = rajtatok k,ylea} k,yle[} h,ylea} = nekik h,yle[} = rajtuk h,ylea} h,yle[}

  Egszen klnleges ragozs az ismertebb prepozcik kzl a K] s a mi :

  yniwOmK = mint n yNiM,mi = tlem wOmK = mint te M]mi = tled JwOmK JMemi WhwOmK = mint WNM,mi = tle hwOmK hN:M,mi WnwOmK = mint mi WNM,mi = tlnk k,K = mint ti K,mi = tletek k,K K,mi h,K = mint k h,me = tlk hN:heK h,me

  Ktszk, hatrozszk. 53.. A hber nyelv nem sok ktszt hasznl. Leggyakoribbak a

  kvetkezk:

  G' = is ['m'l] = azrt, hogy [i = ha ['y" = mivel, minthogy Kel = azrt (teht) yKi = mert, hogy, bizony P, = hogy ne (clhat.), mert akkor (kvetkezmnyes rtelemben

  Gyakori az rv,a} vonatkoz nvms is ktszknt hasznlva hogy, gyhogy rtelemben, valamint a rv,a}K' sszetett forma gy, ahogyan jelentsben.

 • A leggyakrabban elfordul ktsz azonban a hberben a w mindig egyberva a r kvetkez szval. A jelentse s, de nemcsak egyszer sz- vagy mondatkapcsolatot fejez ki, mint a magyar s ktsz, hanem llhat tbbfle rtelemben is, ms ktszk ptlsra, magyarra fordthat akkor, azutn, de, pedig, noha, jllehet szavakkal is.

  A r kvetkez szhoz tbbflekppen kapcsoldhat:

  w pl. r,ahw = s a fld

  w az igeragozsban nagy szerepet jtsz ww consecutivum esetben, pl. rm,aYOw = s mondta, yhiyw = s trtnt.

  w: rtelmileg szorosan sszetartoz szproknl, pl. [rw: bwOf = j s rossz.

  W sz kezd b m p mssalhangzk eltt, tovbb ha a szkezd mssalhangz alatt sew ll, pl. T]biW nBi = fiad s lnyod; hbqenW rkz: = hm s nstny.

  A w rsmd msknt alakul, ha a sz elejn y ll. Mivel a sz elejn kt sew egyms mellett nem llhat, ezrt az a vltozs trtnik, hogy a kt sew megsznik, a y mssalhangz pedig hossz yi magnhangzba kemnyedik, pl. hdWhywI = s Jda.

  Az yhiOla nvnl viszont a kt sew egy magnhangzba vondik ssze: yhiOlawE = s Isten.

  54.. Klnbz hatrozszk.

  Helyhatrozk: v = ott, hMv = oda, hP = itt, lj} = ide

  Idhatrozk: za = akkor, zame = azta, rgen

  Mdhatrozk: hK = gy, Ke = mert, gy.

  55.. Itt sorolhatk fel a krd- s tagad szk. nll krd szk:

  yae hYea' = hol? yt'm = mikor? Jyae hkyae = hogyan? yt'mAd[' =meddig?

  Egyberjuk a r kvetkez szval a h} krd partikult, aminek a magyarban kb. a krd ighez kapcsolt e kiegszts felel meg. Pl. .ykiwOna yjia rmevh} = rizje (vagyok)-e a testvremnek? (Gen. 4:9).

  Ha e krd partikula utn kvetkez mssalhangz alatt sew van, vagy ha ez a mssalhangz gutturlis, akkor a krd h} partikula teljes magnhangzs h' sztag lesz, pl. .Jl hrj bfeyheh' = Mltn haragszol-e? (Jn. 4:4)

  Tagad s tilt szk:

  al = nem, la' = ne, yae = nincs.

  A szmnevek.

 • 56.. A tszmnevek 1-tl 10-ig az albbi tblzatban vannak felsorolva. Mindegyik szmnvnek van hm- s nnem, tovbb mindkt nemben absolutus s constructus alakja.

  Hmnem szavak eltt Nnem szavak eltt

  absolutus constructus absolutus constructus

  1 = dja, dj'a' tj'a' tj'a'

  2 = yin'v] ynev] yiT'v] yTev]

  3 = hvlv] tv,lv] vlv vlv]

  4 = h[Br]a' t['B'r]a' [B'r]a' [B'r]a'

  5 = hVmij} tv,mej} vmej vmej}

  6 = hVvi tv,ve vve Vve

  7 = h[b]vi t['b]vi [b'v, [b'v]

  8 = hn:mv] tnmv] hn,mv] hn,mv]

  9 = h[v]Ti t['v]Ti [v'Te [v'T]

  10 = hrc[} tr,c,[} rc,[, rc,[,

  Megjegyzs: A 3-tl 10-ig felsorolt szmneveknl a baloldali kt oszlopban tulajdonkppen nnem alakok foglalnak helyet, a jobboldali kt oszlopban viszont hmnem alakok tallhatk. A csere oka az, hogy e szmnevek hasznlatnl a fnevekkel val nembeli egyeztets rendhagy: hmnem szavakhoz nnem szmnvi alakok jrulnak, s viszont. Pl. yvin:a} hvlv] = hrom frfi; twOrP [b'v, = ht tehn. A szmnevek constructus formja ltalban akkor hasznlatos, ha nvelvel vagy suffixummal elltott fnvhez jrul a szmnv, pl. wyn:B tv,lv] = (az ) hrom fia.

  57.. A 11-tl 19-ig terjed tszmnevek sszetett alakok. A kt sz kzl els helyen llnak az egyes rend szmok, msodik helyen a tizes.

  A 11 s 12 szmnv esetben hmnem fnevek eltt az 1, illetve 2 hmnem constructus alakja ll, nnem fnevekkel kapcsolatban a nnem constructus alak.

  A tovbbiakban hmnem fnevekkel kapcsolatban az egyes rend szmok nnem absolutus alakja ll, nnem szavak eltt viszont a hmnem szmok constructus alakja ll. A kiegszt 10-es szm hmnem fnevekkel kapcsolatban rc[ , nnemekkel kapcsolatban hrec][, .

  Az elmondottak szerint a tszmnevek 11-tl flfel a kvetkezk:

 • Hmnem szavakkal Nnemekkel

  11 = rc[ dj'a' hrec][, tj'a'

  12 = rc[ ynev] hrec][, yTev]

  13 = rc[ hvlv] hrec][, vlv]

  14 = rc[ h[Br]a' hrec][, [B'r]a'

  15 = rc[ hVmij} hrec][, vmej}

  stb.

  Megjegyzsek: A 11 szmnvnek van egy akkd eredet alakja is:

  hmnemben: rc[ yTev]['

  nnemben: hrec][, yTev]['

  A 12 szmnvnek pedig vannak a status constructusszal sszefgg rott alakjai: rc[ ynev] , illetve hrec][, yTev] . Ezeknek a kiolvassa azonban qer perpetuumknt mindig: sen szr, illetve st eszr.

  58.. A tizes rend tszmnevek kzl a 20 az rc,[, hmnem tbbes szm alakja: yric][, . A tovbbiakat gy kapjuk, hogy a megfelel egyes rend szmnv nnem alakjt ltjuk el hmnem tbbes vgzdssel. Teht:

  20 = yric][, 60 = yvivi

  30 = yvilv ] 70 = y[ib]vi

  40 = y[ibr]a' 80 = ynimv]

  50 = yVimij' 90 = y[iviTi Egyes rend szmokkal val sszekapcsolsuk az s ktszval trtnik. A szavak sorrendje tetszs szerinti lehet. Pl. h[Br]a'w] yric][, = 24, yvilv]W vmej = 35. Nagyobb szmok:

  100 = hame , st. constr. ta'm]

  200 = yit'am ; tbbes szm alakja: twOame , e szerint:

  300 = twOame vlv]

  400 = twOame [B'r]a'

  500 = twOame vmej}

  1000 = la , tbbes szm alakja: yPila}

  2000 = yiP'l]a} , 3000 = yPila} tv,lv] , 4000 = yPila} t['B'r]a'

  10.000 = yPila} tr,c,[} , vagy hbbr] (=igen sok).

 • Pldk a nagyobb szmnevek hasznlatra:

  hn:v ta'm]W yvilv] = 130 v; hn:v twOame hn,mv]W hn:v y[iviTiw] vmej = 895 v.

  Amint a pldkbl lthat, a megszmllt fnv olykor ktszer is ki van rva a rszekre taglalt szmadatok mellett.

  60.. A sorszmneveket 1-tl 10-ig (az els kivtelvel) a tszmnevekbl kpezzk kpzvel.

  wOvari = els yVivi = hatodik

  yniv$e = msodik y[iybiv] = hetedik

  yviyliv] = harmadik yniymiv] = nyolcadik

  y[iybir ] = negyedik y[iyviT] =kilencedik

  yviymih} = tdik yriyci[} = tizedik

  Magasabb sorszmnevek gyannt a tszmnevek hasznlatosak.

  IV. Az igeragozs.

  A. Szerkezeti tudnivalk.

  61.. A hber igk alapformja egy hrom mssalhangzbl ll t, vagy gyk (radix); az alapforma mssalhangzit gykmssalhangzknak (radiklosaknak) nevezzk. Az igk ragozsnl e hrom gykmssalhangz minden alakban ott lthat, kivve a gyenge ragozs igk egyes rendhagy alakjait.

  62.. Megklnbztetnk ers ragozs, gutturlis s gyenge igket. Az ers ragozs igk minden alakja szablyos kpzs. A gutturlis igknek egy vagy tbb gykmssalhangzja gutturlis hangz, ami olykor a magnhangzk mdosulst okozza. A gyenge igknek viszont egy vagy tbb gykmssalhangzja lehet gyenge mssalhangz; a ragozs sorn ezek a mssalhangzk okoznak vagy szenvednek klnfle ndosulsokat.

  63.. A hber igeragozs (coniugatio) csak egyes elemeiben hasonl a magyar s az idegen nyelvekben ismert ragozsi rendszerhez az igemdok, igeidk, igenevek tekintetben. Egybknt a hber igeragozsnak egszen sajt szerkezeti felptse van.

  64.. Mindenekeltt megklnbztetnk ht igetrzset, melyek a maguk mdjn kifejezik a cselekv, szenved, gyakort, mveltet stb. igei formkat. Az igegyk ltal kifejezett alapjelents a szerint mdosul, hogy melyik igetrzsben trtnik a ragozs.

  A ht igetrzs neve egyszer trsban: qal, nifal, pil, pual, hifl, hofal, hitpal, Hberl lerva: lq' l['p'ni l[ePi l['Pu ly[ip]hi l['p]h l[eP't]hi .

 • Az els igetrzs lq' neve azt jelenti, hogy knny, azaz egyszer, mdosuls nlkli. A msik hat igetrzs nevn vgigtekintve lthat, hogy mindegyikben jelen van egy hrom mssalhangzbl ll igegyk: l[P . Ez a l[P ige azt jelenti, hogy tesz, csinl. A rgi nyelvtanokban ez volt a minta-ige, amelyen az igeragozst bemutattk. (Ksbb ms minta-igt vlasztottak, mivel a l[P gutturlis ige, ezrt ragozsa helyenknt rendhagy, nem alkalmas a szablyosan kpzett igealakok szemlltetsre.) Mindenestre a nifal, pil, hifl stb. nevek nem klnleges nyelvtani elnevezsek, csupn a l[P ige mdosult alakjai.

  65.. Az igk jelentse a ht igetrzsben a kvetkez:

  1. qal: aktv (cselekv),

  2. nifal: reflexv (visszahat),

  3. pil: intenzv (gyakort),

  4. pual: a pil igetrzs passzv megfelelje,

  5. hifl: kauzatv (okoz, mveltet),

  6. hofal: a hifl igetrzs passzv megfelelje,

  7. hitpal: intenzv reciprok (klcsns).

  Egy magyar ign szemlltetve a jelentsklnbsgeket, a nz ige pl. az egyes igetrzsekben a kvetkez jelents lenne: 1. nz, 2. nzi magt, 3. nzeget, nzegettetik, 5. megnzet valamit (mssal), 6. megnzettetik, 7. egymsra nz (pl. kt ember).

  Papron minden ignek minden alakjt lehet kpezni mindegyik igetrzsben. A valsgban azonban nem minden ige fordul el mindegyikben. Az is kzenfekv, ha egy hber igt ms-ms igetrzsben nem mindig ugyanannak a magyar ignek a mdosult alakjval, hanem egy msik, odaillbb szval fordtunk. Pl. a ltignek azt az alakjt, hogy lttat inkbb gy mondjuk, hogy mutat; a helyett, hogy lttatja magt, azt mondjuk, hogy megjelenik stb.

  Megjegyzend mg, hogy a reflexv, intenzv, kauzatv elnevezsek tfogbbak, mint a magyar visszahat, gyakort, mveltet szavak. Az egyes igetrzsek jelentse tbbfle is lehet:

  A nifal igetrzsben az ige jelentse lehet pl. toleratv (megenged); igen gyakran a qal igetrzs passzv megfelelje.

  A pil igetrzs lehet iteratv (ismtelget); kauzatv (okoz); deklaratv (kinyilvnt).

  A hifl igetrzs is lehet deklaratv jelents.

  A hitpal lehet reflexv (visszahat) jelents.

 • 66.. A hberben csak kt igeid van, latin nevk: perfectum s imperfectum. A perfectum befejezett cselekvst, trtnst fejez ki, megfelel teht a magyar mlt idnek. Az imperfectum mg be nem fejezett, folyamatban lev, vagy mg ezutn kvetkez cselekvsre vonatkozik, megfelel teht a magyarban vagy a jelen, vagy a jv idnek. A mondat rtelme dnti el, hogy mikor hogyan fordtand.

  Ragozsukra formailag jellemz, hogy a perfectum alakjait vgragokkal, suffixumokkal kpezzk. Az imperfectum ragozsra viszont jellemz az elragoknak, a prefixumoknak a hasznlata, br egyes esetekben suffixumok is szerepelnek.

  Mind a perfectumban, mind az imperfectumban vannak egyes s tbbes szm alakok, 1., 2. s 3. szemlyben. Az 1. szemly alak kzs nem, a 2. s 3. szemlyben vannak kln hm- s nnem alakok.

  A ragozsi tblzatban a szemlyek sorrendjt tekintve a nyelvtanok tbbsge megfordtott sorrendet kvet: 3., 2. s 1. szemly. Ennek magyarzata az, hogy az egyes szm 3. szemly alak a legegyszerbb; a perfectumban maga az igegyk s a sztri alak, belle kpezhetk a tbbi formk.

  67.. Az imperfectumbl vezethetk le a felszlt mdok alakjai. Hrom ilyen md van van a hberben. Latin nevkn: jussivus, imperativus s cohortativus.

  A jussivus enyhbb parancsolst fejez ki. Csak 3. s 2. szemly alakjai vannak, formailag pedig megegyeznek az imperfectum azonos szemly alakjaival kivve a hifl igetrzset, amelyben a jussivus els hrom alakja nmileg eltr az imperfectumtl.

  Az imperativus az igazi parancsol md. Jellemz erre, hogy csak 2. szemly alakjai vannak, ezeket az imperfectumbl a prefixum elhagysval kpezzk.

  A cohortativus 1. szemly felszlts; mint ilyen inkbb csak hajt, szndkot fejez ki (voluntativusnak is nevezik). Az imperfectum 1. szemly alakjaibl kpezzk.

  Fontos megjegyezni val: A passzv igetrzsekben, teht pualban s hofalban felszlt mdok nincsenek.

  68.. A hber igeragozsban kt igenv szerepel: az infinitivus s a particpium.

  Az infinitivus ltalban a fnvi igenvnek felel meg. Kt alakja van: absolutus s constructus. Az elbbi nll, fggetlen; az utbbihoz jrulhatnak prepozcik, st suffixumok is, ilyenkor (igbl kpzett) fnvi jelentse van.

 • A particpium megfelel a mellknvi igenvnek. Kt alakja van: aktvum s passzivum, az utbbi fordthat mlt idej mellknvi, vagy hatrozi igenvknt.

  B. Az ers igk ragozsa.

  Paradigma (minta-ige): bt'K = r.

  69.. A perfectum ragozsa qal igetrzsben:

  Egyes szm Tbbes szm

  3.szem.hn. bt'K = rt 3.szem. kzs nem Wbt]K = rtak

  nn. hbt]K

  2.szem.hn. Tb]t'K = rtl 2. szem. hn. t,b]t'K] = rtatok

  nn. T]b]t'K nn. T,b]t'K]

  1.szem. yTib]t'K = rtam 1.szem. Wnb]t'K = rtunk

  70.. A legtbb igegykben a kzps gykmssalhangz alatt patach magnhangz van. Ragozsuk a bt'K igt kveti. Van azonban nhny olyan ige is, amelyeknek a kzps gykmssalhangzjhoz cr, illetve chlem magnhangz tartozik. Ezek az n. mediae cr, illetve mediae chlem igk, pl. dbeK = slyosnak, megbecsltnek lenni, fq = kicsinek lenni. Ezek eltr ragozsa qal perfectumban a kvetkez:

  Egyes szm Tbbes szm

  3.szem.hn. dbeK = rt 3.szem. kzs nem Wdb]K = rtak

  nn. hdb]K

  2.szem.hn. Td]b'K = rtl 2. szem. hn. t,d]b'K] = rtatok

  nn. T]d]b'K nn. T,d]b'K]

  1.szem. yTid]b'K = rtam 1.szem. Wnd]b'K = rtunk

  Egyes szm Tbbes szm

  3.szem.hn. fq = rt 3.szem. kzs nem Wnf]q = rtak

  nn. hnf]q

  2.szem.hn. Tn]fq = rtl 2. szem. hn. t,n]fq] = rtatok

  nn. T]n]fq nn. T,n]fq]

  1.szem. yTin]fq = rtam 1.szem. WNfq = rtunk

 • 71.. A perfectum suffixumai, amelyek az igethz jrulnak, ezek szerint a kvetkezk, mg pedig minden igetrzsben:

  Egyes szm Tbbes szm

  3.szem.hn. 3.szem. kzs nem W

  nn. h 2.szem.hn. T 2. szem. hn. T,

  nn. T] nn. T,

  1.szem. yTi 1.szem. Wn

  72.. A bt'K ige ragozsa qal imperfectumban:

  Egyes szm Tbbes szm

  3.szem.hn. bTk]yi = r 3.szem. kzs nem WbT]k]yi = rnak

  nn. bTk]Ti hn:b]Tk]T

  2.szem.hn. bTk]Ti = rsz 2. szem. hn. WbT]k]Ti = rtok

  nn. ybiT]k]Ti nn. hn:b]Tk]Ti

  1.szem. bTk]a, = rok 1.szem. bTk]ni = runk

  73.. A mediae cr, illetve mediae chlem igk ragozsa e pldktl csak annyiban klnbzik, hogy a 2. gykmssalhangzt mindentt patach kveti ott, ahol a bt'K ragozsnl chlem magnhangz volt. Teht:

  Egyes szm 3. sz. hn. dB'k]yI f'q]yI

  nn. db'k]Ti f'q]Ti

  74.. A ltottak alapjn az imperfectum alakjainak prefixumai, esetenknt suffixumai, minden igetrzsre rvnyesen a kvetkezk:

  Egyes 3. sz.hn. y Tbbes 3. sz.hn. W y

  nn. T nn. Hn: T

  2.sz. hn. T 2.sz. hn. W T

  nn. yi T nn. Hn: T

  1.sz. a 1.sz. n

  75.. Elfordul olykor, hogy az imperfectum egyes szm 2. szem. nn. y i suffixumhoz, valamint a tbbes 3. s 2. hn. alakjainak W suffixumhoz egy vgzds kapcsoldik. Ez az n. nn paragogicum, a rgi ragozsi formk maradvnya. A sz jelentst mdostja, br az utols sztag hangslyt slyoss teszi.

 • 76.. A ww consecutivum. A hber folyamatos elbeszls szereti a mellrendel mondat-sszettelt; ilyenkor az egyms utn kvetkez mondatokat, amelyek ismt hber sajtossg szerint igvel kezddnek, egy ww (s) ktsz kapcsolja ssze. A termszetes mondatfzsbl az kvetkezik, hogy mlt idej elbeszlsben az egyms utn kvetkez igk perfectumban lljanak, jv idej elbeszlsben viszont imperfectumban. A hber mondatszerkeszts azonban ettl az egyszer szablytl igen gyakran eltr. Elindtja pl. az elbeszlst egy perfectum alak, utna azonban mr w val kapcsolt imperfectumi igealakok kvetkeznek, s megfordtva. Az utbbi kvetkez s a vrttl eltr idej alakok eltt ll ww ktszt nevezzk ww consecutivumnak, mert hozzigaztja az elsknt hasznlt ige idejhez az utbb kvetkez igk eltr idej formjt. A ww consecutivum a perfectumi alak jelentst jelen, illetve jv idre vltoztatja, az imperfectumt mlt idre.

  A ww consecutivum perfectum alakok eltt egyszer w , imperfectum alakok eltt pedig w" , amely utn meg kell kettzni a r kvetkez mssalhangzt, teht a prefixumot. Kivtel az egyes szm 1. szemly a prefixuma, amely nem kettzhet, helyette ptlnyjts trtnik. Pldk:

  yhila rh'Ala, abY:w" aXhAta, gh'nYIw" h[,r hy:h hv,mW = Mzes psztor volt s terelte a nyjat s elrkezett az Isten hegyhez. (Ex. 3:1)

  rjea'Avyail] htyhw wOTaime hkl]hw wOTv]aiAta, vyai jl'v]yI he = Ha elbocstja egy frfi a felesgt, s az elmegy tle s ms frfi lesz (Jer. 3:1)

  Az els pldban a hy:h = volt perfectum alak mlt idej jelentshez igazodik a gh'nYIw" s a abY:w" ww consecutivumos imperfectum: terelte, elrkezett. A msodik pldban viszont a jl'v]yi = elbocstja jelen (vagy jv) idej alak jelentshez igazodnak a hkl]hw s a htyhw ww consecutivumos perfectum alakok: elmegy, lesz.

  77.. A felszlt mdok qal igetrzsben:

  A jussivus megegyezik az imperfectum 3. s 2. szemly alakjaival. (67..)

  Az imperativust gy kpezzk, hogy elhagyjuk az imperfectum 2. szemly alakjainak a prefixumt. Mivel azonban gy az egyes szm nnem s a tbbes szm hmnem alakok elejn kt sew llna, ami nem lehetsges, azrt e kt alakban az 1. gykmssalhangz sewja rvid i magnhangzra vltozik. (A msodik sew azonban kiejtend marad.)

  A ige imperativusa teht:

  Egyes szm Tbbes szm

  hn. btK] hn. Wbt]Ki

  nn. ybit]Ki nn. hn:b]tK]

 • Ritkn ugyan, de elfordul az imperativusnak egy hosszabb formja, az n. toldott imperativus, vagy ms nven: imperativus energicus. Az utbbi elnevezs utal arra, hogy nyomatkos felszltst, parancsot fejez ki. Kpzse pedig gy trtnik, hogy az imperativus alak vghez hozztoldunk egy h sztagot. (E hangslyos vgzds eltt az imperativus magnhangzja megrvidlve egy sztaggal elbbre kerl.)

  A toldott imperativus teht btK] helyett hBt]K .

  A cohortativust az imperfectum 1. szemly alakjaibl kpezzk egy h vgzds hozzadsval. Az eltte lev sztag magnhangzja sewba rvidl:

  Egyes szm: hbT]k]a, = hadd rjak!

  Tbbes szm: hbT]k]ni = hadd rjunk!

  78.. Az infinitivusok qal igetrzsben:

  Infinitivus absolutus: bwOtK = rni

  Infinitivus constructus: btK] = rni, rs.

  Mondattani jellegzetessgek:

  Az infinitivus absolutus sajtsga, hogy nmelykor ragozott igealakok helyett is llhat. Pl.:

  yn'pl] T,d]m'[}w" t,abW dq,V,l' ['beVhiw an:w j'xr bngh}

  = (Ugye, ti) loptok, ltk, parznlkodtok, hamisan esksztk azutn eljttk, s meglltok sznem eltt? (Jer. 7:9)

  Egy msik gyakori hebraizmus az, amikor ugyanannak az ignek az infinitivus absolutusa s valamelyik ragozott alakja ll egyms mellett. Ez azonban csak a ragozott alak jelentst akarja nyomatkoss tenni; nem kell ugyanazt az igt ktflekppen lefordtani. Pl.

  tWmT t/m WNM,mi l]ka} /yB] = Ha eszel rla, meg fogsz halni! (Gen. 2:17). Teht nem: meghalvn meghalsz. Az ilyen vn, -vn es fordtsok a latinbl kerltek nyelvnkbe, csupn archaikus jellegk miatt hangzanak nha kltien (vrvn vrtam az Urat stb.).

  79.. A qal igetrzsben a particpiumnak van cselekv s szenved alakja:

  Particpium activum: bteK = r; az, aki r

  Particpium passivum: bWtK = rott; ami le van rva.

  A nnem alakok az ismert h vgzdssel fordulnak el: hbt]K hbWtK] . Az actv particpiumnl gyakori az t, nnem vgzds is: tb,t,K .

  80.. A nifal igetrzs ragozsa perfectumban.

 • A nifal igetrzs kpzsre jellemz egy n preformatvum (elkpz). A perfectumi alakoknl ni sztag jrul az egybknt (suffixumokkal) szablyosan kpezett alakokhoz. A bt'K ige jelentse nifalban olyasfle, hogy valaki lerst adott (pl. nletrajzot) nmagrl; lehet passzv is: leratott.

  Egyes szm Tbbes szm

  3.szem.hn. bT'k]ni 3.szem. kzs nem WbT]k]ni

  nn. hbT]k]ni

  2.szem.hn. Tb]T'k]ni 2. szem. hn. t,b]T'k]ni

  nn. T]b]T'k]ni nn. T,b]T'k]ni

  1.szem. yTib]T'k]ni 1.szem. Wnb]T'k]ni

  81.. A nifal imperfectumban a n preformatvum asszimilcival beleolvad az 1. gykmssalhangzba, az utbbi teht megkettzdik. Az 1. gykmssalhangz kettzse olyan jelensg, amely csak a nifal imperfectumban (s a belle kpzett alakokban) fordul el.

  Egyes szm Tbbes szm

  3.szem.hn. bteKyI 3.szem. hn. Wbt]KyI

  nn. bteKTi hn:b]t'KTi

  2.szem.hn. bteKTi 2. szem. hn. Wbt]KTi

  nn. ybit]KTi nn. hn:b]t'KTi

  1.szem. bteKa, 1.szem. bteKni

  82.. A felszlt mdok kzl a jussivus itt is megegyezik az imperfectum megfelel alakjaival. A cohortativust pedig a qal igetrzsben ltott mdon kpezzk gy, hogy az 1. szemly alakokhoz h vgzdst toldunk.

  Az imperativus kpzsnl viszont az trtnik, hogy a prefixum elhagysa utn annak helybe egy h segdhangzt runk, hogy az 1. gykmssalhangzban megmaradjon a jellegzetes kettzs. (Kettzs eltt mindig teljes magnhangzs sztagnak kell llnia.)

  A nifal imperativus alakjai teht a kvetkezk:

  Egyes szm Tbbes szm

  2. szem. hn. bteKhi 2. szem. hn. Wbt]Khi

  nn. ybit]Khi nn. hn:b]t'Khi

  85.. Az infinitivusok kzl az absolutus alakot a perfectum tbl, teht ni elkpzvel; a constructust pedig az imperfectum tbl, teht kettzssel:

  Infinitivus absolutus: bTk]ni

 • Infinitivus constructus: bteKhi

  84.. A nifal particpiumnak csak egy alakja van, medilis jelentssel: bTk]ni.

  85.. A pil s pual igetrzsek ragozsa.

  A pil s pual: intenzv igetrzsek. Az intenzv igetrzsek kpzsre pedig jellemz a kzps gykmssalhangz megkettzse minden igealakban. Azonkvl az igetrzsek nevben ott vannak a bennk elfordul magnhangzk is: pilben az i s , pualban az u s a. Pil perfectumban azonban az tmagnhangz tbbnyire a-ra vltozik.

  86.. A pil s pual perfectuma:

  Egyes szm Tbbes szm

  Pil 3. szem.hn. bTeKi 3. szem. kzs nem WbT]Ki

  nn. hbT]Ki

  2.szem.hn. Tb]T'Kii 2. szem. hn. t,b]T'Ki

  nn. T]b]T'Ki nn. T,b]T'Ki

  1.szem. yTib]T'Ki 1. szem. Wnb]T'Ki

  Pual 3. szem.hn. bT'Ku 3. szem. kzs nem WbT]Ku

  nn. hbT]Ku

  2. szem. hn. Tb]T'Kui 2. szem. hn. t,b]T'Ku

  nn. T]b]T'Ku nn. T,b]T'Ku

  1. szem. yTib]T'Ku 1. szem. Wnb]T'Ku

  A bt'K ige jelentse pilben: rogat, rkl, sokat r stb. A pual ennek passzvuma: rogattatik stb. A perfectum termszetesen mlt idej jelents.

  87.. A pil s pual imperfectuma:

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem. hn. bTek'y 3. szem. hn. WbT]k'y

  nn. bTek'T] hn:b]Tek'T]

  2. szem. hn. bTek'T] 2. szem. hn. WbT]k'T]

  nn. ybiT]k'T] nn. hn:b]Tek'T]

  1. szem. bTek'a} 1. szem. bTek'n

  Amint lthat, a prefixum alatt mindentt sew ll. Az egyes szm 1. szemly alaknl annyi kis klnbsg van, hogy az a prefixum al sszetett sew kerlt.

 • Ennek oka az, hogy a gutturlis hangzk szimpla sew helyett jobban szeretik az sszetettet. Ugyanez a jelensg megfigyelhet a pual imperfectumban is.

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem. hn. bT'kuy 3. szem. hn. WbT]kuy

  nn. bT'kuT] hn:b]T'kuT]

  2. szem. hn. bT'kuT] 2. szem. hn. WbT]kuT]

  nn. ybiT]kuT] nn. hn:b]T'kuT]

  1. szem. bT'kua} 1. szem. bT'kun

  88.. Felszlt mdok a pil s pual igetrzsben.

  A pil jussivusra s cohortativusra az eddig ltott szablyok rvnyesek. Az imperativus is szablyos kpzs, elmarad a prefixum. Teht a pil imperativus alakjai:

  Egyes szm Tbbes szm

  2. szem. hn. bTeK' 2. szem. hn. WbT]K'

  nn. ybiT]K' nn. hn:b]TeK'

  A szenved jelents pual igetrzsben felszlt mdok nincsenek. (67..)

  89.. E kt igetrzs infinitivusai:

  Pil Pual

  Infinitivus absolutus: bTK' btKu

  Infinitivus constructus: bTeK' bT'Ku

  90.. Pil s pual particpium.

  Elszr is megjegyzend, hogy a pil igetrzstl kezdve minden tovbbi igetrzs a particpiumot egy m elraggal kpezi.

  Az igetrzsek jelentsbl kvetkezik tovbb, hogy a pil particpium passzv jelents.

  Pil Pual

  particpium activum: bTek'm]

  particpium passivum: bTkum]

  91.. A hifl igetrzs ragozsa.

  A hifl perfectum alakjait egy hi sztaggal, mint preformatvummal kpezzk. Az igetrzs nevbl mg az is ltszik, hogy a 2. s 3. gykmssalhangz kztt egy hossz tmagnhangz van. Ez azonban perfectumban csak (az egyes s

 • tbbes) 3. szemlyben szerepel, a 2. s 1. szemlyben a helyre patach magnhangz kerl.

  A perfectum alakok teht a kvetkezk:

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem.hn. byTik]hi 3. szem. kzs nem WbyTik]hi

  nn. hbyTik]hi

  2.szem.hn. Tb]T'k]hii 2. szem. hn. t,b]T'k]hi

  nn. T]b]T'k]hi nn. T,b]T'k]hi

  1.szem. yTib]T'k]hi 1. szem. Wnb]T'k]hi

  A hifl igetrzs okoz, mveltet jelents, a bt'K ige jelentse teht mlt idben: (mssal) leratott, az imperfectumnak megfelel jelen, vagy jv idben: lerat, le fog ratni (valakivel valamit).

  92.. A hifl igetrzs imperfectuma:

  Csak a hifl imperfectumban (s a belle kpzett alakokban) fordul el az a jellegzetessg, amirl knnyen felismerhet, hogy a prefixum alatt patach magnhangz van. A hossz tmagnhangz az imperfectumban mindentt megmarad, csak a tbbes szm nnem alakokban rvidl hangzv.

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem. hn. byTik]y" 3. szem. hn. WbyTik]y'

  nn. byTik]T' hn:b]Tek]T'

  2. szem. hn. byTik]T' 2. szem. hn. WbyTik]T'

  nn. ybiyTik]T' nn. hn:b]Tek]T'

  1. szem. byTik]a' 1. szem. byTik]n"

  93.. Felszlt mdok a hifl igetrzsben:

  a. A jussivus egyedl a hifl igetrzsben tr el az imperfectumtl, de csak az els hrom alakban (egyes 3. szem. hn. s nn., 2. szem. hn.), a tbbi alak itt is azonos az imperfectumi formkkal. A hifl jussivus ragozsa teht:

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem. hn. bTek]y" 3. szem. hn. WbyTik]y'

  nn. bTek]T' nn. hn:b]Tek]T'

  2. szem. hn. bTek]T' 2. szem. hn. WbyTik]T'

  nn. ybiyTik]T' nn. hn:b]Tek]T'

 • b. Az imperativust a jussivus alakokbl kpezzk. A prefixum helybe egy kisegt h mssalhangz kerl, hogy a jellegzetes patach magnhangz megmaradjon:

  Egyes szm Tbbes szm

  2. szem. hn. bTek]h' 2. szem. hn. WbyTik]h'

  nn. ybiyTik]h' nn. hn:b]Tek]h'

  c. A cohortativus kpzse szablyos:

  Egyes szm 1. szem. hbyTik]a' Tbbes szm 1. szem. hbyTik]n"

  94.. Igenevek a hifl igetrzsben:

  a. Infinitivus absolutus: bTek]h'

  Infinitivus constructus: byTik]h'

  b. Particpium: byTik]m'

  95.. A hofal igetrzs perfectuma:

  Kpzsre jellemz, hogy az igegyk el egy hangslytalan h (ho-) preformatvum kerl; a tmagnhangz patach.

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem.hn. bT'k]h 3. szem. kzs nem WbT]k]h

  nn. hbT]k]h

  2.szem.hn. Tb]T'k]h 2. szem. hn. t,b]T'k]h

  nn. T]b]T'k]h nn. T,b]T'k]h

  1.szem. yTib]T'k]h 1. szem. Wnb]T'k]h

  A hofal igetrzs a hifl passzvumt fejezi ki: (valami valaki ltal msnak a megbzsbl) lerattatott.

  96.. A hofal igetrzs imperfectumnak ragozsnl a perfectum elkpzjnek h mssalhangzja helybe prefixumok kerlnek, a hangslytalan o magnhangz megmarad.

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem. hn. bT'k]y: 3. szem. hn. WbT]k]y:

  nn. bT'k]T hn:b]T'k]T

  2. szem. hn. bT'k]T 2. szem. hn. WbT]k]T

  nn. ybiT]k]T nn. hn:b]T'k]T

  1. szem. bT'k]a 1. szem. bT'k]n:

 • 97.. Felszlt mdok a hofal igetrzsben nincsenek, mivel passzv jelents igetrzs. (67..)

  98.. Igenevek a hofal igetrzsben:

  a. Infinitivus absolutus: bTek]h

  Infinitivus constructus: bT'k]h

  b. Particpium: bTk]m

  99.. A hitpal igetrzs perfectuma:

  A hitpal perfectum alakjait egy thi sztaggal, mint preformatvummal kpezzk. Intenzv igetrzs lvn, ebben is kettzend a kzps gykmssalhangz.

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem.hn. bTeK't]hi 3. szem. kzs nem WbT]K't]hi

  nn. hbT]K't]hi

  2. szem.hn. Tb]T'K't]hi 2. szem. hn. t,b]T'K't]hi

  nn. T]b]T'K't]hi nn. T,b]T'K't]hi

  1. szem. yTib]T'K't]hi 1. szem. Wnb]T'K't]hi

  Hitpalban az ige jelentse intenzv reciprok. A bt'K ige teht ebben az igetrzsben kb. azt jelenti, hogy egymsnak irogatni, pl. levelezni stb.

  100.. A hitpal igetrzsben az imperfectumot gy kpezzk, hogy a thi elkpz h hangzja helybe prefixumokat tesznk:

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem. hn. bTeK't]yI 3. szem. hn. WbT]K't]yI

  nn. bTeK't]Ti hn:b]TeK't]Ti

  2. szem. hn. bTeK't]Ti 2. szem. hn. WbT]K't]Ti

  nn. ybiT]K't]Ti nn. hn:b]TeK't]Ti

  1. szem. bTeK't]a, 1. szem. bTeK't]nI

  101.. A felszlt mdok kzl a jussivus itt is megegyezik az imperfectum megfelel alakjaival. A cohortativusnl pedig az elmarad prefixumok helyre ismt a kisegt h mssalhangz kerl:

  Egyes szm Tbbes szm

  2. szem. hn. bTeK't]hi 2. szem. hn. WbT]K't]hi

  nn. ybiT]K't]hi nn. hn:b]TeK't]hi

 • 102.. Igenevek a hitpal igetrzsben:

  a. Infinitivus absolutus: bTK't]hi

  Infinitivus constructus: bTeK't]hi

  b. Particpium: bTeK't]mi

  103.. A hitpal igetrzs kpzsnl rendellenessg mutatkozik olyankor, ha az ige 1. gykmssalhangzja n sziszeg hang, teht s c v . Ilyenkor a thi elkpz t hangzja s az ige 1. gykmssalhangzja knnyebb kiejts kedvrt helyet cserl; e jelensg grammatikai elnevezse metatheszisz (hangz tttel). Pl. a rm'v = riz ige hitpal perfectuma: rMeT'v]hi hrM]T'v]hi , imperfectuma: rmeT'v]yI rMeT'v]Ti , particpiuma: rMeT'v]mi .

  104.. Vgl az ers igeragozs valamennyi alakja a bt'K ign szemlltetve s tblzatba foglalva a 40. oldalon tallhat.

  Igk suffixumokkal.

  105.. A hber mondatban a cselekvs trgyt ki lehet fejezni az tae prepozci ragozott alakjaival, pl. ytia rm'v = rizett engem (vigyzott rm). Van azonban ms lehetsg is annak kifejezsre, hogy kire vonatkozik, kit rint a cselekvs. Ez trtnik az igei suffixumokkal, melyeknek alkalmazsa hasonl a magyar trgyas igeragozshoz.

  106.. Az igei suffixumokkal kapcsolatban a kvetkez alapvet dolgokat kell megjegyezni:

  Nhny kivteltl eltekintve csak a kifejezetten cselekv jelents igetrzsekben hasznlatosak; ezek a qal, pil s hifl.

  1. szemly igealakhoz 1. szemly suffixum nem kapcsolhat, sem 2. szemly igealakhoz 2. szemly suffixum. Ez visszahat ragozs volna, arra pedig ott a nifal igetrzs. 3. szemly igealakhoz 3. szemly suffixum csak akkor kapcsoldhat, ha a cselekvs alanya s trgya ms.

  107.. Az igei (trgyi) sufixumok ltalban ugyanazok, mint a nvszi (birtokos) suffixumok, csupn nhny eltrs lthat. Pl. az egyes szm 1. szem. suffixum ynI . Az egyes szm 3. szem. hmnem suffixum Wh , a h hangz azonban gyakran kiesik s a suffixum csak W , vagy wO formban marad meg; a perfectum egyes 1. szem. yi vgzdse utn pedig w lesz. Az egyes 3. szem. nnem H suffixum magnhangzs vgzds igealak utn h -ra mdosul. A tbbes 3. szem. suffixumok pedig , illetve formban jelentkeznek.

  108.. Az igei suffixumok eltt hangslyeltolds miatt gyakran trtnik vltozs az ige tmagnhangzival. Klnbsg van a suffixumok

 • kapcsoldsnl is aszerint, hogy magnhangzra, vagy mssalhangzra vgzd igealakhoz fzdnek.

  Lnyeges vltozs trtnik az igei suffixumok eltt egy esetben: a perfectum egyes szm 3. szemly nnem alaknl, amelynek h vgzdse t' ra vltozik.

  109.. Nhny plda az igei suffixumok alkalmazsra:

  ynI + rm'v = ynIr'mv] = (frfi) rizett engem

  ynI + hrm]v = ynIt]r'mv] = (n) rizett engem

  + yTir]m'v = yTir]m'v] = riztelek (frfit)

  ynI + rmv]yI = ynIrem]v]yI = (frfi) riz engem

  + Wrm]v]yI = Wrm]v]yI = k riznek tged, stb.

  Nhny bibliai plda:

  yTit'n yIwOGl' aybin: yTiv]D'q]hi yTi[]d'y = Ismertelek megszenteltelek; npek prftjv tettelek (Jer. 1:5).

  ynIdeM]l' yt,wOjra ynI[eydiwOh hwhy yk,rD = Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, svnyeidre tants meg engem! (Zsolt. 25:4)

  hWvb]kiw r,ahAta, Wal]mi = Tltstek be a fldet, s uralkodjatok rajta! (Gen 1:28)

  110.. A nn energicum. Gyakran elfordul, hogy az igei suffixumok (mg pedig az egyes szm 1. szem. yni , a 2. szem. hn. s a 3. szem. hn. Wh nn. H (s egyes imperfectumi igealakok kz egy n hangz (eredetileg an sztag) kerl. A kifejezs nyomatkoss ttelre szolgl, innen van a nn energicum elnevezs is. A n hangz azonban vagy asszimilldik a kvetkez (1. vagy 2. szemly) igei suffixum mssalhangzjba, vagy magba olvasztja a (3. szemly) Wh suffixum h hangzjt; gy majdnem minden esetben kettzs jelzi a jelenltt. Pl.

  {ara' rv,a} r,ahAla, Jle = Menj el arra a fldre, amelyet mutatok neked! (Gen 12:1)

  WNd,q]p]ti yKi daAB,W WNr,K]z]tiAyKi vwOnaAhm = Micsoda az ember, hogy gondod van r, s az ember fia, hogy trdsz vele? (Zsolt. 8:5)

 • I. tblzat

  Az ers igk ragozsa bt'K = r Qal Nifal Pil Pual Hifl Hofal Hitpal

  Per

  fect

  um

  Tb

  bes sz. Egy

  es sz.

  1. 2. 3. 1. 2. 3. bt'K

  hbt]K

  Tb]t'K

  T]b]t'K

  yTib]t'K

  Wbt]K T,b]t'K] T,b]t'K]

  Wnb]t'K

  bT'k]ni

  hbT]k]ni

  Tb]T'k]ni

  T]b]T'k]ni

  yTib]T'k]ni

  WbT]k]ni

  T,b]T'k]ni

  T,b]T'k]ni

  Wnb]T'k]ni

  bTeKi

  hbT]Ki

  Tb]T'Kii

  T]b]T'Ki

  yTib]T'Ki

  WbT]Ki

  T,b]T'Ki

  T,b]T'Ki

  Wnb]T'Ki

  bT'Ku

  hbT]Ku

  Tb]T'Ku

  T]b]T'Ku

  yTib]T'Ku

  WbT]Ku

  T,b]T'Ku

  T,b]T'Ku

  Wnb]T'Ku

  byTik]hi

  hbyTik]hi

  Tb]T'k]hii

  T]b]T'k]hi

  yTib]T'k]hi

  WbyTik]hi

  T,b]T'k]hi

  T,b]T'k]hi

  Wnb]T'k]hi

  bT'k]h

  hbT]k]h

  Tb]T'k]h

  T]b]T'k]h

  yTib]T'k]h

  WbT]k]h

  T,b]T'k]h

  T,b]T'k]h

  Wnb]T'k]h

  bTeK't]hi

  hbT]K't]hi

  Tb]T'K't]hi

  T]b]T'K't]hi

  yTib]T'K't]hi

  WbT]K't]hi

  T,b]T'K't]hi

  T,b]T'K't]hi

  Wnb]T'K't]hi

  Imp

  erfe

  ctu

  m

  Tb

  bes sz. Egy

  es sz.

  1. 2. 3. 1. 2. 3. bTk]yi

  bTk]Ti

  bTk]Ti

  ybiT]k]Ti

  bTk]a,

  WbT]k]yi

  hn:b]Tk]Ti

  WbT]k]Ti

  hn:b]Tk]Ti

  bTk]ni

  bteKyi

  bteKTi

  bteKTi

  ybit]KTi

  bteKa,

  Wbt]KyI

  hn:b]t'KTi

  Wbt]KTi

  hn:b]t'KTi

  bteKni

  bTek'y

  bTek'T]

  bTek'T]

  ybiT]k'T]

  bTek'a}

  WbT]k'y

  hn:b]Tek'T]

  WbT]k'T]

  hn:b]Tek'T]

  bTek'n

  bT'kuy

  bT'kuT]

  bT'kuT]

  ybiT]kuT]

  bT'kua}

  WbT]kuy

  hn:b]T'kuT]

  WbT]kuT] hn:b]T'kuT]

  bT'kun

  byTik]y"

  byTik]T'

  byTik]T'

  ybiyTik]T'

  byTik]a'

  WbyTik]y'

  hn:b]Tek]T'

  WbyTik]T'

  hn:b]Tek]T'

  byTik]n"

  bT'k]y:

  bT'k]T

  bT'k]T

  ybiT]k]T

  bT'k]a

  WbT]k]y:

  hn:b]T'k]T

  WbT]k]T

  hn:b]T'k]T

  bT'k]n:

  bTeK't]yI

  bTeK't]Ti

  bTeK't]Ti

  ybiT]K't]Ti

  bTeK't]a,

  WbT]K't]yI

  hn:b]TeK't]Ti

  WbT]K't]Ti

  hn:b]TeK't]Ti

  bTeK't]nI

  Imp

  erat.

  T.sz. E

  .sz. btK]

  ybit]Ki

  Wbt]Ki

  hn:b]tK]

  bteKhi

  ybit]Khi

  Wbt]Khi

  hn:b]t'Khi

  bTeK'

  ybiT]K'

  WbT]K'

  hn:b]TeK'

  Nincs!

  bTek]h'

  ybiyTik]h'

  WbyTik]h'

  hn:b]Tek]h'

  Nincs!

  bTeK't]hi

  ybiT]K't]hi

  WbT]K't]hi

  hn:b]TeK't]hi

  Coh

  . hbT]k]a,

  hbT]k]ni hbt]Ka,

  hbt]Kni

  hbT]k'a}

  hbT]k'n

  Nincs!

  hbyTik]a'

  hbyTik]n"

  Nincs!

  hbT]k't]a,

  hbT]k't]nI

  Inf.

  c. a. bwOtK

  btK] bTk]ni

  bteKhi bTK'

  bTeK' btKu bT'Ku

  bTek]h'

  byTik]h' bTek]h

  bT'k]h bTK't]hi

  bTeK't]hi

  Par

  t. P. A

  . bteK

  bWtK

  bTk]ni bTek'm]

  bTkum] byTik]m'

  bTk]m bTeK't]mi

  Rvidtsek: sz = szm, T = tbbes, E = egyes, a = absolutus, c = constructus, A = actv, P = passzv.

 • C. A gutturlis igk ragozsa

  111.. A hber igk jelents hnyadnak ragozsa eltr az n. ers, teht szablyos igeragozstl. Eltr lesz a ragozs akkor, ha az ignek egy vagy tbb gykmssalhangzja vagy gutturlis, vagy gyenge mssalhangz. A gutturlis igknl fknt magnhangz vltozsok trtnnek az ers igeragozsnl ltott pldhoz kpest. A gyenge igeragozsnl viszont a ksbb (127..) felsoroland gyenge mssalhangzk mdosulnak, st esetenknt nyomtalanul kiesnek.

  112.. A gutturlis igket hrom csoportba osztjuk aszerint, hogy az ignek az els, a kzps, vagy a harmadik gykmssalhangzja gutturlis. Ennek megfelelen vannak:

  primae gutturlis igk, pl. dm'[ = ll,

  mediae gutturlis igk, pl. Jr'B = megld,

  tertiae gutturlis igk, pl. jl'v = elkld.

  113.. A gutturlis igknl kt krlmny idz el rendhagy nyelvtani formkat:

  a. Mivel a gutturlis hangz nem kettzhet, ezrt olyanesetekben, amikor nyelvtani szably szerint kettzni kellene ket, vagy ptlnyjtst, vagy virtulis kettzst kell alkalmazni. (V. 10. s 38. .)

  b. A gutturlis hangzk nehezen trik meg a sewt, ezrt a szimpla sew helyre tbbnyire (br nem mindig!) sew compositum, ms nven chatf hangz lp. (19..)

  A primae gutturlis igk.

  Paradigma: dm'[ = ll.

  114.. A primae gutturlis igknl a legtbb ragozsi rendellenessget az okozza, hogy a gutturlis hangz al szimpla sew helyett valamilyen chatf hangz kerl. Pl.

  Qal perfectum tbbes 2. szem. hn. T,d]m'[} = lltatok

  nn. T,d]m'[}

  imperativus hn. dm[} = llj! Wdm][i = lljatok!

  ydim][i hn:d]m[}

  Infinitus constructus: dm[} = llni, lls.

  115.. Ha az ilyen sew compositummal (chatf hangzval) elltott sztag eltt egy elkpz sztag, prefixum ll, akkor abban a chatf hangznak megfelel teljes magnhangznak kell llnia. Pl. dm'[ az ige ragozsa sorn:

 • Qal imperfectum egyes 3. szem.: dm[}y" dm[}T'

  Hifl perfectum egyes 3. szem.: dymi[h, hdymi[h,

  Hofal perfectum egyes 3. szem.: dm'[h hdm][h stb.

  (Ha a chatf hangz utn kvetkez sztagban sew mobile ll, akkor a sewk torldsnak elkerlsre a chatf hangz is teljes magnhangzv vlik. L. a felsorolt pldk kzt a hofal perf. Egyes szem. nnem alakjt.)

  116.. A gutturlis hangzt ennl az ignl csak a nifal imperfectumban (s az imperfectum tbl kpezett alakokban) kellene megkettzni. Ennek elkerlsre ptlnyjtst alkalmazunk. Pl.

  Nifal imperf. Egyes 3. szem.: dme[yE dme[eTe

  117.. Az dm'[ ige ragozsa a II. sz. tblzat els ngy oszlopban lthat. Mivel az intenzv igetrzsek (pil, pual, hitpal) ragozsa teljesen szablyos, azrt ezeket szksgtelen volt a tblzatba felvenni.

  118.. Van viszont nhny ige, melyeknek a ragozsa nmileg eltr az dm'[ igtl. Ezeknek a qal igetrzse a tblzat tovbbi hrom oszlopban tallhat:

  dm'j = megkvn. Az eltrst a ragozsban az jelenti, hogy a j hangz, br gutturlis, eltri a szimpla sewt. A prefixum viszont ugyangy patach magnhangzt vesz fel, mint az dm'[ ige imperfectumban.

  qz"j = ersnek lenni. Az imperfectumban az 1. gykmssalhangz al chatf szegl kerl, ennek megfelelen a prefixum al teljes szegl. A tmagnhangz viszont chlem helyett patach.

  rs'a = megkt(z). Az imperfectumban a prefixum al szintn chatf szegl kerl, a tmagnhangz viszont chlaem.

  Megjegyzs. Az leffel kezdd igk tbbsge nem a primae gutturlisok mintjra ragozdik, hanem a gyenge ragozs igk kz tartozik; v. 130..

  II. tblzat

  Primae gutturlis igk

  dm'j = megkvn

  qz"j = ersnek lenni

  dm'[ = ll rs'a = megkt(z)

 • Qal Nifal Hifl Hofal Qal Qal Qal P

  erfe

  ctu

  m

  Tb

  bes sz. Egy

  es sz.

  1. 2. 3. 1

  . 2

  . 3

  . dm'[

  hdm][

  Td]m&'[

  T]d]m'[

  yTid]m&'[

  Wdm][

  T,d]m'[}

  T,d]m'[}

  Wnd]m&'[

  dm'[n<

  hdm][,n<

  Td]m&'[n<

  T]d]m'[n<

  yTid]m&'[n<

  Wdm][,n<

  T,d]m'[n<

  T,d]m'[n<

  Wnd]m&'[n<

  dymi[h,

  hdym&i[h,

  Td]m'&[h,

  T]d]m'[h,

  yTid]m&'[h,

  Wdymi[h,

  T,d]m'[h,

  T,d]m'[h,

  Wnd]m&'[h,

  dm'[h

  hdm][h

  Td]m'&[hi

  T]d]m&'[h

  yTid]m'[h

  Wdm][h

  T,d]m'[h

  T,d]m'[}h

  Wnd]m'&[h

  dm'j

  hdm]j

  Td]m&'j

  T]d]m'j

  yTid]m'&j

  Wdm]j

  T,d]m'j}

  T,d]m'j}i

  Wnd]m&'j

  qz"j

  hq;z]j

  Tq]z"&j

  T]q]z"j

  yTiq]z"&j

  Wqz]j

  T,q]z"j}

  T,q]z"j}

  Wnq]z&"j

  rs'a

  hrs]a

  Tr]s&'a

  T]r]s'a

  yTir]s&'a

  Wrs]a

  T,r]s'a}

  T,r]s'a}

  Wnr]s&'a

  Imp

  erfe

  ctu

  m

  Tb

  bes sz. Egy

  es sz.

  1. 2. 3. 1. 2. 3. dm[}y'

  dm[}T'

  dm[}T'

  ydim]['T'

  dm[,a

  Wdm]['y"

  hn:d]m&[}T'

  Wdm]['T'

  hn:d]m&[}T'

  dm[}n"

  dme[yE

  dme[Te

  dme[Te

  ydim][Te

  dme[Te

  Wdm][yE

  hn:d]m'&[Te

  Wdm][Te

  hn:d]m&'[Te

  dme[nE

  dymi[}y"

  dymi[}T'

  dymi[}T'

  ydiym&i[}T'

  dymi[}a'

  Wdymi&[}y"

  hn:d]me&[}T'

  Wdym&i[}T'

  hn:d]m&e[}T'

  dymi[}n"

  dm'[y:

  dm'[T

  dm'[T

  ydim][T

  dm'[a

  Wdm][y:

  hn:d]m'&[T

  Wdm][T

  hn:d]m'&[T

  dm'[n:

  dmj]y"

  dmj]T'

  dmj]T'

  ydimj]T'

  dmj]a'

  Wdm]j]y"

  hn:d]m&j]T'

  Wdm]j]T'

  hn:d]m&j]T'

  dmj]n"

  qz"jy<

  qz"jT,

  qz"jT,

  yqizj,T,

  qz"ja,

  Wqzj,y,

  hn:q]z"&jT,

  Wqzj,T,

  hn:q]z"&jT,

  qz'hn,

  rsay<

  rsaT,

  rsaT,

  yris]a'T'

  rsaa,

  Wrs]a'y"

  hn:r]s&aT,

  Wrs]a'T'

  hn:r]s&aT,

  rsan<

  Imp

  erat.

  T.sz. E

  .sz. dm[}

  ydim][i

  Wdm][i

  hn:d]m&[}

  dme[he

  ydim][he

  Wdm][he

  hn:d]m&'[he

  dme[}h'

  ydiym&i[}h'

  Wdym&i[}h'

  hn:d]m&e[}h'

  Nincs!

  dmj}

  ydim]ji

  Wdm]ji

  hn:d]m&j}

  qz'j}

  yqizji

  Wqzji

  hn:q]z"&j}

  rsa

  yris]ai

  Wrs]ai

  hn:r]s&a

  Coh

  . hdm][,a,

  hdm]['n" hdm][ae

  hdm][nE

  hdymi[}a'

  hdymi[}n"

  Nincs!

  hdm]j]a'

  hdm]j]n"

  hqzj,a,

  hqzj,n

  hrs]a,a,

  hrs]a'n"

  Inf.

  c. a. dwOm[

  dwOm[}

  dm[}n"

  dme[ehe

  dme[}h'

  dymi[}h'

  dme[h

  dm'[h

  dwOmj

  dmj}

  qwOzj

  qzOj}

  rwOsa

  rsa

  Par

  t. P. A

  . dmewO[

  dWm[

  dm[n<

  dymi[}m' dm[m

  dmewOj

  dWmj

  qzej

  rsewOa

  rWsa

 • A mediae gutturlis igk

  Paradigma: fjv = lel, JrB = megld.

  119.. A mediae gutturlis igk ragozsnl a gutturlis mssalhnagz al nha sew compositum kerl. Ez a helyzet a perfectumi alakok kzl az egyes 3. szemly nnemben s a tbbes 3. szemlyben; tovbb az imperfectum egyes 2. szemly nnemben s a tbbes 3. s 2. szemly hmnem alakokban. Pl. a fjv ige qal perfectumban:

  Egyes szm Tbbes szm

  3. szem. hn. fj'v 3. szem. kzs nem Wfj}v

  nn. hfj}v

  120.. A mediae gutturlis igknl az intenzv igetrzsek ragozsnl jelentkezik a fproblma, mivel a nyelvtani szably szerint kettzend 2. gykmssalhangz gutturlis, nem kettzhet. A szoksos felolds szerint ezekben az igetrzsekben vagy virtulis kettzs, vagy ptlnyjts trtnik. A fent emltett minta igk esetben:

  Pil perfectum E/3. szem. hn. fjevi JreBe

  Pil imperf. E/3. hn. fjev'y Jreby

  Pual perfectum E/3. szem. hn. fj'vu Jr'B

  Pual imperf. E/3. hn. fj'vuy Jr'By

  Hitpal perfectum E/3. hn. fjeT'v]hi JreBT]hi

  Hitpal imperf. E/3. hn. fjeT'v]yI JreBt]yI

  Megjegyzsek. 1. A pil perfectum megadott alakjai helyett elfordulhat a fj'vi , illetve Jr'Be alak is. 2. A fj'v ige hitpaljnak kpzse metatheszisszel trtnik, v. 103..

  121.. A fj'v , illetve Jr'B ige ragozsa a III. szm tblzatban van sszefoglalva. Mivel a mediae gutturlis igknek a nifal, hifl s hofal igetrzsben (nhny chatf hangz alkalmazstl eltekintve) rendhagy alakok nincsenek, azrt ezek az igetrzsek a tblzatban nem szerepelnek.

  A Jr'B ignek qal igetrzsben csak a passzv particpiuma fordul el: JWrB = ldott.

  III. tblzat

  Mediae gutturlis igk

  fj'v = lel Jr'B = megld

 • Qal Pil Pual Hitpal Pil Pual Hitpal P

  erfe

  ctu

  m

  Tb

  bes sz. Egy

  es sz.

  1. 2. 3. 1

  . 2

  . 3

  . fj'v

  hfj}v

  Tf]h&'v

  T]f]j'v

  yTif]j&'v

  Wfj}v

  T,f]j'v]

  T,f]j'v]

  Wnf]j&'v

  fjevi

  hfj}vi

  Tf]j'vi

  T]f]j'vi

  yTif]j'vi

  Wfj}vi

  T,f]j'vi

  T,f]j'vi

  Wnf]j'vi

  fj'vu

  hfj}vu

  Tf]j'vu

  T]f]j'vu

  yTif]j'vu

  Wfj}vu

  T,f]j'vu

  T,f]j'vu

  Wnf]j'vu

  fjeT'v]hi

  hfj}T'v]hi

  Tf]j'T'v]hi

  T]f]j'T'v]hi

  yTif]j'T'v]hi

  Wfj}T'v]hi

  T,f]j'T'v]hi

  T,f]j'T'v]hi

  Wnf]j'T'v]hi

  JreBe

  hkr}Be

  Tk]r'Be

  T]k]r'Be

  yTik]r'Be

  Wkr}Be

  T,k]r'Be

  T,k]r'Be

  Wnk]r'Be

  Jr'B

  hkr}B

  Tk]r'B

  T]k]r'B

  yTik]r'B

  Wkr}B

  T,k]r'B

  T,k]r'B

  Wnk]r'B

  JreBt]hi

  hkr}Bt]hi

  Tk]r'Bt]hi

  T]k]r'Bt]hi

  yTik]r'Bt]hi

  Wkr}Bt]hi

  T,k]r'Bt]hi

  T,k]r'Bt]hi

  Wnk]r'Bt]hi

  Imp

  erfe

  ctu

  m

  Tb

  bes sz. Egy

  es sz.

  1. 2. 3. 1. 2. 3. fj'v]yI

  fj'v]Ti

  fj'v]Ti

  yfij}v]Ti

  fj'v]a,

  Wfj}v]yI

  hn:f]j'&v]Ti

  Wfj}v]Ti

  hn:f]j&'v]Ti

  fj'v]nI

  fjev'yE

  fjev'T]

  fjev'T]

  yfij}v'T]

  fjev'a}

  Wfj}v'y

  hn:f]jev'T]

  Wfj}v'T]

  hn:f]jev'T]

  fjev'n

  fj'vuy

  fj'vuT]

  fj'vuT]

  yfij}vuT]

  fj'vua}

  Wfj}vuy

  hn:f]j'vuT]

  Wfj}vuT]

  hn:f]j'vuT]

  fj'vun

  fjeT'v]yI

  fjeT'v]Ti

  fjeT'v]Ti

  yfij}T'v]Ti

  fjeT'v]a,

  Wfj}T'v]yI

  hn:f]jeT'v]Ti

  Wfj}T'v]Ti

  hn:f]jeT'v]Ti

  fjeT'v]nI

  Jreby

  JrebT]

  JrebT]

  ykir}bT]

  Jreba}

  Wkr}by

  hn:k]rebT]

  Wkr}bT]

  hn:k]rebT]

  Jrebn

  Jr'by

  Jr'bT]

  Jr'bT]

  ykir}bT]

  Jr'ba}

  Wkr}by

  hn:k]r'bT]

  Wkr}bT]

  hn:k]r'bT]

  Jr'bn

  JreBt]yI

  JreBt]Ti

  JreBt]Ti

  ykir}Bt]Ti

  JreBt]a,

  Wkr}Bt]yI

  hn:k]reBt]Ti

  Wkr}Bt]Ti

  hn:k]reBt]T

  JreBt]nI

  Imp

  erat.

  T.sz. E

  .sz. fj'v]

  yfij}v'

  Wfj}v'

  hn:f]j&'v]

  fjev'

  yfij}c'

  Wfj}v'

  hn:f]jev'

  Nincs!

  fjeT'v]hi

  yfij}T'v]hi

  Wfj}T'v]hi

  hn:f]jeT'v]hi

  JreBe

  ykir}Be

  Wkr}Be

  hn:k]reB

  Nincs!

  JreBt]hi

  ykir}Bt]hi

  Wkr}Bt]hi}

  hn:k]reBt]hi

  Coh

  . hfj}v]a,

  hfj}v]nI hfj}v'a}

  hfj}v'n

  Nincs!

  hfj}T'v]a,

  hfj}T'v]nI

  hkr}ba}

  hkr}bn

  Nincs! hkr}Bt]a,

  hkr}Bt]nI

  Inf.

  c. a. fwOjv

  fwOjv]

  fjev'

  fjev'

  fj'vu

  fj'vu

  fjeT'v]hi

  fjeT'v]hi

  JreB

  JreB

  Jr'B

  Jr'B

  JreBt]hi

  JreBt]hi

  Par

  t. P. A

  . fjewOv

  fWjv

  fjev'm]

  fhvum]

  fjeT'v]mi Jrebm]

  Jrbm]

  JreBt]mi

 • A tertiae gutturlis igk

  Paradigma: jl'v = elkld.

  122.. A tertiae gutturlis igk kz soroljuk azokat az igket, melyeknek a 3. gykmssalhangzja H j vagy [ . Az a , illetve a h vgzds igket a gyenge igk kztt talljuk meg. A r hangz pedig e helyen nem viselkedik a gutturlisokhoz hasonlan.

  123.. A tertiae gutturlis igknek a gutturlis hangzja eltri az egyszer sewt, chatf hangz alkalmazsra nincs szksg (kivve nhny igei suffuxum eltti alakot).

  124.. Valamennyi igetrzsben a perfectum egyes szm 2. szemly nnem alakjban a t suffixum eltt, a gutturlis hangz al patach magnhangz kerl. Teht pl. a qal perfectum egyes 2. szem. nneme: T]j'l'v = elkldtl . (Helyesrsi megjegyzs: a patach kzbejtte ellenre a suffixumban a dges lene, alatta pedig a sew quiescens megmarad).

  125.. Ha a gutturlis hangz sz vgn ll, s elje a nyelvtani kpzsnek megfelelen egy hossz magnhangz (, , , ) kerl, akkor a knnyebb kiejts rdekben:

  a. egyes alakoknl a hossz magnhangz megrvidl, pl.

  pil perfectum E/3. szem. hn.: jL'vi

  pil imperf. E/3. szem. hn.: jL'v'y

  b. gyakrabban a hossz magnhangz s a gutturlis hang kz egy patach furtivum lp be (v. 22.. 4. bek.), pl.

  qal infinitivus absolutus: j"wOlv

  qal infinitivus constructus: j"wOlv]

  hifl perfectum E/3. szem. hn.: h"yliv]hi

  hifl imperf. E/3. szem. hn.: j"yliv]y"

  126.. A tertiae gutturlis igk ragozsrl teljes ttekintst ad a IV. szm tblzat. Szoks szerint csak a szablyos alakok tallhatk meg itt. Megjegyzend azonban, hogy az n pauzlis formknl (23.. 4. bek.) magnhangz hosszabbods lp fel, s gy a 125.. a. pontja alatt emltett esetekben is patach furtivum lp a gutturlis hangz el.

  IV. tblzat

  Tertiae gutturlis igk jl'v = elkld

 • Qal Nifal Pil Pual Hifl Hofal Hitpal P

  erfe

  ctu

  m

  Tb

  bes sz. Egy

  es sz.

  1. 2. 3. 1. 2. 3

  . jl'v

  hjl]v

  Tj]l&'v

  T]j'l&'v

  yTij]l&'v

  Wjl]v T,j]l'v] T,j]l'v]

  Wnj]l&'v

  jl'v]nI

  hjl]v]nI

  Tj]l&'v]nI

  T]j'l&'v]nI

  yTij]l&'v]nI

  Wjl]v]nI

  T,j]l'v]nI

  T,j]l'v]nI

  Wnj]l&'v]nI

  jL'vi

  hjL]vi

  Tj]L&'vi

  T]j'L&'vi

  yTij]L&'vi

  WjL]vi

  T,j]L'vi

  T,j]L'vi

  Wnj]L&'vi

  jL'vu

  hjL]vu

  Tj]L&'vu

  T]j]L&'vu

  yTij]L&'vu

  WjL]vu

  T,j]L'vu

  T,j]L'vu

  Wnj]L&'vu

  j"yliv]hi

  hjyl&iv]hi

  Tj]l&'v]hi

  T]j'l&'v]hi

  yTij]l&'v]hi

  Wjyliv]hi

  T,j]l'v]hi

  T,j]l'v]hi

  Wnj]l&'v]hi

  jl'v]h

  hjl]v]h

  Tj]l&'v]h

  T]j'l&'v]h

  yTij]l&'v]h

  Wjl]v]h

  T,j]l'v]h

  T,j]l'v]h

  Wnj]l&'v]h

  jL'T'v]hi

  hjL]v]hi

  Tj]L&'T'v]hi

  T]j'L&'T'v]hi

  yTij]L'&T''v]hi

  WjL]T'v]hi

  T,j]L'T'v]hi

  T,j]L'T'v]hi

  Wnj]L&'T'v]hi

  Imp

  erfe

  ctu

  m

  Tb

  bes sz. Egy

  es sz.

  1. 2. 3. 1. 2. 3. jl'v]yI

  jl'v]Ti

  jl'v]Ti

  yjil]v]Ti

  jl'v]a,

  Wjl]v]yI

  hn:j]l'&v]Ti

  Wjl]v]Ti

  hn:j]l&'v]Ti

  jl'v]nI

  jl'VyI

  jl'VTi

  jl'VTi

  yjil]VTi

  jl'Va,

  Wjl]VyI

  hn:j]l&'VTi

  Wjl]VTi

  hn:j]l&'VTi

  jl'VnI

  jL'v'y

  jL'v'T]

  jL'v'T]

  yjiL]v'T]

  jL'v'a}

  WjL]v'y

  hn:j]L&'v'T]

  WjL]v'T]

  hn:j]L&'v'T]

  jL'v'n

  jL'vuy

  jL'vuT]

  jL'vuT]

  yjiL]vuT]

  jL'vua}

  WjL]vuy

  hn:j]L&'vuT]

  WjL]vuT] hn:j]L&'vuT]

  jL'vun

  j"yliv]y"

  j"yliv]T'

  j"yliv]T'

  yjiyl&iv]T'

  j"yliv]a'

  Wvyliv]y"

  hn:j]l&'v]T'

  Wvyliv]T'

  hn:j]l&'v]T'

  j"yliv]n"

  jl'v]y:

  jl'v]T

  jl'v]T

  yjil]v]T

  jl'v]a

  Wjl]v]y:

  hn:j]l&'v]T

  Wjl]v]T

  hn:j]l&'v]T

  jl'v]n:

  jL'T'v]yI

  jL'T'v]Ti

  jL'T'v]Ti

  yjiL]T'v]Ti

  jL'T'v]a,

  WjL]T'v]yI

  hn:j]L&'T'v]Ti

  WjL]T'v]Ti

  hn:j]L&'T'v]Ti

  jL'T'v]nI

  Imp

  erat.

  T.sz. E

  .sz. jl'v]

  yjil]vi

  Wjl]vi

  hn:j]l&'v]

  jl'Vhi

  yjil]Vhi

  Wjl]Vhi

  hn:j]l&'Vhi

  jL'v'

  yjiL]v'

  WjL]v'

  hn:j]L&'v'

  Nincs!

  jl'v]h'

  yjiyl&iv]h'

  Wjyl&iv]h'

  hn:j]l&'v]h'

  Nincs!

  jL'T'v]hi

  yjiL]T'v]hi

  WjL]T'v]hi

  hn:j]L&'T'v]hi

  Coh

  . hjL]v'a}

  hjL]v'n hjl]Va,

  hjl]VnI

  hjL]v'a}

  hjL]v'n

  Nincs!

  hjyliv]a'

  hjyliv]n"

  Nincs!

  hjL]T'v]a,

  hjL]T'v]nI

  Inf.

  c. a. j"wOlv

  j"wOlv] j"lv]nI

  j"leVhi j"Lev'

  jL'v' Nincs! j"lev]h'

  j"yliv]h' j"lev]h

  j"LeT'v]hi

  jL'T'v]hi

  Par

  t. P. A

  . j"lev

  j"Wlv jlv]nI

  j"Lev'm]

  jLvum] j"yliv]m'

  jlv]m j"LeT'v]mi

  D. A gye