Top Banner
Gyakorló feladatok Mikroökonómia
171

Gyakorló feladatok

Feb 07, 2016

Download

Documents

Marius Brasch

Gyakorló feladatok. Mikroökonómia. A kereslet és kínálat rugalmassága. A sarki zöldségesnél a narancs iránti keresleti függvény: p = 296-7q, ahol a q a naponta eladott mennyiséget jelenti kilogrammban, p pedig a narancs árát. A kínálati függvény: p=17+2q. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Gyakorló feladatok

Gyakorló feladatok

Mikroökonómia

Page 2: Gyakorló feladatok

Befektetési döntések

• Lásd a befekt_dont.doc_t ugyanitt!

Page 3: Gyakorló feladatok

A kereslet és kínálat, rugalmasság

Page 4: Gyakorló feladatok

• A sarki zöldségesnél a narancs iránti keresleti függvény: p = 296-7q, ahol a q a naponta eladott mennyiséget jelenti kilogrammban, p pedig a narancs árát. A kínálati függvény: p=17+2q.

• Amennyiben 27 egységnyi adót vetnek ki az eladókra minden eladott kg után, akkor mennyivel változik az eladott mennyiség?

Page 5: Gyakorló feladatok

• Kezdeti egyensúlyi ár és mennyiség: • 296-7q=17+2q• q=31,• P=79

Page 6: Gyakorló feladatok

• Új kínálati függvény az adóztatás után: • P=17+27+2q• Egyensúlyi értékek az új kínálati függvénnyel:• q=28• P=100

Page 7: Gyakorló feladatok

• Mi történik akkor, ha az önkormányzat a narancs értékesítését 9 forinttal támogatja kilogrammonként?

Page 8: Gyakorló feladatok

• Új kínálati függvény:• P=17-9+2q• Egyensúlyi értékek:• q=32• P=72

Page 9: Gyakorló feladatok

Rugalmasság általánosságban:

Egy tényező százalékos változása valahány százalékos változást okoz egy másik tényező értékében. (A két tényező százalékos változásának hányadosa)

Képlete általánosságban:

yy xx

y x yx

Page 10: Gyakorló feladatok

A piaci modellben használt rugalmasságok

1. Kereslet-ár rugalmasság2. Kereslet kereszt-ár rugalmasság3. Jövedelemrugalmasság4. Kínálat rugalmasság

Page 11: Gyakorló feladatok

1. Kereslet-ár rugalmasság

• Megmutatja, hogy hány százalékkal változik a keresett mennyiség az ár egy százalékos változásának hatására.

1 0

1 0

1 0 1 0,

1 0 1 0 1 0

1 0

2

2

P Q

Q QQ Q

Q Q P PP P P P Q QP P

Page 12: Gyakorló feladatok

1. Kereslet-ár rugalmasság

• Értéke általában negatív• A vizsgált jószág kereslete a mutató abszolút-

értéke alapján:– Rugalmas

– Egységnyi rugalmasságú

– Rugalmatlan

, 1P Q

, 1P Q

, 1P Q

Page 13: Gyakorló feladatok

1. Kereslet-ár rugalmasság

• Kereslet árrugalmasság és a lineáris keresleti függvény:

, 1P Q

P

Q

D

, 1P Q

, 1P Q

Page 14: Gyakorló feladatok

2. Kereslet kereszt-ár rugalmasság

• Megmutatja, hogy az egyik termék árának egy százalékos változása hány százalékkal változtatja meg egy másik termék keresletét.

1 0

1 01 0 1 02

,1 0 1 0 1 01 0

2

Q Qy yQ Qy y Q Q P Py y x x

P Q P P P P Q Qx y x x x x y yP Px x

Page 15: Gyakorló feladatok

2. Kereslet kereszt-ár rugalmasság

• Értéke pozitív, negatív és nulla is lehet• Negatív – kiegészítő javak• Nulla – közömbös a vizsgált két jószág

kereslete egymástól• Pozitív – helyettesítő javak

Page 16: Gyakorló feladatok

3. Jövedelemrugalmasság

• Megmutatja, hogy a fogyasztó jövedelmének egy százalékos változása hány százalékkal változtatja meg a jószág keresletét

1 0

1 01 0 1 02

,1 0 1 0 1 01 0

2

Q Q

Q QQ Q I I

I Q I I I I Q QI I

Page 17: Gyakorló feladatok

3. Jövedelemrugalmasság

• Negatív: inferior (alacsonyabbrendű) javak• Nulla és egy között: normál javak• Egynél nagyobb mutató esetében luxus jószág

Page 18: Gyakorló feladatok

• A fogyasztó ízlésétől és jövedelmének szintjétől függ a besorolás

• A legtöbb jószág a jövedelem növekedésével az előző mindhárom kategóriába belekerül– Elsőként luxus– Normál– Majd inferior jószággá válik

Page 19: Gyakorló feladatok

4. Kínálat rugalmassága

• Megmutatja, hogy az ár egy százalékos növekedésével hány százalékkal változik a kínált mennyiség

1 0

1 0

1 0 1 0,

1 0 1 0 1 0

1 0

2

2

P Q

Q QQ Q

Q Q P PP P P P Q QP P

Page 20: Gyakorló feladatok

4. Kínálat rugalmassága

• Pozitív kínálati függvény esetében pozitív

Page 21: Gyakorló feladatok

• 1. példa: Egy termék ára 5%-kal emelkedett, s a termék keresletének árrugalmassága a kérdéses szakaszon (-1,2). Hány százalékkal változott az áremelkedés hatására a jószág keresett mennyisége?

Page 22: Gyakorló feladatok

• Megoldás:

• Vagyis a keresett mennyiség 6%-kal csökkent.

kereslet %-os változása, ár %-os változása

kereslet %-os változása1,25

kereslet %-os változása=-6%

PQ

Page 23: Gyakorló feladatok

2. példa:

• Marketing szakemberek a videojátékok piaci keresletét a következő függvénnyel becsülték: Q(P)=18000-4P, ahol P a videojátékok ára (Ft/db), Q pedig a keresett mennyiségük (db). A jelenlegi piaci ár 2500 Ft/db.

a. Tegyük fel, hogy a videojátékok ára 250 Ft-tal nő. Mekkora a kereslet árrugalmassága?

b. Jól jártak-e az eladók az árnövekedéssel? Válaszát indokolja!

Page 24: Gyakorló feladatok

• Megoldás: P0=2500Q0=18000-4(2500)=8000P1=2750Q1=18000-4(2750)=7000

7000 8000 2750 25001, 4P,Q 2750 2500 7000 8000

Page 25: Gyakorló feladatok

b. Árbevétel a kiinduló helyzetben:P0(Q0)=2500(8000)=20 000 0000 FtÁrbevétel az új ár mellett: P1(Q1)=2750(7000)=19 250 000 Ft

Rugalmas kereslet mellett az árbevétel az ár csökkenésével nő!!

Page 26: Gyakorló feladatok

3. példa:

• Egy kiskereskedő kétféle dobozos üdítőitalt forgalmaz: narancsitalt és jeges teát. Jelenleg hetente 600 doboz narancsitalt és 460 doboz jeges teát ad el. 175 (narancsital), ill. 130 (jeges tea) Ft/doboz egységáron. A forgalom növelése érdekében a kereskedő a narancsital árát 165 Ft-ra csökkentette, aminek következtében a narancsitalból eladott mennyiség heti 680 dobozra nőtt. Ugyanakkor a jeges teából eladott mennyiség 440-re csökkent.

Page 27: Gyakorló feladatok

a. Határozza meg a narancsital keresletének árrugalmasságát!

Page 28: Gyakorló feladatok

• P0=175 Ft/doboz• Q0=600 doboz• P1=165 Ft/doboz• Q1=680 doboz

680 600 165 1752,125

165 175 680 600P,Q

Page 29: Gyakorló feladatok

b. Határozza meg a jeges tea keresletének a narancsital árára vonatkozó kereszt-ár rugalmasságát!

Page 30: Gyakorló feladatok

• P0n=175

• Q0t=460

• P1n=165

• Q1t=440

• Helyettesítő termékek.

440 460 165 1750,756

165 175 440 460P,Q

Page 31: Gyakorló feladatok

• Megérte-e a feladat adatai alapján a a bevétel alakulása szempontjából a kereskedőnek az árcsökkentés?

Page 32: Gyakorló feladatok

Az árbevételt kell kiszámítani a két jószágra együttesen mindkét időszakra.

Kiinduló helyzet: 175(600)+130(460)=164800 FtNarancsital árcsökkenése után:165(680)+130(440)=169400 Ft

Page 33: Gyakorló feladatok

4. példa:

• Egy fogyasztó az x jószágból havonta 5 darabot vásárol, ha a havi jövedelme 100eFt. A fogyasztó 25eFt-os jövedelemnövekedés hatására az x jószágból 2 darabbal többet kíván havonta megszerezni. Mekkora az x jószág jövedelemrugalmassága? Hogyan jellemezhetjük ez alapján az x terméket?

Page 34: Gyakorló feladatok

• I0=100 eFt• Q0=5 db• I1=125 eFt• Q1=7 db

• A jövedelemrugalmasság egynél nagyobb és pozitív, a jószág az adott jövedelemtartományban luxus jószág.

7 5 125 1001,5

125 100 7 5I,Q

Page 35: Gyakorló feladatok

5. példa:

• A hagyományos fényképezőgépek piacán a kínálati függvény Q(P)=2P-20. A keresleti függvény Q(P)=50-0,5P-ről, a digitális fényképezőgépek keresletnövekedése miatt Q(P)=40-0,5P-re csökken. Mekkora a kínálat rugalmassága?

Page 36: Gyakorló feladatok

• Az eredeti és megváltozott keresleti függvény mellett is ki kell számolni az egyensúlyi árat és mennyiséget.

• Kiinduló helyzetben:• 2P-20=50-0,5P• P0=28• Q0=2(28)-20=36

Page 37: Gyakorló feladatok

• Megváltozott helyzet:• 2P-20=40-0,5P• P1=24• Q1=2(24)-20=28

28 36 24 281,625, 24 28 28 36P Q

Page 38: Gyakorló feladatok

Termelési és költségfüggvények

Page 39: Gyakorló feladatok

1. példa:

5q KL

• Egy vállalat rövid távon 16 egység tőkét használ fel. A munka egységára 10, a tőkéé pedig 50. A vállalat termelési függvénye:

• Írja fel a vállalat rövid távú költségfüggvényeit!

Page 40: Gyakorló feladatok

10 50 16

5 16

TC L

q L

2

80040

qTC

 

Page 41: Gyakorló feladatok

2

40

qVC

• Az állandó költség a TC-nek az a része, amely q-tól független: FC=800

• A változó költség a• A határköltség a teljes költség vagy változó

költség deriváltja: MC=q/20• AC=q/40+800/q• AVC=q/40• AFC=800/q

Page 42: Gyakorló feladatok

2q KL

• 2. példa: Egy vállalat számára a munka egységára 100, a tőkéé 400. A vállalat termelési függvénye:

• Írja fel a vállalat hosszú távú költség-függvényeit!

Page 43: Gyakorló feladatok

100

400

K

L

• A vállalat minimalizálja a költségeit, ha a határtermékek aránya megegyezik a tényezőárak arányával:

• A technológiát a termelési függvény írja le, míg az összköltség a tőke és munka költségének összegével egyenlő.

Page 44: Gyakorló feladatok

A következőket kell tehát felhasználni:

100

400

2

100 400

K

L

q KL

TC L K

Page 45: Gyakorló feladatok

• LTC=200q• LAC=200• LMC=200

Page 46: Gyakorló feladatok

2 100010 30AC q q

q

• Egy vállalat átlagköltség függvénye:

• Számítsa ki, hogy milyen kibocsátás mellett lesz a vállalat határköltsége minimális!

• Határozza meg azt a kibocsátási szintet, amely mellett a változó inputtényező átlagterméke maximális!

Page 47: Gyakorló feladatok

3 2

2

10 30 1000

3 20 30

' 6 20 0

10 / 3

TC q q q

MC q q

MC q

q

Page 48: Gyakorló feladatok

3 2

2

2 2

10 30

10 30

10 30 3 20 30

0

5

VC q q q

AVC q q

AVC MC

q q q q

q

q

• APL maximális, ahol AVC minimális.

Page 49: Gyakorló feladatok

Profitmaximalizálás

Tökéletes verseny

Page 50: Gyakorló feladatok

1. példa:

• Egy kompetitív vállalat határköltség-függvénye MC=10q, termékének piaci ára 200, a fix költség 500 pénzegység.

• Mekkora a vállalat adott feltételek mellet realizálható maximális profitja?

Page 51: Gyakorló feladatok

• MC=MR=P• 10q=200• q=20• VC=5q2.• TC=5q2+500• π=TR-TC=20(200)-(5(202)+500)=1500

Page 52: Gyakorló feladatok

• Határozza meg azt az ártartományt, amelyben a vállalat rövid távon veszteség ellenére is folytatja a termelését!

Page 53: Gyakorló feladatok

A fedezeti és üzemszüneti pontokhoz tartozó árat kell kiszámolni.

• Fedezeti pont:• AC=5q+500/q• AC=MC• 5q+500/q=10q• q=10• P=10(10)=100

Page 54: Gyakorló feladatok

Üzemszüneti pont:

• AVC=5q• AVC=MC• 5q=10q• q=0• P=10(0)=0

Page 55: Gyakorló feladatok

• A keresett ártartomány:0≤P≤100

Page 56: Gyakorló feladatok

2. példa:

• Egy kompetitív vállalatról tudjuk, hogy ha a profitmaximum annál a termelési nagyságnál lenne, ahol a határköltsége 80 dollár, akkor nulla gazdasági profitot realizálna Jelenleg a termék egységára 60 dollár és a profitmaximalizáló output 500 db. Ezzel a vesztesége 8000 dollár, de ennek ellenére nem érdemes szüneteltetnie termelését.

• Mekkora a vállalat jelenlegi átlagköltsége és határköltsége?

• Határozza meg a vállalat minimális átlagköltségét!

Page 57: Gyakorló feladatok

• Jelenleg MC=60• π=-8000=60(500)-AC(500)• AC=76

Page 58: Gyakorló feladatok

• A vállalat minimális átlagköltsége 80.

Page 59: Gyakorló feladatok

3. példa:

• Egy tökéletesen versenyző piac keresleti függvénye P=1000-2Q. Az iparág egy vállalatának költségfüggvénye TC=2500+10q+q2. az iparág vállalatit azonos költségviszonyok jellemzik. Mindegyik vállalat fedezeti pontjában termel.

• A fenti feltételek mellett mekkora egy vállalat kibocsátása?

• Hány vállalat működik az iparágban?

Page 60: Gyakorló feladatok

• AC=2500/q+100+q• MC=100+2q• MC=AC• 100+2q=2500/q+100+q• q=50

Page 61: Gyakorló feladatok

• Az ár:• P=100+2(50)=200• A piacra vitt mennyiség:• 200=1000-2Q• Q=400• Vállalatok száma 8.

Page 62: Gyakorló feladatok

Profitmaximalizálás

Monopólium

Page 63: Gyakorló feladatok

1. példa:

• Egy monopolista iparág keresleti függvénye P=5000-Q. A profitmaximalizáló termelés 1500db. A vállalat határköltsége és átlagos változó költsége konstans és megegyezik. A vállalat fix költsége 2000 ezer Ft.

a. Határozza meg, hogy a vállalat mekkora átlagos változó költség mellett termel!

b. Mekkora a monopólium által realizált profit?

Page 64: Gyakorló feladatok

• A határbevételi függvény: MR=5000-2Q.• MR=5000-2(1500)=2000• A profitmaximum feltétele MR=MC• Vagyis AVC=MC=2000

Page 65: Gyakorló feladatok

• π=TR-TC=P(Q)-TC• P=5000-1500=3500• π=3500(1500)-(2000(1500)+2000 000)=

2500000

Page 66: Gyakorló feladatok

2. példa:

• Egy monopóliumról a következő információk állnak rendelkezésre: határbevételi függvénye MR=1500-2q, MC=300+q.

a. Határozza meg a vállalat kibocsátását és az általa kialakított piaci árat!

b. Mekkora az iparágban realizálható fogyasztói és termelői többlet nagysága?

Page 67: Gyakorló feladatok

• MR=MC• 1500-2q=300+q• q=400• Az ár meghatározásához szükség van a

keresleti függvényre: P=1500-q• P=1500-400=1100

Page 68: Gyakorló feladatok

1500

1500750400

DMR

MC1100

700

P

q

300

1100 300 1100 700400 240000

2

• Fogyasztói többlet:(1500-1100)400/2=80000Termelői többlet:MC(400)=700(1100-300)+(1100-700)

Page 69: Gyakorló feladatok

3. példa: • Egy monopólium termékének piacán a keresleti

görbe egyenlete:Q=500-0,5P. A monopólium teljes költségfüggvénye TC=1,5Q2+160Q+20 000.

a. Milyen áron értékesíti a monopólium a termékét, és mennyi lesz az iparági termelés?

b. Ha ugyanebben az iparágban tökéletes verseny lenne (azonos keresleti és költségviszonyok mellett), mennyi lenne a piaci ár és a termelés mennyisége?

c. Mekkora monopólium esetén a fogyasztói többlet és a holtteher veszteség?

Page 70: Gyakorló feladatok

a.• MC=3Q+160• MR=1000-4Q• MR=MC• 3Q+160=1000-4Q• Q=120• P=760

Page 71: Gyakorló feladatok

b.• Akkor MC lenne az iparág kínálati függvénye:• P=3Q+160• Kereslet kínálat egyensúlya:• 3Q+160=1000-2Q• Q=168• P=664

Page 72: Gyakorló feladatok

1000

500250

PMC

DMR

120

760

168

664

520

q

• Fogyasztói többlet:• (1000-

760)120/2=14400• Holtteher veszteség:• (760-520)48/2=5760

Page 73: Gyakorló feladatok

Makroökonómia

Körforgás és SNA

Page 74: Gyakorló feladatok

• A bruttó és nettó nemzetgazdasági mutatók között az a különbség, hogy

• a) a bruttó az adózatlan, a nettó az adózott jövedelmeket tartalmazza,• b) a bruttó egy ország állampolgárai által bárhol a világon megtermelt,

a nettó csak az országhatáron belül megtermelt termékeket és jövedelmeket tartalmazza,

• c) a bruttó a halmozott, a nettó a halmozatlan termelést jelenti;• d) a bruttó a termelési, a nettó a jövedelemadatokat tartalmazza;• e) Egyik válasz sem igaz.

Page 75: Gyakorló feladatok

• Az alábbi jövedelmek közül jelölje meg azt, amelyik nem elsődleges jövedelem:

• a. kamat, b. profit, c. munkabér, d. transzfer,

• e. Az előzőek mindegyike elsődleges jövedelem.

Page 76: Gyakorló feladatok

• Rost Andrea, híres operaénekesünk a nyáron USA-ban turnézik. A fellépésekért kapott gázsija:

a. része a magyarországi GNI-nak,b. része az USA GNDI-jának,c. része a magyarországi GDP-nek,d. része az USA GDI-jének.e. Az előzőek közül több válasz is helyes.

Page 77: Gyakorló feladatok

• Egy háromszereplős gazdaságban a végső felhasználás szerkezete: • fogyasztás: 340, • kormányzati vásárlások 80, • beruházások 60.• Az állami költségvetés bevételei: vállalatok adója 160, háztartások

adója 40.• Az állami költségvetés transzferkiadásai: vállalati transzfer 25,

háztartási transzfer 80.• A háztartások tényezőjövedelme : 310• a) Határozza meg a fenti feltételek mellett a gazdaságban

rendelkezésre álló jövedelem nagyságát!• b) Mekkora lesz a háztartási szektor megtakarítása?

Page 78: Gyakorló feladatok

a. Y=C+I+G=340+60+80=480• Y-T+Tr=480-200+105=385b. Sá+80+25+80=160+40Sá=15Sv+310+160=480+25Sv=3560=Sh+15+35Sh=10

Page 79: Gyakorló feladatok

• Operenciában t évben millió talentumban megadva ismertek az alábbi adatok:

• Összes kibocsátás 1000, termelőfogyasztás 400, amortizáció 80, hazai gazdasági alanyok külföldi munka- és tőkejövedelme 90, külföldi gazdasági alanyok óperenciai munka- és tőkejövedelme 110, jövedelemtranszfer külföldről Óperenciába 40, jövedelemtranszfer Óperenciából külföldre 70.

• Számítsa ki a GDP, NDP, GNI, NNI, GNDI és NNDI nagyságát!

Page 80: Gyakorló feladatok

• GDP=1000-400=600• NDP=600-80=520• GNI=600+90-110=580• NNI=580-80=500• GNDI=580+40-70=550• NNDI=550-80=470

Page 81: Gyakorló feladatok

Egy makrogazdaságban 2005-ös évi jövedelemáramlásáról a következő információk állnak rendelkezésre

• :• Belföldiek belföldön realizált elsődleges jövedelme 5 600• Belföldiek külföldön realizált elsődleges jövedelme 1 200• Külföldiek belföldön realizált elsődleges jövedelme 1 400• Külföldről kapott transzferek 500• Külföldre utalt transzferek 700• Amortizáció 1 000• A megadott adatok alapján határozza meg az SNA rendszer mutatóinak

értékét!

Page 82: Gyakorló feladatok

• GDP=5600+1400=7000• NDP=6000• GNI=5600+1200=6800• NNI=5800• GNDI=6800+500-700=6600• NNDI=5600

Page 83: Gyakorló feladatok

• 5. Tegyük föl, hogy egy gazdaságban 2005-ben a fogyasztás értéke 7000, a beruházások nagysága 3000, az amortizáció értéke 1200, az állami vásárlások nagysága 1500, az export 7000, az import 8000, a külföldről beáramló transzferek értéke 600, a külföldre kiáramló transzferek értéke 100 volt.

• a) Mekkora a bruttó hazai termék értéke 2005-ben?• b) Amennyiben az előző évhez képest az árak 25 %-kal

emelkedtek, akkor mekkora a reál GDP nagysága?

Page 84: Gyakorló feladatok

a. GDP=7000+3000+1500+7000-8000=10500b. 10500/1,25=8400

Page 85: Gyakorló feladatok

A következő táblázat valamely ország termelési eredményeit és termékárait tartalmazza három egymást követő évre

vonatkozóan.

Termék 1. év 2. év 3.év

Mennyiség ár Mennyiség ár Mennyiség ár

100 10 110 11 115 11

5 120 6 120 7 125

15 20 20 25 30 30

Page 86: Gyakorló feladatok

• Határozza meg az első év nominális jövedelmét az adott országban !

• Mekkora a harmadik év nominális jövedelme az első év nominális jövedelméhez képest?

• A második évre a reáljövedelem az első év árait figyelembe véve hány százalékkal nőtt?

Page 87: Gyakorló feladatok

• 100(10)+5(120)+15(20)=1900

Page 88: Gyakorló feladatok

• Harmadik év nominális jövedelme:• 15(11)+7(125)+30(30)=3040• Változás: 3040/1900=160%

Page 89: Gyakorló feladatok

• 110(10)+6(120)+20(20)=2220• 2220/1900=116,84%

Page 90: Gyakorló feladatok

Árupiac

Page 91: Gyakorló feladatok

• Egy zárt gazdaságban a jövedelemtől független fogyasztás nagysága 285, a megtakarítási határhajlandóság 0,25, az adók összege 600, a transzferek értéke 300, a magánberuházási kereslet nagysága 1500, a kormányzati vásárlások nagysága 500.

a) Mekkora ebben a gazdaságban az árupiaci egyensúlyt biztosító jövedelem nagysága?

b) Hogyan változik az egyensúlyi jövedelem nagysága, ha a kormányzat a deficit csökkentése érdekében pontosan a költségvetési deficit nagyságával csökkenti a kormányzati vásárlások értékét?

c) Ha a kormány a költségvetési deficitet adóemeléssel szünteti meg, (miközben a transzferek és az állami vásárlások nagysága nem változik), akkor az így szükséges adóemelés következtében mennyivel fog változni az egyensúlyi jövedelem?

Page 92: Gyakorló feladatok

• Y=C+I+G• Y=285+0,75(Y-600+300)+1500+500• Y=8240

Page 93: Gyakorló feladatok

• Költségvetés egyenlege: • T-Tr-G=600-300-500=-200 (deficit=200)• G’=300• ΔY= (1/(1-ĉ))ΔG• ΔY=4(-200)=-800

Page 94: Gyakorló feladatok

• ΔT=200• ΔY=(-ĉ/(1- ĉ)) ΔT• ΔY=-3(200)=-600

Page 95: Gyakorló feladatok

Egy makrogazdaságról a következő adatok állnak rendelkezésre:

A kormányzati kiadás 1000, a transzferek és az adók nagysága megegyezik. A jövedelemtől független fogyasztás 400, a megtakarítási határhajlandóság 25%, a beruházás 2000.

a. Mekkora jelenleg a gazdaságban az egyensúlyi jövedelem:

b. Ha a kormányzat 1200 egységgel kívánja növelni az egyensúlyi jövedelmet, mennyivel kell növelnie a transzfereket?

Page 96: Gyakorló feladatok

• Y=C+I+G• Y=400+0,75(Y-T+Tr)+2000+1000T=TrY=13600

Page 97: Gyakorló feladatok

• ΔY= (ĉ/(1- ĉ)) ΔTr• 1200=3 ΔTr• ΔTr=400

Page 98: Gyakorló feladatok

Egy háromszektoros gazdaságról (vállalat, háztartás, állam) a következő információk állnak a rendelkezésre:

a jövedelemtől független fogyasztás 1650, a fogyasztási határhajlandóság 75 %, a magánszektor beruházási függvénye I(r)=430-25r . A kormány áruvásárlásra 400 egységnyi jövedelmet költ, a költségvetés deficites, ennek mértéke 200.

a. Írja fel az IS-görbe egyenletét!b. Határozza meg az egyensúlyi jövedelem nagyságát i=1 esetén!c. Tegyük fel, hogy a kormány az áruvásárlásra szánt kiadásait

megduplázza, de a költségvetés korábbi egyenlegét megtartja. Mekkora lesz ebben az esetben a kiadási multiplikátor?

d. Az előző pontban megemlített gazdaságpolitikai intézkedés hatására mennyivel változik az egyensúlyi jövedelem (a többi feltétel változatlansága mellett)?

Page 99: Gyakorló feladatok

• T-Tr-G=-200• T-Tr-400=-200• T-Tr=200• Y=C+I+G• Y=1650+0,75(Y-200)+430-25r+400• Y=9320-100r

Page 100: Gyakorló feladatok

• r=1• Y=9320-100• Y=9220

Page 101: Gyakorló feladatok

• A kormányzati vásárlások multiplikátora 1/0,25=4

• Az adómultiplikátor -0,75/0,25=-3• Mivel az adó változása és a kormányzati

áruvásárlás változása megegyezik, ezért a vizsgált intézkedésre egységnyi multiplikátorhatás érvényes.

Page 102: Gyakorló feladatok

• ΔY=(1/(1-ĉ)) ΔG- (ĉ /(1-ĉ)) ΔT=• 4(400)-3(400)=400• A jövedelem a kormányzati vásárlások

nagyságával nőtt.

Page 103: Gyakorló feladatok

Pénzpiac

Page 104: Gyakorló feladatok

A pénzpiaci összefüggések alapján a pénzpiaci egyensúlyi kamatláb biztosan emelkedik – minden egyéb tényező változatlansága mellett, ha

a. a jövedelem csökken és az árszínvonal nő, b. jövedelem nő és az árszínvonal csökken,c. a jövedelem csökken és az árszínvonal

csökken,d. a jövedelem és az árszínvonal csökken.e. Egyik válasz sem igaz.

Page 105: Gyakorló feladatok

A központi bank teremtette pénz abban különbözik a kereskedelmi bankok által teremtett pénztől, hogy

a. az előbbi nem létezhet számlapénz formájában,

b. az utóbbi elfogadása nem kötelező,c. az előbbi elfogadása világszerte kötelező,d. csak az előbbi létezhet készpénz

formájában. e. Egyik válasz sem igaz.

Page 106: Gyakorló feladatok

Amennyiben a központi bank értékpapírokat ad el kereskedelmi bankoknak, akkor

a. nő a kereskedelmi bankok jegybanki tartaléka,

b. változik a kötelező tartalékráta,c. csökken a forgalomban lévő pénzmennyiség,d. bővül a kereskedelmi bankok hitelezési

kerete.e. Egyik válasz sem igaz.

Page 107: Gyakorló feladatok

A nominális pénzkínálat nő, ha

a. egy vállalat hitelt vesz fel a kereskedelmi bankjától,

b. egy háztartás készpénzt vesz fel a banki folyószámlájáról,

c. egy vállalat kifizeti tartozását egy másik vállalatnak,

d. egy kereskedelmi bank kamatot szed adósától.

e. Egyik válasz sem igaz.

Page 108: Gyakorló feladatok

Ha a reálpénzmennyiség nő, akkor az LM görbe

a. jobbra tolódikb. balra tolódik c. attól függően tolódik jobbra, vagy balra, hogy

mi okozta a reálpénz mennyiség növekedését d. nem változik, hanem a görbe mentén lefelé

mozdulunk ele. nem változik, hanem a görbe mentén felfelé

mozdulunk el

Page 109: Gyakorló feladatok

Ha határidős (lekötött) betétünkből 100.000 Ft-ot kiveszünk és folyószámlánkon látra szóló betétként helyezünk el, akkor

a. az M2 pénzmennyiség 100.000 Ft-tal csökken és az M1 pénzmennyiség 100.000 Ft-tal nő.

b. az M2 pénzmennyiség nem változik és az M1 pénzmennyiség 100.000 Ft-tal nő.

c. az M2 pénzmennyiség és az M1 pénzmennyiség sem változik.

d. az M2 pénzmennyiség és az M1 pénzmennyiség egyaránt 100.000 Ft-tal nő.

e. Egyik fenti válasz sem helyes.

Page 110: Gyakorló feladatok

• Amennyiben a kötelező tartalékráta 20% és a kereskedelmi bankok jegybankpénz állománya 400 egység, akkor a bankrendszer által teremthető pénzmennyiség:

a) 800, b) 1000, c) 2000, d) 200, e) 4000.

Page 111: Gyakorló feladatok

• Egy gazdaságban a kötelező tartalékráta 8 %. Ha egy kereskedelmi bank 6250 m Ft hitelt akar nyújtani, akkor …… mFt jegybanki tartalékra van szüksége.

• a) 250 b) 500 c) 625d) 781,25 e)Egyik válasz sem helyes.

Page 112: Gyakorló feladatok

• Egy gazdaságban a pénz forgási sebességének értéke V = 8, a nominális pénzmennyiség értéke pedig M =4.000 Mrd pénzegység. Határozza meg, hogy mekkora ebben a gazdaságban a nominális GDP!

Page 113: Gyakorló feladatok

• MV=PY, ahol PY a nominális GDP• MV=32000

Page 114: Gyakorló feladatok

Egy gazdaság pénzpiacáról tudjuk, hogy a forgalomban lévő jegybank-mennyiség 700, a kereskedelmi bankokra vonatkozó

kötelező tartalékráta 20 %.

• A kereskedelmi bankok pénzteremtési lehetőségeiket teljes mértékben kihasználják. A szóban forgó gazdaság pénzkeresleti függvénye .

Az aktuális árszínvonal 2. • Mi az LM-görbe egyenlete?• Mekkora az egyensúlyi kamatláb a

pénzpiacon, ha az aktuális jövedelem 5000?

rYrYL 15086,0,

Page 115: Gyakorló feladatok

• M/P=L.• M=700/0,2=3500• 3500/2=0,86Y-150r• r=(0,86Y-1750)/150

Page 116: Gyakorló feladatok

• r=(0,86(5000)-1750)/150=17%

Page 117: Gyakorló feladatok

IS-LM modell

Áru és pénzpiac együttes egyensúlya

Page 118: Gyakorló feladatok

Egy gazdaság keresleti oldalát az IS-LM modell írja le. Tegyük föl, hogy a központi bank csökkenti a nominális

pénzkínálatot. Ennek hatása

a. a jövedelem csökkenése, a kamatláb emelkedése.b. változatlan jövedelem mellett a kamatláb esése.c. a jövedelem növekedése, a kamatláb emelkedése.d. a jövedelem növekedése, a kamatláb esése.e. A jövedelem változatlan kamatláb melletti növekedése

Page 119: Gyakorló feladatok

Az IS-LM rendszerben az autonóm adó csökkenése

a. csökkenti a piaci kamatlábat,b. növeli a piaci kamatlábat,c. nem hat a piaci kamatlábra,d. attól függően növeli vagy csökkenti a piaci kamatlábat,

hogy a beruházási vagy a pénzkereslet reagál erősebben az adó változására.

e. Egyik válasz sem igaz.

Page 120: Gyakorló feladatok

Egy háromszereplős gazdaságban az alábbi adatok ismertek:

• a fogyasztási határhajlandóság 80%, az autonóm megtakarítás -80, a magánberuházási függvény I(r)=160-20r, az állam 150 egységnyi autonóm adót szed, a jövedelemadó kulcsa pedig 6,25%. A költségvetés kiadási oldalán szerepelnek a kormányzati vásárlások 130-cal, valamint a háztartásoknak juttatott transzferek 100-zal. A pénzkínálat konstans, értéke 300, a pénzkeresleti függvény L=0,5Y-50r. Az árszínvonal egységnyi.

a. Mi lesz az IS-görbe egyenlete?b. Mekkora az egyensúlyi jövedelem és kamatláb?c. Mekkora egyensúly esetén a költségvetés egyenlege?

Page 121: Gyakorló feladatok

IS egyenlete:Y=C+I+GC=80+0,8(Y-(150+0,0625Y)+100)Y=80+0,8(Y-(150+0,0625Y)+100)+160-20r+1300,25Y=330-20r

Page 122: Gyakorló feladatok

b.• LM-görbe:• 300/1=0,5Y-50r• r=(0,5Y-300)/50• 0,25Y=330-20(0,5Y-300)/50• 0,45Y=450• Y=1000, r=4%

Page 123: Gyakorló feladatok

c.• T-Tr-G=150+0,0625(1000)-100-130= -17,5

Page 124: Gyakorló feladatok

• Egy gazdaságban a fogyasztási kereslet a következő összefüggés segítségével modellezhető: C(Y)=250+0,8(Y-T). A magánszektor beruházási kereslete az I(r)=300-20r függvénnyel írható le. A kormányzat áruvásárlásokra 450 jövedelemegységet kíván kiadni, az adóbevétele 300. A gazdaságban a nominális pénzkínálat 1350, a pénzkeresleti függvény L(Y,r)=0,75Y-120r . Az aktuális árszínvonal P=1,5.

a. Mekkora az egyensúlyi jövedelem és az egyensúlyi kamatláb?b. Tegyük fel, hogy az árszínvonal a P=2,25 értékre nő. Mekkora

pénzmennyiség mellett maradnak az egyensúlyi jövedelem és a piaci kamatláb változatlanok?

c. A kormány növeli kiadásait és bevételeit azonos mértékben; az új állami vásárlás 600. Az intézkedés hatására mennyivel fog változni az egyensúlyi jövedelem és a fogyasztási kereslet?

Page 125: Gyakorló feladatok

a. • IS-görbe:• Y=250+0,8(Y-300)+300-20r+450• LM-görbe:• 1350/1,5=0,75Y-120r• Y=2800, r=10%

Page 126: Gyakorló feladatok

b. • M/2,25=900• M=2025

Page 127: Gyakorló feladatok

c.• G’=600• T’=450• Az új IS-görbe: • Y=250+0,8(Y-450)+300-20r+600• Az LM-görbe változatlan:• 1350/1,5=0,75Y-120r• Y=2892,3, r=10,58%

Page 128: Gyakorló feladatok

Egy zárt gazdaságról ismerjük az alábbi adatokat és összefüggéseket:

• az egyensúlyi jövedelem jelenleg 4600, a vállalati beruházási függvény I =500 – 10r. A fogyasztási határhajlandóság 0,6, az autonóm fogyasztás 1300, az adó T=200, transzferek nincsenek. Az állami költségvetés hiánya 50 egységnek felel meg (beszámítva az állami áruvásárlásokat is).

• Határozza meg:a) Az állami vásárlások nagyságátb) Az árupiaci egyensúlyt biztosító kamatlábat!c) Amennyiben a pénzkeresleti függvény L= 1,5Y – 50 r, és az árszínvonal

P=0,8, akkor mekkora az a nominális pénzmennyiség, amely mellett a pénzpiaci egyensúlyt is biztosítható?

d) Ha az állam a költségvetési deficitet az adók emelésével megszünteti, akkor mekkora lesz az új egyensúlyi jövedelem (egy tizedesre kerekítve) és az új egyensúlyi kamatláb?

Page 129: Gyakorló feladatok

a. • T-Tr-G= -50• 200-0-G= -50• G=250

Page 130: Gyakorló feladatok

b.• A fogyasztás nagysága:• C=1300+0,6(4600-200)=3940• Az egyensúly feltétele: Y=C+I+G• 4600=3940+500-10r+250• r=9%

Page 131: Gyakorló feladatok

c.• M/P=MD

• M/0,8=1,5(4600)-50(9)• M=5160

Page 132: Gyakorló feladatok

d.• T’=250• Az új IS-görbe egyenlete:• Y=1300+0,6(Y-250)+500-10r+250• LM-görbe:• 5160/0,8=1,5Y-50r• Y=4557,14, r=7,71

Page 133: Gyakorló feladatok

Expanzív költségvetési politika esetén a kamatláb emelkedik, mivel

a. a kiszorítási hatás miatt csökkennek a beruházások és ezáltal növekszik a kamatláb;

b. pénzkibocsátással finanszírozott költségvetési politika esetén a növekvő pénzkínálat miatt emelkedik a kamatláb;

c. a növekvő adóterhek csökkentik a gazdaság szereplőinek rendelkezésére álló pénz mennyiségét, s a kialakuló pénzpiaci túlkereslet hatására növekedni fog a kamatláb.

d. a megnövekvő jövedelem miatt növekszik a pénzkereslet, s a változatlan pénzkínálat mellett nő a kamatláb

e. a kereslet növekedése növeli az árszínvonalat, ami megemeli a kamatlábat

Page 134: Gyakorló feladatok

Egy kormány célja a makrokereslet növelése. Abban az esetben, ha a pénzpiac viszonylag kamatrugalmatlan, akkor inkább

a. a költségvetési politika eszközeit érdemes alkalmazni,

b. a monetáris politika eszközeit érdemes alkalmazni,c. antiinflációs gazdaságpolitikát érdemes alkalmazni,d. bármelyik gazdaságpolitika ugyanolyan

hatékonysággal alkalmazható.e. Egyik válasz sem igaz.

Page 135: Gyakorló feladatok

Magas munkanélküliség mellett a „helyes” pénzügyi politika:

a. csökkenteni a pénzkínálat növekedési rátáját, s ezzel csökkenteni a makrokeresletet,

b. csökkenteni a pénzkínálat növekedési rátáját, s ezzel növelni a makrokeresletet,

c. növelni a pénzkínálat növekedési rátáját, s ezzel növelni a makrokeresletet,

d. növelni a pénzkínálat növekedési rátáját, s ezzel csökkenteni a makrokeresletet.

e. Egyik válasz sem igaz.

Page 136: Gyakorló feladatok

Az alábbi gazdaságpolitikai intézkedések közül melyiknek van kamatlábnövelő hatása:

a. költségvetési deficit csökkenése,b. a kötelező tartalékráta csökkentése,c. a jegybank értékpapír-vásárlása,d. az adó növelése.e. Egyik válasz sem igaz.

Page 137: Gyakorló feladatok

Az IS görbe annál ……………., és így a fiskális politika annál ………., minél nagyobb a beruházások kamatérzékenysége.

a. meredekebb, hatékonyabb;b. meredekebb, kevésbé hatékony;c. laposabb, hatékonyabb;d. laposabb, kevésbé hatékonye. a beruházások kamatérzékenységének semmi köze

az IS görbéhez

Page 138: Gyakorló feladatok

Egy gazdaság keresleti oldalát az IS/LM modell írja le. Az állam növelni szeretné a foglalkoztatást, de változatlan kamatláb mellett. Milyen

gazdaságpolitikai kombináció biztosíthatja ezt (tegyük fel, hogy az IS és LM a szokásos alakú)?

a. Expanzív fiskális politika és restriktív monetáris politika együttes alkalmazása.

b. Expanzív fiskális politika és expanzív monetáris politika együttes alkalmazása.

c. Restriktív fiskális politika és expanzív monetáris politika együttes alkalmazása.

d. Restriktív fiskális politika és restriktív monetáris politika együttes alkalmazása.

e. Önmagában az expanzív fiskális politika minden esetben elegendő

Page 139: Gyakorló feladatok

Az adócsökkentés által kiváltott folyamat sorrendje

a. adócsökkentés → jövedelemcsökkentés → árupiaci túlkínálat → árszínvonal-csökkenés,

b. adócsökkentés → keresletnövekedés → árszínvonal-emelkedés,

c. adócsökkentés → felhasználható jövedelem nő → fogyasztási kereslet nő → beruházási kereslet nő → jövedelemnövekedés,

d. adócsökkentés → felhasználható jövedelem nő → adóterhek növekedése.

e. Egyik sem igaz.

Page 140: Gyakorló feladatok

A restriktív pénzpolitika azt jelenti, hogy

a. csökkentik a kamatlábat → csökken a pénzmennyiség → csökken a kereslet → csökken a jövedelem,

b. a központi bank vásárol állami értékpapírokat → csökken a pénzmennyiség → csökken a kereslet → csökken a jövedelem,

c. a jegybank növeli a kötelező tartalékrátát → csökken a pénzmennyiség → csökken a kereslet → csökken a jövedelem,

d. a jegybank vállalkozók által kibocsátott értékpapírokat ad el → csökkenti a saját hitelezési lehetőségeit → csökken a pénzmennyiség → csökken a kereslet → csökken a jövedelem.

e. Egyik sem igaz.

Page 141: Gyakorló feladatok

Ha a kormány növeli az áruvásárlásra szánt kiadásait, akkor

a. nő a kereslet, a forgalomban lévő pénzmennyiség és a piaci kamatláb,

b. nő a kereslet és a piaci kamatláb, a forgalomban lévő pénzmennyiség pedig változatlan marad,

c. csökken a kereslet és a kamatláb, de nő a forgalomban lévő pénzmennyiség,

d. csökken a kereslet és a pénzmennyiség, de nő a piaci kamatláb.

e. Egyik válasz sem igaz.

Page 142: Gyakorló feladatok

A kormányzat egyensúlyban lévő költségvetés megőrzése mellett növelni kívánja a makrogazdaság kibocsátását. Ennek érdekében

a. azonos mértékben emeli az adókat és a transzfereket,b. azonos mértékben emeli a kormányzati kiadásokat és a

transzfereket,c. azonos mértékben emeli a kormányzati kiadásokat és az

adókat,d. azonos mértékben csökkenti a kormányzati kiadásokat és az

adókat.e. Egyik előző válasz sem helyes.

Page 143: Gyakorló feladatok

• Egy gazdaságban az autonóm fogyasztás 115, a fogyasztási határhajlandóság 0,85. Az autonóm beruházás 670, a kamatláb egységnyi változásának hatására a beruházási kereslet 40 egységgel változik. Az autonóm adók összege 500, emellett a jövedelmek után 20 százalékos lineáris adót is kell fizetni. A háztartási transzferek összege 400. Az állam úgy szabályozza a kormányzati vásárlásokat, hogy a költségvetési hiány éppen a makrojövedelem 2 %-a legyen. Határozza meg a megadott adatok alapján:

• a kormányzati vásárlások értékét a jövedelem függvényében

• a makrogazdaság IS görbéjét r-re rendezett formában• a gazdaság egyensúlyi jövedelmét, a fogyasztás

nagyságát, valamint a költségvetés egyenlegét, ha a pénzpiacokon kialakult kamatláb 10 %

Page 144: Gyakorló feladatok

• T-Tr-G= -0,02Y• 500+0,2Y-400-G= -0,02Y• G=100+0,22Y

Page 145: Gyakorló feladatok

• Y=C+I+G• Y=115+0,85(Y-(500+0,2Y)+400)+670-

40r+100+0,22Y• r=(800-0,1Y)/40

Page 146: Gyakorló feladatok

• 10= (800-0,1Y)/40• Y=4000• C=115+0,85(4000-(500+0,2(4000))+400)=• =2750• T-Tr-G=500+0,2(4000)-400-(100+0,22(4000)= -

80

Page 147: Gyakorló feladatok

• Egy makrogazdaságban: autonóm fogyasztás 80, autonóm beruházás 300, fogyasztási határhajlandóság0,8, a beruházások változása egy százalékos kamatlábváltozás esetén 10, a reál-pénzkereslet változása egy százalékos kamatlábváltozás esetén 10, egységnyi reáljövedelemhez tartozó pénzkereslet 0,4, a reál-pénzkeresletnek autonóm tényezője nincs. A forgalomban lévő jegybankpénz mennyisége 100. A kötelező tartalékráta 20 %. Az árszínvonal rögzített: 1. Az állami költségvetés adóbevétele 150. A költségvetés egyensúlyban van. A háztartások 50 egységnyi transzfert kapnak. A gazdaságot munkanélküliség és kapacitáskihasználatlanság jellemzi.

• Számítsa ki az egyensúlyi kibocsátás szintjét!• A költségvetés a rendelkezésére álló eszközökkel az egyensúlyi

jövedelem 10 százalékos növelését kívánja elérni. Számítsa ki, hogy az egyes eszközök esetében milyen mértékű beavatkozásra van szükség!

• Javasoljon egy monetáris beavatkozást, amelynek következtében az egyensúlyi kibocsátás szintje 10 százalékkal emelkedik!

Page 148: Gyakorló feladatok

Munkapiac

Munkanélküliség

Page 149: Gyakorló feladatok

Ha a munkanélküliek száma változatlan, akkor nő a munkanélküliségi ráta, ha

a. a foglalkoztatottak száma emelkedikb. a gazdaságilag aktív népesség száma csökken.c. az inaktív népesség száma nő, miközben az aktív népesség

változatland. minden előző esetbene. az előzőekben felsoroltak egyike sem befolyásolja a

munkanélküliségi rátát

Page 150: Gyakorló feladatok

Ha a külföldről beáramló munkaerő növeli a belföldi munkakínálatot, akkor

a. balra tolódik a munkakeresleti függvény és jobbra tolódik a munkakínálati függvény,

b. jobbra tolódik a munkakínálati függvény és nő az egyensúlyi reálbér,

c. jobbra tolódik a munkakeresleti függvény és az egyensúlyi reálbér csökken,

d. a munkakínálati függvény jobbra tolódik, az egyensúlyi reálbér pedig csökken.

e. Egyik sem igaz.

Page 151: Gyakorló feladatok

Egy makrogazdaságban a termelési függvény:

• A népesség 400, ebből 250 a munkaképes, közülük 50 az inaktív. Az aktuális reálbérszint 2,5. A munkakínálati függvény

• a. Mekkora a foglalkoztatottak száma és a makrogazdasági

kibocsátás az adott reálbérszint mellett?b. Határozza meg a munkanélküliségi és aktivitási ráta

nagyságát!c. Mekkora az önkéntes és kényszerű munkanélküliek

száma?

805,5

2LLY

2080 P

WLS

Page 152: Gyakorló feladatok

• Munkakeresleti függvény: • w/P=5,5-L/40• LD=220-40(w/P)• LD=120• LS=180• A foglalkoztatottak száma 120• A kibocsátás: Y=480

Page 153: Gyakorló feladatok

• u=(180-120)/200=30%• Aktivitási ráta=200/250=80%

Page 154: Gyakorló feladatok

• Kényszerű munkanélküliek száma: 180-120=60• Önkéntes munkanélküliek száma: 200-180=20

Page 155: Gyakorló feladatok

Egy makrogazdaságról a következő adatok állnak rendelkezésre:

A termelési függvény: Y =(KL)0,5. A rendelkezésre álló tőke mennyisége 2500. A gazdaságban keletkező mindenkori jövedelem 3/5-ét költik a háztartások fogyasztásra. A gazdaság munkapiacán a kínálati függvény LS=(2,5+0,5(w/P))2. A munkaerő egysége millió főben van megadva. Az aktív népesség száma: 32 millió fő.

a. Határozza meg az egyensúlyi foglalkoztatottak számát!b. A nominálbér rögzített, W=75. Mekkora lesz a potenciális

kibocsátáshoz tartozó árszínvonal nagysága?

Page 156: Gyakorló feladatok

• Munkakereslet:• LD =2500/(4(w/P)2)• Egyensúlyi reálbér• w/P=5• Foglalkoztatottak száma: 25

Page 157: Gyakorló feladatok

• 5=75/P• P=15

Page 158: Gyakorló feladatok

Infláció és munkanélküliség

Page 159: Gyakorló feladatok

Keresleti inflációt válthat ki

a. az autonóm fogyasztás csökkenése,b. a termelési tényezők drágulása,c. az autonóm beruházások csökkenése,d. a tartalékráta csökkentése.e. Egyik válasz sem igaz.

Page 160: Gyakorló feladatok

Vágtató infláció esetén

a. nominálkamat magas, a reálkamat magas,b. a nominálkamat magas, a reálkamat alacsony,c. a nominálkamat alacsony, a reálkamat magas,d. a nominálkamat alacsony, a reálkamat alacsony.e. Egyik válasz sem igaz.

Page 161: Gyakorló feladatok

A rövid távú Phillips-görbe szerinta. átváltás van a munkanélküliség és az infláció között.b. minél magasabb a munkanélküliségi ráta, annál

nagyobb az inflációs ráta.c. minél magasabbak a nominálbérek, annál nagyobb a

munkanélküliségi rátad. minél magasabbak a nominálbérek, annál nagyobb az

inflációs rátae. egyik válasz sem helyes

Page 162: Gyakorló feladatok

Válassza ki, melyik helyes!

a. Az infláció a pénz elértéktelenedését jelenti.b. Az infláció rendszerint az árszínvonal tartós

növekedésében nyilvánul meg.c. Az infláció a megszerzett jövedelmek

újraelosztásával jár együtt.d. Mindegyik előző válasz helyes.e. Egyik előző megállapítás sem helyes.

Page 163: Gyakorló feladatok

Döntse el, hogy az inflációra vonatkozóan melyik állítás igaz!

a. A keresleti infláció esetén nő az árszínvonal, de a jövedelem is nő.

b. A keresleti infláció esetén nő az árszínvonal, de csökken a jövedelem.

c. A kínálati inflációt kiválthatják a kormány túlzott kiadásai.

d. A kínálati infláció független a termelési költségektől. e. Egyik sem igaz.

Page 164: Gyakorló feladatok

AS-AD modell

Page 165: Gyakorló feladatok

• Egy országban a fogyasztási javak iránti kereslet 140, plusz a magánszféra rendelkezésére álló jövedelem 80%-a. az autonóm beruházás 400, a beruházási kereslet a kamatláb egységnyi változására 20 egységnyi változással reagál. A költségvetés egyensúlyban van, az adóbevételek és a kormányzati kiadások összege egyaránt 300, transzferek nincsenek. A nominális pénz kínálat 1800. A pénzkeresleti függvény L=0,35Y-10r. A makrogazdaság kínálati függvénye: YS=1700+100P.

a. Adja meg a gazdaság YD=f(P) típusú makrokeresleti függvényét!

b. Határozza meg a gazdaság egyensúlyi kibocsátási szintjét, és mutassa meg a kereslet összetételét ezen a szinten!

Page 166: Gyakorló feladatok

• IS-görbe:Y=140+0,8(Y-300)+400-20r+300LM-görbe:1800/P=0,35Y-10rAggregált keresleti függvény:Y=600/0,9+4000/P

Page 167: Gyakorló feladatok

• Az egyensúlyi kibocsátás az aggregált kereslet és kínálat egyensúlyából alakul ki:

• 1700+100P=600/0,9+4000/P• P=3, Y=2000, r=10%• I=200, C=1500, G=300

Page 168: Gyakorló feladatok

• 3. Egy makrogazdaság ismert adatai a következők: az autonóm fogyasztás 80, a megtakarítási határhajlandóság 0,2. Az autonóm beruházási kereslet 300. A kamatláb egy százalékos változásakor a beruházási kereslet 10 egységgel változik. Az autonóm adó 150, háztartások 50 egységnyi transzfert kapnak. A költségvetés egyensúlyban van. A pénzkeresleti függvény M=0,4Y-10i. A nominális pénzkínálat 500. A rendelkezésre álló tőkeállomány 16. A gazdaságra jellemző termelési függvény Q =(KL)0,5. A gazdaságban érvényesülő árszínvonal 1. A makrogazdaságban az aktív népesség 143 000 fő. Az aktuális nominálbér 0,02

• Határozza meg a gazdaságban foglalkoztatottak számát és a munkanélküliségi rátát!

Page 169: Gyakorló feladatok

• Elsőként az egyensúlyi jövedelmet kell kiszámítani P=1 esetén.

• IS-görbe:• Y=80+0,8(Y-150+50)+300-10r+100• LM-görbe:• 500/1=0,4Y-10r• Y=1500, r=10%

Page 170: Gyakorló feladatok

• A foglalkoztatottak száma a termelési függvényből számítható ki:

• 1500=(16L)0,5.• L=140625

Page 171: Gyakorló feladatok

• Munkanélküliek száma 143000-140625=2375.• Munkanélküliségi ráta: 2375/143000=1,67%