Top Banner
HC VCES HRADEC KRÁLOVÉ PROPOZICE TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR JAROSLAVA JANEČKA HC VCES Hradec Králové : neděle dne 25. září 2011 : Zimní stadion Hradec Králové : Trenéři a vedoucí roč. 2003 a 2004 HC VCES Hradec Králové : Václav TICHÝ - 604 186 084, venda.tichy@seznam.cz : 1. HC VCES Hradec Králové BK Mladá Boleslav HC Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha Králové pořádá turnaj v ledním hokeji pro hráče narozené v roce 2003 a 2004. Každý z oddílů se zúčast Počet hráčů na ledě pro roč. 2003 je 3 + 1 (max. počet hráčů 15 + 2 ), pro roč. 2004 je 4 + 1 (max. l ČSLH pro MINIHOKEJ systémem každý s každým ve dvou skupinách. 3 000,- Kč, platba na místě organizačnímu pracovníkovi turnaje, která bude použita adě nákladů turnaje ce : zajistí pořadatel utkání – rozhodčí, zapisovatel a časoměřič Hraje se dle pravidel MINIHOKEJE, SDŘ ČSLH a ustanovení těchto propozic. pouze přihlášená družstva s hráči ročníků dle těchto propozic. Vedoucí družstev oží před zahájením turnaje organizačnímu pracovníkovi SOUPISKU hráčů s ním roč. narození, čísla dresu a registrační průkazy. Dále vedoucí družstev zodpovídají , že mají všichni hráči platnou lékařskou prohlídku a jsou řádně pojištěni. : Družstva jsou rozdělena do dvou skupin, kdy sehrají utkání systémem každý s každým.
7

HC VCES HRADEC KRÁLOVÉ

Feb 24, 2016

Download

Documents

jebeli moeen

HC VCES HRADEC KRÁLOVÉ PROPOZICE TURNAJE „ O PUTOVNÍ POHÁR JAROSLAVA JANEČKA “ Pořadatel:HC VCES Hradec Králové Datum konání:neděle dne 25. září 2011 Místo konání:Zimní stadion Hradec Králové - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Prezentace aplikace PowerPoint

HC VCES HRADEC KRLOV

PROPOZICE TURNAJE O PUTOVN POHR JAROSLAVA JANEKA

Poadatel:HC VCES Hradec KrlovDatum konn:nedle dne 25. z 2011Msto konn:Zimn stadion Hradec KrlovOrganizace:Treni a vedouc ro. 2003 a 2004 HC VCES Hradec KrlovHlavn poadatel:Vclav TICH - 604 186 084, venda.tichy@seznam.cz

astnci turnaje:1.HC VCES Hradec Krlov2.BK Mlad Boleslav3.HC Bl Tygi Liberec4.HC Slavia Praha

HC VCES Hradec Krlov pod turnaj v lednm hokeji pro hre narozen v roce 2003 a 2004. Kad z oddl se zastn s drustvy ronku 2003 a 2004. Poet hr na led pro ro. 2003 je 3 + 1 (max. poet hr 15 + 2 ), pro ro. 2004 je 4 + 1 (max. poet hr 20 + 2 ).Hraje se dle pravidel SLH pro MINIHOKEJ systmem kad s kadm ve dvou skupinch.

Startovn:3 000,- K, platba na mst organizanmu pracovnkovi turnaje, kter bude pouita k hrad nklad turnajeRozhod a pomocn fce :zajist poadatel:Na 1 utkn rozhod, zapisovatel a asomiHern d:Hraje se dle pravidel MINIHOKEJE, SD SLH a ustanoven tchto propozic.Hraj pouze pihlen drustva s hri ronk dle tchto propozic. Vedouc drustev pedlo ped zahjenm turnaje organizanmu pracovnkovi SOUPISKU hr suvedenm ro. narozen, sla dresu a registran prkazy. Dle vedouc drustev zodpovdaj za to, e maj vichni hri platnou lkaskou prohldku a jsou dn pojitni.Hrac systm:Drustva jsou rozdlena do dvou skupin, kdy sehraj utkn systmem kad s kadm.

Mustva ro. 2003, ro 2004:1.HC VCES Hradec Krlov2.BK Mlad Boleslav3.HC Bl Tygi Liberec4.HC Slavia Praha

Hodnocen turnaje bude dle:1.Poet bod2.Vzjemn utkn3.Skre4.Vt poet vstelench branek5.Los

Hrac doba:3 * 15 minut hrubho asu Pestvky mezi tetinami jsou minimln. Strany ani stdaky si drustva po cel utknnemn

Pravidla:Stdn hr je po cca 1 minut, interval stdn uruje delm odpsknm rozhods citem tak, aby neperuil vyloenou akci anci. Hri, kte byli ve he, se nesm jis viditelnm myslem dotknout kotoue a smuj neprodlen na stdaku. Hri nastupujc ze stdaky okamit pokrauj v e he. Stdn se mus provdt smrem ke sv stdace. Za vyjmenovan pestupky ( nedovolen hra tlem, BKH, BH, VYSH, nad rozhod vdy trestn stlen proti provinivmu se drustvu, provd hr, kter byl faulovn. TS po peruen provd hr uren trenrem, kte byli v dob pestupku na led. Za ostatnnevyjmenovan pestupky rozhod hre napomenou bez peruen hry.

Protesty:Protest me podat kad z drustev bezprostedn po ukonen zpasu a to hlavnmu poadateli turnaje. Na pozdj protesty nebude brn zetel. Pi kadm podanm protestu mus protestujc drustvo sloit kauci ve vi 500,- K, vratnou pouze v ppad protestuoprvnnho. V opanm ppad propad ve prospch poadatele turnaje.

Povinnosti drustva:Kad drustvo mus mt k dispozici 2 sady dres odlin barvy opaten sly. Volbu barvy dresu m VDY drustvo veden jako DOMC. Hri jsou povinni pistupovat k zpasm v povinn vstroji a vzbroji, vetn ochrannch pileb s celoobliejovoumkou i celoobliejovm plexisklem a chrniem krku NKRNKEM.Za dodrovn zodpovdaj vedouc drustev. BEZ NKRNKU NEBUDE HR PIPUTN KE HE ! ! !

Nastupovat vas k utknm dle rozpisu nebo na pokyn poadatele.

Stravovn:Pro vechna zastnn drustva me bt na objednn zajitn obd a to :Lions Hockeys bar na Zimnm stadionu HK hala 2, www.lionsbar.cz, rezervace 721 220 020 nebo lionsbar@email.czSport caf s.r.o. v Hradci Krlov na Velkm nmst 151 ( cca 500 metr od Zimnho stadionu Hradec Krlov ), www.sport-cafe.cz, rezervace 773 400 600, 495 514 202 nebosportcafe@quick.cz kad mustvo si objednv a hrad obdy samostatn ( objednvat mete i prostednictvm hlavnho poadatele ). as obd bude ponechn na vedoucch.

Na zimnm stadionu bude dle oteven stnek s oberstvenm

Ceny:1. 4. msto- pohry, medaile, diplomy, ppadn drobn drkov pedmty, vyhlao-vn individulnch cen.Organizace turnaje:TABORSK Martin - hlavn trenr ro. 2003STEHNO Martin - hlavn trenr ro. 2004TICH Vclav - vedouc drustva ro. 2003

Zakonen:SLAVNOSTN UKONEN TURNAJE JE V 16.30 HODINHitRonkasDomc Host1200409.00-10.00Hradec KrlovLiberec2Mlad BoleslavSlavia Praha1200310.00-11.00Hradec KrlovLiberec2Mlad BoleslavSlavia Praha11.00-11.30Pestvkaprava ledov plochy1200411.30-12.30Hradec Krlov Mlad Boleslav2Slavia PrahaLiberec1200312.30-13.30Hradec KrlovMlad Boleslav2Slavia PrahaLiberec13.30-14.00Pestvkaprava ledov lochy1200414.00-15.00Hradec Krlov Slavia Praha2Liberec Mlad Boleslav1200315.00-16.00Hradec KrlovSlavia Praha2LiberecMlad BoleslavHitRonkasDomc Host1200409.00-10.00Hradec KrlovLiberec2Mlad BoleslavSlavia Praha1200310.00-11.00Hradec KrlovLiberec2Mlad BoleslavSlavia Praha11.00-11.30Pestvkaprava ledov plochy1200411.30-12.30Hradec Krlov Mlad Boleslav2Slavia PrahaLiberec1200312.30-13.30Hradec KrlovMlad Boleslav2Slavia PrahaLiberec13.30-14.00Pestvkaprava ledov lochy1200414.00-15.00Hradec Krlov Slavia Praha2Liberec Mlad Boleslav1200315.00-16.00Hradec KrlovSlavia Praha2LiberecMlad Boleslav16.00-16.30Zvren ceremonilRozpis zpasPozn. hit . 1 - u vchodu na led a vjezdu rolby na ledhit . 2 - pod hlasatelnou

HC VCES HRADEC KRLOV O PUTOVN POHR JAROSLAVA JANEKA

Nejlep brank dle Vaeho nzor :slo a klub :

Nejuitenj hr dle Vaeho nzoru :slo a klub :

Nejlep stelec Vaeho tmu :Jmno, pjmen a poet branek:

1.strana_Aesk svaz lednho hokejeZPIS Z TURNAJE V MINIHOKEJIM s t oDatumZatekKonecslo turnajeSkupinaZS Hradec Krlov1.10.20068.00 hod.1APoadatel a drustvo .A 11.A 1A 208.0009.001AHC LEV Hradec KrlovA 3A 409.0010.001AA 22.A 2A 510.0011.001AHC Slavia PrahaA 1A 311.0012.001AA 33.A 4A 512.0013.001AHC Moeller PardubiceA 2A 313.0014.001AA 44.A 1A 414.0015.001AHC Ytong BrnoA 3A 515.0016.001AA 55.A 2A 416.0017.001AHC Mlad BoleslavA 1A 517.0018.001AV s l e d k y u t k n SkupinaDomcHostVsledek" A "HC LEV Hradec KrlovHC Slavia Praha:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Slavia Praha:" A "HC Moeller PardubiceHC Ytong Brno:" B "HC Moeller PardubiceHC Ytong Brno:" A "HC Slavia PrahaHC Mlad Boleslav:" B "HC Slavia PrahaHC Mlad Boleslav:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Moeller Pardubice:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Moeller Pardubice:" A "HC Ytong BrnoHC Mlad Boleslav:" B "HC Ytong BrnoHC Mlad Boleslav:" A "HC Slavia PrahaHC Moeller Pardubice:" B "HC Slavia PrahaHC Moeller Pardubice:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Ytong Brno:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Ytong Brno:" A "HC Moeller PardubiceHC Mlad Boleslav:" B "HC Moeller PardubiceHC Mlad Boleslav:" A "HC Slavia PrahaHC Ytong Brno:" B "HC Slavia PrahaHC Ytong Brno:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Mlad Boleslav:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Mlad Boleslav:

1.strana_Besk svaz lednho hokejeZPIS Z TURNAJE V MINIHOKEJIM s t oDatumZatekKonecslo turnajeSkupinaZS Hradec Krlov1.10.20068.00 hod.1BPoadatel a drustvo .B 11.A 1A 208.0009.001BHC LEV Hradec KrlovA 3A 409.0010.001BB 22.A 2A 510.0011.001BHC Slavia PrahaA 1A 311.0012.001BB 33.A 4A 512.0013.001BHC Moeller PardubiceA 2A 313.0014.001BB 44.A 1A 414.0015.001BHC Ytong BrnoA 3A 515.0016.001BB 55.A 2A 416.0017.001BHC Mlad BoleslavA 1A 517.0018.001BV s l e d k y u t k n SkupinaDomcHostVsledek" A "HC LEV Hradec KrlovHC Slavia Praha:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Slavia Praha:" A "HC Moeller PardubiceHC Ytong Brno:" B "HC Moeller PardubiceHC Ytong Brno:" A "HC Slavia PrahaHC Mlad Boleslav:" B "HC Slavia PrahaHC Mlad Boleslav:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Moeller Pardubice:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Moeller Pardubice:" A "HC Ytong BrnoHC Mlad Boleslav:" B "HC Ytong BrnoHC Mlad Boleslav:" A "HC Slavia PrahaHC Moeller Pardubice:" B "HC Slavia PrahaHC Moeller Pardubice:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Ytong Brno:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Ytong Brno:" A "HC Moeller PardubiceHC Mlad Boleslav:" B "HC Moeller PardubiceHC Mlad Boleslav:" A "HC Slavia PrahaHC Ytong Brno:" B "HC Slavia PrahaHC Ytong Brno:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Mlad Boleslav:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Mlad Boleslav:

2. strana_Aesk svaz lednho hokejeZPIS Z TURNAJE V MINIHOKEJICelkov poad v turnajiPoadDrustvoutknvhrynerozhprohryskorebody4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:Zrann hrisloPjmen a jmnoDrustvoZrannHlavn organiztor turnajeJmno a pjmenFANDERLK MARTINAdresaSMETANOVO NBEHRADEC KRLOVMobiln telefon606,230,857E - mailfanderlik@quick.czPodpisZpis prosm zalete prvn pracovn den po turnaji na adresu:Krlovhradeck KSLH - U Koruny 292, PS 72, 501 01 Hradec Krlov

fanderlik@quick.cz

2. strana_Besk svaz lednho hokejeZPIS Z TURNAJE V MINIHOKEJICelkov poad v turnajiPoadDrustvoutknvhrynerozhprohryskorebody4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:Zrann hrisloPjmen a jmnoDrustvoZrannHlavn organiztor turnajeJmno a pjmenFANDERLK MARTINAdresaSMETANOVO NBEHRADEC KRLOVMobiln telefon606,230,857E - mailfanderlik@quick.czPodpisZpis prosm zalete prvn pracovn den po turnaji na adresu:Krlovhradeck KSLH - U Koruny 292, PS 72, 501 01 Hradec Krlov

fanderlik@quick.cz

Tabulka1. a 2. TDAHC Lev Hradec KrlovHC Slavia PrahaHC Moeller PardubiceHC Ytong BrnoHC Mlad BoleslavS C R EB O D YP O A D HC Lev Hradec KrlovH:HC Slavia PrahaC:HC Moeller PardubiceL:HC Ytong BrnoE:HC Mlad BoleslavV:

Tabulka - rozpis1. T D AHC Lev Hradec KrlovHC Moeller PardubiceHC Bl Tygi LiberecHC JaromS C R EB O D YP O A D 1 T D AB 1B 2B 3B 4HC Lev Hradec KrlovB 1HC:HC Moeller PardubiceB 2L:HC Bl Tygi LiberecB 3E:HC JaromB 4V:2003HC VCES Hradec KrlovBK Mlad BoleslavHC Bl Tygi LiberecHC Slavia PrahaS K R EB O D YP O A D 2003HC VCES Hradec KrlovHC:BK Mlad BoleslavL:HC Bl Tygi LiberecE:HC Slavia PrahaV:

PoznmkyZastavit se u Romana Vika - vlajeky + hokejky pro nejlep hre;poppad i jin reklamn vci klubu;Zeptat se ho, jak je to s ast jeho a nap. nkoho z msta;Zajistit sud piva pro rodie, rozhod aj.Zajistit pro dti njak sladkosti, drobnosti jako jsou medvdci aj.Koupit jim hypotonick npoj na vmchn do pit;Sehnat, nebo vyrobit, izolan ndobu na pit dtem-nap. obalit basu od piva polystyrenem, zavzat izolepou a na to udlat vkoz polystyrenu na piklopen;-nebo vzt od naich ndobu z balknu - polystyrenovou;Zajistit zdravotnick dozor, tj. pjit si z oetovny lkrniku, koupit kelen aj.Volat p. MRKVIKU - dohodnout se s nm na NE 1.10.2006Pozvat TV - RTE - = TV PULSPozvat koly - 1. A 2. Tdy - aby se podvali na sv spoluhre a pomohli jimfandit !Dti do kroukov vazby - pro kad drustvo;Vytisknout velkou tabulku na nstnku - velikost " A 0 "S K U P I N A " A "sloDomc:HostasDomc:HostutknZatekKonec1.A 1:A 208.0009.00Hradec Krlov:Praha2.A 3:A 409.0010.00Pardubice:Brno3.A 2:A 510.0011.00Praha:Mlad Boleslav4.A 1:A 311.0012.00Hradec Krlov:Parbubice5.A 4:A 512.0013.00Brno:Mlad Boleslav6.A 2:A 313.0014.00Praha:Parbubice7.A 1:A 414.0015.00Hradec Krlov:Brno8.A 3:A 515.0016.00Pardubice:Mlad Boleslav9.A 2:A 416.0017.00Praha:Brno10.A 1:A 517.0018.00Hradec Krlov:Mlad BoleslavS K U P I N A " B "sloDomc:HostasDomc:HostutknZatekKonec1.B 1:B 208.0009.00Hradec Krlov:Praha2.B 3:B 409.0010.00Pardubice:Brno3.B 2:B 510.0011.00Praha:Mlad Boleslav4.B 1:B 311.0012.00Hradec Krlov:Parbubice5.B 4:B 512.0013.00Brno:Mlad Boleslav6.B 2:B 313.0014.00Praha:Parbubice7.B 1:B 414.0015.00Hradec Krlov:Brno8.B 3:B 515.0016.00Pardubice:Mlad Boleslav9.B 2:B 416.0017.00Praha:Brno10.B 1:B 517.0018.00Hradec Krlov:Mlad Boleslav

MBD00027525.unknown

MBD00055D08.unknown

MBD00026F4B.unknown

1.strana_Aesk svaz lednho hokejeZPIS Z TURNAJE V MINIHOKEJIM s t oDatumZatekKonecslo turnajeSkupinaZS Hradec Krlov1.10.20068.00 hod.1APoadatel a drustvo .A 11.A 1A 208.0009.001AHC LEV Hradec KrlovA 3A 409.0010.001AA 22.A 2A 510.0011.001AHC Slavia PrahaA 1A 311.0012.001AA 33.A 4A 512.0013.001AHC Moeller PardubiceA 2A 313.0014.001AA 44.A 1A 414.0015.001AHC Ytong BrnoA 3A 515.0016.001AA 55.A 2A 416.0017.001AHC Mlad BoleslavA 1A 517.0018.001AV s l e d k y u t k n SkupinaDomcHostVsledek" A "HC LEV Hradec KrlovHC Slavia Praha:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Slavia Praha:" A "HC Moeller PardubiceHC Ytong Brno:" B "HC Moeller PardubiceHC Ytong Brno:" A "HC Slavia PrahaHC Mlad Boleslav:" B "HC Slavia PrahaHC Mlad Boleslav:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Moeller Pardubice:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Moeller Pardubice:" A "HC Ytong BrnoHC Mlad Boleslav:" B "HC Ytong BrnoHC Mlad Boleslav:" A "HC Slavia PrahaHC Moeller Pardubice:" B "HC Slavia PrahaHC Moeller Pardubice:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Ytong Brno:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Ytong Brno:" A "HC Moeller PardubiceHC Mlad Boleslav:" B "HC Moeller PardubiceHC Mlad Boleslav:" A "HC Slavia PrahaHC Ytong Brno:" B "HC Slavia PrahaHC Ytong Brno:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Mlad Boleslav:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Mlad Boleslav:

1.strana_Besk svaz lednho hokejeZPIS Z TURNAJE V MINIHOKEJIM s t oDatumZatekKonecslo turnajeSkupinaZS Hradec Krlov1.10.20068.00 hod.1BPoadatel a drustvo .B 11.A 1A 208.0009.001BHC LEV Hradec KrlovA 3A 409.0010.001BB 22.A 2A 510.0011.001BHC Slavia PrahaA 1A 311.0012.001BB 33.A 4A 512.0013.001BHC Moeller PardubiceA 2A 313.0014.001BB 44.A 1A 414.0015.001BHC Ytong BrnoA 3A 515.0016.001BB 55.A 2A 416.0017.001BHC Mlad BoleslavA 1A 517.0018.001BV s l e d k y u t k n SkupinaDomcHostVsledek" A "HC LEV Hradec KrlovHC Slavia Praha:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Slavia Praha:" A "HC Moeller PardubiceHC Ytong Brno:" B "HC Moeller PardubiceHC Ytong Brno:" A "HC Slavia PrahaHC Mlad Boleslav:" B "HC Slavia PrahaHC Mlad Boleslav:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Moeller Pardubice:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Moeller Pardubice:" A "HC Ytong BrnoHC Mlad Boleslav:" B "HC Ytong BrnoHC Mlad Boleslav:" A "HC Slavia PrahaHC Moeller Pardubice:" B "HC Slavia PrahaHC Moeller Pardubice:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Ytong Brno:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Ytong Brno:" A "HC Moeller PardubiceHC Mlad Boleslav:" B "HC Moeller PardubiceHC Mlad Boleslav:" A "HC Slavia PrahaHC Ytong Brno:" B "HC Slavia PrahaHC Ytong Brno:" A "HC LEV Hradec KrlovHC Mlad Boleslav:" B "HC LEV Hradec KrlovHC Mlad Boleslav:

2. strana_Aesk svaz lednho hokejeZPIS Z TURNAJE V MINIHOKEJICelkov poad v turnajiPoadDrustvoutknvhrynerozhprohryskorebody4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:Zrann hrisloPjmen a jmnoDrustvoZrannHlavn organiztor turnajeJmno a pjmenFANDERLK MARTINAdresaSMETANOVO NBEHRADEC KRLOVMobiln telefon606,230,857E - mailfanderlik@quick.czPodpisZpis prosm zalete prvn pracovn den po turnaji na adresu:Krlovhradeck KSLH - U Koruny 292, PS 72, 501 01 Hradec Krlov

fanderlik@quick.cz

2. strana_Besk svaz lednho hokejeZPIS Z TURNAJE V MINIHOKEJICelkov poad v turnajiPoadDrustvoutknvhrynerozhprohryskorebody4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:Zrann hrisloPjmen a jmnoDrustvoZrannHlavn organiztor turnajeJmno a pjmenFANDERLK MARTINAdresaSMETANOVO NBEHRADEC KRLOVMobiln telefon606,230,857E - mailfanderlik@quick.czPodpisZpis prosm zalete prvn pracovn den po turnaji na adresu:Krlovhradeck KSLH - U Koruny 292, PS 72, 501 01 Hradec Krlov

fanderlik@quick.cz

Tabulka1. a 2. TDAHC Lev Hradec KrlovHC Slavia PrahaHC Moeller PardubiceHC Ytong BrnoHC Mlad BoleslavS C R EB O D YP O A D HC Lev Hradec KrlovH:HC Slavia PrahaC:HC Moeller PardubiceL:HC Ytong BrnoE:HC Mlad BoleslavV:

Tabulka - rozpis1. T D AHC Lev Hradec KrlovHC Moeller PardubiceHC Bl Tygi LiberecHC JaromS C R EB O D YP O A D 1 T D AB 1B 2B 3B 4HC Lev Hradec KrlovB 1HC:HC Moeller PardubiceB 2L:HC Bl Tygi LiberecB 3E:HC JaromB 4V:2004HC VCES Hradec KrlovBK Mlad BoleslavHC Bl Tygi LiberecHC Slavia PrahaS K R EB O D YP O A D 2004HC VCES Hradec KrlovHC:BK Mlad BoleslavL:HC Bl Tygi LiberecE:HC Slavia PrahaV:

PoznmkyZastavit se u Romana Vika - vlajeky + hokejky pro nejlep hre;poppad i jin reklamn vci klubu;Zeptat se ho, jak je to s ast jeho a nap. nkoho z msta;Zajistit sud piva pro rodie, rozhod aj.Zajistit pro dti njak sladkosti, drobnosti jako jsou medvdci aj.Koupit jim hypotonick npoj na vmchn do pit;Sehnat, nebo vyrobit, izolan ndobu na pit dtem-nap. obalit basu od piva polystyrenem, zavzat izolepou a na to udlat vkoz polystyrenu na piklopen;-nebo vzt od naich ndobu z balknu - polystyrenovou;Zajistit zdravotnick dozor, tj. pjit si z oetovny lkrniku, koupit kelen aj.Volat p. MRKVIKU - dohodnout se s nm na NE 1.10.2006Pozvat TV - RTE - = TV PULSPozvat koly - 1. A 2. Tdy - aby se podvali na sv spoluhre a pomohli jimfandit !Dti do kroukov vazby - pro kad drustvo;Vytisknout velkou tabulku na nstnku - velikost " A 0 "S K U P I N A " A "sloDomc:HostasDomc:HostutknZatekKonec1.A 1:A 208.0009.00Hradec Krlov:Praha2.A 3:A 409.0010.00Pardubice:Brno3.A 2:A 510.0011.00Praha:Mlad Boleslav4.A 1:A 311.0012.00Hradec Krlov:Parbubice5.A 4:A 512.0013.00Brno:Mlad Boleslav6.A 2:A 313.0014.00Praha:Parbubice7.A 1:A 414.0015.00Hradec Krlov:Brno8.A 3:A 515.0016.00Pardubice:Mlad Boleslav9.A 2:A 416.0017.00Praha:Brno10.A 1:A 517.0018.00Hradec Krlov:Mlad BoleslavS K U P I N A " B "sloDomc:HostasDomc:HostutknZatekKonec1.B 1:B 208.0009.00Hradec Krlov:Praha2.B 3:B 409.0010.00Pardubice:Brno3.B 2:B 510.0011.00Praha:Mlad Boleslav4.B 1:B 311.0012.00Hradec Krlov:Parbubice5.B 4:B 512.0013.00Brno:Mlad Boleslav6.B 2:B 313.0014.00Praha:Parbubice7.B 1:B 414.0015.00Hradec Krlov:Brno8.B 3:B 515.0016.00Pardubice:Mlad Boleslav9.B 2:B 416.0017.00Praha:Brno10.B 1:B 517.0018.00Hradec Krlov:Mlad Boleslav

MBD00027525.unknown

MBD00055D08.unknown

MBD00026F4B.unknown