Top Banner
Hasičský a záchranný zbor Zásahová činnosť v roku 2012
6

Hasičský a záchranný zbor

Feb 06, 2016

Download

Documents

gafna

Hasičský a záchranný zbor. Zásahová činnosť v roku 2012. Každých 15 minút vznikne na Slovensku udalosť, ktorá si vyžaduje zásah hasičov. Zásahová činnosť HaZZ v krajoch v roku 2012. V roku 2012 pomohli hasiči takmer 12 tisícom ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor

Zásahová činnosť v roku 2012

Page 2: Hasičský a záchranný zbor

Každých 15 minút vznikne na Slovensku udalosť, ktorá si vyžaduje

zásah hasičov.

Page 3: Hasičský a záchranný zbor

Zásahová činnosť HaZZ v krajoch v roku 2012

kraj požiare požiare bez zásahu technické zásahy z toho dopravné

nehodyekologické

zásahyplané

poplachy cvičenia spolu

Bratislavský kraj 1653 54 1492 636 171 145 29 3544

Trnavský kraj 1549 47 1554 840 41 81 179 3451

Trenčiansky kraj 1153 84 1325 490 101 120 114 2897

Nitriansky kraj 1473 5 1868 774 10 134 290 3780

Žilinský kraj 1356 50 1866 807 161 158 81 3672

Banskobystrický kraj 1991 145 2299 1099 109 146 105 4795

Prešovský kraj 2161 29 2986 1263 139 94 55 5464

Košický kraj 2903 33 1816 611 322 153 346 5573

Záchranné brigády 144 16 110 19 46 0 28 344

spolu 14383 463 15316 6539 1100 1031 1227 33520

Page 4: Hasičský a záchranný zbor

V roku 2012 pomohli hasiči takmer 12 tisícom ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi.

druh udalosti počet výjazdov zachránené osoby z nich zranené osoby usmrtené osobyPožiare 14383 907 279 43Požiare bez zásahu 463 9 4 0Technické zásahy 15316 10806 5472 616Ekologické zásahy 1100 250 31 7Plané poplachy 1031 6 0 0Cvičenia spolu 1227 12 0 0

spolu 33520 11990 5786 666

Page 5: Hasičský a záchranný zbor

Výjazdová činnosť HaZZ v rokoch 2002 - 2012

rok výjazdy k požiarom

výjazdy k záchranným,

technickým a ekologickým

zásahom

výjazdy k planým poplachom spolu

2002 11 491 19 181 789 31 4612003 15 379 17 215 992 33 5862004 10 076 17 705 954 28 7352005 11 275 15 753 927 27 9552006 10 422 15 032 907 26 3612007 14 588 16 445 1 220 32 2532008 11 267 17 357 1 143 29 7672009 12 296 17 067 1 095 30 4582010 9 979 23 089 1 050 34 1182011 13 891 16 681 919 31 4912012 14 846 16416 1031 33 520

Page 6: Hasičský a záchranný zbor

V roku 2012 uskutočnili hasiči 6 539 výjazdov k dopravným nehodám.